Ειδήσεις &
Τοπικά Νέα

Ελλάδα   »   Ν. Φλώρινας    »    Ειδήσεις & Τοπικά Νέα

Μήνυμα του Βουλευτή Φλώρινας Κωνσταντίνου Σέλτσα για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων

Ημέρα μνήμης η 19η Μαΐου για τους 353.000 δολοφονημένους και τους χιλιάδες διωγμένους, από τις πατρογονικές τους εστίες, Έλληνες Ποντίους.

Διατηρούμε την προσφυγική μνήμη μέσα από την αποτίμηση φόρου τιμής στα θύματα και την αναγνώριση των δραματικών συνεπειών της γενοκτονίας στον Ποντιακό Ελληνισμό. Απαιτούμε από την πολιτική και πνευματική ηγεσία της Τουρκίας να πράξει, επιτέλους, το ίδιο.

Ένας κόσμος καλύτερος, δικαιότερος και ειρηνικός μπορεί να υπάρξει μόνο με σεβασμό στις αξίες του ανθρώπου, την αντίσταση της μνήμης ενάντια στη λήθη κάθε είδους τραγωδιών.
Όταν τα διδάγματα της ιστορίας δε λαμβάνονται υπόψη, η ανθρωπότητα είναι καταδικασμένη να ζει τραγωδίες και αντί της προόδου, να βιώνουμε τη βαρβαρότητα.

Με εκτίμηση,
Ο Βουλευτής Φλώρινας
Κωνσταντίνος Σέλτσας

Δημοσιεύθηκε στις 19 May 2018 | 3:51 pm


Συνεδριάζει το Δημοτικο Συμβουλιο Φλώρινας την Τρίτη 22 Μαίου με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη


Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 22 Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 45/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Γ΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

2. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 49/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά  με τα Απολογιστικά στοιχεία Α΄ Τριμήνου 2018»
Εισηγήτρια κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

3. «Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Πρόσκληση ΙΙ ¨Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις¨»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας.

4. «Έγκριση μελέτης και Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

5. «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Συντήρηση οδών δημοτικών ενοτήτων¨ με Ανάδοχο την εταιρία ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ ΑΤΕΕ, προϋπολογισμού 66.824,12 €, συμβατικής δαπάνης 47.445,12 € και τελικής δαπάνης 45.047,32 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

6. «Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2018 μελέτης με τίτλο ¨Δημιουργία σύγχρονων πιστοποιημένων παιδικών χαρών στις Τ.Κ. Μελίτης, Παπαγιάννη και Σιταριάς Δ.Ε. Μελίτης και στις Τ.Κ. Αμμοχωρίου, Περάσματος και Υδρούσας Δ.Ε. Περάσματος Δήμου Φλώρινας¨»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

7. «2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2018»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

8. «Ένταξη νέου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: ¨Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων Δροσοπηγής¨»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

9. «Ένταξη νέου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: ¨Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων Τριανταφυλλιάς¨»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

10. «Σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

11. «Καταβολή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 70.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2018»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

12. «Έγκριση δαπανών συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων καθώς και έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016».
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

13. «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

14. «Διαγραφή χρεών οφειλετών από τους βεβαιωτικούς Καταλόγους οικονομικού έτους 2018 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

15. «Επιστροφή καταβληθέντος ποσού»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

16. «Επιστροφή  ακινήτου στην κυριότητα του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

17. «Θέσεις πρακτικής άσκησης μαθητών από τις δομές της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΕΠΑΛ - Μεταλυκειακό έτος- Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΣΕΚ»
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

18. «Δέσμευση πιστώσεων για τη μετακίνηση των αιρετών στον Δήμο Levashovo της Αγίας Πετρούπολης (Ρωσική Ομοσπονδία)»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

19. «Εκ νέου έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φλώρινας στην ¨Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων¨»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

20. «Συνδιοργάνωση Επιμορφωτικής Ημερίδας Εκπαιδευτικών και Γονέων της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Φλώρινας, στις 31 Μαΐου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

21. «Επιχορήγηση της Αυτοκινητιστικής Λέσχης Πτολεμαΐδας για τη διοργάνωση της 1ης Δεξιοτεχνίας Φλώρινας, στις 26 & 27 Μαΐου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

22. «Επιχορήγηση του Αθλητικού Γυμναστικού Μορφωτικού Συλλόγου Φλαμπούρου ¨Παύλος Μελάς¨, για τη διοργάνωση πολιτιστικών - αθλητικών εκδηλώσεων, στις 16 Ιουνίου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

23. «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 19/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

24. «Έγκριση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου ορισμένου χρονικού διαστήματος για την εγκατάσταση επιχείρησης μίσθωσης της χρήσης αυτοκινούμενων μικρών ζώων στην κεντρική πλατεία Γ. Μόδη Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 20/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

25. «Έγκριση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου ορισμένου χρονικού διαστήματος για την εγκατάσταση επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών και προβολής ταινιών 5D LIVE CINEMA MOTION THEATER στην κεντρική πλατεία Γ. Μόδη Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 21/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

26. «Κανονισμός άδειας χρήσης και λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 22/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

27. «Κανονισμός λειτουργίας εμποροπανήγυρης Τ.Κ. Αρμενοχωρίου» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 23/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

28. «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 24/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

29. «Σύμφωνη γνώμη ή μη για εκμίσθωση των υπ΄ αριθμ. 4, 5  και 52 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 25/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας. 

30. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 19 & 20 Ιουνίου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

31. «Παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων της Α΄ φάσης του ενταγμένου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: ¨Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού επί του Σακουλέβα από την Πλατεία Ηρώων έως την γέφυρα της Γεωργικής Σχολής¨»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

32. «Ένταξη νέων έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: ¨Αποτύπωση, σύνταξη μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας παιδικών σταθμών και υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φλώρινας για την αδειοδότησή τους¨»
Εισηγήτρια κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

Δημοσιεύθηκε στις 19 May 2018 | 8:00 am


Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για την αντιπυρική προστασία


Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ξεκινάει την 21/05/2018 και ώρα 10η πρωινή μέχρι και την 31/05/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 5.066 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και του Πράσινου Ταμείου και σχεδιάστηκε από κοινού από το Υπουγείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ωφελούμενοι θα εργάζονται στην προστασία των δασικών εκτάσεων της χώρας από πυρκαγιές, αλλά και στη διαχείριση των ήδη καμένων περιοχών προς αποφυγή μελλοντικών καταστροφών. Επιπλέον με την επίβλεψη των δασαρχείων θα εκπονήσουν οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των Δασών με σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας άνω των 18 ετών.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Nο 4/2018 και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για τη διευκόλυνσή τους, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και συγκεκριμένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ- Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.
Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής οκτώ αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:
  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
  • Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω
  • Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
  • Ηλικία
  • Αριθμός ανήλικων τέκνων
  • Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
  • Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ


Δημοσιεύθηκε στις 19 May 2018 | 8:00 am


Στο "αέρα" από 1/6/2018 1.500 εργαζόμενοι στις Λιγνιτικές Μονάδες Φλώρινας και Μεγαλόπολης που πωλούνται


Η Ερώτηση που ακολουθεί κατατέθηκε από το βουλευτή Φλώρινας της ΝΔ κ. Γιάννη Αντωνιάδη και συνυπεγράφη από το βουλευτή Αρκαδίας κ. Κώστα Βλάση και Κοζάνης κ. Γιώργο Κασαπίδη.

αρ. πρωτ. Ερώτησης: 6075-18/5/2018

 ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Στον «αέρα» από 1 Ιουνίου 2018 1.500 εργαζόμενοι στις Λιγνιτικές Μονάδες της ΔΕΗ Φλώρινας και Μεγαλόπολης που πωλούνται σε ιδιώτες λόγω μη υπογραφής νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας (ΣΣΕ)

Κύριε υπουργέ,
Πρόσφατα, η κυβερνητική πλειοψηφία των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις, ψήφισε την πώληση σε ιδιώτες των Λιγνιτικών Μοναδων της ΔΕΗ που βρίσκονται στη Φλώρινα και τη Μεγαλόπολη του νομού Αρκαδίας. Πλέον, την 1 Ιουνίου 2018 δημιουργούνται δύο νέες θυγατρικές οι οποίες θα πωληθούν σε ιδιώτες. 
Η Συλλογική σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) των 1.500 εργαζομένων σε αυτές τις δύο Λιγνιτικές Μονάδες της ΔΕΗ έληξε στις 28/2/2018. Αν δεν υπογραφεί νέα ΣΣΕ, από 1/6/2018 που δημιουργούνται οι δύο νέες θυγατρικές, οι εργαζόμενοι αυτοί θα μπουν σε μετενέργεια, και θα είναι όμηροι των νέων ιδιοκτητών με ό,τι αυτό σημαίνει για το εργασιακό τους μέλλον. 
Κατά τη συζήτηση του εν λόγω σχεδίου νόμου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, και την ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών Φορέων παρουσία των συνδικάτων, δώσατε τη διαβεβαίωση πως η νέα ΣΣΕ εργασίας θα υπογραφεί εγκαίρως και πριν από το τέλος Μαΐου. Δυστυχώς βρισκόμαστε λίγες μόνο μέρες πριν από το τέλος του μήνα και ουδεμία ενέργεια έχει γίνει από την πλευρά του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Πότε σκοπεύετε να υπογράψετε τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους 1.500 εργαζόμενους στις προς πώληση Λιγνιτικές Μονάδες Φλώρινας και Μεγαλόπολης νομού Αρκαδίας;
Μήπως η κωλυσιεργία από την πλευρά του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι σκόπιμη, προκειμένου να «χαρίσετε» στους νέους ιδιοκτήτες των Λιγνιτικών Μονάδων της ΔΕΗ, 1.500 εργαζόμενους με μισθούς πείνας και χωρίς εργασιακά δικαιώματα;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Αντωνιάδης Γιάννης
Βλάσης Κώστας
Κασαπίδης Γιώργος
Δημοσιεύθηκε στις 18 May 2018 | 4:51 pm


Μέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας


Την Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018, στο 2ο Δημοτικό Φλώρινας έγινε μια σημαντική εκδήλωση για τη Μέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων. Η δασκάλα του Γ1 τμήματος του Σχολείου, κ. Βούλα Μαλάμα, μαζί με τους μικρούς της μαθητές παρουσίασαν μια εμπεριστατωμένη εκδήλωση με αυθεντικά κινηματογραφημένα ντοκουμέντα της εκδίωξης των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, είπαν ποιήματα και τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια του Πόντου με τη συνοδεία ποντιακής λύρας. Οι μαθητές πήραν με βιωματικό τρόπο το μήνυμα της Μέρας αυτής που η αναγνώρισή της από τη Διεθνή κοινότητα αποτελεί ένα σημαντικό διακύβευμα για τον Ελληνισμό και είναι πτυχή της δικαίωσης των χιλιάδων κατατρεγμένων και εκδιωγμένων Ποντίων αδελφών μας που εκπατρίστηκαν από τον τόπο τους και πολλοί από αυτούς εξαναγκάστηκαν να αναζητήσουν νέο τόπο κατοικίας, αφού λεηλατήθηκαν οι περιουσίες τους, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες εξολοθρεύτηκαν βιαίως.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, γονείς και συγγενείς των μαθητών, ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, κ. Κίμων Σαββάκης, η Σχολική Σύμβουλος της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Φλώρινας, κ. Όλγα Μούσιου Μυλωνά, καθώς και ο Πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας, κ. Αναστάσιος Αντωνιάδης, και μέλη της Ευξείνου Λέσχης.

Ο Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας
Ιωάννης Δαϊκόπουλος
Δημοσιεύθηκε στις 18 May 2018 | 4:48 pm


Μήνυμα του Βουλευτή Π.Ε.Φλώρινας Αντωνιάδη Ιωάννη για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Η 19η Μαΐου αναγνωρίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων το 1994 ως «Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο. Αποτελεί μια ιδιαίτερη ημέρα που σηματοδοτεί μια σειρά τραγικών γεγονότων για τον ελληνισμό του Πόντου, μια σειρά τραγικών γεγονότων της ελληνικής ιστορίας. Την αποφράδα αυτή ημέρα ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στην Σαμψούντα, και άρχισαν οι σελίδες της σύγχρονης ιστορίας να γεμίζουν με αίμα, διωγμό, και τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου.

Η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού φέρνει στις μνήμες όλων μας ένα από τα πιο φρικτά εγκλήματα του προηγούμενου αιώνα κατά της ανθρωπότητας, αλλά και ως ένα έγκλημα στο οποίο τόσα χρόνια μετά δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι λαοί την ιστορία τους και η ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής διαδρομής των Ελλήνων. Η Ιστορία είναι αυτή που διδάσκει. Που μας βοηθά να γνωρίσουμε το παρελθόν, να κατανοήσουμε το παρόν και να προετοιμάσουμε το μέλλον. Η Γενοκτονία είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και η Διεθνής Κοινότητα με τους θεσμούς που διαθέτει οφείλει καταρχάς να δικαιώσει τα θύματα και να καταδικάσει τον θύτη. Η Μνήμη για τις μαύρες ημέρες του αφανισμού του Ποντιακού Ελληνισμού είναι χρέος και ιερό καθήκον όλων μας.

Σήμερα ο οργανωμένος ποντιακός χώρος που εκπροσωπείται σε παγκόσμιο επίπεδο από τη Διεθνή Συνομοσπονδία Ποντίων Ελλήνων με πρόεδρο τον κ. Αμαραντίδη Γιώργο και σε επίπεδο Ελλάδας από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας με πρόεδρο τον κ. Τοπαλίδη Χρήστο, δίδει έναν αγώνα μακρύ και δύσκολο για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας, αγώνα που έπρεπε να επωμιστεί η πολιτεία .

Αφού όμως δεν το πράττει καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να συνταχθούν σε αυτόν τον αγώνα, γιατί μόνο με τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα αναπαυθούν οι ψυχές των γενοκτονημένων αδερφών μας και θα αποτραπούν νέα παρόμοια εγκλήματα στο μέλλον. Αιωνία τους η μνήμη.

Ο Βουλευτής ΠΕ Φλώρινας
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 18 May 2018 | 4:38 pm


Θεόδωρος Καρυπίδης: «Εγκρίθηκε η Τεχνική Βοήθεια εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω της πρωτοβουλίας COAL PLATFORM»


Ανακοινώθηκε η έγκριση της Τεχνικής Βοήθειας προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω της πρωτοβουλίας που αναλήφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον μετασχηματισμό και την οικονομική διαφοροποίηση των ανθρακοφόρων περιοχών της Ευρώπης.

Όπως είναι γνωστό, από τις 11 Δεκεμβρίου 2017 και στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Coal Regions in Transition Platform – Πλατφόρμα μετάβασης των Ανθρακοφόρων Περιοχών»  που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμπεριλαμβάνεται στις τέσσερις πρώτες Περιφέρειες που θα υποστηριχθούν πιλοτικά σε τεχνικό επίπεδο για τη διαμόρφωση της κατάλληλης αναπτυξιακής πολιτικής.  

Στο πλαίσιο αυτό και με πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας Coal Platform που συστάθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με απόφαση του Περιφερειάρχη Θ. Καρυπίδη, υποβλήθηκε στις 28/2/2018 σχετική αίτηση τεκμηρίωσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παροχή «Τεχνικής Υποστήριξης Μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας μέσω της Πρωτοβουλίας Coal Platform».
Η Τεχνική Υποστήριξη η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Υποστήριξης Διαρθρωτικών Αλλαγών 2018 (Structural Reform Support Programme), αφορά στη διαμόρφωση του αναγκαίου πλαισίου και των διαδικασιών σχεδιασμού και διακυβέρνησης σε θεσμικό και χρηματοδοτικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, η Τεχνική Βοήθεια σε συνδυασμό με την ήδη εκπονηθείσα, από την Ομάδα Εργασίας Coal Platform, ολιστική προσέγγιση για βιώσιμη ανάπτυξη, επικεντρώνεται σε τρεις άξονες:

Στην ανάπτυξη ενός χωροταξικού σχεδίου για τον υλοποίηση έργων και δράσεων εντός του χώρου των εξοφλημένων ορυχείων.
Στην ανάπτυξη του κατάλληλου μηχανισμού διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης των παρεμβάσεων.
Στον προσδιορισμό και τον σχεδιασμό του αναγκαίου θεσμικού και χρηματοδοτικού πλαισίου για την επιτυχή υλοποίηση του συνολικού εγχειρήματος.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες αναφορικά με τις διαδικασίες αξιοποίησης της Τεχνικής Υποστήριξης.

Δημοσιεύθηκε στις 18 May 2018 | 4:32 pm


Ενημέρωση των δασικών συνεταιρισμών για τον σταθμό βιομάζας στο Αμύνταιο από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες


Συνάντηση με στόχο την ενημέρωση των δασικών συνεταιρισμών της Π.Ε. Φλώρινας από κλιμάκιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες σχετικά με την 
προβλεπόμενη εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βιομάζας στον Δήμο Αμυνταίου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Μαΐου στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Φλώρινας.


Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανος Μπίρος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών Π.Δ.Μ. κ. Κων/νος Γέρου, ο Βουλευτής Φλώρινας κ. Κων/νος Σέλτσας, ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ. Κων/νος Θεοδωρίδης και εκπρόσωποι των δασικών συνεταιρισμών της ευρύτερης περιοχής της Π.Ε. Φλώρινας ενώ τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες εκπροσώπησε κλιμάκιο με επικεφαλής την Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Στέλλα Κοβλακά. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ενημέρωση των δασικών συνεταιρισμών και των παραγωγών - μελών τους για τη λειτουργία του σταθμού βιομάζας που πρόκειται να εγκατασταθεί στην περιοχή Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου. Από την πλευρά των δασικών συνεταιρισμών υπήρξε ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση ως προς την ενδεχόμενη συνεργασία με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και τον στρατηγικό επενδυτή ενώ και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση των εμπλεκόμενων σχετικά με την πορεία του συγκεκριμένου έργου.

Δημοσιεύθηκε στις 18 May 2018 | 4:29 pm


Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Φλώρινας - Ευχαριστήριο


Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Φλώρινας
Ευχαριστήριο

Στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού προγράμματος “μελισσογνωσία” που εκπονήθηκε φέτος από ομάδα μαθητών και καθηγητών του Σχολείου μας, οργανώθηκε τις προηγούμενες ημέρες ανοικτό φεστιβάλ γευσιγνωσίας μελιού.
Το Σχολείο μας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά τους τοπικούς παραγωγούς: Αναγνωστόπουλο Νικόλαο και Μίσκα Ασπασία (Εμμελάκι) για την δωρεάν χορηγία των απαραίτητων διαφορετικών ποικιλιών μελιού, ώστε να οργανωθεί σωστά η Γευσιγνωσία.

Επίσης θέλει να ευχαριστήσει το κατάστημα του κ.Δημητριάδη Φωκίωνα, για την εμπιστοσύνη του και την διάθεση του προς έκθεση εξοπλισμού.
Τέλος ευχαριστεί θερμά τους επισκέπτες που συμμετείχαν στην δράση μας, συμπληρώνοντας το ειδικό ερωτηματολόγιο.
Το πρόγραμμα της “μελισσογνωσίας” που εκπόνησε φέτος η περιβαλλοντική μας ομάδα ασχολήθηκε με τις μέλισσες, την φυσιολογία τους, την κοινωνία τους, την θέση τους στο οικοσύστημα, την σχέση τους με τον άνθρωπο, τις ανάγκες και  τις απειλές τους, καθώς και με τα διάφορα προϊόντα τους. Μέσα από μια σειρά δράσεων, επισκέψεων και εργασιών, καθώς τελειώνει η φετινή σχολική χρονιά, νιώθουμε να έχουμε πλουτίσει σε γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες.

Για την περιβαλλοντική ομάδα του Εσπερινού ΕΠΑΛ,
Ο συντονιστής,
Χατζής Γεώργιος.Δημοσιεύθηκε στις 18 May 2018 | 4:03 pm


Προεγγραφές στο Γενικό Φροντιστήριο "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ" 2018


Το "Θεωρητικό"Φροντιστήριο ξεκινά και φέτος τη διαδικασία των Προεγγραφών.

Είναι μια διαδικασία που προσφέρει τη δυνατότητα σε όσους προεγγραφούν,κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, να έχουν σημαντική έκπτωση επί των μηνιαίων διδάκτρων(που αγγίζει το 30%) αλλά και στους μαθητές μας που θα τους προτείνουν,να έχουν κι αυτοί σημαντική μείωση στα μηνιαία δίδακτρα.

Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε,το "Θεωρητικό",δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά και τις οικογένειές τους να απολαύσουν τις υψηλές εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχει-με τις αρτιότερες σημειώσεις κι ένα επιτελείο 8 απόλυτα εξειδικευμένων,έμπειρων με πολυετή φροντιστηριακή εμπειρία καθηγητών, -σε χαμηλές,άκρως ανταγωνιστικές τιμές

.Ειδικές εκπτώσεις,ακόμα μεγαλύτερες,προσφέρονται στα παιδιά των Τρίτεκνων και Πολύτεκνων οικογενειών.Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά!!

Από τη Διεύθυνση

Δημοσιεύθηκε στις 18 May 2018 | 3:43 pm


Ο Τύπος είναι για να εξυπηρετεί τους κυβερνώμενους και όχι τους κυβερνώντες. - γράφει ο Δημήτρης Γάκης

γράφει ο Δημήτρης Γάκης 

Έτος 1971 στην Ουάσινγκτον. Ένας ευσυνείδητος συντάκτης που είχε παρακολουθήσει από κοντά τον πόλεμο στο Βιετνάμ και είχε ενημερώσει το 1966 για την προδικασμένη αποτυχία του τον τότε αρμόδιο Υπουργό Μακ Ναμάρα , αποφασίζει να αποκαλύψει την αλήθεια. Στις ΗΠΑ επικρατεί μία σκοταδιστική περίοδος με τους Ρεμπουμπλικάνους στην εξουσία. Πρόεδρος είναι ο Ρίτσαρντ Νίξον που συνέδεσε το όνομά του με τις μελανότερες σελίδες της ιστορίας και έμελε να είναι ο μόνος Πρόεδρος, στην ιστορία των ΗΠΑ, που εξαναγκάσθηκε σε παραίτηση.

Με επίταση θα αναφέρω ότι αυτή ήταν η κυβέρνηση που εμπνεύσθηκε (μέσω Κίσινγκερ) και οργάνωσε την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο.

Η αποκάλυψη του σκανδάλου Pentagon Papers αποτέλεσε ένα μνημείο για την Δημοκρατία, για την Δικαιοσύνη μα πάνω από όλα για τον Τύπο που υπήρξε ο πρωταγωνιστής.

Οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες δεν μας ήταν γνωστές, δεδομένου ότι στην Ελλάδα της Δικτατορίας υπήρχε πλήρης συσκότιση . Λίγα πράγματα μάθαμε αργότερα μα περισσότερα και πιο εμπεριστατωμένα είδαμε, πρόσφατα, στην ταινία του Στήβεν Σπίλμπερκ «The Press”. Δεν μας έγιναν γνωστές, ίσως, γιατί ο Ελληνικός Τύπος είναι, στην συντριπτική του πλειοψηφία, εξαρτημένος και εξυπηρετεί τα συμφέροντα οικονομικά ισχυρών ή Κυβερνητικών, ρέπει στον κιτρινισμό και δεν θέλει οι Έλληνες Πολίτες να συγκρίνουν τα Ελληνικά μέσα με την Washinghton Times ή την Washington Post.

Η σθεναρή στάση των παραπάνω εφημερίδων , παρά την τρομοκράτησή τους από την Κυβέρνηση Νίξον και την Εισαγγελική απαγόρευση, παρά τις πιέσεις των χρηματοδοτών, αλλά και η καθολική δημοσίευση/ συμπαράσταση των επίμαχων εγγράφων από το σύνολο του Αμερικανικού τύπου αποτέλεσε ένα Μνημείο της Ανεξάρτητης και Γενναίας Δημοσιογραφίας!

Μα πάνω από όλα μνημείο Δημοκρατίας και μάθημα προς κάθε κατεύθυνση αποτέλεσε η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ με ψήφους 6-3 υπέρ του Τύπου. Διδακτική, μάλιστα, είναι η τοποθέτηση του Δικαστού Μπλάκ: «The Press is to serve the governed , not the Governors” (Ο τύπος είναι για να υπηρετεί τους κυβερνώμενους και όχι τους κυβερνώντες).

Ελπίζω ότι ο χειμαζόμενος Ελληνικός τύπος θα ανακάμψει , και θα αποβάλλει τα φαινόμενα κιτρινισμού / Αυριανισμού, που έχουν αποτελέσει την κύρια αιτία της ανυποληψίας στην οποία έχει περιπέσει, και έχουν οδηγήσει σε πλείστα όσα δεινά , την κοινωνία.

Δημοσιεύθηκε στις 18 May 2018 | 3:40 pm


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ : Εκδρομή των σπουδαστών της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλωρίνης


Στο φύλλο της τοπική εβδομαδιαίας εφημερίδος "Φωνή της Φλώρίνης" που κυκλοφορεί σήμερα Παρασκευή 18 Μαίου 2018 και στην στήλη "Παράθυρο στο Παρελθόν" διαβάζουμε τον εξής τίτλο : 


ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ – 1967


Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας, εξυπηρετώντας εθνικό σκοπό, ιδρύθηκε το 1941, στα χρόνια της κατοχής. Αποτέλεσε μοναδική ασπίδα στις επιθέσεις κατά της Ελλάδος και των κατοίκων της Μακεδονίας μας, που ήταν εναρμονισμένες και σε εφαρμογή των ύπουλων σχεδιασμών που είχαν καταρτιστεί από κέντρα έξω από την Ελλάδα. Το πατριωτικό φρόνιμα παρέμεινε υψηλό καθώς οι απόφοιτοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας αναλάμβαναν την διδασκαλία των μαθητών στην ταλαιπωρημένη Ελλάδα και στην χιλιοβασανισμένη ύπαιθρο. Όπως αναφέρεται στο περιοδικό «Μακεδονική Ζωή» (τεύχος 15ο, Αύγουστος 1967) μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1966-1967 από την Παιδαγωγική Ακαδημία και το Τμήμα Νηπιαγωγών Φλωρίνης είχαν αποφοιτήσει πάνω από οκτακόσιοι (800) δάσκαλοι και νηπιαγωγοί καταγόμενοι από τον νομό Φλώρινας.

Στην φωτογραφία μας οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας με τον (τότε) διευθυντή Μιχάλη Γάκη μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών κατά την διάρκεια της δεκαήμερης εκδρομής τους (29 Απριλίου – 8 Μαΐου 1967) που χρηματοδότησε το «Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα». Σίγουρα κάποιοι από τους αναγνώστες μας θα αναγνωρίσουν την νιότη τους στην φωτογραφία.

Η φωτογραφία μας προέρχεται από το παραπάνω αναφερόμενο τεύχος του περιοδικού της «Μακεδονικής Ζωής» και ευχαριστούμε τον κ. Γιάννη Βράκα για την παραχώρηση του περιοδικού.


Φλωρινιώτικα Νέα : 
Θερμό ευχαριστώ στον εκδότη της εφημερίδος " Φωνή της Φλωρίνης" 
κ. Σωτήριο Βόσδου για την παραχώρηση του κειμένου καθώς και του φωτογραφικού υλικού.

Δημοσιεύθηκε στις 18 May 2018 | 10:17 am


Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας : Aρχίσαν οι Ηλεκτρονικές Εγγραφές για το σχολικό έτος 2018-2019


Από το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας ανακοινώνεται ότι έχουν αρχίσει οι Ηλεκτρονικές Εγγραφές για το σχολικό έτος 2018-2019 και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Μαΐου.

Όσοι ενδιαφέρονται να  φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά στο Σχολείο μας, για να κατοχυρώσουν θέση σε ένα από τα τμήματα που θα λειτουργήσουν, πρέπει εγκαίρως να προβούν στην ηλεκτρονική εγγραφή τους, μέχρι την παραπάνω προθεσμία, στην ιστοσελίδα:

 https://e-eggrafes.minedu.gov.gr 

Στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας λειτουργούν οι τομείς:
Μηχανολόγων
Ηλεκτρολόγων
Πληροφορικής
Δομικών

Στους αποφοίτους μας απονέμεται αναγνωρισμένο επαγγελματικό πτυχίο.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι ενήλικοι και οι εργαζόμενοι, με απολυτήριο Γυμνασίου. Οι απόφοιτοι Λυκείου προηγουμένων ετών εγγράφονται κατευθείαν στην Β’ τάξη, και παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας.

Για όλους τους μαθητές εντός Νομού Φλώρινας εξασφαλίζεται δωρεάν μεταφορά.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 23850-44377, ώρες 6.00μμ – 9.00μμ, κύριος Πεοβίτης Αντώνιος.

Δημοσιεύθηκε στις 18 May 2018 | 9:42 am


(video) Άκρως επιτυχημένη η πολυμελής επιχειρηματική αποστολή του Επιμελητηρίου Φλώρινας στην Πάφο

Με τεράστια οφέλη για τους επιχειρηματίες του Νομού Φλώρινας επέστρεψε η πολυμελής επιχειρηματική αποστολή με επικεφαλής τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Σάββα Σαπαλίδη και τα μέλη του ΔΣ Β΄αντιπρόεδρο Γρηγόρη Σιάτσικα και Αθηνά Παπαδοπούλου καθώς και μεγάλου αριθμού επιχειρηματιών.
Στην συνάντηση με το Επιμελητήριο της Πάφου παρουσιάστηκαν η Φλωρινιώτικη κουζίνα , τα ξακουστά κρασιά της περιοχής μας ,καθώς και προϊόντα του Νομού Φλώρινας όπως η πιπεριά , το φασόλι , οι πίτες , παρασκευές κρεάτων όπως το πασίγνωστο κεμπάμπι και το λουκάνικο ενώ ανάρπαστοι έγιναν οι λουκουμάδες με κρέμα.
Αφού έλαβαν πλήθος συγχαρητηριών το Επιμελητήριο της Πάφου υποσχέθηκε πως θα επισκεφθεί τον Νομό της Φλώρινας μαζί με προτάσεις και συμφωνίες που σύμφωνα με τον κ.Σαπαλίδη θα τονώσουν την τοπική οικονομία


 
Δημοσιεύθηκε στις 18 May 2018 | 9:37 am


Είναι κι αυτό από τα ομορφότερα βιώματα κοντά σου, Κύριε... ( γράφει η Αικατερίνη Ζιώγα )

γράφει η Αικατερίνη Ζιώγα 

Δεν είναι αργά, αν το σημερινό άρθρο το αφιερώσουμε στον εκ γενετής τυφλό, που τον γιορτάσαμε την Κυριακή που μας πέρασε.

Το φιλοσόφησα, καθώς είδα προχθές στο εκκλησίασμα έναν τυφλό που το πρόσωπό του έλαμπε.

Κι όταν τον ρώτησα πού χρωστάει τη χάρη αυτή, μου εξήγησε ότι γεννήθηκε χωρίς φως στα μάτια και η ζωή του θα ήταν αφόρητη, αν δεν είχε γνωρίσει έναν ιεροκήρυκα στο χωριό του που τον έφερε στη Σχολή Τυφλών στην πόλη κι εκεί γνώρισε το Χριστό.

Από τότε μες στο σκοτάδι του βλέπει, πιστεύει, ελπίζει και χαίρεται.
Δεν έχει πια ανάγκη, μας είπε, από τα φυσικά μάτια.
Του φτάνει ότι η αναπηρία του του δίνει το αληθινό φως.Το Χριστό.

Χίλιες φορές τυφλός, αλλά μ΄αυτό που ζω, παρά με μάτια και να χάσω αυτή την αγαλλίαση, που μου δίνει ο Χριστός.

Είναι κι αυτό από τα ομορφότερα βιώματά μας κοντά σου, Κύριε.
Μου θύμισε τον τυφλό του Ευαγγελίου.
Αυτός ήταν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε αόμματος.

Ο Χριστός τον βρήκε σε μια περιοδεία Του και τον θεράπευσε, πλάθοντας με πηλό τα μάτια του.

Ένα θαύμα πρωτάκουστο.
Δεν είχε ξαναγίνει απ' την αρχή του κόσμου.

Όταν τον είδαν οι γείτονες και οι περαστικοί, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν, παρόλο που αυτός υποστήριζε ότι είναι ο ίδιος ο γείτονάς τους.

Και κάθε τόσο ομολογούσε ότι ένας Ιησούς τον έκανε καλά.

Το γεγονός φτάνει και στους Φαρισαίους.
Τον καλούν, τον ξανακαλούν, να τους πει πώς έγινε και βλέπει.
Αυτός τους μιλάει για τον Ιησού.

Οι Φαρισαίοι υποστηρίζουν ότι ο Ιησούς, που κάνει τέτοια πράγματα το Σάββατο, είναι αμαρτωλός. Κι ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει.

Ο τυφλός επιμένει σ' αυτό που έζησε, κάτι που προκαλεί τους Φαρισαίους.

"Εγώ δεν ξέρω αν είναι αμαρτωλός", λέει.
"Ένα ξέρω, ότι με έκανε καλά.
Αλλά γιατί να είναι αμαρτωλός;

Έκανε ένα πρωτοφανές θαύμα κι εσείς τον βγάζετε αμαρτωλό.
Αν δεν ήταν του Θεού άνθρωπος, δε θα μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε".
Και με ελαφριά ειρωνεία τους λέει:

"Μήπως όμως θέλετε να γίνετε κι εσείς μαθητές του;"
"Βρε", του λένε, "εσύ είσαι από γεννησιμιού σου αμαρτωλός και θα μας κάνεις και το δάσκαλο;"

Και τον πέταξαν έξω.
Τον συναντάει ο Ιησούς και τότε γνωρίζονται καλά.

Ο Ιησούς, ο Μεσσίας, και ο τυφλός, μια ευγνώμων ψυχή, που αν και δεν τον ήξερε, τον ομολόγησε όμως σθεναρά παντού.

Κι ας προσπάθησαν να τον κλονίσουν οι θρησκευτικοί άρχοντες, κι ας ήταν ανυπεράσπιστος κι από τους γονείς του, κι ας του έλειπε και η πιστοποίηση του Ιησού.

Του έφτανε ότι έζησε το θαύμα.

Είναι κι αυτό από τα ομορφότερα βιώματα κοντά σου, Κύριε.
Κι ας έρθουμε σ΄εμάς.
Ο τυφλός έλεγε αυτό που ήξερε.

Εμείς λέμε πολλές φορές πολλά και διάφορα για το Θεό, και με φανατισμό κιόλας, χωρίς να τα έχουμε βιώσει προσωπικά.

Για όσα ακούσαμε όμως και μάθαμε, αν δεν άγγιξαν τη ζωή μας, η μαρτυρία που θα δώσουμε γι' αυτά δεν θα έχει αυθεντικότητα.

Για όσα από την πίστη μας δεν είναι κτήμα μας, ας έχουμε την ταπείνωση να λέμε το "δεν ξέρω" του τυφλού.

Και για όσα είναι αληθινά βιώματά μας, ας έχουμε την παρρησία να τα διακηρύττουμε.

Γιατί εδώ εχθρό διαβλέπουμε μια ένοχη δειλία.

Να δειλιάζουμε δηλαδή να ομολογούμε την ευεργεσία του Θεού ή να βαριόμαστε να την αξιοποιήσουμε και για τους άλλους.
Και ο Ορθόδοξος δίνει μαρτυρία με το να είναι και όχι με το "έτσι πρέπει".
Όχι να κηρύττουμε κατά μήκος και πλάτος το Φως.
Να γίνουμε το φως.

Όχι μόνο να κηρύττουμε το Χριστό στους άλλους.
Αλλά να γίνουμε εμείς ο Χριστός για τους άλλους.

Οι άνθρωποι που έχουν εμπειρία μιλούν αυθεντικά για το Χριστό.

Και γι' αυτό είναι και πειστικοί ότι ο Χριστός έχει τη δύναμη και στον 21ο αιώνα να κάνει το θαύμα με την παρουσία Του σε κάθε ψυχή που Τον γνωρίζει και Τον αναγνωρίζει.

Όπως στους τυφλούς που γνωρίσαμε.

ΑΜΗΝ
Ζιώγα Κατερίνα

Δημοσιεύθηκε στις 17 May 2018 | 8:10 pm


Ο Δ/κτής του Γ ΣΣ Αντ/γος κ. Μπίκος Δημήτριος επισκέφθηκε την Τ.Κ ΚΕΛΛΗΣ


Ο Διοικητής του Γ΄Σώματος Στρατού Αντιστράτηγος Μπίκος Δημήτριος επισκέφθηκε σήμερα Πέμπτη 17 Μαίου την τοπική κοινότητα Κέλλης οπού συνοδευόμενος από τον πρόεδρο Αθανάσιο Τάσκα στο Δημοτικό σχολείο προσέφερε συμβολικά δώρα στου μικρούς μαθητές.

Για την επίσκεψη του κ.Μπίκου αναφέρθηκε στο προσωπικό του προφίλ στο facebοok ο πρόεδρος της Τ.Κ.Κέλλης ευχαριστώντας για την επίσκεψη. : 

" Στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων κλιμάκιο του ΕΣ με επικεφαλής τον Διοικητή του Γ ΣΣ Αντιστράτηγο κ. Μπίκο Δημήτριο βρέθηκε στην Τ.Κ ΚΕΛΛΗΣ και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο προσφέροντας συμβολικά δώρα στα παιδιά μας. " 

Τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας

Φωτογραφίες Αθανάσιος Τάσκας 


Δημοσιεύθηκε στις 17 May 2018 | 4:39 pm


Ευχαριστήριο απο την επιτροπή του Ιερού Ναού «Κωνσταντίνου και Ελένης» Λόφων


Ο Ιερέας, η Επιτροπή διοίκησης καθώς επίσης και ο κλήρος του Ιερού Ναού «Κωνσταντίνου και Ελένης»  Λόφων θέλουν να ευχαριστήσουν θερμά την Κ. Βαλίνα Ρόζα  (ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ ΑΕ) για την ευγενική της χορηγία για την αγορά διαδρόμων για τον εκκλησιαστικό χώρο.

Υγεία, ευημερία και πρόοδο για την ίδια καθώς επίσης για όλη της την οικογένεια.

 Με εκτίμηση
Οι κάτοικοι των Λόφων - Φλώρινας

Δημοσιεύθηκε στις 17 May 2018 | 4:19 pm


Συνάντηση του Προέδρου το Επιμελητηρίου Φλώρινας με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών & Εορδαίας κ.κ. Θεόκλητο


Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας κ. Σαπαλίδης επισκέφθηκε στις 16/05/2018 τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών & Εορδαίας κ.κ. Θεόκλητο όπου τον ενημέρωσε για τα αποτελέσματα της επιτυχημένης επιχειρηματικής αποστολής & εκδήλωσης γευσιγνωσίας στην Πάφο που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου μας και την συμμετοχή επιχειρήσεων- μελών μας στις 10-12/05/2018.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις δράσεις που θα ακολουθήσουν σε συνεργασία με το Επιμελητήριο της Πάφου και στοχεύουν στην ενίσχυση του τουρισμού στην περιοχή μας. Η δικτύωση και η συνεργασία τουριστικών πρακτορείων μεταξύ Φλώρινας & Πάφου αποσκοπούν στη δημιουργία τουριστικών πακέτων με ειδικές τιμές και από τις δύο πλευρές. Παράλληλα επιδιώκεται η ανάδειξη του θρησκευτικού τουρισμού σε συνδυασμό με την προβολή των τοπικών προϊόντων. Πρόκειται για σημαντικές ενέργειες που θα αναβαθμίσουν τον τουρισμό του νομού μας. 

Ο Σεβασμιώτατος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και συμφώνησε να στηρίξει την όλη προσπάθεια για το συμφέρον του τόπου.
Ο Πρόεδρος από την πλευρά του, δεσμεύθηκε να ενημερώνει τον Σεβασμιώτατο σε τακτά χρονικά διαστήματα για την υλοποίηση των προαναφερόμενων δράσεων του Επιμελητηρίου Φλώρινας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Πάφου.

Φλώρινα, 16-05-2018
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Δημοσιεύθηκε στις 17 May 2018 | 4:16 pm


Εκπαιδευτική επίσκεψη του Εκκλησιαστικού Λυκείου Φλώρινας στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής του ΠΔΜ


Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Φλώρινας με τον διδάσκοντα και υπεύθυνο της βιβλιοθήκης του Σχολείου κ. Δήμο Ισπυρίδη στις 14-05-2018 πραγματοποίησαν εκπαιδευτική δράση με θέμα: «Αναδρομή στην ιστορία του βιβλίου, την τυπογραφία και τη μεθοδολογία της έρευνας στις Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες». Στα πλαίσια αυτά επισκέφθηκαν την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το Εργαστήριο Αγωγής για το βιβλίο – Βιβλιολογείον, όπου η διδάσκουσα κ. Ευθυμία Παπαγεωργίου τους παρουσίασε την ιστορία του γραπτού κειμένου και του έντυπου βιβλίου, τα έργα των φοιτητών της Σχολής, ειλητάρια, ορμαθούς, ρωμαϊκά δίπτυχα, πάπυρο, χειροποίητα βιβλία, καθώς και τη διαδικασία της βιβλιοδεσίας, κατασκευής ενός χειροποίητου βιβλίου.

Στη συνέχεια μετέβησαν στη βιβλιοθήκη της Σχολής όπου ξεναγήθηκαν και γνώρισαν τον τρόπο έρευνας και δανεισμού των συγγραμμάτων, τόσο κατά το παρελθόν με τη βοήθεια των δελτιοκαταλόγων, όσο και στο παρόν μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Επίσης, στο οικείο τυπογραφείο οι μαθητές παρακολούθησαν δια ζώσης τη διαδικασία στοιχειοθέτησης και τύπωσης σε παραδοσιακές μηχανές από τον τυπογράφο κ. Γρηγόρη Αλεξίου.

Ο διδάσκων και οι μαθητές εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για τη θερμή υποδοχή και την ουσιαστική συνδρομή στην πραγματοποίηση της δράσης.Δημοσιεύθηκε στις 17 May 2018 | 4:10 pm


Ευχαριστήρια επιστολή του 1ου Εργαστηριακού (Κέντρου Ε.Κ.) Φλώρινας


Η Διεύθυνση του 1ου Εργαστηριακού (Κέντρου Ε.Κ.) Φλώρινας, ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Μαθητική Κοινότητα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των σχολείων που επισκέφτηκαν την ΄Εκθεσή μας με Θέμα «Παρουσίαση Έργων Μαθητών στην Τοπική Κοινωνία» του 1ου ΕΠΑ.Λ. και του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. της πόλης μας που οργάνωσε το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Φλώρινας στο χώρο του Ισογείου της Περιφερειακής Ενότητας, και διήρκησε από 07-05-2018 έως 11/5/2018. 

Επίσης ευχαριστούμε θερμά όλους τους φορείς και δημότες της Φλώρινας, που μας τίμησαν με την παρουσία τους καθώς και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής.

Η Δ/ντρια του 1ου Ε.Κ. 
Μαρνέρη Ευγενία 

Δημοσιεύθηκε στις 17 May 2018 | 4:03 pm


Ερώτηση Γ. Αντωνιάδηστην Βουλή για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των κοιν.Αναργύρων, Βαλτονέρων, Πεδινού, Ροδώνα, Φανού


Η Ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Φλώρινας κ. Γ. Αντωνιάδης, έλαβε αρ. πρωτ. 6046-17/5/2018

 ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό:   1) Οικονομικών
                              2) Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των κοιν. Αναργύρων, Βαλτονέρων, 
Πεδινού, Ροδώνα και Φανού της Π.Ε. Φλώρινας που καταστράφηκαν από την κατολίσθηση και έκδοση Π.Δ για την μετεγκατάσταση των Αναργύρων

Κύριε Υπουργέ,
Σε λίγες μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από την μεγάλη κατολίσθηση που έγινε στο ορυχείο Αμυνταίου της ΔΕΗ προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στα σπίτια, στα χωράφια και γενικά στην περιουσία των γειτονικών Κοινοτήτων, δηλαδή των κοιν. Αναργύρων, Βαλτονέρων, Πεδινού, Ροδώνα, και Φανού της Π.Ε. Φλώρινας. Σε κάποιες από αυτές, οι καταστροφές είναι τόσο μεγάλες που χρήζουν μετεγκατάστασης. 
Μετά την καταστροφή, οι Κοινότητες αυτές κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Μία από τις υποσχέσεις που ακούστηκαν από κυβερνητικά χείλη ήταν η απαλλαγή των κατοίκων από την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, ένα μέτρο καθόλα δίκαιο και λογικό. Σας αναφέρω ενδεικτικά πως πρόκειται για πολύ μικρές κοινότητες των 150 περίπου κατοίκων η καθεμιά. Όπως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις (σεισμοί, πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.ά.), επιβάλλεται άμεσα να εξαιρεθούν της υποχρέωσης πληρωμής του ΕΝΦΙΑ. 

Όμως, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, το μέτρο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα και ενώ ήδη ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών βρίσκονται σε απόγνωση, βλέποντας το χρόνο να τρέχει, ενώ κινδυνεύουν να επιβαρυνθούν με πληρωμή ΕΝΦΙΑ για μη κατοικήσιμα ακίνητα και εξαφανισμένα οικόπεδα που βούλιαξαν. 
Παράλληλα, οι κάτοικοι των Αναργύρων ακόμη αναμένουν την έκδοση του πολυαναμενόμενου Π.Δ για την μετεγκατάστασή τους που θα έπρεπε ήδη να έχει δημοσιευθεί. 
Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

Πότε θα υλοποιηθεί η κυβερνητική εξαγγελία περί απαλλαγής πληρωμής ΕΝΦΙΑ από τους κατοίκους των κοινοτήτων Αναργύρων, Βαλτονέρων, Πεδινού, Ροδώνα και Φανού της Π.Ε. Φλώρινας που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κατολίσθησης;
Πότε επιτέλους θα εκδοθεί το ΠΔ για τη μετεγκατάσταση των κατοίκων του οικισμού Αναργύρων νομού Φλώρινας;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιάννης Αντωνιάδης

Δημοσιεύθηκε στις 17 May 2018 | 3:58 pm


Συνάντηση του Βουλευτή Φλώρινας Κωνσταντίνου Σέλτσα με στελέχη της «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ» και δασικούς συνεταιρισμούς της περιοχής

Στις 14/5/2018 πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στελεχών της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ» με δασικούς συνεταιρισμούς της περιοχής προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο προμήθειας της μονάδας Βιομάζας 25MW που πρόκειται να κατασκευαστεί στον ΑΗΣ Αμυνταίου.

Στην τοποθέτησή του ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Σέλτσας ανέφερε: «Καλωσορίζω τα στελέχη της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη Φλώρινα. Πριν 2 χρόνια περίπου υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από την εταιρεία για την πρόθεσή της να κατασκευάσει αυτή τη μονάδα σε συνεργασία με κάποιον στρατηγικό επενδυτή. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να κατασκευαστεί στην περιοχή της Κοζάνης. Επισημάναμε τότε ότι λόγω της ολοκλήρωσης των ωρών λειτουργίας του ΑΗΣ Αμυνταίου και για να μην κινδυνέψει το μέλλον της Τηλεθέρμανσης του Αμυνταίου θα ήταν πιο χρήσιμη η κατασκευή της μονάδας στον ΑΗΣ Αμυνταίου. Τελικώς αυτό έγινε δεκτό. Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση γι’ αυτή την εξέλιξη. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο που θα προσφέρει 40 νέες σταθερές θέσεις εργασίας με κριτήριο την εντοπιότητα. Θα συμβάλλει στην ομαλή εξέλιξη της Τηλεθέρμανσης της περιοχής του Αμυνταίου και θα ενισχύσει την τοπική οικονομία, καθώς δασικοί συνεταιρισμοί και αγρότες θα μπορούν να προμηθεύουν με πρώτη ύλη βιομάζας, όπως δασική ξυλεία και παραπροϊόντα αυτής, ενεργειακές καλλιέργειες, και υπολείμματα παραδοσιακών καλλιεργειών. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας θα είναι 12.000.000 ευρώ. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό που μπορεί να πέσει στην τοπική οικονομία. Αυτή η εξέλιξη πρέπει να βρει τους παραγωγούς της περιοχής μας έτοιμους».

Οι δασικοί συνεταιρισμοί που ήταν παρόντες στην συνάντηση ήταν ιδιαίτερα θετικοί σε μια μελλοντική συνεργασία. Εξέφρασαν όμως την ανησυχία τους για το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει την λειτουργία τους. Ο κ. Βουλευτής ζήτησε από τους εκπροσώπους των συνεταιρισμών συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης του Ν. 4423/2016 για τους δασικούς συνεταιρισμούς και δεσμεύτηκε να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί γρήγορα η μετάβαση στο νέο πλαίσιο ώστε να μην χαθεί η ευκαιρία συνεργασίας με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες για τη μονάδα Βιομάζας.

Από το Γραφείο Τύπου

Δημοσιεύθηκε στις 17 May 2018 | 3:52 pm


(video ) Από την Πρέσπα ξεκίνησε ο κύκλος των ενημερωτικών συναντήσεων για τα αναπτυξιακά προγράμματα που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Δ. ΜακεδονίαςΑπό τον Δήμο Πρεσπών ξεκίνησε ο κύκλος των ενημερωτικών ημερίδων που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων για την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων καθώς και για τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και των ευκαιριών χρηματοδότησης νέων έργων στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014 - 2020.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας έγινε παρουσίαση των έργων και των αποτελεσμάτων από υπηρεσιακούς παράγοντες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Δ.Μ., της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Μ., της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ. και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης καθώς και από εκπροσώπους των Αναπτυξιακών Εταιρειών της Περιφέρειας και του Δήμου Πρεσπών.

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας κ. Θόδωρος Καρυπίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανος Μπίρος, Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Δ.Μ., ο Δήμαρχος Πρεσπών κ. Παναγιώτης Πασχαλίδης, Δημοτικοί Σύμβουλοι και κάτοικοι του Δήμου Πρεσπών καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι των προαναφερόμενων φορέων.

(Χαιρετισμοί - Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας)(Ομιλία Περιφερειάρχη) (Ομιλία Δημάρχου Πρεσπών)(Εισηγήσεις)


Δημοσιεύθηκε στις 16 May 2018 | 9:12 pm


(video foto) 50 χρόνια Ιεροσύνης και πνευματικής προσφοράς του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Θεόκλητου


«Αγάπης ένεκεν» και «εις αγάπης αντέκτισιν» πραγματοποιήθηκε με πάνδημη συμμετοχή η εκδήλωση για την επέτειο των 50 χρόνων της ιεροσύνης και της πνευματικής προσφοράς του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Θεόκλητου, μέσα σε κλίμα εξαιρετικής συγκίνησης και συναισθηματικής φόρτισης. Η εκδήλωση ήταν μια συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και των Δήμων Αμυνταίου, Έδεσσας, Εορδαίας, Πρεσπών και Φλώρινας.  


Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη Βυζαντινή χορωδία Συλλόγου Ιεροψαλτών Φλώρινας «Ιωάννης ο Δαμασκηνός», η οποία έψαλε εκκλησιαστικούς ύμνους, υπό την Χοραρχία κ. Βασίλειου Δόντσιου.
Στη συνέχεια, χαιρέτισαν την εκδήλωση ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, κ. Ιουστίνος, ως Εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης , κ. Παύλος, ως Εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Μανάδης, ως Εκπρόσωπος όλων των Κληρικών της Μητρόπολής μας.


Στη συνέχεια, αναγνώστηκαν τα χαιρετιστήρια μηνύματα της Ιεράς Επιστασίας της Μοναστικής Κοινότητας του Αγίου Όρους, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου, του Μητροπολίτη Γρεβενών κ. Δαυίδ, του Μητροπολίτη Καστορίας κ. Σεραφείμ και του Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέα

Ακολούθως, αποδόθηκαν οι προσήκουσες τιμές στον τιμώμενο Μητροπολίτη από τις πολιτικές, δικαστικές και στρατιωτικές αρχές του τόπου και τους επίσημους θεσμικούς εκπροσώπους και έγινε επίδοση αναμνηστικών συμβολικών δώρων και πλακετών. Εγκάρδιο χαιρετισμό απηύθυναν οι βουλευτές Φλώρινας, κ. Κωνσταντίνος Σέλτσας και κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, και αναγνώστηκε ο χαιρετισμός της Εισαγγελέα Πρωτοδικών Φλώρινας, κ. Ευφημίας Τσιράκογλου. Ξεχωριστά τιμητική ήταν η παρουσία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού, κ. Αλκιβιάδη Στεφανή, ο οποίος λάμπρυνε με τη συμβολική παρουσία του την εκδήλωση.

Στη συνέχεια, απηύθυναν θερμό χαιρετισμό οι συνδιοργανωτές της εκδήλωσης. Ο Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, Δήμαρχος Φλώρινας, κ. Ιωάννης Βοσκόπουλος, ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία της τιμητικής εκδήλωσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος, εκπροσωπώντας και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρο Καρυπίδη, ο Δήμαρχος Αμυνταίου, κ. Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης, ο Αντιδήμαρχος Εορδαίας, κ. Ιωάννης Αριστερίδης, ως Εκπρόσωπος του Δημάρχου Εορδαίας, κ. Σάββα Ζαμανίδη, ο Δήμαρχος Έδεσσας κ. Δημήτριος Γιάννου, ο Δήμαρχος Πρεσπών, κ. Παναγιώτης Πασχαλίδης, και ο Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Αντώνιος Τουρλιδάκης.

Ακολούθησε προβολή dvd για τη ζωή και το έργο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη, κ. Θεόκλητου, με αρχειακό υλικό από τα παιδικά του χρόνια μέχρι και σήμερα, το οποίο συγκίνησε ιδιαιτέρως τους παρευρισκόμενους. Ακολούθησε η κεντρική ομιλία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, κ. Ιουστίνο, ο οποίος διετέλεσε επί χρόνια Πρωτοσύγκελος και στενός συνεργάτης του κ. Θεόκλητου. Αμέσως μετά εμφανίστηκε η Μαντολινάτα και η Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής του Συλλόγου Μικρασιατών Φλώρινας και του Ωδείου Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, υπό τη Διεύθυνση του κ. Ευάγγελου Καραμπέτσου και του κ. Βασίλειου Δόντσιου.


Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αντιφώνηση από τον τιμώμενο Μητροπολίτη, ο οποίος βαθύτατα συγκινημένος ευχαρίστησε τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες, αφηγούμενος περιστατικά από την εκκλησιαστική του πορεία με την εξαιρετική σεμνότητα και γλυκύτητα που τον διακρίνει. Και η λήξη της εκδήλωσης σηματοδοτήθηκε  με τον πολυχρονισμό του τιμώμενου Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, κ. Θεόκλητου από τη Βυζαντινή χορωδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Φλώρινας «Ιωάννης ο Δαμασκηνός». 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης: 


Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, κ. Παντελεήμων, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, κ. Ιωήλ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, κ. Παύλος και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αρούσης και Τανζανίας, κ. Αγαθόνικος. Επίσης, οι Αρχιερατικοί Επίτροποι Φλωρίνης, Αιδ. π. Αναστάσιος Γκερτσάκης, Αμυνταίου, Αρχιμ. Σεβαστιανός Τοπάλης, Εορδαίας, Αρχι,. Αυγουστίνος Αυξωνίδης, Πρεσπών, Αρχιμ. Ιωαννίκιος Αθανασιάδης, Ιεροκήρυκες, Αρχιμ. Ιερόθεος Κοκωνός, Αρχιμ.  Επιφάνιος Χατζηγιάγκου, Αρχιμ. Αιμιλιανός Δημητρίου, Αρχιμ. Θεωνάς Αθανασιάδης, Αρχιμ. Χριστόδουλος Παπαδόπουλος, Ιερομόναχοι, Ιεροδιάκονοι και Μοναχές, καθώς και εκπρόσωποι από τις εκκλησιαστικές Αδελφότητες.

Από τον πολιτικό χώρο συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Κωνσταντίνος Γέρου, ο Επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Μακεδονίας, κ. Σωτήριος Βόσδου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, κ. Πέτρος Σερίδης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, κ. Κωνσταντίνος Μωυσιάδης, οι Αντιδήμαρχοι Φλώρινας κ. Χρήστος Μπαρδάκας, κ. Νικόλαος Δούμτσης, κ. Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης και κ. Θεόδωρος Δημόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Αμυνταίου, κ. Απόστολος Θεοδώρου, ο Επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, κ. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Δήμου Φλώρινας, κ. Παναγιώτα Γαϊγάνη, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας, κ. Νικόλαος Μουρατίδης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου, κ. Γεώργιος Τρυφωνόπουλος, και ο Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κέλλης, κ. Αθανάσιος Τάσκας.


Από τους θεσμικούς φορείς παραβρέθηκαν ο Α’ Αντιπρόεδρος Ε.Β.Ε. Φλώρινας κ. Αναστάσιος Καραμήτσος, ο Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Φλώρινας κ. Κωνσταντίνος Σιάκος, και ο Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Φλώρινας, κ. Θωμάς Ταλίδης.

Από τον πνευματικό χώρο της περιοχής συμμετείχαν η κ. Παρασκευή Κοΐδου, Καθηγήτρια του ΤΕΙ Φλώρινας, ως Εκπρόσωπος του Πρύτανη ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, κ. Στέργιου Γκανάτσιου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, Αρχιμ. Ειρηναίος Χατζηεφραιμίδης, ο κ. Σταύρος Μπαλογιάννης, Άρχων του Πατριαρχείου, Ομότιμος καθηγητής Νευρολογίας και Ψυχιατρικής, με την σύζυγό του, κ. Ελένη Μποζίνη, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, κ. Κίμων Σαββάκης, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, κ. Παύλος Ιωάννου, η Καθηγήτρια Νευρολογίας, κ. Βασιλική Κώστα, και πολλοί εκπαιδευτικοί.


Από τις στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές παραβρέθηκαν ο Αστυνομικός Διευθυντής Ν. Φλώρινας κ. Παλιογιάννης, ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Φλώρινας, Επιπυραγός Ιωάννης Μιαούλης, ο Διοικητής  Ταξίαρχος 9ης Μ/Π ΤΑΞ, κ. Νικόλαος Κατσίκας, ο Διοκητής 1ου Συντ/τος Πεζικού, κ. Παναγιώτης Καρατζάς, ο Υποδιοικητή 9ης  Μ/Π ΤΑΞ, κ. Φώτιος Γκίκας, και ο Επισμηναγός κ. Αθανάσιος Καϊμάρας, ως Εκπρόσωπος του Διοικητή  3ης ΜΣΕΠ, κ. Γεώργιου Παρασχίδη. 

Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν εγκαρδίως στην εκδήλωση και όσους συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωσή της. Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς:
Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, κ. Ιουστίνο, για τον συντονισμό και τη συνολική του εποπτεία και ακθοδήγηση
Τον κ. Σάββα Παπαδόπουλο, για το εξαιρετικό DVD και τη φωτογραφία της αφίσας της εκδήλωσης
Τον κ. Θωμά Ζωγράφο, καθηγητή Τμήματος Εικαστικών κι Εφαρμοσμένων Τεχνών Φλώρινας για την αφίσα και πρόσκληση της εκδήλωσης 
Τους κ. Ιωάννη Αριστείδου και κ. Εβελίνα Αριστείδου για τα εκτυπωτικά
Την κ. Μαρία Σιδηροπούλου για το πρωτότυπο αρχειακό υλικό του dvd.
Τον Σύλλογο Μικρασιατών Φλώρινας για την Χορωδία
Το Ωδείο Φλώρινας για την Χορωδία και τη Μαντολινάτα 
Τους Χοράρχη, κ. Βασίλειο Δόντσιο, και Διευθυντή ορχήστρας, κ. Ευάγγελο Καραμπέτσο, για τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης
Την Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας και τους κ. Μιχάλη Παπαγιαννάκη και Απόστολο Σαββόπουλο, για την κινηματογραφική προβολή του dvd 
Τους άξιους συνεργάτες του Δήμου Φλώρινας και της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, κ. Νικολέτα Βόγλη, κ. Μυρτώ Μήσιου, κ. Νικόλαο Τριανταφυλλίδη, κ. Σταύρο Γεωργούλα και κ. Δημήτριο Καπουλίτσα.
Ξεχωριστές ευχαριστίες στους δημοσιογράφους και τους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας και 4Ε για την κάλυψη της εκδήλωσης και την εγκάρδια αφιλοκερδή στήριξή της από την εξαγγελία ως την υλοποίησή της.
Τέλος, πολλές ευχαριστίες σε όλους τους συμμετέχοντες για την εγκαρδιότητα και τη συναισθηματική τους θέρμη προς τον τιμώμενο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κ. Θεόκλητο, που έδωσαν στην εκδήλωση την ουσιαστική υπόσταση της αγάπης, της ευγνωμοσύνης και της αληθινής τιμής προς το πρόσωπό του.

Η Οργανωτική Επιτροπή

π. Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας
Παναγιώτης Πασχαλίδης, Δήμαρχος Πρεσπών
Γιώργος Αντωνιάδης, Περιφερειακός Σύμβουλος Φλώρινας
Ιωάννης Νάτσης, Αντιδήμαρχος Αμυνταίου
Ιωάννης Αριστερίδης, Αντιδήμαρχος Πτολεμαΐδας
Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας
Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Δημοτική Σύμβουλος Φλώρινας


 
 Δημοσιεύθηκε στις 15 May 2018 | 1:55 pmΔείτε αγγελίες στο Νομό Φλώρινας

Φιλικοί ιστότοποι:

tilegrafima.gr

ekklisiaonline.gr

7news.gr

Nea Smyrni Online

www.vimaorthodoxias.gr