1. Ειδήσεις & Τοπικά νέα
  2. Μικρές αγγελίες
  3. Συνομιλία (chat)
  4. Καιρός
X Τηλεόραση:
  1. ΝΕΡΙΤ 1
  2. ΝΕΡΙΤ PLUS
  3. ΕΤ3
  4. Βουλή
Ειδήσεις &
Τοπικά Νέα

Ελλάδα   »   Ν. Αρκαδίας   »   Παραλιο Αστρος    »    Ειδήσεις & Τοπικά ΝέαΠαρακαλώ προτείνετέ μας κάποιο rss-feed νέων για την πόλη/περιοχή: Παραλιο Αστρος και εμείς θα το προσθέσουμε.

Συνεργάτες για έρευνες αναζητά η ΕΛΣΤΑΤ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούμενες από αυτήν στατιστικές εργασίες να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, από την 3η Ιουλίου 2015 μέχρι την 24η ώρα της 3ης Αυγούστου 2015, ώστε να εγγραφούν στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών, το οποίο θα ισχύει από τον Σεπτέμβριο 2015 έως και τον Απρίλιο 2016.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έχουν μόνο ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 21 έως 69 ετών.

Οι Ιδιώτες Συνεργάτες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση στατιστικών ερευνών και απογραφών (συλλογή και έλεγχο στοιχείων).

Το έργο του Ιδιώτη Συνεργάτη  περιλαμβάνει την  έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, και με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια.

Με την αποδοχή της ανάθεσης έργου οι επιλεγέντες Ιδιώτες Συνεργάτες δεσμεύονται, και εγγράφως, για την καλύτερη δυνατή και έγκαιρη εκτέλεση του στατιστικού έργου που αναλαμβάνουν και για την τήρηση του στατιστικού απορρήτου των στοιχείων που θα χειριστούν.

Οι Ιδιώτες Συνεργάτες, λαμβάνουν μέρος σε μη αμειβόμενα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για την επιμόρφωσή τους, όσον αφορά  στον τρόπο συλλογής, συμπλήρωσης και ελέγχου των ερωτηματολογίων κάθε έρευνας που συμμετέχουν.

Η επιλογή των Ιδιωτών Συνεργατών γίνεται με ένα σύστημα βαθμολόγησης τέτοιο, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η αποτελεσματικότητα των ερευνών της  Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Κάθε Ιδιώτης Συνεργάτης αξιολογείται για το έργο που αναλαμβάνει, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου του, και η αξιολόγησή του είναι ένα από τα βασικά κριτήρια για τη συνέχιση της απασχόλησής του, ως Ιδιώτη Συνεργάτη, στην  ΕΛΣΤΑΤ.

Η αμοιβή των Ιδιωτών Συνεργατών καθορίζεται σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες μέτρησης του έργου των Ιδιωτών Συνεργατών και προκαθορισμένης αμοιβής ανά μονάδα έργου. Η αμοιβή για τη συλλογή ερωτηματολογίων γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των πλήρως και ορθά συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που παραδίδει έγκαιρα ο κάθε Ιδιώτης Συνεργάτης. Η αμοιβή για κάθε συλλεγόμενο  και ορθά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο έχει υπολογιστεί από την ΕΛΣΤΑΤ με βάση το μέσο χρόνο που απαιτείται για τη συλλογή ενός ορθά συμπληρωμένου ερωτηματολογίου και δύναται να αναπροσαρμόζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, πριν την έναρξη λειτουργίας του κάθε Μητρώου.

Η καταβολή της αμοιβής των Ιδιωτών Συνεργατών πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση και την παράδοση της εργασίας τους.

Η παροχή υπηρεσιών των Ιδιωτών Συνεργατών στην ΕΛΣΤΑΤ, σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  www.statistics.gr, στην πρώτη σελίδα του Portal, στην ένδειξη «Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ». Επίσης, για απευθείας πρόσβαση, η διεύθυνση URL είναι η:

https://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=472:5558

Για τους ενδιαφερόμενους που δε διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και Internet, ή δεν γνωρίζουν το χειρισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης και από την Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ (Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης - Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών), καθώς και από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών.

Οι Ιδιώτες Συνεργάτες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε προηγούμενα Μητρώα Ιδιωτών Συνεργατών, θα πρέπει να υποβάλλουν νέα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής.

Οι υποψήφιοι Ιδιώτες Συνεργάτες, θα πρέπει να προκαθορίσουν στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή τους τη διαθεσιμότητα τους σε χρόνο, τις περιοχές στις οποίες θα απασχοληθούν, καθώς και την κατηγορία των ερευνών στην οποία θα λάβουν μέρος, αν επιλεγούν.

Οι ενδιαφερόμενοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, θα πρέπει να διαθέτουν και, όταν τους ζητηθεί, να υποβάλουν, άμεσα, πλήρη δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται στις οδηγίες υποβολής στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, καθώς και στην αναλυτική σχετική Ανακοίνωση η οποία ευρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr, στην πρώτη σελίδα, στην ένδειξη «Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ» και στη διεύθυνση URL:

https://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=472:5558

Πριν την υποβολή της αίτησής τους, όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν την αναλυτική σχετική Ανακοίνωση- Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία περιέχει σημαντικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες και επισημάνσεις.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, που δεν καλύπτεται από αυτό το κείμενο και από τις οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών, στα τηλέφωνα 2131352182, 2131353050, 2131353068 και 2131353035.

Ειδήσεις: 

Δημοσιεύθηκε στις 6 July 2015 | 1:22 pm


Διακρίσεις για τους μικρούς αθλητές του Άτλαντα στο Άργος

Τα πρώτα βήματα κάνει η προαγωνιστική ομάδα του Άτλαντα σε ηλικίες κάτω των 10 ετών με πολύ καλή παρουσία και αρκετές διακρίσεις. Στο Άργος αυτή τη φορά και με συμμετοχή 7 αθλητών η συγκομιδή ήταν ένα αργυρό μετάλλιο και 2η θέση για το Μανώλη Μηναδάκη , ένα χάλκινο και 3η θέση για το Γιάννη Ψαράκη και μια πολλή καλή παρουσία και νίκη στον πρώτο γύρο για τους Παναγιώτη και Κωνσταντίνο Βεργόπουλο καθώς και για το Θάνο Κακουρίδη. Στο 4ο open junior Athlisis Cup 2015 επίσης συμμετείχαν οι: Νικολία Σουρλίγκα και Χρήστος Σαντορινιός .

Δημοσιεύθηκε στις 6 July 2015 | 1:20 pm


Υποψήφιος για την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας ο Π. Τατούλης;

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πετρος Τατούλης σε γραπτή του δήλωση το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που έδειξαν την ηχηρή επικράτηση του «όχι», προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Ο μεγάλος χώρος της πατριωτικής, δημοκρατικής και δημιουργικής παράταξης δεν κατάφερε να πείσει και κυρίως δεν κατάφερε να παρουσιάσει πειστική πρόταση. Οφείλουμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την ανάταξη του, προτάσσοντας πάντοτε το συμφέρον της χώρας και το καλύτερο αύριο των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Σε αυτήν την διεκδίκηση βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει και αποτελεί μια ιστορική απόφαση, την οποία ο πρωθυπουργός οφείλει να αξιοποιήσει στην κατεύθυνση που ο ίδιος έχει προσδιορίσει. Ως μοχλό πίεσης δηλαδή, για μια καλύτερη συνολική συμφωνία που θα εξασφαλίζει επόμενη ημέρα για την χώρα αυστηρά εντός του ευρωπαϊκού οικοδομήματος».

Πέρα από τη δήλωσή του, όπου αναφέρει ξεκάθαρα ότι θα είναι «παρών» στις εξελίξεις, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο κ. Τατούλης προτίθεται να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Τατούλης όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αδιαμφισβήτητα ήταν «παρών» στις πολιτικές εξελίξεις. Ήταν ο πρώτος από τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που πρόκρινε την παραχώρηση των διαθεσίμων των Ταμείων στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για εθνική προσπάθεια την οποία οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έπρεπε να στηρίξουν. Επομένως, εμφανίστηκε ενωτικός και υποστηρικτής της διάσωσης της χώρας, σε μια επικίνδυνη συγκυρία.

Από την άλλη πλευρά, αξίζει να αναφερθεί ότι ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου δεν έχει υπογράψει κανένα μνημόνιο, συνεπώς τα χέρια του είναι καθαρά, κάτι που οπωσδήποτε προσμετράται θετικά σε μια ενδεχόμενη υποψηφιότητά του. Η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται ένα πρόσωπο άφθαρτο από μνημόνια.

Ακόμη, η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας κυρία Εύη Τατούλη, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου ότι η κεντροδεξιά παράταξη οφείλει να βρει τον βηματισμό της, και ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να βρει σύμμαχο σε ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο της χώρας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία από τη διαχείριση των ΕΣΠΑ, γνωρίζει καλά τον διοικητικό μηχανισμό και έχει να παρουσιάσει πολλά και σημαντικά αποτελέσματα ως προς τα έργα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Προφανώς όλα τα παραπάνω συμπληρώνουν το «προφίλ» του ιδανικού υποψηφίου. Μένει να δούμε αν θα εκφράσει ξεκάθαρα τη βούλησή του να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. 

Δημοσιεύθηκε στις 6 July 2015 | 12:40 pm


Βλάσης: Το ΑΥΡΙΟ των παιδιών μας είναι πάνω από εγωισμούς και μικροπολιτικά συμφέροντα

Μετά το δημοψήφισμα ο βουλευτής Αρκαδίας της Ν. Δ. κ. Κώστας Βλάσης δήλωσε:

Σε ένα δημοψήφισμα «εξπρές», του οποίου το περιεχόμενο, μάλιστα, ο κάθε πολίτης μετέφρασε με ξεχωριστό τρόπο, ο λαός στήριξε το ΟΧΙ. Η απόφασή του σεβαστή, και μακάρι να ενισχύσει τη διαπραγματευτική δύναμη της Κυβέρνησης.

Από την κυβέρνηση αυτή, από τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα, ο Ελληνικός λαός στο σύνολό του αναμένει:

Άνοιγμα των τραπεζών ΑΥΡΙΟ, όπως ορίζει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
Διασφάλιση των ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, που με τόσο κόπο έχει ο καθένας συγκεντρώσει.
ΣΥΜΦΩΝΙΑ με τους εταίρους μας, εντός ΕΥΡΩ, μέσα σε 48 ΩΡΕΣ – μια συμφωνία καλύτερη από αυτή την οποία απέρριψε ο Ελληνικός λαός.

 

Και τις τρεις παραπάνω δεσμεύσεις έχει αναλάβει και έχει διακηρύξει ρητά ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, καλώντας τον λαό στο ΟΧΙ του δημοψηφίσματος. Αναμένουμε να φανεί συνεπής σε αυτές, ώστε να αποκατασταθεί, έστω και την 12η ώρα, η στοιχειώδης οικονομική, πολιτική και κοινωνική σταθερότητα και λειτουργία της χώρας. Σε μια τέτοια προσπάθεια και προοπτική, η Ν.Δ. θα σταθεί αρωγός, θέτοντας – όπως πάντα – πάνω από όλα το συμφέρον του λαού και της χώρας.

Όπως και να ‘χει, η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη για όλους. Κι αυτό που προέχει είναι η ενότητα, η ομόνοια και η ομοψυχία στις δύσκολες μέρες που ζει ο τόπος μας.

Για εμάς, τους νέους πολιτικούς, το ΑΥΡΙΟ των παιδιών μας είναι πάνω από εγωισμούς και μικροπολιτικά συμφέροντα.

Δελτίο Τύπου

Δημοσιεύθηκε στις 6 July 2015 | 12:23 pm


Έλεγχος για την τήρηση των κανόνων στο δήμο Τρίπολης

Το 28ο θέμα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 2 Ιουλίου του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης αφορούσε στον καθορισμό αρμοδιοτήτων οι οποίες έχουν να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργεία της Τρίπολης. Οι προβλέψεις αυτές έχουν να κάνουν με:

_ Τον έλεγχο της τήρησης των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις για τη χρήση των αλσών, των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

_ Τον έλεγχο της χρήσης των δημοτικών αγορών, των πανηγυριών, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά όλων των αγορών και των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

_ Τον έλεγχο της τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων.

_ Τον έλεγχο των κανόνων που προβλέπονται από τη γενικότερη τήρηση των κανόνων και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων.

_ Τον έλεγχο της τήρησης μέτρων για την πρόβλεψη πυρκαγιών στους κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.

_ Τον έλεγχο στάθμευσης σε πλατείες και δρόμους.

_ Τον έλεγχο της λειτουργίας των παιδικών χαρών.

_ Τον έλεγχο των εγκαταλειμμένων οχημάτων.

_ Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για τα τραπεζοκαθίσματα.

_ Τέλος, τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων περί ηχορύπανσης και ωραρίου λειτουργίας.

Οι παραπάνω αρμοδιότητες θα αποτυπωθούν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης, όπου εντάχθηκαν οι 4 δημοτικοί αστυνομικοί. Σημειωτέον ότι ακόμα ένας έρχεται από την Αθήνα, όπως είπε ο δήμαρχος, για την ομάδα η οποία θα συσταθεί.

Δημοσιεύθηκε στις 6 July 2015 | 12:01 pm


Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και άδειες τραπεζοκαθισμάτων στη Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης την Τετάρτη 8 Ιουλίου και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης, (Εθνικής Αντίστασης 43) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τρίποληςστο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης.

Γνωμοδότηση σχετικά με την παράταση διάρκειας σύμβασης μίσθωσης γραφείων.

Έγκριση χορήγησης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κατάλληλη σήμανση στην περιοχή της πλατείας Μαντινείας και τις παρακείμενες οδούς Μαντινείας, Δήμητρος, Πελάγους και Ρήγα Φεραίου, Ερυμάνθου, για τη διευκόλυνση λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας Σκλήφα Ηλία του Δημητρίου, που βρίσκεται επί της οδού Μουτζουροπούλου 75 στην Τρίπολη.

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας Γούβη Αικατερίνης του Αθανασίου, που βρίσκεται επί της οδού Ναυπλίου 46 στην Τρίπολη.

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας Διαμαντόπουλου Ιωάννη του Αποστόλου, που βρίσκεται επί της οδού Ναυπλίου 46 στην Τρίπολη.

 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα «καφενείο» με την επωνυμία «Νικολακόπουλος Κανέλλος του Γεωργίου – Καμάρες» που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δαβιάς και Πετροπούλου 9 στην Τρίπολη.

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα «ζαχαροπλαστείο – γαλακτοπωλείο χωρίς εργαστήριο - λουκουματζίδικο» ιδιοκτησίας Βεργόπουλου Χρήστου του Δημητρίου, που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Βασιλείου αρ. 9 στην Τρίπολη.

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα «καφετέρια – μπαρ» ιδιοκτησίας Καδά Ιωάννη του Βασιλείου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντίστασης και Δεληγιάννη 4 στην Τρίπολη.

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (καφετέρια)» ιδιοκτησίας της εταιρείας Γ. Φράγκος & Σια Ε.Ε., που βρίσκεται επί της οδού Ισαάκ Σολωμού 20 στην Τρίπολη.

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (καφετέρια) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (σνακ μπαρ)» ιδιοκτησίας της εταιρείας Ειρήνη Τσουκάκη – Σταύρος Αθανασάς Ο.Ε., που βρίσκεται επί της οδού Δημητρακοπούλου 5 στην Τρίπολη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοσιεύθηκε στις 6 July 2015 | 11:27 am


2.000 αλλοδαποί επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους

Ακόμη 2.000 επιστροφές αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής τους, διαχειρίστηκαν οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το μήνα Ιούνιο

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της μη νόμιμης μετανάστευσης, άλλοι 2.000 αλλοδαποί διαφόρων υπηκοοτήτων επέστρεψαν συνολικά από όλη την επικράτεια, στις χώρες καταγωγής τους, το μήνα Ιούνιο.

Σε βάρος των παραπάνω υπηκόων τρίτων χωρών είχαν εκδοθεί αποφάσεις επιστροφής και απέλασης για παράνομη είσοδο στη χώρα μας. Οι επιστροφές πραγματοποιήθηκαν μέσω των εθελούσιων προγραμμάτων επαναπατρισμού του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, καθώς και των αναγκαστικών επιστροφών και εθελοντικών αναχωρήσεων από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ενδεικτικά, ο μεγαλύτερος αριθμός επιστροφών πραγματοποιήθηκε με προορισμό την Αλβανία (1.367 άτομα), τη Γεωργία (176 άτομα), το Πακιστάν (120 άτομα), το Μπαγκλαντές (48 άτομα), τη Βουλγαρία (38 άτομα), το Ιράκ (35 άτομα), την Τουρκία (25 άτομα) και τη Συρία (23 άτομα, που αναχώρησαν οικειοθελώς).

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις επιστροφής αλλοδαπών στη χώρα τους, συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών.

Δελτίο Τύπου

 

Δημοσιεύθηκε στις 6 July 2015 | 11:00 am


Νικολάκου: Να είμαστε ενωμένοι σαν μια γροθιά για την πατρίδα μας (video)

Η  θεματική Αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνα Νικολάκου σε δήλωσή της μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είπε:

«Το αποτέλεσμα έχει καταγραφεί με σημαντική διαφορά υπέρ του όχι. Δεν είναι δυνατόν να αμφισβητήσει κανείς την εντολή και το μήνυμα που έστειλε ο ελληνικός λαός. Η συμφωνία πρέπει να έρθει γρήγορα για να σταματήσει η έλλειψη της κανονικότητας που υπάρχει στην Ελλάδα και να έρθει πάλι η σταθεροποίηση. Νομίζω ότι το μήνυμα δεν ήταν μόνο στον πρωθυπουργό, αλλά προς όλους εκείνους που με λάθος τρόπους προσπάθησαν να δώσουν κατευθύνσεις στους Έλληνες πολίτες.

Την Ελλάδα την ενδιαφέρει ο Έλληνας πρωθυπουργός να διαπραγματευτεί και να κλείσει σύντομα τη συμφωνία. Η Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να αγνοήσει την εντολή του ελληνικού λαού και θα βρεθεί η λύση. Δεν πιστεύω στην καταστροφή και θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι σαν μια γροθιά για την πατρίδα μας.»

Video: 
Video of wPIZnaYW1Fw

Δημοσιεύθηκε στις 6 July 2015 | 10:59 am


Ανακαλύπτοντας τα αρχοντικά του Λεωνιδίου (photos+video)

Για δέκατη χρονιά το Μελιτζάzz Λεωνιδίου έκλεισε τις πύλες του ανανεώνοντας το ραντεβού του για του χρόνου το καλοκαίρι. Εφέτος, παράτις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, οι Τσάκωνες τίμησαν τις παραδόσεις κάνοντας πλέον το φεστιβάλ Μελιτζάνας θεσμό, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Μπάμπης Λυσίκατος.

Εφέτος δόθηκε βαρύτητα στο δυνατό σημείο της περιοχής, εκείνο της αρχιτεκτονικής. Έτσι, οι Τσάκωνες άνοιξαν τις αυλές τους για να γνωρίσουν οι επισκέπτες την ιδιαίτερη και αρχοντική αρχιτεκτονική του Λεωνιδίου.

Σουλατσάρουμε σε αυλές και καθόμαστε στις αστικές γειτονίες της περιοχής.

Κάπως έτσι έγινε και με το Αρχοντικό Χατζηπαναγιώτη στο οποίο πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με τίτλο «Παραδοσιακή αρχιτεκτονική των πυργόσπιτων της Πελοποννήσου», την οποία παρουσίασε ο κ. Μπάμπης Παυλόπουλος, συγγραφέας, ο οποίος έχει εκδώσει το βιβλίο «Πύργοι και Οχυρές Κατοικίες της Πελοποννήσου, 15ος – 19ος αιώνας».

Πρόκειταιγια μια μελέτη–φωτογραφικό λεύκωμα με 284 έγχρωμες φωτογραφίες για τους πύργους και τα πυργόσπιτα της Πελοποννήσου, τα οποία αποτελούν ουσιαστικά μια ξεχωριστή ενότητα στην ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική την οποία και παρουσίασε στο κοινό που βρέθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής Αρχοντικό Χατζηπαναγιώτη.

Ο δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας κ. ΜπάμπηςΛυσίκατος βρέθηκε στην εκδήλωση και σε δηλώσεις του μίλησε για το Μελιτζάzz, αναφέροντας ότι με αφορμή τις ομορφιές του Λεωνιδίου και των οικισμών του γίνονται μουσικές εκδηλώσεις , γευστικές γωνίες και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Video: 
Video of YSAB8fpKdZQ

Δημοσιεύθηκε στις 6 July 2015 | 10:28 am


Η μεγάλη ήττα των Μέσων Μαζικής Προπαγάνδας

Χθες αργά τη νύχτα, η Έλλη Στάη είχε τόσα νεύρα που θα έτρωγε ζωντανό τον Κατρούγκαλο επειδή, κατά την άποψή της, του απηύθυνε μια ερώτηση την οποία εκείνος χαρακτήρισε φθηνή. Την ερώτηση. Προσωπικά, θα πήγαινα πολύ παραπέρα από τον όχι και τόσο συμπαθή προς εμένα Κατρούγκαλο. Θα χαρακτήριζα φθηνή την ίδια, και όλους τους ομοίους της. Παλιούς και ψημένους, σαν την Έλλη μας, και τα φυντανάκια τους στα μπομπολαλαφουζέικα μέσα.

Δηλαδή, τι περίμενε η κυρία Στάη; Να την σεβαστεί στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί; Οι ξεπουλημένοι δεν αξίζουν τον σεβασμό κανενός. Αξίζουν μόνο την περιποίηση των ιδιοκτητών τους: τους πετούν το κοκαλάκι, τους χτενίζουν το τρίχωμα, τους δίνουν και μια λιχουδιά. «Καλό σκυλάκι».

Ποτέ άλλοτε όσο κατά τις τελευταίες επτά μακρές ημέρες και νύχτες δεν είχε καταστεί τόσο προφανές ότι οι μεγάλοι δημοσιογραφικοί όμιλοι κάνουν ό,τι τους λένε εκείνοι που τους ελέγχουν. Και ποιοι τους ελέγχουν; Οι εγχώριοι μεγαλοεπιχειρηματίες, τα γνωστά πολιτικά λόμπι που αποτελούν το μεγαλύτερο καρκίνωμα της ελληνικής κοινωνίας, και εκείνοι οι Ευρωπαίοι που τους δίνουν απευθείας δάνεια για να επιβιώσουν, με την υποχρέωση, προφανώς, να υποστηρίξουν τη θέση τους. Και μιλάμε για πολύ χρήμα.

Αυτή την εβδομάδα, όμως, εντελώς ξεδιάντροπα, βγήκαν να ξεπουληθούν σαν την πόρνη που το έχει πάρει απόφαση και δεν την νοιάζει πια αν το ξέρουν όλοι στη γειτονιά. Στήνεται στο καλντερίμι και δεν την ενδιαφέρει ποιος θα την δει να φεύγει με πελάτη. Μόνο που η πόρνη δεν έχει να σεβαστεί το Σύνταγμα και την αντικειμενική ενημέρωση.

Αυτή την εβδομάδα, τους έπιασε κωλοπιλάλα να τρέξουν να υποστηρίξουν τους εντολοδότες τους, ξεχνώντας Σύνταγμα, δεοντολογία, προσωπικές αρχές.

Αυτή την εβδομάδα, δεν πρόλαβαν καν να βάλουν ένα φτιασίδωμα, ένα προκάλυμμα, και ξαμολήθηκαν να κατατρομοκρατήσουν τους πολίτες. Απίστευτα σκηνικά εκτυλίχθηκαν, που σε καμία άλλη περίπτωση δεν τα είχαμε δει σε τηλεοπτικές εκπομπές. Και γιατί δεν τα είχαμε δει; Επειδή στην περίπτωση των βουλευτικών εκλογών, τα ΜΜΕ είναι υποχρεωμένα να αφήνουν όλες τις φωνές και τα κόμματα να ακούγονται.

Στο δημοψήφισμα, όμως, το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, και ανάλογη εμπειρία δεν υπήρχε, πήραν θέση ξεκάθαρα υπέρ της μιας άποψης, διαστρέβλωσαν το ερώτημα μαζί με τους Ευρωπαίους φίλους τους και οι παρουσιαστές από τηλεοράσεως. Και όταν -τις λίγες φορές- φιλοξενούσαν υποστηρικτές του «όχι», τους γάβγιζαν στην κυριολεξία, προσπαθώντας να τους πείσουν παράλληλα να ψηφίσουν «ναι». Όλα τα είχαμε, ξύπνησε και η Σαράφογλου, η οποία δήλωνε: «Δεν φταίμε εμείς αν οι πολίτες τάσσονται υπέρ του ναι». Ποιος στο είπε αυτό, κορίτσι μου; Οι δημοσκοπήσεις;

Αυτή την εβδομάδα, αναπαρήγαγαν ό,τι τους συνέφερε, πετσοκόβοντας ανακοινώσεις Ευρωπαίων κατά πώς τους βόλευε. Έβγαζαν με πηχιαίους τίτλους «Η  Ελλάδα στο χείλος της καταστροφής», «Ελλάδα ώρα μηδέν», «Δραματικές ώρες για την Ελλάδα», όταν θα έπρεπε να κρατούν ένα κλίμα ήρεμο, για το καλό της χώρας. Αν μη τι άλλο. Αλλά δεν έκαναν ούτε καν αυτό.

Αυτή την εβδομάδα, απέδειξαν ότι είναι τόσο σαθροί όσο υποπτευόμασταν. Ότι είναι τόσο ξεπουλημένοι όσο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Μαύρες πλερέζες χθες στα πάνελ, επειδή ο κόσμος δεν μάσησε και έδωσε ένα 60%.

Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η προπαγάνδα τους στη μέση, το ποσοστό πού θα έφθανε; Στο 80%; Στο 90%;

Η προπαγάνδα από τη μια, και η διαφήμιση από την άλλη. 

Θα παρατηρήσατε ότι μετά την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος, στήθηκε σε χρόνο μηδέν ένας ολόκληρος μηχανισμός υποστήριξης του «ναι». Ποιος τον χρηματοδότησε; Τόσα τηλεοπτικά σποτ υπέρ του «ναι», μεταδίδονταν δυσανάλογα πιο συχνά με τα ένα-δυο για το «όχι». Ολοσέλιδες διαφημίσεις στις εφημερίδες, για να μην μιλήσουμε για τα πρωτοσέλιδα των Κυριακάτικων εφημερίδων που είχαν ταχθεί σαφώς υπέρ της μιας άποψης. Έμπαινες στο youtube να ακούσεις κανένα τραγούδι, τσουπ! ένα τεράστιο «ναι» μπροστά σου. Για πότε στήθηκε όλο αυτό το πανηγύρι; Ποιος το πλήρωσε;

Πιστεύω ακράδαντα ότι ηθελημένα τα εγχώρια ΜΜΕ παραποίησαν το ερώτημα του δημοψηφίσματος. Προσπάθησαν να πείσουν τον κόσμο ότι το «όχι» σήμαινε έξοδο από το ευρώ, έξοδο από την Ευρωζώνη. Το υποστήριξαν με όλες τις δυνάμεις τους. Κάνοντάς μας να αναρωτιόμαστε για την κοινή μας λογική...

Και κάτι τελευταίο: όλες οι δημοσκοπήσεις των μεγάλων και «φερέγγυων» εταιριών που συνεργάζονται με τα κανάλια, έπεσαν έξω κατά 16 μονάδες. Για στατιστικό λάθος σάς φαίνεται αυτό;

Παλαιότερα, όταν οι δημοσκοπήσεις έπεφταν έξω κατά 1-2 μονάδες, γινόταν ο κακός χαμός. Σήμερα, δεν ακούστηκε ούτε λέξη για το γεγονός ότι έπεσαν τόσο έξω οι δημοσκοπήσεις των φερέγγυων εταιριών.

Έπεσαν έξω; Έλα τώρα...

Δεν ξέρω αν είναι ένα χρήσιμο εργαλείο το δημοψήφισμα για τη διαπραγματευτική πορεία της κυβέρνησης. Αλλά ξέρω ότι οι μάσκες έπεσαν πια. Η προπαγάνδα ήταν ολοφάνερη, και ο κόσμος δεν μάσησε.

Αλήθεια, θα υπάρξει καμία έρευνα για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων; 

Και, αλήθεια, θα τιμωρηθούν παραδειγματικά από τους εντολοδόχους τους μεγαλοδημοσιογράφοι και πανελίστες που απέτυχαν να κάνουν τα μυαλά του κόσμου πουρέ; Ή θα την γλιτώσουν με μερικές ξυλιές στον πισινό; Θα νιαουρίσει η ΕΣΗΕΑ για τα χάλια των εφημερίδων;

Αναρωτιέμαι...

Ειδήσεις: 

Δημοσιεύθηκε στις 6 July 2015 | 10:24 am


Το πρόγραμμα προπονήσεων της πρώτης εβδομάδας του Αστέρα

Σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση του Αστέρα Τρίπολης για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016. 

Το ραντεβού στο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" έχει οριστεί για τις 18:00 και αυτό θα σημάνει την έναρξη της προετοιμασίας για μια απαιτητική σεζόν όπου ο στόχος της ομάδας μας είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε Πρωτάθλημα, Κύπελλο και φυσικά στους ομίλους του Europa League.

Από την Δευτέρα (06/07) μέχρι και το Σάββατο (11/07) ο Αστέρας θα παραμείνει στην Τρίπολη για προπονήσεις, ενώ σε αυτό το διάστημα θα πραγματοποιηθούν τα ιατρικά, αιματολογικά και εργομετρικά τεστ.

Την Κυριακή (12/07) ο Αστέρας Τρίπολης  θα αναχωρήσει για την Ολλανδία όπου και θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Δευτέρα 6 Ιουλίου: Προπόνηση (18:00)

Τρίτη 7 Ιουλίου: Αιματολογικές εξετάσεις / Προπόνηση (09:00) 

Τετάρτη 8 Ιουλίου: Εργομετρικά / Προπόνηση (18:30)

Πέμπτη 9 Ιουλίου: Προπόνηση (09:00) / Προπόνηση (18:30)

Παρασκευή 10 Ιουλίου: Προπόνηση (18:30)

Σάββατο 11 Ιουλίου: Προπόνηση (09:00)

Κυριακή 12 Ιουλίου: Αναχώρηση για το προπονητικό κέντρο στην Ολλανδία

* Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιείται, ανάλογα με τις αποφάσεις του προπονητικού επιτελείου. 

Δημοσιεύθηκε στις 6 July 2015 | 9:54 am


Χρέος

Σκίτσο του Γιώργου Καπράνου

Ειδήσεις: 

Δημοσιεύθηκε στις 6 July 2015 | 9:42 am


Γιαννούλη: Είμαι υπερήφανη για την γενιά μου που αγωνίζεται (video)

Στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Τρίπολης βρέθηκε η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της Μαντινειακής Συμπολιτείας κυρία Αντωνία Γιαννούλη λίγο πριν από τις 22:00, φανερά χαρούμενη για το ποσοστό το «όχι» το οποίο υπερίσχυσε του «ναι» στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου.

Όπως η ίδια δήλωσε,είναι χαρούμενη και ικανοποιημένη για αυτό το μεγάλο «όχι» που είπε η ελληνική επικράτεια, καθώς αυτό το δημοψήφισμα πραγματοποιήθηκε κάτω από δύσκολες κοινωνικές συνθήκες και κάτω από πίεση χρόνου.

«Αποδείξαμε σαν λαός ότι έχουμε την πολιτική ωριμότητα να καταλάβουμε και να πούμε όχι στην κοινωνική λιτότητα», ανέφερε.

Είμαι υπερήφανη για τη γενιά μου γιατί αγωνίζεται με έναν δικό της τρόπο.

Video: 
Video of AAJ52r8Rgps

Δημοσιεύθηκε στις 6 July 2015 | 9:38 am


Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 80χρονο πεζό

Χθες (5.7.2015) το πρωί, στο 88,9 χλμ της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Πατρών, Ι.Χ. επιβατ­ηγό όχημα που οδηγούσε 73χρονος ημεδαπός, παρέσυρε 80χρονο ημεδαπό, πεζό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας.

Δημοσιεύθηκε στις 6 July 2015 | 9:35 am


Γιορτάζει η Αγία Κυριακή στη Δημητσάνα

Η Ιερά Μητρόπολις Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, ο Δήμος Γορτυνίας και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ), σας καλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εορταστικές εκδηλώσεις, που θα λάβουν χώρα στην ιστορική Κοινότητα Δημητσάνας του Δήμου Γορτυνίας την Δευτέρα 6ην και την Τρίτη 7ην Ιουλίου 2015, κατά την εορτή της Πολιούχου μας Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015
6:45 μ.μ. Υποδοχή Ιερών Λειψάνων Νεομαρτύρων Αγίων Νικολάου, Ραφαήλ και Ειρήνης από την Μυτιλήνη.
7:00 μ.μ. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, προσκεκλημένου υπό του Μητροπολίτου μας κ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ.
Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας και των Ιερών Λειψάνων.
Παραδοσιακοί χοροί στο προαύλιο χώρο της Αγίας Κυριακής (Από το χορευτικό συγκρότημα Πολιτιστική Κληρονομιά).

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015
7:00 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
11:15 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση στην προτομή του Εθνομάρτυρος Κυπρίου Μητροπολίτου Δημητσάνης ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΧΑΤΖΗ.
11:30 π.μ. Επίσκεψη στο Αρχοντικό Αντωνόπουλου, το οποίο θα είναι ανοικτό για το κοινό την ημέρα της εορτής της Αγίας Κυριακής 7 Ιουλίου 2015.
7:00 μ.μ. Παρακλητικός Κανόνας Της Αγίας Κυριακής.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος
Ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτης π. Ιάκωβος Κανάκης 
 

Δημοσιεύθηκε στις 6 July 2015 | 9:08 am


«Μαθαίνοντας τα παιδιά να αγαπούν τον εαυτό τους» στη Βιβλιοθήκη Τρίπολης

Σε συνεργασία με το Κέντρο  Πρόληψης των Εξαρτήσεων και    Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  Π.Ε. Αρκαδίας  «Ανέλιξη» και την Κοινωνιολόγο Φωτεινή Τραχανά πραγματοποιήθηκε στις 3-7-2015 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά «Ένας μοναδικός άνθρωπος». 

Μέσα από βιωματικές ασκήσεις και δραστηριότητες τα παιδιά έμαθαν να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και τις δυνάμεις τους. Παράλληλα, ανέπτυξαν δεξιότητες αποδοχής και αυτοεκτίμησης και έμαθαν να αγαπούν τον εαυτό τους, ώστε να δημιουργούν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις καθημερινές προκλήσεις.  

Δημοσιεύθηκε στις 6 July 2015 | 8:55 am


Παραιτήθηκε ο Γ. Βαρουφάκης

«Όχι πια υπουργός!», γράφει στην προσωπική του σελίδα ο Γ. Βαρουφάκης, και με ένα σύντομο κείμενο στην αγγλική ανακοινώνει την παραίτησή του από το υπουργείο των Οικονομικών.

Στο σύντομο αυτό κείμενο, και αφού ο κ. Βαρουφάκης εξηγεί ότι το Όχι πρέπει να μετασχηματιστεί σε Ναι για μια βιώσιμη λύση, αναφέρει:

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, μου έγινε γνωστό ότι κάποια μέλη του Eurogroup θα προτιμούσαν την ''απουσία μου'' από τις συναντήσεις. Ο Πρωθυπουργός έκρινε ότι αυτό ίσως τον βοηθήσει, προκειμένου να επιτύχει μια συμφωνία. Για αυτόν τον λόγο παραιτούμαι σήμερα από το υπουργείο Οικονομικών.

Ακόμη, υπογραμμίζει ότι θα βοηθήσει τον Πρωθυπουργό με όποιον τόπο μπορεί και επισημαίνει:

«Στην Αριστερά είμαστε συλλογικοί, και δεν αγαπάμε τις καρέκλες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση
Το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου θα μείνει στην παγκόσμια ιστορία ως μοναδική στιγμή που ένας μικρός ευρωπαϊκός λαός όρθωσε το ανάστημά του εναντίον της Χρεοδουλοπαροικίας. 
Όπως όλες οι δημοκρατικές κατακτήσεις, έτσι κι αυτή η ιστορική απόρριψη του τελεσίγραφου του Eurogroup της 25ης Ιουνίου έχει μεγάλο κόστος. Είναι λοιπόν απαραίτητο το κεφάλαιο του ΟΧΙ να επενδυθεί άμεσα ώστε να μετατραπεί σε ΝΑΙ σε κάποια έντιμη συμφωνία-επίλυση – με αναδιάρθρωση χρέους, με μειωμένη λιτότητα, με αναδιανομή υπέρ των μη εχόντων, με πραγματικές μεταρρυθμίσεις.

Λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος, μου κατέστη γνωστό ότι οι συμμετέχοντες στο Eurogroup, και λοιποί εταίροι, θα «εκτιμούσαν» την... απουσία μου από τις συνεδριάσεις του, κάτι που ο Πρωθυπουργός έκρινε ότι ίσως βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνίας. Για αυτό και αποχωρώ από το Υπουργείο Οικονομικών.

Είναι καθήκον μου να βοηθήσω όσο μπορώ τον Αλέξη Τσίπρα να εκμεταλλευτεί, όπως εκείνος κρίνει, το κεφάλαιο που μας δώρησε ο ελληνικός λαός μέσω του δημοψηφίσματος. 
Κι είναι τιμή μου η απαίτηση των δανειστών.

Η Αριστερά λειτουργεί συλλογικά και οι αριστεροί δεν αγαπάμε τις καρέκλες. Θα στηρίξω τον Αλέξη Τσίπρα, την νέα ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, την κυβέρνηση της Αριστεράς. 
Η υπερπροσπάθεια να τιμήσουμε τον γενναίο ελληνικό λαό, και το περίφημο ΟΧΙ που χάρισε χτες στους απανταχού δημοκράτες, μόλις ξεκινά!

Και στα αγγλικά
ANNOUNCEMENT BY THE MINISTER OF FINANCE, Mr YANIS VAROUFAKIS

The referendum of 5th July will stay in history as a unique moment when a small European nation rose up against debt-bondage.

Like all struggles for democratic rights, so too this historic rejection of the Eurogroup’s 25th June ultimatum comes with a large price tag attached. It is, therefore, essential that the great capital bestowed upon our government by the splendid NO vote be invested immediately into a YES to a proper resolution – to an agreement that involves debt restructuring, less austerity, redistribution in favour of the needy, and real reforms.

Soon after the announcement of the referendum results, I was made aware of a certain ‘preference’ by some Eurogroup participants, and assorted ‘partners’, for my... ‘absence’ from its meetings; an idea that the Prime Minister judged to be potentially helpful to him in reaching an agreement. For this reason I am leaving the Ministry of Finance today.

I consider it my duty to help Alexis Tsipras exploit, as he sees fit, the capital that the Greek people granted us through yesterday’s referendum.

And I shall wear the creditors’ loathing with pride.

We of the Left know how to act collectively with no care for the privileges of office. I shall support fully Prime Minister Tsipras,  the new Minister of Finance, and our government. 
The superhuman effort to honour the brave people of Greece, and the famous OXI (NO) that they granted to democrats the world over, is just beginning.

Δημοσιεύθηκε στις 6 July 2015 | 8:49 am


Μέσα σε ένα μήνα 789 συλλήψεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Κατά την διάρκεια του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, από τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου:

 

Συνελήφθησαν συνολικά επτακόσια ογδόντα εννέα (789) άτομα και ειδικότερα:

Ένα (1) για ανθρωποκτονία.
Οκτώ (8) για Ληστεία (και απόπειρες).
Ογδόντα δύο (82) για Κλοπή (και απόπειρες).
Ογδόντα (80) για παράβαση Ν. Περί Ναρκωτικών.
Εκατόν ογδόντα επτά (187) για παράβαση Ν. Περί Αλλοδαπών.
Δεκαέξι (16) για παράβαση Ν. Περί Όπλων.
Εννέα (9) για παράβαση Ν. περί Παιγνίων, Εράνων και Λαχειοφόρων   Αγορών.
Τρία (3) για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
Τρία (3) για παράβαση Ν. Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Τέσσερα (4) για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής   εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, μαστροπεία κ.λ.π).
Ένα (1) για αποπλάνηση παιδιών.
Τριάντα έξι (36) για παράνομο υπαίθριο εμπόριο.
Τρία (3) για λαθρεμπόριο.
Εννέα (9) για Πλαστογραφία.
Εννέα (9) για Γ.Ο.Κ.
Εκατόν σαράντα εννέα (149) για Κ.Ο.Κ.
Δώδεκα (12) για Ενδοοικογενειακή Βία.
Εξήντα επτά (67) για Καταδιωκτικά Έγγραφα.
Εκατόν δέκα (110) για διάφορα Αδικήματα (Κατ’ έγκληση διωκόμενα, Υγειονομικού Κανονισμού κ.λ.π.).

 

Εξιχνιάσθηκαν:

Μία (1) υπόθεση ανθρωποκτονίας. 
Επτά (7) υποθέσεις Ληστειών (και απόπειρες).
Εκατόν τριάντα δύο (132) υποθέσεις Κλοπών – Διαρρήξεων οικιών, καταστημάτων, οχημάτων κ.λ.π, (και απόπειρες).
Εξήντα (60) υποθέσεις για παράβαση του Ν. περί Ναρκωτικών.
Είκοσι (20) υποθέσεις για παράβαση του Ν. περί Όπλων.
Μία (1) υπόθεση αποπλάνησης παιδιού.
Μία (1) υπόθεση εκβίασης.
Δύο (2) υποθέσεις για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής   εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, μαστροπεία κ.λ.π).
Τέσσερις (4) υποθέσεις Πλαστογραφίας.
Πέντε (5) υποθέσεις Απάτης.
Τρεις (3) υποθέσεις Λαθρεμπορίου.

 

 

Κατασχέθηκαν συνολικά:

Ηρωίνη  -105,12- γραμμάρια.
Κάνναβη  -297,1- γραμμάρια.
Κοκαΐνη  -5,7- γραμμάρια.
Δενδρύλλια κάνναβης  828.
Ναρκωτικά χάπια  488.
Τσιγαριλίκια κάνναβης  7.
Ζυγαριές  2.
Τριβείο κάνναβης 1.
Πιστόλια - Περίστροφα 2.
Πιστόλια - Περίστροφα (REPLICA, κρότου, αεροβόλα κ.α)  3.
Κυνηγετικά όπλα  9.
Γεμιστήρες  4.
Φυσίγγια  διαφόρων τύπων, κάλυκες, βολίδες κ.λπ.  1.399.
Ξίφη, ξιφολόγχες, μαχαίρια, σπάθες, σουγιάδες κ.λπ 12.
Λοιπά Όπλα (Σιδερογροθιές, Συσκευές εκτόξευσης χημικής ουσίας, ράβδοι, συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης κλπ) 1.
Χρηματικό ποσό -12.238,25- ευρώ.
Πλαστά χαρτονομίσματα διαφόρων τύπων  12.
Πακέτα με λαθραία τσιγάρα  817.
Λαθραίος καπνός  -700- γραμμάρια.
Κινητά τηλέφωνα 30.
Οχήματα 9.
Παιγνιομηχανήματα 4.
Πλήθος προϊόντων παράνομου υπαίθριου εμπορίου.
Πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών, χρυσαφικών και εργαλείων.

 

Κλαπέντα Οχήματα: 55.
Ανευρεθέντα Οχήματα: 24.

 

Δημοσιεύθηκε στις 6 July 2015 | 8:39 am


Δημοψήφισμα 2015: Τι αποφάσισαν οι πολίτες

Συνεχής ενημέρωση

Ενσωμάτωση 100%

ΟΧΙ  61,31%

ΝΑΙ 38,69%

00:45

Ενσωμάτωση 93,02%

ΟΧΙ 61,28%

ΝΑΙ 38,72%

00:00

Ενσωμάτωση 88,24%

ΟΧΙ 61,45%

ΝΑΙ 38,55%

23:31

Ενσωμάτωση 85,24 %    

ΟΧΙ    61,54%    
ΝΑΙ    38,46% 

 

23:30

Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης για την Ελλάδα την Τρίτη.

23:15

Θεοδωράκης: Δεν υπάρχουν μισόλογα. Η Ελλάδα έχει μπροστά της ένα γολγοθά. Πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Καλώ τον πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα διακινδυνεύσει την Ελλάδα στο ευρώ και ότι θα σεβαστεί τις καταθέσεις και δεν θα γίνει πλιάτσικο. Ότι θα στείλει διαπραγματευτές για διαπραγμάτευση και όχι ρήξη. Αν ο Τσίπρας συνεχίσει τις πολιτικές αυτές ο λαός θα πεινάσει. Έχω ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με τους συμμάχους στην Ευρώπη με αίτημα δίκαιη συμφωνία. Το μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι το ένα, το πατριωτικό. Ας χρησιμοποιήσει ο Τσίπρας το αποτέλεσμα προς όφελος των πολλών έξω από μικροκομματικές ισορροπίες. Ο πανικός και οι ακραίες αντιδράσεις δεν θα βοηθήσουν.

23:04

Από το Ζάππειο Μέγαρο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Π. Καμμμένος δήλωσε:

«Ο ελληνικός λαός που έζησε μια εβδομάδα τρόμου, όπου το σύνολο των ιδιωτικών ΜΜΕ δυστυχώς μονόπλευρα εκφόβιζε τον ελληνικό λαό. Οι συνθήκες ήταν πρωτοφανείς για μια πολιτισμένη χώρα, οι τράπεζες έκλεισαν με προτροπή της αντιπολίτευσης, όπως είπε ο εκπρόσωπος της ΝΔ, Δεν εκβιάζεται η δημοκρατία, δεν τρομοκρατείται, δεν απειλείται από κανέναν, ούτε από διαπλεκόμενα συμφέροντα καναλιών, από επιχειρηματίες που δωροδοκούν πολιτικούς και στηρίζουν ΜΜΕ, παρατάξεις και πολιτικούς. Ένα μεγάλο ''όχι'' στην πολιτική της λιτότητας, που οδήγησε έναν περήφανο λαό στην εξαθλίωση. Είναι ανθρωπιστική η κρίση, όχι οικονομική. Ζήτησαν από ένα περήφανο έθνος να προσκυνήσει».

22:48

Ζίφκμαρ Γκάμπριελ, Γερμανός αντικαγκελάριος: «Πολύ δύσκολο να φανταστεί κάποιος νέες διαπραγματεύσεις. Γκρέμισε ο κ. Τσίπρας και τις τελευταίες γέφυρες».

22:45

Ενσωμάτωση:    67,20 %

ΟΧΙ    61,41%    
ΝΑΙ    38,59% 

22:14 Σε ποσοστό 54,01 % της ενσωμάτωσης:

ΟΧΙ    61,29%    

ΝΑΙ    38,71%

22:12

Δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, κ. Κουτσούμπα: «Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες που ανταποκρίθηκαν. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε όλους όσοι έριξαν στην κάλπη το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, απέναντι στο κολοβό και αμφιλεγόμενο ερώτημα. Ένα μέρος του λαού που κατάφερε να ξεπεράσει την παραπλάνηση, έριξε άκυρο και λευκό. Από πλευράς κυβέρνησης, δεν υπάρχουν πραγματικές φιλολαϊκές λύσεις. Οι προτάσεις και των μεν και των δε, συμφωνούν προς τους κανόνες της ΕΕ. Όσοι και όσες επέλεξαν το ''όχι'', πιστεύοντας ότι θα πάψει η λιτότητα, να μην εφησυχάσουν. Τους τείνουμε το χέρι για τους αγώνες της επόμενης ημέρας. Ανάλογα, απευθυνόμαστε σε όλους όσοι επέλεξαν το ''ναι''. Να σκεφτούν ξανά τις επιλογές αυτές».

21:34

Πάνος Σκουρλέτης: «Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην είναι υπερήφανος. Αυτός ο τόπος σέβεται τη δημοκρατία, ανεξάρτητα τι ψήφισε ο καθένας.Το δημοψήφισμα δίνει ισχυρή εντολή, για να φέρει μια συμφωνία που θα οδηγήσουν σε άλλους δρόμους».

21:38

Ενσωμάτωση 45,67% 
    
61,09% ΟΧΙ
    
38,91% ΝΑΙ

21:24

Η πρόεδρος του ΠαΣοΚ κυρία Φώφη Γεννηματά δήλωσε για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και τις επόμενες κινήσεις της: «Η ετυμηγορία του ελληνικού λαού είναι δεδομένη και σεβαστή. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, επιθυμούν παραμονή της χώρας στο ευρώ, είτε ψήφισαν ''ναι'' είτε ''όχι'' και προσδοκούν συμφωνία. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Η χώρα πρέπει να βγει από το αδιέξοδο που ωθήθηκε από λάθη της κυβέρνησης και από ακραίους κύκλους της Ευρώπης. Τώρα έχει σημασία η προοπτική βιώσιμης συμφωνίας. Το ΠαΣοΚ θα συμβάλλει δημιουργικά, ήδη κλιμακώνω τις προσπάθειες προς τους Σοσιαλιστές ηγέτες της Ευρώπης. Αλλά τώρα είναι η ώρα του Πρωθυπουργού. Να κάνει πράξη τη δέσμευσή του για συμφωνία εντός 48 ωρών. Να ομαλοποιηθεί σήμερα η κατάσταση, να αναλάβει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες προς τους εταίρους. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη καθυστέρηση, δεν μπορούν να υποφέρουν άλλο. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έχουν δικαίωμα στην ελπίδα.»

21:08

Εξελίξεις στη ΝΔ: Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού Σκάι, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αντώνη Σαμαρά, του ζήτησε να παραιτηθεί, προφανώς επειδή θεωρεί ότι έχει μερίδιο ευθύνης, και φέρεται να του είπε ότι αν ο πρόεδρος της ΝΔ θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι η ίδια, δεν θα διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος. O Νίκος Δένδιας, σχολιάζοντας την πληροφορία, δήλωσε στον Σκάι: «Πολιτευτήκαμε 5 μήνες με το αίτημα της δικαίωσης. Ηττηθήκαμε σε ένα άθλιο δημοψήφισμα. Αποτύχαμε να προασπιστούμε το κεκτημένο της συμμετοχής της χώρας στην Ευρώπη. Πρέπει να συζητηθεί από αύριο το πρωί. Θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε».

21:00

Στο 28,74% της ενσωμάτωσης:

60,61% ΟΧΙ
39,39% ΝΑΙ

20:49

Νίκος Δένδιας: «Αποτύχαμε να περάσουμε στους πολίτες το μήνυμα που θέλαμε».

20:47

Στο 22,92 % της ενσωμάτωσης:

ΟΧΙ 60,53%

ΝΑΙ 39,47%

20:40

19,8% στην ενσωμάτωση:

61% ΟΧΙ

39% ΝΑΙ

20:38

Η πρώτη εκτίμηση της Singular logic, αναφέρει ότι το ποσοστό του ΟΧΙ θα ξεπεράσει το 61%.

20:29

Στο 15,6% της Επικράτειας:

60,3% ΟΧΙ

39,7% ΝΑΙ

20:27

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το Euroworking Group θα συγκληθεί το αργότερο έως αύριο το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Ακόμη, όπως ανακοίνωσε το γραφείο της Γαλλικής Προεδρίας, η Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκλα Μέρκελ θα μεταβεί στο Παρίσι, προκειμένου να έχει συνάντηση με τον πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ.

20:17

ΠαΣοΚ: «Και οι υποστηρικτές του ''όχι'' ξεκαθάρισαν πως δεν τίθεται σε καμία περίπτωση ζήτημα εξόδου από το ευρώ. Ο ίδιος ο κ. Τσίπρας δήλωσε πως δεσμεύεται να φέρει συμφωνία μέσα σε 48 ώρες. Έχει την ευθύνη ως Πρωθυπουργός να πάρει άμεσα, σήμερα, τις πρωτοβουλίες για αυτήν».

20:15

Αποτελέσματα Επικράτειας στο 7,4 %:
ΝΑΙ: 40,3 %
ΟΧΙ: 59,7 %

20:12

Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ν. Βούτσης ανακοίνωσε ότι στις 21:00 η Singular, η εταιρία που συνεργάζεται με το υπουργείο, θα δώσει το πρώτο πανελλαδικό αποτέλεσμα. Τα ασφαλή αποτελέσματα θα δοθούν με τη λήξη της καταμέτρησης.

Ακόμη, εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση εκ μέρους της κυβέρνησης για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος. «Εγγυηθήκαμε, διοργανώσαμε και διεκπεραιώσαμε με συνέργεια, αίσθηση ευθύνης και συναίνεση ένα δημοψήφισμα 41 χρόνια μετά, μέσα σε έξι ημέρες. Η κοινή γνώμη συνηγορεί ότι υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για τον τρόπο που αυτό διεξήχθη και οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις υπηρεσίες του υπουργείου, στους οργανισμούς, στην Αστυνομία. Ο τόνος δόθηκε από τα εκατομμύρια των πολιτών αυτής της χώρας. Μια υποδειγματική, δημοκρατική συμπεριφορά, ενός μεγάλου ποσοστού, πάνω από 50% επί του συνολικού εγγεγραμμένου αριθμού».

Όπως επεσήμανε, η διαδικασία ήταν άψογη, με ελάχιστες προβληματικές συμπεριφορές. Τόνισε, ωστόσο, ότι είχαν να επιλύσουν πάρα πολλά προβλήματα, τεχνικά, θεσμικά, κανονιστικά. «Η βοήθεια όλων, και των δικαστικών αντιπροσώπων, των εφορευτικών επιτροπών και των εκπροσώπων των κομμάτων ήταν άψογη. Υπήρχαν προβλήματα από αυτά που λέγονται και από αυτά που δεν λέγονται, με επιθέσεις σε ιστοσελίδες και στη σελίδα του υπουργείου που αντιμετωπίστηκαν, όμως, εύκολα».

«Η διαδικασία, είναι μια προσφορά, ένα μήνυμα προς όλον τον κόσμο που έχει στραμμένα τα μάτια του επάνω μας: μήνυμα αποφασιστικότητας, κουλτούρας δημοκρατικής, συναπόφασης. Ο λαός μας θέλει να προχωρήσει και να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις.»

 

20:05

Συνάντηση την Δευτέρα στο Παρίσι Μέρκελ – Ολάντ για να αξιολογήσουν την κατάσταση μετά το σημερινό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και τα δεδομένα που υπάρχουν πάνω στο ελληνικό ζήτημα

20:01

Απέκλεισε το ενδεχόμενο κουρέματος καταθέσεων ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στις τράπεζες θα εξομαλυνθεί.

20:00

Ο υπουργός Οικονομικών Γ. Βαρουφάκης θα συναντηθεί με τραπεζίτες αργότερα απόψε. Από την Τράπεζα της Ελλάδας θα υποβληθεί νέα αίτηση για αύξηση της ρευστότητας μέσω ELA.

19:54

Τweet Kαμένου:

Απέδειξε ο Ελληνικός Λαός οτι ΔΕΝ ΕΚΒΙΑΖΕΤΑΙ, ΔΕΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙΤΑΙ, ΔΕΝ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ Η Δημοκρατία νίκησε

Το tweet του Γιάνη Βαρουφάκη:

"Σε 24h θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία", είπα. Βέβαια τα τοξικά ΜΜΕ έσπευσαν να πουν πως προέβλεψα συμφωνία σε 24 ώρες. Τι να πει κανείς;

19:48

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Ευ. Μεϊμαράκης δήλωσε: «Έχω εκφράσει κατ' επανάληψη την άποψή μου για τη διαδικασία-εξπρές και την ασάφεια του ερωτήματος, και έχω τονίσει ότι θα χρειαστούμε τη Δευτέρα και τους πολίτες που ψήφισαν ''ναι'' και εκείνους που ψήφισαν ''όχι''. Αναμένω από τον Πρωθυπουργό να υλοποιήσει την υπόσχεσή του ότι θα φέρει συμφωνία εντός 48 ωρών μετά το αποτέλεσμα. Με πολλή ψυχραιμία περιμένω τα τελικά αποτελέσματα, η αποχή είναι αρκετά μεγάλη, που σημαίνει ότι μια μεγάλη μερίδα κόσμου και η νεολαία γύρισαν την πλάτη στο ασαφές ερώτημα.Εντός 48 ωρών περιμένω να έρθει η συμφωνία, και να επανέλθει η χώρα στην ομαλότητα. Αλλιώς, η χώρα βαδίζει στην τραγωδία με ευθύνη της κυβέρνησης. Για να υπάρξει ομαλότητα, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία, και η ομαλότητα θα έρθει αρκετό καιρό μετά την επίτευξή της, διότι θα πρέπει να την ψηφίσουν και τα κοινοβούλια».

19:30

Ευκλείδης Τσακαλώτος: Την επόμενη μέρα θα διαπραγματευθούμε μια συμφωνία που θα φέρει μία βιώσιμη λύση

19:17

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Σακελλαρίδης δήλωσε στην τηλεόραση του Ant1 για τις πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος: «Η κάλπη στέλνει το μήνυμα ότι ο ελληνικός λαός απορρίπτει τα προτεινόμενα μέτρα. Είναι μια γενναία απόφαση. Παρά τον βομβαρδισμό από τα μέσα ενημέρωσης που δέχθηκε, κάτι που θα πρέπει να εξεταστεί».

19:13

19:03

Η πρώτη εικόνα από τις δημοσκοπήσεις

Η εταιρία Marc  για λογαριασμό του Alpha: ΟΧΙ 46,5-52,5 ΝΑΙ 45,5-51,5

Η εταιρία GPO για λογαριασμό του MEGA ΝΑΙ 48,5% ΟΧΙ 51,5%

Ειδήσεις: 

Δημοσιεύθηκε στις 6 July 2015 | 1:53 am


Ποιες τράπεζες θα ανοίξουν τη Δευτέρα στην Αρκαδία για τους συνταξιούχους

Στην Αρκαδία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα ανοίξουν τα εξής υποκαταστήματα για την εξυπηρέτηση των συνταξιούχων:

ΕΘΝΙΚΗ: Τρίπολη (Εθνικής Αντιστάσεως 9 και 28ης Οκτωβρίου), Άστρους (Αγίου Νικολάου 7)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Δημητσάνα, Μεγαλόπολη (Παπαϊωάννου και Λεωφόρου Ζέρβα 5), Τρίπολη (πλατεία Βασ. Γεωργίου Β' 8-10, Ναυπλίου 20 και Αλ. Σούτζου), Άστρος κεντρική πλατεία Δημοτικής Κοινότητας.

EUROBANK: Τρίπολη (πλατεία Κολοκοτρώνη 8)

ALPHA BANK: Τρίπολη (Εθνομαρτύρων 9), Μεγαλόπολη (Κολοκοτρώνη 11), Άστρος (Μαυροθαλασσίτη 2)
 

Δημοσιεύθηκε στις 6 July 2015 | 1:01 am


Φιλικοί ιστότοποι:


Translate:
Copyright © 2010-2015 FreeList.gr - Ελλάδα
Επικοινωνήστε μαζί μας στο Email: