Ειδήσεις &
Τοπικά Νέα

Ελλάδα   »   Ν. Καβάλας   »   Καβάλα    »    Ειδήσεις & Τοπικά Νέα

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019 προκήρυξης της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

Σήμερα 21/05/2019, ημέρα Τρίτη αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019 προκήρυξης της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» με τους πίνακες κατάταξης, τους πίνακες επιλογής, τους ονομαστικούς πίνακες και τους πίνακες αποκλεισθέντων και ισχύει η αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) για την κατάθεση ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής [...]

Δημοσιεύθηκε στις 21 May 2019 | 2:33 pm


Λίστα υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2019

Παρακάτω, σας παραθέτουμε τους αριθμούς πρωτοκόλλου των υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2019. Η αναζήτηση των αριθμών πρωτοκόλλου γίνεται με τον αριθμό ταυτότητας και όχι με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Λίστα υποψηφίων με αριθμό πρωτ.

Δημοσιεύθηκε στις 10 May 2019 | 2:31 pm


Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια έντυπου υλικού» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.390,34€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Παρακάτω θα βρείτε [...]

Δημοσιεύθηκε στις 10 May 2019 | 2:22 pm


Πρόγραμμα ενημερωτικών συναντήσεων στα πλαίσια δημοσιοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας, της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 02 Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας, συνημμένα το πρόγραμμα εκδηλώσεων ευρείας ενημέρωσης

Δημοσιεύθηκε στις 6 May 2019 | 6:27 pm


Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019

Παρακάτω σας παραθέτουμε την Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019, μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019» και τα Ειδικά Παραρτήματα: Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17-01-2019» και Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «17-01-2019», το Έντυπο Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και ένα έντυπο υπεύθυνης [...]

Δημοσιεύθηκε στις 25 April 2019 | 11:13 am


Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2019 προκήρυξης της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

Σήμερα 18/04/2019, ημέρα Πέμπτη αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2019 προκήρυξης της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» με τους πίνακες κατάταξης, τους πίνακες επιλογής, τους ονομαστικούς πίνακες και τους πίνακες αποκλεισθέντων και ισχύει η αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) για την κατάθεση ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής [...]

Δημοσιεύθηκε στις 18 April 2019 | 9:28 am


Ανακοίνωση Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) υπ’ αριθ. 1/2019

Παρακάτω σας παραθέτουμε την Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2019, μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019» και τα Ειδικά Παραρτήματα: Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17-01-2019» και Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «17-01-2019», το Έντυπο Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και ένα έντυπο υπεύθυνης [...]

Δημοσιεύθηκε στις 2 April 2019 | 10:34 am


Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας στην Κωνσταντινούπολη

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας στην Κωνσταντινούπολη Αντώνης Σαμαράκης «Το Λάθος» Θεατρικό Αναλόγιο Τετάρτη 10 Απριλίου στις 19.00 Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης Το θεατρικό αναλόγιο «Το Λάθος» παρουσιάζεται την Τετάρτη 10 Απριλίου στις 19.00 στο Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης από τη Δημοτική Θεατρική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ). Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας συμμετέχει με το θεατρικό αναλόγιο «Το Λάθος» στο 7ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Λογοτεχνίας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ [...]

Δημοσιεύθηκε στις 2 April 2019 | 8:23 am


4η Γιορτή Μαθητικού Θεάτρου

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΛΑΚΟΥ «4η Γιορτή Μαθητικού Θεάτρου» Δευτέρα 1 έως Κυριακή 14 Απριλίου 2019 Ώρα έναρξης παραστάσεων 19:00 Δήμος Καβάλας ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας Παραστάσεις σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τη Δευτέρα 1 έως και την Τρίτη 9 Απριλίου. Ο Δήμος Καβάλας, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας διοργανώνουν την «4η [...]

Δημοσιεύθηκε στις 29 March 2019 | 1:23 pm


Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου –μπαρ στο Φρούριο Καβάλας

Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης « ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου – μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, με επιφάνεια εσωτερικού βοηθητικού χώρου 70,28 τμ, το οποίο στην πρόσθια όψη του διαθέτει ξύλινη κατασκευή μετά υπόστεγου συνολικής επιφάνειας 22,06 τ.μ. και δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε επιφάνεια 90τμ. Ελάχιστο όριο [...]

Δημοσιεύθηκε στις 21 March 2019 | 1:17 pm


Καβάλα - Ειδήσεις και Νέα

Η «αυλαία πέφτει» στην προεκλογική περίοδο, με τις κεντρικές ομιλίες στην Καβάλα της Δ. Τσανάκα και του Βαγγέλη Παππά - Κ-ΤΥΠΟΣ

Η «αυλαία πέφτει» στην προεκλογική περίοδο, με τις κεντρικές ομιλίες στην Καβάλα της Δ. Τσανάκα και του Βαγγέλη Παππά  Κ-ΤΥΠΟΣ

Την εβδομάδα που διανύσαμε, οι υποψήφιοι περιφερειάρχες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και δήμαρχοι πραγματοποίησαν τις κεντρικές προεκλογικές ομιλίες ...

Δημοσιεύθηκε στις 25 May 2019 | 3:58 am


Οι Ινδοί θα μάθουν την Καβάλα μέσα από το Bollywood - Κ-ΤΥΠΟΣ

Οι Ινδοί θα μάθουν την Καβάλα μέσα από το Bollywood  Κ-ΤΥΠΟΣ

Το «άνοιγμα» του Δήμου Καβάλας προς ορισμένες μακρινές τουριστικές αγορές, όπως η Ινδία, επικρίθηκε από μερίδα της μειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο ...

Δημοσιεύθηκε στις 24 May 2019 | 7:36 pm


Energean Kavala BC: Τελευταία ελπίδα σωτηρίας, η αναδιάρθρωση… - KAVALAPOST

Energean Kavala BC: Τελευταία ελπίδα σωτηρίας, η αναδιάρθρωση…  KAVALAPOST

... και τις οδυνηρές ήττες που υπέστη στην έδρα της ιδίως στον 1ο γύρο. Στον σύλλογο πάντως δεν κοιτούν ακόμα την επόμενη ημέρα στην παρακάτω κατηγορία, ...

Δημοσιεύθηκε στις 24 May 2019 | 1:34 pm


Στοίχημα: Με την Τρουά στον τελικό! - Καβάλα, Πρωϊνή, Ραδιόφωνο, Εφημερίδα της Καβάλας, νέα, καβάλα ειδήσεις, μικρές αγγελίες - Πρωϊνή

Στοίχημα: Με την Τρουά στον τελικό! - Καβάλα, Πρωϊνή, Ραδιόφωνο, Εφημερίδα της Καβάλας, νέα, καβάλα ειδήσεις, μικρές αγγελίες  Πρωϊνή

Περισσότερα ματς, σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, περιλαμβάνει σήμερα το κουπόνι πάμε στοίχημα. Το Betarades.gr είναι εδώ με κορυφαίες προτάσεις ...

Δημοσιεύθηκε στις 24 May 2019 | 12:16 pm


Καβάλα: Μεταβατική περίοδος στην αγορά - ΕΡΤ

Καβάλα: Μεταβατική περίοδος στην αγορά  ΕΡΤ

Μεταβατική χαρακτηρίζεται η περίοδος αυτή για την αγορά της Καβάλας. O πρόεδρος του τοπικού Εμπορικού Συλλόγου, Βασίλης Λεμονίδης, σημείωσε ότι ...

Δημοσιεύθηκε στις 24 May 2019 | 9:57 am


Καβάλα: Συνέντευξη Τύπου των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΡΤ

Καβάλα: Συνέντευξη Τύπου των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ  ΕΡΤ

Κοινή συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης χθες οι βουλευτές Καβάλας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Δημήτρης Εμμανουηλίδης, Κώστας Μορφίδης και ...

Δημοσιεύθηκε στις 24 May 2019 | 9:51 am


Καβάλα: Ερευνητικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας για το ΤΕΙ ΑΜΘ - ΕΡΤ

Καβάλα: Ερευνητικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας για το ΤΕΙ ΑΜΘ  ΕΡΤ

Το ποσό των 7 εκ. ευρώ περίπου, θα διαθέσει η περιφέρεια ΑΜΘ από το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα προκειμένου το ΤΕΙ ΑΜΘ να προμηθευτεί σύγχρονο ...

Δημοσιεύθηκε στις 24 May 2019 | 9:47 am


Κίνδυνος ατυχήματος από ετοιμόρροπη κολώνα στην Καβάλα (BINTEO) - seleo.gr

Κίνδυνος ατυχήματος από ετοιμόρροπη κολώνα στην Καβάλα (BINTEO)  seleo.gr

Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων και παραθεριστών στο Ορφάνι Καβάλας καθώς μία κολώνα του ΟΤΕ έχει γείρει επικίνδυνα, φοβούμενοι ότι με την πτώσ...

Δημοσιεύθηκε στις 24 May 2019 | 9:45 am


Κοινή πίεση για την Πολεοδομία από δύο Επιμελητήρια - Καβάλα, Πρωϊνή, Ραδιόφωνο, Εφημερίδα της Καβάλας, νέα, καβάλα ειδήσεις, μικρές αγγελίες - Πρωϊνή

Κοινή πίεση για την Πολεοδομία από δύο Επιμελητήρια - Καβάλα, Πρωϊνή, Ραδιόφωνο, Εφημερίδα της Καβάλας, νέα, καβάλα ειδήσεις, μικρές αγγελίες  Πρωϊνή

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνάντηση που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης στην Καβάλα. Βρέθηκαν μαζί στο κτίριο του επιμελητηρίου η διοίκηση του τμήματος ...

Δημοσιεύθηκε στις 24 May 2019 | 7:37 am


Δωρεάν μετρήσεις πίεσης στην Καβάλα, την Ελευθερούπολη, τη Χρυσούπολη και τη Νέα Καρυά - Κ-ΤΥΠΟΣ

Δωρεάν μετρήσεις πίεσης στην Καβάλα, την Ελευθερούπολη, τη Χρυσούπολη και τη Νέα Καρυά  Κ-ΤΥΠΟΣ

Στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος «Μάιος μήνας μέτρησης της πίεσης 2019», της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης, κλιμάκιο της Ελληνικής Εταιρείας ...

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2019 | 6:35 pm


Παράσταση για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Καβάλα - Pontos News

Παράσταση για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Καβάλα  Pontos News

Ο Όμιλος Ποντίων Χορευτών Καβάλας διοργανώνει θεατρική παράσταση την Παρασκευή 24 Μαΐου, στις 20:30, στο αμφιθέατρο «Γ. Παυλίδης» της Περιφερειακής ...

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2019 | 5:50 pm


Καβάλα - καταγγελία: Η δήμαρχος υπερασπίζεται «το καλύτερο παιδί της Χρυσής Αυγής» (Audio) - Documento

Καβάλα - καταγγελία: Η δήμαρχος υπερασπίζεται «το καλύτερο παιδί της Χρυσής Αυγής» (Audio)  Documento

Η δήμαρχος Καβάλας διολισθαίνει για ακόμα μία φορά προς την ακροδεξιά. Σήμερα το πρωί, στο ρ/σ στο Κόκκινο Καβάλας δήλωσε ότι νιώθει τυχερή (!

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2019 | 5:28 pm


Καβάλα: Εκδήλωση για τις ρυθμίσεις σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία - ΕΡΤ

Καβάλα: Εκδήλωση για τις ρυθμίσεις σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία  ΕΡΤ

Ενημέρωση για τις ρυθμίσεις σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία και τον τρόπο υπαγωγής σε αυτές, διοργανώνει στην Καβάλα, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών ...

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2019 | 1:56 pm


Καβάλα: Στην τελική ευθεία για τον Ετήσιο Διαγωνισμό Ορθογραφίας - ΕΡΤ

Καβάλα: Στην τελική ευθεία για τον Ετήσιο Διαγωνισμό Ορθογραφίας  ΕΡΤ

Τον Ετήσιο Διαγωνισμό Ορθογραφίας μεταξύ των μαθητών των τάξεων Πέμπτης και Έκτης Δημοτικού συνδιοργανώνουν για 7η συνεχόμενη χρονιά, η Ένωση ...

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2019 | 1:52 pm


Καβάλα: Υποβιβάστηκε η Energean Kavala BC - ΕΡΤ

Καβάλα: Υποβιβάστηκε η Energean Kavala BC  ΕΡΤ

Υποβιβάστηκε στη Β' Εθνική η Energean Kavala BC μετά την ήττα της από τον Απόλλωνα Πατρών, χθες, με 78-60 για τα play out της Α2. Πλέον, ποντάρει στην ...

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2019 | 1:36 pm


Καβάλα: Χωρίς αποζημίωση ΝΟΚ και ΟΘΑΚ - ΕΡΤ

Καβάλα: Χωρίς αποζημίωση ΝΟΚ και ΟΘΑΚ  ΕΡΤ

Καμία αποζημίωση δεν έλαβαν ΝΟΚ και ΟΘΑΚ για τα κτίρια που εκμεταλλευόταν στο Κεντρικό Λιμάνι Καβάλας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΝΟΚ Κώστα ...

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2019 | 1:33 pm


Καβάλα: Αγωγή των συμβασιούχων καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου - ΕΡΤ

Καβάλα: Αγωγή των συμβασιούχων καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου  ΕΡΤ

Σε αγωγή θα προχωρήσουν οι συμβασιούχοι καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας με αίτημα οι συμβάσεις τους να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου καθώς ...

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2019 | 1:30 pm


Καβάλα: Στήριξη των απεργιακών κινητοποιήσεων - ΕΡΤ

Καβάλα: Στήριξη των απεργιακών κινητοποιήσεων  ΕΡΤ

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ανακοίνωσή τους, συντάσσονται στο πλευρό των ιδιωτών εργαστηριακών και ...

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2019 | 1:26 pm


Καβάλα: Δικογραφίες για «ρευματοκλοπή - ΕΡΤ

Καβάλα: Δικογραφίες για «ρευματοκλοπή  ΕΡΤ

Δύο ξεχωριστές δικογραφίες σχηματίσθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας, για κλοπή, σε βάρος 2 ημεδαπών, ηλικίας 75 και 34 ετών, γιατί ...

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2019 | 1:22 pm


Καβάλα: Διακεκριμένες κλοπές από ανήλικους - ΕΡΤ

Καβάλα: Διακεκριμένες κλοπές από ανήλικους  ΕΡΤ

Από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής σε ...

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2019 | 1:17 pm


Καβάλα: Η ώρα της επιβράβευσης για το Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα - ΕΡΤ

Καβάλα: Η ώρα της επιβράβευσης για το Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα  ΕΡΤ

Έπαιξαν παιχνίδια γνωριμίας με τον αρχαιολογικό χώρο της Βασιλικής Εκτός των Τειχών στις Κρηνίδες Καβάλας, όπως «ταμπού» με σημεία αναφοράς στα ...

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2019 | 12:26 pm


«Ποντικοί» 12 και 13 ετών διέρρηξαν τέσσερα σπίτια στην Καβάλα! - Πρώτο ΘΕΜΑ

«Ποντικοί» 12 και 13 ετών διέρρηξαν τέσσερα σπίτια στην Καβάλα!  Πρώτο ΘΕΜΑ

Από τις 23 Μαρτίου ως τις 8 Μαΐου τρύπωσαν σε τέσσερα σπίτια και άρπαξαν χρηματικά ποσά, χρυσαφικά, κοσμήματα, έγγραφα και διάφορα άλλα αντικείμενα.

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2019 | 10:41 am


Καβάλα: Σοβαρές ζημιές σε εκλογικά περίπτερα κομμάτων | naftemporiki.gr - naftemporiki.gr

Καβάλα: Σοβαρές ζημιές σε εκλογικά περίπτερα κομμάτων | naftemporiki.gr  naftemporiki.gr

Σοβαρές ζημιές στα εκλογικά περίπτερα του ΣΥΡΙΖΑ και της Χρυσής Αυγής προξένησαν άγνωστοι στην Καβάλα, με καταδρομικές επιθέσεις.

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2019 | 9:58 am


ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΗ 2019 - Καβάλα, Πρωϊνή, Ραδιόφωνο, Εφημερίδα της Καβάλας, νέα, καβάλα ειδήσεις, μικρές αγγελίες - Πρωϊνή

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΗ 2019 - Καβάλα, Πρωϊνή, Ραδιόφωνο, Εφημερίδα της Καβάλας, νέα, καβάλα ειδήσεις, μικρές αγγελίες  Πρωϊνή

Απολύονται από την Αστυνομία δύο συνοριοφύλακες οι οποίοι από το 2001 εργάζονταν στο Ν. Καβάλας. Σύμφωνα με αποφάσεις που αναρτήθηκαν στη Διαύγεια ...

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2019 | 7:30 am


Σώθηκαν Απόλλων - Κόροιβος, στην Β' Εθνική Καβάλα - Μαρούσι - gazzetta.gr

Σώθηκαν Απόλλων - Κόροιβος, στην Β' Εθνική Καβάλα - Μαρούσι  gazzetta.gr

Μπάσκετ: Α2 Ανδρών - Στην Α2 θα συνεχίσουν και την επόμενη σεζόν οι Απόλλων Πάτρας και Κόροιβος, αφού βγήκαν νικητές από την διαδικασία των playouts.

Δημοσιεύθηκε στις 22 May 2019 | 7:24 pm


Τουρκία: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του φιλάνθρωπου ακτιβιστή Οσμάν Καβαλά - Pontos News

Τουρκία: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του φιλάνθρωπου ακτιβιστή Οσμάν Καβαλά  Pontos News

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισης του επιχειρηματία και φιλάνθρωπου Οσμάν Καβαλά, ο οποίος κρατείται από τα τέλη ...

Δημοσιεύθηκε στις 22 May 2019 | 6:47 pm


Σε Καβάλα και Ξάνθη ο Πέτρος Κόκκαλης - Larissanet.gr

Σε Καβάλα και Ξάνθη ο Πέτρος Κόκκαλης  Larissanet.gr

Επίσκεψη στην Καβάλα και την Ξάνθη πραγματοποιεί από χθες ουποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και εκπρόσωπος της ...

Δημοσιεύθηκε στις 22 May 2019 | 6:03 pm


Καβάλα: Ξεκινούν οι διαδικασίες για την αλωνιστική περίοδο - Ύπαιθρος Χώρα

Καβάλα: Ξεκινούν οι διαδικασίες για την αλωνιστική περίοδο  Ύπαιθρος Χώρα

Ορίστηκε στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. η αλωνιστική περίοδος του 2019 για τα Σιτηρά τον Αραβόσιτο, Ηλίανθο και τα προϊόντα που συλλέγονται με Θεριζοαλωνιστικές ...

Δημοσιεύθηκε στις 22 May 2019 | 4:17 pm


Δελέγκος: «Είμαστε καλύτερη ομάδα από την Καβάλα» - Superbasket

Δελέγκος: «Είμαστε καλύτερη ομάδα από την Καβάλα»  Superbasket

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τον Απόλλωνα που υποδέχεται στην Πάτρα την Καβάλα (17:00), με στόχο την τρίτη νίκη που θα «κλειδώσει» την παραμονή του ...

Δημοσιεύθηκε στις 22 May 2019 | 12:46 pm


Καβάλα: Βιβλιοπαρουσίαση από τη Θασιακή Ένωση - ΕΡΤ

Καβάλα: Βιβλιοπαρουσίαση από τη Θασιακή Ένωση  ΕΡΤ

Η Θασιακή Ένωση Καβάλας παρουσιάζει σήμερα (Τετάρτη) το νέο βιβλίο του Ζαφείρη Ευστρατίου με τίτλο: «Το δίκαιο «δικάζει» τη Δικαιοσύνη και τη Δημόσια ...

Δημοσιεύθηκε στις 22 May 2019 | 10:30 am


Καβάλα: Πρόταση παράτασης των συμβάσεων των εποχικών υπαλλήλων - ΕΡΤ

Καβάλα: Πρόταση παράτασης των συμβάσεων των εποχικών υπαλλήλων  ΕΡΤ

Τα Παραρτήματα Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα του έργου που επιτελείται ...

Δημοσιεύθηκε στις 22 May 2019 | 10:28 am


Καβάλα: Θεατρική παράσταση από τον Όμιλο Ποντίων Χορευτών - ΕΡΤ

Καβάλα: Θεατρική παράσταση από τον Όμιλο Ποντίων Χορευτών  ΕΡΤ

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια (19 Μαΐου 1919 – 2019)από την έναρξη της τελευταίας και πιο επώδυνης για τον Ελληνισμό, χρονικής περιόδου ...

Δημοσιεύθηκε στις 22 May 2019 | 10:26 am


Καβάλα: Επίσκεψη του Γ. Μουζάλα - ΕΡΤ

Καβάλα: Επίσκεψη του Γ. Μουζάλα  ΕΡΤ

Σε Καβάλα και Θάσο θα βρεθεί σήμερα (Τετάρτη), ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, Γιάννης Μουζάλας. Στις 3 το μεσημέρι, ...

Δημοσιεύθηκε στις 22 May 2019 | 9:59 am


Καβάλα: Βράβευση μαθητών για διάκρισή τους σε Διαγωνισμό της Microsoft - ΕΡΤ

Καβάλα: Βράβευση μαθητών για διάκρισή τους σε Διαγωνισμό της Microsoft  ΕΡΤ

Τους πέντε μαθητές της Καβάλας που διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό της Microsoft Office Specialist βραβεύει σήμερα (Τετάρτη) ο δήμος Καβάλας.

Δημοσιεύθηκε στις 22 May 2019 | 9:56 am


Καβάλα: Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών - ΕΡΤ

Καβάλα: Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών  ΕΡΤ

Δύο ημεδαποί, ηλικίας 34 και 28 ετών συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών, σε χωριό της Καβάλας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του ...

Δημοσιεύθηκε στις 22 May 2019 | 9:54 am


Τελικός παραμονής (17:00) για τον Απόλλωνα με την Καβάλα - BEST News

Τελικός παραμονής (17:00) για τον Απόλλωνα με την Καβάλα  BEST News

Το κρισιμότερο παιχνίδι του τα τελευταία χρόνια δίνει (17:00) ο Απόλλωνας στην Περιβόλα. Οι «μελανόλευκοι» υποδέχονται την Καβάλα στην τελευταία ...

Δημοσιεύθηκε στις 22 May 2019 | 7:36 am


Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος 2 ημεδαπών για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην Καβάλα - evros24.gr

Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος 2 ημεδαπών για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην Καβάλα  evros24.gr

Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας σχηματίσθηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για κλοπή, σε βάρος δύο (2) ημεδαπών, ενός 38χρονου και μίας.

Δημοσιεύθηκε στις 21 May 2019 | 8:31 pm


ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ: Με Καβάλα ο ΑΣΚΑ Ηράκλειο στα πλέι οφ - ΠΑΤΡΙΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ: Με Καβάλα ο ΑΣΚΑ Ηράκλειο στα πλέι οφ  ΠΑΤΡΙΣ

Η ομάδα της Καβάλας θα είναι ο πρώτος αντίπαλος του ΑΣΚΑ Ηράκλειο στα πλέι οφ της Α2 μπάσκετ με αμαξίδιο, από τα οποία θα προκύψει ο πρωταθλητής της ...

Δημοσιεύθηκε στις 21 May 2019 | 5:56 pm


Στον παγκόσμιο χάρτη ιαματικού τουρισμού τα Λουτρά Ελευθερών στην Καβάλα - Ύπαιθρος Χώρα

Στον παγκόσμιο χάρτη ιαματικού τουρισμού τα Λουτρά Ελευθερών στην Καβάλα  Ύπαιθρος Χώρα

Σε φάση υλοποίησης μπαίνει από το 2019 η μεγάλη επένδυση για την αξιοποίηση των Λουτρών των Ελευθερών με ορίζοντα ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης, ...

Δημοσιεύθηκε στις 21 May 2019 | 5:15 pm


Κρούσματα απόπειρας εξαπάτησης ηλικιωμένων πολιτών στην Καβάλα - evros24.gr

Κρούσματα απόπειρας εξαπάτησης ηλικιωμένων πολιτών στην Καβάλα  evros24.gr

Κρούσματα απόπειρας εξαπάτησης ηλικιωμένων πολιτών στην Καβάλα μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, με το πρόσχημα πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος από ...

Δημοσιεύθηκε στις 21 May 2019 | 4:30 pm


Καβάλα: Ι.Χ. παρέσυρε και τραυμάτισε 36χρονη - Thestival

Καβάλα: Ι.Χ. παρέσυρε και τραυμάτισε 36χρονη  Thestival

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το πρωί της Τρίτης επί της παραλιακής οδού Ερ. Σταυρού στην Καβάλα.

Δημοσιεύθηκε στις 21 May 2019 | 3:25 pm


Προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Καβάλα (ΦΩΤΟ) - 902.gr

Προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Καβάλα (ΦΩΤΟ)  902.gr

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ στην κεντρική πλατεία της Καβάλας. Εκ μέρους της Τομεακής Επιτροπής Καβάλας ...

Δημοσιεύθηκε στις 21 May 2019 | 10:19 am


Καβάλα: Εκδήλωση για την Γενοκτονία των Αρμενίων - ΕΡΤ

Καβάλα: Εκδήλωση για την Γενοκτονία των Αρμενίων  ΕΡΤ

Εκδήλωση για την Γενοκτονία των Αρμενίων διοργανώνει αύριο (Τετάρτη) ο Όμιλος Ρόταρυ Δυτικής Καβάλας. Θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο «Ωκεανίς» ...

Δημοσιεύθηκε στις 21 May 2019 | 9:53 am


Καβάλα: Εργασίες του ΟΛΚ στο κεντρικό λιμάνι - ΕΡΤ

Καβάλα: Εργασίες του ΟΛΚ στο κεντρικό λιμάνι  ΕΡΤ

Ξεκίνησε η παρέμβαση του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας για τον καθαρισμό του χώρου όπου βρίσκονταν οι παλιές αποθήκες στο Κεντρικό Λιμάνι Καβάλας για την ...

Δημοσιεύθηκε στις 21 May 2019 | 9:49 am


Καβάλα: Φιλοξενία μεταπτυχιακών σπουδαστών στις εγκαταστάσεις της Energean - ΕΡΤ

Καβάλα: Φιλοξενία μεταπτυχιακών σπουδαστών στις εγκαταστάσεις της Energean  ΕΡΤ

Μεταπτυχιακούς σπουδαστές του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, φιλοξένησε η Energean στις χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις της, στην Καβάλα.

Δημοσιεύθηκε στις 21 May 2019 | 9:46 am


Καβάλα: Επιμόρφωση σε θέματα πυροπροστασίας - ert.gr - ΕΡΤ

Καβάλα: Επιμόρφωση σε θέματα πυροπροστασίας - ert.gr  ΕΡΤ

Oλοκληρώθηκε στην Ελευθερούπολη το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε θέματα πυροπροστασίας, από τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της ...

Δημοσιεύθηκε στις 21 May 2019 | 9:44 am


Τουριστική επένδυση 30 εκατ. ευρώ στα Λουτρά Ελευθερών στην Καβάλα - Capital.gr

Τουριστική επένδυση 30 εκατ. ευρώ στα Λουτρά Ελευθερών στην Καβάλα  Capital.gr

Από την KNC Α.Ε. που προχωρά στην ανάπτυξη του Elefthere Seaside Luxury Thermal Spa Resort.

Δημοσιεύθηκε στις 20 May 2019 | 2:00 pm


Καβάλα: Αφιέρωμα στους BEATLES - ΕΡΤ

Καβάλα: Αφιέρωμα στους BEATLES  ΕΡΤ

Η Ορχήστρα Συμφωνικού Ροκ του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας «YOUNG POWER ORCHESTRA», ολοκληρώνοντας τον 11ο χρόνο ζωής της, παρουσιάζει το ...

Δημοσιεύθηκε στις 20 May 2019 | 10:50 am


Καβάλα: Συναυλία του Χορωδιακού Συνόλου - ΕΡΤ

Καβάλα: Συναυλία του Χορωδιακού Συνόλου  ΕΡΤ

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη καρδία…», την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 στις 8:30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του ...

Δημοσιεύθηκε στις 20 May 2019 | 10:46 am


Καβάλα: Παρουσίαση του «Μαμά Καρδιά - ΕΡΤ

Καβάλα: Παρουσίαση του «Μαμά Καρδιά  ΕΡΤ

Το νέο βιβλίο της Αθηνάς Παναγιωτίδου «Μαμά Καρδιά» παρουσιάζουν, απόψε, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός», οι εκδόσεις Οσελότος και ...

Δημοσιεύθηκε στις 20 May 2019 | 10:42 am


Καβάλα: Στόχος η δημιουργία Ογκολογικής Κλινικής - ΕΡΤ

Καβάλα: Στόχος η δημιουργία Ογκολογικής Κλινικής  ΕΡΤ

Στην καλύτερη φάση του βρίσκεται το Ογκολογικό Τμήμα στο Νοσοκομείο Καβάλας με δύο ογκολόγους γιατρούς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου ...

Δημοσιεύθηκε στις 20 May 2019 | 10:10 am


Καβάλα: Αγωγή των καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου - ΕΡΤ

Καβάλα: Αγωγή των καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου  ΕΡΤ

Το αίτημα για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων τους και τη μετατροπή των συμβάσεών τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, καθώς καλύπτουν ...

Δημοσιεύθηκε στις 20 May 2019 | 10:05 am


Καβάλα: Ένταξη του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020 - ΕΡΤ

Καβάλα: Ένταξη του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020  ΕΡΤ

Ανακοινώθηκε την Παρασκευή 17 Μαΐου η απόφαση του Περιφερειάρχη, για την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη ...

Δημοσιεύθηκε στις 20 May 2019 | 9:51 am


Καβάλα: Επίσκεψη ισραηλινών τουριστικών πρακτόρων - ΕΡΤ

Καβάλα: Επίσκεψη ισραηλινών τουριστικών πρακτόρων  ΕΡΤ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου τουριστικής προβολής του Δήμου Καβάλας, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» σε συνεργασία με τον ...

Δημοσιεύθηκε στις 20 May 2019 | 9:46 am


Λαοθάλασσα στη λαμπαδηφορία για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Καβάλα - Pontos News

Λαοθάλασσα στη λαμπαδηφορία για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Καβάλα  Pontos News

Με την καθιερωμένη πλέον λαμπαδηφορία, η Καβάλα τίμησε την 100ή επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων. Τη διοργάνωση είχαν αναλάβει, όπως κάθε χρόνο, ...

Δημοσιεύθηκε στις 20 May 2019 | 2:35 am


Σύλληψη διακινητή στην Καβάλα - Έκρυβε μετανάστες σε κρύπτη καρότσας (φωτό) - seleo.gr

Σύλληψη διακινητή στην Καβάλα - Έκρυβε μετανάστες σε κρύπτη καρότσας (φωτό)  seleo.gr

Συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στον νομό Καβάλας από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας ένας 46χρονος ημεδαπός ο οποίος προωθούσε ...

Δημοσιεύθηκε στις 19 May 2019 | 5:15 pm


Συλλήψεις για παράνομη οπλοκατοχή σε Καβάλα και Κομοτηνή - Πρώτο ΘΕΜΑ

Συλλήψεις για παράνομη οπλοκατοχή σε Καβάλα και Κομοτηνή  Πρώτο ΘΕΜΑ

Στο σπίτι ενός 46χρονου βρέθηκαν ένα πιστόλι κρότου- αερίου, 114 φυσίγγια κρότου, 10 σπρέι πιπεριού και ένα εξάρτημα εκτόξευσης φωτοβολίδων.

Δημοσιεύθηκε στις 19 May 2019 | 4:59 pm


Στον δρόμο του Ηρακλή η Καστοριά, ισοφάρισαν τις σειρές Μαρούσι και Καβάλα - sportsroom

Στον δρόμο του Ηρακλή η Καστοριά, ισοφάρισαν τις σειρές Μαρούσι και Καβάλα  sportsroom

Η Καστοριά νίκησε την Καρδίτσα στον τέταρτο αγώνα των δύο ομάδων, επικράτησε στη σειρά με 3-1 και θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή για μία θέση στην.

Δημοσιεύθηκε στις 18 May 2019 | 7:36 pm


Στην Καβάλα (17:00) για την παραμονή ο Απόλλωνας - BEST News

Στην Καβάλα (17:00) για την παραμονή ο Απόλλωνας  BEST News

Δεύτερο τελικό παραμονής δίνει ο Απόλλωνας στην Καβάλα. Οι «μελανόλευκοι» φιλοξενούνται (17:00) από την τοπική ομάδα για το δεύτερο παιχνίδι των πλέι ...

Δημοσιεύθηκε στις 18 May 2019 | 11:54 am


Καβάλα: Χωρίς νερό η μισή πόλη λόγω εργασιών της ΔΕΥΑΚ - KAVALAPOST

Καβάλα: Χωρίς νερό η μισή πόλη λόγω εργασιών της ΔΕΥΑΚ  KAVALAPOST

ΗΔημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Καβάλας ανακοίνωσε ότι λόγω εργασιών της Υπηρεσίας Ύδρευσης θα διακοπεί η παροχή νερού τη ...

Δημοσιεύθηκε στις 17 May 2019 | 1:29 pm


Καβάλα: Απολογισμός για την Ενεργειακή Αιγαίου - ΕΡΤ

Καβάλα: Απολογισμός για την Ενεργειακή Αιγαίου  ΕΡΤ

Σε απολογισμό του πρώτου τριμήνου προχώρησε η Ενεργειακή Αιγαίου για τις γεωτρήσεις του Πρίνου. Δύο από αυτές, μετατέθηκαν για το 2020 ώστε να ...

Δημοσιεύθηκε στις 17 May 2019 | 9:34 am


Καβάλα: Ενέργειες για γρήγορη χορήγηση οικοδομικών αδειών - ΕΡΤ

Καβάλα: Ενέργειες για γρήγορη χορήγηση οικοδομικών αδειών  ΕΡΤ

Σε συνέχεια των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν και αφορούσαν στις καθυστερήσεις διεκπεραίωσης πολεοδομικών υποθέσεων, πραγματοποιήθηκε χθες ...

Δημοσιεύθηκε στις 17 May 2019 | 9:30 am


Καβάλα: Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου - ΕΡΤ

Καβάλα: Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου  ΕΡΤ

Με πλήθος δράσεων και εκδηλώσεων η Αντιπεριφέρεια Καβάλας τιμά την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Παράλληλα, σχεδόν όλοι οι ...

Δημοσιεύθηκε στις 17 May 2019 | 9:15 am


Με Στ. Ποργιόπουλο το σεμινάριο προπονητών στην Καβάλα - ΕΡΤ

Με Στ. Ποργιόπουλο το σεμινάριο προπονητών στην Καβάλα  ΕΡΤ

Ο Σερραίος προπονητής Στέργιος Ποργιόπουλος θα είναι ένας από τους ομιλητές του σεμιναρίου προπονητών καλαθοσφαίρισης που θα πραγματοποιηθεί την ...

Δημοσιεύθηκε στις 16 May 2019 | 4:03 pm


Ένας Έλληνας μαθητής από την Καβάλα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα της Microsoft - Πρώτο ΘΕΜΑ

Ένας Έλληνας μαθητής από την Καβάλα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα της Microsoft  Πρώτο ΘΕΜΑ

Από τα σχολικά θρανία στα laptop του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Microsoft Office Specialist εκπροσωπώντας την Ελλάδα, ο 14χρονος Χρήστος Κιοφτετζής.

Δημοσιεύθηκε στις 16 May 2019 | 1:58 pm


Καβάλα: Ενημέρωση για την ποινική προστασία της άγριας ζωής - ΕΡΤ

Καβάλα: Ενημέρωση για την ποινική προστασία της άγριας ζωής  ΕΡΤ

Επιστημονική εκδήλωση – σεμινάριο για νομικούς με θέμα «Η ποινική προστασία της άγριας ζωής με έμφαση στο φαινόμενο της δηλητηρίασης» έχει ...

Δημοσιεύθηκε στις 16 May 2019 | 9:55 am


Καβάλα: Την Κυριακή ο αγώνας δρόμου «Στα βήματα του Απόστολου Παύλου» - ert.gr - ΕΡΤ

Καβάλα: Την Κυριακή ο αγώνας δρόμου «Στα βήματα του Απόστολου Παύλου» - ert.gr  ΕΡΤ

Με στόχο να τιμηθεί ο Απόστολος των Εθνών Παύλος και το γεγονός της άφιξης του στην Καβάλα ως πρώτο σταθμό της Αποστολικής του διαδρομής επί ...

Δημοσιεύθηκε στις 15 May 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Διάλεξη με θέμα «Μουσείο και Φώς - ΕΡΤ

Καβάλα: Διάλεξη με θέμα «Μουσείο και Φώς  ΕΡΤ

Διάλεξη με τίτλο «Μουσείο και Φώς» του Ιωάννη Γ. Ηλιάδη, Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού – Μηχανικού Φωτισμού θα δοθεί με αφορμή τον εορτασμό της ...

Δημοσιεύθηκε στις 15 May 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Ενημερωτικές συναντήσεις της υφυπουργού Μακεδονίας-Θράκης - ΕΡΤ

Καβάλα: Ενημερωτικές συναντήσεις της υφυπουργού Μακεδονίας-Θράκης  ΕΡΤ

Για μικροπολιτικά παιχνίδια και σκοπιμότητες στο θέμα της πεσμένης γέφυρας στην Καβάλα, έκανε λόγο η Υφυπουργός με αρμοδιότητα την Μακεδονία και Θράκη ...

Δημοσιεύθηκε στις 15 May 2019 | 10:00 am


Καβάλα: «Άγνωστες πτυχές της τραγωδίας του Ελληνισμού της περιοχής μας - ΕΡΤ

Καβάλα: «Άγνωστες πτυχές της τραγωδίας του Ελληνισμού της περιοχής μας  ΕΡΤ

Εκδήλωση με θέμα τις «Άγνωστες πτυχές της τραγωδίας του Ελληνισμού της περιοχής μας», στην οποία θα μιλήσει ο Καβαλιώτης ιστορικός Κυριάκος ...

Δημοσιεύθηκε στις 15 May 2019 | 9:27 am


Καβάλα: Η δράση #JobDay στη Δημοτική Βιβλιοθήκη - ΕΡΤ

Καβάλα: Η δράση #JobDay στη Δημοτική Βιβλιοθήκη  ΕΡΤ

Η δράση #JobDay θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός» στον 4ος όροφο, στις 20 Μαΐου 2019 από ...

Δημοσιεύθηκε στις 14 May 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Βιβλιοπαρουσίαση για το δίκαιο - ΕΡΤ

Καβάλα: Βιβλιοπαρουσίαση για το δίκαιο  ΕΡΤ

«Το δίκαιο «δικάζει» τη Δικαιοσύνη και τη Δημόσια Διοίκηση» είναι ο τίτλος του βιβλίου του Ζαφείρη Ευστρατίου η παρουσίαση του οποίου θα γίνει την Τετάρτη ...

Δημοσιεύθηκε στις 14 May 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Εβδομάδα Διδασκαλίας στο ΤΕΙ ΑΜ-Θ - ΕΡΤ

Καβάλα: Εβδομάδα Διδασκαλίας στο ΤΕΙ ΑΜ-Θ  ΕΡΤ

Σαράντα περίπου καθηγητές πανεπιστημίων από όλη την Ευρώπη πρόκειται να διδάξουν Έλληνες και Ευρωπαίους φοιτητές του ΤΕΙ ΑΜΘ, για μια ολόκληρη ...

Δημοσιεύθηκε στις 13 May 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Παρουσίαση προγραμμάτων Erasmus + - ΕΡΤ

Καβάλα: Παρουσίαση προγραμμάτων Erasmus +  ΕΡΤ

Το 6ο Γενικό Λύκειο Καβάλας θα πραγματοποιήσει την παρουσίαση προγραμμάτων Erasmus + την Πέμπτη 16 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα στη Δημοτική ...

Δημοσιεύθηκε στις 13 May 2019 | 10:00 am


Καβάλα: «Ο Δρόμος ως Τόπος και Χώρος - ΕΡΤ

Καβάλα: «Ο Δρόμος ως Τόπος και Χώρος  ΕΡΤ

Έκθεση σύγχρονης τέχνης με τον τίτλο «ο Δρόμος ως Τόπος και Χώρος» διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας σε συνεργασία με τον ...

Δημοσιεύθηκε στις 13 May 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Περιοδεία υποψήφιων ευρωβουλευτών Λαϊκής Ενότητας - ΕΡΤ

Καβάλα: Περιοδεία υποψήφιων ευρωβουλευτών Λαϊκής Ενότητας  ΕΡΤ

Το νομό Καβάλας θα επισκεφτούν και θα περιοδεύσουν αύριο Τρίτη, οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές της «Λαϊκής Ενότητας – Μετώπου Ανατροπής», Λίτσα ...

Δημοσιεύθηκε στις 13 May 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Ικανοποίηση για τη «Λευκή Νύχτα - ΕΡΤ

Καβάλα: Ικανοποίηση για τη «Λευκή Νύχτα  ΕΡΤ

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η «Λευκή Νύχτα» στην Καβάλα που διοργάνωσε ο τοπικός Εμπορικός Σύλλογος για 6η συνεχή χρονιά. Η συμμετοχή του ...

Δημοσιεύθηκε στις 13 May 2019 | 9:46 am


Καβάλα: Εκδήλωση για την έγκαιρη διάγνωση αναπτυξιακών διαταραχών - ΕΡΤ

Καβάλα: Εκδήλωση για την έγκαιρη διάγνωση αναπτυξιακών διαταραχών  ΕΡΤ

Το Νομικό Πρόσωπο «Αλληλεγγύη» του Δήμου Καβάλας διοργανώνει, μέσω των Βρεφονηπιακών Σταθμών, σεμινάριο για τους γονείς των φιλοξενούμενων ...

Δημοσιεύθηκε στις 13 May 2019 | 9:32 am


Σύλληψη ημεδαπού για ναρκωτικά στην Καβάλα - Zougla

Σύλληψη ημεδαπού για ναρκωτικά στην Καβάλα  Zougla

Στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού προέβησαν, βραδινές ώρες χθες, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας / Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου ...

Δημοσιεύθηκε στις 12 May 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Ποδοσφαιρικός αγώνας για τον μικρό Χρήστο - ΕΡΤ

Καβάλα: Ποδοσφαιρικός αγώνας για τον μικρό Χρήστο  ΕΡΤ

Κοινωνικός ποδοσφαιρικός αγώνας στο Δημοτικό Στάδιο Καβάλας «Ανθή Καραγιάννη» μεταξύ των ομάδων Δάσκαλοι Καβάλας – Μεικτή Ποντίων Ν. Ροδόπης θα ...

Δημοσιεύθηκε στις 10 May 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Ενίσχυση του ογκολογικού τμήματος - ΕΡΤ

Καβάλα: Ενίσχυση του ογκολογικού τμήματος  ΕΡΤ

Το Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Καβάλας αναμένεται άμεσα να ενισχυθεί με μόνιμο ογκολόγο όπως δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Δημοσιεύθηκε στις 9 May 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Τα πάντα έτοιμα για την Λευκή Νύχτα - ΕΡΤ

Καβάλα: Τα πάντα έτοιμα για την Λευκή Νύχτα  ΕΡΤ

Τα πάντα είναι έτοιμα για την 6η κατά σειρά «Λευκή Νύχτα» που θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα και το βράδυ στην πόλη της Καβάλας. Σε συνέντευξη ...

Δημοσιεύθηκε στις 9 May 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Ζήτημα κοινωνικής ευθύνης ο εμβολιασμός - ΕΡΤ

Καβάλα: Ζήτημα κοινωνικής ευθύνης ο εμβολιασμός  ΕΡΤ

Την ανάγκη να εμβολιάζεται ο πληθυσμός τονίζει σε ανακοίνωση της η Διεύθυνση Υγείας Καβάλας. Ο Διευθυντής της, Χρήστος Παπαδόπουλος σημείωσε ότι είναι ...

Δημοσιεύθηκε στις 8 May 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Έκκληση προς τους νέους να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές από τον Κ. Μητσοτάκη - Εφημερίδα Μακεδονία

Καβάλα: Έκκληση προς τους νέους να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές από τον Κ. Μητσοτάκη  Εφημερίδα Μακεδονία

Έκκληση προς τους νέους ανθρώπους, να συμμετάσχουν ενεργά στις εκλογές της 26ης Μαΐου, μην αφήνοντας άλλους να αποφασίζουν γι' αυτούς, απηύθυνε ο ...

Δημοσιεύθηκε στις 5 May 2019 | 9:26 pm


ΕΡΤ3 - "allERT3": Οι πόλεις του καπνού: ΚΑΒΑΛΑ (trailer) - ΕΡΤ

ΕΡΤ3 - "allERT3": Οι πόλεις του καπνού: ΚΑΒΑΛΑ (trailer)  ΕΡΤ

Εβδομαδιαία ημίωρη ενημερωτική εκπομπή. Το Allert3 εξακολουθεί, για πέμπτη συνεχή χρονιά να δέχεται δονήσεις από την κοινωνία, το περιβάλλον, τις τέχνες, ...

Δημοσιεύθηκε στις 4 May 2019 | 10:00 am


Σε Δράμα και Καβάλα την Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Το Βήμα Online

Σε Δράμα και Καβάλα την Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης  Το Βήμα Online

Περιοδεία στους νομούς Δράμας και Καβάλας θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 5 Μαΐου.

Δημοσιεύθηκε στις 4 May 2019 | 10:00 am


Απ' την Αθήνα στην Καβάλα λόγω ευρωεκλογών - Καβάλα, Πρωϊνή, Ραδιόφωνο, Εφημερίδα της Καβάλας, νέα, καβάλα ειδήσεις, μικρές αγγελίες - Πρωϊνή

Απ' την Αθήνα στην Καβάλα λόγω ευρωεκλογών - Καβάλα, Πρωϊνή, Ραδιόφωνο, Εφημερίδα της Καβάλας, νέα, καβάλα ειδήσεις, μικρές αγγελίες  Πρωϊνή

Η προεκλογική δραστηριότητα για τις επικείμενες ευρωεκλογές φαίνεται προσωρινά να ξεπερνά τη δράση των υποψηφίων στις τοπικές εκλογές. Χθες επισκέφθηκε ...

Δημοσιεύθηκε στις 3 May 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Ποιοι έδωσαν δημόσιο χώρο στη Χρυσή Αυγή; - Η Αυγή

Καβάλα: Ποιοι έδωσαν δημόσιο χώρο στη Χρυσή Αυγή;  Η Αυγή

Το προεκλογικό "μπλόκο" στους Δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης φαίνεται πως δεν ενέπνευσε τον Δήμο Καβάλας, ο οποίος κατά πλειοψηφία ενέκρινε τους ...

Δημοσιεύθηκε στις 2 May 2019 | 10:00 am


Καβάλα: «Άδοντες καί Ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ… - ΕΡΤ

Καβάλα: «Άδοντες καί Ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ…  ΕΡΤ

Εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου με τίτλο: «Άδοντες καί Ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ…». θα πραγματοποιηθούν στην πόλη της Καβάλας από τις 10 ...

Δημοσιεύθηκε στις 25 April 2019 | 10:00 am


Δείτε αγγελίες στην πόλη/περιοχή Καβάλα

Φιλικοί ιστότοποι: