Ειδήσεις &
Τοπικά Νέα

Ελλάδα   »   Ν. Καβάλας   »   Καβάλα    »    Ειδήσεις & Τοπικά Νέα

Προκήρυξη για προσλήψεις Π.Φ.Α. για την υλοποίηση των Γενικών και Εδικών Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» Μεγάλης Διάρκειας 2019-2020.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καβάλας « ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη έως ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ (25) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» Μεγάλης Διάρκειας περιόδου 2019-2020 Προκήρυξη Υπεύθυνη δηλωση 2019-2020 Αίτηση ΠΦΑ 2019-2020

Δημοσιεύθηκε στις 10 September 2019 | 1:00 pm


Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού – γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού – γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μέσων» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, συνολικού [...]

Δημοσιεύθηκε στις 21 August 2019 | 9:52 am


«Οδυσσέας, ο ήρωας της καρτερίας»

  Φεστιβάλ Φιλίππων – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας «Οδυσσέας, ο ήρωας της καρτερίας» Καρνάγιο Δευτέρα 19 έως και Τετάρτη 21 Αυγούστου, ώρα 21.00 Η συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Φιλίππων με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας «Οδυσσέας, ο ήρωας της καρτερίας» σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη παρουσιάζεται από τη Δευτέρα 19 έως και την Τετάρτη 21 Αυγούστου στις 21.00, στο Καρνάγιο Καβάλας, στο πλαίσιο του 62ου Φεστιβάλ [...]

Δημοσιεύθηκε στις 16 August 2019 | 9:46 am


Δραματική Σχολή ΚΘΒΕ «Παιχνίδια επιβίωσης»

Φεστιβάλ Φιλίππων – Δραματική Σχολή ΚΘΒΕ «Παιχνίδια επιβίωσης» ΟΔΥΣΣΕΙΑ Ραψωδία ι 7ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας – Φάρος Σάββατο 17 Αυγούστου στις 21.00 «Παιχνίδια επιβίωσης ΟΔΥΣΣΕΙΑ Ραψωδία ι» από τη Δραματική Σχολή του ΚΘΒΕ, το Σάββατο 17 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας (Φάρος) στο πλαίσιο του 62ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Φημολογείται ότι στις 17 Αυγούστου ο Οδυσσέας, και ό,τι [...]

Δημοσιεύθηκε στις 16 August 2019 | 9:43 am


Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019 προκήρυξης της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

Σήμερα 21/05/2019, ημέρα Τρίτη αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019 προκήρυξης της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» με τους πίνακες κατάταξης, τους πίνακες επιλογής, τους ονομαστικούς πίνακες και τους πίνακες αποκλεισθέντων και ισχύει η αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) για την κατάθεση ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής [...]

Δημοσιεύθηκε στις 21 May 2019 | 2:33 pm


Λίστα υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2019

Παρακάτω, σας παραθέτουμε τους αριθμούς πρωτοκόλλου των υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2019. Η αναζήτηση των αριθμών πρωτοκόλλου γίνεται με τον αριθμό ταυτότητας και όχι με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Λίστα υποψηφίων με αριθμό πρωτ.

Δημοσιεύθηκε στις 10 May 2019 | 2:31 pm


Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια έντυπου υλικού» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.390,34€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Παρακάτω θα βρείτε [...]

Δημοσιεύθηκε στις 10 May 2019 | 2:22 pm


Πρόγραμμα ενημερωτικών συναντήσεων στα πλαίσια δημοσιοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας, της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 02 Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας, συνημμένα το πρόγραμμα εκδηλώσεων ευρείας ενημέρωσης

Δημοσιεύθηκε στις 6 May 2019 | 6:27 pm


Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019

Παρακάτω σας παραθέτουμε την Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019, μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019» και τα Ειδικά Παραρτήματα: Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17-01-2019» και Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «17-01-2019», το Έντυπο Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και ένα έντυπο υπεύθυνης [...]

Δημοσιεύθηκε στις 25 April 2019 | 11:13 am


Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2019 προκήρυξης της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

Σήμερα 18/04/2019, ημέρα Πέμπτη αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2019 προκήρυξης της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» με τους πίνακες κατάταξης, τους πίνακες επιλογής, τους ονομαστικούς πίνακες και τους πίνακες αποκλεισθέντων και ισχύει η αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) για την κατάθεση ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής [...]

Δημοσιεύθηκε στις 18 April 2019 | 9:28 am


Καβάλα - Ειδήσεις και Νέα

Κιλκίς: Σαρωτικός Βαρδάρης ξήλωσε σκηνές προσφύγων στη Νέα Καβάλα - Ethnos

Κιλκίς: Σαρωτικός Βαρδάρης ξήλωσε σκηνές προσφύγων στη Νέα Καβάλα  Ethnos

Η δοκιμασία 1000 προσφύγων που μεταφέρθηκαν πρόσφατα από τη Μόρια, χτυπά καμπανάκι στις Αρχές για γρήγορη μεταφορά τους σε ασφαλείς δομές, πριν ...

Δημοσιεύθηκε στις 23 September 2019 | 3:19 pm


Π.Α.Ε. Α.Ο. «Καβάλα» 1965: Ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας στο παιχνίδι κυπέλλου με την Π.Α.Ε. Χανίων - Κ-ΤΥΠΟΣ

Π.Α.Ε. Α.Ο. «Καβάλα» 1965: Ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας στο παιχνίδι κυπέλλου με την Π.Α.Ε. Χανίων  Κ-ΤΥΠΟΣ

Η Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (Π.Α.Ε.) Α.Ο. «Καβάλα» 1965 καλεί τους φιλάθλους να παρακολουθήσουν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας για την ...

Δημοσιεύθηκε στις 23 September 2019 | 3:08 pm


Σύλληψη για παράνομη μεταφορά οστράκων ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση στην Καβάλα - news.makedonias.gr

Σύλληψη για παράνομη μεταφορά οστράκων ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση στην Καβάλα  news.makedonias.gr

Αστυνομικα Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί που θέλησαν να ταξιδέψουν από τον Αερολιμένα Καβάλας στο Ηνωμένο Βασίλειο με παραποιημένα ταξιδιωτικά ...

Δημοσιεύθηκε στις 23 September 2019 | 3:08 pm


Καβάλα: Συνελήφθη 35χρονος για άσκοπους πυροβολισμούς και παράνομη οπλοφορία - Thestival

Καβάλα: Συνελήφθη 35χρονος για άσκοπους πυροβολισμούς και παράνομη οπλοφορία  Thestival

Συνελήφθη χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Κεραμωτή Καβάλας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος.

Δημοσιεύθηκε στις 23 September 2019 | 1:55 pm


Καβάλα: Το μήνυμα των ΑμεΑ στα προσφυγόπουλα - «Όλοι έχουν το δικαίωμα σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης» - LiFO

Καβάλα: Το μήνυμα των ΑμεΑ στα προσφυγόπουλα - «Όλοι έχουν το δικαίωμα σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης»  LiFO

Μηνύματα προσβασιμότητας, προσαρμογής και αποδοχής έστειλε ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ στην Καβάλα προς τα προσφυγόπουλα.

Δημοσιεύθηκε στις 23 September 2019 | 12:26 pm


Στοίχημα: Επιλογές από Γαλλία και Ρουμανία! - Καβάλα, Πρωϊνή, Ραδιόφωνο, Εφημερίδα της Καβάλας, νέα, καβάλα ειδήσεις, μικρές αγγελίες - Πρωϊνή

Στοίχημα: Επιλογές από Γαλλία και Ρουμανία! - Καβάλα, Πρωϊνή, Ραδιόφωνο, Εφημερίδα της Καβάλας, νέα, καβάλα ειδήσεις, μικρές αγγελίες  Πρωϊνή

Το κουπόνι πάμε στοίχημα της Δευτέρας (23/09) έχει αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια! Το Betarades.gr είναι και πάλι εδώ με αξιόλογες προτάσεις στοιχήματος.

Δημοσιεύθηκε στις 23 September 2019 | 11:04 am


Καβάλα: Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία | naftemporiki.gr - naftemporiki.gr

Καβάλα: Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία | naftemporiki.gr  naftemporiki.gr

Σοβαρά τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε οδηγός αυτοκινήτου στην Καβάλα, όταν για άγνωστη αιτία εξετράπη της πορείας του και έπεσε με δύναμη στο τοιχίο του ...

Δημοσιεύθηκε στις 23 September 2019 | 8:35 am


μικρά πρωινά από τον Νίκο Γενικόπουλο - Καβάλα, Πρωϊνή, Ραδιόφωνο, Εφημερίδα της Καβάλας, νέα, καβάλα ειδήσεις, μικρές αγγελίες - Πρωϊνή

μικρά πρωινά από τον Νίκο Γενικόπουλο - Καβάλα, Πρωϊνή, Ραδιόφωνο, Εφημερίδα της Καβάλας, νέα, καβάλα ειδήσεις, μικρές αγγελίες  Πρωϊνή

Κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Υπάρχει ακόμη και στην αυλή του Δημαρχείου! Εκεί σταθμεύει όποιος θέλει.

Δημοσιεύθηκε στις 23 September 2019 | 7:36 am


Χειροπέδες σε 73χρονο αρχαιοκάπηλο στην Καβάλα - Zougla

Χειροπέδες σε 73χρονο αρχαιοκάπηλο στην Καβάλα  Zougla

Έναν 73χρονο ελληνικής καταγωγής συνέλαβαν το πρωί της Παρασκευής σε χωριό της Καβάλας, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής... σύλληψη ...

Δημοσιεύθηκε στις 23 September 2019 | 2:43 am


Ετοιμάζονται για Καβάλα - Flashnews.gr

Ετοιμάζονται για Καβάλα  Flashnews.gr

Αντίστροφα μετράνε τα Χανιά για την αναχώρησή τους για την Καβάλα, όπου θα δώσουν την Τετάρτη (25/09, 16:00) το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, για την ...

Δημοσιεύθηκε στις 22 September 2019 | 11:40 pm


Προκρίθηκαν στο κύπελλο Ελλάδας, Energean Kavala BC, Γ.Σ. Ελευθερούπολης, χωρίς εκπρόσωπο στο κύπελλο της Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ. η Καβάλα - Κ-ΤΥΠΟΣ

Προκρίθηκαν στο κύπελλο Ελλάδας, Energean Kavala BC, Γ.Σ. Ελευθερούπολης, χωρίς εκπρόσωπο στο κύπελλο της Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ. η Καβάλα  Κ-ΤΥΠΟΣ

Η Energean Kavala B.C. νίκησε 81-71 το απόγευμα της Κυριακής 22 Σεπτεμβρίου 2029 στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο “Αλεξάνδρα Δήμογλου” τον Α.Ο. Αγρινίου ...

Δημοσιεύθηκε στις 22 September 2019 | 11:36 pm


Κύπελλο Ανδρών Μπάσκετ: Ήττα για τον Α.Ο. Αγρινίου στην Καβάλα - Τοπικός Αθλητισμός - AgrinioTimes

Κύπελλο Ανδρών Μπάσκετ: Ήττα για τον Α.Ο. Αγρινίου στην Καβάλα - Τοπικός Αθλητισμός  AgrinioTimes

Η ομάδα του Α.Ο. Αγρινίου στο πρώτο επίσημο παιχνίδι για το Κύπελλο Ανδρών ηττήθηκε με 81-71 από την Καβάλα σε ματς που διεξήχθη στη πόλη της ...

Δημοσιεύθηκε στις 22 September 2019 | 6:56 pm


Προσφυγικό: Δραματικές ώρες στη Μόρια – Πολύ δύσκολη η κατάσταση στη Νέα Καβάλα - CNN Greece

Προσφυγικό: Δραματικές ώρες στη Μόρια – Πολύ δύσκολη η κατάσταση στη Νέα Καβάλα  CNN Greece

Δραματικές ώρες περνούν οι αιτούντες άσυλο στο στρατόπεδο της Μόριας. Διαβάστε επίσης. Κήρυξε πτώχευση η Thomas Cook - Χιλιάδες ταξιδιώτες παραμένουν ...

Δημοσιεύθηκε στις 22 September 2019 | 5:45 pm


Δρυάδων αποστάγματα - Καβάλα, Πρωϊνή, Ραδιόφωνο, Εφημερίδα της Καβάλας, νέα, καβάλα ειδήσεις, μικρές αγγελίες - Πρωϊνή

Δρυάδων αποστάγματα - Καβάλα, Πρωϊνή, Ραδιόφωνο, Εφημερίδα της Καβάλας, νέα, καβάλα ειδήσεις, μικρές αγγελίες  Πρωϊνή

Γράφει ο Άγγελος Τσανάκας. Και κει που προχωρούσα στον ξεχασμένο από χρόνια απάτητο, και για τούτο χορταριασμένο χωματόδρομο, που σαν φίδι διέσχιζε για ...

Δημοσιεύθηκε στις 22 September 2019 | 10:05 am


Με ανατροπή η Καβάλα - FL News

Με ανατροπή η Καβάλα  FL News

Η Καβάλα νίκησε 2-1 τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας σε φιλικό παιχνίδι. Με νίκη (2-1) απέναντι στον Ποσειδώνα Μηχανιώνας συνδυάστηκε για την Καβάλα η πρόβα ...

Δημοσιεύθηκε στις 21 September 2019 | 8:58 pm


Καβάλα: Χειροπέδες σε αλλοδαπούς με πλαστά έγγραφα που προσπάθησαν να ταξιδέψουν στο Μάντσεστερ - Thestival

Καβάλα: Χειροπέδες σε αλλοδαπούς με πλαστά έγγραφα που προσπάθησαν να ταξιδέψουν στο Μάντσεστερ  Thestival

Το πρωί της Παρασκευής, αστυνομικοί του Τμήματος Αερολιμένα Καβάλας, συνέλαβαν στο αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος», μία 43χρονη και έναν 15χρονο, ...

Δημοσιεύθηκε στις 21 September 2019 | 4:07 pm


Καβάλα: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στη Χρυσούπολη (φωτο) - Pontos News

Καβάλα: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στη Χρυσούπολη (φωτο)  Pontos News

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από τη σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό, στη Χρυσούπολη Καβάλας, στο ύψος της γέφυρας του Νέστου. Τραυματίες είναι ...

Δημοσιεύθηκε στις 21 September 2019 | 9:17 am


Καβάλα: Γιατροί του νοσοκομείου εμβολίασαν προσφυγόπουλα - SDNA

Καβάλα: Γιατροί του νοσοκομείου εμβολίασαν προσφυγόπουλα  SDNA

Συνολικά 127 προσφυγόπουλα, ηλικίας από 12 μηνών έως 15 χρόνων, που διαμένουν στη δομή φιλοξενίας του στρατοπέδου «Ασημακόπουλου» στο Περιγιάλι ...

Δημοσιεύθηκε στις 21 September 2019 | 6:58 am


Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο στην Καβάλα - Δυτικές ματιές

Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο στην Καβάλα  Δυτικές ματιές

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 56χρονος συνεπεία τροχαίου που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή της Καβάλας. Ειδικότερα ...

Δημοσιεύθηκε στις 20 September 2019 | 11:49 pm


Διακόσιοι Έλληνες βετεράνοι αθλητές του στίβου θα πάνε στο Βουκουρέστι, μπορεί και η Καβάλα να φιλοξενήσει τέτοιους αγώνες - Κ-ΤΥΠΟΣ

Διακόσιοι Έλληνες βετεράνοι αθλητές του στίβου θα πάνε στο Βουκουρέστι, μπορεί και η Καβάλα να φιλοξενήσει τέτοιους αγώνες  Κ-ΤΥΠΟΣ

Στο Βουκουρέστι θα αγωνιστούν 203 Έλληνες και Ελληνίδες στο πλαίσιο των βαλκανικών αγώνων στην κατηγορία Master, δηλαδή των διαχρονικών αθλητών και ...

Δημοσιεύθηκε στις 20 September 2019 | 11:04 pm


Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος 2 ημεδαπών για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην Καβάλα - evros24.gr

Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος 2 ημεδαπών για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην Καβάλα  evros24.gr

Σχηματίσθηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για κλοπή, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας, σε βάρος δύο (2) ημεδαπών, ενός 63χρονου και μίας.

Δημοσιεύθηκε στις 20 September 2019 | 7:30 pm


Η Energean Kavala BC υποδέχεται το Αγρίνιο για το κύπελλο Ελλάδας - Κ-ΤΥΠΟΣ

Η Energean Kavala BC υποδέχεται το Αγρίνιο για το κύπελλο Ελλάδας  Κ-ΤΥΠΟΣ

Η Energean Kavala B.C. θα υποδεχτεί στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο «Αλεξάνδρα Δήμογλου», στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 22 Σεπτεμβρίου 2019, την ...

Δημοσιεύθηκε στις 20 September 2019 | 3:07 pm


μικρά πρωινά από τν Νίκο Γενικόπουλο - Καβάλα, Πρωϊνή, Ραδιόφωνο, Εφημερίδα της Καβάλας, νέα, καβάλα ειδήσεις, μικρές αγγελίες - Πρωϊνή

μικρά πρωινά από τν Νίκο Γενικόπουλο - Καβάλα, Πρωϊνή, Ραδιόφωνο, Εφημερίδα της Καβάλας, νέα, καβάλα ειδήσεις, μικρές αγγελίες  Πρωϊνή

Ήρθαν έτσι τα πράγματα που τα κυκλοφοριακά ζητήματα της πόλης επανήλθαν στην τοπική επικαιρότητα. Δεν τρέφουμε αυταπάτες, ούτε περιμένουμε θαύματα.

Δημοσιεύθηκε στις 20 September 2019 | 7:40 am


Καβάλα: Φιλικό με Ποσειδώνα Μηχανιώνας - OnSports.gr - Onsports.gr

Καβάλα: Φιλικό με Ποσειδώνα Μηχανιώνας - OnSports.gr  Onsports.gr

Ένα ακόμη φιλικό τεστ έκλεισε η Καβάλα για το προσεχές Σάββατο.

Δημοσιεύθηκε στις 20 September 2019 | 12:33 am


"Φουλάρουν" για Καβάλα τα Χανιά - Super League 2 - Athletic Radio

"Φουλάρουν" για Καβάλα τα Χανιά - Super League 2  Athletic Radio

Κορυφώνεται η προετοιμασία της ομάδας του Αλέκου Βοσνιάδη για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς κόντρα στην Καβάλα για την 4η φάση του Κυπέλλου ...

Δημοσιεύθηκε στις 19 September 2019 | 9:46 pm


Με το βλέμμα στην Καβάλα - Flashnews.gr

Με το βλέμμα στην Καβάλα  Flashnews.gr

Το παιχνίδι με την Καβάλα για το Κύπελλο Ελλάδας (25/09, 16:00) μπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα για τα Χανιά.

Δημοσιεύθηκε στις 19 September 2019 | 9:27 pm


Καβάλα: Ανατροπή οχήματος και σύλληψη διακινητή ανθρώπων - Εφημερίδα Μακεδονία

Καβάλα: Ανατροπή οχήματος και σύλληψη διακινητή ανθρώπων  Εφημερίδα Μακεδονία

Για παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο εσωτερικό της ελληνικής επικράτειας συνελήφθη χθες το πρωί, Σάββατο, ένας 25χρονος στην Καβάλα.Πιο αναλυτικά, ...

Δημοσιεύθηκε στις 19 September 2019 | 12:41 pm


Καβάλα: Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή - Newsbomb.gr

Καβάλα: Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή  Newsbomb.gr

Από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κοζάνης ανακοινώνεται ότι λόγω τεχνικών εργασιών θα γίνουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Συγκεκριμένα την Παρασκευή ...

Δημοσιεύθηκε στις 19 September 2019 | 11:42 am


Μητροπολίτης Στέφανος: ''Όραμά μου να αποκτήσει η Καβάλα ένα μεγάλο Μέγαρο Μουσικής'' - romfea.gr

Μητροπολίτης Στέφανος: ''Όραμά μου να αποκτήσει η Καβάλα ένα μεγάλο Μέγαρο Μουσικής''  romfea.gr

Τα μεγαλόπνοα σχέδιά του, αλλά και τα έργα τα οποία ήδη βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης ανέλυσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως ...

Δημοσιεύθηκε στις 19 September 2019 | 10:00 am


Στην Καβάλα «μετακομίζει» ο μηχανισμός του ΥΠΕΝ για τους υδρογονάνθρακες - energypress

Στην Καβάλα «μετακομίζει» ο μηχανισμός του ΥΠΕΝ για τους υδρογονάνθρακες  energypress

«Απόβαση» στην Καβάλα κάνουν αυτές τις ημέρες τα στελέχη του ΥΠΕΝ που έχουν επιφορτιστεί ευθύνη στον τομέα των υδρογονανθράκων. Το ενδιαφέρον ...

Δημοσιεύθηκε στις 19 September 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Επιστολή προς τον Υπουργό για δρομολόγια Πρίνου-Καβάλας - kaliterilamia.gr

Καβάλα: Επιστολή προς τον Υπουργό για δρομολόγια Πρίνου-Καβάλας  kaliterilamia.gr

Επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη απέστειλε η Θασιακή Ένωση Καβάλας για το θέμα των δρομολογίων της ...

Δημοσιεύθηκε στις 19 September 2019 | 9:28 am


Βεβαιώθηκαν 68 τροχονομικές παραβάσεις στην Καβάλα σε τρεις ημέρες - Κ-ΤΥΠΟΣ

Βεβαιώθηκαν 68 τροχονομικές παραβάσεις στην Καβάλα σε τρεις ημέρες  Κ-ΤΥΠΟΣ

Η Ελληνική Αστυνομία, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, όρισε ως ένα εκ των κυριότερων στρατηγικών στόχων της, τη βελτίωση ...

Δημοσιεύθηκε στις 18 September 2019 | 11:24 pm


Την Καβάλα θα αντιμετωπίσει ο ΑΟ Αγρινίου στην Α΄ φάση του κυπέλλου - ΑgrιnιοΝews.gr

Την Καβάλα θα αντιμετωπίσει ο ΑΟ Αγρινίου στην Α΄ φάση του κυπέλλου  ΑgrιnιοΝews.gr

Άνοιξε, την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, η αυλαία του κυπέλλου Ελλάδας με την διεξαγωγή της 1ης αγωνιστικής της Α΄ φάσης του θεσμού...

Δημοσιεύθηκε στις 18 September 2019 | 7:59 pm


544kg όστρακα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στην Καβάλα - Ράδιο ΄Εβρος

544kg όστρακα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στην Καβάλα  Ράδιο ΄Εβρος

Πεντακόσια σαράντα τέσσερα κιλά (544kg) όστρακα του είδους αχιβάδα, ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και υπολειπομένων διαστάσεων εντοπίστηκαν ...

Δημοσιεύθηκε στις 18 September 2019 | 10:19 am


Καβάλα: Συνελήφθη 37χρονος που μετέφερε παράνομα μισό τόνο όστρακα - Πρώτο ΘΕΜΑ

Καβάλα: Συνελήφθη 37χρονος που μετέφερε παράνομα μισό τόνο όστρακα  Πρώτο ΘΕΜΑ

Ο δράστης εντοπίστηκε να έχει στο αυτοκίνητό του 35 σάκους με αχιβάδες υπολειπόμενων διαστάσεων, ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση.

Δημοσιεύθηκε στις 17 September 2019 | 10:36 pm


Για την τρίτη και... φαρμακερή στην Καβάλα - AthlitikoGr

Για την τρίτη και... φαρμακερή στην Καβάλα  AthlitikoGr

Η τρίτη φορά που θα συναντήσει ομάδα από τα Χανιά την Καβάλα στο Κύπελλο Ελλάδας θα είναι αυτή για την 4η φάση της διοργάνωσης.

Δημοσιεύθηκε στις 17 September 2019 | 4:42 pm


Στον Οσμάν Καβάλα το Βραβείο Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2019 - Παρατηρητής της Θράκης - Παρατηρητής Της Θράκης

Στον Οσμάν Καβάλα το Βραβείο Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2019 - Παρατηρητής της Θράκης  Παρατηρητής Της Θράκης

Το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού χαιρετίζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρχαιολόγων. Δείτε περισσότερα στο: ...

Δημοσιεύθηκε στις 17 September 2019 | 2:52 pm


Καβάλα, δύο χρόνια μετά... - AthlitikoGr

Καβάλα, δύο χρόνια μετά...  AthlitikoGr

Μετά από δύο χρόνια τα Χανιά θα βρεθούν ξανά στην Καβάλα, με τη διαφορά ότι τώρα θα δώσουν επίσημο παιχνίδι. Τον Δεκέμβριο του 2017 (φωτ.) η χανιώτικη ...

Δημοσιεύθηκε στις 17 September 2019 | 1:55 pm


Στην Καβάλα τα Χανιά, με Πανθηραϊκό ο Πλατανιάς - Χανιώτικα Νέα

Στην Καβάλα τα Χανιά, με Πανθηραϊκό ο Πλατανιάς  Χανιώτικα Νέα

Πριν λίγο πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της δ' φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας με τα Χανιά να κληρώνονται με την Καβάλα και τον Πλατανιά με τον Πανθηραϊκό ...

Δημοσιεύθηκε στις 17 September 2019 | 12:51 pm


Καλεί όλα τα συνταξιουχικά σωματεία σε σύσκεψη στην Καβάλα στις 18 Σεπτέμβρη - 902.gr

Καλεί όλα τα συνταξιουχικά σωματεία σε σύσκεψη στην Καβάλα στις 18 Σεπτέμβρη  902.gr

Σε σύσκεψη όλων των συνταξιουχικών σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στην Καβάλα, καλεί την Τετάρτη 18 Σεπτέμβρη η Συντονιστική Επιτροπή ...

Δημοσιεύθηκε στις 17 September 2019 | 12:24 pm


Φορτσάρει η ΚΑΒΑΛΑ EXPO 2019 - Ύπαιθρος Χώρα

Φορτσάρει η ΚΑΒΑΛΑ EXPO 2019  Ύπαιθρος Χώρα

Από τις 27 έως τις 30 Σεπτεμβρίου το Επιμελητήριο Καβάλας διοργανώνει την ΚΑΒΑΛΑ EXPO 2019, στο Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο «Απόστολος Μαρδύρης» ...

Δημοσιεύθηκε στις 17 September 2019 | 10:15 am


Καβάλα: Ενας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες σε σύγκρουση ΙΧ - μοτοσικλέτας - Patras Times

Καβάλα: Ενας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες σε σύγκρουση ΙΧ - μοτοσικλέτας  Patras Times

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Εθνικής Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, μια μοτοσικλέτα ...

Δημοσιεύθηκε στις 17 September 2019 | 9:50 am


Καβάλα: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι - Πρώτο ΘΕΜΑ

Καβάλα: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι  Πρώτο ΘΕΜΑ

Οι δύο επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο - Δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Δημοσιεύθηκε στις 17 September 2019 | 4:20 am


Δωρεάν σπιρομέτρηση στην Καβάλα στις 3 Οκτωβρίου 2019 - Κ-ΤΥΠΟΣ

Δωρεάν σπιρομέτρηση στην Καβάλα στις 3 Οκτωβρίου 2019  Κ-ΤΥΠΟΣ

Η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδας, σε συνεργασία με τους Δήμους και νοσηλευτικά ιδρύματα, προσφέρει δωρεάν πρόγραμμα μέτρησης της ικανότητας ...

Δημοσιεύθηκε στις 16 September 2019 | 9:57 pm


Μικρασιατική καταστροφή: Η Καβάλα «θυμήθηκε» και τίμησε-Η αναπαράσταση που συγκίνησε [φωτογραφίες] - KAVALAPOST

Μικρασιατική καταστροφή: Η Καβάλα «θυμήθηκε» και τίμησε-Η αναπαράσταση που συγκίνησε [φωτογραφίες]  KAVALAPOST

Η Καβάλα τίμησε την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, την πιο μαύρη σελίδα της σύγχρονης Ιστορίας του Ελληνισμού, ...

Δημοσιεύθηκε στις 16 September 2019 | 11:31 am


Κύπελλο Ελλάδας: Πρόκριση για Τρίκαλα, Ιωνικό, Αιγάλεω, Καβάλα - Sportime

Κύπελλο Ελλάδας: Πρόκριση για Τρίκαλα, Ιωνικό, Αιγάλεω, Καβάλα  Sportime

Στην παράταση η Καβάλα, στις καθυστερήσεις το Αιγάλεω.

Δημοσιεύθηκε στις 15 September 2019 | 7:22 pm


Θιναλιακός-Καβάλα 0-1 (τελικό) - CorfuPress.com

Θιναλιακός-Καβάλα 0-1 (τελικό)  CorfuPress.com

Ο Θιναλιακός λύγισε στην παράταση, ηττήθηκε με 1-0 από την Καβάλα και ολοκλήρωσε το «ταξίδι» του στο φετινό Κύπελλο Ελλάδας. Τελευταία ενημέρωση: 03:43.

Δημοσιεύθηκε στις 15 September 2019 | 4:49 pm


Καβάλα: Με courier από τη Γερμανία παραλάμβαναν ναρκωτικά - Πρώτο ΘΕΜΑ

Καβάλα: Με courier από τη Γερμανία παραλάμβαναν ναρκωτικά  Πρώτο ΘΕΜΑ

Το ταχυδρομικό αλισβερίσι αποκαλύφθηκε από τις έρευνες της Δίωξης Ναρκωτικών Καβάλας.

Δημοσιεύθηκε στις 14 September 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Βρέθηκε η 14χρονη Μαριάννα που αγνοούνταν - CNN Greece

Καβάλα: Βρέθηκε η 14χρονη Μαριάννα που αγνοούνταν  CNN Greece

Ειδήσεις - Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 14χρονης Μαριάννας , τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την Τρίτη 20 Αυγούστου από την Ηρακλείτσα Καβάλας.

Δημοσιεύθηκε στις 13 September 2019 | 4:01 pm


Πήρε Χαντί η Καβάλα - gazzetta.gr

Πήρε Χαντί η Καβάλα  gazzetta.gr

Football League & Καβάλα - Την απόκτηση του 30χρονου μέσου, Άγγελου Χαντί ανακοίνωσε η Καβάλα.

Δημοσιεύθηκε στις 12 September 2019 | 10:00 am


Η Καβάλα στήριξε το Τ.Ε.Ι. και θα στηρίξει το ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Κ-ΤΥΠΟΣ

Η Καβάλα στήριξε το Τ.Ε.Ι. και θα στηρίξει το ΔΙ.ΠΑ.Ε.  Κ-ΤΥΠΟΣ

Μετά τους γάμους Ινδών και τα γυρίσματα ταινίας του Bollywood, είναι πιθανό να φιλοξενήσει η Καβάλα και τον διαγωνισμό ομορφιάς της Ινδίας! Ευχάριστες ...

Δημοσιεύθηκε στις 12 September 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Αύξηση στα τροχαία δυστυχήματα κατά το μήνα Αύγουστο | ΣΚΑΪ - SKAI

Καβάλα: Αύξηση στα τροχαία δυστυχήματα κατά το μήνα Αύγουστο | ΣΚΑΪ  SKAI

Στην υπερβολική ταχύτητα οφείλονται τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα, που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του περασμένου μήνα, στο εθνικό και επαρχιακό ...

Δημοσιεύθηκε στις 12 September 2019 | 10:00 am


Καβάλα: 2,2 εκατ. ευρώ για θέσεις σε παιδικούς σταθμούς για ευπαθείς οικογένειες - Insider.gr

Καβάλα: 2,2 εκατ. ευρώ για θέσεις σε παιδικούς σταθμούς για ευπαθείς οικογένειες  Insider.gr

Η χρηματοδότηση της Περιφέρειας αφορά συγκεκριμένα σε θέσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς και κέντρα ...

Δημοσιεύθηκε στις 12 September 2019 | 10:00 am


Γ. Μπαλμπακάκης: Πρόσφυγες επέστρεψαν μόνοι τους στην Μόρια από τη Ν. Καβάλα γιατί είναι καλύτερα (Video) - Η Αυγή

Γ. Μπαλμπακάκης: Πρόσφυγες επέστρεψαν μόνοι τους στην Μόρια από τη Ν. Καβάλα γιατί είναι καλύτερα (Video)  Η Αυγή

O πρώην διοικητής επισήμανε οτι το πρόβλημα είναι ότι μέσα στη Μόρια, χωρητικότητας 3000 ανθρώπων διαβιούν πάνω από 10.000, και οι αφίξεις έχουν ...

Δημοσιεύθηκε στις 12 September 2019 | 10:00 am


Γέμισε με νεκρά ψάρια η ακτή της Ραψάνης στη Καβάλα (φωτός) - Ύπαιθρος Χώρα

Γέμισε με νεκρά ψάρια η ακτή της Ραψάνης στη Καβάλα (φωτός)  Ύπαιθρος Χώρα

Οι νεκρές σαρδέλες ξεβράστηκαν στην ακτή, με την περιοχή να θυμίζει... νεκροταφείο ψαριών και τη δυσοσμία να είναι έντονη.

Δημοσιεύθηκε στις 11 September 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Αγωνία για την εξαφάνιση της 14χρονης Μαριάννας - Χάθηκε πριν από 20 μέρες - Dikaiologitika News | ... - Dikaiologitika News

Καβάλα: Αγωνία για την εξαφάνιση της 14χρονης Μαριάννας - Χάθηκε πριν από 20 μέρες - Dikaiologitika News | ...  Dikaiologitika News

Τα ίχνη της 14χρονης Μαριάννας Π. χάθηκαν πριν από 20 μέρες στη Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας. «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μάλιστα, ανέφερε σε πρόσφατη ...

Δημοσιεύθηκε στις 10 September 2019 | 10:00 am


Εστιατόριο στην Καβάλα δεν εξέδωσε 5.123 φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 100.000 ευρώ! - KAVALAPOST

Εστιατόριο στην Καβάλα δεν εξέδωσε 5.123 φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 100.000 ευρώ!  KAVALAPOST

Στην κορυφή της λίστας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για φοροδιαφυγή η Καβάλα-Ακολουθεί ένα γραφείο τελετών στην Ανατολική Μακεδονία το ...

Δημοσιεύθηκε στις 10 September 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Αναβαθμίζει τη λειτουργία στις ακαδημίες - OnSports.gr - Onsports.gr

Καβάλα: Αναβαθμίζει τη λειτουργία στις ακαδημίες - OnSports.gr  Onsports.gr

Η ΠΑΕ Καβάλα επιδιώκει να αξιοποιήσει καλύτερα τα ταλέντα της περιοχής.

Δημοσιεύθηκε στις 9 September 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Διέρρηξαν 13 επιχειρήσεις σε 1,5 μήνα - Thestival

Καβάλα: Διέρρηξαν 13 επιχειρήσεις σε 1,5 μήνα  Thestival

Στην εξιχνίαση πληθώρας διαρρήξεων που έγιναν σε διάστημα λιγότερο των δύο μηνών στην Καβάλα προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας ...

Δημοσιεύθηκε στις 7 September 2019 | 10:00 am


«Σίγησαν» οι ραδιοφωνικοί σταθμοί στην Καβάλα - KAVALAPOST

«Σίγησαν» οι ραδιοφωνικοί σταθμοί στην Καβάλα  KAVALAPOST

Eκτός… αέρα βρίσκονται από το πρωί της Παρασκευής (6/9) όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Καβάλας εξαιτίας της διακοπής ρεύματος στο ύψωμα «Βασιλάκη» ...

Δημοσιεύθηκε στις 6 September 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Ο κλέφτης έπεσε πάνω σε αστυνομικό εκτός υπηρεσίας - Πρώτο ΘΕΜΑ

Καβάλα: Ο κλέφτης έπεσε πάνω σε αστυνομικό εκτός υπηρεσίας  Πρώτο ΘΕΜΑ

Ο αστυνομικός βρισκόταν εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας, αλλά δεν δίστασε να επέμβει όταν άκουσε έναν περιπτερούχο να φωνάζει.

Δημοσιεύθηκε στις 6 September 2019 | 10:00 am


Στη Νέα Καβάλα οι πρώτοι πρόσφυγες από τη Μόρια [εικόνες] - iefimerida

Στη Νέα Καβάλα οι πρώτοι πρόσφυγες από τη Μόρια [εικόνες]  iefimerida

Τα πρώτα λεωφορεία, με πρόσφυγες και μετανάστες, που κατέφτασαν το απόγευμα της Δευτέρας από τη Μόρια, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αφίχθησαν το ...

Δημοσιεύθηκε στις 2 September 2019 | 9:43 pm


Στη Νέα Καβάλα οι πρώτοι 640 πρόσφυγες | Η Εφημερίδα των Συντακτών - Η Εφημερίδα των Συντακτών

Στη Νέα Καβάλα οι πρώτοι 640 πρόσφυγες | Η Εφημερίδα των Συντακτών  Η Εφημερίδα των Συντακτών

Στη δομή φιλοξενίας της Νέας Καβάλας Κιλκίς έφτασαν τα πρώτα λεωφορεία με πρόσφυγες και μετανάστες που αναχώρησαν από τη Λέσβο. Το πρωί της Τρίτης ...

Δημοσιεύθηκε στις 2 September 2019 | 10:00 am


Στην Καβάλα ο τελικός προορισμός των 1.000 προσφύγων - Αντιδρά ο Δήμος - Ethnos

Στην Καβάλα ο τελικός προορισμός των 1.000 προσφύγων - Αντιδρά ο Δήμος  Ethnos

Αναστάτωση προκαλούν στην Καβάλα οι πληροφορίες ότι οι 1.000 πρόσφυγες που μεταφέρονται τη Δευτέρα από τη Μόρια της Λέσβου στο Πολύκαστρο Κιλκίς ...

Δημοσιεύθηκε στις 2 September 2019 | 10:00 am


Habemus Αντιπεριφερειάρχες: Ο Κώστας Αντωνιάδης στην Καβάλα, ο Κωστής Σιμιτσής Ανάπτυξης - KAVALAPOST

Habemus Αντιπεριφερειάρχες: Ο Κώστας Αντωνιάδης στην Καβάλα, ο Κωστής Σιμιτσής Ανάπτυξης  KAVALAPOST

Ανακοινώθηκε η απόφαση του περιφερειάρχη ΑΜΘ Χρήστου Μέτιου για τους χωρικούς και θεματικούς αντιπεριφερειάρχες- Πότε θα γίνει η τελετή παράδοσης ...

Δημοσιεύθηκε στις 2 September 2019 | 10:00 am


Στοπ σε αλισβερίσι με κοκαΐνη στην Καβάλα - Πρώτο ΘΕΜΑ

Στοπ σε αλισβερίσι με κοκαΐνη στην Καβάλα  Πρώτο ΘΕΜΑ

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 28χρονο να πουλάει δύο συσκευασίες με κοκαΐνη βάρους 1,5 γραμμαρίου σε έναν 20χρονο και συνέλαβαν και τους δύο.

Δημοσιεύθηκε στις 2 September 2019 | 10:00 am


Νέα Καβάλα: Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της μεταφορά προσφύγων από τη Μόρια - Κοινωνία | News 24/7 - NEWS 24/7

Νέα Καβάλα: Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της μεταφορά προσφύγων από τη Μόρια - Κοινωνία | News 24/7  NEWS 24/7

Η όλη διαδικασία ξεκίνησε τα ξημερώματα από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα, ενώ ενεπλάκησαν και οι Ένοπλες Δυνάμεις με φορτηγά προκειμένου ...

Δημοσιεύθηκε στις 2 September 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Νέα σύλληψη στην παραλία της Τούζλας για παρεμπόριο - Voria

Καβάλα: Νέα σύλληψη στην παραλία της Τούζλας για παρεμπόριο  Voria

Μία ακόμα σύλληψη πλανόδιου εμπορίου στη δημοφιλή παραλία του νομού Καβάλας που διέθετε προς πώληση διάφορα αξεσουάρ, αρώματα και γυαλιά ηλίου.

Δημοσιεύθηκε στις 31 August 2019 | 10:00 am


Εξαφάνιση 14χρονης στην Καβάλα: Φόβοι ότι κρατείται παρά τη θέλησή της - Voria

Εξαφάνιση 14χρονης στην Καβάλα: Φόβοι ότι κρατείται παρά τη θέλησή της  Voria

Με νέα ανάρτησή του το Χαμόγελο του Παιδιού καλεί τους πολίτες να δώσουν την δέουσα προσοχή για την εξαφάνιση της 14χρονης.

Δημοσιεύθηκε στις 30 August 2019 | 10:00 am


Στη Νέα Καβάλα μεταφέρονται 1.002 πρόσφυγες από τον καταυλισμό της Μόριας - Η Καθημερινή

Στη Νέα Καβάλα μεταφέρονται 1.002 πρόσφυγες από τον καταυλισμό της Μόριας  Η Καθημερινή

Στη μεταφορά 1.002 ατόμων με χαρακτηριστικά ευαλωτότητας από τη Μόρια σε καταυλισμό προσφύγων στη Νέα Καβάλα προχωρά η κυβέρνηση. Το υπουργείο ...

Δημοσιεύθηκε στις 30 August 2019 | 10:00 am


Έγκλημα στην Καβάλα: «Τα παιδιά μου είδαν το διπλό φονικό» - Athens Voice Online

Έγκλημα στην Καβάλα: «Τα παιδιά μου είδαν το διπλό φονικό»  Athens Voice Online

Έγκλημα στην Καβάλα: «Τα παιδιά μου είδαν το διπλό φονικό». Συγκλονίζει η σύζυγος του θύματος που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς μαζί με τη μητέρα του.

Δημοσιεύθηκε στις 29 August 2019 | 10:00 am


Καβάλα: 4χρονη πνίγηκε σε παραλία της Θάσου | Ελλάδα | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - Η Καθημερινή

Καβάλα: 4χρονη πνίγηκε σε παραλία της Θάσου | Ελλάδα | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  Η Καθημερινή

Μοιραία κατάληξη είχε για 4χρονο κοριτσάκι το παιχνίδι στη θάλασσα, καθώς, υπό συνθήκες που ερευνώνται, φαίνεται ότι διέφυγε της προσοχής των γονιών της ...

Δημοσιεύθηκε στις 29 August 2019 | 10:00 am


«Συγγνώμη» από τον killer στην Καβάλα - Espresso

«Συγγνώμη» από τον killer στην Καβάλα  Espresso

Προφυλακίστηκε ο 42χρονος που εκτέλεσε εν ψυχρώ στην Καβάλα μάνα και γιο. Από την. Εύα Παπαδάτου. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο killer της Καβάλας ...

Δημοσιεύθηκε στις 29 August 2019 | 10:00 am


Στη φυλακή ο δράστης της διπλής άγριας δολοφονίας στην Καβάλα - iefimerida

Στη φυλακή ο δράστης της διπλής άγριας δολοφονίας στην Καβάλα  iefimerida

Τον δρόμο για τις φυλακές, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, πήρε ο δράστης της διπλής δολοφονίας στην Χρυσούπολη της Καβάλας, αμέσως μετά την ...

Δημοσιεύθηκε στις 28 August 2019 | 1:55 pm


Φοβούνται βεντέτα μετά το διπλό φονικό στην Καβάλα - Voria

Φοβούνται βεντέτα μετά το διπλό φονικό στην Καβάλα  Voria

Ο δράστης «είναι σε απόλυτη σύγχυση» - Ο δικηγόρος του 42χρονου δράστη γνωστοποίησε πως θα ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Δημοσιεύθηκε στις 28 August 2019 | 10:00 am


Διπλό έγκλημα μάνας-γιου στην Καβάλα: Προφυλακιστέος ο 42χρονος - Athens Voice Online

Διπλό έγκλημα μάνας-γιου στην Καβάλα: Προφυλακιστέος ο 42χρονος  Athens Voice Online

Προφυλακιστέος ο 42χρονος για το διπλό έγκλημα μάνας-γιου στην Καβάλα. Συγγνώμη ζητεί τώρα ο καθ' ομολογίαν δράστης.

Δημοσιεύθηκε στις 28 August 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Προφυλακίστηκε ο 42χρονος μετά την απολογία του (video) - ΕΡΤ

Καβάλα: Προφυλακίστηκε ο 42χρονος μετά την απολογία του (video)  ΕΡΤ

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως δράστης του διπλού φονικού στη Χρσυσούπολη Καβάλας. Ο 42χρονος οδηγήθηκε ...

Δημοσιεύθηκε στις 28 August 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Συγκλονίζει η σύζυγος του 42χρονου - «Τα παιδιά μου είδαν τη διπλή δολοφονία» - CNN Greece

Καβάλα: Συγκλονίζει η σύζυγος του 42χρονου - «Τα παιδιά μου είδαν τη διπλή δολοφονία»  CNN Greece

Ειδήσεις - Συγκλονίζει η κατάθεση της γυναίκας του 42χρονου θύματος του διπλού φονικού της Καβάλας .

Δημοσιεύθηκε στις 28 August 2019 | 10:00 am


Φωτιά ΤΩΡΑ στην Καβάλα - Newsbomb

Φωτιά ΤΩΡΑ στην Καβάλα  Newsbomb

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα (27/8/2019) σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Μοναστηράκι στην Κεραμωτή Καβάλας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες ...

Δημοσιεύθηκε στις 27 August 2019 | 10:00 am


Στην Καβάλα οι δήμαρχοι έχουν άποψη για τον πολιτισμό, και τη δηλώνουν - Παρατηρητής της Θράκης - Παρατηρητής Της Θράκης

Στην Καβάλα οι δήμαρχοι έχουν άποψη για τον πολιτισμό, και τη δηλώνουν - Παρατηρητής της Θράκης  Παρατηρητής Της Θράκης

Από τα καλύτερα της φετινής φεστιβαλικής θεατρικής παραγωγής, η επιλογή του Φεστιβάλ Φιλίππων και του καλλιτεχνικού του διευθυντή Θοδωρή Γκόνη να ...

Δημοσιεύθηκε στις 27 August 2019 | 10:00 am


Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε Καβάλα, Κέρκυρα και Θεσπρωτία- Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - LiFO

Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε Καβάλα, Κέρκυρα και Θεσπρωτία- Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής  LiFO

Σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις πυρκαγιές, στην Κεραμωτή Καβάλας, στα Βασιλικά Κέρκυρας και στον δήμο Σουλίου Θεσπρωτίας, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής ...

Δημοσιεύθηκε στις 27 August 2019 | 10:00 am


Στην Καβάλα εγκαινίασαν γήπεδο, αλλά ξέχασαν να καλέσουν την αθλήτρια που έχει το όνομα της - SigmaLive

Στην Καβάλα εγκαινίασαν γήπεδο, αλλά ξέχασαν να καλέσουν την αθλήτρια που έχει το όνομα της  SigmaLive

Το ανακαινισμένο γήπεδό τους εγκαινίασαν πρόσφατα στην Καβάλα, το οποίο από το 1993 φέρει το όνομα της ακοντίστριας Άννας Βερούλη, η οποία διέπρεψε ...

Δημοσιεύθηκε στις 27 August 2019 | 10:00 am


Το «τερμάτισε» η ζέστη στην Καβάλα: Πού σταμάτησε ο υδράργυρος - KAVALAPOST

Το «τερμάτισε» η ζέστη στην Καβάλα: Πού σταμάτησε ο υδράργυρος  KAVALAPOST

Η πιο ζεστή μέρα για το 2019 η Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019-Πότε θα «λασκάρει» το θερμόμετρο. 27|08|2019 | 00:50. Η παρατεταμένη ζέστη δικαιώνει τον μήνα ...

Δημοσιεύθηκε στις 27 August 2019 | 10:00 am


Πυρκαγιά στην Καβάλα - Newsbeast.gr

Πυρκαγιά στην Καβάλα  Newsbeast.gr

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της τρίτης 27 Αυγούστου στην Καβάλα...

Δημοσιεύθηκε στις 27 August 2019 | 10:00 am


Διπλό φονικό στην Καβάλα: Σήμερα απολογείται ο κατηγορούμενος - Athens Voice Online

Διπλό φονικό στην Καβάλα: Σήμερα απολογείται ο κατηγορούμενος  Athens Voice Online

Σήμερα απολογείται ο 42χρονος καθ' ομολογίαν δράστης για το διπλό φονικο μάνας και γιου στην Ποντιάδα Χρυσούπολης Καβάλας.

Δημοσιεύθηκε στις 26 August 2019 | 10:00 am


Επεισοδιακή σύλληψη: Από την Καβάλα στους Αμπελόκηπους – Όσα συνέβησαν χθες το απόγευμα - Parallaxi Mag

Επεισοδιακή σύλληψη: Από την Καβάλα στους Αμπελόκηπους – Όσα συνέβησαν χθες το απόγευμα  Parallaxi Mag

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με συναδέλφους τους του Τμήματος Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων της Διεύθυνσης ...

Δημοσιεύθηκε στις 26 August 2019 | 10:00 am


Διπλό φονικό στην Καβάλα: Τι 'όπλισε' το χέρι του δράστη - Κοινωνία | News 24/7 - NEWS 24/7

Διπλό φονικό στην Καβάλα: Τι 'όπλισε' το χέρι του δράστη - Κοινωνία | News 24/7  NEWS 24/7

Ο 42χρονος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο της Καβάλας για την απολογία του. Θα εξηγήσει καρέ - καρέ τι ήταν εκείνο που του 'όπλισε' δύο φορές το χέρι το ...

Δημοσιεύθηκε στις 26 August 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Έκαναν κόντρα και τράκαραν με αστικό λεωφορείο - Voria

Καβάλα: Έκαναν κόντρα και τράκαραν με αστικό λεωφορείο  Voria

Από θαύμα δεν τραυματίστηκε κάποιος από τους επιβάτες του αστικού λεωφορείου - Άφαντοι παραμένουν οι οδηγοί των αυτοκινήτων.

Δημοσιεύθηκε στις 26 August 2019 | 10:00 am


Καβάλα: Δεν κάλεσαν την Αννα Βερούλη στα εγκαίνια του Βερούλειου Σταδίου - Η Καθημερινή

Καβάλα: Δεν κάλεσαν την Αννα Βερούλη στα εγκαίνια του Βερούλειου Σταδίου  Η Καθημερινή

Με κοινοποίηση της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η διακεκριμένη ακοντίστρια Άννα Βερούλη εξέφρασε την πικρία της για το γεγονός πως ...

Δημοσιεύθηκε στις 26 August 2019 | 10:00 am


Στον ανακριτή ο δράστης του διπλού φονικού στην Καβάλα (vid) - Reader.gr

Στον ανακριτή ο δράστης του διπλού φονικού στην Καβάλα (vid)  Reader.gr

Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα, Δευτέρα ο 42χρονος, ο οποίος το βράδυ της περασμένης Πέμπτης πυροβόλησε και σκότωσε στη Χρυσούπολη Καβάλας ...

Δημοσιεύθηκε στις 26 August 2019 | 10:00 am


Διπλό έγκλημα στην Καβάλα: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 42χρονος - Πρώτο ΘΕΜΑ

Διπλό έγκλημα στην Καβάλα: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 42χρονος  Πρώτο ΘΕΜΑ

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο φερόμενος ως δράστης, είναι σε απόλυτη σύγχυση και δηλώνει μετανιωμένος.

Δημοσιεύθηκε στις 26 August 2019 | 10:00 am


Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο - Οδηγούσε η μητέρα του - Κοινωνία | News 24/7 - NEWS 24/7

Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο - Οδηγούσε η μητέρα του - Κοινωνία | News 24/7  NEWS 24/7

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκε νεκρός ο ανήλικος και σοβαρά τραυματισμένος ο 18χρονος αδελφός του.

Δημοσιεύθηκε στις 25 August 2019 | 10:00 am


Τραγωδία στην Καβάλα: Ένας 72χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην παραλία - Πρώτο ΘΕΜΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Ένας 72χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην παραλία  Πρώτο ΘΕΜΑ

Λουόμενοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και το Λιμενικό, ωστόσο η καρδιά του άτυχου άντρα δεν άντεξε.

Δημοσιεύθηκε στις 25 August 2019 | 10:00 am


Τραγωδία στην Καβάλα με 16χρονο: Σκοτώθηκε ενώ οδηγούσε η μητέρα - Athens Voice Online

Τραγωδία στην Καβάλα με 16χρονο: Σκοτώθηκε ενώ οδηγούσε η μητέρα  Athens Voice Online

Τραγωδία στην Καβάλα με 16χρονο. Σκοτώθηκε ενώ οδηγούσε η μητέρα του. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο 18χρονος αδελφός του.

Δημοσιεύθηκε στις 25 August 2019 | 10:00 am


Διπλή δολοφονία στην Καβάλα: «Τα θύματα χτύπησαν τη μητέρα μας» ισχυρίζεται ο αδελφός του δράστη - CNN Greece

Διπλή δολοφονία στην Καβάλα: «Τα θύματα χτύπησαν τη μητέρα μας» ισχυρίζεται ο αδελφός του δράστη  CNN Greece

Ειδήσεις - «Πριν γίνει το κακό τα θύματα επιτέθηκαν στη μητέρα μας», υποστηρίζει ο αδελφός του δράστη του διπλού φονικού στην Καβάλα , με θύματα μία ...

Δημοσιεύθηκε στις 24 August 2019 | 10:00 am


Απείλησε μέσω social media ότι θα σκοτώσει γείτονες όπως έγινε στην Καβάλα - SKAI

Απείλησε μέσω social media ότι θα σκοτώσει γείτονες όπως έγινε στην Καβάλα  SKAI

Ο συλληφθείς σε ανάρτηση σχετική με έγκλημα που διέπραξε 43χρονος την Πέμπτη στην Χρυσούπολη Καβάλας, σκοτώνοντας μητέρα και γιό, επικρότησε την ...

Δημοσιεύθηκε στις 24 August 2019 | 10:00 am


Δείτε αγγελίες στην πόλη/περιοχή Καβάλα

Φιλικοί ιστότοποι: