Ειδήσεις &
Τοπικά Νέα

Ελλάδα   >   Ν. Μεσσηνίας   >   Μεσσηνη    >    Ειδήσεις & Τοπικά Νέα

Πόσο πιο κατανοητό είναι το μαθηματικό Άπειρο μέσω της «Βασικής Μεταφοράς του Απείρου» των Lakoff & Núñez;

 

Πόσο πιο κατανοητό είναι το μαθηματικό Άπειρο μέσω της «Βασικής Μεταφοράς του Απείρου» των Lakoff & Núñez; 

Πλατάρος Ιωάννης Εκπαιδευτικός Π.Ε.03&80

M.Edu. «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» & M. Edu  «Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας»

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Εκπαιδευτικός Π.Ε. 03

Δρ. στις Επιστήμες της Αγωγής, Mc.S « Στατιστική και Μοντελοποίηση»  

Περίληψη

Η παρούσα εργασία διερευνά μέσω παραδειγμάτων, το πόσο βοηθάει ή όχι η Βασική μεταφορά του Απείρου (Β.Μ.Α.) την διδασκαλία  της δύσκολης έννοιας του μαθηματικού απείρου και καταλήγουμε στο συμπέρασμα για υπερεκτίμηση της ΒΜΑ δεδομένου ότι δεν εξασφαλίζεται προβλεψιμότητα,  ενώ υπάρχουν και άλλες καλύτερες μεταφορές  για να προσεγγίσουμε  την έννοια  του απείρου, πάντα με όχημα μετάβασης τα ίδια τα μαθηματικά. 

Λέξεις –κλειδιά : Βασική μεταφορά του απείρου, Β.Μ.Α., διδακτική μεταφορά, εξήγηση παραδόξου

How much more comprehensible is mathematical Infinity through Lakoff & Núñez's "Basic Metaphor of Infinity"?

Plataros Ioannis Teacher P.E.03 &P.E. 80

M.Edu. "Mathematics Teaching and Methodology" & M.Edu. "Teaching Theory, Practice and Evaluation"

Papadopoulos Konstantinos Teacher P.E.03

Ph.D in Educational Sciences, Mc.S. «Statistics and Modeling»


Abstract

The present work investigates through examples, whether or not the  Basic Metaphor of Infinity (B.M.I.) helps the teaching of the difficult concept of mathematical infinity and we come to the conclusion for overestimating the BMI as predictability is not guaranteed, while there are other better metaphors  to approach the concept of infinity, always with a transition vehicle the mathematics themselves.

 

https://docs.google.com/document/d/1i_poASfcjw5OkqzBA0yOFu2lUAKygz6Y/edit?usp=sharing&ouid=110543691540026108481&rtpof=true&sd=true

Δημοσιεύθηκε στις 1 October 2021 | 10:18 pm


Διδακτικές μεταφορές στις Φυσικές επιστήμες

Διδακτικές μεταφορές στις Φυσικές επιστήμες

Πλατάρος Ιωάννης Εκπαιδευτικός Π.Ε.03&Π.Ε.80

M.Edu. «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών»& M.Edu.  «Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας»

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Π.Ε.03

Ph.D. στις Επιστήμες της Αγωγής, Mc.S « Στατιστική και Μοντελοποίηση»  


Περίληψη

Οι διδακτικές μεταφορές, σύμφωνα με την θεωρία  όταν είναι οικείες στον μαθητή,  είναι ένα διαμεσολαβητικό στάδιο για επίτευξη  μάθησης. Στην παρούσα εργασία αναφέρουμε κάποια παραδείγματα κυρίως των Φυσικών επιστημών, ενδιαφέροντα για την αντίστοιχη διδασκαλία, που αναφέρονται στην διάθλαση του φωτός, μεταφορά  ηλεκτρικού  ρεύματος, κ.ά. εμβαθύνοντας στην  φύση της μεταφοράς και αναλογικής σκέψης. 

Λέξεις –κλειδιά : Αναλογική σκέψη, διδακτική μεταφορά, Φυσικές επιστήμες. 

Teaching metaphors in the Natural Sciences

Plataros Ioannis Teacher P.E.03 &P.E. 80

M.Edu. "Mathematics Teaching and Methodology" & M.Edu. "Teaching Theory, Practice and Evaluation"

Papadopoulos Konstantinos Teacher P.E.03

Ph.D in Educational Sciences, Mc.S. «Statistics and Modeling»


Abstract

Teaching metaphors, when students are familiar with them, is a mediating stage in achieving learning. In the present work we mention some interesting examples mainly of Natural Science, for the corresponding teaching, which refer to the refraction of light, the transmission of electricity, etc. delving into the nature of metaphor and analogical thinking.

Keywords: Analogue thinking, reaching metaphor, Natural sciences.

Πρόλογος

    Σύμφωνα με την Paparousi (2008) στις   εννοιολογικές μεταφορές, ένα πεδίο εμπειρίας Α, χρησιμοποιείται για να κατανοήσουμε ένα άλλο πεδίο εμπειρίας , Β. Το εννοιολογικό πεδίο το οποίο προσπαθούμε να κατανοήσουμε ονομάζεται «τομέας-στόχος» (target domain), ενώ το εννοιολογικό πεδίο το οποίο χρησιμοποιούμε για τον σκοπό αυτό ονομάζεται «τομέας-πηγή» ( source domain) . Για να κατανοήσουμε ένα πεδίο εμπειρίας με τους όρους ενός άλλου, συνεπάγεται ένα σύστημα συγκεκριμένων αντιστοιχιών, που καλούνται «αντιστοιχίσεις» (mappings), ανάμεσα στον «τομέα-πηγή», που είναι συνήθως συγκεκριμένος, και στον «τομέα-στόχος», που αφορά συνήθως αφηρημένες έννοιες. Οι (Lakoff και Johnson 2003) πρώτοι το 1980,  έθεσαν σε αμφισβήτηση το ρόλο της μεταφοράς ως λογοτεχνικό  τέχνασμα  για  αισθητικούς  σκοπούς,  υποστηρίζοντας  ότι  η  μεταφορά χρησιμοποιείται ευρέως στην καθημερινή ζωή για λόγους κατανόησης και έκφρασης εννοιών.  Η θεωρία των διδακτικών μεταφορών, συνδέεται με  τα ενσώματα μαθηματικά του David Tall  και των Lakoff- Núñez (Spyrou 2009) 

Στην παρούσα εργασία συγκεντρώσαμε κάποιες μεταφορές που αναφέρονται κυρίως  στις Φυσικές Επιστήμες τα οποία  με αναλογική σκέψη μπορούν να διευκολύνουν την μάθηση αφηρημένων εννοιών και φαινομένων  της Φυσικής. Η προσέγγιση των παραδειγμάτων γίνεται κριτικά με αναφορά στην διδακτική και επιστημολογική διάσταση εκάστου. Η χρήση τους πρέπει να γίνεται προσεκτικά και να είναι συμβατή με τις εμπειρίες των μαθητών, άλλως δεν έχουν νόημα και διδακτικά αστοχούν. 

https://docs.google.com/document/d/13IxCzN2Mkhdu_FFdO-gJJnRUqSuiaFOm/edit?usp=sharing&ouid=110543691540026108481&rtpof=true&sd=true

 

Δημοσιεύθηκε στις 1 October 2021 | 10:17 pm


Καλή Λαμπρή!Δημοσιεύθηκε στις 13 April 2020 | 9:30 pm


Εκδηλώσεις για Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή.

Δημοσιεύθηκε στις 19 February 2020 | 2:31 pm


Αποτελέσματα ΕΥΚΛΕΙΔΗ 2020


Δημοσιεύθηκε στις 13 February 2020 | 4:22 pm


ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 2020

Δημοσιεύθηκε στις 2 January 2020 | 5:25 pm


Καλά Χριστούγεννα, ευτυχές το 2020

Δημοσιεύθηκε στις 21 December 2019 | 6:47 pm


το Άσυλο και η Αντιστροφή της Πραγματικότητας

Δημοσιεύθηκε στις 10 August 2019 | 7:26 pm


10 τόμοι εργασιών και δημοσιεύσεων

Δημοσιεύθηκε στις 31 March 2019 | 8:55 pm


Αποτελέσματα ΕΥΚΛΕΙΔΗ της ΕΜΕ 2018-2019

Θερμά συγχαρητήρια στους προκριθέντες του διαγωνισμού ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019.

Η επόμενη φάση του διαγωνισμού, η 36ηΕΘΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»  θα γίνει το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019.


       Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο κτίριο του Νέου Χημείου, οδός Ναυαρίνου 13Α, μεταξύ Μαυρομιχάλη και Χαρ. Τρικούπη στις 09.00 – 12.00 π.μ.
       Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 στην Αίθουσα Τελετών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κτίριο Διοίκησης, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (είσοδος από Κατεχάκη)  και ώρα 11.00 θα γίνει η τελετή βράβευσης των μαθητών που θα διακριθούν στον «ΑΡΧΙΜΗΔΗ». 
 Τα αποτελέσματα του 79ου Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά ,ΤΑΞΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ


Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΛΛΩΣΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΛΙΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΛΕΒΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Να σημειώσουμε, ότι το επίτευγμα των προκριθέντων μαθητών της Μεσσηνίας, είναι εξαιρετικά σημαντικό, σπουδαίο και πολύ μεγάλο ήδη.
Τις ολόθερμες ευχές μας, για ό,τι ασχοληθούν με αγάπη στα Μαθηματικά είτε με τα Μαθηματικά.


Εκ μέρους του ΔΣ του Παραρτήματος της ΕΜΕ Μεσσηνίας
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Π. Πλατάρος

Δημοσιεύθηκε στις 14 February 2019 | 3:45 pm


Αποτελέσματα διαγωνισμού Παραρτήματος Μεσσηνίας της ΕΜΕ για το «Έτος Μαθηματικών 2018»

Το Δ.Σ. του Παραρτήματος Μεσσηνίας της ΕΜΕ, αξιολογώντας τα παρακάτω τρία δημοσίως εμφαινόμενα και υποβληθέντα βίντεο από μαθητές της Μεσσηνίας, απεφάσισε:
1. Όλα πληρούν τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

2. Ξεχωρίζει το βίντεο του μαθητή:
 Γεωργίου  Κωνσταντόπουλου του  Βασιλείου και της  Δέσποινας
 της  Γ τάξης (τμήμα 2) στο  Γυμνάσιο Παραλίας Καλαμάτας, 
 διότι με το συγκεκριμένο βίντεο που υπέβαλε, εκμεταλλεύθηκε  τις δυνατότητες του μέσου (=κινούμενη εικόνα με ήχο) και δίνει σαφή προστιθέμενη αξία στο ίδιο μαθηματικό θέμα που παρουσιάζει  και  το καθιστά πιο κατανοητό, πιο εύληπτο, πιο παραστατικό, πιο εποπτικό, πιο προσιτό, σε σχέση με μια παραδοσιακή παρουσίασή του ως στατικό σχήμα σε χαρτί ή κλασικό  πίνακα  ή παραδοσιακό βιβλίο, κάτι που δεν συμβαίνει με τις  δύο άλλες συμμετοχές, παρ΄ότι και οι δύο έχουν διαπραγματευθεί ενδιαφέροντα θέματα. 
Επομένως κρίνεται, ότι το προεξαγγελθέν βραβείο  του λάπτοπ το λαμβάνει ο μαθητής Κωνσταντόπουλος και οι δύο άλλες συμμετοχές πρέπει να λάβουν βραβείο συμμετοχής για την προσπάθειά τους.
Οι δύο μαθητές αυτοί είναι οι : 
 • Αθανασία  Κυριαζή του Γεωργίου  και της Σεβαστής  από την Γ΄Γυμνασίου  στο  Γυμνάσιο Κορώνης
 •  Παναγιώτης Ηλιόπουλος  του Δημητρίου και της Έλενας στην Α' Λυκείου στο 1ο ΓΕΛ Καλαμάτας
Και στους τρεις μαθητές ευχόμαστε καλή πρόοδο στην μόρφωσή τους.
 Τόπος  και  χρόνος για βράβευση, θα ανακοινωθούν προσεχώς.  


           - Εκ μέρους του ΔΣ του Παραρτήματος Μεσσηνίας-
  Ο Πρόεδρος
  Ιωάννης Π .Πλατάρος


  Δημοσιεύθηκε στις 24 January 2019 | 4:57 pm


  Επιτυχόντες διαγωνισμού ΘΑΛΗΣ της ΕΜΕ του 2018

  Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

  Δημοσιεύθηκε στις 4 January 2019 | 9:00 pm


  Καλά Χριστούγεννα και ευτυχές το 2019

  Δημοσιεύθηκε στις 22 December 2018 | 1:30 pm


  Επιτυχόντες ΕΥΚΛΕΙΔΗ 2018

  https://drive.google.com/file/d/0BwhLP54EMnOjSVo3eUo4YTFDVWtENGc1a3ZJWl8yNEZRNUU4/view?usp=sharing

  ΤΑξΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
  ΣΧΟΛΕΙΟ  Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
  4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΕΛΙΤΙΝΗ
  ΕΝΙΑΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΣΑΪΡΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ
  ΕΝΙΑΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
  1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
  Δημοσιεύθηκε στις 22 February 2018 | 3:11 pm


  Ύμνος ποδοσφαιρικής ομάδας ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

  Δημοσιεύθηκε στις 17 February 2018 | 10:32 pm


  Μεσσηνη - Ειδήσεις και Νέα

  Δείτε αγγελίες στην πόλη/περιοχή Μεσσηνη

  Φιλικοί ιστότοποι: