1. Ειδήσεις & Τοπικά νέα
  2. Μικρές αγγελίες
  3. Συνομιλία (chat)
  4. Καιρός
X Τηλεόραση:
  1. ΕΡΤ1
  2. ΕΡΤ2
  3. ΕΡΤ3
  4. ΑΝΤ1
  5. ΑΛΦΑ
  6. ΣΚΑΪ
  7. Βουλή
Ειδήσεις &
Τοπικά Νέα

Ελλάδα   »   Ν. Αρκαδίας   »   Παραλιο Αστρος    »    Ειδήσεις & Τοπικά ΝέαΠαρακαλώ προτείνετέ μας κάποιο rss-feed νέων για την πόλη/περιοχή Παραλιο Αστρος και εμείς θα το προσθέσουμε.


Δείτε αγγελίες στην πόλη/περιοχή Παραλιο Αστρος

Τα δικαιολογητικά για τις προσλήψεις πυροπροστασίας στον Δήμο Τρίπολης

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και της εμπειρίας τους, οφείλουν να προσκομίσουν, σε φωτοαντίγραφο, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Υποβολή αιτήσεων: Στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης . (Λαγοπάτη & Αταλάντης, Ισόγειο)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται μέχρι και 2 Ιουνίου 2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΛΑΚΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ

 
 
 

Δημοσιεύθηκε στις 24 May 2016 | 10:24 am


Η πρόταση του ΕΟΦ για την ανατιμολόγηση των φαρμάκων

Αναρτήθηκαν χθες 23-05-2016 στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ οι τελικές προτεινόμενες Χονδρικές τιμές των υπό ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, οι οποίες αποστέλλονται και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας.

Η λίστα με τις χονδρικές τιμές πάνω από 9,5 χιλιάδων φαρμάκων συνιστούν την πρόταση του ΕΟΦ που θα εξετάσει η Επιτροπή Τιμών του υπουργείου Υγείας, που θα συγκληθεί μέσα στην εβδομάδα.

Δείτε ΕΔΩ

Ειδήσεις: 

Δημοσιεύθηκε στις 24 May 2016 | 10:19 am


Ανακατασκευή παιδικής χαράς στο Παράλιο Άστρος

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας - προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Παρ. Άστρους» προϋπολογισμού (45.000,00) € με το Φ. Π. Α. (23 %).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07-06-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν. 3669/2008).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, καθώς και Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.Ε.Π. στις : Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά με Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Πρασίνου, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους (731,71) € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος μέχρι και την Πέμπτη 02-06-2016 και από ώρα 08.00 μέχρι 14.00. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους με πραγματικά στοιχεία κόστους, που ανέρχεται σε δέκα (10) €, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο (27553 - 60144) αρμόδιος υπάλληλος Δημήτρης Λάμπρου.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Φωτογραφία αρχείου

Δημοσιεύθηκε στις 24 May 2016 | 9:41 am


Οι περίφημοι Λαγκαδινοί μάστορες του Μοριά (pics)

Έφτιαξαν τα γεφύρια της Πελοποννήσου και βοήθησαν στον επαναστατικό αγώνα με τα οχυρωματικά τους έργα...
 

Η Πελοπόννησος φημίζεται για τα πετρόχτιστα χωριά με τα πέτρινα σπίτια και σχολεία, τις εκκλησίες και τα γεφύρια με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Η αισθητική και η ανθεκτικότητα των κτιρίων στο χρόνο, οφείλεται στους Λαγκαδινούς μάστορες που εργάζονταν αδιάκοπα στην περιοχή από τον 17ο αιώνα έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Οι περίφημοι μάστορες κατάγονταν από τα Λαγκάδια της Αρκαδίας και τα γύρω χωριά. Τα Λαγκάδια είναι χτισμένα πάνω σε μια απότομη πλαγιά βουνού και αποτελούνται από εντυπωσιακά πανέμορφα τριώροφα κτίρια, που έχτισαν οι μάστορες της περιοχής. Οι περισσότεροι κάτοικοι εξασκούσαν το επάγγελμα του οικοδόμου από γενιά σε γενιά και έγιναν ξακουστοί σε όλη την Πελοπόννησο για την τέχνη τους. Σύμφωνα με μια θεωρία, το ταλέντο τους στη λάξευση της πέτρας οφείλεται στους Φράγκους που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή τον 13ο αιώνα.

Το επάγγελμα του μάστορα άντεξε λόγω της ανάγκης για επιβίωση, καθώς η άγονη περιοχή δεν ευνοούσε την άνθιση άλλων επαγγελμάτων. Οι μάστορες ξεκινούσαν σε μπουλούκια και ταξίδευαν σε ολόκληρη την Πελοπόννησο για να αναλάβουν νέες δουλειές. Το συνεργείο αποτελούταν από τους μαστόρους, τους τριότες, τα μαστορόπουλα, τους νταμαρτζήδες, τον πελεκάνο και τον πρωτομάστορα. Ο τριότης ήταν βοηθός του τεχνίτη και βοηθούσε τους εργάτες που πήγαιναν στα βουνά για να βγάλουν τις πέτρες.

Ο πρωτομάστορας επέβλεπε την πορεία του έργου, παρακολουθούσε τα σχέδια και ήλεγχε τους υπόλοιπους μάστορες, ο πελεκάνος λάξευε και πελεκούσε τις πέτρες και τα μαστορόπουλα φρόντιζαν τα ζώα, κουβαλούσαν τα υλικά και έκαναν θελήματα προκειμένου να μάθουν τη δουλειά από τους έμπειρους τεχνίτες. Οι καλύτεροι της ομάδας αναλάμβαναν το εξωτερικό μέρος του κτιρίου και οι νεότεροι το εσωτερικό. Οι περισσότεροι ήταν φτωχοί, αλλά γνώριζαν καλά τη λάξευση της πέτρας και εργαζόταν σκληρά για να ζήσουν τις οικογένειες τους που έμεναν πίσω στο χωριό. Ταξίδευαν με τα πόδια και γι’αυτό ένα ταξίδι τους μπορεί να κρατούσε αρκετές μέρες. Μαζί τους είχαν μουλάρια και γαϊδουράκια που θα τους βοηθούσαν στο κουβάλημα των υλικών.

«Της μαστοριάς τα βάσανα, της ξενιτιάς τα πάθη τα είδε ο ήλιος κι έσβησε και το φεγγάρι εχάθη. Τ’ ακούσανε κ’ οι θάλασσες και φούσκωσαν το κύμα: Στην ξενιτιά, στη μαστοριά, εισ’ ο μισός στο μνήμα.» Όταν έφταναν σε μια περιοχή έρχονταν σε επαφή με ιδιοκτήτες που ήθελαν να κατασκευάσουν νέες οικοδομές και αφού συμφωνούσαν στην τιμή ξεκινούσαν το χτίσιμο. Μέσα στην τιμή συνήθως προβλεπόταν και η καθημερινή διατροφή των εργατών. Αν ο ιδιοκτήτης του έργου δεν πρόσφερε φαγητό η τελική τιμή που έδιναν οι μαστόροι ήταν μεγαλύτερη. Τη μεγαλύτερη αμοιβή έπαιρναν οι μάστορες και ο πρωτομάστορας και ακολουθούσαν οι υπόλοιποι. Κατά τη θεμελίωση ενός κτιρίου ο ιδιοκτήτης έσφαζε ένα ζώο, συνήθως κόκκορα, για το καλό και στη συνέχεια η δουλειά ξεκινούσε. Οι μάστορες δούλευαν όλη την ημέρα και σπάνια τα έργα καθυστερούσαν.

Όταν τελείωναν το χτίσιμο ενός σπιτιού, τοποθετούσαν έναν ξύλινο σταυρό στη στέγη και έδιναν ευχές στον ιδιοκτήτη. Η εργασία ήταν δύσκολη και σε πολλές περιπτώσεις επικίνδυνη. Χάρη στην τόλμη τους πραγματοποιήθηκαν σπουδαία και δύσκολα έργα, όπως τα πέτρινα γεφύρια της Πελοποννήσου που συνέβαλαν στη επικοινωνία απομακρυσμένων χωριών.Το ταλέντο στην κατεργασία της πέτρας και το μεράκι τους στη δουλειά έκαναν περιζήτητους τους Λαγκαδινούς μάστορες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Έτσι τα ταξίδια γίνονταν πλέον σε όλη τη χώρα και δίπλα στου Λαγκαδικούς συμμετείχαν εργάτες από όλη τη Γορτυνία. Οι περισσότερες κατασκευές τους στέκουν ακόμα ανέπαφες, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο και τη μαστοριά τους.

Πηγή: mixanitouxronou.gr

 

Δημοσιεύθηκε στις 24 May 2016 | 9:23 am


Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 75χρονη πεζή

Χθες (23.5.2016) το απόγευμα, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας, Ι.Χ. φορτηγό όχημα, που οδηγούσε 57χρονος ημεδαπός, παρέσυρε 75χρονη ημεδαπή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 75χρονης.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Περιφερείας Σπάρτης.

Δημοσιεύθηκε στις 24 May 2016 | 9:14 am


Η διοργάνωση ποδηλατικού γύρου στην Γορτυνία στο ΔΣ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας θα πραγματοποιηθεί στην Δημητσάνα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 27 του μηνός Μαΐου έτους 2016 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.Υποβολή πρότασης για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα της Προμήθειας Συστήματος Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών και ποιότητας στο Δίκτυο Ύδρευσης του Δήμου Γορτυνίας.
2.Υποβολή πρότασης για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τροπαίων».
3.Υποβολή πρότασης για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα του έργου με τίτλο «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης του Οικισμού Δημητσάνας».
4.Αποδοχή Β΄Φάσης και ολόκληρης μελέτης με τίτλο «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από Κοκκαλιάρα προς Μουριά, Πουρναριά και Ξηροκαρύταινα» και υποβολή σε συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα.
5.Αποδοχή μελέτης «Μελέτη Αποκατάστασης Σχολαρχείου Βελημαχίου».
6.Αποδοχή μελέτης «Μελέτη Αναπλάσεων Παραδοσιακών Οικισμών Δήμου Γορτυνίας».
7.Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Κέντρο προβολής των παραδοσιακών τεχνών του μετάλλου στην Στεμνίτσα».
8.Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Ανάπλαση οικισμού Τ.Κ. Τροπαίων».
9.Απευθείας ανάθεση της εργασίας συντήρησης και επισκευή οχημάτων.
10.Φιλοξενία εθνικών ομάδων πετοσφαίρισης γυναικών, Ρουμανίας και Σλοβενίας στα πλαίσια διεξαγωγής στην Μεγαλόπολη αγώνων European League Γυναικών.
11.Ενίσχυση διοργάνωσης ποδηλατικού γύρου στην Γορτυνία.
12.Έγκρισης εργασιών σε δημοτικό δρόμο Τ.Κ. Ζάτουνας από Κωνσταντίνα Μαυρίκη για την διέλευση αγωγού αποχέτευσης.
13.Έγκριση εργασιών στήριξης μάνδρας από ιδιώτη εντός της Τ.Κ. Σπάθαρη.
14.Έγκριση εργασιών συντήρησης και επισκευής υποδομών ύδρευσης (υδροσυλλογών) στην Τ.Κ. Στεμνίτσας με δαπάνη ιδιώτη Αθανασίου Γαρταγάνη.
15.Προμήθεια βιβλίων τοπικού - ιστορικού ενδιαφέροντος.
16.Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Πυρραίων «Ο άγιος Γεώργιος» για παραχώρηση του κοινοτικού γραφείου στην Τ.Κ. Πυρρή.
17.Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων με εισήγηση Ο.Ε. απ. αρ. 59/2016 και 111/2016.
18.Αναπροσαρμογή μισθώματος ακινήτου «Εργαστήριο Ξυλογλυπτικής» στην Τ.Κ. Ελάτης με εισήγηση Ο.Ε. απ. αρ. 40/2016.
19.Ορισμός υπολόγου για είσπραξη εσόδων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
20.Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την οικονομική ενίσχυση απόρου.
21.Έγκριση Ισολογισμού 2015 της ΔΗΚΕΓ.
22.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Σχεδίου Δράσης 2016 της ΔΗΚΕΓ
23.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 Δήμου Γορτυνίας.

Δημοσιεύθηκε στις 24 May 2016 | 9:08 am


Ξεκινά πιλοτικά το πρόγραμμα της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ

Τη δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε νέους, κατόχους πτυχίου του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών του ΕΠΑ.Λ των τελευταίων σχολικών ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης κατάρτισης και εργασίας δίνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσα από θεσμό της Τάξης Μαθητείας.

Η Τάξη Μαθητείας θα εφαρμοστεί σε πρώτη φάση πιλοτικά και θα υλοποιηθεί στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, στα ΕΠΑΛ Κορωπίου Αττικής και 2° ΕΠΑΛ Σταυρούπολης αντίστοιχα και θα αφορά πτυχιούχους των τομέων Ηλεκτρολογίας και Γεωπονίας.  Συνολικά θα προσφερθούν έως 50 θέσεις μαθητευόμενων πτυχιούχων των πιο πάνω τομέων που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 18-24 ετών.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων ξεπερνούν τις προσφερόμενες θέσεις, η επιλογή θα γίνει με βασικό κριτήριο το βαθμό του πτυχίου της ειδικότητας.

Η «Τάξη Μαθητείας» είναι ένα δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης θεωρίας και κατάρτισης. Οι μαθητευόμενοι κατά τη διάρκεια των εννιά μηνών του προγράμματος θα παρακολουθούν σε ΕΠΑΛ και Εργαστηριακά Κέντρα το εργαστηριακό μάθημα  «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών, που επιμερίζονται σε επτά ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως, ενώ σε 28 ώρες εβδομαδιαίως ανέρχεται το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», που είναι επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις ημέρες.

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν αποζημίωση που ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». Σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το ποσό αυτό διαμορφώνεται στα 17,12 €

Το σύνολο της αμοιβής, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, θα καταβάλλεται από την επιχείρηση, όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας - Μαθητεία στον εργασιακό χώρο» της πιλοτικής εφαρμογής της «Τάξης Μαθητείας». Η επιχείρηση οφείλει να αμείβει τους συμμετέχοντες σε μηνιαία βάση.

 Επίσης, στον μαθητευόμενο παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για το διάστημα του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας».

Οι απόφοιτοι της πιλοτικής «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους.

 

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 

Ειδήσεις: 

Δημοσιεύθηκε στις 24 May 2016 | 8:55 am


Η σημασία λειτουργίας της εκπαίδευσης κάτω από όλες τις συνθήκες

Τιμάμε φέτος τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Η τρίχρονη εποποιία του ΔΣΕ τα χρόνια 1946 - 1949 καταδεικνύει την πολύπλευρη και πολυδιάστατη πάλη του, πάλη που χαρακτηρίζει ακριβώς την ανωτερότητα των σκοπών του. Οι αγώνες του ΔΣΕ στην Πελοπόννησο και σε όλη την Ελλάδα σφυρηλάτησαν δεσμούς αίματος με τον λαό. Αυτούς τους αγώνες είναι που δεν «χωνεύουν» με τίποτα οι καπιταλιστές και το κράτος τους, αυτούς τους δεσμούς προσπάθησαν και προσπαθούν να σπάσουν, αλλά μάταια.

Η οργάνωση της Λαϊκής Παιδείας στις περιοχές που ελευθέρωνε ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας έγινε βασική προτεραιότητα της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης τη στιγμή μάλιστα που το αστικό κράτος συστηματικά, αντιπάλευε με κάθε τρόπο την προσπάθεια αυτή, προωθούσε την αμορφωσιά, κατέστρεφε υποδομές, στερούσε δασκάλους, τα σχολεία στις μη απελευθερωμένες περιοχές μαράζωναν κυριολεκτικά από τις ελλείψεις και την υποστελέχωση.

Με απόφαση του Γενικού Αρχηγείου του Δ.Σ.Ε. στις 10 Αυγούστου 1947 (Πράξη 5) θεσπίζεται στις απελευθερωμένες περιοχές εξάχρονη, δωρεάν και υποχρεωτική εκπαίδευση.

Βασικό μέλημα της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης ήταν η καταπολέμηση της αγραμματοσύνης. Ούτε ένα παιδί δεν έπρεπε να μείνει μακριά από το σχολείο του.

Τα Λαϊκά Συμβούλια που έχουν εκλεγεί σε πάνω από 400 κωμοπόλεις και χωριά της Πελοποννήσου αναλαμβάνουν την οργάνωση των σχολείων, την εξασφάλιση βιβλίων στα παιδιά και υποδομών γενικότερα, τον μισθό των δασκάλων. Μεγάλη είναι η συνεισφορά των κατοίκων των περιοχών αυτών με εθελοντική εργασία, με γραφική ύλη και βιβλία, συσσίτια για τα παιδιά κ.α. Καθιερώθηκε ως επίσημη γλώσσα η δημοτική, ενώ υπήρχε φροντίδα για την διδασκαλία στην μητρική σε παιδιά που άνηκαν σε εθνικές μειονότητες.

Πάρθηκαν μέτρα για να εξασφαλιστεί η υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών, να μην υπάρχουν παιδιά που δεν θα πάνε σχολείο. Έτσι κάθε γονέας που απέτρεπε το παιδί του από το σχολείο έπρεπε να παραπεμφθεί από τον δάσκαλο του χωριού και τους κατοίκους στο λαϊκό δικαστήριο ενώ πάρθηκε και το μέτρο της επιβολής χρηματικού προστίμου από τον επιθεωρητή της περιφέρειας.

Έτσι στην Ελεύθερη Πελοπόννησο λειτούργησαν πολλά δημοτικά σχολεία και δύο Γυμνάσια: Στα Τρόπαια της Γορτυνίας και στην Ανδρίτσαινα. Είναι χαρακτηριστικό πως στο «Λαϊκό Γυμνάσιο Τροπαίων» που λειτούργησε από το Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 1948 φοίτησαν όλα τα παιδιά από την γύρω περιοχή ανεξαρτήτως τις σχέσεις που είχαν οι γονείς τους με το Δ.Σ.Ε..

Για τη λειτουργία όλων αυτών των σχολείων τα στελέχη της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης παίρνουν μέτρα όπως η ενθάρρυνση των δασκάλων (όσων δεν είχαν φύγει) να παραμείνουν στις θέσεις τους, η απόσπαση σε σχολεία όσων (δασκάλων και καθηγητών) υπηρετούσαν σε μάχιμες μονάδες κι ακόμα ο «διορισμός» κάποιων που πληρούν τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις πχ συνταξιούχοι. Υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα δασκάλων που παρά τις αντίξοες συνθήκες παρέμειναν και δίδαξαν στα σχολεία τους, όπως η Κούλα Κιντή και ο Ανάστος Πυρπυρής από τη Γορτυνία, ο Νίκος Σταθόπουλος, δάσκαλος του Δημοτικού Σχολείου Αλαγονίας Μεσσηνίας, ο Αντρέας Ασπιώτης από την Τρύπη Λακωνίας, οι δάσκαλοι του σχολείου της Αράχωβας Λακωνίας Ελένη Αρδάμη, Σοφία Σδράλα, Βασιλική (άγνωστο επώνυμο), Κωσταντίνος Κωσταράς Γεώργιος Ντεβέκος, ο δάσκαλος Παναγιώτης Παπαθεωδόρου στη Βαμβακού Λακωνίας και άλλοι.

Παρόλα αυτά οι ανάγκες στελέχωσης των σχολικών δομών δεν καλύπτονταν. Στην απόφαση του Γενικού Αρχηγείου γίνεται σαφές πως για τις ανάγκες της Λαϊκής Παιδείας χρειαζόταν να φτιαχτούν σχολές που θα έβγαζαν δασκάλους για να διδάξουν στα σχολεία. Ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο όπου η «ελεύθερη περιοχή» κάλυπτε πάνω από τα 2/3 της περιοχής η ανάγκη να υπάρξει τέτοια σχολή γινόταν ακόμα μεγαλύτερη.

Σε αυτά τα πλαίσια αποφασίστηκε η δημιουργία του Λαϊκού Διδασκαλείου Πελοποννήσου, μια σχολή αντίστοιχη των παιδαγωγικών ακαδημιών. Η εκπαίδευση είχε διάρκεια 2,5 – 3 μήνες και οι δάσκαλοι που έβγαιναν κάλυπταν τα κενά στα σχολεία. Μέσα σε πολύ δύσκολές συνθήκες, με ελλείψεις, συνεχείς διώξεις και εκκαθαριστικές επιχειρήσεις κατάφερε και λειτούργησε δύο περιόδους. Η πρώτη από τον Ιούνιο έως και τον Ιούλιο του 1948, η δεύτερη από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου.

Στα πλαίσια αυτά γίνονταν πολύ σπουδαία μαθήματα, με νέο και πρωτοπόρο περιεχόμενο. Χαρακτηριστικά γίνονταν τα εξής μαθήματα: Ανάγνωση, Ιστορία, Γραμματική και Ορθογραφία, Γεωγραφία, Αριθμητική, Πατριδογνωσία, Φυσική Ιστορία, Υγιεινή, Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, Ωδική, Γυμναστική, Έκθεση.

Η οργάνωση της Λαϊκής Παιδείας στις ελεύθερες περιοχές και το περιεχόμενο που είχε αποδεικνύει την υπεροχή που έχει η προοπτική της Λαϊκής Εξουσίας. Αν κάτω από αυτές τις πολεμικές συνθήκες, κάτω από αυτή την τρομοκρατία και την επίθεση από τους έλληνες αστούς και τους «συμμάχους» τους, μπόρεσε να οργανωθεί ένα τέτοιο αξιοσημείωτο έργο στα χωριά και τις κωμοπόλεις της χτυπημένης Πελοποννήσου, μπορεί κανείς να φανταστεί την συνέχεια αυτής της προσπάθειας αν είχε νικήσει ο λαϊκός στρατός του ΔΣΕ.

Όλα αυτά γίνονταν την ίδια στιγμή που στις περιοχές που κυριαρχούσε το αστικό κράτος η παιδεία έβριθε από μεσαιωνικές μεθόδους διδασκαλίας, προγονολαγνεία, πατριδοκαπηλεία και αντικομουνισμό. Από τότε μέχρι και σήμερα, στην καπιταλιστική Ελλάδα επικρατούσε η αμορφωσιά, οι ταξικοί φραγμοί στην εκπαίδευση, η γνώση που εξυπηρετεί το κέρδος του λίγων.

Το ΚΚΕ παλεύει για την εργατική-λαϊκή εξουσία, για την κοινωνία που η μορφωτική – πολιτιστική ανύψωση του ανθρώπου παίρνει πρωτεύουσα σημασία γιατί είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της νέας κοινωνίας. Εκεί μπαίνουν οι βάσεις ενός νέου τύπου σχολείου και δασκάλου που  έχει σκοπό να δημιουργήσει το γνωστικό υπόβαθρο στους μαθητές για την κατανόηση της κοινωνικής πραγματικότητας.

Η γνώση και κατανόηση της αντικειμενικής πραγματικότητας, των νόμων που την διέπουν, των επιστημών της Φυσικής, της Ιστορίας κ.α. είναι ο μόνος τρόπος για να μπορείς να αλλάξεις την πραγματικότητα.

Είναι απαραίτητη διαδικασία για να σπάει η άγνοια, η μοιρολατρία, ο φόβος, να ριζώνονται στη συνείδηση των ανθρώπων της νέας κοινωνίας τα ιδανικά, οι αξίες, οι σκοποί της νέας εξουσίας, που βασική στόχευση έχουν την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Έτσι μόνο θα αναπτύσσεται η εργατική – λαϊκή εξουσία και ο νέος τύπος ανθρώπου.

Η ανωτερότητα των σκοπών του αγώνα του ΔΣΕ αναδεικνύεται στην ολότητα του μέσα από την οργάνωση και το περιεχόμενο της Λαϊκής Παιδείας. Όλη αυτή η προσπάθεια δίνει σε  κάθε κομμουνιστή αλλά και κάθε ριζοσπάστη αγωνιστή ένα σημαντικό συμπέρασμα: ότι ακόμα και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες της σύγκρουσης με τον ταξικό αντίπαλο ή της προσπάθειας οικοδόμησης της νέας εξουσίας η λειτουργία της εκπαίδευσης δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, δεν μπορεί να παραμερίζεται στο όνομα των δυσκολιών της ταξικής πάλης.

Συνεχίζουμε την πάλη μας στα χνάρια των κομμουνιστών αγωνιστών του λαού μας. Ο αγώνας για μια νέα κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και για σχολείο που θα αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτό το μεγάλο ιδανικό μπορεί να συγκινήσει και να «παρασύρει» ακόμα περισσότερους νέους, μαθητές, φοιτητές, άνεργους, εργαζόμενους.

 

Καραγιάννης Γιώργος

Φιλόλογος

Μέλος του Γραφείου Περιοχής Πελοποννήσου της ΚΝΕ

 

Δημοσιεύθηκε στις 24 May 2016 | 8:41 am


«Η Μεγαλοπολίτιδα»

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο: Η ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΤΙΔΑ – Ιστορική, Διοικητική και Πληθυσμιακή Εξέλιξη

Από τις «ΑΡΚΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΕΠΙΛΟΓΗ» κυκλοφόρησε με τον παραπάνω τίτλο, το νέο βιβλίο του Αθανασίου  Ηλ. Τζώρτζη από το Σουλάρι.

Προλογίζει ο Δημήτριος Ζ. Ανδριόπουλος, ομότιμος καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το Βουτσαρά.

Στο βιβλίο γίνεται αναφορά στην εξέλιξη της περιοχής της σημερινής  Μεγαλοπολίτιδας κατά τις διάφορες ιστορικές περιόδους, και ιδιαίτερα:

– Στην ίδρυση, ακμή και παρακμή της Μεγάλης Πόλης, στους επιφανείς άνδρες που ανέδειξε και στα διάδοχα κέντρα της περιοχής κατά την Αρχαιότητα.

-Στις περιόδους Ρωμαιοκρατίας, Σλάβων, Φραγκοκρατίας, Α΄ και Β΄ Τουρκοκρατίας, Ενετοκρατίας, Επανάστασης του 1821,με πίνακα όλων των αναγνωρισθέντων αγωνιστών του Ιερού Αγώνα, κατά χωριό.

-Την Εκκλησιαστική Ιστορία της με τα Ιστορικά Μοναστήρια  και τις Ιερές Μονές.

-Στους Α΄ και Β΄ Βαλκανικούς Πολέμους, τους Α΄ και Β΄ Παγκόσμιους Πολέμους  και στη Μικρασιατική καταστροφή, με πίνακες πεσόντων σε αυτούς,  κατά χωριά.

-Στα κατοχικά γεγονότα και στις εμφύλιες διαμάχες, με τις πληγές που μας άφησαν.

–Στην πολιτική ιστορία της περιοχής με τους εκλεγέντες βουλευτές της  από την ίδρυση του Νεοελληνικού Κράτους.

— Στη διοικητική της οργάνωση σε δήμους, κατά το Οθωνικό σύστημα το 1833 και το 1840.

–Στην εφαρμογή του Κοινοτικού Συστήματος το1912. Χρόνος ίδρυσης όλων των κοινοτήτων.    Μετονομασίες κοινοτήτων.

–Στην επαναφορά του δημοτικού συστήματος με τα  νεώτερα προγράμματα Καποδίστριας  (1998)  και Καλλικράτης (2010). Διατελέσαντες δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι Δημ. συμβουλίων και δημοτικοί σύμβουλοι.

–Στην ίδρυση των διαφόρων  υπηρεσιών, δικαστηρίων, οικονομικών αρχών, τηλεφωνείων – τηλεγραφείων, Συμβολαιογραφείων,  κλπ.

— Στην κατασκευή συγκοινωνιακών έργων (σιδηρόδρομοι, οδικά δίκτυα, γεφύρια κλπ).

— Στη συγκρότηση εμπορικών πανηγύρεων , ερανικών επιτροπών κλπ.

— Στην ίδρυση των διαφόρων τύπων σχολείων Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης , το χρόνο ίδρυσης και κατάργησης τους  σε όλους τους οικισμούς,  με εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν σε αυτά, καθώς και αριθμητικούς  πίνακες σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών.

— Στους καθηγητές των Ανώτατων και Ανώτερων  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αλλοδαπής που κατάγονται από στη Μεγαλοπολίτιδα, καθώς και στα στελέχη  της Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης, με σχετικούς πίνακες (επιθεωρητές, σχολικοί σύμβουλοι, προϊστάμενοι  γραφείων, κλπ).

–Στα Μ.Μ.Ε., (έντυπα και ηλεκτρονικά), καθώς και στη βιβλιογραφία που αναφέρεται γενικά στην περιοχή.                                                                 –Στην πληθυσμική εξέλιξη της Μεγαλοπολίτιδας, κατά οικισμούς, από την ίδρυση του Νεοελληνικού Κράτους, με σχετικούς πίνακες.

 

Σχήμα:17*25

Σκληρό Εξώφυλλο

Σελίδες: 576

Τιμή:22,00 €

 

ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΒΡΕIΤΕ

Το βιβλίο κυκλοφορεί από:

τις Αρκαδικές εκδόσεις  ΕΠΙΛΟΓH, Πλαπούτα 25, Μεγαλόπολη, Τηλ.:27910 25007

KEΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Εμπορία βιβλίων – Ελένη Τζεβελέκου και ΣΙΑ Ε.Ε., Ζαλόγγου 6, ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 3806007.

Βιβλιοπωλείο Επιλογή, Παπαναστασίου 18 Μεγαλόπολη τηλ. 2791025007.

Πρακτορείο Εφημερίδων,  Ζαβαλιέρης Κ. Παπαναστασίου 3, Μεγαλόπολη .

Στην ΑΘΗΝΑ από το Βιβλιοπωλείο Ελένης Τζεβελέκου, Ζαλλόγγου 6 τηλ. 210 3806007.

Δημοσιεύθηκε στις 24 May 2016 | 8:21 am


Ιερώνυμος: Η περιουσία είναι δική μας και δεν πωλείται

«Η ίδια η Εκκλησία θα την διαχειριστεί…», ξεκαθάρισε ο αρχιεπίσκοπος

«Η περιουσία είναι δική μας, δεν ανήκει στο Κράτος, δεν πωλείται, δεν υποθηκεύεται. Η ίδια η Εκκλησία θα την διαχειριστεί…», δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μιλώντας στην έναρξη των εργασιών της 1ης Πανθεσσαλικής Ιερατικής Σύναξης. 

Όπως τονίζεται στην ιστοσελίδα της Μητρόπολη Δημητριάδος ο Αρχιεπίσκοπος «μίλησε για όσα προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στο μέλλον, όπως η απώλεια του Δημοσίου χαρακτήρα της Εκκλησίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως η διακοπή της μισθοδοσίας του Κλήρου, ενώ αναφέρθηκε στο σύνολο της περιουσίας που διέθεσε η Εκκλησία στο Κράτος από την παλιγγενεσία και μετά».

Όπως σημειώνεται ο κ. Ιερώνυμος δήλωσε: «υπάρχουν πολλοί σ' αυτόν τον τόπο που κινούνται επιπόλαια» και πρόσθεσε: «αλλά εμείς θα τολμήσουμε και είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε».

Και αναφερόμενος στον πλέγμα των σχέσεων Εκκλησίας και κράτους είπε:

«Βρισκόμαστε σε μια εποχή που δε χρειαζόμαστε απλώς διακριτούς ρόλους, αλλά καθαρούς διακριτούς ρόλους... πρέπει να αποκαλύψουμε το διαβρωτικό έργο αυτής της ιδεολογικής πλατφόρμας και να θέσουμε όλους προ των ευθυνών τους. Η Εκκλησία μας υπάρχει και θα υπάρχει για να υπηρετεί τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο ρόλος μας, η μοίρα και η πορεία μας. Αυτή διαλέξαμε και αυτή πρέπει να υπηρετήσουμε. Δεν ξέρουμε αν αύριο θα έχουμε περισσότερες δυσκολίες, ξέρουμε όμως, ότι η Εκκλησία πάντοτε νικά, όπως θα πράξει και τώρα».

Πηγή: protothema.gr

Ειδήσεις: 

Δημοσιεύθηκε στις 24 May 2016 | 8:14 am


Κι όμως κυρία Κατριβάνου...

...τα έτη 2010-2012 έπρεπε να είχαμε σκεφτεί και μπορούσαμε να έχουμε πραγματοποιήσει αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις.

του Νίκου Δελφάκη

Με μια ανακοίνωση που την θεωρώ απολύτως ειλικρινή και εκφράζει το προσωπικό της πολιτικό αδιέξοδο, αλλά και της χώρας, η μέχρι χτες βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου, παραιτήθηκε  από την βουλευτική της έδρα. Κατ΄  αρχάς πρέπει να δηλώσω ότι εκτιμώ τη στάση της. Η συνείδησή της δεν της επιτρέπει  να ψηφίσει, δεν ψήφισε το ταμείο και τα 99 έτη και μετά παραιτήθηκε. Θα μπορούσε να το «φάει» κι ας μην το χώνευε, προκειμένου να κρατήσει την έδρα της.  

Το κρίσιμο μέρος της ανακοίνωσής της: << …… Από τον Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα νιώθω, κάθε μέρα, να επιβεβαιώνεται η ύπαρξη μιας συνεχούς επιτροπείας, που κάνει ασφυκτικά τα περιθώρια άσκησης πολιτικής, που ακυρώνει ουσιαστικά τη δυνατότητα να αλλάξει η ζωή μας. Εφαρμόζουμε μέτρα και πολιτικές που έρχονται σε αντίθεση με τον πυρήνα των αξιών και της πολιτικής μας ταυτόχρονα, όμως, αδυνατώ να σκεφτώ οποιαδήποτε αξιόπιστη εναλλακτική. Γι’ αυτό και παραιτούμαι. Είναι, για μένα, ένα βαθύ πολιτικό και υπαρξιακό αδιέξοδο ….>>.

Πάνε έξι (6) ολόκληρα χρόνια από το σημείο καμπής, δηλ. την άνοιξη του 2010. Όμως το καμπανάκι είχε χτυπήσει ηχηρό από το Φθινόπωρο του 2009: Η κυβέρνηση της ΝΔ και ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, έχοντας συμπληρώσει μόνο τα 2 από τα 4 χρόνια της θητείας τους, προκήρυξαν εκλογές, μην μπορώντας να αντιμετωπίσουν τη λαίλαπα που φαινόταν ότι θα ξεσπάσει και που οι εταίροι, αποδεδειγμένα, την είχαν επισημάνει κατ΄ επανάληψη. Και προκήρυξαν εκλογές που γνώριζαν ότι θα τις χάσουν!, δηλ. ουσιαστικά  εγκατέλειψαν την κυβέρνηση. (Παρεμπιπτόντως, αυτό πρέπει να  πιστωθεί στον Κ. Καραμανλή, που αντί να παραμείνει άλλα 2 χρόνια και «γαία πυρρί μειχθήτω», έδωσε την μοναδική δημοκρατική διέξοδο). Και μόνο αυτό το γεγονός της προκήρυξης εκλογών στο μέσον της θητείας, έπρεπε να σημάνει συναγερμό, κάτι πολύ άσχημο έρχεται.     

Ας επιστρέψουμε όμως στην άνοιξη του 2010. Με πλήρεις αποδείξεις πια, η χώρα χρώσταγε τα μαλλιοκέφαλά της (οι αστειότητες αν τα χρώσταγε ο λαός ή κάποιος άλλος, τάχα, δεν ήταν για πολύ χρόνο). Ομόλογα και δόσεις έληγαν σε λίγες ημέρες. Οι αγορές δεν δάνειζαν. Δύο ήσαν οι μοναδικοί δρόμοι. ΄Η χρεοκοπία (πτώχευση)  ή κάποιο πρόγραμμα - μνημόνιο, όπως είχε γίνει και σε άλλες χώρες. Τρίτος δεν υπήρχε. Κι όμως αυτό το απλό δεν έγινε κατανοητό όχι μόνο  από τον κόσμο, αλλά και από πολλούς βουλευτές, πολιτευτές, συνδικαλιστές κλπ,  με ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών, αυτές είχαν τον καθοριστικό ρόλο και εν πάση περιπτώσει δεν τον άσκησαν. ΄Αλλοι βρήκαν ευκαιρία να δυναμώσουν τη θέση τους στον πολιτικό ανταγωνισμό, ακόμα και εσωκομματικά, άλλοι, για να αποφύγουν και δικές τους ευθύνες, πρόβαλλαν ως μοναδικό αίτιο τον αντίπαλο και ο λαός που έβλεπε το βιοτικό του επίπεδο να είναι έτοιμο να δεχτεί σοβαρό πλήγμα, αυτοσχεδίαζε, έδιναν κι έπαιρναν τα σενάρια για το τι πραγματικά συμβαίνει και για τους ξένους που μισούν την Ελλάδα.

Στις δραματικές ημέρες του Μαΐου 2010 που εισαγόταν για ψήφιση στη Βουλή το 1ο μνημόνιο, ο κ. Σαμαράς επίτηδες δεν προκάλεσε συνεδρίαση ούτε της Κοιν. Ομάδας, ούτε καν του πολιτ. Γραφείου της ΝΔ, για το ποια στάση θα κρατήσουν στην ψηφοφορία. Καταψήφισαν, εκτός από τη Ντόρα Μπακογιάννη και η ΝΔ υπό τον Αντ. Σαμαρά ηγείτο του αντιμνημονιακού αγώνα! Τα έβλεπαν αυτά οι δανειστές και απορούσαν, ενώ ταυτόχρονα αναπτυσσόταν η εκδικητική τους διάθεση απέναντι στη χώρα, με όλο και πιο σκληρές ρυθμίσεις. Θα ήταν τότε κανονικά και η ευκαιρία για το μικρό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και για τον νεαρό αρχηγό του, να σκύψει πιο προσεκτικά στο υπαρκτό πρόβλημα και να μην πυροβολεί απλώς. Δεν το έπραξε και έγιναν διάσημοι στο δημόσιο λόγο αναλυτές τύπου Βαρουφάκη, που μάλλον δεν καταλάβαινε κανείς το τι έλεγε, ίσως ούτε ο ίδιος, αλλά αρκούσε ότι τα έβαζε με τους δανειστές.    Πάει η 1η  ευκαιρία για μια κάποια εθνική συνεννόηση.

Προέκυψε 2η  ευκαιρία, η κυβέρνηση Παπαδήμου τον Νοέμβριο 2011. Να της δοθεί χρόνος δύο ετών τουλάχιστον. Πάει κι αυτή, το πολύ μερικούς μήνες, έλεγαν και να γίνουν γρήγορα εκλογές, για να «κυβερνήσουμε εμείς».  Δραματικές συνεδριάσεις στη Βουλή με αποκορύφωμα την 12-02-2012, στο 2ο  μνημόνιο, πολλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ απουσίαζαν, πολλοί δεν ψήφισαν και υπήρξαν μαζικές διαγραφές. Τι δεν είχαν καταλάβει άραγε; Κάποιοι απ΄ αυτούς ψήφισαν όμως το 3ο μνημόνιο!

Και υπήρξε και η 3η και πιο σπουδαία, διότι προερχόταν από αποτελέσματα εκλογών, ευκαιρία. Στις εκλογές του Μαΐου 2012, ο λαός, γενικά μιλώντας, ψήφισε σοφά. Είναι κρίσιμο να θυμίσω τα αποτελέσματα εκείνων των εκλογών: 1) ΝΔ=18,85%, 2) ΣΥΡΙΖΑ=16,78%, 3) ΠΑΣΟΚ=13,38%, 4) ΑΝΕΛ 10,60%, 5) ΚΚΕ=8,48%, 6) ΧΑ=6,97% και 7) ΔΗΜΑΡ=6,11%. Ένα μικρό μέχρι τότε κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, έπαιρνε υψηλό ποσοστό και ερχόταν 2ο , εκφραζόταν έτσι η εντολή του κόσμου, για κριτική και αλλαγές στο πολιτικό σύστημα και ταυτόχρονα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, δεν εξαφανίστηκαν ασφαλώς αλλά σημείωσαν σημαντική πτώση σε σχέση με το παρελθόν. ΄Επρεπε με κάθε τρόπο να γίνει μια κυβέρνηση ευρύτατης συνεργασίας σύμφωνη με το εκλογικό αποτέλεσμα, πλην ΚΚΕ και ΧΑ. Ακόμα και με προεξάρχοντα τον ΣΥΡΙΖΑ προτάθηκε, αυτός ισχυριζόταν ότι δεν μπορεί να εξαρτάται από τις ψήφους ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ (ενώ οι ψήφοι των ΑΝΕΛ είναι φαίνεται θεμιτοί), αλλά και με  αξιολογώτατους ανθρώπους από την κοινωνία, να αναλάβουν υπουργεία, θέσεις κρίσιμες κλπ. Αυτό επέβαλε εκείνο το εκλογικό αποτέλεσμα, αυτή ήταν η βούληση του λαού μας και αυτό κυρίως επέβαλε η τραγική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η χώρα και αυτό  το αποδέχονταν και το επεδίωκαν οι τρεις άλλοι εν δυνάμει εταίροι, δηλ. ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ . Πετάχτηκε, λοιπόν, και η 3η και η πιο σπουδαία ευκαιρία, την σπαταλήσαμε, για να γίνουν οι εκλογές του Ιουνίου, με τον νέο διπολισμό. Ακολούθησαν,  η μη εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας (τεράστιες οι ευθύνες και της ΔΗΜΑΡ και όχι μόνο του Φ. Κουβέλη, αφού αρκετοί βουλευτές της είχαν δηλώσει από πολύ νωρίς ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν οποιονδήποτε για Πρόεδρο – ήταν και ο λόγος της διαφοροποίησής μου από το κόμμα αυτό) και οι εκλογές του Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2015, για να βγει ασμένως ο ΣΥΡΙΖΑ κι ας μην είχε αρκούντως ωριμάσει – ενηλικιωθεί για να το αντέξει το υψηλό ρίσκο που αναλάμβανε, δηλ.  να κυβερνήσει τη χώρα σε μια τέτοιας μεγάλης έκτασης κρίση.  

Ισχυρίζομαι, λοιπόν, κυρία Βασιλική Κατριβάνου ότι αν είχαν γίνει τα παραπάνω και όχι όσα έγιναν, και τα μέτρα που κατά καιρούς πάρθηκαν θα ήταν πιο ήπια, ή εν πάση περιπτώσει πιο εύκολα θα άλλαζαν προς το καλύτερο όταν θα είχαμε χειροπιαστά αποτελέσματα, αλλά κυρίως θα υπήρχε ένα κλίμα σταθερότητας και συναίνεσης που θα βοηθούσε να αναπτυχθούν οικονομικές δραστηριότητες και θα άρχιζε να παράγεται ένας κάποιος πλούτος. Μόνο η άμυνα δεν αρκεί, πολύ περισσότερο μάλιστα που δεν κρατήσαμε καν το Χ, αλλά φάγαμε και κανά 12ριά γκολ, στο μεταξύ, με αποκορύφωμα τα χτεσινά, πραγματική φοροκαταιγίδα και όχι μόνο,  για τα οποία και παραιτηθήκατε. 

΄Εξι (6) ολόκληρα χρόνια, πολλά για τη χειμαζόμενη κοινωνία μας. Λογικό, επομένως, το πολιτικό αδιέξοδο, γιατί όμως έπρεπε να το πληρώσουμε τόσο ακριβά με όσα συνέβησαν το πρώτο 8μηνο του 2015, για να το ανακαλύψουμε;  Και τέλος πάντων δεν είστε η μόνη, δεν είσαστε οι μόνοι, όλοι κάπως έτσι είμαστε, που δρούμε σε συγκεκριμένα αμείλικτα πλαίσια, με διλήμματα, με συγκρούσεις, με αμφιβολίες, και όχι σε ιδανικές συνθήκες για να ασκούμε «υψηλή πολιτική». 

ΥΓ. Ξέρω τον αντίλογο από κάποιους: Ναι, αλλά δεν δοκιμάσαμε την άλλη λύση, την χρεοκοπία, την πτώχευση, ή την απειλή τους. Ας μην γελιόμαστε, την είχαν ψιλοδοκιμάσει και στην Κύπρο, την ψιλοδοκιμάσαμε και στην Ελλάδα, μέχρι σε δημοψήφισμα φτάσαμε. Δεν απέδωσαν. Τα πληρώσαμε ακριβά.

Νίκος Δελφάκης, δικηγόρος,

Τρίπολη 23 Μαΐου 2016

    

Ειδήσεις: 

Δημοσιεύθηκε στις 24 May 2016 | 7:40 am


Εκλογές Αθλητικού Ομίλου Κωφών «Ο ΜΟΡΙΑΣ»

To Σωματείο Παναρκαδικού Αθλητικού Ομίλου Κωφών «Ο ΜΟΡΙΑΣ» σας ενημερώνει ότι στις 28 Μαΐου 2016 και από τις 11:30 έως τις 17:00 στο παλαιό δημαρχείο Τρίπολης θα διενεργηθούν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού συμβούλιου του Σωματείου.

Ύστερα από την πρώτη συνεδρίαση για την ίδρυση του ομίλου το 2010 ο όμιλος είναι σε θέση να σας ενημερώσει ότι το καταστατικό είναι έτοιμο και προχωρούν σε νέες εκλογές ΔΣ.

Όσοι ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι να στείλουν όνομα και φωτογραφία (βέβαια η συνδρομή 2015 – 2016 τακτοποιημένα) έως της 27 Μαΐου στον κ. Δημόπουλο Δημήτριο.

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2016 | 9:01 pm


Να τηρηθεί η νομιμότητα για το προσφυγικό ζητεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου τη Δευτέρα 23 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης. Ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν ήταν και η εγκατάσταση των προσφύγων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, θέμα το οποίο εισηγήθηκε με επερώτηση ο κ. Δημήτρης Δολτσινιάδης.

Απ’ ό,τι φάνηκε, η Περιφέρεια τηρεί στάση αναμονής στο συγκεκριμένο ζήτημα, εμμένοντας πάντως στις θέσεις της ότι οποιαδήποτε απόφαση της κεντρικής κυβέρνησης για την εγκατάσταση προσφύγων στην Πελοπόννησο θα πρέπει πρώτα να έχει την έγκριση της Περιφέρειας, καθώς, όπως είπε ο περιφερειάρχης, η Περιφέρεια θα αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί αλλά και καμία δράση δεν θα αναληφθεί αν δεν έχει την έγκριση του ΠεΣυ.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ΜΚΟ και κυβέρνηση κινούνται σε διαφορετικές βάσεις, όπως έδειξαν πρόσφατα παραδείγματα και στην Πελοπόννησο. Τα Ηνωμένα Έθνη και οι ΜΚΟ που εγκατέστησαν πρόσφυγες σε ξενοδοχεία στην Ερμιόνη και αλλού στην Αργολίδα δεν μπήκαν στον κόπο να ενημερώσουν της ελληνικές αρχές.

Ο κ. Δολιτσινιάδης, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα, είπε ότι πληροφορήθηκε ότι στην Τρίπολη καθώς και άλλες πόλεις της Πελοποννήσου ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Βίτσας ήρθε σε επαφή με τους δημάρχους με σκοπό την ανεύρεση πιθανών χώρων προς εγκατάσταση προσφύγων.

Τα πράγματα είναι σοβαρά, η μαζική μετανάστευση είναι πολύ μεγάλη μετά τον 4ο-5ο αι. μ. Χ. αιώνα στην Ευρώπη και αλλάζει την Ιστορία. 

Έχουμε να κάνουμε με μη ευρωπαϊκά φύλλα», είπε ο κ. Δολιτσινιάδης, συνεχίζοντας ότι «οι εθνικιστές της Χρυσής Αυγής θεωρούμε ότι ο εγγονός πρέπει να είναι ολόιδιος με τον παππού του και ότι θα πρέπει να θάβεται στο ίδιο νεκροταφείο με αυτόν.

Κλείνοντας, ο επικεφαλής της παράταξης για την Πελοπόννησο εξέφρασε την αντίθεσή του στην εγκατάσταση προσφύγων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στο θέμα κλήθηκε να απαντήσει ως αρμόδιος των θεμάτων Κοινωνικής Πολιτικής ο κ. Στεφανόπουλος, ο οποίος έκρινε απαράδεκτες τις απόψεις του κ. Δολτσινιάδη, καταγόμενος και ο ίδιος από προσφυγική οικογένεια.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιμετωπίζει με εξαιρετική προσοχή το θέμα και η περιφερειακή αρχή θα δώσει λύσει και σε αυτό το θέμα.

Η αντιπερφερειάρχης κυρία Ντίνα Νικολάκου τοποθετήθηκε επί του θέματος αναφέροντας ότι σε αυτό το ζήτημα η Περιφέρεια Πελοποννήσου κράτησε μια στάση συνεπή, όπως και σε όλα τα εθνικά ζητήματα.
Ανέφερε ότι έχουν γίνει καθοριστικά λάθη από την κυβέρνηση το 2015 αλλά είπε ότι για αυτά δεν ευθύνεται μόνο η σημερινή κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες οι οποίες άφησαν να εννοηθεί ότι τα σύνορα είναι ανοιχτά.

Στην Πελοπόννησο κανείς δεν μπορεί να αποφασίζει χωρίς εμάς και δεν θα γίνει τίποτα το οποίο θα δημιουργήσει πρόβλημα

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης τοποθετήθηκε στο τέλος ξεκαθαρίζοντας ότι η Περιφέρεια πάντα λαμβάνει τις ευθύνες της σε τέτοια σοβαρά θέματα αναφέροντας ότι πρέπει όλοι να είναι πολύ προσεκτικοί πάνω στο θέμα.

Ένα ακόμα ζήτημα που έθεσε ο περιφερειάρχης και στο οποίο πρέπει να τηρηθεί η νομιμότητα και να μην συνεχιστεί η αριστερή ερασιτεχνική δήθεν στάση αλληλεγγύης η οποία είναι πολύ επικίνδυνη και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αν απομακρύνεται από τη νομιμότητα, είναι οι πρόσφατες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για το εμπόριο ναρκωτικών και την πορνεία στην Ειδομένη.

Έθιξε την ιστορία της Ειδομένης και στις παρανομίες που λαμβάνουν χώρα εκεί, τονίζοντας για ακόμα μία φορά ότι πρέπει να πρυτανεύσει η σοβαρότητα.

Τέλος, ανέφερε ότι η οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής ένωσης ουσιαστικά πηγαίνει στο σύνολό της στη διαχείριση των ΜΚΟ, χωρίς να κάνει ονομαστικές αναφορές, δίνοντας μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεργαστεί με τους φορείς, τους Δήμους και τις Περιφέρειες, πράγμα το οποίο είναι και υποχρέωσή της.

«Η κυβέρνηση κάνει επίσης ένα μεγάλο λάθος, διαχειρίζεται ένα μεγάλο πρόβλημα, ως πρόβλημα, προκειμένου να παίρνει την κοινή γνώμη από τα δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος και να την πηγαίνει σε ανώδυνα θέματα, κατά τη γνώμη της, τα οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για το μέλλον» είπε κλείνοντας ο περιφερειάρχης, αφήνοντας αιχμές για την πολιτική της κυβέρνησης περί αποπροσανατολισμού του πληθυσμού σε καίρια θέματα τα οποία θα την απασχολήσουν εντόνως.

Έφη Καστραντά
 

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2016 | 8:08 pm


Απαγόρευση εισόδου οχημάτων σε συμβολή οδών της Τρίπολης

Για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλήθηκε να αποφασίσει η Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης, συγκεκριμένα στην οδό Αποστολοπούλου με κατεύθυνση προς την οδό Δημητρακοπούλου.

Ο Πρόεδρος Γιώργος Θεοδωρακόπουλος έκανε κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με την εισήγησή του και ανέφερε πως επειδή δεν υπάρχει η κατάλληλη σήμανση στην οδό Διονυσίου Αποστολοπούλου έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να κινούνται αυτοκίνητα και προς τις δύο κατευθύνσεις της οδού με αποτέλεσμα να έχουν γίνει τρακαρίσματα. Ανέφερε επίσης ότι σε επικοινωνία που είχε με τον Διοικητή του ΑΤ Τρίπολης τον ενημέρωσε ότι η Τροχαία δεν μπορεί να βεβαιώσει παράβαση χωρίς την ύπαρξη ρυθμιστικών πινακίδων.

Η Δημοτική Κοινότητα ομόφωνα αποφάσισε και πρότεινε τις ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

α) Τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας ΚΟΚ, απαγορεύεται η αριστερή στροφή, στη γωνία της οδού Διονυσίου Αποστολοπούλου - έμπροσθεν ΚΕΠ, με κατεύθυνση προς την οδό Δημητρακοπούλου.

β) Τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας ΚΟΚ, απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα, στη συμβολή των οδών Διονυσίου Αποστολοπούλου και Δεληγιάννη, με κατεύθυνση προς την οδό Δημητρακοπούλου.

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2016 | 7:54 pm


Πεζοπορία στη ρεματιά των Άνω Δολιανών (vid)

Η Κοιν. Σ. Επ. "5ΕΝΤΕ" συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα κίνησης διοργανώνοντας πεζοπορία στα Άνω Δολιανά στις 28 Μαϊου 2016.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΚΙΝΗΣΗΣ είναι μια ετήσια πανευρωπαϊκή εκδήλωση που επιδεικνύει τα οφέλη του να είσαι δραστήριος και να συμμετέχεις τακτικά σε αθλητικές και σωματικές δραστηριότητες.

Το Σάββατο 28 Μαϊου 2016 η Κοιν. Σ. Επ. "5ΕΝΤΕ" στα πλαίσια της εβδομάδας Move Week διοργανώνει πεζοπορία στη ρεματιά των Άνω Δολιανών. Θα συναντηθούμε στο κέντρο του χωριού στις 10:00 πμ έξω από το καφενείο Ονειρολόγιο.

Θα διασχίσουμε αρχικά γειτονιές του χωριού και στη συνέχεια ένα μονοπάτι θα μας φέρει στη ρεματιά την οποία θα ακολουθήσουμε για ένα μεγάλο διάστημα δίπλα στο μικρό ρυάκι. Για την επιστροφή θα ακολουθήσουμε ένα κομμάτι του διεθνούς μονοπατιού Ε4. Η πεζοπορία θα είναι χαλαρή, με γνωριμία της ιστορίας του χωριού και της γύρω περιοχής καθώς και πολλά στοιχεία για την χλωρίδα και την πανίδα, πολλές φωτογραφίες και αν κρθιεί αναγκαίο και φωτογραφικές συμβουλές. Την πεζοπορία μπορούν να ακολουθήσουν και παιδιά εφόσον συνοδεύονται από ενήλικες. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 27-05-2016 στις 17:00 στο τηλέφωνο 6972582918 ή στο email: [email protected]

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, 'Έρευνας και Θρησκευμάτων/Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών/Μακεδονίας και Θράκης, την αρωγή και υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας.

Δείτε ΕΔΩ περισσότερα

Video: 
Video of Efx1NgHpiz4

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2016 | 7:52 pm


Τρεις θέσεις στον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης Αναλήψεως

Ο δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Παναγιώτης Μαντάς διακηρύσσει την παραχώρηση των παρακάτω τριών (3) θέσεων με ανοικτό διαγωνισμό, του χώρου διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης της «Αναλήψεως», που διεξάγεται κάθε χρόνο, στην έδρα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στο Άστρος:

Θέση (Α) στην αρχή του πανηγυριού, στο αριστερό τμήμα της ανόδου προς Τρίπολη, έμπροσθεν του οικοπέδου Ιωάννου Κουρμπέλη, με πρόσοψη μήκους 18 μέτρων.
Θέση (Β) στον δρόμο ανόδου της εμποροπανηγύρεως προς Τρίπολη, στη συμβολή με το δρόμο προς Δημoτικό Κοιμητήριο – αριστερή γωνία, με πρόσοψη στο δρόμο του πανηγυριού μήκους 6 μέτρων και βάθους 20 μέτρων.
Θέση (Γ) στον δρόμο ανόδου της εμποροπανηγύρεως προς Τρίπολη, στη συμβολή με το δρόμο προς Δημοτικό Κοιμητήριο – δεξιά γωνία εφαπτόμενη του Ε.Π.Α.Λ. με πρόσοψη στο δρόμο του πανηγυριού μήκους 6 μέτρων και βάθους 20 μέτρων.

Αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας, είναι η οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ.1ε Ν.3852/10).

Αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια της δημοπρασίας είναι σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81 η Τριμελής Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθ. 105/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2016 | 7:02 pm


ΕΟΠΥΥ: Προθεσμία εγγραφής στο Μητρώο για τους γιατρούς

Προθεσμία εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, έως τις 30 Ιουνίου έχουν οι γιατροί που συνταγογραφούν για όλες τις αποζημιούμενες παροχές (φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις, φυσικοθεραπείες, είδη πρόσθετης περίθαλψης).

Μετά από αυτή την ημερομηνία συνταγές, παραπεμπτικά και ιατρικές γνωματεύσεις που εκδίδονται από γιατρούς που δεν έχουν πιστοποιηθεί δεν θα αποζημιώνονται από τον Οργανισμό.

Για την εγγραφή οι γιατροί καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στο eopyy.gov.gr. 

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, επισημαίνει ότι στόχος της διαδικασίας είναι η δημιουργία ενός αξιόπιστου ιατρικού μητρώου που θα διασφαλίσει τη διαφάνεια, τον αξιόπιστο έλεγχο της παραβατικότητας και επιπρόσθετα θα δώσει τη δυνατότητα για προσωποποιημένη ενημέρωση των γιατρών (μέσω της εφαρμογής), σχετικά με ανακοινώσεις του Οργανισμού ή για θέματα που τους αφορούν.

Ειδήσεις: 

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2016 | 6:37 pm


Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό: 1 - 21 Ιουνίου

Από την 1η έως τις 21 Ιουνίου θα πραγματοποιούνται, από φέτος, οι εγγραφές των νηπίων και των μαθητών για κάθε σχολικό έτος, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα:

Α΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των νηπίων (Α΄ και Β΄ ηλικίας) στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά θα αναζητηθεί από τα Νηπιαγωγεία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μyschool του ΥΠΠΕΘ.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του Προϊσταμένου του Νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.

ε. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

Β΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1, 6-4-2016). Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» πραγματοποιείται από το σχολείο εγγραφής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 1. επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι προς εγγραφή μαθητές στο ίδιο σχολείο έχουν και τα πέντε (5) στοιχεία ίδια, θα πραγματοποιείται ταυτοποίηση με επιπλέον στοιχεία που θα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας, όπως είναι η διεύθυνση κατοικίας. Τα παραπάνω πέντε (5) στοιχεία τα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή με υπεύθυνη δήλωσή του. Σε περίπτωση που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή, πριν ή και μετά την εγγραφή του σε σχολική μονάδα της χώρας, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων στο ΟΠΣΕΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα καινούρια στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool».

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Υπενθυμίζουμε ότι ισχύει η γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (Υ1/Γ.Π.161682/22-12-2008 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης), σύμφωνα με την οποία, «είναι υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και για αυτό δίνονται δωρεάν στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Μόνο σε περιπτώσεις ιατρικής αντένδειξης, θα μπορούν οι γονείς να αρνηθούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους». Οι γονείς που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά δεδομένα και πιθανές παρενέργειες) δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από : α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ή δ) Ασφαλιστικούς φορείς, ή ε )ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν.3418/28-11-2005(τ.Α’ ΦΕΚ 287).
Προκειμένου να διευκολυνθεί ο εμβολιασμός μαθητών,-τριών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των Δ/ντών των Δημοτικών Σχολείων και των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων με τους αναγραφόμενους στην παραπάνω παράγραφο φορείς, καθώς και με τους φορείς Κοινωνικής Στήριξης (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, ΕΚΕΠΥ, Δ/νσεις Υγιεινής κτλ.).

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

Το Α.Δ.Υ.Μ. (βλ. Φ.6/1094/80261/Δ1, 20-5-2015) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α ́ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κτλ.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για λόγους προσβασιμότητας, ή όταν δεν υπάρχουν ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων σε νησιωτικές ή ορεινές ή δυσπρόσιτες περιοχές όπου η πλησιέστερη Μονάδα Υγείας είναι σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο διαμονής της οικογένειας του μαθητή, το Α.Δ.Υ.Μ. δύνανται να καταρτίζουν και να συμπληρώνουν άλλοι ιατροί.

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Συνιστάται, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο (πχ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας (Άρθρο 1, ΠΔ 201/98).

Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή γίνεται αποδεκτή μόνον σε περιπτώσεις αδυναμίας προσκόμισης κάποιου αποδεικτικού στοιχείου (όπως για παράδειγμα, σε περίπτωση πρόσφατης μετοίκησης), όπου δηλώνεται και η υποχρέωση προσκόμισης του απαιτούμενου αποδεικτικού.

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.7/229/53868/Γ1/10-5-2011 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, « …Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης Παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της §4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)».
Επιπροσθέτως σας επισημαίνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2016-2017 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2010 έως 31-12-2010.

Γ’ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

α. Σύμφωνα με την παρ. 8, του αρ.7, του Π.Δ. 201/1998, οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των κεφαλαίων Α’ και Β’ της παρούσης εγκυκλίου στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς το ζητήσουν με σχετική δήλωση.

β. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-7-2008 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης.

γ. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 120323/Γ2/27-9-2010 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ 182/1984 (ΦΕΚ 60Α), όπου ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212Α), ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.

δ. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Γ2/7268/2-10-1995 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

Δ΄ ΛΗΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Για το σχολικό έτος 2015-2016 η διδασκαλία των μαθημάτων θα λήξει την Τετάρτη 15-6-2016, ημέρα κατά την οποία θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και θα αποσταλούν οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ’ τάξης για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια.

Ε’ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ, ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προκειμένου οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων να διευκολυνθούν στην έκδοση των απαραίτητων βεβαιώσεων ή τίτλων για:

α) την εγγραφή των νηπίων στην Α’ Τάξη Δημοτικού,

β) την προαγωγή των μαθητών στην επόμενη τάξη ή

γ) την εγγραφή τους στο Γυμνάσιο,

Σας γνωρίζουμε ότι στο πληροφοριακό σύστημα MySchoolέχουν αναρτηθεί οι βεβαιώσεις παρακολούθησης Νηπίου, Τίτλοι Προόδου για τις τάξεις Α΄ έως και Ε’ και οι Τίτλοι Σπουδών για την τάξη ΣΤ’.

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2016 | 6:04 pm


Ατομικό ρεκόρ στο Σιάτλ έκανε η Κατερίνα Μπερδούση

Η αθλήτρια δρομέας μεγάλων αποστάσεων Κατερίνα Μπερδούση από την Τρίπολη το προηγούμενο Σάββατο έκανε ατομικό ρεκόρ στα 3.000 μ. στιπλ στο πλαίσιο του Κολεγιακού Πρωταθλήματος που διοργανώθηκε στο Σιάτλ στο οποίο κατέλαβε την 11η θέση, με χρόνο 10:42.72, σύμφωνα με το runnersclub.gr.

Η Κατερίνα Μπερδούση, η οποία σπουδάζει στις ΗΠΑ, το 2013 είχε δηλώσει στο Arcadia Portal ότι το στιπλ, ο δρόμος με τα μεγάλα εμπόδια, δεν ήταν και το... αγαπημένο της, καθώς, όπως είχε πει τότε, το συγκεκριμένο άθλημα το είχε πάρει με φόβο, παρά το γεγονός ότι και τότε είχε κάνει καλό χρόνο για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς είχε κάνει στον πρώτο της αγώνα 11:09!

Ευχόμαστε στην Κατερίνα, η οποία είναι τελειόφοιτη του USC στην Καλιφόρνια, να έχει τη δύναμη να ξεπερνά τον εαυτό της και να φτάνει πάντα στους στόχους της σε όλους τους τομείς της ζωής της.

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2016 | 5:34 pm


Πήρε υπογραφή η απόφαση ΥπΑΑΤ για την κλωνική επιλογή υποκειμένων αμπέλου

Υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη, η απόφαση για τον τεχνικό κανονισμό επιλογής και αποδοχής κλώνων ποικιλιών και κλώνων υποκειμένων αμπέλου.

Με την απόφαση ορίζεται ότι Κλωνική επιλογή είναι η διαδικασία επιλογής κλώνων ποικιλιών αμπέλου με βάση την γενετική τους ιδιαιτερότητα και σταθερότητα, με σκοπό την γενετική και φυτοϋγειονομική βελτίωση των ποικιλιών αμπέλου (Vitis vinifera L.) καθώς και των ανθεκτικών στη ριζόβια μορφή της φυλλοξήρας υποκειμένων για την παραγωγή επιλεγμένων και επίσημα αποδεκτών κλώνων αυτών, και καθορίζονται οι διαδικασίες επιλογής και πιστοποίησης. Η επιλογή υποψήφιου κλώνου εφαρμόζεται στις καλλιεργούμενες ποικιλίες αμπέλου της Χώρας (Vitis vinifera L.) και στα ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή της φυλλοξήρας υποκείμενα που είναι εγγεγραμμένα στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών αμπέλου.

Οι αιτήσεις για εγγραφή υποψήφιων κλώνων υποβάλλονται στο Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας – Θράκης του ΥΠΑΑΤ το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο του φακέλου, την επιβεβαίωση ποικιλιακής ταυτότητας και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων φυτοϋγείας. Το ίδιο Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας – Θράκης εισηγείται στην Τεχνική Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού Υλικού (στο εξής ΤΕΠΥ) του άρθρου 20 του ν. 1564/1985 (Α΄ 164) μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, η δε εγγραφή των κλώνων στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών αμπέλου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από γνωμοδότηση της ΤΕΠΥ.

Ειδήσεις: 

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2016 | 5:04 pmΔείτε αγγελίες στο Νομό Αρκαδίας

Φιλικοί ιστότοποι:


Translate:
Copyright © 2010-2015 FreeList.gr - Ελλάδα
Επικοινωνήστε μαζί μας στο Email: