Ειδήσεις &
Τοπικά Νέα

Ελλάδα   >   Ν. Κορινθίας   >   Αγιοι Θεοδωροι    >    Ειδήσεις & Τοπικά Νέα

Εκλογές : Τι ισχύει για τις άδειες στον ιδιωτικό τομέα ενόψει των εκλογών


H ΓΣΕΕ με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενημερώνει τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα για τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές με σκοπό την απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, καθώς και κατά τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023 ( ΥΑ 84834/ ΦΕΚ Β΄5700/26-9-2023).

Συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής:

Όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές για την διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις προσεχείς Αυτοδιοικητικές (Περιφερειακές και Δημοτικές) εκλογές της 8ηςΟκτωβρίου 2023 καθώς και κατά τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023.
Ο αριθμός των ημερών αδείας, που χορηγείται για το σκοπό αυτό και που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση των εργαζομένων στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους απ΄ αυτόν, καθορίζεται ως εξής:
Α. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

i) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
ii) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

iii) Σε όσους μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Β. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

i) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100 - 200 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
ii) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.
iii) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

iv) Σε όσους μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Γ. Τα παραπάνω ισχύουν και ως προς τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, καθώς και στο προσωπικό των υπολοίπων νομικών προσώπων του δημοσίου Τομέα οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και σχέσης εργασίας. Ως εκ τούτου η εν λόγω άδεια χορηγείται και στο έκτακτο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) των φορέων του Δημοσίου και στο προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου (Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2659/οικ.15565/20.9.2023).

Επισημαίνεται ότι:

1) Για εκείνους τους εργαζόμενους, που πρέπει να μετακινηθούν με βάση τα παραπάνω για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος η Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 ή/και η Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023 (ημέρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας) είναι εργάσιμη μέρα, τότε αυτή θεωρείται ως μέρα ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται παραπάνω.

2) Η ειδική άδεια απουσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια με αποδοχές (άδεια αναψυχής).

3) Με την από 24-5-2019 και αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 23400/662 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την ύπαρξη σπουδαίου λόγου αποχής από την εργασία λόγω κλήσης και συμμετοχής εργαζόμενου σε εφορευτική επιτροπή για τη διεξαγωγή εκλογών.

Ειδικότερα, «η συμμετοχή εργαζόμενου ως μέλους σε εφορευτική επιτροπή, κατόπιν κλήσης από δημόσια αρχή, αποτελεί εκτέλεση υποχρεωτικού εκ του νόμου καθήκοντος και, επομένως, συνιστά σπουδαίο λόγο αποχής από την εργασία κατά την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, αντιμετωπιζόμενο σύμφωνα με τα άρθρα 657-658 του Αστικού Κώδικα. Περαιτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων μέλους εφορευτικής επιτροπής, ο οποίος δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς εκ των προτέρων, η απουσία του εργαζόμενου από την εργασία του και κατά την επόμενη ημέρα της διεξαγωγής της ψηφοφορίας, εφόσον συνδέεται με την εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων, συνιστά σπουδαίο λόγο αποχής από την εργασία και αντιμετωπίζεται ομοίως σύμφωνα με τα άρθρα 657-658 του Αστικού Κώδικα».

4) Η ΓΣΕΕ, ενόψει των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και της 15ης Οκτωβρίου (επαναληπτικές εκλογές) επανέρχεται στο δίκαιο αίτημα των δεκάδων πρωτοβάθμιων σωματείων που εκπροσωπούν χιλιάδες συμβασιούχους εργαζόμενους στην καθαριότητα των σχολείων, το οποίο έχει θέσει επανειλημμένα με επείγουσες επιστολές και διαβήματα υπ'όψιν των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας, καθώς και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, για την ισότιμη χορήγηση στους/στις σχολικούς/ές καθαριστές/ριες της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης (επέκταση εφαρμογής άρθρου 131 παρ.1 ΠΔ 96/2007, όπως ισχύει) και της υπερωριακής τους αμοιβής.


 

Δημοσιεύθηκε στις 4 October 2023 | 10:00 am


Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 4 Οκτωβρίου


Σήμερα, Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2023 τιμάται η μνήμη των Αγίων Δομνίνης και Βερίνης, του Αγίου Ιεροθέου του Αρεοπαγίτου Επισκόπου Αθηνών και των Αγίων Αδαύκτου και Καλλισθένης

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Βερίνα, Βερίνη, Βέρα, Βερούλα, Βερούλη
Ιερόθεος
Καλλισθένης, Καλλισθένη

Άγιος Ιερόθεος Επίσκοπος Αθηνών
Σύμφωνα με το saint.gr, o Άγιος Ιερόθεος ήταν πλατωνικός φιλόσοφος και ένας από τα εννέα μέλη του Συμβουλίου της Γερουσίας του Αρείου Πάγου.

Αφού δέχθηκε και διδάχθηκε την πίστη του Χριστού από τον Απόστολο Παύλο, χειροτονήθηκε πρώτος επίσκοπος Αθηνών. Μαθητής του υπήρξε ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο οποίος στα συγγράμματά του πλέκει εγκώμια για τον δάσκαλό του.

Εκοιμήθη εν ειρήνη σε βαθιά γεράματα, μετά από πολύχρονη ποιμαντική και συγγραφική δραστηριότητα. Η τίμια κάρα του φυλάσσεται στο ομώνυμο μοναστήρι στα Μέγαρα Αττικής. Επίσης λείψανά του σώζονται στο Άγιον Όρος (Ι. Μ. Αγ. Παύλου) καθώς και στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα (Αρχιεπισκοπή Αθηνών).

Ο Μ. Γαλανός στο Συναξαριστή του αναφέρει ότι, είναι αδύνατο να διδάχτηκε από τον Απόστολο Παύλο ο Ιερόθεος πρώτος τη χριστιανική πίστη, διότι οι Πράξεις βεβαιώνουν ρητά ότι πρώτος πίστεψε με τη διδασκαλία του Απόστόλου Παύλου ο Διονύσιος. Αλλά και αν ακόμη ήταν Αρεοπαγίτης ή ακόμα σπουδαιότερο, πρώτος επίσκοπος της εκκλησίας Αθηνών, ήταν δυνατόν να παραλειφθεί μια τέτοια μεγάλη φυσιογνωμία για να συμπεριληφθεί απλά στη γενική έκφραση «ότι επίστευσαν και έτεροι»; Γι' αυτό λοιπόν λογικότερο είναι - συνεχίζει ο Μ. Γαλανός - να δεχτούμε, ότι μάλλον ο Ιερόθεος πίστεψε κατόπιν του Διονυσίου και απ' αυτόν διδάχτηκε, αφού έφυγε από την Αθήνα ο Παύλος. Αλλά όπως και αν έχουν τα πράγματα, βέβαιο είναι ότι ο Ιερόθεος ήταν άνδρας μεγάλης κοινωνικής παιδείας, έκανε πρώτος επίσκοπος Αθηνών και εργάστηκε για το ποίμνιο του με πίστη και πολύ ζήλο. Σύμφωνα μάλιστα με κάποια παράδοση, ο Ιερόθεος ήταν παρών και κατά την κοίμηση της Παναγίας στην Ιερουσαλήμ (15 Αυγούστου).


 

Δημοσιεύθηκε στις 4 October 2023 | 9:00 am


Συναγερμός για τον Covid - Αυξήθηκαν 30% οι εισαγωγές, «ανάχωμα» τα χάπια μέχρι ν' αρχίσουν τα εμβόλια


Ανεβάζει... ταχύτητα ο κορωνοϊός, μετά τη σταθερή κυκλοφορία του κατά τις περασμένες εβδομάδες. Λίγες ημέρες μετά την προειδοποίηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων (ΕCDC) για παράλληλη κυκλοφορία τριών αναπνευστικών ιών τον χειμώνα (γρίπη, κορωνοϊός, συγκυτιακός RSV), ο κορωνοϊός κερδίζει ιογενές έδαφος στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.


Τα επιδημιολογικά στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αποτυπώνουν την αυξημένη κινητικότητα του ιού και τη μετάδοση της λοίμωξης COVID, καθώς καταγράφεται αύξηση κατά 30% στις εισαγωγές ασθενών με COVID στα νοσοκομεία τις τελευταίες επτά ημέρες. Ανοδική τάση υπάρχει και στα αιτήματα ασθενών για τη λήψη αντι-ιικών χαπιών (υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους γιατρούς).

Περίπου 400 αντι-ιικές θεραπείες στέλνονται καθημερινά στα σπίτια των ασθενών, κάτι που, κατά τους ειδικούς, μεταφράζεται σε ισάριθμες νοσηλείες που αποφεύχθηκαν. Η κατ’ οίκον θεραπεία υποδεικνύεται σε άτομα ηλικίας άνω των 65 χρόνων εφόσον έχουν συνοδά νοσήματα όπως διαβήτη, καρδιαγγειακά, ΧΑΠ κ.ά., σε άνω των 75 ετών χωρίς ιατρικό πρόβλημα και στους ανοσοκατασταλμένους ανεξαρτήτως ηλικίας.

Σχεδόν 800 ασθενείς με COVID ή/και επιπλοκές νοσηλεύονταν την περασμένη Παρασκευή σε απλές κλίνες, με το 34% αυτών στην Αττική.
Στις Μονάδες (ΜΕΘ, ΜΑΦ κ.ά.) βρίσκονται άλλοι 148, εκ των οποίων οι 35 διασωληνωμένοι. Τον τελευταίο μήνα έχουν καταλήξει 143 άνθρωποι λόγω κορωνοϊού ή/και επιπλοκών του. Η συχνότερη παραλλαγή, με βάση την έκθεση του ΕΟΔΥ, είναι η EG.5 («Eris») με 32%, ακολουθούμενη από την XBB.1.5 («Κraken») με 31% και την ΧΒΒ.1.16 («Αρκτούρος») με 29%. Η υπο-παραλλαγή «Pirola», που επελαύνει παγκοσμίως, εντοπίστηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα, χωρίς ισχυρό αποτύπωμα ακόμη.

Το εμβολιαστικό ανάχωμα που θα συγκρατήσει τον κορωνοϊό και θα προστατεύσει συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι και όσοι πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, δεν έχει σχεδιαστεί ακόμη -αντίθετα, για τη γρίπη τα εμβόλια είναι ήδη διαθέσιμα (απαιτείται ιατρική συνταγή) και οι Aρχές καλούν τα άτομα που συγκαταλέγονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου να εμβολιαστούν μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.


Το ECDC κάλεσε τις Aρχές κάθε χώρας να υλοποιήσουν εκστρατείες εμβολιασμού. Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτη, εκστρατείες εμβολιασμού οι οποίες θα στοχεύουν τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω μπορούν να αποτρέψουν έως και 32% των νοσηλειών που σχετίζονται λόγω κορωνοϊού τους επόμενους πέντε μήνες. Στην ίδια τάση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προτείνει αναμνηστική δόση μόνο για όσους διατρέχουν υψηλό κίνδυνο.

Στην Ελλάδα συστάσεις από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού δεν έχουν δοθεί ακόμη. Οι ειδικοί μελετούν τα διαθέσιμα δεδομένα και αναζητούν με προσοχή τις ομάδες του πληθυσμού που θα ωφεληθούν από τον εμβολιασμό τους έναντι του κορωνοϊού.

Μελέτες έχουν δείξει, για παράδειγμα, ότι ωφελούνται περισσότερο, δηλαδή προστατεύονται από τη σοβαρή νόσηση, ηλικιωμένοι, ανοσοκατασταλμένοι, έγκυες και άτομα που είχαν πολλαπλά προβλήματα υγείας, όπως διαβήτη ή χρόνια πνευμονική, ηπατική, νεφρική ή καρδιακή νόσο.

 

Δημοσιεύθηκε στις 4 October 2023 | 8:41 am


Στάση εργασίας στα τρόλεϊ 11:00 με 17:00


Χωρίς τρόλεϊ θα μείνει σήμερα 4/10 η Αθήνα εξαιτίας της στάσης εργασίας που εξήγγειλε η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ. Τα τρόλεϊ θα μείνουν ακινητοποιημένα από τις 11:00 έως τις 17:00.

Τα υπόλοιπα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αναμένεται να κινηθούν κανονικά. Μετά τη λήξη της στάσης εργασίας θα χρειαστεί περισσότερο από μία ώρα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.


 

Δημοσιεύθηκε στις 4 October 2023 | 8:20 am


Προσλήψεις 10.753 αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2023-2024 – Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες

In Time 

Από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές :

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:(α) 4.977 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και
(β) 3.128 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:(α) 1.278 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),
(β) 1.276 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και
(γ) 91 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, τρεις προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων ΠΕ04.01 και ΠΕ86.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Ακολουθούν τα συνημμένα με όλα τα ονόματα της Β’ φάσης προσλήψεων των αναπληρωτών.Προσλήψεις_Γενικής_ΔΕ Προσλήψεις_Γενικής_ΠΕ Προσλήψεις_ΕΑΕ_ΔΕ Προσλήψεις_Μουσικά Προσλήψεις_ΣΜΕΑΕ_ΠΕ 

Δημοσιεύθηκε στις 4 October 2023 | 8:06 am


Χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη 4 Οκτωβρίου


Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για σήμερα Τετάρτη 4 Οκτωβρίου προβλέπεται μέσος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 2) σε κάποιες περιοχές της χώρας.


 

Δημοσιεύθηκε στις 4 October 2023 | 7:57 am


Καιρός : Ζέστη με θερμοκρασίες έως 30 βαθμούς – «Ηρεμούν» οι άνεμοι


Καλύτερος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου. Η θερμοκρασία θα φτάσει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ)

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται σε όλη τη χώρα με λίγες παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.


Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα δυτικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 29 και κατά τόπους τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα υπόλοιπα τους 28 με 29.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφορ
Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο τοπικά 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 και στη νότια Κρήτη έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα μέχρι το απόγευμα.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.


 

Δημοσιεύθηκε στις 4 October 2023 | 7:49 am


Meta: Εξετάζει χρέωση των ευρωπαίων χρηστών για απαλλαγή από διαφημίσεις


Τη χρέωση των χρηστών του Instagram και του Facebook στην Ευρώπη, η οποία θα συνοδεύεται από απαλλαγή από τις διαφημίσεις εξετάζει η Meta Platforms.
Αν και συζητούνται διάφορα τιμολογιακά σχήματα, η πρόταση για μηνιαία συνδρομή ύψους 10 ευρώ είναι η επικρατέστερη, σύμφωνα με την πηγή.

Η πρόταση αποτελεί απόπειρα της Meta να παρακάμψει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης που απειλούν να περιορίσουν την δυνατότητά της να εξατομικεύει διαφημίσεις για τους χρήστες χωρίς την συγκατάθεσή τους πλήττοντας την βασική πηγή εσόδων της.

Η προσφορά επιλογής ανάμεσα σε ένα σχήμα δωρεάν υποστηριζόμενο από διαφημίσεις και σε ένα σχήμα συνδρομής απαλλαγμένο από διαφημίσεις μπορεί να στρέψει τους χρήστες προς το δεύτερο, βοηθώντας την Meta να τηρήσει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς χωρίς να πληγεί η αγορά διαφήμισης από την οποία αντλεί έσοδα.


Το νέο σχέδιο της Meta είναι ακριβότερο από την συνδρομή στο δίκτυο Netflix που χρεώνει 7,99 ευρώ για το βασικό του πακέτο.


Στις κινητές συσκευές, η τιμή του ατομικού λογαριασμού θα εκτιναχθεί στα 13 ευρώ περίπου, διότι η Meta θα συνυπολογίσει τις προμήθειες που χρεώνουν τα app stores της Apple και της Google, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Τον Φεβρουάριο, πρόστιμο ύψους 390 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε στην Meta από τον Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων της Ιρλανδίας, ενώ της επισημάνθηκε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την αποκαλούμενη «συμβατική» νομική βάση για να στέλνει στους χρήστες διαφημίσεις με βάση την διαδικτυακή τους δραστηριότητα, πράγμα που πλήττει το επιχειρησιακό μοντέλο της εταιρείας.

Η Meta στην συνέχεια ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ζητά από τους χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ενωση συγκατάθεση προτού επιτρέψει σε επιχειρήσεις να απευθύνουν διαφημίσεις ώστε να ανταποκριθεί στις εν εξελίξει ρυθμιστικές απαιτήσεις στην περιοχή.

Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι η εταιρεία πιστεύει στις δωρεάν υπηρεσίες που υποστηρίζονται από εξατομικευμένες διαφημίσεις», αλλά εξετάζει «επιλογές για να διασφαλίσει την τήρηση των εν εξελίξει ρυθμιστικών απαιτήσεων».cnn.gr

Δημοσιεύθηκε στις 3 October 2023 | 6:30 pm


Αυτοδιοικητικές εκλογές: Αποζημίωση για πρώτη φορά στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών


Για πρώτη φορά στην ιστορία των αυτοδιοικητικών εκλογών θα καταβληθεί αποζημίωση στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, όπως δήλωσε σε συνέντευξη του στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης
Όπως επισήμανε ο υπουργός «τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών τα οποία μέχρι πρότινος ήταν άνευ οιασδήποτε αποζημιώσεως τώρα θα λαμβάνουν εκλογική αποζημίωση. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό γίνεται γιατί πρώτον υπάρχει η δυνατότητα να γίνει δημοσιονομική δυνατότητα και δεύτερον γιατί έχει παρατηρηθεί πολύ χαμηλή συμμετοχή στις εφορευτικές επιτροπές. με αποτέλεσμα να διεξάγουν τις εκλογές συνήθως ο δικαστικός αντιπρόσωπος με έναν γραμματέα που έχει δίπλα του.
ετούτες οι εκλογές έχουν και αυξημένες απαιτήσεις γιατί είανι πάρα πολλοί υποψήφιοι και πάρα πολλά ψηφοδέλτια».

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που έχει εκδοθεί ορίζεται εκλογική αποζημίωση και για τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής 40 ευρώ για την πρώτη Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 και 30 ευρώ για την δεύτερη (αν χρειαστεί) Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023.


Αξίζει ωστόσο να διευκρινιστεί πως η εκλογική αποζημίωση θα δοθεί μόνο εφόσον δηλωθούν από το δικαστικό αντιπρόσωπο του εκλογικού τμήματος στο οποίο έχουν διοριστεί. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει νωρίς το πρωί με το άνοιγμα της κάλπης, δηλαδή στις 7 το πρωί.


Στην πράξη αυτό σημαίνει πως το κάθε μέλος της εφορευτικής επιτροπής θα πρέπει να βρίσκεται στο εκλογικό του τμήμα την ώρα εκείνη καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσει να λάβει την αποζημίωση.

Αναλυτικά, το άρθρο 2 της σχετικής απόφασης για την εκλογική αποζημίωση των μελών της εφορευτικής επιτροπής αναφέρει τα εξής: «Αποζημίωση μελών εφορευτικών επιτροπών

1. Στα διοριζόμενα μέλη των εφορευτικών επιτροπών του άρθρου 38 του ν. 4648/2019 (Α’ 205) για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023, καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 7 της παρούσης.

2. Το καταβαλλόμενο ποσό είναι ακατάσχετο, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το ελληνικό δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία».


Διαβάστε το ΦΕΚ που προβλέπει την αποζημίωση των μελών των εφορευτικών επιτροπώνΦΕΚ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ


Δημοσιεύθηκε στις 3 October 2023 | 6:00 pm


Τι είναι τα Μερομήνια; Πώς προβλέπουν τον καιρό;


Τι είναι τα Μερομήνια; Στην επαρχία οι άνθρωποι για χιλιάδες χρόνια διατήρησαν από γενιά σε γενιά την πρακτική γνώση της μελέτης και πρόγνωσης του καιρού

Εξετάζοντας φυσικά φαινόμενα και «σημάδια» από τον ουρανό, προσπαθούσαν να μαντέψουν τις καιρικές συνθήκες για το επόμενο έτος.
Τα μερομήνια είναι οι δώδεκα πρώτες ημέρες του Αυγούστου κατά τις οποίες σύμφωνα με την παράδοση κάποιοι μπορούν να προβλέψουν τον καιρό για τους επόμενους δώδεκα μήνες. Η λέξη προέρχεται από το «μέρα» και «μήνας» καθώς σε κάθε μέρα από αυτές αντιστοιχεί ένας πλήρης κύκλος του φεγγαριού ή αλλιώς ένας μήνας.Τι είναι τα Μερομήνια; Πώς προβλέπουν τον καιρό;

Οι άνθρωποι επέλεγαν τον Αύγουστο σαν μήνα αποκωδικοποίησης των συμβόλων του καιρού καθώς αυτός ο μήνας θεωρούταν η αρχή του χειμώνα. Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα παρατηρούσαν πώς ότι καιρό κάνει την πρώτη μέρα παρατήρησης, τον ίδιο καιρό θα κάνει και τον πρώτο μήνα του χρόνου.

Κάποιοι μετρούν τα μερομήνια από την 1η μέχρι την 12η μέρα του Αυγούστου ενώ κάποιοι άλλοι από την 3η μέχρι την 15 ημέρα. Το μόνο που δεν αλλάζει είναι πως οι μέρες είναι δώδεκα πάντα και η καθεμία αντιστοιχεί σε έναν μήνα παίρνοντας ως αφετηρία τον Αύγουστο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν μερικοί άνθρωποι στην ύπαιθρο, οι οποίοι κάνουν προβλέψεις τα βράδια παρατηρώντας τις κινήσεις των αστεριών.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν τα μερομήνια καθώς θεωρούν ότι έτσι θα μπορούν να προβλέψουν τις εργασίες τους και τις ασχολίες του, ειδικότερα όσοι βρίσκονται στην ύπαιθρο και ασχολούνται με γεωργικές και κτηνοτροφικές δουλειές.

Μερομήνια: Ο συμβολισμός

Αν μία από τις δώδεκα ημέρες του Αυγούστου είναι συνννεφιασμένη αυτό σημαίνει ότι οι αντίστοιχοι μήνες θα είναι βροχεροί. Αν πάλι κάποια άλλη ημέρα έχει ανέμους ο αντίστοιχος μήνας του επόμενου χρόνου θα έχει παγωνιές. Ενώ αν κάποια ημέρα έχει ζέστη, το ίδιο θα ισχύει και για τον αντίστοιχο μήνα.

Από την άλλη αν τα σύννεφα υπάρχουν μέχρι το πρωί αυτό σημαίνει ότι ο μήνας θα είναι βροχερός μόνο το πρώτο 15νθήμερο.tromaktiko.gr

Δημοσιεύθηκε στις 3 October 2023 | 5:30 pm


3 ελληνικοί καφέδες στους 10 καλύτερους στον κόσμο


Εκτός από το παστίτσιο, το μουσακά και τη φέτα, σήμα κατατεθέν της Ελλάδας είναι αναμφίβολα και ο καφές.

Η φήμη των Ελλήνων που πίνουν καφέ με τις ώρες έχει ξεπεράσει τα σύνορα και πια ήρθε η ώρα, όχι μόνο να δικαιωθούμε αλλά και να αναγνωριστεί η τέχνη μας!

Αν έχεις ταξιδέψει στο εξωτερικό και θέλεις να πιεις έναν καλό Freddo Espresso, θα πρέπει να παίξεις το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού. Ο καημός όλων των Ελλήνων όταν ταξιδεύουν είναι πού θα βρουν έναν καλό καφέ.

Τρεις, λοιπόν, ελληνικοί καφέδες, μπήκαν στο top10 του Taste Atlas, που είναι γνωστό για τις λίστες του με τα καλύτερα –και όχι μόνο- φαγητά. Σήμερα, 1 Οκτωβρίου, λόγω της Παγκόσμιας Ημέρας Καφέ, ο ταξιδιωτικός οδηγός τιμά την ημέρα και συγκεντρώνει τους δημοφιλέστερους και τους κορυφαίους καφέδες στον κόσμο.Σημειώνεται ότι οι λίστες του Taste Atlas, βασίζονται στις αξιολογήσεις του κοινού, με μια σειρά μηχανισμών που αναγνωρίζουν τις αξιολογήσεις των bot, των εθνικιστών ή των πατριωτών και δίνουν πρόσθετη αξία στις αξιολογήσεις των χρηστών που το σύστημα αναγνωρίζει ως γνώστες.

Ο «παραδοσιακός» Φραπέ

Στην 7η θέση της λίστας βρίσκεται ο Φραπέ. Ο πρώτος καφές που μάθαμε να πίνουμε όσοι γεννηθήκαμε πριν από το 1990 και μέχρι να… εξευρωπαϊστούμε!

Όπως γράφει το Taste Atlas, η λέξη «φραπέ» εμφανίστηκε τον 19ο αιώνα αλλά ο καφές εφευρέθηκε το 1957. Φτιάχνεται συνδυάζοντας στιγμιαίο καφέ με νερό και πάγο, χτυπημένα σε ένα σέικερ –ή με μίξερ χειρός- για να σχηματιστεί αφρός.

Αναφέρεται η παραλλαγή με γάλα –γνωστή ως φραπόγαλο! – και, όπως εξηγεί ο ταξιδιωτικός οδηγός, πίνεται γλυκός, μέτριος ή σκέτος, με λικέρ ή παγωτό.

Η εφεύρεση του καφέ συνδέεται με τον Δημήτρη Βακόνδιο, εργαζόμενο στη Nescafe, που δημιούργησε τον φραπέ κατά λάθος στη ΔΕΘ, θέλοντας να φτιάξει στιγμιαίο καφέ, αλλά επειδή δεν υπήρχε ζεστό νερό, χρησιμοποίησε παγωμένο.

Freddo Espresso

Στη θέση 4 της λίστας, βρίσκεται ο Freddo Espresso, ένας «απλός ελληνικός καφές με εσπρέσο και πάγο».

«Σε αντίθεση με παρόμοιες ποικιλίες παγωμένου καφέ που ο καφές απλά χύνεται πάνω σε πάγο, αυτή η ελληνική εκδοχή αναμειγνύει τα δύο συστατικά μέχρι ο καφές να είναι ελαφρώς παγωμένος, απαλός και κρεμώδης» σημειώνει το Taste Atlas.

Ο Freddo Espresso «εκτοξεύτηκε» ως καφές τη δεκαετία του 1990 και σήμερα είναι ο καφές που προτιμούν σχεδόν όλοι οι Έλληνες.

Freddo cappuccino


Μια θέση πιο ψηλά, στην θέση 3 είναι ο Freddo Capuccino.

«Ο Freddo Cappuccino είναι μια ποικιλία παγωμένου καφέ που προέρχεται από την Ελλάδα. Φτιάχνεται με εσπρέσο, συνήθως ένα διπλό σφηνάκι, το οποίο πρώτα αναμειγνύεται με πάγο, στραγγίζεται και στη συνέχεια χύνεται πάνω σε πάγο.

Στη συνέχεια, το ρόφημα συμπληρώνεται με καλά χτυπημένο παγωμένο γάλα.

 

Δημοσιεύθηκε στις 3 October 2023 | 5:00 pm


Hellenic Train: Βλάβη της τηλεδιοίκησης στο ΣΚΑ - Ποια δρομολόγια καταργούνται


Την ολική κατάργηση δρομολογίων Άνω Λιόσια - Κάντζα, λόγω πτώσης της τηλεδιοίκησης στο ΣΚΑ, ανακοίνωσε η Hellenic Train.
Ειδικότερα, καταργείται το δρομολόγιο:4232 (Άνω Λιόσια - Κάντζα) με ώρα αναχώρησης 15:04
4237 (Κάντζα - Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 15:35

Δημοσιεύθηκε στις 3 October 2023 | 4:31 pm


5 τρόποι να διαχειριστούμε την ανασφάλεια στη ζωή μας


Μπορεί να έχει τύχει και εσείς να προσπαθείτε σκληρά για να κεντρίσετε θετικά την προσοχή του εργοδότη σας αλλά ό,τι και αν κάνετε, δεν έχει αποτέλεσμα. Για την ακρίβεια βλέπετε να απολαμβάνουν τα συγχαρητήρια άλλοι λιγότερο ικανοί από εσάς. Αυτό ίσως σας συμβαίνει και σε άλλες πτυχές της ζωής σας, να λαμβάνουν δηλαδή όλοι την αποδοχή των άλλων εκτός από εσάς.
Ο Alex Wood από το Πανεπιστήμιο του Oxford, ερεύνησε το ζήτημα των “συμπαθειών” στους χώρους εργασίας και της μη αξιοκρατίας και το πόσο η ύπαρξή τους μπορεί να βλάψει τη διάθεση των εργαζομένων. Μάλιστα στις ΗΠΑ, οι εργοδότες που δείχνουν ιδιαίτερη συμπάθεια σε κάποιους εργαζομένους, δεν διστάζουν να τους “επιβραβεύουν” με πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας όμως καθώς αυτό δεν ισχύει για όλους, καταλήγει να αποτελεί “τιμωρία” για όλους τους υπόλοιπους. Αυτό όμως οδηγεί και σε κάτι ακόμη: πολλοί εργαζόμενοι δεν διστάζουν να εργαστούν ακόμη σκληρότερα ώστε να παραγκωνίσουν τους συναδέλφους τους.

Για να εξετάσει καλύτερα τον τρόπο που λειτουργεί και επιδρά η “συμπάθεια” στους χώρους εργασίας ο Wood επέλεξε δύο εταιρείες η μία στις ΗΠΑ και η άλλη στη Βρετανία. Όπως είχε προβλέψει, το ευέλικτο ωράριο ως επιβράβευση για τους “καλύτερους” υπαλλήλους που όμως η επιλογή δεν ήταν αξιοκρατική αλλά βασιζόταν στις προσωπικές συμπάθειες, έκανε τους υπόλοιπους εργαζομένους να αισθάνονται αγχωμένοι και ανασφαλείς. Αυτό δεν ήταν τυχαίο αφού οι εργαζόμενοι θεωρούσαν ότι για να λάβουν την επιβράβευση, θα έπρεπε να έχουν καλές σχέσεις με τους υπεύθυνούς τους και όχι τόσο να έχουν καλή απόδοση στην εργασία τους.

Αυτή η συμπεριφορά που βασίζεται στη συμπάθεια, δεν συμβαίνει μόνο σε εργασιακά περιβάλλοντα. Μπορεί ο αδερφός σας να ήταν το “αγαπημένο παιδί” των γονιών σας, να λάμβανε πάντα τα καλύτερα δώρα στις γιορτές και ίσως ακόμη και τώρα ως ενήλικας να απολαμβάνει περισσότερο την αποδοχή των γονέων σας από ότι εσείς.

Αυτές οι καταστάσεις προκαλούν ανασφάλεια και χαμηλή αυτοπεποίθηση στο άτομο κάνοντάς το να αισθάνεται ανίκανο. Στην περίπτωση που αισθάνεστε κι εσείς κατ᾽αυτό τον τρόπο, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω ώστε να διευκολύνετε τη ζωή σας.

1. Βεβαιωθείτε ότι όντως αδικείστε
Η έρευνα του Wood έδειξε ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα άτομα δεν είχαν πλήρη συναίσθηση της κατάστασης με αποτέλεσμα να αισθάνονται παραγκωνισμένα χωρίς λόγο. Εξετάστε τα δεδομένα της κατάστασης ώστε να βεβαιωθείτε ότι πράγματι κάποιοι λαμβάνουν διευκολύνσεις σε βάρος σας και ότι απλά δεν είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς τους.

2. Μάθετε μέσα από αυτό
Είναι πολύ εύκολο να υψώσουμε τοίχους όταν αισθανόμαστε ότι αδικούμαστε στον εργασιακό μας χώρο. Μπορεί αυτό να σας κάνει να θέλετε να κλειστείτε στον εαυτό σας ή να βυθιστείτε σε άσχημα συναισθήματα. Όμως, προσπαθείστε να μείνετε θετικοί και να εστιάζετε στην εξέλιξη του εαυτού σας.

3. Μιλήστε στους ανώτερους
Αν έχετε μελετήσει αντικειμενικά την κατάσταση και είστε σίγουροι ότι αδικείστε, ήρθε η στιγμή να δράσετε και να μιλήσετε τους ανωτέρους σας για αυτό.

4. Μιλήστε στους συναδέλφους που αισθάνονται το ίδιο
Ανοιχτείτε στους συναδέλφους σας που διαπιστώνετε ότι αισθάνονται το ίδιο, καθώς αυτό θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε την αυτοεκτίμησή σας σε υψηλά επίπεδα και να μην μπείτε στο παιχνίδι της ανταγωνιστικότητας μεταξύ σας.

5. Αξιολογείστε και τη δική σας συμπεριφορά
Είναι πολύ πιθανό σε κάποιες περιπτώσεις, όπως αναφέρει η ιστοσελίδαenallaktikidrasi.com, η δική σας εργασιακή συμπεριφορά να μην είναι αρεστή στον εργοδότη σας και εσείς να μην το αντιλαμβάνεστε. Μιλήστε ανοιχτά μαζί του και ρωτήστε τον αν έχετε κάτι κάνει λάθος που τον έκανε να αισθανθεί ότι προσβλήθηκε προσωπικά.tromaktiko.gr

Δημοσιεύθηκε στις 3 October 2023 | 4:30 pm


Κυψέλη: 57χρονος κυνηγούσε με μπαλτά να σκοτώσει τη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους


Τρόμος στο κέντρο της Αθήνας! Για τρεις ολόκληρες ώρες σε διαμέρισμα της Κυψέλης, 57χρονος σε κατάσταση αλλοφροσύνης όπλισμένος με κουζινομάχαιρο και μπαλτά απειλούσε να σφάξει την ηλικιωμένη μητέρα του.

Τελικά, μετά απο καταγγελία των περιοίκων που άκουσαν τις φωνές της μητέρας και τις εκκλήσεις της για βοήθεια, στην Αστυνομία, ο μεσήλικας «μαχαιροβγάλτης» με το κουζινομάχαιρο και τον τεραστιο μπαλτά, συνελήφθη οδηγήθηκε στο τμήμα της περιοχής και απο εκεί στον εισαγγελέα.

Το σκηνικό του τρόμου, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, άρχισε να ξετυλίγεται αργά το βράδυ της Κυριακής (1.10.2023) για να κορυφωθεί το ξημέρωμα της Δευτέρας. Ήταν 23:40 όταν ο 57χρονος που διαμενει μαζί με την 78χρονη μητέρα του, άρχισε για ασημαντη αφορμή να γίνεται επιθετικός απέναντί της.

Η γυναίκα αρχικά προσπάθησε να μην δώσει σημασία, όμως ο γιος της άρχισε προοδευτικά να χάνει τον έλεγχο του εαυτού του. Από τα μεσάνυχτα άρχισε να εκστομίζει ύβρεις εναντίον της μητέρας του για να φθάσει σε σημείο οριακό και επικίνδυνο για την 78χρονη.
Λίγο μετα τις 02:30 και σε έξαλλη κατάσταση, αρπάζει ένα τεράστιο κουζινομάχαιρο και εναν μπαλτά μήκους 40 εκατοστών και αρχίζει να φωνάζει και να απειλεί την 78χρονη οτι θα την κατακρεουργήσει. Η γυναίκα βάζει τις φωνές και καλεί απελπισμένα σε βοήθεια.

Περίοικοι που ακούν τις φωνές, καλούν την Αστυνομία και όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σήμα της ΕΛ.ΑΣ, οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που μετέβησαν στην οδό Αστυπάλαιας για «σοβαρό επεισόδιο», εντόπισαν τον 57χρόνο να έχει στην κατοχή του ένα κουζινομάχαιρο συνολικού μήκους 37 εκατοστών, με μήκος λάμας 24 εκατοστών και ένα μπαλτά κοπής κρέατος συνολικού μήκους 40 εκατοστών με μήκος λάμας 27 εκατοστών.

Το αντικείμενο κατασχέθηκε ως πειστήριο ενώ σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ακόμα, κατηγορείται για απειλή, εξύβριση, ενδοοικογενειακή παράνομη βία και απειλή και ενδοοικογενειακή βία, καθώς απείλησε και έβρισε τη μητέρα του. Οι πράξεις αυτές έλαβαν χώρα την 1η Οκτωβρίου 2023 και περί ώρα 23:00.

Ο κατηγορούμενος με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.newsit.gr

Δημοσιεύθηκε στις 3 October 2023 | 4:19 pm


7 παραδοσιακά ελληνικά φαγητά που είναι εξαιρετικά υγιεινά


Στο εξωτερικό οι Έλληνες έχουν την φήμη του λαού που ζει περισσότερο και διατηρεί χαμηλά ποσοστά χρόνιων ασθενειών από άλλους λαούς στον πλανήτη. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στη διατροφή, η οποία είναι γεμάτη με θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, φασόλια και υγιή λίπη.

Στην πραγματικότητα, η μεσογειακή διατροφή βασίζεται στην παραδοσιακή ελληνική διατροφή και σε άλλα παρόμοια διατροφικά πρότυπα γειτονικών χωρών, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία.

Έρευνες δείχνουν ότι εάν κάποιος ακολουθεί την Μεσογειακή Διατροφή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού, διαβήτη, παχυσαρκίας και πρόωρου θανάτου.


Παρακάτω θα βρείτε 7 παραδοσιακά ελληνικά φαγητά που είναι εξαιρετικά υγιεινά

Τζατζίκι
Μελιτζανοσαλάτα
Ντολμάδες
Γίγαντες στον φούρνο
Κοτόσουπα αυγολέμονο
Φακές
Σουβλάκι

Τζατζίκι
Αν και είναι πολύ κρεμώδες, είναι αρκετά χαμηλό σε θερμίδες, με περίπου 35 θερμίδες σε 2 κουταλιές της σούπας. Φτιάχνεται με στραγγισμένο γιαούρτι, αγγούρια και ελαιόλαδο.

Το στραγγισμένο γιαούρτι έχει μειωμένη περιεκτικότητα σε λακτόζη και έχει αυξημένη πρρωτεΐνη. Μόλις 100 γραμμάρια στραγγισμένου γιαουρτιού παρέχουν 10 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Η πρωτεΐνη είναι ένα από τα πιο σημαντικά θρεπτικά συστατικά για την απώλεια βάρους. Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της όρεξης, στη ρύθμιση των ορμονών της πείνας και στην καλύτερη λειτουργία του μεταβολισμού.

Μελιτζανοσαλάτα
Φτιάχνεται ανακατεύοντας ή πολτοποιώντας ψητές μελιτζάνες με ελαιόλαδο, σκόρδο και χυμό λεμονιού. Είναι παρόμοιο με ένα πιάτο που ονομάζεται baba ghanoush, το οποίο προέρχεται από τη Μέση Ανατολή.

Οι μελιτζάνες είναι μια καλή πηγή φυτικών ινών και αντιοξειδωτικών, τα οποία καταπολεμούν τις βλάβες που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες υπάρχουν στο περιβάλλον, αλλά σχηματίζονται και στο σώμα. Μπορούν να προκαλέσουν κυτταρική βλάβη που έχει συνδεθεί με τη γήρανση, τους καρκίνους και τις χρόνιες ασθένειες.

Οι μελιτζάνες περιέχουν ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που ονομάζεται νασουνίνη. Έρευνα δείχνει ότι η νασουνίνη μπορεί να μειώσει τις ελεύθερες ρίζες και να προστατεύσει την υγεία του εγκεφάλου.

Επιπλέον, η μελιτζανοσαλάτα περιλαμβάνει χυμό λεμονιού και σκόρδο, που παρέχουν επιπρόσθετα οφέλη για την υγεία. Το σκόρδο μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα και να βοηθήσει στην πρόληψη των καρδιακών παθήσεων, ενώ τα λεμόνια είναι πλούσια βιταμίνη C και βοηθάει την καρδιά και μπορεί να συντελέσει στην πρόληψη σχηματισμού πέτρας στα νεφρά.

Ντολμάδες
Συνήθως είναι γεμιστά με ρύζι, βότανα και περιστασιακά κρέας. Η γέμιση μπορεί να ποικίλλει και αυτό αλλάζει την περιεκτικότητά τους σε λιπαρά και θερμίδες.

Τα αμπελόφυλλα είναι τόσο χαμηλά σε θερμίδες όσο και πλούσια σε φυτικές ίνες. Έχουν επίσης υψηλές ποσότητες βιταμίνης Α και βιταμίνης Κ. Επιπλέον, έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά. Έρευνα έχει δείξει ότι τα αμπελόφυλλα έχουν 10 φορές την αντιοξειδωτική δράση από τον χυμό ή τον πολτό σταφυλιού.

Οι ντολμάδες αρωματίζονται με διάφορα βότανα και μπαχαρικά, που έχουν πολλαπλά οφέλη για την υγεία. Για παράδειγμα, πολλές συνταγές χρησιμοποιούν μαϊντανό και άνηθο. Ο δεύτερος θεωρείται ως μία καλή πηγή αντιοξειδωτικών, που μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων πολλών ασθενειών. Μπορεί επίσης να βελτιώσει την υγεία του πεπτικού συστήματος.

Επιπλέον και ο μαϊντανός είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης Κ, αφού 5 κλωναράκια παρέχουν πάνω από το 100% των ημερήσιων αναγκών σας σε βιταμίνη Κ. Η συγκεκριμένη βιταμίνη όχι μόνο βοηθά στην πήξη του αίματος, αλλά υποστηρίζει επίσης την υγεία των οστών και της καρδιάς.

Γίγαντες στον φούρνο
Τα φασόλια είναι πολύ πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και αποτελούν μια εξαιρετική και σημαντική πηγή πρωτεΐνης για τους χορτοφάγους.

Βοηθούν στην απώλεια βάρους, καθώς έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες. Έρευνα έχει δείξει ότι οι άνθρωποι που τρώνε περισσότερα φασόλια έχουν χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Τα φασόλια βοηθούν στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.

Κοτόσουπα αυγολέμονο
Η κοτόσουπα συνιστάται εδώ και εκατοντάδες χρόνια για να βοηθήσει στην καταπολέμηση του κρυολογήματος και της γρίπης. Είναι ενδιαφέρον ότι ορισμένες έρευνες υποστηρίζουν ότι η κοτόσουπα μπορεί όχι μόνο να βοηθήσει στη μείωση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος και της γρίπης, αλλά πιθανώς να βοηθήσει στην πρόληψη τους.

Παλαιότερη μελέτη διαπίστωσε ότι η καρνοσίνη, μια ένωση στη σούπα καταπολεμά τη γρίπη στα αρχικά της στάδια. Ωστόσο, μεταβολίζεται γρήγορα και γι’ αυτό οι επιπτώσεις της είναι προσωρινές.

Εκτός από τις πιθανές του ιδιότητες ενίσχυσης του ανοσοποιητικού, το αυγολέμονο περιέχει επίσης υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης από το κοτόπουλο και τα αυγά, ενώ είναι σχετικά χαμηλό σε θερμίδες. Παρόλα αυτά μπορεί να έχει υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και να μην είναι η καλύτερη επιλογή για άτομα που είναι ευαίσθητα στο αλάτι.

Φακές
Είναι μια εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης και φυτικών ινών. Μόνο ένα φλιτζάνι φακές περιέχει 18 γραμμάρια πρωτεΐνης και 16 γραμμάρια φυτικών ινών. Οι φακές είναι δημοφιλείς σε όλη τη Μεσόγειο και περιέχουν πολλές βιταμίνες και μέταλλα. Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένες φακές περιέχει φολικό οξύ, μαγγάνιο, σίδηρος, βιταμίνη Β1, ψευδάργυρος.

Αυτά τα θρεπτικά συστατικά κάνουν τις φακές μία εξαιρετική τροφή για χορτοφάγους. Έρευνα έχει δείξει ότι οι φακές μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, στην καταπολέμηση του καρκίνου, στη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα και στη μείωση της χοληστερόλης.

Σουβλάκι
Αν καταναλωθεί με τα σωστά συστατικά το σουβλάκι μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να αποκτήσει ενέργεια. Οι διατροφολόγοι δεν το συνιστούν εξαιτίας της πίτας και επομένως της αυξημένης ποσότητας υδατάνθρακα που περιλαμβάνει. Ωστόσο εάν κάποιος επιλέξει μία πίτα πολύσπορη ή από καλαμπόκι θα μπορούσε να περιορίσει τις επιπτώσεις. Επίσης καλό θα ήταν να αποφεύγεται η μαγιονέζα και να προτιμηθεί το τζατζίκι, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Παράλληλα το κρέας παρέχει πολλά θρεπτικά συστατικά όπως πρωτεΐνες, σίδηρο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Επιπλέον, το κρέας είναι μια πλήρης πρωτεΐνη, που σημαίνει ότι έχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Οι δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη έχει αποδειχθεί ότι βοηθούν στην απώλεια βάρους και την αίσθηση ότι κάποιος έχει χορτάσει.


 

Δημοσιεύθηκε στις 3 October 2023 | 4:00 pm


Τι οδηγεί τον άντρα σε μια γυναίκα για να την φλερτάρει


Όλοι μας έχουμε αναρωτηθεί στο παρελθόν τι είναι εκείνο που κάνει το αντίθετο φύλο να μας δει με πιο… ερωτική διάθεση. Και αν για τις γυναίκες οι αναλύσεις σχετικά με το “τι θέλουν” χωρούν μόνο σε… πάπυρο, οι αντίστοιχες έρευνες για τους άνδρες είναι σαφώς λιγότερες.
Η απλή εξήγηση είναι ότι οι γυναίκες είναι κατά γενική ομολογία πιο περίπλοκα όντα σε πολλές εκφάνσεις της προσωπικότητάς τους σε σύγκριση με τους άντρες. Το ίδιο ισχύει και στον τομέα της σεξουαλικής έλξης, προτίμησης και τελικής επιλογής.

Ωστόσο, μελέτες δείχνουν ότι τελικά και οι άντρες έλκονται με τρόπο πιο περίπλοκο από το… τυπικό της “αποκαλυπτικής” ένδυσης της γυναίκας. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρώμα ρούχων της γυναίκας που θα μπορούσε να είναι πιο ελκυστικό από το πόσα ρούχα φοράει… συνολικά.

Δείτε τρεις τύπους γυναικών που τραβούν την προσοχή ενός άντρα, όπως προκύπτουν μέσα από επιστημονικές μελέτες:

Γυναίκες που φορούν συγκεκριμένο τύπο μέικαπ

Έρευνα του Zoosk (διεθνής ιστοσελίδα και εφαρμογή γνωριμιών) έδειξε ότι όταν οι γυναίκες φορούν σκιά ματιών είναι 139% πιο πιθανό να γίνουν αποδέκτες αντρικού φλερτ σε σύγκριση με τις φορές που δεν φορούν σκιά ματιών. Το κραγιόν, αποδείχτηκε επίσης “δυνατό χαρτί” για τις γυναίκες, αφού φαίνεται πως αυξάνει κατά 119% την πιθανότητα να τις φλερτάρει ένας άντρας. Από την άλλη πλευρά, οι άντρες αποδείχτηκε ότι είναι πολύ λιγότερο πιθανό να φλερτάρουν μια γυναίκα που φοράει “βαρύ” μέικαπ, επειδή προτιμούν το “πιο φυσικό” look.

Γυναίκες που φορούν κόκκινα ρούχα

Ομάδα ψυχολόγων από το πανεπιστήμιο του Roochester πραγματοποίησε ένα ενδιαφέρον πείραμα σε άντρες εθελοντές, σχετικά με το αν και κατά πόσον κάποιο συγκεκριμένο χρώμα, τους επηρεάζει περισσότερο στο πόσο ελκυστική θεωρούν μια γυναίκα. Αποδείχτηκε ότι οι γυναίκες που φορούν κόκκινα ρούχα θεωρούνται πιο “σέξι” από τους άντρες, οι οποίοι έδειξαν την τάση να συμφωνούν και να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα για εκείνες σε ένα υποθετικό ραντεβού.

Γυναίκες με την κατάλληλη αναλογία μέσης-γοφών

Το πόση είναι η περιφέρεια της μέσης και των γοφών μιας γυναίκας σε απόλυτους αριθμούς είναι λιγότερο σημαντικό για τους άντρες από την αναλογία των δύο αυτών παραμέτρων. Οι άντρες, όχι μόνο συσχετίζουν ασυνείδητα την αναλογία μέσης-γοφών με τη γενική υγεία της γυναίκας, αλλά και με τη γονιμότητα.

Έρευνες δείχνουν επίσης ότι αναλογία μέσης-γοφών είναι μια ισχυρή ένδειξη των επιπέδων οιστρογόνων μιας γυναίκας, του κινδύνου παχυσαρκίας και της ευαισθησίας σε σημαντικές ασθένειας όπως ο διαβήτης, ο καρκίνος των ωοθηκών και οι καρδιοπάθειες. Σύμφωνα με πολλές έρευνες, η ιδανική αναλογία μέσης-γοφών για τη γυναίκα, από την αντρική οπτική, είναι 0,7. Δηλαδή η περιφέρεια της μέσης πρέπει να φτάνει στο 70% της περιφέρειας των γοφών.tromaktiko.gr

Δημοσιεύθηκε στις 3 October 2023 | 3:30 pm


Eurostat: 2η στην ανεργία η Ελλάδα σε ολόκληρη την Ε.Ε.

shutterstock

Το ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο ήταν 6,4% στην ευρωζώνη και 5,9% στην Ε.Ε., σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2023, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ ήταν 6,4%, από 6,5% τον Ιούλιο του 2023 και 6,7% τον Αύγουστο του 2022.

Το ποσοστό ανεργίας στην Ε.Ε. ήταν 5,9% τον Αύγουστο του 2023, από 6% τον Ιούλιο του 2023 και 6,1% τον Αύγουστο του 2022. Η Eurostat εκτιμά ότι 12,837 εκατομμύρια άτομα στην Ε.Ε., εκ των οποίων τα 10,856 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργα τον Αύγουστο του 2023. 

Στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, στο 10,9%. Τον Αύγουστο του 2022, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα ήταν στο 12,3%. 

Η Ελλάδα καταγράφει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ε.Ε. (10,9%) μετά την Ισπανία (11,5%). 

Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Αύγουστο κατέγραψαν η Μάλτα (2,7%), η Γερμανία (3%), η Σλοβενία (3,5%) και η Ολλανδία (3,6%).

Σε ό,τι αφορά τους νέους κάτω των 25 ετών, τον Αύγουστο του 2023, το ποσοστό ανεργίας ήταν 14% στην Ε.Ε., σταθερό σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2023, και 13,8% στη ζώνη του ευρώ, από 13,9% τον προηγούμενο μήνα. Τον Αύγουστο του 2023, 2,687 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην Ε.Ε., εκ των οποίων τα 2,194 εκατομμύρια ανέργων ήταν σε χώρες της ευρωζώνης.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών, κατέγραψαν τον Αύγουστο η Ισπανία (26,8%), η Εσθονία (23,5%) και η Ελλάδα (22,5%). Τα χαμηλότερα ποσοστά κατέγραψαν η Τσεχία (8,5%), η Λιθουανία (8,6%) και η Ολλανδία (8,7%).Πηγή


 

Δημοσιεύθηκε στις 3 October 2023 | 3:00 pm


Banksy: Στο φως η ταυτότητα του διάσημου καλλιτέχνη δρόμου – Η μήνυση που τον κατονομάζει


Banksy: Ο καλλιτέχνης γκράφιτι κατονομάζεται ως κατηγορούμενος σε αγωγή που τον κατηγορεί για συκοφαντική δυσφήμιση.

Αντιμέτωπος με δικαστική διαμάχη στο Ανώτατο Δικαστήριο ειναι ο μυστηριώδης καλλιτέχνης δρόμου Banksy, αφού κατηγορήθηκε για συκοφαντική δυσφήμιση

Έχει ονομαστεί ως ο «πιο απίθανος εθνικός θησαυρός» της Βρετανίας. Αλλά τώρα, όπως φαίνεται, ο καλλιτέχνης γκράφιτι Banksy, του οποίου τα έργα πωλούνται για εκατομμύρια, πρόκειται να περιγραφεί με λιγότερο κολακευτικούς όρους – στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η Daily Mail αποκαλύπτει ότι ο Banksy – το ψευδώνυμο του γεννημένου στο Μπρίστολ, Robin Gunningham που είναι σήμερα 53 ετών και φοίτησε σε δημόσιο σχολείο– αναφέρεται ως ο πρώτος κατηγορούμενος σε μια νομική αγωγή που τον κατηγορεί για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο συγκατηγορούμενος του είναι η εταιρεία που ίδρυσε ο Banksy – και ονομάστηκε Pest Control Ltd. Σε αντίθεση με τον τίτλο της, η εταιρεία πουλά την τέχνη του, η οποία παράγεται πάντα, εν μία νυκτί με τη χρήση ενός στένσιλ, και που τώρα κοσμεί σπίτια και γκρεμισμένους τοίχους όχι μόνο στο Μπρίστολ και το Λονδίνο, αλλά παντού από τη Δυτική Όχθη μέχρι το Ντιτρόιτ.

Ο άνδρας που ξεκίνησε τη δράση είναι ο Andrew Gallagher, 56 ετών, ένας επιχειρηματίας που επένδυσε στη μουσική βιομηχανία, κάνοντας ρέιβ πάρτι τη δεκαετία του 1990, πριν εκμεταλλευτεί τις εμπορικές δυνατότητες του γκράφιτι.

«Δεν το είχα συνειδητοποιήσει εκείνη τη στιγμή, αλλά οι περισσότερες από τις φωτογραφίες που τράβηξα ήταν από ένα νέο παιδί στο μπλοκ που ονομαζόταν Banksy», εξήγησε σε συνέντευξή του πέρυσι, προσθέτοντας ότι οι κάρτες και άλλα εμπορεύματα που πουλάει είναι «προϊόντα σε προσιτές τιμές για θαυμαστές – και υπάρχουν εκατομμύρια θαυμαστές».

Αρνείται να συζητήσει την επικείμενη αντιπαράθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ ο δικηγόρος του, ο Aaron Wood of Brandsmiths, λέει ότι οι λεπτομέρειες είναι προς το παρόν «εμπιστευτικές και θα παραμείνουν έτσι έως ότου ο Banksy ή η Pest Control υποβάλουν την αναγνώριση της υπηρεσίας. Για αυτόν τον λόγο», προσθέτει ο Wood, «δεν έχω την ελευθερία να πω περισσότερα για τον ισχυρισμό».

Οι Banksy και Pest Control παραμένουν σιωπηλοί. Αφού υπέβαλαν επιτυχώς αίτηση για εμπορικό σήμα της ΕΕ το 2014, είδαν ότι η απόφαση ανατράπηκε όταν ο Gallagher άσκησε έφεση το 2021. Οι δικαστές σημείωσαν ότι ο Banksy, ο οποίος είχε δηλώσει ότι «τα πνευματικά δικαιώματα είναι για τους ηττημένους», είχε εκφράσει εδώ και καιρό περιφρόνηση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και πρόσθεσε ότι ήταν δύσκολο για αυτόν να επιμείνει στα πνευματικά δικαιώματα ενώ έμεινε ανώνυμος.

Πέρυσι, ωστόσο, ο Banksy κέρδισε μια ξεχωριστή δράση που επιβεβαίωσε το δικαίωμά του να κατοχυρώσει τη σειρά εικόνων του που δείχνει χιμπατζήδες με πινακίδες στο λαιμό τους.

Τι θα κάνει τώρα ο Gallagher στο Ανώτατο Δικαστήριο, θα αναγκαστεί να δείξει το πρόσωπό του δημόσια, διερωτάται η εφημερίδα Η πραγματική ταυτότητα του Banksy δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ πλήρως – και οι εικασίες συνεχίζουν να περιβάλλουν τον μυστηριώδη καλλιτέχνη.

Ωστόσο, το 2008 η Mail On Sunday έφτασε όσο πιο κοντά μπορούσε να υποδείξει την ταυτότητά του – χρησιμοποιώντας μια φωτογραφία που τραβήχτηκε στη Τζαμάικα που δείχνει έναν άνδρα με μπλε πουκάμισο και τζιν. Οι δημοσιογράφοι της Mail επισκέφτηκαν το Μπρίστολ, που λέγεται ότι ήταν η πατρίδα του Banksy, όπου ένας άνδρας ισχυρίστηκε ότι η ταυτότητα του άνδρα στη φωτογραφία ήταν ο Robin Gunningham. Ο Banksy αρνήθηκε ότι η φωτογραφία είναι του.


Πηγή

Δημοσιεύθηκε στις 3 October 2023 | 2:31 pm


Dentist Pass: Μέχρι τις 22 Οκτωβρίου οι αιτήσεις – Όλες οι πληροφορίες


«Τρέχει» το πρόγραμμα Dentist Pass, μέσω του vouchers.gov.gr. Πρόκειται για το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής, το οποίο αφορά σε πάνω από 660.000 παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών, χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια που υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.

Μέχρι και τις 22 Οκτωβρίου 2023, ισχύει η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων του προγράμματος Dentist Pass. Οι δικαιούχοι, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος (https://vouchers.gov.gr/dentistpass) ή μέσω Κ.Ε.Π, προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση που ανέρχεται σε 40 ευρώ, ανά ωφελούμενο παιδί.

Το Dentist Pass, το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας του Υπουργείου Υγείας για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ξεκίνησε στις 23 Μαΐου και αναμένεται να καλύψει 660.000 παιδιά.


Κάθε δικαιούχος του προγράμματος λαμβάνει μία ψηφιακή χρεωστική κάρτα (pass) ύψους 40 ευρώ ανά ωφελούμενο παιδί. Κάθε χρεωστική κάρτα μπορεί να καλύψει το σύνολο του κόστους των προβλεπόμενων υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας μέχρι του άνω ποσού, που παρέχονται από οποιονδήποτε ιδιώτη οδοντίατρο.

Το πρόγραμμα αναδεικνύει τη σημασία της προληπτικής οδοντιατρικής, καθώς και της σωστής ενημέρωσης γονέων και παιδιών και περιλαμβάνει ενδεικτικά :

Έλεγχο στοματικής υγιεινής
Καθαρισμό - απομάκρυνση πλακών
Φθορίωση
Οδηγίες Στοματικής Υγιεινής

Οι γονείς ή κηδεμόνες των δυνητικών δικαιούχων της ενίσχυσης υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος. Κάθε οικογένεια μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα παιδιά - μέλη της οικογένειας.

Ποια είναι η διαδικασία
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εισέρχεται ένας εκ των ασκούντων την επιμέλεια ή τη γονική μέριμνα μέσω των κωδικών Taxisnet και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, συμπληρώνοντας τον ΑΜΚΑ ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑ.Α.Υ.Π.Α) του ανήλικου καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του εισερχόμενου στην εφαρμογή και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του.

Το Dentist Pass εντάσσεται στη δράση «Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης»» του Υπουργείου Υγείας και υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ, στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Κοινού 210-2154936, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00.


 

Δημοσιεύθηκε στις 3 October 2023 | 2:00 pm


Μερομήνια 2023-2024: Πότε θα πέσουν τα πρώτα χιόνια – Δύσκολος ο χειμώνας

 


Μερομήνια: Η πρόβλεψη για τους επόμενους μήνες στην Ελλάδα δείχνει πολλές βροχές αλλά και χιόνια από τους πρώτους χειμερινούς μήνες.

Έναν δύσκολο χειμώνα συνολικά για τη Μεσόγειο, προφανώς και την Ελλάδα, προβλέπουν τα Μερομήνια. Οι πολλές βροχές, το τσουχτερό κρύο και τα χιόνια θα είναι τα χαρακτηριστικά των επόμενων μηνών, ενώ βελτίωση στον καιρό αναμένεται από το τέλος Μαρτίου μέχρι τις αρχές Απριλίου.
Μερομήνια – Οκτώβριος 2023

Με φθινοπωρινές θερμοκρασίες και φυσιολογικές αυξομειώσεις ξεκινά ο μήνας. Από τα μέσα Οκτωβρίου και έπειτα θα υπάρξει απότομη αλλαγή του καιρού, ενώ προς τα τέλη θα υπάρχουν συνεχείς εναλλαγές με σύννεφα αλλά και έντονη βροχή από τα βορειοδυτικά
Μερομήνια – Νοέμβριος 2023

Ο Νοέμβριος μπαίνει με απότομη αλλαγή και πολλές βροχές, κυρίως στη νησιωτική Ελλάδα. Σύμφωνα με τα μερομήνια, από πλευράς θερμοκρασιών ο μήνας θα είναι ήπιος ενώ προς τα τέλη θα υπάρξει η πρώτη πτώση καθώς έρχεται ο χειμώνας.
Μερομήνια – Δεκέμβριος 2023

Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας θα καταγραφεί στις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου. Μετά τις 10 του μήνα θα είναι έντονα τα φαινόμενα, με αρκετό χιόνι, πολύ κρύο και δυνατές βροχές. Σύμφωνα με τα μερομήνια, θα είναι ο πιο δύσκολος μήνας με πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Μερομήνια – Ιανουάριος 2024

Το πολικό ψύχος θα χαρακτηρίζει τον Ιανουάριο, τουλάχιστον μέχρι τα Θεοφάνεια. Οι δυσκολίες θα είναι καθημερινές, ενώ δεν αποκλείονται και πλημμυρικά φαινόμενα. Οι θερμοκρασίες θα αυξομειώνονται ενώ στο τρίτο δεκαήμερο θα επανέλθει το ψύχος.
Μερομήνια – Φεβρουάριος 2024

Άστατος θα είναι ο καιρός τον Φεβρουάριο, με πολλές καταιγίδες αλλά και συνέχεια στις χιονοπτώσεις. Τα πλημμυρικά φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνεχιστούν, ενώ ανάλογες δυσκολίες θα αντιμετωπίσουν και άλλες μεσογειακές χώρες.
Μερομήνια – Μάρτιος 2024

Ο πρώτος μήνας που θα έχει πιο ήπιο καιρό αναμένεται να είναι ο Μάρτιος. Μετά τα μέσα του μήνα, ωστόσο, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να είναι ξανά έντονα κατά τόπους ενώ στο τέλος του θα υπάρχει ισχυρή κακοκαιρία σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.
Μερομήνια – Απρίλιος 2024

Με δύσκολο καιρό θα αρχίσει ο Απρίλιος, ωστόσο, στην πορεία θα αρχίσει να βελτιώνεται. Οι βροχές και ο αέρας θα εμφανίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι τα μέσα του μήνα, όταν και σταδιακά θα αρχίσει περαιτέρω βελτίωση.Τι είναι τα Μερομήνια – Πώς προβλέπουν τον καιρό

Στην επαρχία οι άνθρωποι για χιλιάδες χρόνια διατήρησαν από γενιά σε γενιά την πρακτική γνώση της μελέτης και πρόγνωσης του καιρού.

Εξετάζοντας φυσικά φαινόμενα και «σημάδια» από τον ουρανό, προσπαθούσαν να μαντέψουν τις καιρικές συνθήκες για το επόμενο έτος.

Τα μερομήνια είναι οι δώδεκα πρώτες ημέρες του Αυγούστου κατά τις οποίες σύμφωνα με την παράδοση κάποιοι μπορούν να προβλέψουν τον καιρό για τους επόμενους δώδεκα μήνες. Η λέξη προέρχεται από το «μέρα» και «μήνας» καθώς σε κάθε μέρα από αυτές αντιστοιχεί ένας πλήρης κύκλος του φεγγαριού ή αλλιώς ένας μήνας.

Οι άνθρωποι επέλεγαν τον Αύγουστο σαν μήνα αποκωδικοποίησης των συμβόλων του καιρού καθώς αυτός ο μήνας θεωρούταν η αρχή του χειμώνα. Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα παρατηρούσαν πώς ότι καιρό κάνει την πρώτη μέρα παρατήρησης, τον ίδιο καιρό θα κάνει και τον πρώτο μήνα του χρόνου.

Κάποιοι μετρούν τα μερομήνια από την 1η μέχρι την 12η μέρα του Αυγούστου ενώ κάποιοι άλλοι από την 3η μέχρι την 15 ημέρα. Το μόνο που δεν αλλάζει είναι πως οι μέρες είναι δώδεκα πάντα και η καθεμία αντιστοιχεί σε έναν μήνα παίρνοντας ως αφετηρία τον Αύγουστο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν μερικοί άνθρωποι στην ύπαιθρο, οι οποίοι κάνουν προβλέψεις τα βράδια παρατηρώντας τις κινήσεις των αστεριών.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν τα μερομήνια καθώς θεωρούν ότι έτσι θα μπορούν να προβλέψουν τις εργασίες τους και τις ασχολίες του, ειδικότερα όσοι βρίσκονται στην ύπαιθρο και ασχολούνται με γεωργικές και κτηνοτροφικές δουλειές.
Μερομήνια: Ο συμβολισμός

Αν μία από τις δώδεκα ημέρες του Αυγούστου είναι συνννεφιασμένη αυτό σημαίνει ότι οι αντίστοιχοι μήνες θα είναι βροχεροί. Αν πάλι κάποια άλλη ημέρα έχει ανέμους ο αντίστοιχος μήνας του επόμενου χρόνου θα έχει παγωνιές. Ενώ αν κάποια ημέρα έχει ζέστη, το ίδιο θα ισχύει και για τον αντίστοιχο μήνα.

Από την άλλη αν τα σύννεφα υπάρχουν μέχρι το πρωί αυτό σημαίνει ότι ο μήνας θα είναι βροχερός μόνο το πρώτο 15νθήμερο.


Πηγή

Δημοσιεύθηκε στις 3 October 2023 | 1:30 pm


Σχεδόν 1 εκατομμύριο καραμπίνες στην Ελλάδα – Έρχεται αυστηριοποίηση στις άδειες οπλοφορίας


Έντονη ανησυχία στην Αστυνομία έχουν προκαλέσει το τελευταίο διάστημα εγκληματικές ενέργειας κατά τις οποίες οι δράστες χρησιμοποίησαν κυνηγετικά όπλα.

Το θέμα έχει απασχολήσει τις τελευταίες ημέρες την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και μάλιστα αναμένεται να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί ο μεγάλος αριθμός όπλων που κυκλοφορούν με νόμιμη άδεια στη χώρα μας.

Μάλιστα για το συγκεκριμένο θέμα έκανε λόγο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα το μεσημέρι με τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους.

«Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια»
Περιγράφοντας το πρόβλημα επισήμανε ότι τον τελευταίο καιρό έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά, ακόμα και δολοφονίες,  με την χρήση νόμιμων όπλων και «δεν μπορούμε να καθόμαστε με τα χέρια σταυρωμένα».

Στην ελληνική επικράτεια κυκλοφορούν νόμιμα σχεδόν 1 εκατ. καραμπίνες και περίπου 4.500 σκοπευτικά και όπλα προστασίας

Όπως είπε στην ελληνική επικράτεια κυκλοφορούν περισσότερα από 900.000 κυνηγετικά όπλα, σχεδόν 1 εκατομμύριο όπως είπε χαρακτηριστικά και κάτι πρέπει να γίνει.

Ειδικότερα 0 κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στη προσπάθεια του Υπουργείου για τον έλεγχο των όπλων που κυκλοφορούν νόμιμα, όπως είναι τα κυνηγητικά όπλα, τα σκοπευτικά και τα όπλα αυτοπροστασίας.

Νέο πλαίσιο για τις άδειες
Όπως υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου θα εξεταστεί εκ νέου το καθεστώς χορήγησης άδειας για όπλα, καθώς όπως είπε το τρέχον καθεστώς δεν παρέχει τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες και θα πρέπει να γίνει πιο αυστηρό.

Πολύ σύντομα, σημείωσε ο υπουργός , θα δημιουργηθεί επιτροπή αστυνομικών στην οποία στην συνέχεια θα συμμετέχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, όπως κυνηγετικοί σύλλογοι, σκοπευτικές ομοσπονδίες και θα κατατεθεί νέα πρόταση που θα φέρει και αλλαγές στον νόμο και στην χορήγηση των αδειών οπλοφορίας.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι εξετάζεται να δημιουργηθεί και ένα πλαίσιο για την εθελοντική παράδοση όπλων, που μπορεί να έχουν κάποιοι χωρίς άδεια.


 

Δημοσιεύθηκε στις 3 October 2023 | 1:00 pm


Χιλιάδες κατασχέσεις λογαριασμών για οφειλές στο Δημόσιο


Χιλιάδες κατασχέσεις λογαριασμών από την περασμένη εβδομάδα σε οφειλέτες του Δημοσίου – Σε απόγνωση επιχειρηματίες και νοικοκυριά
Κύμα κατασχέσεων σε λογαριασμούς επιχειρήσεων και ιδιωτών που οφείλουν στην Εφορία και τα Ασφαλιστικά ταμεία, έχει σαρώσει από την περασμένη εβδομάδα χιλιάδες οφειλέτες.

Σε απόγνωση χιλιάδες οφειλέτες που προσπαθούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, αλλά δεν υπάρχει κάποιο ευνοϊκό πρόγραμμα δόσεων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις τεράστιες δόσεις των 1000+ ευρώ κάθε μήνα.

Τρέχουν να ξεμπλοκάρουν λογαριασμούς

Ουρές σχηματίζονται στα υποκαταστήματα τραπεζών από πολίτες που προσπαθούν να ενεργοποιήσουν το ακατάσχετο των 1250 ευρώ για λογαριασμούς που δεσμεύτηκαν.Χιλιάδες κατασχέσεις λογαριασμών για οφειλές στο Δημόσιο

Για οφειλές προς Δημόσιο/Ασφαλιστικά Ταμεία

Μισθοί/συντάξεις/ασφαλιστικές παροχές (Αρθ. 31 παρ. 1 εδ΄ε Κ.Ε.Δ.Ε.)

Εξαιρούνται της κατάσχεσης μισθοί/συντάξεις/κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα, ως εξής:Για ποσά μέχρι 1.000€ δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση.
Για ποσά από 1.000€ έως 1.500€ το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει το ½ του ποσού που ξεπερνάει τα 1.000€. Π.χ. αν έχετε μισθό 1.400€, το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει το μισό των 400€ ευρώ, δηλαδή 200€.
Για ποσά μεγαλύτερα των 1.500€ το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει όλο το ποσό που ξεπερνάει τα 1.500€ συν 250€ που αντιστοιχούν στο ½ των 500€, όπως είδαμε στη δεύτερη κατηγορία. Π.χ. αν έχετε μισθό 1.800€, το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει τα 300€ που ξεπερνούν τα 1.500€ συν 250€, δηλαδή συνολικά 550€.

Λογαριασμοί καταθέσεων (αρθ. 31 παρ. 2 Κ.Ε.Δ.Ε.)

Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

Ο ακατάσχετος λογαριασμός ως προς το Δημόσιο, δηλώνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TaxisNet). Εάν λαμβάνετε μισθό/σύνταξη/ασφαλιστικές παροχές πρέπει απαραίτητα να δηλώσετε ως ακατάσχετο τον συγκεκριμένο λογαριασμό.

Για οφειλές προς ιδιώτες/Τράπεζες

Μισθοί/συντάξεις/ασφαλιστικές παροχές (982 παρ. 2 και 3 Κ.Πολ.Δ./ αρθ. 3 Ν. 3714/2008)

Εξαιρούνται της κατάσχεσης μισθοί/συντάξεις/κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα στο σύνολο τους ανεξαρτήτως ποσού (εκτός αν αφορά απαιτήσεις διατροφής).

Είναι σημαντικό ο λογαριασμός στον οποίο κατατίθεται ο μισθός ή η σύνταξη να είναι δηλωμένος και στην τράπεζα ως μισθοδοσίας ή συνταξιοδοτικός. Επίσης, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι στην παραπάνω κατηγορία ανήκουν και οι λογαριασμοί στους οποίους κατατίθεται το επίδομα ανεργίας.

Λογαριασμοί καταθέσεων (αρθ. 20 Ν. 4161/2013)

Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού.

Με δήλωση του καταθέτη προς ένα εκ των πιστωτικών ιδρυμάτων προσδιορίζεται ο λογαριασμός για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο.

Πάγια εντολή παρακράτησης δόσης δανείου

Εάν έχει δοθεί σε τράπεζα πάγια εντολή παρακράτησης της μηνιαίας δόσης του δανείου από το λογαριασμό μισθοδοσίας, γίνεται ανάκληση με αίτηση του οφειλέτη ή με εξώδικη δήλωση. Μόνη εξαίρεση αποτελεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), για το οποίο η παρακράτηση μπορεί να μειωθεί μέχρι τα 3/10 των καθαρών αποδοχών.tromaktiko.gr

Δημοσιεύθηκε στις 3 October 2023 | 12:30 pm


Η μεγάλη βουτιά της αγοραστικής ικανότητας των Ελλήνων


Έπειτα από τόσα Μνημόνια και κρίσεις η Ελλάδα είναι… περασμένα μεγαλεία. Η αγοραστική ικανότητα των Ελλήνων έχει καταρρεύσει.


Μέσα σε όλα ο πληθωρισμός και η χαμηλότερη αύξηση των μισθών σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ καθιστούν τη χώρα μας ως τη μοναδική οικονομία στην Ευρώπη της οποίας ο πληθυσμός έχει χάσει τόσο μεγάλη αγοραστική δύναμη από το 2000, όπως αντικατοπτρίζεται στο Datadicto του Mercado Libre με στοιχεία της Eurostat. Συγκεκριμένα, οι Ελληνες έκλεισαν το 2022 με αγοραστική δύναμη κατά 18,2% χαμηλότερη από το 2000, μπροστά μόνο από Ιταλία (-2,2%) και Ισπανία (-0,7%). Ολες οι άλλες χώρες σημείωσαν θετικό πρόσημο.

Στον αντίποδα ξεχωρίζουν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, των οποίων η αγοραστική δύναμη έχει εκτοξευθεί στα ύψη τις τελευταίες δύο δεκαετίες.


Η απώλεια αγοραστικής δύναμης είναι ακόμη μεγαλύτερη αν αναλυθεί μόνο το καλάθι αγορών, αφού η τιμή των τροφίμων έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2002.Η απώλεια αγοραστικής δύναμης είναι ακόμη μεγαλύτερη αν αναλυθεί μόνο το καλάθι αγορών, αφού η τιμή των τροφίμων έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2002. Για τις συγκρίσεις, η Πορτογαλία είδε την αγοραστική της δύναμη να αυξάνεται κατά 17% την ίδια περίοδο. Ομοίως θετικές οι Γερμανία (15%), Σουηδία (8%) και Γαλλία (7%). Ωστόσο, κερδισμένες κατά πολύ ήταν οι ανατολικές χώρες, ιδίως εκείνες που ανήκουν στη γερμανική σφαίρα επιρροής (Πολωνία και Τσεχία) ή της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία).Κατά κάποιο τρόπο ήταν αναμενόμενο: το άθροισμα της ευνοϊκής φορολογίας, των χαμηλών μισθών, του ανθρώπινου κεφαλαίου και των ευρωπαϊκών κεφαλαίων οδήγησε σε έναν κύκλο θεαματικής ανάπτυξης.

Καλύτερη όλων η Λετονία με απίστευτη αύξηση μισθών (637,3%) που υπερκάλυψε την επίσης θεαματική αύξηση τιμών (+153,5%). Η αγοραστική δύναμη των Λετονών αυξήθηκε κατά 190,9%.Η Ελλάδα ναι μεν έχει καλύτερους μισθούς (+26,5%) σε σχέση με το 2000, αλλά η αύξηση των τιμών κατά 54,7% έχει αδειάσει το πορτοφόλι μας.

Μάλιστα, για την τριετία 2019-2022 έχουμε τη δεύτερη μικρότερη αύξηση μισθών πανευρωπαϊκά. Χειρότερη είναι η Μάλτα με -2,4% και μετά εμείς με +1,7% και η Ισπανία με 3,8%.Με τον πληθωρισμό να κάνει σπριντ, φαίνεται ότι θα γίνουμε ακόμη πιο φτωχοί.Έντυπη έκδοση «ΤΑ ΝΕΑ»


 

Δημοσιεύθηκε στις 3 October 2023 | 12:00 pm


Ελαιόλαδο: Κοντά στα 15 ευρώ στο ράφι – Πόσο θα φτάσει η νέα σοδειά


Δεν πιστεύουν στα μάτια τους οι καταναλωτές οι οποίοι τους τελευταίους μήνες γίνονται μάρτυρες ενός πρωτοφανούς ράλι στις τιμές του ελαιολάδου. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ έχει εκτοξευτεί σε δυσθεώρητα ύψη -μέχρι και 14,91 ευρώ το κιλό- και, όπως προβλέπεται… δεν έχουμε δει τίποτα ακόμη, καθώς οι τιμές αυτές αφορούν μόνο την περσινή σοδειά. Ο δε τενεκές, που πολλοί Έλληνες προτιμούν, έχει φτάσει στα 180-185 ευρώ από 90-100 ευρώ πέρσι!


Η δραματικά μειωμένη παραγωγή, τόσο στη χώρα μας όσο και σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγική περιοχή στον κόσμο, έχει εκτοξεύσει ήδη τις τιμές στα περσινά λιγοστά αποθέματα, ενώ προεξοφλείται ότι η φετινή παραγωγή θα πουληθεί για χρυσάφι. Ήδη, το περσινό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο έχει φτάσει τα 8,5 ευρώ το κιλό στις τελευταίες δημοπρασίες, με χαμηλότερη τα 7,50 ευρώ. Μέχρι 8,84 ευρώ πωλούν οι Ισπανοί και μέχρι 12 ευρώ το κιλό οι Ιταλοί.

Κερδισμένοι οι παραγωγοί που θα απολαύσουν καλύτερο εισόδημα (και αυτό ως έναν βαθμό – γιατί το καλό εισόδημα για τους παραγωγούς δεν είναι από μόνη της η υψηλή τιμή, αλλά είναι συνάρτηση και της ποσότητας, που φέτος προβλέπεται μειωμένη ακόμα και πάνω από 40%).

Από την άλλη, οι καταναλωτές θα δυσκολευτούν πολύ να καλύψουν τις ανάγκες των νοικοκυριών τους σε ελαιόλαδο, ενώ πολλοί ήδη στρέφονται σε εναλλακτικά φθηνότερα φυτικά έλαια για να τα φέρουν βόλτα.


Μεγάλο ζητούμενο τα περιθώρια κέρδους που θα διαμορφώσουν ενδιάμεσοι, τυποποιητές, έμποροι, λιανική.


Ξηρασία στους ελαιώνες της Ισπανίας

Έλεγχοι στα περιθώρια κέρδους

Από την πλευρά της η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι καμία περίπτωση δεν υπάρχει να επιβληθεί πλαφόν για να συγκρατηθεί η εκτόξευση των τιμών, εξαντλώντας τον ρόλο του κράτους σε ελέγχους στα περιθώρια κέρδους. Όπως, για του λόγου το αληθές, δήλωσε πρόσφατα ο υπεύθυνος για την αγορά υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στη Βουλή, «εάν βάλουμε μία διατίμηση 3 ευρώ, για παράδειγμα, στην τιμή του λαδιού στον παραγωγό, τι θα γίνει; Την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχει λάδι την Ελλάδα. Θα πουληθεί και θα εξαχθεί στην Ισπανία την Ιταλία και στις υπόλοιπες χώρες. Δυστυχώς έτσι δουλεύει η ελεύθερη αγορά. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για το λάδι; (..) Να ελέγξουμε τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας μετά τον παραγωγό, εάν εκμεταλλευτούν την κρίσιμη κατάσταση και προσθέσουν κέρδος παραπάνω από αυτό που είχανε τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό ελέγχουμε», ανέφερε ο κ. Σκρέκας, ο οποίος προειδοποίησε με «πολύ αυστηρά πρόστιμα» όσους επιχειρήσουν να αποκομίσουν μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που είχαν το 2021. Παρέπεμψε, δε, τους καταναλωτές στην πλατφόρμα του υπουργείου ekatanalotis όπου μπορούν να ενημερώνονται για τις τιμές των προϊόντων.

Παγκόσμιο πρόβλημα

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του υπουργείου Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USDA), οι παγκόσμιες τιμές του ελαιολάδου αυξήθηκαν στα 8.900 δολάρια ανά τόνο τον Σεπτέμβριο, λόγω του «εξαιρετικά ξηρού καιρού» στη Μεσόγειο. Ήδη, η μέση τιμή τον Αύγουστο ήταν 130% υψηλότερη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και δεν δείχνει «σημάδια χαλάρωσης», επισημαίνει το USDA.

«Τέλεια καταιγίδα»

Δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας«The Guardian», σε σχέση με το θέμα που έχει προκύψει σε παγκόσμιο επίπεδο με το ελαιόλαδο, αναφέρεται και στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι η παραγωγή φέτος θα είναι μόλις 200.000 τόνοι, χαμηλότερη από πέρυσι, εξαιτίας της υπερβολικής ζέστης και προβλήματα με δάκο και γλοιοσπόριο στις ελιές. Την ίδια στιγμή, με βάση της εκτιμήσεις της ΕΔΟΕ, η πτώση εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 43% σε σχέση με την προηγούμενη ελαιοκομική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι θα παραχθούν 160.000 τόνοι ελαιόλαδο έναντι 350.000 τόνων πέρσι.

Για την «τέλεια καταιγίδα» η οποία έχει ξεκινήσει από την περσινή ελαιοκομική περίοδο και θα συνεχιστεί και εφέτος έκανε λόγο ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου (ΕΔΟΕ), Μανόλης Γιαννούλης.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν αυξήσεις τιμών «πάνω από 100%». «Υπολογίζουμε τη μείωση των ρυθμών παραγωγής στο ήμισυ φέτος», είπε. «Η ανισορροπία ζήτησης και προσφοράς έχει ήδη οδηγήσει σε πολύ μεγάλες αυξήσεις τιμών, τις οποίες απολαμβάνουν οι παραγωγοί, αλλά βλάπτουν πολύ τους καταναλωτές», επεσήμανε.Εισαγωγές από Νότια Αμερική στην Ευρώπη

Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη φαίνεται ότι έχει σχεδόν εξαντλήσει τα τοπικά αποθέματά της και είναι έτοιμη για περισσότερες ελλείψεις, αφού τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν πλήξει σημαντικά τη συγκομιδή για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο. Μάλιστα, η Ισπανία, ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο είπε ότι θα αναγκαστεί να κάνει εισαγωγές από τη Νότια Αμερική για να ανταποκριθεί στη ζήτηση.

Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας – ΔΣΕ (International Olive Council), η παγκόσμια παραγωγή αναμένεται να μειωθεί στους 2,4 εκατομμύρια τόνους, ακόμα λιγότερο από την περσινή συγκομιδή και πολύ χαμηλότερη από την παγκόσμια ζήτηση που ανέρχεται σε περίπου 3 εκατ. τόνους.

Για την επερχόμενη ελαιοκομική περίοδο 2023/24, που ξεκινά σε λίγες μέρες, εκτιμάται ότι η παραγωγή ελαιολάδου στο σύνολο της λεκάνης της Μεσογείου, δηλαδή στις κύριες παραγωγικές χώρες παγκοσμίως, θα είναι ακόμη πιο χαμηλή σε σχέση με την «κακή» περσινή χρονιά.

Κι αυτό γιατί υπολογίζεται ότι θα λείψουν περίπου 170 χιλιάδες τόνοι ελαιολάδου συγκριτικά με το 2022/23 (από 2,560 εκατ. τόνοι η συνολική παραγωγή εκτιμάται ότι θα «πέσει» στους 2,390 εκατ. τόνους).

Το μέγεθος της φετινής συγκομιδής απέχει πολύ από τα ιστορικά πρότυπα, με την Ισπανία να αναμένεται να παράγει 700.000 τόνους – περισσότερους από τους 660.00 που παρήχθησαν στην κακή συγκομιδή του περασμένου έτους, αλλά πολύ λιγότερο από τους 1,3 εκατ. τόνους που παράγονταν προηγούμενα χρόνια.

Αλλά και οι προσδοκίες της Ιταλίας να παράγει έως και 350.000 τόνους διαψεύδονται πλέον εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως ξηρασία και έντονες χαλαζοπτώσεις σε κύριες περιοχές ελαιοκαλλιέργειας.Security και τσιπάκια

Με την τιμή του ελαιολάδου περσινής εσοδείας να έχει φτάσει τα 8,5 ευρώ και τις εκτιμήσεις της αγοράς για περαιτέρω άνοδο των τιμών με την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περιόδου, εκφράζονται εύλογοι φόβοι από τους παραγωγούς για κλοπές ηρτημένης παραγωγής από τα λιόδεντρα.

Κανείς δε μπορούσε να φανταστεί στο ξεκίνημα της περσινής ελαιοκομικής περιόδου ότι η τιμή του ελαιολάδου θα ξεπερνούσε τα 8 ευρώ το κιλό για τον παραγωγό, ούτε ότι η φετινή σεζόν θα ξεκινήσει με τιμές στα 9 ευρώ, όπως εκτιμούν πολλοί.

Και με αυτές τις τιμές, το δέλεαρ είναι μεγάλο για τους επιτήδιους αετονύχηδες, αν αναλογιστεί κάποιος ότι ένας τόνος ελαιόλαδο μπορεί να του αποφέρει 9.000 ευρώ.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιουργών Nομού Ηρακλείου, Βαγγέλης Πρωτογεράκης, ήδη παραγωγοί από την περιοχή της Μεσαράς, με φροντισμένες και αρδευόμενες ελαιοκαλλιέργειες, εκφράζουν την ανησυχία τους και αναζητούν λύσεις για την ασφάλεια των καλλιεργειών τους, ενόψει της συγκομιδής.

Τι εξετάζεται

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η σύσταση ομάδων παραγωγών, οι οποίοι θα συνεισφέρουν οικονομικά για την πρόσληψη ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης (security) προκειμένου να προστατεύσουν τα χωράφια τους.

Άλλοι προτείνουν ακόμη και οι ίδιοι οι παραγωγοί να οργανωθούν και να πραγματοποιούν περιπολίες τη νύχτα στα λιόφυτα, ενώ υπάρχουν και εισηγήσεις για την τοποθέτηση μικροτσίπ στον ελαιόκαρπο, όπως κάποιοι κτηνοτρόφοι κάνουν ήδη με τα κοπάδια, ώστε, σε περίπτωση κλοπής, να είναι δυνατόν να ανιχνευθεί η πορεία του κλεμμένου φορτίου.
 

Δημοσιεύθηκε στις 3 October 2023 | 11:00 am


ΕΛΣΤΑΤ: «Σβήνει» η Ελλάδα – Αρνητικό ρεκόρ 90 ετών στις γεννήσεις


Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, δυστυχώς, συνεχίζεται. Το δημογραφικό είναι το Νο 1 πρόβλημα, όπως δείχνουν και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την προηγούμενη χρονιά.
Τους λόγους για τους οποίους το Δημογραφικό αποτελεί το νούμερο 1 πρόβλημα της χώρας καταδεικνύουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2022.

Σε αυτά αποτυπώνονται τεράστια μείωση των γεννήσεων και αξιοσημείωτη αύξηση των θανάτων (τα τελευταία χρόνια), δίνοντας και μια απάντηση στο γιατί οι μελέτες των επιστημονικών φορέων δείχνουν μια Ελλάδα των μόλις 7.500.000 κατοίκων το 2050.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ειδικά οι γεννήσεις έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ σε σύγκριση με το 1980 και είναι οι λιγότερες των τελευταίων 90 ετών, από όταν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το 2022 ανήλθαν σε 76.541 (39.558 αγόρια και 36.983 κορίτσια), καταγράφοντας μείωση κατά 10,3% σε σχέση με το 2021 που ήταν 85.346 (43.998 αγόρια και 41.348 κορίτσια). Στις γεννήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών βρεφών, οι οποίες κατά το 2022 ανήλθαν σε 446, μειωμένες κατά 1,5% σε σχέση με το 2021 που ήταν 453.

Στο μεταξύ και η απογραφή του 2021 έδειξε ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας έχει μειωθεί κατά 3,11% σε σχέση με το 2011 και σήμερα ανέρχεται στα 10.482.487 άτομα.

Η μεγάλη, απότομη πτώση στον αριθμό των γεννήσεων στην Ελλάδα καταγράφηκε από τη δεκαετία του 1970 μέχρι του 1980 και συνεχίστηκε με γεωμετρική πρόοδο έως σήμερα. Τα στοιχεία πάντως δείχνουν πως την τελευταία πενταετία η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί, ενώ για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες καταγράφηκε αύξηση των γεννήσεων το 2021, σε σχέση με το 2020 – μια τάση που εν μέρη αποδίδεται στα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας.
Αυξήθηκαν οι γάμοι το 2022

Αναφορικά με τους γάμους το 2022, αυτοί ανήλθαν σε 43.355 (21.381 θρησκευτικοί και 21.974 πολιτικοί), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,4% σε σχέση με το 2021, κατά το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί 40.759 (18.487 θρησκευτικοί και 22.272 πολιτικοί).

Όσον αφορά στα σύμφωνα συμβίωσης, αυτά ανήλθαν σε 13.157, παρουσιάζοντας αύξηση 13,9% σε σύγκριση με το 2021 που ήταν 11.550. Στα σύμφωνα συμβίωσης του 2022 περιλαμβάνονται 394 σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ ανδρών και 113 μεταξύ γυναικών.
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση και στα διαζύγια πέρυσι

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα διαζύγια ανήλθαν σε 14.477, παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σχέση με το 2021 (13.921διαζύγια). Αναφορικά με τον τύπο διαζυγίου, οκτώ στα δέκα διαζύγια που εκδόθηκαν την τελευταία πενταετία είναι συναινετικά. Το 2022, εκδόθηκαν 11.638 συναινετικά (80,4%) και 1.906 κατ’ αντιδικία διαζύγια (13,2%), ενώ για 933 διαζύγια (6,4%) δεν δηλώθηκε ο τύπος διαζυγίου.

Οι περισσότερες αποφάσεις διαζυγίων αφορούν σε άτομα ηλικίας 40- 44 ετών (άνδρες 17,8% και γυναίκες 20%) και ακολουθούν τα άτομα ηλικίας 45- 49 ετών (άνδρες 17,6% και γυναίκες 16,4%). Το 65,6% των διαζυγίων που εκδόθηκαν το 2022 αφορά σε γάμους που διήρκησαν 10 και πλέον έτη (9.500 διαζύγια). Να σημειωθεί πως η αναλογία διαζυγίων ανά 100 γάμους ήταν 33,4 το 2022, έναντι 34,2 το 2021, από 41,2 το 2020, από 32,1 το 2019 και από 32,8 το 2018.tromaktiko.gr

Δημοσιεύθηκε στις 3 October 2023 | 10:30 am


Αγιοι Θεοδωροι - Ειδήσεις και Νέα

Δείτε αγγελίες στην πόλη/περιοχή Αγιοι Θεοδωροι