Ειδήσεις &
Τοπικά Νέα

Ελλάδα   »   Ν. Φλώρινας    »    Ειδήσεις & Τοπικά Νέα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας αύριο 24 Ιουλίου Τρίτη και ώρα 15:00


Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 24 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 76/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την ΣΤ΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»

2. «Επιλογή υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2018»
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
3. «Ορισμός υπολόγου για την πληρωμή ενταλμάτων προπληρωμής της ΔΕΔΔΗΕ»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

4. «Επιστροφή καταβληθέντος ποσού»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

5. «Σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

6. «Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου χρήσης 2018 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

7. «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

8. «Έγκριση δαπανών συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων καθώς και έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

9. «Καταβολή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 50.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας για το έτος 2018»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

10. «Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου ¨Ασφαλτοστρώσεις δρόμων, διαπλάτυνση τεχνικού στην είσοδο του Τ.Δ. Μελίτης¨ με ανάδοχο την ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

11.«Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου ¨Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Νεοχωρακίου¨ με ανάδοχο τον Γεώργιο Κ. Γιαννουλούδη»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

12. «Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου ¨Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Μελίτης¨ με ανάδοχο τον Γεώργιο Κ. Γιαννουλούδη»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

13. «Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Φλώρινας στην πράξη ¨CULTURELANDS¨»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

14. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου ¨ΔΡΥΑΔΕΣ¨ Μεσονησίου για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις 15 Αυγούστου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

15. «Επιχορήγηση του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Φλώρινας για τη διοργάνωση του 3ου αγώνα Πρωταθλήματος Enduro Βορείου Ελλάδος, στις 2 Σεπτεμβρίου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

16. «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Εργαζομένων ΔΕΗ Ν. Φλώρινας, στις 27 Ιουλίου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

17. «Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον 1ο Κυνηγετικό Σύλλογο Φλώρινας, στις 28 Ιουλίου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

18. «Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Κλαδοράχης ¨ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ¨, στις 13, 14 & 15 Αυγούστου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

19. «Παραχώρηση του προαύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Ατραπού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ατραπού ¨ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ¨, για τη διοργάνωση πανηγυρικών εκδηλώσεων, στις 5 & 6 Αυγούστου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

20. «Παραχώρηση μίας (1) αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Ατραπού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ατραπού ¨ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ¨, για ένα έτος»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

21. «1η τροποποίηση του καθορισμού κοινοχρήστων χώρων εντός της πλατείας Γ. Μόδη (δυτικό τμήμα-κανόνια) προς παραχώρηση χρήσης για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων» (σχετική η με αριθμ. 35/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

22. «Παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων της μελέτης με τίτλο: ¨Αποτύπωση, σύνταξη μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας παιδικών σταθμών και υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φλώρινας για την αδειοδότησή τους¨»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

23. «Δωρεά παραχώρησης μελέτης του Δήμου Φλώρινας στο ΝΠΔΔ του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.


Δημοσιεύθηκε στις 23 July 2018 | 4:23 pm


Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα στο 8ο Παμμακεδονικό αντάμωμα (γράφει ο Μπάμπης Θ. Τριανταφυλλίδης)


γράφει ο Μπάμπης Θ. Τριανταφυλλίδης 


Άλλο ένα Παμμακεδονικό αντάμωμα στη Σιταριά είναι μια πραγματικότητα της αποτυχίας και εντάσσεται στη σορό των αποτυχημένων εκδηλώσεων.

Εμείς το τονίσαμε και στο 6ο και στο 7ο πως αυτής της μορφής αντάμωμα μοιραία είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Κάθε τι νέο αν δεν στηρίζεται σε στέρεες βάσεις θα είναι μετριότητα, θα ακολουθήσει την πεπατημένη,

θα αποτελέσει μια καρικατούρα πολιτισμού. Και το 8ο Παμμακεδονικό αντάμωμα στηρίζονταν σε ξύλινα πόδια, χωρίς πολιτιστικό, ιστορικό και επιστημονικό υπόβαθρο, χωρίς νέα στοιχεία, χωρίς δράσεις που να προκαλούν ενδιαφέρον. Ούτε τα σουβλάκια, ούτε τα λουκάνικα και οι μπύρες μπόρεσαν να συγκινήσουν τους συμπολίτες μας και να παρευρεθούν σε μια εκδήλωση που το μόνο που της έχει απομείνει πια είναι ο βαρύς τίτλος. Οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν νοστιμότατα αν εξαιρέσεις το μπόλικο αλατοπίπερο και φτηνά αν λάβεις υπόψιν σου ότι τα πληρώσαμε μόλις ένα ευρώ το τεμάχιο.

Όσο κι αν πικράνω κάποιους πρέπει να πούμε τις αλήθειες και τα ψέματα του 8ου Παμμακεδονικού ανταμώματος μήπως και φιλοτιμηθούν κάποιοι και περισώσουν αυτή την τόσο σημαντική εκδήλωση, ειδικά στους καιρούς που ζούμε, και επανέλθουν στην αρχική της στόχευση της ουσιαστικής προσφοράς στους συμπολίτες μας και τον τόπο.

Πρέπει να ξεχωρίσω την ευγενική συμπεριφορά της δραστήριας προέδρου της κοινότητας Ζωής Τσακμάκη, η οποία μας υποδέχτηκε και μας καλωσόρισε. Και το λέω αυτό γιατί κάποιοι δεν αντέχουν στην κριτική και την διαφορετική γνώμη. Δείγμα κι αυτό της ευγένειας τους.

Στην περίπτωση της Σιταριάς έχουμε την αμετροέπεια να συναντά την απόλυτη γελοιοποίηση. Κι αυτό γιατί:

-Στην αρχή μας παραμύθιασαν ότι θα συμμετάσχουν 80 και πλέον σύλλογοι, τονίζοντας πόσο μαζικό θα ήταν φέτος το αντάμωμα και πόσο θα ωφελούσε την τοπική οικονομία η ιστορία αυτή. Στη συνέχεια τρόμαξαν και οι ίδιοι από τα ψέματα που μας σέρβιραν και αρχίσανε να τα μαζεύουν. Ανάλογα με το από πού φυσούσε ο άνεμος οι σύλλογοι γίνονταν 50, 43, 80 και τούμπαλιν.

Στην πραγματικότητα σύμφωνα με τα καθημερινά στοιχεία που δημοσιοποιούσαν με τον δικό τους τρόπο δεν ξεπερνούσαν τους είκοσι. 

-Όμως δεν τους εγκατέλειψαν μόνο οι σύλλογοι, υποβαθμίστηκε και η εκπροσώπηση τόσο του Δήμου Φλώρινας όσο και της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Ο μεν Γιάννης Βοσκόπουλος εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Χρήστο Μπαρδάκα, ο δε Στέφανος Μπίρος δια του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γέρου . Η απουσία του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Σέλτσα ήταν αναμενόμενη.

- Μας έλειψαν φέτος και οι Μακεδονικές οργανώσεις τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού. Άλλοτε διαγκωνίζονταν ποιος να πρωτοχαιρετήσει. Βρίσκονται σε διάσταση με τον σύλλογο Σιταριάς «Νέοι Ορίζοντες»; Διαφωνούν με την κατεύθυνση και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το Παμμακεδονικό αντάμωμα; Θα το δούμε στη συνέχεια.

Παρευρίσκονταν μόνο ο πρόεδρος της ένωσης μακεδόνων Ελλάδας- Αυστραλίας τον οποίο εκδιώξανε κακήν κακώς πριν μερικά χρόνια.

-Το αντάμωμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως φεστιβάλ χορών όλων των φυλών του «Ισραήλ», γιατί ακούσαμε μακεδονικό τσάμικο από το σύλλογο μακεδόνων Βόλου, αν θυμάμαι καλά, και μακεδονικό τραγούδι στο βλάχικο ιδίωμα.

-Δεν έγινε η ημερίδα για την ιστορία της Μακεδονίας, γιατί λέει ότι διαφώνησαν με τους εισηγητές!!! Μα αν διαφωνούσαν ας τους άλλαζαν και ας έβαζαν της αρεσκείας τους, που θα ήταν στα μέτρα τους. Ήταν τόσο δύσκολο ή τους ήταν αδιάφορο αν γίνει ή όχι;

- Στα αρνητικά της εκδήλωσης είναι και η παραβίαση του πρωτοκόλλου για την τοπική μας εξουσία. Κι αυτό βαρύνει την οργανωτική επιτροπή. Προσφωνήθηκε πρώτα ο Αντιδήμαρχος Φλώρινας, στη συνέχεια ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Φλώρινας και στο τέλος ο βουλευτής Φλώρινας Γιάννης Αντωνιάδης, ενώ έπρεπε να ακολουθήσουν την αντίθετη φορά.

- Η εκδήλωση απομονώθηκε χωρίς την αναγκαία δημοσιότητα και χωρίς την οργανωτική διασύνδεση με συλλογικότητες.

-Για άλλη μια φορά η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της Σιταριάς και των γύρω χωριών γύρισαν την πλάτη στην εκδήλωση του συλλόγου «Νέοι Ορίζοντες». Όποιος είχε καθαρή ματιά μπορούσε να δει τι συμβαίνει. Οι συμπολίτες μας προτίμησαν τα πανηγύρια στα άλλα χωριά και όχι το αντάμωμα στη Σιταριά. Τουλάχιστον στα πανηγύρια ζουν την αυθεντικότητα που συγκινεί τον καθένα μας.
Χειρότερα δεν γίνονταν. Η γύμνια τους φάνηκε όταν αποχώρησαν οι σύλλογοι που συμμετείχαν στο αντάμωμα της Κυριακής και έμειναν οι λιγοστοί κάτοικοι που δεν ξεπερνούσαν κάποιες δεκάδες. Κι αυτό το θεωρούν επιτυχία. Αλλά έτσι είναι όταν βάζεις τον πήχη πολύ χαμηλά.

-Την Κυριακή στην κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης που ήταν το αντάμωμα συμμετείχαν μόλις 13 σύλλογοι συμπεριλαμβανομένου και της Σιταριάς. Αυτοί ήταν οι 80 σύλλογοι που διαλαλούσαν!!! Μετρήσαμε 13 λάβαρα. Τόση φτώχεια.

-Η προχειρότητα ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της διοργάνωσης. Ήταν τέτοιο το μπάχαλο, που ξεχάσανε να μνημονεύσουν συλλόγους που συμμετείχαν στην εκδήλωση και τους εντάξανε στη λίστα ύστερα από διαμαρτυρία τους. Όμως δεν ξέχασαν να ευχαριστήσουν το κομμωτήριο που χτένιζε όλες αυτές τις μέρες την παρουσιάστρια, η οποία να επισημάνω ήταν ευπρεπής και σοβαρή στο ρόλο που της αναθέσανε, σε αντίθεση με την όλη διοργάνωση.

-Για την ενίσχυση του τουρισμού και της κίνησης των ξενοδοχείων ας μην μιλάμε. Είναι για γέλια. Προκαλούμε λοιπόν τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου «Νέοι Ορίζοντες» να κάνουν ένα δημόσιο απολογισμό και να μας πουν τι έξοδα κάνανε, πόσα πληρώσανε σε ξενοδοχεία και αλλού, τι εισπράξανε από τα ποτά, τα σουβλάκια και τα λουκάνικα, πόσες επιχορηγήσεις είχαν και από ποιους και φυσικά τι φόρο πληρώσανε. Έτσι όπως επιβάλλει η νομιμότητα και κάνει κάθε σύλλογος. Για να μην λέμε αερολογίες. Το ζητήσαμε και πέρυσι αλλά κωφεύσανε, το ζητάμε και φέτος. Τι φοβούνται; «Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα».


Δημοσιεύθηκε στις 23 July 2018 | 4:15 pm


Συντονισμός ενεργειών των φορέων για την έλευση του φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία


Συνάντηση συντονισμού για τα θέματα της έλευσης του φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία, με αξιοποίηση του Αγωγού ΤΑΡ που προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία και να παρέχει φυσικό αέριο από το πρώτο 3μηνο του 2020, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη, την Πέμπτη 19 Ιουλίου στα γραφεία της ΡΑΕ στην Αθήνα, παρουσία του Προέδρου της ΡΑΕ Νικόλαο Μπουλαξή και του συνεργάτη του Διονύση Παπαχρήστου, καθώς επίσης και του Διευθύνοντα  Συμβούλου της ΔΕΔΑ ΑΕ Θεόδωρου Τερζόπουλου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, επιβεβαιώθηκε η ένταξη παροχής φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία, με προτεραιότητα στην Καστοριά, στο Άργος Ορεστικό, στους Μανιάκους και στα Γρεβενά, όπως άλλωστε παρουσιάζονται στο εγκεκριμένο από το Δ.Σ. της ΔΕΔΑ ΑΕ, 20ετες και αντίστοιχα 5ετες Σχέδιο Ανάπτυξης.

Τέθηκαν χρονοδιαγράμματα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΔΑ, για την αξιοποίηση των πόρων στη Δυτική Μακεδονία, των εγκρίσεων της Άδειας Διανομής, της Άδειας Διαχείρισης και των τιμολογίων από τη ΡΑΕ.
Οριστικοποιήθηκε η θέση απομαύστευσης του φυσικού αερίου και έγινε μια πρώτη συζήτηση για τον φορέα που θα εμπορεύεται το φυσικό αέριο.
Εντός του Σεπτεμβρίου εκτιμάται, ότι η ΡΑΕ θα λάβει τις οριστικές αποφάσεις επί των κρίσιμων αυτών ζητημάτων, που αφορούν το σύνολο του Αγωγού ΤΑΡ και στη συνέχεια θα επικαιροποιηθούν τα δεδομένα του έργου.

«Παίρνοντας υπόψη ότι πρόκειται για ένα σύνθετο έργο που απαιτεί πόρους, αλλά και συνεργασία και συντονισμό διαφορετικών φορέων, η πρόοδος των διαδικασιών είναι πολύ σημαντική», τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.

Δημοσιεύθηκε στις 23 July 2018 | 10:42 am


Ενημέρωση σχετικά με τις δηλώσεις συγκομιδής αμπελοκαλλιέργειας για το έτος 2018


«Ενημέρωση σχετικά με τις δηλώσεις συγκομιδής αμπελοκαλλιέργειας για το έτος 2018»
Σχετικά με τις Δηλώσεις Συγκομιδής που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι αμπελοκαλλιεργητές ετησίως μετά το πέρας του τρυγητού η ΔΑΟΚ Φλώρινας, κατόπιν σχετικών οδηγιών του ΥΠΑΑΤ και προκειμένου να τηρούνται οι Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις για το σύνολο των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, διευκρινίζει στους υπόχρεους τα εξής:

Στην ένδειξη «Οινοποίηση από τον Δηλούντα», η ανώτερη συνολική ποσότητα που επιτρέπεται να δηλωθεί είναι 1700 κιλά και είναι αυτή που αντιστοιχεί σε 1000 λίτρα οίνου για ιδιωτική κατανάλωση.

Στην περίπτωση που η ποσότητα σταφυλιών που συγκομίζεται είναι μεγαλύτερη από 1700 κιλά, θα πρέπει να προκύπτει από την Δήλωση Συγκομιδής η πώληση της επιπλέον ποσότητας σε οινοποιείο ή η παράδοση της σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η επιστροφή της με τη μορφή τελικού προϊόντος στους ίδιους, οπότε οι αμπελοκαλλιεργητές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν επιπλέον της Δήλωσης Συγκομιδής και Δήλωση Παραγωγής.

Παρακαλούνται οι αμπελοκαλλιεργητές για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2385350543-4 και στους κ. Κοσμά Ρούφα και Φ. Γκέσου.


Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΤΙΝΗΣ 

Δημοσιεύθηκε στις 23 July 2018 | 10:40 am


Παράδοση τίτλων στους δικαιούχους του αναδασμού της Τ.Κ. Παλαίστρας


Η Π.Ε. Φλώρινας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι την Τρίτη 24 Ιουλίου και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η παράδοση των τίτλων στους δικαιούχους του αναδασμού της Τ.Κ. Παλαίστρας, στο κοινοτικό κατάστημα της Τ.Κ. Παλαίστρας.


Δημοσιεύθηκε στις 23 July 2018 | 10:37 am


Πρόταση για ανέγερση μνημείου (γράφει ο Μιχάλης Χάτζιος)

γράφει ο Μιχάλης Χάτζιος

Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται 74 χρόνια από μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που γνώρισε η πόλη μας στην πρόσφατη ιστορία της. Αναφέρομαι στο βομβαρδισμό της Φλώρινας από τα συμμαχικά αεροπλάνα την 28η Ιουλίου 1944, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιχείρησης των συμμάχων με στόχο αποθήκες και τμήματα του Γερμανικού Στρατού Κατοχής, που βρίσκονταν στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της πόλης μας. Όπως είναι γνωστό, αυτήν την ημέρα, έχασαν την ζωή τους εξήντα τρεις άμαχοι συμπολίτες μας, αφού κάποιες από τις βόμβες των αεροπλάνων έπληξαν περιοχές του αστικού ιστού. http://www.florinapast.mysch.gr/?p=1079

Φρονώ πως έστω και τώρα, εβδομήντα τέσσερα ολόκληρα χρόνια μετά, ο Δήμος μας θα πρέπει να τιμήσει τη μνήμη αυτών των αδικοχαμένων συμπολιτών μας. Έχω καταθέσει προς συζήτηση σχετική πρόταση στο Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας με την οποία προτείνω την «ανέγερση μνημείου άμαχων πεσόντων του βομβαρδισμού της Φλώρινας, 28-7-1944»

Ένα μνημείο όπου συγγενείς των θυμάτων θα έχουν το θρησκευτικό δικαίωμα να τιμούν την ιερή μνήμη των νεκρών τους και να τελούν μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τους.

Ένα μνημείο ΤΙΜΗΣ και ΜΝΗΜΗΣ, που θα θυμίζει σε όλους μας, τους άμαχους πεσόντες συμπολίτες μας και θα προωθεί την ιστορική μνήμη στις νεώτερες γενιές ως προς τις καταστροφές, τους θανάτους και γενικά όλα τα δεινά που επέφερε ο πόλεμος και στον τόπο μας.

Μιχάλης E. Χάτζιος
Εκπαιδευτικός
Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας

Δημοσιεύθηκε στις 23 July 2018 | 9:51 am


Αν άλλαζες «πουλί»… (γράφει ο Σπύρος Α. Ηλιάδης)


γράφει ο Σπύρος Α. Ηλιάδης

-Μια ευτυχισμένη θεία πέρναγε την ελεύθερη ώρα της μεγαλώνοντας τον μικρό Γιαννάκη, παράλληλα ήταν συνεπής στο νοικοκυριό του σπιτιού της, όλα άστραφταν ήταν ταχτοποιημένα και πεντακάθαρα.
-Τις ώρες που ο άντρα της εργαζόταν η θεία φρόντιζε να είναι πάντα κοντά στο ανιψάκι της, το συνόδευε στο πάρκο και στη παιδική χαρά δεν του χάλαγε ποτέ το χατίρι το αγαπούσε υπερβολικά και τον αισθανόταν σαν δικό της παιδί.
-Έτσι πέρναγαν τα χρόνια και ο μικρός Γιαννάκης μια μέρα πήρε την μεγάλη απόφαση να ρωτήσει: Γιατί θεία δεν έχεις δικό σου παιδί;
Η θεία απάντησε: Δεν μου το έφερε ακόμα ο πελαργός.
Αν άλλαζες «πουλί» ίσως ερχόταν το παιδί, είπε με νόημα ο μικρός Γιαννάκης.-

Κεντρική ιδέα: Πολλές φορές η παιδική αθωότητα λέει πικρές αλήθειες!

Σπύρος Α. Ηλιάδης
Δημοσιογράφος Εκδότης
[email protected]

Δημοσιεύθηκε στις 23 July 2018 | 9:46 am


Πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση φίλων της Δημοκρατικής Πολιτείας στη Φλώρινα


Την Τετάρτη 18 Ιουλίου στο Ξενοδοχείο Φαίδων πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση φίλων της Δημοκρατικής Πολιτείας στη Φλώρινα. Οι ομιλητές στην εκδήλωση ήταν δύο από τους ιδρυτές της, οι Δρ. Θωμαΐς Κακούλη, Καθηγήτρια Βιοτεχνολογίας Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Κάρλοου της Ιρλανδίας, και Πρόεδρος της Ελληνορθοδόξου Κοινότητας Ιρλανδίας, και ο Δρ. Ιωάννης Αργυρόπουλος από τις ΗΠΑ, ειδικός στις τηλεπικοινωνίες. 

Η Δημοκρατική Πολιτεία είναι μια κίνηση που δημιουργήθηκε από απλούς Έλληνες της  καθημερινότητας και της βιοπάλης στην Ελλάδα και στην Ομογένεια. Η ανάγκη που ώθησε τη δημιουργία της ήταν η διαπίστωση πως η βαθύτατη κρίση που βιώνει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα δεν είναι απλά οικονομική αλλά κυρίως πολιτική. Έτσι στην πορεία της ίδρυσής της επισημάνθηκαν οι παράγοντες, με τη βοήθεια της πολιτικής επιστήμης, που είναι αναγκαίοι για τη σωστή λειτουργία ενός ευνομούμενου κράτους, αλλά και για την καθιέρωση ενός νέου ήθους στον δημόσιο διάλογο. 

Η Δημοκρατική Πολιτεία έχει σκοπό να ενώσει και να δώσει φωνή σε όλους τους ευσυνείδητους Έλληνες που τη τελευταία σχεδόν δεκαετία υποφέρουν από την κρατική δυσλειτουργία και παθογένεια. Οι αναγκαίοι παράγοντες για την καλή λειτουργία του κράτους είναι κι οι αρχές που διέπουν τη Δημοκρατική Πολιτεία. 

Αυτές είναι: 

1.Ελλάδα ελεύθερη και δημοκρατική, με βασικό στοιχείο του πολιτεύματος τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διάκριση των εξουσιών

2.Αξιοκρατία, διαφάνεια και λογοδοσία Κυβέρνησης και Δημόσιας Διοίκησης σε όλα τα επίπεδα (κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής)

3.Ισονομία και κατάργηση προνομίων υπουργών, βουλευτών και γενικά αιρετών οργάνων της Διοίκησης

4.Συνεχής έλεγχος της νομοθετικής/εκτελεστικής εξουσίας από το λαό

5.Δικαιοσύνη ανεξάρτητη, αμερόληπτη και αποτελεσματική (ταχεία απονομή)

6.Παραγωγή νομοθετικού έργου με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση (για απαλλαγή από το συνεχές “ράβε-ξήλωνε” της νομοθεσίας μας)

7.Πλήρης εφαρμογή των Νόμων και αναζήτηση ευθυνών σε όλη την ιεραρχία, είτε για μη εφαρμογή Νόμου είτε για μη άσκηση του αντίστοιχου ελέγχου.

8.Σοβαρό κράτος, φιλικό προς τον πολίτη και αρωγός στην υγιή επιχειρηματική προσπάθεια, με μέριμνα και σεβασμό προς το περιβάλλον

9.Παιδεία που δίνει γνώσεις και συνάμα διαμορφώνει ενάρετο χαρακτήρα, με συνεχή έμφαση στην αγωγή του πολίτη, την ελληνική ιστορία, γλώσσα και παράδοση

10.Κοινωνία όπου κυριαρχούν παραδοσιακές ελληνικές αξίες και αρετές, όπως φιλότιμο, εντιμότητα,  αλληλεγγύη, ανθρωπιά

Η προσπάθεια της Δημοκρατικής Πολιτείας όμως δεν σκοπεύει απλά να βοηθήσει στη δημιουργία ενός κράτους λειτουργικού αλλά άχρωμου, άοσμου και άγευστου, ή ακόμα χειρότερα, μη ελληνικού. Επιδιώκει επίσης την προστασία, διατήρηση, προβολή και διάδοση της ελληνικής ταυτότητας, της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Δημοκρατική Πολιτεία θέλει η Ελλάδα που είναι κληρονόμος του ελληνικού πνεύματος να το συνεχίσει. Θέλει μια Ελλάδα ισχυρή για να αντιμετωπίζει κάθε απειλή και πρόκληση. Θέλει η Ελλάδα να είναι και να παραμείνει η μητέρα πατρίδα των απανταχού Ελλήνων. Θέλειη Ελλάδα να είναι πάντα πηγή έμπνευσης για την ανθρωπότητα. Και θέλει να την παραδώσει στην επόμενη γενιά καλύτερη, με εντολή να την κάνουν κι αυτοί ακόμα καλύτερη.

Η κίνηση της Δημοκρατικής Πολιτείας δε χρηματοδοτείται ούτε στηρίζεταιαπό κανένα πολιτικό κόμμα ή φορέα, ούτε από κάποιο κανάλι, και επί του παρόντος βρίσκεται στη διαδικασίααναγνώρισής της ως σωματείο. Καλεί όλους τους ευσυνείδητους, πατριώτες και δημοκρατικά κι ελεύθερα σκεπτόμενους Έλληνες να την αγκαλιάσουν και να γίνουν μέλη της, και να ενισχύσουν αυτήν την προσπάθεια. Το κάλεσμα απευθύνεται ιδιαίτερα σε γονείς, δασκάλους κι εκπαιδευτικούς από κάθε βαθμίδα, καθώς το μέλλον της Ελλάδας είναι οι νέοι άνθρωποι.

Η Δημοκρατική Πολιτεία ευχαριστεί θερμά τους φίλους της που συμμετείχαν στην εκδήλωση, το  Ξενοδοχείο Φαίδων για την παροχή του χώρου συνάντησης με την κατάλληλη υποδομή, καθώς και όλους όσοι βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. 

Μπορείτε να ενημερωθείτε και να συμμετάσχετε στη Δημοκρατική Πολιτεία μέσω:
•της ιστοσελίδας της www.dimokratikipoliteia.gr, καθώς επίσης μέσω 
•της σελίδας https://web.facebook.com/Δημοκρατική-Πολιτεία-1524501247575453/
και 
•της ομάδας  https://web.facebook.com/groups/DimokratikiPoliteia/της στο Facebook. 

Φλώρινα, 21 Ιουλίου 2018

Δημοσιεύθηκε στις 23 July 2018 | 9:43 am


Βόλεϊ: Παρών στο αθλητικό φεστιβάλ του Αμυνταίου ο Αριστέας


Για ακόμα μια φορά ο Αριστέας Φιλώτα Αμυνταίου φώναξε παρών, σε ένα ακόμα μεγάλο αθλητικό γεγονός, όπως αυτό του αθλητικού φεστιβάλ που φιλοξένησε η πόλη του Αμυνταίου, το διάστημα 16-18 Ιουλίου.

Σύσσωμος ο σύλλογος του Φιλώτα βρέθηκε στο προαύλιο χώρο του παλαιού ‘Α Δημοτικού σχολείου, εκεί όπου προπονητές και αθλήτριες, υποδέχτηκαν μικρούς και μεγάλους για να τους μυήσουν στα μυστικά του αθλήματος.

Μάλιστα την Τετάρτη 18/07, τελευταία ημέρα του φεστιβάλ, οι άνθρωποι του συλλόγου υποδέχτηκαν και φιλοξένησαν, τον βοηθό προπονητή της εθνικής εφήβων κ. Δημήτριο Χριστοφορίδη , καθώς και μια τετραμελή ομάδα επίδειξης της εθνικής εφήβων, Κερδίζοντας τις εντυπώσεις και τα βλέμματα των θεατών.
Τόσο ο πρόεδρος του Αριστέα, κ. Αναστάσιος Κατσουπάκης, όσο και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, κ. Δημήτριος Χριστοφορίδης, μίλησαν στην κάμερα, για την αθλητική εκδήλωση και τον προγραμματισμό που ακολουθεί…


Δημοσιεύθηκε στις 20 July 2018 | 6:29 pm


Ομοφυλοφιλία: η ορθόδοξη θέση - γράφει ο Αρχιμ. Κοσμάς Λαμπρινός

γράφει ο Αρχιμ. Κοσμάς Λαμπρινός - Ιεροκήρυξ

Ομοφυλοφιλία: η ορθόδοξη θέση
Λαμβάνοντας υπόψη την παραδοσιακή Ορθόδοξη ερμηνεία της Παλαιάς και
Καινής Διαθήκης, όπως αυτή εκφράζεται στη λειτουργική λατρεία της
Εκκλησίας, τις μυστηριακές ακολουθίες, τους Ιερούς Κανόνες και τη ζωή
και διδασκαλία των Αγίων, είναι σαφές ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία ενστερνίζεται τις απόψεις εκείνων των Χριστιανών, ομοφυλόφιλων ή ετεροφυλόφιλων, οι οποίοι βλέπουν τον ομοφυλοφιλικό προσανατολισμό ως διαταραχή και ασθένεια, και οι οποίοι επομένως θεωρούν τις ομοφυλοφιλικές πράξεις αμαρτωλές και καταστροφικές.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας ανά τους αιώνες, αγιογραφικές περικοπές όπως οι επόμενες δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε άλλη εκτός από την προφανή ερμηνεία:
  • Αν ένας άνδρας κοιμηθεί με έναν άντρα όπως με μια γυναίκα,και οι δύο έχουν διαπράξει βδέλυγμα … (Λευιτικό κ΄ 13)
  • Γι’ αυτό το λόγο (δηλ. για την άρνησή τους να αναγνωρίσουν,να ευχαριστήσουν και να δοξάσουν το Θεό) ο Θεός τους παρέδωσε σε επαίσχυντα πάθη. Οι γυναίκες τους αντάλλαξαν τις φυσικές σχέσεις με τις παρα φύση, και παρομοίως οι άνδρες άφησαν τις φυσικές σχέσεις με τις γυναίκες και κάηκαν με φλόγα ακράτητης επιθυμίας μεταξύ τους, διαπράττοντας άνδρας με άνδρα επαίσχυντες πράξεις και λαμβάνοντας έτσι από τον ίδιο τους τον εαυτό το μισθό που τους άξιζε για την πλάνη τους (Ρωμ. α΄ 26-27).
  • Μην πλανάσθε! Ούτε οι πόρνοι, ούτε οι ειδωλολάτρες, ούτε οι μοιχοί, ούτοι οι εκθηλυμένοι, ούτε οι αρσενοκοίτες (δηλ. σοδομίτες,αυτοί που κοιμούνται με άντρες), ούτε οι πλεονέκτες, ούτε οι κλέφτες, ούτε οι μέθυσοι, ούτε οι υβριστές, ούτε οι άρπαγες πρόκειται να κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Και τέτοιοι είναι, δυστυχώς,πολλοί εκ των συγχρόνων. Αν όμως πλυθήτε και αγιασθείτε και δικαιωθείτε με τη Χάρι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με τη χάρι του Αγίου Πνεύματος μπορείτε μόνο να καθαρισθείτε και ψυχικώς. (Α΄ Κορ. στ΄ 9-11)

Δημοσιεύθηκε στις 20 July 2018 | 6:15 pm


Εκδόθηκε Πρόσκληση για Δράσεις Στήριξης Ψυχικής Υγείας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας


Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης υπέγραψε Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για Δράσεις Στήριξης Ψυχικής Υγείας σύμφωνα µε τον Ν. 2716/1999, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 960.000,00 €, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)».
Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ψυχαργώς Τ' (2011-2020) του Υπουργείου Υγείας και εμφορούνται από τις αρχές και τις αξίες της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. Όπως αναφέρεται στο Νόμο 2716/1999 «οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας διαρθρώνονται, οργανώνονται και λειτουργούν με βάση τις αρχές της τομεοποίησης και της κοινοτικής ψυχιατρικής, της προτεραιότητας της πρωτοβάθμιας φροντίδας, της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, της αποϊδρυματοποίησης, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας, καθώς και της πληροφόρησης και εθελοντικής αρωγής της κοινότητας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας».
Στο πλαίσιο αυτό, μέσω της παρούσας Πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν:

Υπηρεσίες κατ' οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ψυχικές διαταραχές ή διαταραχές συμπεριφοράς ή διαταραχές αυτιστικού τύπου.

Ενίσχυση Λειτουργίας Κινητών Μονάδων με παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο της κάλυψης των ελλειμμάτων στην υποστήριξη παιδιών/εφήβων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ειδικά Κέντρα Ημέρας για άτομα με Alzheimer ως μονάδες ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας ασθενών με Αλτσχάϊμερ και άλλες συναφείς διαταραχές.

Προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης σε άτομα που πάσχουν από άνοια μέσω δράσεων διασύνδεσης των Κέντρων Ημέρας Alzheimer με Μονάδες ΟΤΑ για την Τρίτη ηλικία (ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ), καθώς και δράσεων διασύνδεσης των Ιατρείων Μνήμης με Κέντρα Υγείας.
Οι ανωτέρω δράσεις θα υλοποιηθούν µε βάση τα οριζόμενα στις αντίστοιχες εγκρίσεις σκοπιμότητας του Υπουργείου Υγείας.
Η Πρόσκληση απευθύνεται σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Ν.2716/99 (ΦΕΚ 96 Α ), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)/Εποπτευόμενοι φορείς από το Υπουργείο Υγείας του Ν.2716/99 (ΦΕΚ 96 Α) και όσους φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.
Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ , από 11/07/2018 και ώρα 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως 28/09/2018 και ώρα 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).
Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 - 2020.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και τα συνοδευτικά της έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.

Δημοσιεύθηκε στις 20 July 2018 | 2:58 pm


Γιατί όλες οι εκκλησίες του Προφήτη Ηλία είναι στα βουνά;


Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Προφήτη Ηλία, που έζησε και έδρασε το 90-100 Πχ. Υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριος και δυναμικός αντιπρόσωπος του Θεού και λόγω του τρόπου ζωής του όλες οι εκκλησίες που είναι αφιερωμένες σε αυτόν βρίσκονται σε κορυφές βουνών και λόφων.

Ο Ηλίας ο Θεσβίτης ήταν Ισραηλίτης προφήτης του Θεού, γιος του Σωβάκ και καταγόταν από το χωριό Θέσβη της Γαλαάδ. Το όνομα του αποτελεί ελληνική μεταφορά του αντίστοιχου εβραϊκού ονόματος Ελιγιαχού (אליהו‎), το οποίο σημαίνει «Ο Θεός μου είναι ο Ιεχωβά», ενώ αναφορές στον προφήτη Ηλία εμπεριέχονται και στο Κοράνι.

Σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα στη Θράκη και τη Μακεδονία, ο προφήτης Ηλίας θεωρούνταν κύριος της βροχής, των βροντών και των κεραυνών, ενώ το όνομα του συνδέθηκε με τον καυτό καλοκαιρινό Ηλιο αλλά και τις καλοκαιρινές μπόρες, λόγω της ιδιότητας του προφήτη Ηλία ως ρυθμιστή των καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη.

Τα θαύματα του προφήτη που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη είναι πολλά και συνδέονται με την ιδιότητα του ως ρυθμιστή των καιρικών συνθηκών, αφού είναι αυτός που κατέβασε τρεις φορές φωτιά από τον ουρανό, εμπόδισε τη βροχή και δεν έβρεξε για τρεισήμισι χρόνια, ανέστησε τον νεκρό γιο της Σεραφθίας χήρας και έκαψε τους εκατό ανθρώπους που έστειλε ο βασιλιάς Οχοζίας. Επίσης είδε το Θεό στο όρος Χωρήβ και έσχισε τον Ιορδάνη ποταμό και ανελήφθη με πύρινη άμαξα στον ουρανό, αφήνοντας συνεχιστή του έργου του το μαθητή του, Ελισσαίο και στη Μεταμόρφωση του Χριστού στάθηκε δίπλα Του μαζί με τον Μωϋσή.

Ωστόσο ο λόγος που οι εκκλησίες του είναι χτισμένες στο βουνό σχετίζεται με τη λαϊκή παράδοση που αναφέρει ότι ο Αϊ-Λιας ήταν ναύτης που η θάλασσα προσπάθησε πολλές φορές να τον πνίξει και όταν βαρέθηκε τα ταξίδια, αποφάσισε να βρει ένα μέρος που να μην ξέρουν τι είναι θάλασσα και καράβι. Ετσι, σύμφωνα με την παράδοση, πήρε ένα κουπί στον ώμο και τράβηξε για τη στεριά και όποιον συναντούσε τον ρωτούσε τι είναι αυτό που κρατάει στα χέρια του και όσο του απαντούσαν «κουπί», τραβούσε ψηλότερα.

Οταν κάποτε έφτασε σε ένα ψηλό βουνό συνάντησε έναν τσοπάνη και τον ρώτησε τι ήταν αυτό που βαστούσε. Ο τσοπάνης το κοίταξε καλά καλά και ύστερα του είπε «ξύλο είναι». Ο Αϊ-Λιας γέλασε ικανοποιημένος και έμεινε από τότε κοντά στους ανθρώπους των βουνών και όπως αναφέρει η παράδοση «Στένει ολόρθο το κουπί, χτίζει μια καλύβα και αποφασίζει να μείνει εκεί όλη του τη ζωή. Για τούτο τον Άγιο Ηλία τον βάνουν πάντα στα ψηλώματα»

Στις 20 Ιουλίου που εορτάζεται η μνήμη του προφήτη, δεν εορτάζουμε την κοίμηση, -γιατί ο προφήτης δεν πέθανε ποτέ- αλλά την ανάληψή του. Συγκεκριμένα ο απόστολος Παύλος αναφέρει ότι ο Προφήτης Ηλίας δεν ανελήφθη όπως ο Κύριος, εις τον ουρανό, αλλά άφησε ο Θεός να φανεί ότι ανελήφθη και ζει κάτω εις την γη με το φθαρτό του σώμα, χιλιάδες χρόνια τώρα.

vimaorthdoxias.gr

Δημοσιεύθηκε στις 20 July 2018 | 12:03 pm


Ρεπορτάζ του West Channel για τις επερχόμενες Αυτοδιοικητικές εκλογές - Πιθανές υποψηφιότητες (video)


Ρεπορτάζ του West Channel για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές με αναλυτικές αναφορές στους νυν αλλά και στις πιθανές υποψηφιότητες που θα υπάρξουν.
Δείτε το παρακάτω βίντεο : 

Δημοσιεύθηκε στις 20 July 2018 | 11:55 am


Τραύμα στην Δημοκρατία ή Έλλειψη Δημοκρατίας; (γράφει ο Πέτρος Γ. Γώγος)


γράφει ο Πέτρος Γ. Γώγος


Ένα αλλοπρόσαλλο σκηνικό διαδραματίζεται το τελευταίο διάστημα σε όλη την Ελλάδα, με αφορμή το "σύρσιμο" κυριολεκτικά της σημερινής κυβέρνησης από την υπερδύναμη Αμερική και την ακόλουθό της -δυστυχώς- Ε.Ε., στην γρήγορη λύση του σκοπιανού ζητήματος που ταλανίζει τα τελευταία χρόνια την ελληνική κοινωνία, τους πολιτικούς και τις ...όμορες χώρες.

Μία συμφωνία σε μια φιέστα στην Πρέσπα, άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου, με ένα πλήθος συλλαλητηρίων σε όλη την Ελλάδα, με ακραίες αντιδράσεις των δυνάμεων καταστολής, με πολλή βία και λεκτικές αντιπαραθέσεις ακόμα και μέσα στον "ναό της δημοκρατίας" την βουλή των ελλήνων, πόσο δε μάλλον στα ΜΜΕ και στους δρόμους όπου επεκτάθηκαν οι αντιπαραθέσεις των χιλιάδων πατριωτών - υποστηρικτών της μίας ανόθευτης Μακεδονίας της Ελλάδας  και των λίγων γνωστών αγνώστων μπαχαλάκιδων υποστηριχτών της "Μακεδονίας της αρκούδας". Φτάσαμε στο σημείο τα ΜΑΤια του λαού για να προστατεύουν 100εντεταλμένους μπαχαλάκηδες, να επιτίθενται σε χιλιάδες διαδηλωτές, παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένους, νέους και νέες.
Δεν θα σταθώ στο τί διακυβεύεται από αυτήν την συμφωνία, άλλωστε έχει αναλυθεί πάρα πολύ και θα συνεχίσει από ότι φαίνεται να απασχολεί για πολύ καιρό ακόμα την κοινωνία και τους πολίτες. Θα σταθώ μόνο στην μία και μοναδική λέξη που την έχουν κάνει πιπίλα - λάστιχο (ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό) οι διάφοροι αναλυτές, πολιτικοί, πολίτες, δημοσιογράφοι  και εκατομμύρια..... έλληνες. 


Η λέξη Δημοκρατία.

Η δήλωση του περιφερειάρχη δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδη στην Θεσσαλονίκη: «Τραύμα στη δημοκρατία και στο δημόσιο διάλογο, αυτό που προηγήθηκε το προηγούμενο διάστημα, να έχουμε, κατ’ αρχήν μια συμφωνία, εν κρυπτώ…», πρέπει να μας προβληματίζει και να αναλυθεί ακόμα πιο πολύ.
Οι  φαινομενικά "ερασιτεχνικού τύπου" μα απόλυτα ελεγχόμενες (στρατιωτικού σχεδιασμού) αντιδράσεις μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης, που κατά γενική ομολογία έχει χάσει προ πολλού την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, στόχευαν και σκοπεύουν να περιοριστούν οι αντιστάσεις του Λαού σε μια "επιβαλλόμενη συμφωνία" με την οποία το 70-80% του ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ! 
Που και ποιο είναι λοιπόν το αισθητήριο της Δημοκρατίας με το οποίο προσπαθούν να την επιβάλουν;
Πώς ισχυρίζονται Νομιμότητα όταν ο έτερος συγκυβερνήτης (ΑΝ.ΕΛ.) δηλώνει κατηγορηματικά ότι ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ;
Πώς γίνεται το κόμμα γύρω από το οποίο συσπειρώθηκαν οι διαδηλωτές και οι "αγανακτισμένοι", το κόμμα που πήρε την εξουσία ως ελπίδα,  να αντιδρά τόσο βίαια, ανάλγητα  και απάνθρωπα, με πέτρες, ξύλο με γκλομπς και χημικά από την μια (σε διαδηλωτές) και με το γάντι, με "ευαισθησία" από την άλλη στους φυλακισμένους, για τρομοκρατία, αμετανόητους δολοφόνους (Κουφοντίνας)  και στους ομογάλακτους (Ρουβίκωνας), τη στιγμή που τα στελέχη του προκλητικά αποκαλούν "τραμπούκους και παρακρατικούς" τους διαδηλωτές; Προφανώς είναι και αυτό μία νέα αριστερίστικη ιδεοληψία της Δημοκρατίας.
Πώς γίνεται να κατηγοριοποιούνται και να στοχοποιούονται, οι διαδηλωτές του σήμερα ως φασιστοειδή ακροδεξιά στοιχεία, όταν είναι γνωστό σε όλους, ότι ολόκληρες οικογένειες, πολίτες κάθε ηλικίας, σύλλογοι, σωματεία, χριστιανικές και όχι μόνο οργανώσεις είναι αυτοί που γεμίζουν τις πλατείες και τους δρόμους;
Πόσο πραγματικά άλλαξε η "δημοκρατική" τους ιδεολογία όταν αυτοί οι ίδιοι προκαλούν με τα λεγόμενά τους ¨περί λήξης του εμφυλίου το 2018" (αν είναι δυνατόν), ακούγοντας μάλιστα τον υπερφίαλο γείτονα να λέει "εμείς οι μακεδόνες και εσείς οι Έλληνες". Είναι δημοκρατικό να περιθωριοποιείς εκατομμύρια λαού που, ακούγοντας δηλώσεις τέτοιου είδους, θεωρούν ότι εκτελούν το πατριωτικό τους καθήκον εκφράζοντας το ίδιο που οι κυβερνώντες επικαλούνταν ως Αντιπολίτευση; Ξεχάσατε τα γιαουρτώματα, την χλεύη, τις ύβρεις, τις δράσεις που κάνατε στο παρελθόν; 
Πόσο δημοκρατικό άραγε είναι να εφαρμόζεις την λογική της, με κάθε τρόπο και μέσο, "σπέκουλας υποστήριξης" της άποψής σου, ως "αλάθητο του πάπα", ακροβατώντας, στην αριστερίστικη θολοκουλτούρα σου, προσπαθώντας να αποβάλεις τις "ενοχές από την -από άλλους επιβαλλόμενη - φιλελεύθερη πολιτική" που ακολουθείς; Με τί κόστος; 
Αλήθεια πόσο τραυματίστηκε η δημοκρατία από την έπαρση, τον οίστρο  και την  ιδιαίτερα ειρωνική και εγωκεντρική συμπεριφορά του ΥΠΕΞ κου Κοτζιά με το "αμερικάνικο καπέλο ως νέος "Μπίλι δε Κιντ" κατά την παράδοση του ψηφίσματος του περιφερειακού συμβουλίου Δ. Μακεδονίας στους Ψαράδες από τον Καρυπίδη και τα απαξιωτικά για τον λαό σχόλια που είπε σε αυτόν;
Πόσο πραγματικά τραυματίζεται η δημοκρατία όταν κυκλοφορεί ελεύθερος έστω και ένας από όσους ευθύνονται για την σημερινή κατάσταση, τον διεθνή εξευτελισμό το έλλειμμα, την κατάντια της χώρας;
Μήπως τραυματίζουμε την Δημοκρατία, αντί να την δυναμώνουμε, με τις συχνές απαξιωτικές, φαρμακερές, αριστερίστικες  ατάκες των κυβερνώντων, που απο την μια, ορθώς, στηλιτεύουν τα λάθη του παρελθόντος και τις παλιές πολιτικές, ταυτόχρονα όμως, υποστηρίζουν σθεναρά ένα μεγαλύτερο λάθος το οποίο χειροτερεύει την υγεία της ήδη τραυματισμένης Δημοκρατίας;
Πόσο τραυματίζουμε τις μέχρι σήμερα ήρεμες σχέσεις των κατοίκων των περιοχών που απειλούνται έντεχνα και στοχευμένα, καιρό τώρα, από αυτονομιστικές οργανώσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό -π.χ. Ουράνιο τόξο- με την "πλανημένη σκοπιανοποίηση" (χωρίς να έχουν καμία απολύτως σχέση με τον σκοπιανό επεκτατισμό) κάποιων κατοίκων της Μακεδονίας, όπως έγινε με τον "βίαιο  εκτουρκισμό" των Πομάκων στην Θράκη; Άραγε έχουνε καταλάβει το πρόβλημα που γεννάνε;
Το κύριο ερώτημα που πρέπει να μας προβληματίζει, είναι το αν εξαιτίας αυτής της  στάσης και λειτουργίας της σημερινής κυβέρνησηςΑνελ, στο κύκνειο άσμα τους, παρασύρουν  την Ελλάδα σε νέες εθνικές περιπέτειες, με αποτέλεσμα, την δημιουργία "νέων δεδομένων και ορέξεων" στους βόρειους γείτονές μας, που ανενόχλητοι σήμερα σουλατσάρουν με τις μηχανές τους στις παραλίες της δικιάς μας Μακεδονίας, ίσως αύριο να θέλουν να βολτάρουν στην δικιά τους Θεσσαλονίκη ("solun"). Ίσως εξαιτίας της δικιάς τους αντίληψης "περί δημοκρατίας" να χάσουμε το δικαίωμα να αποκαλούμαστε Μακεδόνες όπως οι πρόγονοί μας.  
Τελικά μήπως τα παραπάνω μας ωθούν στο συμπέρασμα ότι στην πραγματικότητα υπάρχει ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από κάποιους, που, όντας ερασιτέχνες και εραστές της εξουσίας, ξαφνικά έγιναν κυρίαρχοι και κύριοι αυτής στο διάστημα αυτό;
Τελικά η Δημοκρατία απλά Τραυματίστηκε ή είναι Ελλιπής έως ανύπαρκτη σε αυτό το θέμα; Τα συμπεράσματα του καθενός δικά του!

Προσωπική μου άποψη είναι ότι μόνο οι Εκλογές  είναι ο Υπέρτατος Δημοκρατικός τρόπος για την εξεύρεση λύσης - ίασης μιας Τραυματισμένης Δημοκρατίας, ούτως ώστε να βγει υγιής και  δυνατή, ακμαία με την καθολική συναίνεση του Ελληνικού Λαού!


Π.Γ.ΓΩΓΟΣ
(ενεργός πολίτης)

Δημοσιεύθηκε στις 20 July 2018 | 10:46 am


Κέρδισε τις εντυπώσεις το 1ο Φεστιβάλ Κούλας Πρεσπών (φώτο-βίντεο)Ένα εξαιρετικό και άριστα οργανωμένο τριήμερο εκδηλώσεων παρουσίασε ο Πολιτιστικός σύλλογος Πρεσπιωτών που αν και για 1η φορά τόλμησε και πέτυχε να εισπράξει κολακευτικά σχόλια για το περιεχόμενο των εκδηλώσεων που ειχε το "1ο Φεστιβάλ Κούλας Πρεσπιωτών".
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Πέμπτη με Τουρνουά Βόλεϋ ,ξεναγήσεις στο παραλίμνιο δάσος ,παρατήρηση του ουρανού των Πρεσπών με το κινητό Πλανητάριο και η βραδιά έκλεισε με θεατρική παράσταση.

Η Παρασκευή ξεκίνησε στον χώρο του Φεστιβάλ με Εργαστήριο ανοίγματος φύλλου βλάχικης πίτας συνεχίστηκε με αθλοπαιδίες, survivor και κυνήγι θησαυρού ενώ έκλεισε με μια μοναδική συναυλία Ροκ συναυλία ΒΑΣΊΛΗΣ ΓΟΥΔΑΣ BAND ,ROCK ΑΥΛΑΙΑ , MARY JANE'S LAST DANCE οι οποιοι ξεσήκωσαν τους παρευρισκόμενους έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το Σάββατο η κορυφαία και τελευταία μέρα ξεκίνησε με Ξενάγηση στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών,Τουρνουά βόλεϊ,Γιόγκα δίπλα στην λίμνη,και η βραδιά έκλεισε με την συναυλία Γιάννη Βαρδή & Γιώργου Λιανού.
Τον διοργανωτή σύλλογο στήριξαν ο Δήμος Πρεσπών, η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας,και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Όλοι υποσχέθηκαν πως το 2ο Φεστιβάλ θα είναι ακόμη καλύτερο με περισσότερες εκδηλώσεις έτσι ώστε πλέον να γίνει θεσμός και σημείο αναφοράς για τις Πρέσπες.

Το 1ο Φεστιβάλ τελειώσε......έρχεται το 2ο Φεστιβάλ Κούλας Πρεσπών 2019


Δείτε βίντεο από το ρεπορτάζ του West Channel και του Δημήτρη Βακρατσά  Δημοσιεύθηκε στις 20 July 2018 | 8:00 am


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ : Το Κατηχητικόν σχολείον Κρατερού (1968)


Στο σημερινό φύλλο της "Φωνήε της Φλώρινης"που κυκλοφορεί με αριθμό φύλλου 2782 στην στήλη "Παράθυρο στο παρελθόν" ο εκδότης Σωτήριος Βόσδου φιλοξενεί μια ιστορική φωτογραφία οπού δείχνει μαθητές που μετείχαν στο κατηχητικό του χωριού Κρατερό που τότε είχε πολύ πληθυσμό και πολλούς μαθητές πράγμα που το επιβεβαιώνει η φωτογραφία. 

Διαβάζουμε παρακάτω το κείμενο που συνοδεύει την φωτογραφία : 

ΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΚΡΑΤΕΡΟΥ (1968)

Σχεδόν ταυτόχρονα με τα σχολεία τελειώνουν και τα μαθήματα στα κατηχητικά σχολεία των μαθητών. Πριν μερικές δεκαετίες τα κατηχητικά σχολεία ήταν πολλά καθώς λειτουργούσαν και σε αρκετά χωριά που τότε έσφυζαν από ζωή. Σχεδόν σε κάθε χωριό λειτουργούσε δημοτικό σχολείο όπως αδιάψευστοι μάρτυρες είναι τα σχολικά κτίρια, εντυπωσιακά σε μερικά χωριά μας.

Η φωτογραφία στο σημερινό ΠΑΡΑΘΥΡΟ προέρχεται από το φύλλο 319 της ΦΩΝΗΣ στις 20 Ιουλίου 1968, πριν 50 χρόνια και αφορά το ακριτικό χωριό μας Κρατερό που σήμερα έχει πολύ λίγους κατοίκους ενώ, όπως μπορούμε να διακρίνουμε στην φωτογραφία, στο κατηχητικό τότε μετείχαν πάνω από 30 μαθητές.

Μάλιστα την φωτογραφία συνόδευε και το ακόλουθο κείμενο:

«Ο εφημέριος Κρατερού κ. Ευθύμιος Γκίκας, ο διευθυντής του σχολείου κ. Θεόδωρος Σιδηρόπουλος και η διδασκάλισσα κ. Σιδηροπούλου εν μέσω των μαθητών και μαθητριών του κατηχητικού σχολείου, φωτογραφούμενοι αναμνηστικώς έξωθι της Εκκλησίας, μετά την λήξιν των μαθημάτων».Δημοσιεύθηκε στις 20 July 2018 | 7:30 am


Εκδόθηκε Πρόσκληση για Δράσεις Στήριξης Υπηρεσιών για τις Εξαρτήσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης υπέγραψε Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση Δράσεων Στήριξης Υπηρεσιών για τις Εξαρτήσεις, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 780.000,00 €, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)».

Οι Δράσεις Στήριξης Υπηρεσιών για τις Εξαρτήσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν και τους τρεις πυλώνες παρέμβασης, την πρόληψη, τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη μείωση της βλάβης που προκαλείται από τη χρήση ουσιών αλλά και στην αντιμετώπιση των επιμέρους προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα και συνάδουν με τους στόχους του Υπουργείου Υγείας στον τομέα των εξαρτήσεων.

Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Υγείας για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της παρούσας Πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν:

• Πολυδύναμα Κέντρα που έχουν ως στόχο να. παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους (εξαρτημένοι από ναρκωτικά, περιστασιακοί χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτομα με διπλή διάγνωση κ.α.) και να παραπέμπουν σε πιο εξειδικευμένες δομές, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

• Κινητές Μονάδες για παρέμβαση σε περιοχές εκτός αστικού ιστού θα απευθύνονται στον πληθυσμό των ατόμων που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή αντιμετωπίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές και διαμένουν σε περιοχές εκτός αστικού ιστού ή σε περιοχές με έλλειψη υπηρεσιών κατά των εξαρτήσεων. Βασική στόχευση των υπηρεσιών θα αποτελούν η διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και η παραπομπή σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Οι Κινητές Μονάδες θα συνεργάζονται και με υπηρεσίες που εμπλέκονται στην συνολικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης, όπως υπηρεσίες παροχής εκπαίδευσης, δικαστικές υπηρεσίες, σωφρονιστικά καταστήματα κ.α. Θα έχουν την έδρα τους σε περιοχές που παράλληλα αναπτύσσονται Πολυδύναμα Κέντρα ή εδρεύουν σταθερές δομές των δικαιούχων και θα λειτουργούν συμπληρωματικό ως προς τις υπηρεσίες αυτές.

• Προγράμματα Υπηρεσιών Πρόληψης που αφορούν στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των παρεμβάσεων πρόληψης των εξαρτήσεων από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές σε εθνικό επίπεδο, με προγράμματα καθολικής και επικεντρωμένης πρόληψης που απευθύνονται σε γενικό πληθυσμό και ειδικές ομάδες ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Επιπλέον, οι υπηρεσίες πρόληψης μπορούν να παίξουν πρωτεύοντα ρόλο και στη διασύνδεση των δομών κατά των εξαρτήσεων με αυτές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ιδιαίτερα με την ευαισθητοποίηση του υγειονομικού προσωπικού ώστε να αναγνωρίζει, να παρέχει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες και να διασυνδέει τον πληθυσμό-στόχο με εξειδικευμένες δομές.

Οι ανωτέρω δράσεις θα υλοποιηθούν µε βάση τα οριζόμενα στις αντίστοιχες εγκρίσεις σκοπιμότητας του Υπουργείου Υγείας.

Ως Δικαιούχοι της Πρόσκλησης ορίζονται:

• Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).
• Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου/Εποπτευόμενοι φορείς από το Υπουργείο Υγείας.
• Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)/Εποπτευόμενοι φορείς από το Υπουργείο Υγείας.
• Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).
• Συμπράξεις των παραπάνω αναφερόμενων φορέων.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ , από 11/07/2018 και ώρα 08:00:32 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως 28/09/2018 και ώρα 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 - 2020.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και τα συνοδευτικά της έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.Δημοσιεύθηκε στις 20 July 2018 | 12:01 am


Χωρίς το κριτήριο της εντοπιότητας οι προσλήψεις στην Αχλαδα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων-Ερώτηση του βουλευτή Φλώρινας Γ. Αντωνιάδη


αρ. πρωτ. Ερώτησης 159-19/7/2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:   Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θέμα:  Χωρίς το κριτήριο της εντοπιότητας η προκήρυξη της Εφορίας
Αρχαιοτήτων Φλώρινας για εργάτες ΥΕ στην ακριτική Αχλάδα του ν.
Φλώρινας

Κυρία Υπουργέ,
Πρόσφατα, το Υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορία Αρχαιοτήτων Φλώρινας δημοσίευσαν προκήρυξη για πρόσληψη εποχικών εργατών κατηγορίας ΥΕ στην περιοχή της Αχλάδας. Οι εργάτες αυτοί επρόκειτο να εργαστούν σε αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της οποίας το έδαφος συνεχώς μας εκπλήσσει, αποκαλύπτοντας σημαντικούς αρχαιολογικούς θησαυρούς. 
Στην προκήρυξη αυτή, δυστυχώς δεν προβλέπεται στη μοριοδότηση το κριτήριο της εντοπιότητας. Ως αποτέλεσμα, οι χρόνια άνεργοι του Νομού Φλώρινας, με υψηλότατα ποσοστά ανεργίας δεν μπορούν να βρουν δουλειά στον τόπο τους.
Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται η κα Υπουργός

  • Για ποιο λόγο δεν μπήκε στην προκήρυξη για πρόσληψη εργατών κατηγορίας ΥΕ στην Αχλάδα το κριτήριο της εντοπιότητας;
  • Σκοπεύετε σε επόμενες προκηρύξεις να διορθώσετε αυτή την αδικία και να θέσετε ως βασικό κριτήριο μοριοδότησης την εντοπιότητα, δίνοντας δουλειά σε ανέργους μιας ακριτικής περιοχής που μαστίζεται από την ανεργία και αποτρέποντάς τους από το να μεταναστεύσουν;


Ο ερωτών βουλευτής
   
Γιάννης Αντωνιάδης

...

Δημοσιεύθηκε στις 19 July 2018 | 6:10 pm


Π.Ο.Π.Σ.Μ : Οι πραγματικοί χρηματοδότες των συλλαλητηρίων


Με αφορμή τα παραπλανητικά σχόλια που έχουν κατακλύσει τα ΜΜΕ σχετικά με την πηγή χρηματοδότησης των συλλαλητηρίων και εν γένει του Αγώνα για την προάσπιση των δικαίων του Μακεδονικού Ελληνισμού, ανακοινώνουμε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ τις επωνυμίες των οργανισμών και φυσικών προσώπων του Εξωτερικού, που συνέδραμαν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, με σκοπό να ενισχύσουν την εκστρατεία με τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ», που ξεκίνησε επίσημα στις 29 Νοεμβρίου 2017 με επίσκεψη του ΔΣ της ΠΟΠΣΜ και επίδοση ψηφίσματος στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

• Παμμακεδονική Ένωση ΗΠΑ (Πρόεδρος κ.Δημήτριος Φιλιππίδης)
• Παμμακεδονική Ένωση Καναδά (Πρόεδρος κ.Χρήστος Καράτζιος)
• Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά (Πρόεδρος κ.Γεώργιος Παπαδάκης)
• Παμμακεδονική Ένωση Αφρικής (Πρόεδρος κ.Αμύντας Παπαθανασίου)
• Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Νέας Υόρκης ΗΠΑ (πρόεδρος κ.Πέτρος Γαλάτουλας)
• Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο (Πρόεδρος κ.Βασίλης Ματαράγκας)
• Πολιτιστικό Κέντρο Χρυσοχωραφιτών ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΗΠΑ)

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ

• Γκατζούλη Νίνα (Συντονίστρια Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου) & Γκατζούλης Βασίλης
• Μπαλτατζής Παναγιώτης, Γραμματέας Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, τ.Αντιπρόεδρος Παμμακεδονικής ΗΠΑ
• Βασιλειάδου-Μητκώνη Ροδή & Μητκώνης Χρήστος (ΗΠΑ)
• Πιρπερής Δήμος & Πιρπερή Νικολέττα (ΗΠΑ)
• Καράτζιος Αργύριος & Καράτζιου Ειρήνη (ΚΑΝΑΔΑΣ)
• Dr Κακούλη Θωμαή (ΙΡΛΑΝΔΙΑ)

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τα εμβάσματα που πραγματοποίησαν οι ανωτέρω φορείς και πρόσωπα στον ΕΠΙΣΗΜΟ λογαριασμό Τραπέζης της ΠΟΠΣΜ και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε επιθυμεί να τα ελέγξει. Να σημειωθεί ότι τα εμβάσματα πραγματοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο από τις ΗΠΑ και από τον ΚΑΝΑΔΑ σε δολάρια και όχι σε ρούβλια (ρώσικο νόμισμα) όπως ΨΕΥΔΩΣ διαδίδεται. Ξοδεύτηκαν δε για την πραγματοποίηση του μεγαλειώδους συλλαλητηρίου της Αθήνας που έγινε στις 4 Φεβρουαρίου 2018, αλλά και σε άλλες μορφές αγώνα, όπως η διαδικτυακή συλλογή υπογραφών, οι δημόσιες διαβουλεύσεις στις μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας και η χρήση ένδικων μέσων με σκοπό την κατάπτωση της Συμφωνίας. 

Τα κατά τόπους συλλαλητήρια που διοργανώνονται τον τελευταίο καιρό σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας είναι κατά κύριο λόγο αυθόρμητα και δεν υπόκεινται στην ευθύνη κάποιου κεντρικού φορέα (όπως συνέβη στο μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας). Τα έξοδα των περιφερειακών συλλαλητηρίων φτάνουν συνήθως στα 300 ευρώ και αναλογούν στην ενοικίαση ήχου (όχι πάντα). Μόνο κάποιος αφελής θα μπορούσε να πιστέψει ότι ζητήθηκε (από ποιους άραγε;) οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ (κι όχι 20.000 ευρώ όπως διαδίδεται) από τη Ρωσία με σκοπό τη διοργάνωση περιφερειακών συλλαλητηρίων.

Λόγω της επιχειρούμενης εμπλοκής της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους στην όλη υπόθεση ανακοινώνεται ότι ΟΥΔΕΜΙΑ οικονομική συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μεταξύ της ΠΟΠΣΜ και του Αγίου Όρους. 
Το μόνο που ζητήθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους και ελήφθη σε αφθονία, είναι η αδιάκοπη προσευχή για δικαίωση του Μακεδονικού Ελληνισμού.

Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δημοσιεύθηκε στις 19 July 2018 | 3:11 pm


Πρόσεχε, παιδί μου... ( γράφει η Αικατερίνη Ζιώγα )

γράφει η Αικατερίνη Ζιώγα

Είναι καιρός που μας προβληματίζουν οι απανωτές αυτοκτονίες σε διάφορα διαμερίσματα της χώρας μας. Κι όμως ήταν καιρός που στην πατρίδα μας ήταν άγνωστη ή σπανιότατη η αυτοκτονία.

Τι να φταίει άραγε που τώρα δεν προλαβαίνουμε να τις μετρούμε;

Ας δούμε γι΄αυτό ένα δύο κείμενα ενδεικτικά των αιτίων που οδηγούν σε μια τέτοια απόφαση.

''Δεν αντέχω άλλο αυτήν τη ζωή. Κουράστηκα να αγωνίζομαι. Βαρέθηκα τους ψυχαναγκασμούς,τις σκέψεις,τον εγωισμό και τα ελαττώματα μου. Μισώ τον εαυτό μου. Ό,τι με περιβάλλει. Εκτός από τη φύση και τα γατάκια μου που δε μου έχουν φταίξει σε τίποτα. Αυτή η ζωή είναι ανυπόφορη. Χωρίς νόημα. Άδεια. Μακάρι να μπορούσα να διαγράψω τα τρία τελευταία χρόνια. Φοβάμαι την αυτοκτονία. Γι'αυτό στις δύο προηγούμενες απόπειρες δείλιασα. Ενημέρωσα τους γονείς μου. Πανικοβλήθηκα. Είμαι τόσο νέα ακόμα. Μόλις 16 ετών. Σε μία κρίσιμη περίοδο της ζωής μου κατέρρευσα. Δε φοβάμαι τον πόνο πολύ,ούτε το θάνατο. Τις συνέπειες αυτής μου της πράξης σκέφτομαι μόνο. Οι γονείς μου θα στενοχωρηθούν ,θα κλάψουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα,όμως θα συνεχίσουν τη ζωή τους και θα αποτελέσω μία δυσάρεστη ανάμνηση για εκείνους. Η αυτοκτονία είναι αμαρτία. Δε θα κηδευτώ. Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι το τι θα ακολουθήσει μετά το θάνατο. Θα γελάτε φαντάζομαι. Ίσως είμαι παρανοϊκή. Κουράστηκα πλέον. Δεν πρόκειται να καταφέρω τίποτα. Άδικα κουράζομαι. Περισσότερο με πληγώνει το γεγονός πως ο κόσμος προοδεύει,αγωνίζεται,ερωτεύεται . Ενώ εγώ παραμένω στάσιμη εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια στην κατάθλιψη,τους ψυχαναγκασμούς,τα χάπια και τον ύπνο. Φθάνει πια. Τα υπνωτικά χάπια τα απέρριψα εξ'αρχής. Έχω βιώσει ήδη δύο φορές την εμπειρία της επίπονης πλύσης στομάχου. Τι να κάνω; Πότε θα τελειώσει αυτός ο εφιάλτης; Θα αναγκαστώ να δώσω ένα τέλος εγώ;''

(Από το ίντερνετ)

Κατ΄αρχήν, αν ζεις ακόμη, έλα, παιδί μου, ν΄ανοίξουμε ένα σύντομο διάλογο.
Μέσα στο κείμενό σου φαίνεται πως στη ζωή σου δεν είχες πνευματικά ερείσματα.
Ήσουν πεταμένη μεσοπέλαγα της ζωής, χωρίς προηγουμένως να σου μάθει κάποιος να κολυμπάς επιδέξια.
H ζωή όλων μας είναι μια ατέρμονη θάλασσα που εννιά φορές έχει φουρτούνα και μία νηνεμία.
Και σ΄αυτήν όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε, για να φτάσουμε σε μια στεριά.
Αν μας αρπάξει στα βαθιά και δεν ξέρουμε κολύμπι ή είμαστε χωρίς σωσίβιο χάσαμε το παιχνίδι.
Και κολύμπι καλό σημαίνει να ξέρεις να ελίσσεσαι. Να της ξεφεύγεις, όταν σε απειλεί.
Να έχεις, να ψάχνεις και να βρίσκεις εναλλακτικές λύσεις, όταν σε απελπίζει.
Και αυτές μπορείς να τις δανείζεσαι από άλλους, που ψήθηκαν στις ιδιοτροπίες της.
Κι εσύ δε φαίνεται να είχες τέτοιες εμπειρίες.
Ύστερα πρέπει να ξέρεις ότι η ζωή είναι γεμάτη διλήμματα.
Έτσι είμαστε πλασμένοι, για διλήμματα , από την ελεύθερη βούλησή μας.
Ο Θεός βέβαια που παρακολουθεί τα πάντα, θα ήθελε να επιλέγουμε πάντοτε το δικό του θέλημα, για να στερεωθεί η βούλησή μας στο καλό και να αναπαυτούμε έτσι κοντά του, οπότε μ΄αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε και τον αληθινό προορισμό μας στη γη.
Για όλα αυτά είναι προϋπόθεση μια παιδεία.
Των γονιών σου. Του σχολείου σου.Της κοινωνίας σου. Της μικρής πρώτα: των φίλων σου, των χώρων ψυχαγωγίας σου.
Άκου όμως κι εμάς.
Ίσως ορισμένες αλήθειες δεν τις άκουσες ποτέ ή σου φαίνονταν ανούσιες, όταν προσφέρθηκαν άνθρωποι να σου τις γνωρίσουν.
Να ξέρεις ότι ο άνθρωπος δεν πλάστηκε για χαμερπή ζωή, για να σέρνεται σαν σαύρα, αλλά να σελαγίζει στα ύψη σαν τον αετό.
Μια κακή επιλογή όμως μέσα στην Εδέμ έμπλεξε τον αετό στα δίχτυα του διαβόλου κι από τότε δεν μπορεί να πετάξει χωρίς σκοντάματα.
Μανιάζει ο διάβολος και τον πολεμά.
Θέλει να τον μπλέξει στο κακό και στο δικό του θέλημα, κι άλλο κι άλλο.

Αν αυτό το πετύχει, η κατάθλιψη, η σκοτοδίνη, η αποθάρρυνση, η απελπισία είναι πολύ κοντά.
Κι αν δεν αγωνιστεί ο άνθρωπος να τα διώξει, το κακό θα γίνει βάση στην ψυχή του για το σατανά.
Κι ύστερα δε μένει παρά να παραδοθεί στο δήμιό του.
Το άλλο που πρέπει να ξέρεις, είναι ότι η ζωή στη γη είναι η κοιλάδα του κλαυθμώνος και των δακρύων.
Χρειάζεται ένα δυνατό χέρι να το βαστάς, για να μη ματώνεις από τις θλίψεις και τον πόνο που κερνάει.
Κι αυτό το στιβαρό χέρι είναι του Κυρίου σου.
Μη γελάσεις σαν να σου μιλούμε για κάτι που υπάρχει ή δεν υπάρχει.
Σε είδα να χτυπιέσαι άδικα χωρίς Αυτόν.
Στα μηδενικά της ζωής της γης είναι η μονάδα που καταξιώνει και το χρόνο και το καθετί που κάνεις σ' αυτήν.
Δε φτάνεις ποτέ να φλερτάρεις με την αυτοκτονία, αν δώσεις το χέρι σου να σου το πιάνει σφιχτά ο Χριστός.
Γιατί τότε σου γεμίζει την ψυχή με αγαλλίαση Εκείνος, που το προσκλητήριό του είναι "Ελάτε κοντά μου όλοι οι κουρασμένοι της ζωής.. κι εγώ θα σας αναπαύσω. Μάθετε ότι είμαι πράος και ταπεινός και ό,τι σας ζητώ γίνεται μαζί μου ελαφρύ...''.
Μη βιάζεσαι να πεις ότι τον ακολουθούν λίγοι, ότι χρειάζεται να σκύψεις πολύ για να τον βρεις ή ότι είναι δύσκολος ο δρόμος Του.

Και πού τα βρίσκεις εύκολα σ' αυτή τη ζωή;

Κάθε άνθρωπος, καλός ή κακός, σέρνει το βαρύ σταυρό των δικών του παθών και του περίγυρού του.
Κι αν θελήσει να τον αλλάξει ή να τον πετάξει, άλλος σταυρός σύντομα θα έρθει να τον αντικαταστήσει.
Δεν υπάρχει άνθρωπος στη γη, που να μη βογγάει για κάτι.
Πάνω σ' αυτό όμως άκου τι καταθέτει μια ομοιοπαθής σου.

Είναι απόσπασμα από ημερολόγιό της:

"Δεν έβλεπα αν περπατούσα ή αν στεκόμουν. Όλα γύρω μου ήταν θολά.
Θολό και το μάτι μου από το κλάμα.
Ή καλύτερα, κατακόκκινα από την αϋπνία.
Τα χάπια τα ηρεμιστικά δεν έφταναν να με χαροποιήσουν.
Μ' έριχναν σε βαθύτερη κατάθλιψη.
Κι εγώ αγκομαχούσα κι αγωνιζόμουν για μια στάλα γαλήνη, ώσπου ξανά το αποφάσισα:θα έπεφτα στο κενό. Δεν ήθελα να ζω.

Έφτασα όμως, καθώς περπατούσα, έξω από μια εκκλησία.
Ασυναίσθητα μπήκα μέσα.
Κάποιος αδιόρατα ένιωθα να με σπρώχνει για κει.
Πήγα ν' ανάψω το τελευταίο κερί.
Δεν ξέρω τι μ' έσπρωξε να ζητήσω έναν ιερέα.
Κάποιος τον φώναξε.
Μόλις τον είδα, του 'πιασα ασυναίσθητα τα δυο χέρια, όπως άλλοτε τον πατέρα μου, και αναλύθηκα σε λυγμούς...

Σήμερα ζω χάρη σ' εκείνη τη γνωριμία.
Του τα είπα όλα και μου τα είπε όλα.
Δόξα να έχει ο Θεός.
Την περίπτωσή μου δεν μπορεί να τη δικαιολογήσει λογική.
Βρήκα έναν αληθινό πατέρα.
Με πάλεψε εβδομάδες, μήνες, χρόνο.
Τον κούρασα....τον παίδεψα, αλλά με έσωσε.
Όχι με δικές του δυνάμεις μόνο. Δεν έφθαναν.
Αλλά και με τη Χάρη των Μυστηρίων και την αγάπη του Λυτρωτή και Κυρίου μου".
Πίστη, επομένως, παιδί μου, σου έλειπε στον Εσταυρωμένο, που για σένα και για τον καθένα ανέβηκε στο Σταυρό.
Καλλιέργησέ την και φύλαξε αυτή την πίστη σαν τα μάτια σου.
Να την προσέχεις να μη σου σβήσει.
Όσο είναι αναμμένη θα έχεις ζέστη, θα έχεις φως, θα έχεις χαρά.
Αν στρέψεις αλλού το βλέμμα σου θα σβήσει.
Το ίδιο θα συμβεί κι αν τη μπουκώσεις με άρρωστα εντάλματα ανθρώπων.

Πρέπει να της αφήσεις χώρο να αναπνέει.
Και πρέπει να την προστατέψεις από αέρηδες, από βροχή, από χιόνια.

Και τότε αντίο στις σκέψεις αυτοκτονίας, με την οποία δεν απαλλάσσεται ποτέ και κανείς από στενοχώριες και προβλήματα.
Αντίθετα προσπαθεί να φύγει από μία κόλαση στη γη και βυθίζεται στην αιώνια, μεταθανάτια.

Δε φαίνεται πουθενά να μας συγχωρεί την αυτοχειρία ο Θεός.
Αλλά, λέμε εμείς, είναι και απέραντα φιλάνθρωπος, και τα μπορεί όλα.
Γι' αυτό, πρόσεχε, παιδί μου.

Ζιώγα ΚατερίναΔημοσιεύθηκε στις 19 July 2018 | 11:57 am


Ενημέρωση για τροποποιήσεις των δικαιούχων ΚΕΑ από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Φλώρινας


Κέντρου Κοινότητας σχετικά με τροποποιήσεις αναφορικά με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Φλώρινας ενημερώνει τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935 [ΦΕΚ Β’ 2281] Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» τροποποιούνται βασικά σημεία του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. 

Υποχρεώσεις των δικαιούχων του Κ.Ε.Α.

i) Οι δικαιούχοι ΚΕΑ καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού που δύνανται να εργαστούν και δε διαθέτουν κάρτα ανεργίας εγγράφονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης της αίτησής τους στο Κ.Ε.Α. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω υποχρέωσης ορίζεται η 01/08/2018 (Άρθρο 6).

ii) Ειδικά οι δικαιούχοι ενήλικες έως 45 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση υποχρεούνται, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, είτε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου είτε να εγγραφούν σε: α) σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή στα παραρτήματα αυτών, β) εσπερινά γυμνάσια (Άρθρο 6).

Δημοτικής Αγοράς 70
Τηλέφωνο  23850 45969 / 45891
Email :[email protected]

Φλώρινα,  18/7/2018

Δημοσιεύθηκε στις 19 July 2018 | 11:45 am


Νέος προπονητής του Π.Α.Σ Φλώρινα ο Ηλίας Σολάκης!


Ο Ηλίας Σολάκης είναι και επισήμως από σήμερα ο νέος προπονητής του Π.Α.Σ Φλώρινα!
Μαζί του το Τεχνικό επιτελείο της ομάδας θα πλαισιώνεται από τους Δημήτρη Παπαθανασίου ως Βοηθό Προπονητή και Νίκο Βασιλείου ως Υπευθύνου Φυσικής Κατάστασης - Γυμναστή και Αναλυτή της Ομάδας.

Σε δήλωσή του τόνισε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά στην ομάδα του Π.Α.Σ Φλώρινα! Στην ομάδα όπου έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά βήματα επιχειρώ τώρα πια να κάνω και τα πρώτα μου προπονητικά βήματα. Ευχαριστώ τη Διοίκηση του Συλλόγου για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει.Δεν μου αρέσουν τα πολλά λόγια. Μέσα από τη σκληρή δουλειά να ανταποκριθούμε όλοι στην πρόκληση που έχουμε μπροστά μας και να καταφέρουμε να πετύχουμε τους υψηλούς στόχους της ομάδας της Πόλης μας του Π.Α.Σ Φλώρινα».

Το Βιογραφικό του Νέου Προπονητή

Γεννήθηκε στη Φλώρινα στις 15-12-1974. Ξεκίνησε την καριέρα του στο Π.Α.Σ Φλώρινα. Ο Ηλίας Σολάκης ως επιθετικός στη μακροχρόνια καριέρα του έχει αγωνιστεί  επαγγελματικά σε πολλές ομάδες όλων των Εθνικών κατηγοριών.Έχει αγωνιστεί σε: Γ.Α.Σ Βέροιας,Αλμωπό Αριδαίας, Ιαλυσό Ρόδου, Παναχαϊκή, ΑΠΟΕΛ, Πανιώνιο, ΑΕΚ , Γ.Σ.Νίκη Βόλου, Δόξα Δράμας, Καστοριά, ΠΑΣ Γιάννινα, Διαγόρα Ρόδου, Αστέρα Τρίπολης , Ολυμπιακό Βόλου.Την ποδοσφαιρική περίοδο 2012-13 κρέμασε τα <<επαγγελματικά>> του παπούτσια με τα χρώματα του Ολυμπιακού Βόλου έχοντας  συνολικά 386 συμμετοχές αγώνων και επιτυχίες 165 τέρματα χωρίς να μετρήσει κανείς τις συμμετοχές του στη Δ΄Εθνική και στο Κύπελλο Ελλάδος

Οι Συμμετοχές και τέρματα του Ηλία Σολάκη ανά Εθνική κατηγορία: 

·  Α΄ Εθνική: 89 (20)
·  Β΄ Εθνική: 223 (97)
·  Γ΄ Εθνική: 48 (33)
·  Α΄ Κυπρου: 26 (15)

Ο Ηλίας είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή UEFA-C και πρόσφατα παρακολούθησε την Α΄φάση σεμιναρίων για την επέκταση και απόκτηση διπλώματος προπονητή UEFA-Β.  
Η εμπειρία χρόνων στα γήπεδα αλλά και το πάθος του Ηλία για το Άθλημα του ποδοσφαίρου αποτελούν το δυνατό του χαρτί στον "Κόσμο της Προπονητικής"

Όλος ο φίλαθλος κόσμος της Φλώρινας και όχι μόνο είναι στο πλευρό σου!


Καλή Επιτυχία Ηλία!


Δημοσιεύθηκε στις 18 July 2018 | 11:17 pm


Λειτουργία και τη Στελέχωση του Τμήματος ΕΦΚΑ-Αγροτών Δυτικής Μακεδονίας


Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα Καθημερινότητας του Πολίτη, Γιώργος Χριστοφορίδης, απόστειλε την Τρίτη 17.07.2018, στην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στον Διοικητή ΕΦΚΑ και στους Βουλευτές της Περιφέρειάς μας, επιστολή για τη Λειτουργία και τη Στελέχωση του Τμήματος ΕΦΚΑ-Αγροτών Δυτικής Μακεδονίας. Η επιστολή έχει ως ακολούθως:

«Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) αποτελεί το μοναδικό φορέα κύριας ασφάλισης, στον οποίο εντάχθηκε αυτοδίκαια και ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.).
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μοναδική Περιφέρεια της ηπειρωτικής Ελλάδας, στην οποία δεν λειτουργεί Τμήμα Ε.Φ.Κ.Α. – Αγροτών, παρά το γεγονός ότι περίπου το 40% του πληθυσμού της ασχολείται με αγροτικές – κτηνοτροφικές δραστηριότητες.
Η μη λειτουργία Τμήματος Ε.Φ.Κ.Α. – Αγροτών στην Περιφέρεια μας έχει επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις (Μ.Ο. εξυπηρέτησης 20 μήνες) σε θέματα απονομής συντάξεων, ασφάλισης και παροχών.

Οι αγρότες - κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας μας, σε αντίθεση με τις άλλες Περιφέρειες, στερούνται άμεσης παροχής υπηρεσιών, γεγονός που αφενός επιβαρύνει την καθημερινότητά τους, αφετέρου στερεί από τον Οργανισμό σας σημαντικά έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές τους, καθώς καθυστερούν οι εισφορές λόγω μη έγκαιρης λύσης των προβλημάτων. Επιπροσθέτως, η απουσία Υπηρεσίας δημιουργεί ανασφάλεια και έλλειψη εμπιστοσύνης στον πολίτη, καθώς στερείται άμεσης πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των προβλημάτων του, δημιουργώντας παράλληλα καθυστερήσεις – προβλήματα και στις υπόλοιπες Υπηρεσίες της περιοχής (π.χ. ΔΗΜΟΙ, ΚΕΠΥΕΛ, ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ κ.ά.).

Ως Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα καθημερινότητας του πολίτη προτείνω την άμεση λειτουργία Τμήματος Ε.Φ.Κ.Α. – Αγροτών με έδρα την Κοζάνη. Η στελέχωση του εν λόγω τμήματος με 8 έως 10 υπαλλήλους, προτείνεται να πραγματοποιηθεί μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). Υπάρχουν οι υποδομές αρχικά στη ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ – ΚΟΖΑΝΗΣ, όπου στεγάζεται και ο ΟΠΕΚΑ (π. ΟΓΑ) στον οποίο υπηρετούν υπάλληλοι του πρώην ΟΓΑ με εμπειρία στην ασφάλιση και τις παροχές που μπορούν προσωρινά να ενημερώσουν τους υπαλλήλους που θα στελεχώσουν το νέο Τμήμα Αγροτών ΕΦΚΑ Δυτικής Μακεδονίας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκριση.

Παραμένω στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.»

Δημοσιεύθηκε στις 18 July 2018 | 12:33 pm


ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ : Ανακοίνωση πληρωμής Προνοιακών Επιδομάτων


Από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας-Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Φλώρινας ανακοινώνεται ότι, από την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018, άρχισε η καταβολή των επιδομάτων Πρόνοιας και οι επιδοτούμενοι θα μπορούν να εισπράξουν από τους λογαριασμούς τους το επίδομα που δικαιούνται για το δίμηνο Μάιος – Ιούνιος 2018.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Δημοσιεύθηκε στις 18 July 2018 | 12:27 pmΔείτε αγγελίες στο Νομό Φλώρινας

Φιλικοί ιστότοποι:

tilegrafima.gr

ekklisiaonline.gr

7news.gr

Nea Smyrni Online

www.vimaorthodoxias.gr