Ειδήσεις &
Τοπικά Νέα

Ελλάδα   »   Ν. Καβάλας   »   Καβάλα    »    Ειδήσεις & Τοπικά Νέα

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019 προκήρυξης της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

Σήμερα 21/05/2019, ημέρα Τρίτη αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019 προκήρυξης της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» με τους πίνακες κατάταξης, τους πίνακες επιλογής, τους ονομαστικούς πίνακες και τους πίνακες αποκλεισθέντων και ισχύει η αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) για την κατάθεση ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής [...]

Δημοσιεύθηκε στις 21 May 2019 | 2:33 pm


Λίστα υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2019

Παρακάτω, σας παραθέτουμε τους αριθμούς πρωτοκόλλου των υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2019. Η αναζήτηση των αριθμών πρωτοκόλλου γίνεται με τον αριθμό ταυτότητας και όχι με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Λίστα υποψηφίων με αριθμό πρωτ.

Δημοσιεύθηκε στις 10 May 2019 | 2:31 pm


Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια έντυπου υλικού» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.390,34€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Παρακάτω θα βρείτε [...]

Δημοσιεύθηκε στις 10 May 2019 | 2:22 pm


Πρόγραμμα ενημερωτικών συναντήσεων στα πλαίσια δημοσιοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας, της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 02 Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας, συνημμένα το πρόγραμμα εκδηλώσεων ευρείας ενημέρωσης

Δημοσιεύθηκε στις 6 May 2019 | 6:27 pm


Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019

Παρακάτω σας παραθέτουμε την Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019, μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019» και τα Ειδικά Παραρτήματα: Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17-01-2019» και Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «17-01-2019», το Έντυπο Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και ένα έντυπο υπεύθυνης [...]

Δημοσιεύθηκε στις 25 April 2019 | 11:13 am


Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2019 προκήρυξης της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

Σήμερα 18/04/2019, ημέρα Πέμπτη αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2019 προκήρυξης της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» με τους πίνακες κατάταξης, τους πίνακες επιλογής, τους ονομαστικούς πίνακες και τους πίνακες αποκλεισθέντων και ισχύει η αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) για την κατάθεση ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής [...]

Δημοσιεύθηκε στις 18 April 2019 | 9:28 am


Ανακοίνωση Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) υπ’ αριθ. 1/2019

Παρακάτω σας παραθέτουμε την Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2019, μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019» και τα Ειδικά Παραρτήματα: Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17-01-2019» και Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «17-01-2019», το Έντυπο Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και ένα έντυπο υπεύθυνης [...]

Δημοσιεύθηκε στις 2 April 2019 | 10:34 am


Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας στην Κωνσταντινούπολη

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας στην Κωνσταντινούπολη Αντώνης Σαμαράκης «Το Λάθος» Θεατρικό Αναλόγιο Τετάρτη 10 Απριλίου στις 19.00 Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης Το θεατρικό αναλόγιο «Το Λάθος» παρουσιάζεται την Τετάρτη 10 Απριλίου στις 19.00 στο Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης από τη Δημοτική Θεατρική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ). Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας συμμετέχει με το θεατρικό αναλόγιο «Το Λάθος» στο 7ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Λογοτεχνίας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ [...]

Δημοσιεύθηκε στις 2 April 2019 | 8:23 am


4η Γιορτή Μαθητικού Θεάτρου

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΛΑΚΟΥ «4η Γιορτή Μαθητικού Θεάτρου» Δευτέρα 1 έως Κυριακή 14 Απριλίου 2019 Ώρα έναρξης παραστάσεων 19:00 Δήμος Καβάλας ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας Παραστάσεις σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τη Δευτέρα 1 έως και την Τρίτη 9 Απριλίου. Ο Δήμος Καβάλας, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας διοργανώνουν την «4η [...]

Δημοσιεύθηκε στις 29 March 2019 | 1:23 pm


Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου –μπαρ στο Φρούριο Καβάλας

Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης « ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου – μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, με επιφάνεια εσωτερικού βοηθητικού χώρου 70,28 τμ, το οποίο στην πρόσθια όψη του διαθέτει ξύλινη κατασκευή μετά υπόστεγου συνολικής επιφάνειας 22,06 τ.μ. και δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε επιφάνεια 90τμ. Ελάχιστο όριο [...]

Δημοσιεύθηκε στις 21 March 2019 | 1:17 pm


Καβάλα - Ειδήσεις και Νέα

Ως το τέλος του μήνα τα νέα δεδομένα στους ΟΤΑ - Καβάλα, Πρωϊνή, Ραδιόφωνο, Εφημερίδα της Καβάλας, νέα, καβάλα ειδήσεις, μικρές αγγελίες - Πρωϊνή

Ως το τέλος του μήνα τα νέα δεδομένα στους ΟΤΑ - Καβάλα, Πρωϊνή, Ραδιόφωνο, Εφημερίδα της Καβάλας, νέα, καβάλα ειδήσεις, μικρές αγγελίες  Πρωϊνή

Δύο τουλάχιστον επικεφαλής οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής (ο κ. Μουριάδης και ο κ. Μέτιος) έχουν εμμέσως δηλώσει (ή αφήνουν να εννοηθεί) ...

Δημοσιεύθηκε στις 23 July 2019 | 7:30 am


Ο διοργανωτής του Park Food Festival εξέθεσε, με την προχειρότητά του, την Καβάλα - Κ-ΤΥΠΟΣ

Ο διοργανωτής του Park Food Festival εξέθεσε, με την προχειρότητά του, την Καβάλα  Κ-ΤΥΠΟΣ

Είναι λανθασμένη και θεωρούμε σκόπιμη, η άποψη που επιχείρησαν, μερικοί, να περάσουν στην κοινή γνώμη, ότι η «δυσάρεστη» κατάσταση που δημιουργήθηκε ...

Δημοσιεύθηκε στις 23 July 2019 | 2:00 am


Cosmopolis 2019: Πώς ένα Φεστιβάλ ταξίδεψε την Καβάλα σε όλο τον κόσμο [φωτογραφίες] - KAVALAPOST

Cosmopolis 2019: Πώς ένα Φεστιβάλ ταξίδεψε την Καβάλα σε όλο τον κόσμο [φωτογραφίες]  KAVALAPOST

Πριν «κάτσει» ακόμα η σκόνη από τις συναυλίες, οι μπάντες που φιλοξενήθηκαν στο stage του Φρουρίου διαφημίζουν την Καβάλα, τη διοργάνωση και τη ...

Δημοσιεύθηκε στις 22 July 2019 | 11:18 pm


ΚΑΒΑΛΑ: Έναρξη 21ης Έκθεσης Βιβλίου | Χρονόμετρο - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

ΚΑΒΑΛΑ: Έναρξη 21ης Έκθεσης Βιβλίου | Χρονόμετρο  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

Για άλλη μία χρονιά τα βιβλία ταξιδεύουν στην παραλία της πόλης μας με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας. Ο λόγος για την Έκθεση Βιβλίου ...

Δημοσιεύθηκε στις 22 July 2019 | 7:39 pm


μικρά πρωινά από τον Νίκο Γενικόπουλο - Καβάλα, Πρωϊνή, Ραδιόφωνο, Εφημερίδα της Καβάλας, νέα, καβάλα ειδήσεις, μικρές αγγελίες - Πρωϊνή

μικρά πρωινά από τον Νίκο Γενικόπουλο - Καβάλα, Πρωϊνή, Ραδιόφωνο, Εφημερίδα της Καβάλας, νέα, καβάλα ειδήσεις, μικρές αγγελίες  Πρωϊνή

Είμαστε στην καρδιά του Καλοκαιριού κι η τουριστική κίνηση στο φόρτε της. Χθες το πρωί η ουρά αυτοκινήτων για Θάσο έφθανε έως και μετά την κεντρική πύλη ...

Δημοσιεύθηκε στις 22 July 2019 | 7:34 am


Πνιγμός ηλικιωμένου στην ακτή του Περιγιαλίου στην Καβάλα - evros24.gr

Πνιγμός ηλικιωμένου στην ακτή του Περιγιαλίου στην Καβάλα  evros24.gr

Το μεσημέρι της Κυριακής 21 Ιουλίου ηλικιωμένος 70χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην Ακτή του Περιγιαλίου. Από την κόρη του έγινε αντιληπτό.

Δημοσιεύθηκε στις 22 July 2019 | 7:30 am


Πνιγμός ηλικιωμένου στο Περιγιάλι στην Καβάλα - seleo.gr

Πνιγμός ηλικιωμένου στο Περιγιάλι στην Καβάλα  seleo.gr

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, μεσημβρινές ώρες σήμερα, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Περιγιάλι της Καβάλας ένας 79χρονος. Ο άτυχος άνδρας ...

Δημοσιεύθηκε στις 21 July 2019 | 7:00 pm


Θάνατοι λουόμενων σε Βόλο και Καβάλα - Thestival

Θάνατοι λουόμενων σε Βόλο και Καβάλα  Thestival

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες του Βόλου και της Καβάλας.

Δημοσιεύθηκε στις 21 July 2019 | 6:46 pm


Τουριστικό λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες στην Καβάλα (εικόνες) - https://www.parapolitika.gr

Τουριστικό λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες στην Καβάλα (εικόνες)  https://www.parapolitika.gr

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι του Σαββάτου στη Σκάλα Πρίνου στη Θάσο σε καλαμιές, κοντά στο ιστορικό αεροδρόμιο του Α' Παγκοσμίου ...

Δημοσιεύθηκε στις 20 July 2019 | 11:37 pm


Καβάλα: Ο δήμος τίμησε την απελευθέρωση της πόλης από τους Βούλγαρους - Εφημερίδα Μακεδονία

Καβάλα: Ο δήμος τίμησε την απελευθέρωση της πόλης από τους Βούλγαρους  Εφημερίδα Μακεδονία

Με μια σεμνή και λιτή τελετή, ο Δήμος Καβάλας τίμησε σήμερα το πρωί την 106η επέτειο απελευθέρωσης της πόλης από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής, ...

Δημοσιεύθηκε στις 20 July 2019 | 9:50 pm


Καβάλα: Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στην παραλιακή - Δικτυο Τηλεόραση

Καβάλα: Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στην παραλιακή  Δικτυο Τηλεόραση

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε ...

Δημοσιεύθηκε στις 20 July 2019 | 7:34 pm


Καβάλα: Τουριστικό λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες - Newsbeast.gr

Καβάλα: Τουριστικό λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες  Newsbeast.gr

Ένα τουριστικό λεωφορείο με αλλοδαπές πινακίδες τυλίχτηκε στις φλόγες όταν η μηχανή το.

Δημοσιεύθηκε στις 20 July 2019 | 7:16 pm


Καβάλα: Εκδήλωση για τα 20 χρόνια αδελφοποίησης με την πόλη της Νυρεμβέργης - Δικτυο Τηλεόραση

Καβάλα: Εκδήλωση για τα 20 χρόνια αδελφοποίησης με την πόλη της Νυρεμβέργης  Δικτυο Τηλεόραση

Κάντε SUBSCRIBE στη σελίδα μας στο YouTube για να βλέπετε πρώτοι τα Video News και τις Εκπομπές μας. Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να ...

Δημοσιεύθηκε στις 20 July 2019 | 6:49 pm


Φωτιά στη Θάσο - Έβλεπαν τους καπνούς από την Καβάλα (εικόνες) - Athens Voice Online

Φωτιά στη Θάσο - Έβλεπαν τους καπνούς από την Καβάλα (εικόνες)  Athens Voice Online

Φωτιά στη Θάσο. Έβλεπαν τους καπνούς από την Καβάλα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Δημοσιεύθηκε στις 20 July 2019 | 4:01 pm


Φωτιά στον Πρίνο της Θάσου - Ορατός ο καπνός από την Καβάλα (φωτο) - Voria

Φωτιά στον Πρίνο της Θάσου - Ορατός ο καπνός από την Καβάλα (φωτο)  Voria

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Θάσο, αλλά και από την Καβάλα, ενώ επιχείρησαν και δύο αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ.

Δημοσιεύθηκε στις 20 July 2019 | 3:21 pm


Ψάρευε παράνομα ολοθούρια στην Καβάλα - Πρώτο ΘΕΜΑ

Ψάρευε παράνομα ολοθούρια στην Καβάλα  Πρώτο ΘΕΜΑ

Οι λιμενικοί έκαναν έλεγχο σε έναν 36χρονο Έλληνα και διαπίστωσαν ότι δεν διέθετε την προβλεπόμενη επαγγελματική άδεια αλιείας, ώστε να μπορεί να ψαρεύει τα ...

Δημοσιεύθηκε στις 20 July 2019 | 9:45 am


Cosmopolis: Μιλάνο, Παλαιστίνη, Καβάλα… ένα τσιγάρο δρόμος! (videos) - Κ-ΤΥΠΟΣ

Cosmopolis: Μιλάνο, Παλαιστίνη, Καβάλα… ένα τσιγάρο δρόμος! (videos)  Κ-ΤΥΠΟΣ

Η μαγεία του έθνικ φεστιβάλ Cosmopolis, κατά την άποψη μας, είναι ότι φέρνει κοντά ανθρώπους από διαφορετικές ηπείρους, με διαφορετική κουλτούρα, γλώσσα ...

Δημοσιεύθηκε στις 20 July 2019 | 4:33 am


36χρονος στην Καβάλα ψάρευε ολοθούριο χωρίς άδεια - seleo.gr

36χρονος στην Καβάλα ψάρευε ολοθούριο χωρίς άδεια  seleo.gr

Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω εντοπίστηκε σε παραλία της περιοχής ''ΚΑΣΤΡΑ'' Νέας Περάμου Καβάλας, να έχει προβεί στην αλιεία εκατόν δεκατεσσάρων κιλών ...

Δημοσιεύθηκε στις 19 July 2019 | 1:00 pm


ΚΑΒΑΛΑ: Από πού θα προμηθευτείτε κάρτες στάθμευσης - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

ΚΑΒΑΛΑ: Από πού θα προμηθευτείτε κάρτες στάθμευσης  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

Ο Δήμος Καβάλας ενημερώνει ότι τα σημεία πώλησης των καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης είναι τα εξής: Σαϊρίδης Γεώργιος, Ίωνος Δραγούμη – Πλατεία ...

Δημοσιεύθηκε στις 19 July 2019 | 12:33 pm


Καβάλα: Σύλληψη 36χρονου για παράνομη αλιεία ολοθούριων (ΦΩΤΟ) - Thestival

Καβάλα: Σύλληψη 36χρονου για παράνομη αλιεία ολοθούριων (ΦΩΤΟ)  Thestival

Στη σύλληψη ενός 36χρονου προέβησαν, μεσημβρινές ώρες χθες, στελέχη του Λιμενικού Φυλάκιου Ελευθερών Καβάλας.

Δημοσιεύθηκε στις 19 July 2019 | 7:36 am


Συλλήψεις σε Πάτρα και Καβάλα για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και παράνομη αλιεία - Zougla

Συλλήψεις σε Πάτρα και Καβάλα για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και παράνομη αλιεία  Zougla

Στη σύλληψη ενός 29χρονου και του 45χρονου συνεργού του προέβησαν, βραδινές ώρες χθες, τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας...

Δημοσιεύθηκε στις 19 July 2019 | 3:42 am


Ιός του Δυτικού Νείλου: 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε Πιερία, Ξάνθη, Καβάλα, Λάρισα και Καρδίτσα - epiloges

Ιός του Δυτικού Νείλου: 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε Πιερία, Ξάνθη, Καβάλα, Λάρισα και Καρδίτσα  epiloges

Πέντε κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί από την αρχή της περιόδου 2019,

Δημοσιεύθηκε στις 18 July 2019 | 8:38 pm


Τουρκία: Απορρίφθηκε και πάλι το αίτημα αποφυλάκισης Οσμάν Καβαλά | News - SigmaLive

Τουρκία: Απορρίφθηκε και πάλι το αίτημα αποφυλάκισης Οσμάν Καβαλά | News  SigmaLive

Τουρκικό δικαστήριο διέταξε σήμερα να παραμείνει στη φυλακή ο επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος Οσμάν Καβαλά, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να ...

Δημοσιεύθηκε στις 18 July 2019 | 6:46 pm


Καβάλα: 20 χρόνια φιλίας και συνεργασίας με τη Νυρεμβέργη - Pontos News

Καβάλα: 20 χρόνια φιλίας και συνεργασίας με τη Νυρεμβέργη  Pontos News

Σημαντικά τα οφέλη για τους πολίτες και των δύο ευρωπαϊκών πόλεων.

Δημοσιεύθηκε στις 18 July 2019 | 3:56 pm


Π.Α.Ε. Α.Ο. «Καβάλα» 1965: Μετά τον Δεκαπενταύγουστο, η προετοιμασία θα συνεχιστεί στο Βώλακα - Κ-ΤΥΠΟΣ

Π.Α.Ε. Α.Ο. «Καβάλα» 1965: Μετά τον Δεκαπενταύγουστο, η προετοιμασία θα συνεχιστεί στο Βώλακα  Κ-ΤΥΠΟΣ

Όπως τα προηγούμενα δύο έτη, έτσι και φέτος, η ομάδα ποδοσφαίρου του Αθλητικού Ομίλου «Καβάλα» θα πραγματοποιήσει το «βασικό στάδιο» της ...

Δημοσιεύθηκε στις 18 July 2019 | 1:30 am


Η παρακαταθήκη του Ευθύμη Δαβιτζόγλου στην Καβάλα - Κ-ΤΥΠΟΣ

Η παρακαταθήκη του Ευθύμη Δαβιτζόγλου στην Καβάλα  Κ-ΤΥΠΟΣ

Μπορεί τα «Δαβιτζόγλεια» να μην έχουν αίγλη και τον αριθμό των συμμετοχών του πανελληνίου πρωταθλήματος κάτω των δεκαέξι ετών (Κ16), ωστόσο είναι μία ...

Δημοσιεύθηκε στις 18 July 2019 | 1:24 am


Μπόφτσης και Κολοκυθά ξεχώρισαν στην Καβάλα - WeLoveSports.gr

Μπόφτσης και Κολοκυθά ξεχώρισαν στην Καβάλα  WeLoveSports.gr

Στην Καβάλα διεξάγεται σήμερα το τελευταίο Γκραν Πρι της σεζόν με τη επωνυμία “Δαβιτζόγλεια“. Οι αθλητές των οριζόντιων αλμάτων είναι αυτοί που ξεχώρισαν, ...

Δημοσιεύθηκε στις 17 July 2019 | 11:57 pm


ΑΟ Καβάλα: Τέλος ο Ζέρης, παραμένει ο Τουμανίδης - KAVALAPOST

ΑΟ Καβάλα: Τέλος ο Ζέρης, παραμένει ο Τουμανίδης  KAVALAPOST

Aρνητικά φαίνεται πως απάντησε στην πρόταση για παραμονή στις τάξεις της ομάδας του ΑΟΚ και στο πρωτάθλημα της Football League, ο Αλέξανδρος Ζέρης.

Δημοσιεύθηκε στις 17 July 2019 | 4:59 pm


Καβάλα: Πλήρωσε και κατάφερε να κάνει την ταβέρνα του... - Newsit

Καβάλα: Πλήρωσε και κατάφερε να κάνει την ταβέρνα του...  Newsit

Ο Γιάννης Σαρρής επένδυσε και δικαιώθηκε. Αποφάσισε να καινοτομήσει στην Καβάλα...

Δημοσιεύθηκε στις 17 July 2019 | 6:15 am


Καβάλα: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες που πωλούσαν σταυρουδάκια και κομποσκοίνια - Φωνή της Ροδόπης

Καβάλα: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες που πωλούσαν σταυρουδάκια και κομποσκοίνια  Φωνή της Ροδόπης

Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (15/7) στην Καβάλα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. δύο (2) ημεδαπές, ηλικίας 43 και 36 ετών, διότι ασκούσαν ...

Δημοσιεύθηκε στις 16 July 2019 | 4:30 pm


Εκδήλωση Παρουσίασης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Καβάλα - evros24.gr

Εκδήλωση Παρουσίασης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Καβάλα  evros24.gr

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση παρουσίασης στην Καβάλα την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019, 7:00μ.μ., στο Ξενοδοχείο Airotel ...

Δημοσιεύθηκε στις 16 July 2019 | 10:00 am


Τραγωδία στην Καβάλα: Σοκάρουν οι εικόνες από τον τόπο που έγινε το τροχαίο! (Video) - Athens Magazine

Τραγωδία στην Καβάλα: Σοκάρουν οι εικόνες από τον τόπο που έγινε το τροχαίο! (Video)  Athens Magazine

Συγκλονίζει η τραγωδία στην Καβάλα με το τροχαίο που συνέβη και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 30χρονος.. Σοκάρουν οι εικόνες από την παιδική χαρά ...

Δημοσιεύθηκε στις 16 July 2019 | 9:32 am


Εντονο "φλερτ" με Περδικάρη η Καβάλα - Superbasket

Εντονο "φλερτ" με Περδικάρη η Καβάλα  Superbasket

Η Καβάλα έχει βάλει μπρος το σχεδιασμό της, εν όψει της επιστροφής της στη Β' Εθνική και οι κινήσεις της στο μεταγραφικό παζάρι δείχνουν διάθεση για ...

Δημοσιεύθηκε στις 15 July 2019 | 9:19 pm


Δυνατές συμμετοχές στην Καβάλα - WeLoveSports.gr

Δυνατές συμμετοχές στην Καβάλα  WeLoveSports.gr

Την ερχόμενη Τετάρτη 17 Ιουλίου στο πλαίσιο των ελληνικών Grand Prix θα διεξαχθούν στην Καβάλα οι αγώνες με την επωνυμία «Δαβιτζόγλεια» στη μνήμη του ...

Δημοσιεύθηκε στις 15 July 2019 | 8:35 pm


19ο FESTIVAL ΠΛΑΙ ΣΤΟ ΚΥΜΑ 2019 ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ - Καβάλα, Πρωϊνή, Ραδιόφωνο, Εφημερίδα της Καβάλας, νέα, καβάλα ειδήσεις, μικρές αγγελίες - Πρωϊνή

19ο FESTIVAL ΠΛΑΙ ΣΤΟ ΚΥΜΑ 2019 ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ - Καβάλα, Πρωϊνή, Ραδιόφωνο, Εφημερίδα της Καβάλας, νέα, καβάλα ειδήσεις, μικρές αγγελίες  Πρωϊνή

Ο Δήμος Νέστου σε συνεργασία με την Nota Theatrale παρουσιάζει το 19ο καλοκαιρινό μουσικό Φεστιβάλ ''Πλάι Στο Κύμα'' έναν θεσμό χρόνων σε μια από τις ...

Δημοσιεύθηκε στις 15 July 2019 | 5:46 pm


Η Καβάλα μπήκε στον ρυθμό του cosmopolis, τροποποιείται το ωράριο λειτουργίας του φρουρίου - Κ-ΤΥΠΟΣ

Η Καβάλα μπήκε στον ρυθμό του cosmopolis, τροποποιείται το ωράριο λειτουργίας του φρουρίου  Κ-ΤΥΠΟΣ

Την εβδομάδα που θα διανύσουμε το κυρίαρχο πολιτιστικό γεγονός είναι το έθνικ φεστιβάλ cosmopolis στην παλιά πόλη της Καβάλας. Για τέσσερις ημέρες, από ...

Δημοσιεύθηκε στις 15 July 2019 | 1:41 pm


Καβάλα: Αυτοκίνητο έπεσε σε παιδική χαρά, νεκρός ο οδηγός (pics) - SDNA

Καβάλα: Αυτοκίνητο έπεσε σε παιδική χαρά, νεκρός ο οδηγός (pics)  SDNA

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στο χωριό Χαϊδευτό Καβάλας.

Δημοσιεύθηκε στις 15 July 2019 | 12:40 pm


Καβάλα: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παιδική χαρά - Νεκρός ο 30χρονος οδηγός - Κοινωνία | News 24/7 - NEWS 24/7

Καβάλα: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παιδική χαρά - Νεκρός ο 30χρονος οδηγός - Κοινωνία | News 24/7  NEWS 24/7

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός - και στο οποίο επέβαιναν άλλοι δύο νέοι, ηλικίας 29 και 20 ετών - εξετράπη υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες της ...

Δημοσιεύθηκε στις 15 July 2019 | 12:07 pm


Καβάλα: Αυτοκίνητο έπεσε σε παιδική χαρά, νεκρός ο οδηγός - Newsbeast.gr

Καβάλα: Αυτοκίνητο έπεσε σε παιδική χαρά, νεκρός ο οδηγός  Newsbeast.gr

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στο χωριό Χαϊδε.

Δημοσιεύθηκε στις 15 July 2019 | 11:50 am


Καβάλα: Νεκρός οδηγός Ι.Χ. που έπεσε σε παιδική χαρά - Athens Voice Online

Καβάλα: Νεκρός οδηγός Ι.Χ. που έπεσε σε παιδική χαρά  Athens Voice Online

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 30χρονο οδηγό σημειώθηκε το πρωί σε επαρχιακό δρόμο της Καβάλας.

Δημοσιεύθηκε στις 15 July 2019 | 10:20 am


Δικογραφία σε βάρος 68χρονης ημεδαπής για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην Καβάλα - evros24.gr

Δικογραφία σε βάρος 68χρονης ημεδαπής για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην Καβάλα  evros24.gr

Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή, σε βάρος 68χρονης ημεδαπής, διότι όπως προέκυψε, προέβη σε ...

Δημοσιεύθηκε στις 13 July 2019 | 1:30 pm


Καληνύχτα food park festival, καληνύχτα Καβάλα - Κ-ΤΥΠΟΣ

Καληνύχτα food park festival, καληνύχτα Καβάλα  Κ-ΤΥΠΟΣ

Πριν καλά καλά στηθούν τα περίπτερα των συμμετεχόντων το απόγευμα της Παρασκευής στο πάρκο του Φαλήρου για το 2ο Food Park Festival, πολυάριθμες ...

Δημοσιεύθηκε στις 13 July 2019 | 10:00 am


Εργασίες συντήρησης στην Ε.Ο Θεσσαλονίκης - Καβάλα - dailythess

Εργασίες συντήρησης στην Ε.Ο Θεσσαλονίκης - Καβάλα  dailythess

Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής ...

Δημοσιεύθηκε στις 13 July 2019 | 8:45 am


Η Καβάλα δεν είναι προορισμός, για ψώνια στα εμπορικά καταστήματα - Κ-ΤΥΠΟΣ

Η Καβάλα δεν είναι προορισμός, για ψώνια στα εμπορικά καταστήματα  Κ-ΤΥΠΟΣ

Είναι ανεδαφικό, καρντάσι πρόεδρε του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, να πιστεύετε, εσύ και οι συνάδελφοι σου έμποροι, ότι τα εμπορικά καταστήματα θα ...

Δημοσιεύθηκε στις 11 July 2019 | 11:01 pm


Καβάλα: Υλικές ζημιές προκάλεσε το έντονο κύμα κακοκαιρίας - Sofokleousin.gr

Καβάλα: Υλικές ζημιές προκάλεσε το έντονο κύμα κακοκαιρίας  Sofokleousin.gr

Υλικές ζημιές άφησε πίσω της η έντονη κακοκαιρία που έπληξε την Ανατολική Μακεδονία και τη Ξάνθη.

Δημοσιεύθηκε στις 11 July 2019 | 10:00 am


Ο Alpha Blondy μαζί με τον Mad Professor στην Καβάλα - CultureNow

Ο Alpha Blondy μαζί με τον Mad Professor στην Καβάλα  CultureNow

Ο θρυλικός Alpha Blondy μαζί με τον Mad Professor θα εμφανιστούν στην Καβάλα στο πλαίσιο του Cosmopolis festival 2019. AddThis Sharing Buttons. Share to ...

Δημοσιεύθηκε στις 10 July 2019 | 12:49 pm


Καβάλα: Συνελήφθη 37χρονος που μετέφερε παράνομα πάνω από 1.000 κιλά όστρακα - Thestival

Καβάλα: Συνελήφθη 37χρονος που μετέφερε παράνομα πάνω από 1.000 κιλά όστρακα  Thestival

Συνολικά 1.168 κιλά όστρακα υπολειπομένων διαστάσεων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Καβάλας.

Δημοσιεύθηκε στις 9 July 2019 | 10:00 am


Αποτελέσματα εθνικών εκλογών 2019: Ποιοι βγαίνουν βουλευτές στην Καβάλα - Newsbeast.gr

Αποτελέσματα εθνικών εκλογών 2019: Ποιοι βγαίνουν βουλευτές στην Καβάλα  Newsbeast.gr

Τρεις βουλευτές εκλέγει στην εκλογική περιφέρεια της Καβάλας η Νέα Δημοκρατία, η οποία.

Δημοσιεύθηκε στις 8 July 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Επάγγελμα έκπληξη στην παραλία (VIDEO) - epiloges

Καβάλα: Επάγγελμα έκπληξη στην παραλία (VIDEO)  epiloges

Από μακριά είδαμε έναν άνθρωπο να περπατάει με έναν περίεργο όγκο στην πλάτη του.Όσο πλησίαζε διακρίναμε επικρατούσε ένα ψεκαστήρι.

Δημοσιεύθηκε στις 7 July 2019 | 6:27 pm


Αργολίδα: Πήγαν να ψηφίσουν καβάλα στ' άλογα (vid) - Voria

Αργολίδα: Πήγαν να ψηφίσουν καβάλα στ' άλογα (vid)  Voria

Οι τρεις φίλοι πρωτοτύπησαν και ψήφισαν στις Εθνικές εκλογές 2019 στο εκλογικό τμήμα Λευκακίων στο Ναύπλιο προσερχόμενοι... έφιπποι.

Δημοσιεύθηκε στις 7 July 2019 | 10:00 am


Πήγαν στο εκλογικό τμήμα… καβάλα (δείτε τις φωτογραφίες) - Newpost.gr - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ

Πήγαν στο εκλογικό τμήμα… καβάλα (δείτε τις φωτογραφίες)  Newpost.gr - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ

Το περιστατικό συνέβη σε εκλογικό κέντρο της Αργολίδας.

Δημοσιεύθηκε στις 7 July 2019 | 10:00 am


Καβάλα παν στις εκλογές… - newsbreak.gr

Καβάλα παν στις εκλογές…  newsbreak.gr

... © 2019 — Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του newsbreak.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η ...

Δημοσιεύθηκε στις 7 July 2019 | 10:00 am


Εκλογές 2019 - Αποτελέσματα στην Καβάλα: Η ενσωμάτωση των ψήφων - Ethnos

Εκλογές 2019 - Αποτελέσματα στην Καβάλα: Η ενσωμάτωση των ψήφων  Ethnos

Δείτε τα αποτελέσματα που καταγράφονται στην Εκλογική Περιφέρεια Καβάλας.

Δημοσιεύθηκε στις 7 July 2019 | 10:00 am


Τρόφιμα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση βρέθηκαν στην Καβάλα - Parallaxi Mag

Τρόφιμα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση βρέθηκαν στην Καβάλα  Parallaxi Mag

1.392 κιλά όστρακα, υπολειπομένων διαστάσεων και ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πρωινές ώρες σήμερα, στην ...

Δημοσιεύθηκε στις 5 July 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Σκότωσε το Βούλγαρο γείτονα του για ασήμαντη αφορμή - Το Κουτί της Πανδώρας

Καβάλα: Σκότωσε το Βούλγαρο γείτονα του για ασήμαντη αφορμή  Το Κουτί της Πανδώρας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες λογομάχησαν σε σπίτι παρουσία και άλλων ατόμων για ασήμαντη αφορμή, με τον κάτοικο του χωριού να ...

Δημοσιεύθηκε στις 4 July 2019 | 7:55 pm


Απατεώνισσα που «έφαγε» 120.000 ευρώ συνελήφθη στην Καβάλα - Πρώτο ΘΕΜΑ

Απατεώνισσα που «έφαγε» 120.000 ευρώ συνελήφθη στην Καβάλα  Πρώτο ΘΕΜΑ

Ποινή φυλάκισης δύο ετών για κλοπή είχε επιβληθεί με καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Δημοσιεύθηκε στις 4 July 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Ηλικιωμένος τσακώθηκε με Βούλγαρο και τον σκότωσε εν ψυχρώ - Πρώτο ΘΕΜΑ

Καβάλα: Ηλικιωμένος τσακώθηκε με Βούλγαρο και τον σκότωσε εν ψυχρώ  Πρώτο ΘΕΜΑ

Το έγκλημα έγινε μπροστά στα μάτια και άλλων ατόμων στις Ελευθερές του Παγγαίου.

Δημοσιεύθηκε στις 4 July 2019 | 10:00 am


Δερμιτζάκης: «Στόχος μας οι περισσότεροι παίκτες να είναι από την Καβάλα» - SDNA

Δερμιτζάκης: «Στόχος μας οι περισσότεροι παίκτες να είναι από την Καβάλα»  SDNA

Το πλάνο του για την Καβάλα της νέας σεζόν ανέλυσε σε συνέντευξη του ο τεχνικός των «αργοναυτών» Παύλος Δερμιτζάκης.

Δημοσιεύθηκε στις 4 July 2019 | 10:00 am


Συλλήψεις για κατοχή χασίς σε Ρόδο και Καβάλα - Πρώτο ΘΕΜΑ

Συλλήψεις για κατοχή χασίς σε Ρόδο και Καβάλα  Πρώτο ΘΕΜΑ

Kατά την διάρκεια της έρευνας στην κατοικία του στην Ιαλυσό βρέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 141,2 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Δημοσιεύθηκε στις 3 July 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Άφησε τα κλειδιά στη μίζα του φορτηγού και του το έκλεψαν - Πρώτο ΘΕΜΑ

Καβάλα: Άφησε τα κλειδιά στη μίζα του φορτηγού και του το έκλεψαν  Πρώτο ΘΕΜΑ

Ο 38χρονος οδηγός σταμάτησε λίγα λεπτά στην άκρη του δρόμου για να κάνει την ανάγκη του και το όχημά του έκανε φτερά.

Δημοσιεύθηκε στις 2 July 2019 | 10:00 am


Διεξήχθη στην Καβάλα σεμινάριο για την υποδειγματική παρασκευή γαληνικών σκευασμάτων - iatronet.gr

Διεξήχθη στην Καβάλα σεμινάριο για την υποδειγματική παρασκευή γαληνικών σκευασμάτων  iatronet.gr

Με βάση τον κεντρικό προγραμματισμό ο κύκλος των σεμιναρίων θα διεξαχθεί σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, καθώς και στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Δημοσιεύθηκε στις 2 July 2019 | 10:00 am


Εβαλαν στόχο πρακτορεία του ΟΠΑΠ στην Καβάλα -Δεν βρήκαν ούτε ευρώ στα ταμεία - iefimerida

Εβαλαν στόχο πρακτορεία του ΟΠΑΠ στην Καβάλα -Δεν βρήκαν ούτε ευρώ στα ταμεία  iefimerida

Δύο φορές χτύπησαν το Σαββατοκύριακο άγνωστοι σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ στην Καβάλα με σκοπό τη ληστεία, ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις έφυγαν με ...

Δημοσιεύθηκε στις 1 July 2019 | 1:38 pm


Η ελληνική «σαχάρα» στην Καβάλα - Newsbeast.gr

Η ελληνική «σαχάρα» στην Καβάλα  Newsbeast.gr

Ένα τοπίο με χρυσαφένιους αμμόλοφους και τιρκουάζ, κρυστάλλινα νερά ανοίγεται μπροστά.

Δημοσιεύθηκε στις 1 July 2019 | 10:00 am


Ryanair: Νέα δρομολόγια Άκτιο - Βουδαπέστη και Καβάλα - Πόζναν | naftemporiki.gr - naftemporiki.gr

Ryanair: Νέα δρομολόγια Άκτιο - Βουδαπέστη και Καβάλα - Πόζναν | naftemporiki.gr  naftemporiki.gr

Δύο νέα δρομολόγια, από Άκτιο - Πρέβεζα προς Βουδαπέστη και από Καβάλα προς το Πόζναν της Πολωνίας, ανακοίνωσε η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία ...

Δημοσιεύθηκε στις 1 July 2019 | 10:00 am


Συνελήφθη στην Καβάλα 24χρονος για τη δολοφονία 18χρονου στο Βοτανικό - Η Καθημερινή

Συνελήφθη στην Καβάλα 24χρονος για τη δολοφονία 18χρονου στο Βοτανικό  Η Καθημερινή

Ένας 24χρονος Αφγανός είναι, σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης της ανθρωποκτονίας 18χρονου Πακιστανού, που διαπράχθηκε την περασμένη Τετάρτη, ...

Δημοσιεύθηκε στις 1 July 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Διέρρηξαν δύο πρακτορεία ΠΡΟΠΟ αλλά... πήγαν κουβά! - Thestival

Καβάλα: Διέρρηξαν δύο πρακτορεία ΠΡΟΠΟ αλλά... πήγαν κουβά!  Thestival

Στο στόχαστρο ληστών μπηκαν δύο πρακτορεία του ΟΠΑΠ στην πόλη της Καβάλας τα ξημερώματα του Σαββάτου και της Κυριακής 29 και 30 Ιουνίου. Άγνωστοι ...

Δημοσιεύθηκε στις 30 June 2019 | 10:00 am


Καβάλα: 19χρονη διαρρήκτρια «χτύπησε» δυο φορές το ίδιο σπίτι, αλλά συνελήφθη - KAVALAPOST

Καβάλα: 19χρονη διαρρήκτρια «χτύπησε» δυο φορές το ίδιο σπίτι, αλλά συνελήφθη  KAVALAPOST

Συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής 28 Ιουνίου 2019 στην Καβάλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας, 19χρονη ημεδαπή, διότι το πρωί ...

Δημοσιεύθηκε στις 30 June 2019 | 10:00 am


Γεμίζει η Καβάλα από Βαλκάνιους τουρίστες - Alpha tv News

Γεμίζει η Καβάλα από Βαλκάνιους τουρίστες  Alpha tv News

Tις παραλίες της Καβάλας κατακλύζουν Βαλκάνιοι επισκέπτες. Πολλοί μάλιστα είναι οι Βούλγαροι που έρχονται αυθημερόν για να απολαύουν τα υπέροχα νερά ...

Δημοσιεύθηκε στις 30 June 2019 | 10:00 am


Δυο ιερείς στην Καβάλα έγιναν στόχοι απατεώνων - Πρώτο ΘΕΜΑ

Δυο ιερείς στην Καβάλα έγιναν στόχοι απατεώνων  Πρώτο ΘΕΜΑ

Το πρώτο κρούσμα είχε καταγραφεί στις 12 Φεβρουαρίου, όταν η άγνωστη επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 59χρονο ταμία μιας εκκλησίας στην Καβάλα ...

Δημοσιεύθηκε στις 29 June 2019 | 10:00 am


Πραγματοποιήθηκε η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Καβάλα (ΦΩΤΟ) - 902.gr

Πραγματοποιήθηκε η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Καβάλα (ΦΩΤΟ)  902.gr

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Καβάλα, η οποία έγινε στο πάρκο Φαλήρου. Κόντρα στις κακές καιρικές ...

Δημοσιεύθηκε στις 29 June 2019 | 10:00 am


Νέα γκάφα Μητσοτάκη: «Απελευθέρωσε» την Καβάλα από λάθος ζυγό! - Φωνή της Ροδόπης

Νέα γκάφα Μητσοτάκη: «Απελευθέρωσε» την Καβάλα από λάθος ζυγό!  Φωνή της Ροδόπης

Με μια δήλωση που δείχνει ότι δεν πήγε διαβασμένος στην Καβάλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ένα σημαντικό λάθος. Μίλησε για την απελευθέρωση της από ...

Δημοσιεύθηκε στις 29 June 2019 | 10:00 am


Νέα "γκάφα" του Κυριάκου στην Καβάλα - Ανοιχτή επιστολή της Τάνια Ελευθεριάδου στον ανιστόρητο Κ. Μητσοτάκη (Video) - Η Αυγή

Νέα "γκάφα" του Κυριάκου στην Καβάλα - Ανοιχτή επιστολή της Τάνια Ελευθεριάδου στον ανιστόρητο Κ. Μητσοτάκη (Video)  Η Αυγή

"H Καβάλα (στις 26 Ιουνίου) γιορτάζει και μια σημαντική στιγμή που έλαβε χώρα πριν από 106 χρόνια, όταν η Καβάλα και η Ανατολική Μακεδονία ...

Δημοσιεύθηκε στις 29 June 2019 | 10:00 am


(ΒΙΝΤΕΟ) Τσίπρας από Καβάλα: «Κάναμε λάθη αλλά δεν βάλαμε το χέρι στο μέλι. Αυτή είναι η αλήθεια» - IN Komotini News

(ΒΙΝΤΕΟ) Τσίπρας από Καβάλα: «Κάναμε λάθη αλλά δεν βάλαμε το χέρι στο μέλι. Αυτή είναι η αλήθεια»  IN Komotini News

«Όποιοι νομίζουν ότι οι εκλογές έχουν κριθεί, κάνουν μεγάλο λάθος. Σε κάποιους έλειψαν οι καρέκλες της εξουσίας, που με αυτές γεννήθηκαν και σε αυτές ...

Δημοσιεύθηκε στις 28 June 2019 | 10:00 am


Τσίπρας: Καβάλα – Αθήνα με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος - Athens Voice Online

Τσίπρας: Καβάλα – Αθήνα με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος  Athens Voice Online

Ένα από τα αεροσκάφη του σμήνους μεταφοράς υψηλών προσώπων μετέβη από την Ελευσίνα στην Χρυσούπολη Καβάλας και μετέφερε τον πρωθυπουργό.

Δημοσιεύθηκε στις 28 June 2019 | 10:00 am


Με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος πήγε κι ήρθε στην κομματική εκδήλωση της Καβάλας ο Τσίπρας - Πρώτο ΘΕΜΑ

Με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος πήγε κι ήρθε στην κομματική εκδήλωση της Καβάλας ο Τσίπρας  Πρώτο ΘΕΜΑ

Παρά την πρόσφατη διαβεβαίωσή του πως δεν το χρησιμοποιεί για εσωτερικές πτήσεις, καθώς «δεν υπάρχει λόγος να γίνονται τόσα έξοδα για ένα ταξίδι»

Δημοσιεύθηκε στις 28 June 2019 | 10:00 am


Μήνυμα του Αλ. Τσίπρα από την Καβάλα: Τίποτα δεν έχει τελειώσει - Η Αυγή

Μήνυμα του Αλ. Τσίπρα από την Καβάλα: Τίποτα δεν έχει τελειώσει  Η Αυγή

"Αποφασίζουμε αν θα συνεχίσουμε όλοι μαζί την πορεία προς τα εμπρός ή θα γυρίσουμε πίσω". “Τίποτα δεν έχει τελειώσει” επανέλαβε από την Καβάλα χθες το ...

Δημοσιεύθηκε στις 28 June 2019 | 10:00 am


Ιδρύθηκε δημόσια δομή για άτομα με αναπηρίες στην Καβάλα - Κ-ΤΥΠΟΣ

Ιδρύθηκε δημόσια δομή για άτομα με αναπηρίες στην Καβάλα  Κ-ΤΥΠΟΣ

Από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Κ.Κ.Π. Π.Α.Μ.-Θ.) ανακοινώθηκε η ίδρυση δομής φιλοξενίας ατόμων με ...

Δημοσιεύθηκε στις 28 June 2019 | 10:00 am


Μητσοτάκης στην Καβάλα: Το έθνος μας μεγαλουργεί πάντα όταν είναι ενωμένο - Πρώτο ΘΕΜΑ

Μητσοτάκης στην Καβάλα: Το έθνος μας μεγαλουργεί πάντα όταν είναι ενωμένο  Πρώτο ΘΕΜΑ

Ο πρόεδρος της ΝΔ συμμετείχεστις εορταστικές και λατρευτικές εκδηλώσεις για την 106η επέτειο απελευθέρωσης της πόλης από τα βουλγαρικά στρατεύματα ...

Δημοσιεύθηκε στις 28 June 2019 | 10:00 am


Ομιλία Τσίπρα στην Καβάλα - Zougla

Ομιλία Τσίπρα στην Καβάλα  Zougla

Στην Καβάλα θα μιλήσει απόψε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο Τύπου...

Δημοσιεύθηκε στις 27 June 2019 | 10:00 am


Δεν προέρχεται από τα πετρέλαια η έντονη δυσοσμία που «έπνιξε» την Καβάλα - KAVALAPOST

Δεν προέρχεται από τα πετρέλαια η έντονη δυσοσμία που «έπνιξε» την Καβάλα  KAVALAPOST

Πηγές από την Energean αναφέρουν ότι η εταιρία καθαρίζει συχνά τις δεξαμενές της, τηρώντας τους πλέον αυστηρούς κανόνες ασφαλείας και ουδέποτε υπήρξε ...

Δημοσιεύθηκε στις 27 June 2019 | 10:00 am


Νατοϊκά Global Hawk σε Σούδα, Λάρισα και Καβάλα, του Βασίλη Νέδου - Η Καθημερινή

Νατοϊκά Global Hawk σε Σούδα, Λάρισα και Καβάλα, του Βασίλη Νέδου  Η Καθημερινή

Σε τρία Ελληνικά αεροδρόμια είναι πιθανό να σταθμεύουν από το Φθινόπωρο και μετά, τα μη επανδρωμένα νατοϊκά αεροχήματα (UAV), RQ 4 D Global hawk, ...

Δημοσιεύθηκε στις 27 June 2019 | 10:00 am


Διεθνές θερινό σχολείο στην Καβάλα για τα φωτοβολταϊκά - Κ-ΤΥΠΟΣ

Διεθνές θερινό σχολείο στην Καβάλα για τα φωτοβολταϊκά  Κ-ΤΥΠΟΣ

Τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 αρχίζει το διεθνές θερινό σχολείο (Summer School) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ...

Δημοσιεύθηκε στις 27 June 2019 | 10:00 am


Η Καβάλα «γύρισε την πλάτη» στον Αλέξη Τσίπρα! - Pronews

Η Καβάλα «γύρισε την πλάτη» στον Αλέξη Τσίπρα!  Pronews

Όσοι και όσες παρακολούθησαν την προεκλογική ομιλία του Αλέξη Τσίπρα τον Σεπτέμβριο του 2015 στην πλατεία Ελευθερίας της Καβάλας και βρέθηκαν στη ...

Δημοσιεύθηκε στις 27 June 2019 | 10:00 am


Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα σήμερα στην Καβάλα - Documento

Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα σήμερα στην Καβάλα  Documento

Στην Καβάλα θα μιλήσει απόψε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Δημοσιεύθηκε στις 27 June 2019 | 10:00 am


Δήμιζας: «Γι' αυτό τα κατάφερε η Καβάλα - Sportime

Δήμιζας: «Γι' αυτό τα κατάφερε η Καβάλα  Sportime

Ο 24χρονος τερματοφύλακας μιλάει στο Sportime για τη φετινή σεζόν του ΑΟΚ.

Δημοσιεύθηκε στις 27 June 2019 | 10:00 am


Τσίπρας από Καβάλα: «Οποιοι νομίζουν ότι κρίθηκε ο αγώνας κάνουν λάθος» - Πρώτο ΘΕΜΑ

Τσίπρας από Καβάλα: «Οποιοι νομίζουν ότι κρίθηκε ο αγώνας κάνουν λάθος»  Πρώτο ΘΕΜΑ

Η Συμφωνία των Πρεσπών αποκαθιστά την ιστορία της αρχαίας Ελληνικής Μακεδονίας» είπε ο πρωθυπουργός.

Δημοσιεύθηκε στις 27 June 2019 | 10:00 am


Ομιλία Αλ. Τσίπρα στην Καβάλα την Πέμπτη | naftemporiki.gr - naftemporiki.gr

Ομιλία Αλ. Τσίπρα στην Καβάλα την Πέμπτη | naftemporiki.gr  naftemporiki.gr

Ομιλία στην Καβάλα θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Δημοσιεύθηκε στις 26 June 2019 | 4:05 pm


Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Καβάλα αύριο - aftodioikisi.gr

Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Καβάλα αύριο  aftodioikisi.gr

Προεκλογική συγκέντρωση και ομιλία στην Καβάλα του πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, την Πέμπτη, 27 Ιουνίου. Η ομιλία είναι.

Δημοσιεύθηκε στις 26 June 2019 | 10:00 am


Χρόνια πολλά Καβάλα, εκατόν έξι έτη ελεύθερη πόλη! - Κ-ΤΥΠΟΣ

Χρόνια πολλά Καβάλα, εκατόν έξι έτη ελεύθερη πόλη!  Κ-ΤΥΠΟΣ

Στις 26 Ιουνίου 1913, τρία πλοία του ελληνικού στόλου, τα αντιτορπιλικά «Δόξα», «Πάνθηρ» και «Ιέραξ», αποβίβασαν αγήματα στην Καβάλα και την κατέλαβαν ...

Δημοσιεύθηκε στις 26 June 2019 | 10:00 am


Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα αύριο στην Καβάλα - dailythess

Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα αύριο στην Καβάλα  dailythess

Ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, θα μιλήσει την Πέμπτη 27 Ιουνίου και ώρα 20:30 στην Πλατεία Ελευθερίας στην Καβάλα.

Δημοσιεύθηκε στις 26 June 2019 | 10:00 am


Ο Οσμάν Καβάλα απολογήθηκε και ζήτησε να αποφυλακιστεί - Κ-ΤΥΠΟΣ

Ο Οσμάν Καβάλα απολογήθηκε και ζήτησε να αποφυλακιστεί  Κ-ΤΥΠΟΣ

Ο Οσμάν Καβάλα, επίτιμος δημότης του Δήμου Καβάλας, απολογήθηκε ενώπιον του τριμελούς κακουργιοδικείου Κωνσταντινούπολης τη Δευτέρα 24 Ιουνίου ...

Δημοσιεύθηκε στις 25 June 2019 | 10:00 am


Η Καβάλα γιορτάζει την 106η επέτειο της απελευθέρωσής της - KAVALAPOST

Η Καβάλα γιορτάζει την 106η επέτειο της απελευθέρωσής της  KAVALAPOST

«26 Ιουνίου 1913 – 26 Ιουνίου 2019». 106 χρόνια μετά η Καβάλα γιορτάζει την επέτειο της απελευθέρωσής της από τις βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής, θυμάται ...

Δημοσιεύθηκε στις 25 June 2019 | 10:00 am


Καβάλα - Σύλλας Αιδηψού 51-55 - SDNA

Καβάλα - Σύλλας Αιδηψού 51-55  SDNA

Τη δεύτερη νίκη του κατέκτησε ο Σύλλας Αιδηψού στην Τελική Φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κορασίδων, καθώς επικράτησε μr σκορ 55-51 της ...

Δημοσιεύθηκε στις 24 June 2019 | 10:00 am


Μαθητική γιορτή στην Καβάλα προσαρμόστηκε εξ ολοκλήρου για τις ανάγκες κωφού μαθητή - gazzetta.gr

Μαθητική γιορτή στην Καβάλα προσαρμόστηκε εξ ολοκλήρου για τις ανάγκες κωφού μαθητή  gazzetta.gr

Plus: Stories - Η ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του 16ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας έκρυβε φέτος μια μικρή και συνάμα συγκινητική έκπληξη.

Δημοσιεύθηκε στις 24 June 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Έσπασε βόθρος και μια ολόκληρη γειτονιά γέμισε με ακαθαρσίες και μύρισε... άνοιξη [φωτογραφίες] - KAVALAPOST

Καβάλα: Έσπασε βόθρος και μια ολόκληρη γειτονιά γέμισε με ακαθαρσίες και μύρισε... άνοιξη [φωτογραφίες]  KAVALAPOST

«Ο βόθρος άνοιξε και μυρωδιές αφήνει» λέει ένα τραγούδι, μόνο που στην οδό Κολοκοτρώνη στην Αγία Βαρβάρα στην Καβάλα είναι βγαλμένο από τη… ζωή, ...

Δημοσιεύθηκε στις 23 June 2019 | 10:00 am


Θέσεις εργασίας στην Καβάλα: Η Αφοί Ιωαννίδη ΑΕ αναζητά νέους συνεργάτες - KAVALAPOST

Θέσεις εργασίας στην Καβάλα: Η Αφοί Ιωαννίδη ΑΕ αναζητά νέους συνεργάτες  KAVALAPOST

ΗΑφοί Ιωαννίδη ΑΕ είναι εταιρία εμπορίας αυτοκινήτων, ανταλλακτικών αυτοκινήτων, επισκευής και άλλων υπηρεσιών με ηγετική θέση στον χώρο του αυτοκινήτου ...

Δημοσιεύθηκε στις 22 June 2019 | 10:00 am


Δείτε αγγελίες στην πόλη/περιοχή Καβάλα

Φιλικοί ιστότοποι: