1. Ειδήσεις & Τοπικά νέα
  2. Μικρές αγγελίες
  3. Συνομιλία (chat)
  4. Καιρός
Τηλεόραση:
  1. ΝΕΤ
  2. ΕΤ3
  3. ALPHA
  4. ΣΚΑΙ
Γρήγορες Ειδήσεις & Τοπικά Νέα

Ελλάδα   »   Ν. Ρεθύμνης   »   Επισκοπη ΡεθυμνηςΠαρακαλώ προτείνετέ μας κάποιο rss-feed νέων για την πόλη/περιοχή: Επισκοπη Ρεθυμνης και εμείς θα το προσθέσουμε.

Επτά (!) υποθέσεις δικαίωσης υπερχρεωμένων δανειοληπτών - Thu, 17 Apr 2014 11:56:36 +0300
Επτά (7) ελπιδοφόρες αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Χανίων, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής χαρίζουν αντίστοιχες δικαιώσεις σε υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης της…

Επτά (7) ελπιδοφόρες αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Χανίων, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής χαρίζουν αντίστοιχες δικαιώσεις σε υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης της οποίας οι δανειολήπτες τυγχάνουν μέλη της.
Συγκεκριμένα:

 

Πρώτη απόφαση

Δανειολήπτρια τυγχάνει χρεωμένη σε τρεις Τράπεζες, με δάνεια καταναλωτικά στεγαστικό πιστωτικές κάρτες συνολικής χρέωσης 51.353,04 ευρώ
Το Ειρηνοδικείο Χανίων με το υπαρ. 101/2014 πρακτικό, αφού διαπίστωσε αποτυχία προδικαστικού συμβιβασμού (Άρθρο 5 παρ.1 του Ν.3869/2010) μεταξύ των διαδίκων, αποφάσισε στην χορήγηση Προσωρινής Διαταγής όπου:
1) Διασώζει την κύρια κατοικία από πλειστηριασμό
2) Ορίζει για μια πενταετία μηνιαία δόση 270 ευρώ
3) Ορίζει περίοδο χάριτος πενταετία
4) Μετά την πάροδο της πενταετίας υποχρεώνει την δανειολήπτρια να καταβάλλει, μηνιαία δόση των 270 Ευρώ για την διάσωση της κατοικίας, μέχρι την ημερομηνία εκδίκασης της κυρίας αίτησης
5) Αναστέλλει όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους της πιστώτριας σε βάρος των δανειοληπτών
6) Διατηρεί την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας των δανειοληπτών μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης

Δεύτερη απόφαση

Οικογένεια δανειοληπτών, με χρέος 90.334,72 ευρώ σε δύο πιστώτριες Τράπεζες
Το Ειρηνοδικείο Χανίων με το υπαρ. 21-03/2014 πρακτικό ,αφού διαπίστωσε αποτυχία προδικαστικού συμβιβασμού (Άρθρο 5 παρ.1 του Ν.3869/2010) μεταξύ των διαδίκων, αποφάσισε στην χορήγηση Προσωρινής Διαταγής όπου:
1) Διασώζει την κύρια κατοικία από πλειστηριασμό
2) Ορίζει για μια πενταετία μηνιαία δόση 400 ευρώ
3) Ορίζει περίοδο χάριτος πενταετία
4) Μετά την πάροδο της πενταετίας υποχρεώνει την δανειολήπτρια να καταβάλλει, μηνιαία δόση των 400 Ευρώ για την διάσωση της κατοικίας, μέχρι την ημερομηνία εκδίκασης της κυρίας αίτησης
5) Αναστέλλει όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους της πιστώτριας σε βάρος των δανειοληπτών
6) Διατηρεί την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας των δανειοληπτών μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
Δηλ. στην δεκαετία η οικογένεια θα έχει καταβάλλει το ποσό των 48.000 ευρώ

Τρίτη απόφαση

Για άνεργη δανειολήπτρια έγγαμη χωρίς τέκνα με σύζυγο που έχει εισόδημα από μισθό 1023 ευρώ
Το Ειρηνοδικείο Χανίων, με τη ημερ 15-04 -2014 πρακτικό, αφού διαπίστωσε αποτυχία προδικαστικού συμβιβασμού (Άρθρο 5 παρ.1 του Ν.3869/2010) μεταξύ των διαδίκων, αποφάσισε στην χορήγηση Προσωρινής Διαταγής όπου:
1) Διασώζει την κύρια κατοικία από πλειστηριασμό
2) Ορίζει για μια μηνιαία δόση 40 ευρώ μέχρι 15-12-2014
3) Αναστέλλει όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους της πιστώτριας σε βάρος των δανειοληπτών
4) Διατηρεί την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας των δανειοληπτών μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης

Τέταρτη απόφαση

Δανειολήπτης με χρέος σε τρεις Τράπεζες
Το Ειρηνοδικείο Χανίων, με τη ημερ 10-04 -2014 πρακτικό του, αφού διαπίστωσε αποτυχία προδικαστικού συμβιβασμού (Άρθρο 5 παρ.1 του Ν.3869/2010) μεταξύ των διαδίκων, αποφάσισε στην χορήγηση Προσωρινής Διαταγής όπου:
1) Διατηρεί την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας των δανειοληπτών μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
2) Αναστέλλει όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους της πιστώτριας σε βάρος των δανειοληπτών
3) Διασώζει την κύρια κατοικία από πλειστηριασμό
4) Ορίζει για δύο χρόνια μηνιαία δόση 50 Ευρώ και επανεξέταση βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης.

Πέμπτη απόφαση

Δανειολήπτρια με χρέος σε Τράπεζα
Το Ειρηνοδικείο Χανίων, με τη ημερ 10-04 -2014 πρακτικό του, αφού διαπίστωσε αποτυχία προδικαστικού συμβιβασμού (Άρθρο 5 παρ.1 του Ν.3869/2010) μεταξύ των διαδίκων, αποφάσισε στην χορήγηση Προσωρινής Διαταγής όπου:
1)Διατηρεί την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας των δανειοληπτών μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
2) Αναστέλλει όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους της πιστώτριας σε βάρος των δανειοληπτών
3) Διασώζει την κύρια κατοικία από πλειστηριασμό
4) Ορίζει για δύο χρόνια μηνιαία δόση 50 Ευρώ και επανεξέταση βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης.

Έκτη απόφαση

Δανειολήπτης με χρέος σε τρεις Τράπεζες
Το Ειρηνοδικείο Χανίων, με τη ημερ 10-04 -2014 πρακτικό του, αφού διαπίστωσε αποτυχία προδικαστικού συμβιβασμού (Άρθρο 5 παρ.1 του Ν.3869/2010) μεταξύ των διαδίκων, αποφάσισε στην χορήγηση Προσωρινής Διαταγής όπου:
1) Διατηρεί την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας των δανειοληπτών μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
2) Αναστέλλει όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους της πιστώτριας σε βάρος των δανειοληπτών
3) Διασώζει την κύρια κατοικία από πλειστηριασμό
4) Ορίζει για δύο χρόνια μηνιαία δόση 50 Ευρώ και επανεξέταση βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης.

Έβδομη απόφαση

Δανειολήπτης (μικρο έμπορος) με χρέος σε δύο πιστώτριες Τράπεζες συνολικού ύψους χρέωσης 24.526,21 ευρώ
Το Ειρηνοδικείο Χανίων, με την ημερ 21/03/014 πρακτικό, αφού διαπίστωσε αποτυχία προδικαστικού συμβιβασμού (Άρθρο 5 παρ.1 του Ν.3869/2010) μεταξύ των διαδίκων, αποφάσισε στην χορήγηση Προσωρινής Διαταγής όπου:
1) Διασώζει την κύρια κατοικία από πλειστηριασμό
2) Ορίζει για μια πενταετία μηνιαία δόση 130 ευρώ
3) Ορίζει περίοδο χάριτος πενταετία
4) Μετά την πάροδο της πενταετία, υποχρεώνει τον δανειολήπτη να καταβάλλει, μηνιαία δόση των 130 Ευρώ για την διάσωση της κατοικίας , μέχρι την ημερομηνία εκδίκασης της κυρίας αίτησης
5) Αναστέλλει όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους των πιστωτριών σε βάρος των δανειοληπτών
6)Διατηρεί την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας του δανειολήπτη μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης

Συμπερασματικά για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που επιμελήθηκε και τις επτά υποθέσεις των μελών της, συμβουλευτικά και εξωδικαστικά, θεωρούνται αποφάσεις ελπιδοφόρες αφού, σταματούν τα διωκτικά μέτρα των Τραπεζών, σώζονται τα περιουσιακά στοιχεία αυτών, αλλά κυρίως σε όλες τις αποφάσεις στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής σώζεται από πλειστηριασμό η κύρια κατοικία.
Προετοιμασία ενόψει της αντιπυρικής περιόδου - Thu, 17 Apr 2014 11:32:51 +0300
Ξεκίνησε η προετοιμασία των υπηρεσιών ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, προκειμένου να συζητηθούν και να καθοριστούν όλες οι βασικές δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
3

Ξεκίνησε η προετοιμασία των υπηρεσιών ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, προκειμένου να συζητηθούν και να καθοριστούν όλες οι βασικές δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
Χθες συνεδρίασε στην έδρα της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου το Συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, παρουσία του νέου Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου, Δημοσθένη Μπουντουράκη, ο οποίος είχε την πρώτη του επαφή και γνωριμία με τους εκπροσώπους των φορέων των δήμων και τους εθελοντές και συζήτησαν θέματα ετοιμότητας σε επίπεδο νομού.

Όπως τόνισε ο ίδιος, «στην έναρξη της αντιπυρικής περιόδου θα είμαστε σε ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας.
Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να έχουμε φέτος όσο το δυνατόν λιγότερες πυρκαγιές».

Ο κ. Μπουντουράκης σημείωσε ότι η νότια Κρήτη πάντα έχει αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας, λόγω των ανέμων, ωστόσο εξέφρασε την πίστη ότι όλα θα πάνε καλά βάσει τη προετοιμασίας και των συχνών περιπολιών που προβλέπονται στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Από την πλευρά της η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαίρη Λιονή είπε ότι βάσει του συντονισμού φαίνεται ότι η φετινή θα είναι μια καλή περίοδος «όπως η περυσινή που δεν υπήρχαν τα μεγάλα προβλήματα του παρελθόντος με τις μεγάλες πυρκαγιές το 2010 και το 2011 και δεν θα κινδυνεύσουν ζωές και περιουσίες».

www.goodnet.gr
Υπεγράφη σύμβαση για την κατασκευή βιολογικού αποχετευτικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή του Πλακιά στο νότιο Ρέθυμνο - Wed, 16 Apr 2014 14:39:21 +0300
Υπεγράφη σύμβαση για την κατασκευή βιολογικού αποχετευτικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή του Πλακιά στο νότιο Ρέθυμνο
Ύψους 4,2 εκ. ευρώ

 

Ένα έργο πνοής που προστατεύει το περιβάλλον, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, και προωθεί το τουρισμό στο νότιο Ρέθυμνο, ξεκινάει το επόμενο διάστημα. Πρόκειται για την κατασκευή βιολογικού αποχετευτικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή του Πλακιά προϋπολογισμού 4,2 εκ. ευρώ, τη σύμβαση του οποίου υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στη Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Μαρίας Λιονή, του δημάρχου Αγ. Βασιλείου Γιάννη Πιπεράκη, περιφερειακών, δημοτικών συμβούλων, και στελεχών των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης. Το σημαντικό αναπτυξιακό έργο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Κρήτης 2007-2013, με χρόνο υλοποίησης τους 18 μήνες.
«Ένα μεγάλο έργο που όλοι μαζί παλέψαμε για να ενταχθεί στο ΠΕΠ Κρήτης μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την ευρύτερη περιοχή του Πλακιά, το νότιο Ρέθυμνο, με τον βιολογικό, τα δίκτυα, που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, και θα δώσει τουριστική ώθηση» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και πρόσθεσε: «Αυτό που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι η άριστη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των δήμων και της ΠΕ Ρεθύμνου, της Περιφέρειας μας, γιατί χωρίς την καλή συνεργασία, την συνέργεια, ίσως το έργο αυτό να μην γινόταν ποτέ. Επίσης πρέπει να υπογραμμιστεί ότι εκτελούνται σημαντικά έργα και στην ΠΕ Ρεθύμνου με την επίβλεψη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το δήμαρχο, την Αντιπεριφερειάρχη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους, τις υπηρεσίες μας, που συνέβαλλαν για το σημαντικό αυτό έργο».
Από την πλευρά της η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή ανέφερε, ότι, «σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, για το δήμο Αγ. Βασιλείου, γιατί υπογράφηκε η πρώτη σύμβαση για ένα έργο πνοής. Ο βιολογικός του Πλακιά, που αφορά στην ουσία όλο το νότιο τμήμα του δήμου Αγ. Βασιλείου, παρά πολλές δημοτικές κοινότητες. Η σημερινή σύμβαση των 4,2 εκ ευρώ αφορά το εξωτερικό δίκτυο, και στη συνέχεια έρχονται και οι υπόλοιπες συμβάσεις γιατί συνολικά το έργο υπερβαίνει τα 13 εκ. ευρώ. Το πάλεψαν πάρα πολύ ο δήμος Αγ. Βασιλείου, η Περιφερειακή Ενότητα, η Περιφέρεια μας, για να ενταχθεί στο ΠΕΠ Κρήτης. Αισθανόμαστε λοιπόν σήμερα ευτυχείς γιατί ένα έργο αναπτυξιακό σε μια τουριστική περιοχή ξεκινάει».
Τέλος με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο δήμαρχος Αγ. Βασιλείου Γιάννης Πιπεράκης επεσήμανε: «Ο βιολογικός του Πλακιά αφορά την ευρύτερη περιοχή της Γαλιάς. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο υποδομής που θα δώσει ζωή στην περιοχή για τις επόμενες δεκαετίες. Προστατεύουμε το περιβάλλον σε μια κατ' εξοχήν τουριστική περιοχή. Πρέπει να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, την Αντιπεριφερειάρχη Μαρία Λιονή, και τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, γιατί όπως γνωρίζετε ο δήμος μας δεν έχει διαχειριστική τεχνική επάρκεια προκειμένου να υποστηρίζει την κατασκευή τέτοιων μεγάλων έργων».
Οι οικισμοί που θα εξυπηρετούνται από το νέο δίκτυο μεταφοράς είναι: ο Ασώματος, τα Λευκόγεια, του Μαριού, ο Μύρθιος και το Δαμνόνι στα Ανατολικά, η περιοχή της Σούδας και ο οικισμός των Σελλίων στα Δυτικά, καθώς και η παραθαλάσσια οικοδομική ενότητα του Πλακιά.
Δακτύλιος μόνο στα χαρτιά στην παλιά πόλη - Wed, 16 Apr 2014 13:35:38 +0300
Παταγώδης είναι η αποτυχία του μέτρου του δακτυλίου τις πρώτες 15 μέρες της εφαρμογής του
12121

Παταγώδης είναι η αποτυχία του μέτρου του δακτυλίου τις πρώτες 15 μέρες της εφαρμογής του, αφού η απόφαση του δήμου Ρεθύμνου να μην τοποθετήσει μπάρες στις βασικές εισόδους του ιστορικού κέντρου όχι μόνο ανέδειξε ότι οι οδηγοί δεν έχουν τη βασική παιδεία να σεβαστούν το μέτρο, αλλά και τη μεγάλη δυσκολία αστυνόμευσης που προκύπτει από την απουσία δημοτικής αστυνομίας και τη μετακύλιση όλης της αρμοδιότητας στην Ελληνική Αστυνομία.

Ο δακτύλιος λειτουργεί μόνο στα χαρτιά, τα οχήματα μπαινοβγαίνουν ανενόχλητα όλες τις ώρες της ημέρας και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς με μία μικρή βόλτα στους δρόμους του ιστορικού κέντρου ανά πάσα στιγμή.

Άλλωστε, ο φωτογραφικός φακός μας μέσα σε λίγα μόλις λεπτά κατέγραψε τη διέλευση δεκάδων οχημάτων από τους δρόμους του ιστορικού κέντρου, που δύσκολα θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι εμπίπτουν στο σύνολό τους στην κατηγορία των δικαιούχων...

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Νίκος Κονταξάκης, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν παραβιάσεις του δακτυλίου, όμως επανέλαβε, μιλώντας στην Κρητική Επιθεώρηση, ότι αυτό που χρειάζεται είναι αυστηρή αστυνόμευση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. «Εμείς έχουμε αποφασίσει να δοκιμάσουμε να ζήσουμε χωρίς μπάρες, να εφαρμόσουμε το μέτρο με αυτόν τον τρόπο. Όμως, είμαστε έτοιμοι αν διαπιστώσουμε ότι παραβιάζεται ασύστολα το μέτρο, να βρούμε τις απαιτούμενες λύσεις», σημείωσε ο κ. Κονταξάκης, ο οποίος τόνισε πως η δημοτική αρχή θα επιμείνει για λίγο καιρό ακόμα, προκειμένου η απαγόρευση διέλευσης στους μη δικαιούχους να γίνει συνείδηση.

«Τα πρόστιμα, που προβλέπονται είναι αυστηρά», πρόσθεσε ο αντιδήμαρχος, ο οποίος ουσιαστικά κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ. να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερους ελέγχους, ώστε να συνειδητοποιήσουν οι οδηγοί ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει μπάρα για να μην παραβιάζουν τον δακτύλιο.

Για την ώρα, πάντως, οι νέες ενημερωτικές πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί στις εισόδους του δακτυλίου είτε ...είναι αόρατες ...είτε αγνοούνται επιδεικτικά από την πλειοψηφία των οδηγών.

Α.Κ.
www.goodnet.gr
Συνελήφθη, 37χρονος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών στο Ρέθυμνο - Wed, 16 Apr 2014 13:12:39 +0300
Συνελήφθη, 37χρονος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών στο Ρέθυμνο
Κατασχέθηκαν 100 γραμμάρια κάνναβης

Συνελήφθη, χθες (15.04.2014), το πρωί, στο Ρέθυμνο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου, 37χρονος ημεδαπός, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποιήθηκε έρευνα, στον 37χρονο και σε χώρο που χρησιμοποιούσε.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και ένα κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. όχημα ιδιοκτησίας του 37χρονου, ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρεθύμνου.
Κατασχέθηκαν περισσότερα από 300 γραμμάρια καπνού - Wed, 16 Apr 2014 12:47:10 +0300
Κατασχέθηκαν περισσότερα από 300 γραμμάρια καπνού
Συνελήφθη, 46χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Ρέθυμνο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου, 46χρονος ημεδαπός, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα.
Ειδικότερα, σε γενόμενο αστυνομικό έλεγχο, που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, βρέθηκε στη κατοχή του και κατασχέθηκε, μια αυτοσχέδια συσκευασία, η οποία περιείχε 350 γραμμάρια καπνού, χωρίς να φέρει την απαιτούμενη από το νόμο ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και ως εκ τούτου στερούνταν τελωνειακού ελέγχου και σήμανσης.
Το προανακριτικό έργο διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρεθύμνου.
Εγκρίθηκε από το ΚΑΣ η μελέτη για την ανάδειξη του σπηλαίου Γερανίου - Wed, 16 Apr 2014 12:45:27 +0300
Εγκρίθηκε χθες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, η μελέτη για την ανάδειξη και αξιοποίηση του σπηλαίου Γερανίου.
11

Εγκρίθηκε χθες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, η μελέτη για την ανάδειξη και αξιοποίηση του σπηλαίου Γερανίου.
Η πολυαναμενόμενη αυτή έγκριση δίνει πλέον το «πράσινο φως» στους τοπικούς φορείς για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης, προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα έργα που θα αναδείξουν τον πλούτο του σπηλαίου με τα παλαιοντολογικά ευρήματα.

Ο φάκελος για την ανάδειξη και την αξιοποίηση του σπηλαίου που περιλαμβάνει αρχιτεκτονική, ηλεκτρομηχανολογική και στατική μελέτη βρέθηκε χθες στην ημερήσια διάταξη του ΚΑΣ, στη διάρκεια της οποίας δόθηκε η έγκριση για την ανάδειξη του θησαυρού με τα αρχαιότερα παλαιοντολογικά ευρήματα, που έχει στο έδαφός του το Ρέθυμνο, κάτι που ήταν ζητούμενο τόσο για την κοινότητα του Γερανίου όσο και για τους αρμόδιους τοπικούς φορείς.

Υπενθυμίζουμε ότι στη διάρκεια της προ μηνών συνεδρίασης του ΚΑΣ για το θέμα, είχε ζητηθεί να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, αυτές έγιναν και ο φάκελος που κατατέθηκε χθες κρίθηκε άρτιος.

«Όνειρο ζωής» χαρακτήρισε το συγκεκριμένο έργο ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γερανίου Ανδρέας Κλαψινός, δηλώνοντας ικανοποιημένος που επιτέλους μπήκε σε καλό δρόμο το θέμα της ανάδειξης του σπηλαίου. Ο κ. Κλαψινός τόνισε στην Κρητική Επιθεώρηση πως η αξιοποίηση του σπηλαίου έχει τεράστια πολιτιστική αξία σε παγκόσμιο επίπεδο και ασφαλώς θα αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών που θα «τονώσει» τουριστικά και οικονομικά την τοπική κοινωνία και θα βάλει βέβαια το Ρέθυμνο στον χάρτη με τα σπουδαία μνημεία στον κόσμο.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης τόνισε στην «Κ.Ε.» ότι πλέον είναι πλήρης η ωρίμανση των μελετών και θεωρεί δεδομένο ότι θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους το έργο της αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης του σπηλαίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΑΣ, την κοινότητα Γερανίου και το δήμο για την περίπτωση που ζητούνταν διευκρινίσεις, εκπροσώπησε ο γερανιώτης δημοσιογράφος Βαγγέλης Νικολακάκης.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

Μεταξύ των εργασιών που έχουν προβλεφθεί στη μελέτη για τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του σπηλαίου είναι η δημιουργία μιας εξέδρας στην είσοδο ύψους 4-5 μέτρων από την οποία οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν στο σύνολό τους τα ευρήματα, εγκατάσταση ειδικού φωτισμού στο χώρο, καθώς και η συνολική αναβάθμιση του περιβάλλοντα της εισόδου χώρου του σπηλαίου.

Παράλληλα, στην περιοχή θα δημιουργηθεί ένα περίπτερο με μια αίθουσα να λειτουργεί ως εκθετήριο με τα ευρήματα σε φωτογραφικό υλικό και θα λειτουργεί παράλληλα εκδοτήριο εισιτηρίων.

Σε καμία περίπτωση οι παρεμβάσεις δεν θα αλλοιώσουν το τοπίο και τη φυσιογνωμία του σπηλαίου, αντίθετα θα αναδείξουν το μνημείο το οποίο αναμένεται να γίνει πόλος προσέλκυσης επισκεπτών.

Η έκταση που καλύπτει το σπήλαιο είναι 1.200 τ.μ. και έχει χωριστεί σε έξι θαλάμους. Οι πέντε θάλαμοι είναι διαδοχικοί κατά μήκος και χωρίζονται από μεγάλους σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Ο έκτος θάλαμος είναι παράλληλος του πρώτου προς τα αριστερά και σε αυτόν υπήρχε η φυσική είσοδος του σπηλαίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο σπήλαιο ανακαλύφθηκε τυχαία πριν από 45 χρόνια όταν ξεκίνησαν οι εργασίες για τη διάνοιξη της εθνικής οδού στο ύψος του Ρεθύμνου και σύμφωνα με τους επιστήμονες κρύβει ένα σπάνιο πολιτιστικό θησαυρό.
www.goodnet.gr
Μαζικές αφίξεις τουριστών για την περίοδο του Πάσχα - Tue, 15 Apr 2014 12:59:26 +0300
Πολύ καλύτερος από άποψη κρατήσεων είναι ο φετινός Απρίλης για την Κρήτη, αφού ήδη από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν δεκάδες πτήσεις τσάρτερ από χώρες του εξωτερικού προς το νησί, διακινώντας…
33

Πολύ καλύτερος από άποψη κρατήσεων είναι ο φετινός Απρίλης για την Κρήτη, αφού ήδη από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν δεκάδες πτήσεις τσάρτερ από χώρες του εξωτερικού προς το νησί, διακινώντας χιλιάδες τουρίστες.

Μπορεί το κύριο σώμα των επισκεπτών να αφορά τα Χανιά και το Ηράκλειο, αλλά και στο Ρέθυμνο έχουν κάνει την εμφάνισή τους οι πρώτοι τουρίστες από τις αρχές του μήνα, ενώ στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας αναμένεται μεγάλο «ρεύμα» τουριστών.

Οι πληρότητες σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων του Ν. Ρεθύμνου, Μανώλη Τσακαλάκη, στα ξενοδοχεία του Ρεθύμνου είναι μεταξύ 30-50%, ένα ποσοστό αρκετά ικανοποιητικό σε σχέση με τα προηγούμενα δυο χρόνια.

Άλλωστε θα περάσουν πολλά χρόνια, όπως λέει ο ίδιος, μέχρι να δούμε πληρότητες άλλων παλαιότερων εποχών, επομένως το όποιο κέρδος έστω και μικρό κάθε χρόνο, φέρνει ικανοποίηση.

Έτσι, τα ξενοδοχεία που έχουν ανοίξει ή αναμένεται να ξεκινήσουν να λειτουργούν τις επόμενες ημέρες, υποδέχονται Άγγλους, Σκανδιναβούς, Γερμανούς, Ισραηλινούς, Γάλλους και Κύπριους για τις διακοπές του Πάσχα. Ελάχιστοι είναι οι Έλληνες που κάνουν διακοπές σε ξενοδοχεία την περίοδο του Πάσχα, καθώς οι περισσότεροι επιλέγουν να περάσουν τις μέρες αυτές οικογενειακά ή σε σπίτια φίλων, κυρίως για οικονομικούς λόγους.

ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έφτασαν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου περισσότερες από 40 πτήσεις τσάρτερ με περίπου 8.000 τουρίστες.

Στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, δε, έχουν προγραμματιστεί περίπου 100 πτήσεις.

Και στο αεροδρόμιο των Χανίων πραγματοποιήθηκαν πτήσεις τσάρτερ το Σαββατοκύριακο, μεταφέροντας κυρίως Σκανδιναβούς τουρίστες.

Συνολικά σε επίπεδο Κρήτης σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο Απρίλιος του 2014 σε σχέση με το 2013 καταγράφει αύξηση στις αφίξεις πάνω από 10%.

www.goodnet.gr
3η Γιορτή Κρητικής Διατροφής στο Ρέθυμνο - Tue, 15 Apr 2014 12:30:55 +0300
Η 3η Γιορτή Κρητικής Διατροφής θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Ρέθυμνο από τις 27 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου.
11

Η 3η Γιορτή Κρητικής Διατροφής θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Ρέθυμνο από τις 27 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου.

Η Γιορτή Κρητικής Διατροφής διοργανώνεται και φέτος από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, το Δήμο Ρεθύμνης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνης και εντάσσεται στην προσπάθεια προβολής και ανάδειξης των τοπικών ποιοτικών προϊόντων με απώτερο στόχο την καθιέρωσή τους στην προτίμηση των καταναλωτών ενώ αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού επισκεπτών, αποτελώντας αναπτυξιακό εργαλείο για όλες τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Αποτελεί επίσης μια μοναδική ευκαιρία για την αντιπροσωπευτική παρουσία της τοπικής μας παραγωγής και των δυνατοτήτων για εξωστρέφεια των επιχειρήσεων του Ρεθύμνου.

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης καλεί τις επιχειρήσεις των παραγωγικών κλάδων του Νομού Ρεθύμνης που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην 3η Γιορτή Κρητικής Διατροφής να δηλώσουν συμμετοχή στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης έως και το Σάββατο, 26 Απριλίου 2014.

Οι σχετικές δηλώσεις συμμετοχής που θα παραληφθούν μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δεν θα ληφθούν υπόψη της επιτροπής διοργάνωσης.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης, αρμόδιος κ. Θοδωρής Τσαούλης, τηλ: 28310-57330.

www.goodnet.gr
Το Δήμο Ρεθύμνου επισκέφθηκαν 17 φοιτητές του Πανεπιστημίου του Cambridge - Thu, 10 Apr 2014 17:41:03 +0300
Το Δήμο Ρεθύμνου επισκέφθηκαν 17 φοιτητές του Πανεπιστημίου του Cambridge
Το Δήμο Ρεθύμνου επισκέφθηκαν 17 φοιτητές του Πανεπιστημίου του Cambridge

Το Δήμο Ρεθύμνου επισκέφθηκαν προχθές 17 φοιτητές του Πανεπιστημίου του Cambridge συνοδευόμενοι από 3 Καθηγητές τους, οι οποίοι ήρθαν στο Ρέθυμνο προσκεκλημένοι του Πανεπιστημίου Κρήτης και συγκεκριμένα του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. Στόχος είναι να εγκαινιαστεί μια χρήσιμη κι ενδιαφέρουσα συνεργασία μεταξύ των δυο Πανεπιστημίων, τον οποίο συμμερίζεται και υποστηρίζει ο Δήμος μας. Η επίσκεψη των φοιτητών προγραμματίστηκε τον π. χειμώνα στη διάρκεια επίσκεψης ενός εκ των επικεφαλής καθηγητών τους, ο οποίος σε συνεργασία με τον κ. Άρη Τσαντηρόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Φ.Κ.Σ. του Π. Κ. οργάνωσαν την επίσκεψη που πραγματοποιείται την εβδομάδα που διανύουμε, την οποία συνέδραμε και ο Δήμος μας.
Το αντικείμενο της επίσκεψης είναι ερευνητικό – εκπαιδευτικό και επικεντρώνεται στις διαστάσεις της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στο Ρέθυμνο και τη διερεύνηση των τρόπων (πρωτοβουλίες, δράσεις και δομές) με τους οποίους η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι αρμόδιοι Φορείς (Αντιπεριφέρεια, ΕΒΕ κλπ) και οι ιδιώτες διαχειρίζονται αυτή την κρίση προσφέροντας υπηρεσίες, παροχές και διευκολύνσεις στην τοπική κοινωνία. Οι Αγγλοι φοιτητές, του Τμήματος Ανθρωπογεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Cambridge , μέσα από συναντήσεις και συνεργασίες με εκπροσώπους φορέων, επισκέψεις σε δομές της πόλης και της ενδοχώρας αλλά και συνεντεύξεις, θα συγκεντρώσουν το απαραίτητο για την έρευνα τους υλικό, το οποίο θα αποτυπώσουν σε εργασίες που θα παραδώσουν στο Πανεπιστήμιό τους, οι οποίες αναμφίβολα ενδιαφέρουν και την πόλη μας.
Στο Δημαρχείο τους υποδέχθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Τουρισμού- Πολιτισμού κα Πέπη Μπιρλιράκη, και Παιδείας – Επικοινωνίας κ. Γιώργος Γεωργαλής , μια και ο Δήμαρχος απουσίαζε στην Αθήνα. Οι Αντιδήμαρχοι τους παρουσίασαν αναλυτικά όλο το Κοινωνικό Πρόγραμμα του Δήμου όπως εφαρμόζεται από τις δομές της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Πρόνοιας, της ΚΕΔΗΡ, του Τμήματος Παιδείας και των Προγραμμάτων που υλοποιούνται αυτή την περίοδο είτε μεμονωμένα από το Δήμο είτε σε συνεργασία – σύμπραξη με άλλους φορείς (Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου, Ι. Μητρόπολη, ΕΒΕ, Σύλλογο Ξενοδόχων, Εργατικό Κέντρο κλπ), όπως είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο, η Τράπεζα Χρόνου, τα Προγράμματα κατά της Ανεργίας και της Φτώχειας, ο Δημοτικός Λαχανόκηπος, η Δομή παροχής συσσιτίων, το Γραφείο Διαμεσολάβησης κ.α), με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι φοιτητές κατέθεσαν στους Αντιδημάρχους πληθώρα ερωτήσεων κι έτσι αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός διάλογος από τον οποίο έγινε εμφανής η προσπάθεια του Δήμου Ρεθύμνης να υλοποιήσει ένα αποτελεσματικό Κοινωνικό Πρόγραμμα, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα, μέσα από ένα σύνολο υπηρεσιών και παροχών που ανακουφίζει τους αδύναμους συμπολίτες, είτε αυτοί είναι άνεργοι νέοι, είτε ηλικιωμένοι, είτε βρέφη και παιδιά.
Στη συνέχεια οι φοιτητές επισκέφθηκαν την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου καθώς και το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας κι ενημερώθηκαν για τη λειτουργία τους, το Βρεφονηπιακό Σταθμό της Παλιάς Πόλης όπου φιλοξενούνται νήπια χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των γονιών τους και το Κ.Η.ΦΗ. όπου τους επιφυλάχθηκε θερμή υποδοχή και φιλοξενία από τους εργαζόμενους και τους ηλικιωμένους και, τέλος, το Τμήμα Τουρισμού όπου παρέμειναν για να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με την Αντιδήμαρχο κα Μπιρλιράκη και τα Στελέχη του Γραφείου.
Φανερά ικανοποιημένοι τόσο από την ανθρώπινη ζεστασιά που εισέπραξαν από όλες τις δομές που επισκέφθηκαν αλλά και από τον πλούτο των πληροφοριών που συγκέντρωσαν, οι φοιτητές και οι καθηγητές τους ευχαρίστησαν τους εκπροσώπους του Δήμου για τη συνεργασία, για την οποία και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την έντονη επιθυμία να έχει μελλοντική προοπτική και συνέχεια.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
Συνεδριάζει το δίκτυο ΕΛΑΙΟΓΕΥΣΙΕΣ - Thu, 10 Apr 2014 13:51:56 +0300
Το Δ.Σ. του δικτύου «ΕΑΛΑΙΟΓΕΥΣΙΕΣ», συνεδριάζει την Πέμπτη στο Ρέθυμνο.
33

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί στο Ξενοδοχείο ΙΔΑΙΟΝ ( Πλατεία Πλαστήρα επί της Παραλιακής Εμμ. Κεφαλογιάνη) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Ενημέρωση για δράσεις ελέγχου και πιστοποίησης Μελών. Όροι χορήγησης και χρήσης πιστοποίησης. Διάρκεια ισχύος.
2. Δράσεις προβολής που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου ΑΠΠΕΕ
- Λογότυπο. Όροι χρήσης σε καταλόγους, επιφάνειες, επιγραφές, πινακίδες
- Ραδιοτηλεοπτικά spots. Καταχωρήσεις στον τύπο,
- Ενημερωτικά έντυπα (χάρτες στα Αγγλικά). Διανομή από Μέλη, Γραφεία Ενοικίασης αυτοκίνητων ή άλλους τρόπους. Παράδοση πακέτου στα Πιστοποιημένα Μέλη
- Επιτραπέζια διαφημιστικά stands στα Ελληνικά και Αγγλικά . Παράδοση 8 τεμαχίων στα Πιστοποιημένα Μέλη
(στ) Οργάνωση εκδηλώσεων προβολής από Μέλη του Δικτύου για παιδιά ή άλλες ομάδες πληθυσμού.
(ζ) Προσφορά βιβλίων Παραδοσιακής Κρητικής Διατροφής δωρεάν απο τα Μελή του Δικτυού σε τραπέζια πελατών που συμπληρώνουν ερωτηματολόγια για το ελαιόλαδο και την διατροφή.
Υψηλά ποσοστά υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ στους εφήβους στο Ρέθυμνο - Thu, 10 Apr 2014 13:25:54 +0300
• Ανάγκη κοινωνικής συστράτευσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος  

11

 

Η θλιβερή πρωτιά του Ρεθύμνου σε επίπεδο χώρας στην κατάχρηση αλκοόλ από την κοινωνία των εφήβων, είναι ένα γεγονός που καταγράφεται σε πανελλαδικές έρευνες και έχει θορυβήσει την επιστημονική κοινότητα, η οποία προσπαθεί να «ταρακουνήσει» τις οικογένειες και την κοινωνία γενικότερα.

Άλλωστε το φαινόμενο δεν «ξεφύτρωσε» ξαφνικά, αλλά έχει ρίζες στην κακώς εννοούμενη κουλτούρα της χρήσης του αλκοόλ στο νησί, και διαφόρων άλλων παραγόντων κοινωνικών και πολιτισμικών που φέρνουν τα παιδιά από 13 έως 18 χρόνων, να δηλώνουν ότι κάνουν συνεχή χρήση αλκοόλ πέντε και παραπάνω φορές το μήνα και να ξεπερνούν τον πανελλαδικό μέσο όρο κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες! 45% ο μέσος όρος της υπερβολικής κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα, 59% στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με την υποδιοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, Άννα Τριχοπούλου.

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Τρίτη στο Ξενία, στο πλαίσιο της «10ης Εβδομάδας Πρόληψης Αλκοόλ», υπό τη διοργάνωση του Αλκοολογικού Ιατρείου του ΠΑΓΝΗ, σε συνεργασία με το Σύλλογο Επιστροφή και φέτος ήταν αφιερωμένη στους εφήβους.

Μετά από 9 χρόνια, δε, εκδηλώσεων στο Ηράκλειο για τα προβλήματα από το αλκοόλ, φέτος αποφασίστηκε ότι πρέπει οι δράσεις να «απλωθούν» στο νησί και επιλέχθηκε ως πρώτος νομός το Ρέθυμνο, ακριβώς λόγω της συγκριμένης πρωτιάς του, προκειμένου να ξεκινήσει μια καμπάνια ευαισθητοποίησης του κόσμου.

Άλλωστε στο Ρέθυμνο λειτουργεί και η μονάδα πολλαπλής παρέμβασης του ΟΚΑΝΑ που απευθύνεται και σε εφήβους με προβλήματα αλκοόλ και τους βοηθά με θεραπευτικές μεθόδους να αντιμετωπίσουν την εξάρτησή τους.

«ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ»

Όπως τόνισε η κα Άννα Τριχοπούλου, Υποδιοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, ήταν πρόταση της ΥΠΕ να ξεκινήσει από το Ρέθυμνο το πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα επεκταθεί σε όλη την Κρήτη, καθώς ήταν γνωστά τα επιδημιολογικά στοιχεία του νομού Ρεθύμνου για τους νέους.

«Ο λόγος που αρχίσαμε την προσπάθειά μας να φτάσουμε σε όλη την Κρήτη από το Ρέθυμνο έχει να κάνει με τα υψηλά ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία ο νομός Ρεθύμνης είναι δυστυχώς ο νομός με τα υψηλότερα ποσοστά υπερβολικής κατανάλωσης και σχεδόν από τους πρώτους νομούς σε ποσοστά μέθης, ενώ οι συμπεριφορές των εφήβων σε σχέση με τις άλλες εξαρτήσεις, δηλαδή κάπνισμα, ναρκωτικά είναι περίπου στο μέσο όρο της χώρας.

Άλλες έρευνες επίσης του Ινστιτούτου Υγείας του παιδιού δείχνουν υψηλά στοιχεία επιθετικότητα και παραβατικότητας.

Συμπερασματικά βλέποντας αυτήν την κατάσταση ως ΥΠΕ μέσα από το νοσοκομείο, το δίκτυο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με την περιφέρεια και τους φορείς θέλουμε να αναπτύσσουμε όλα τα θέματα που αφορούν τη νεολαία. Οι νέοι για να μπορέσουν να κάνουν επιλογές πρέπει να υποστηριχθούν από την οικογένεια, τους εκπαιδευτικούς, το σύστημα υγείας με προληπτικά προγράμματα για να μην οδηγούνται σε καταστάσεις που τους αφαιρούν ή τους μειώνουν την κρίση και τη δημιουργικότητα».

Η ίδια σημείωσε ότι ειδικά η οικογένεια παίζει καθοριστικό ρόλο στη σχέση του παιδιού με τις εξαρτησιογόνες ουσίες.

«Όχι ότι η οικογένεια οδηγεί τα παιδιά στο αλκοόλ, αλλά ειδικά στο Ρέθυμνο - καθώς διαφέρουν τα στοιχεία από τα Χανιά και το Ηράκλειο- ειδικοί κοινωνικοί, πολιτισμικοί παράγοντες, ειδικά πρότυπα που προωθούνται στη συγκεκριμένη περιοχή για τους νέους και ιδιαίτερα τους άνδρες, γιατί εκεί είναι το κυρίως πρόβλημα, σαφώς επηρεάζουν.

Δεν είναι ξενέρωτο όμως το παιδί 13 -14 χρόνων που θα πάει σε ένα γάμο ή κάποια άλλη εκδήλωση και δεν θα πιεί. Μπορεί να διασκεδάσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο», είπε χαρακτηριστικά.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ

«Οι έφηβοι δεν πρέπει να καταναλώνουν αλκοόλ. Όσο νωρίτερα έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το αλκοόλ, φαίνεται ότι υπάρχουν βλάβες και σε επίπεδο νευροβιολογίας για αυτό το σωστό είναι να μένουν μακριά από το αλκοόλ», τόνισε ο ψυχίατρος Δήμος Φωτόπουλος, υπεύθυνος των θεραπευτικών υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ στο Ρέθυμνο.

Όπως είπε ο ίδιος, οι δομές του ΟΚΑΝΑ στο Ρέθυμνο περιλαμβάνουν ένα τμήμα για το αλκοόλ, το οποίο απευθύνεται και στους εφήβους «και είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι γιατί οι έφηβοι στο Ρέθυμνο φαίνεται ότι καταναλώνουν περισσότερο αλκοόλ από ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε φτιάξει ένα θεραπευτικό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται και σε αυτές τις ηλικίες και νομίζουμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το φαινόμενο».

Ερωτηθείς αν ζητούν βοήθεια οι έφηβοι ή αν πρόκειται για ένα θέμα «ταμπού», είπε πως αρχικά κινητοποιούνται οι οικογένειες όταν εντοπίσουν το πρόβλημα.

Ωστόσο ο κ. Φωτόπουλος επεσήμανε ότι το πρόβλημα με την κακή χρήση του αλκοόλ εξελίσσεται και σε μεγαλύτερες ηλικίες, σε ανθρώπους που πια έχουν πρόβλημα και με βαρύτερες επιπτώσεις στην υγεία τους. «Θεωρούμε ότι το πρόβλημα του αλκοόλ στην Κρήτη είναι πολύ σοβαρό και τέτοιες εκδηλώσεις παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση. Όλες οι δομές και όλος ο ιατρικός κόσμος πρέπει να κινητοποιηθεί», υπογραμμίζει.

Όσο για τις αιτίες που μπορεί να οδηγούν τους εφήβους στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν μπορούν να δοθούν απλουστευμένες απαντήσεις, καθώς το φαινόμενο είναι σύνθετο.

«Θεωρούμε όμως ότι εμείς πρέπει να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να σταματήσουμε αυτήν την τάση που υπάρχει και φαίνεται μέσα από τις έρευνες».

Από την πλευρά της η κα Μαίρη Κουλεντάκη, γαστρεντερολόγος, γιατρός του αλκοολογικού ιατρείου του ΠΑΓΝΗ και πρόεδρος της Επιστροφής μίλησε για τις επιπτώσεις στη υγεία από την κατάχρηση αλκοολούχων ποτών και τόνισε ότι στόχος πρέπει να είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σχέση με τα προβλήματα που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ. «Η 10η εβδομάδα πρόληψης αφορά τους εφήβους για αυτό και το κεντρικό της σύνθημα είναι «ο εαυτός σου και η επιλογή σου είναι τα κλειδιά για τη ζωή σου».

ΔΥΣΚΟΛΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η Καίτη Ζαχείλα, ψυχολόγος συντονίστρια στο ΚΟΠΑ, μια εθελοντική οργάνωση – κοινότητα αλληλοβοήθειας για ανθρώπους με προβλήματα από το αλκοόλ, μετέφερε την εμπειρία της από την ομάδα στην οποία απευθύνονται άτομα που έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ ή οι οικογένειες τους γιατί η προσέγγιση είναι οικογενειακή και βοηθιούνται μέσα από την εμπειρία των άλλων ατόμων που έχουν βρεθεί στην ίδια κατάσταση.

Πάντως «ο αριθμός των ατόμων που έρχονται στην ομάδα δεν είναι αντιπροσωπευτικός του προβλήματος», σημειώνει η ίδια.

«Αναγνωρίζουν δύσκολα το πρόβλημά τους και αυτό είναι ένα θεμελιακό πρόβλημα, ότι κανείς δε λέει ότι έχει πρόβλημα με το αλκοόλ. Συνήθως ο ή η σύντροφος διαπιστώνουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το ίδιο το άτομο που κάνει κατάχρηση δεν το διαπιστώνει εύκολα».

Τέλος, ο Ανδρέας Ταξάκης, διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Ρεθύμνου, σημείωσε την ανάγκη ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν περιστατικά μέθης και γενικότερα προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από την κατάχρηση αλκοόλ.

«Υπάρχει διαχρονικά πρόβλημα με το αλκοόλ στους μαθητές, και στις πενθήμερες το συναντούν οι συνάδελφοι που συνοδεύουν, δεν είναι όμως έντονο φαινόμενο.

Το πρόβλημα εστιάζεται στην οικογένεια. Οι γονείς πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά τους, να τα παρακολουθούν και οι θεσμικοί παράγοντες όμως, όπως η αστυνομία, να ελέγχουν τα μαγαζιά που συχνάζουν οι ανήλικοι για να μην σερβίρουν αλκοόλ», τόνισε ο ίδιος.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, γονείς και μαθητές.

Χ.Β.

www.goodnet.gr
Κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας για τους Σχολικούς Συμβούλους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου - Wed, 09 Apr 2014 15:53:08 +0300
Καλούμε όλους τους Σχολικούς Συμβούλους του Νομού Ρεθύμνου (δασκάλων, νηπιαγωγών, ειδικής αγωγής) που την Παρασκευή 11,το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Απριλίου, έχουν προσκληθεί για να συμμετέχουν στα επιμορφωτικά…
44

Καλούμε όλους τους Σχολικούς Συμβούλους του Νομού Ρεθύμνου (δασκάλων, νηπιαγωγών, ειδικής αγωγής) που την Παρασκευή 11,το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Απριλίου, έχουν προσκληθεί για να συμμετέχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια στελεχών εκπαίδευσης για την αξιολόγηση στο Υπουργείο Παιδείας να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Τους καλούμε να βρεθούν δίπλα στους συναδέλφους τους έξω από το Υπουργείο Παιδείας και όχι μέσα σε αυτό. Η συμμετοχή στα σεμινάρια για μια αξιολόγηση που θα επαναφέρει τον “επιθεωρητισμό”, που θα οδηγήσει σε κατηγοριοποίηση των σχολικών μας μονάδων, που θα καταλύσει κάθε έννοια δημοκρατίας και παιδαγωγικής ελευθερίας, που θα οδηγήσει σε απόλυση τους συναδέλφους μας, τους καθιστά συνυπεύθυνους.

Ως ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνου κηρύσσουμε 3ωρη στάση εργασίας (3 πρώτες ώρες του πρωινού προγράμματος) για την Παρασκευή 11 Απριλίου αξιοποιήσιμη μόνο από τους Σχολικούς Συμβούλους της περιοχής μας. Σε συνδυασμό με την 3ωρη στάση εργασίας που έχει προκυρήξει η ΔΟΕ (3 τελευταίες ώρες του πρωινού προγράμματος) διαμορφώνεται μία πλήρης απεργιακή μέρα αξιοποιήσιμη από τους Σχολικούς Συμβούλους της περιοχής μας ώστε να μην παραστούν στα σεμινάρια της ντροπής και να καλυφθούν από το συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου μας για την απουσία τους από αυτά.

Την ύστατη στιγμή καλούμε όλους τους Σχολικούς Συμβούλους να σταθούν στο ύψος των ιστορικών στιγμών για το δημόσιο σχολείο και να μην αναλάβουν το ρόλο του «πρόθυμου» αξιολογητή. Όσοι το πράξουν αποφασίζουν να βρεθούν εκτός του μεγάλου κλάδου των εκπαιδευτικών της Π.Ε.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Τρούλης
O Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Σαϊτάκης

Τους καλούμε να βρεθούν δίπλα στους συναδέλφους τους έξω από το Υπουργείο Παιδείας και όχι μέσα σε αυτό. Η συμμετοχή στα σεμινάρια για μια αξιολόγηση που θα επαναφέρει τον "επιθεωρητισμό", που θα οδηγήσει σε κατηγοριοποίηση των σχολικών μας μονάδων, που θα καταλύσει κάθε έννοια δημοκρατίας και παιδαγωγικής ελευθερίας, που θα οδηγήσει σε απόλυση τους συναδέλφους μας, τους καθιστά συνυπεύθυνους.

Ως ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνου κηρύσσουμε 3ωρη στάση εργασίας (3 πρώτες ώρες του πρωινού προγράμματος) για την Παρασκευή 11 Απριλίου αξιοποιήσιμη μόνο από τους Σχολικούς Συμβούλους της περιοχής μας. Σε συνδυασμό με την 3ωρη στάση εργασίας που έχει προκυρήξει η ΔΟΕ (3 τελευταίες ώρες του πρωινού προγράμματος) διαμορφώνεται μία πλήρης απεργιακή μέρα αξιοποιήσιμη από τους Σχολικούς Συμβούλους της περιοχής μας ώστε να μην παραστούν στα σεμινάρια της ντροπής και να καλυφθούν από το συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου μας για την απουσία τους από αυτά.

Την ύστατη στιγμή καλούμε όλους τους Σχολικούς Συμβούλους να σταθούν στο ύψος των ιστορικών στιγμών για το δημόσιο σχολείο και να μην αναλάβουν το ρόλο του «πρόθυμου» αξιολογητή. Όσοι το πράξουν αποφασίζουν να βρεθούν εκτός του μεγάλου κλάδου των εκπαιδευτικών της Π.Ε.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Τρούλης
O Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Σαϊτάκης

www.goodnet.gr
Συνελήφθη, 64χρονος για χρέη προς το δημόσιο στο Ρέθυμνο - Wed, 09 Apr 2014 14:23:22 +0300
Συνελήφθη, 64χρονος για χρέη προς το δημόσιο στο Ρέθυμνο
Το συνολικό ύψος των οφειλών του ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 161.955,00 ευρώ

Συνελήφθη, σήμερα στο Ρέθυμνο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου, 64χρονος ημεδαπός, για οφειλές δημοσίου.

Εκκρεμούσε σε βάρος του παραγγελία του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου.

Το συνολικό ύψος των οφειλών του ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 161.955,00
ευρώ.

Ο συλληφθείς, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρεθύμνου.
Το χωριό με τα πολλά παιδιά! - Wed, 09 Apr 2014 13:44:20 +0300
Όταν καλείται μια κλάση στρατεύσιμων για να υπηρετήσει την στρατιωτική της θητεία, από τα Λιβάδια του Μυλοποτάμου θα «φύγουν και δεκαπέντε με είκοσι μαζεμένοι νέοι», στις τάξεις του Στρατού.
11

Όταν καλείται μια κλάση στρατεύσιμων για να υπηρετήσει την στρατιωτική της θητεία, από τα Λιβάδια του Μυλοποτάμου θα «φύγουν και δεκαπέντε με είκοσι μαζεμένοι νέοι», στις τάξεις του Στρατού.

Το χωριό, συνεχίζει, εκ... παραδόσεως, να κρατά την πρωτιά στις γεννήσεις πανελλαδικά και η... χειρότερη οικογένεια αριθμεί σήμερα τρία παιδιά και σε αριθμό είναι αυτές ελάχιστες. Νέοι θυμούνται προγόνους τους με μεγάλες φαμίλιες, να συνωστίζονται σε ένα μικρό σπίτι και ελλείψει χώρων τα πολλά παιδιά να διαμένουν ακόμη και σε αχυρώνες. Βέβαια, τούτο το φαινόμενο, με την εξέλιξη της κοινωνίας, δεν παρατηρείται σήμερα.

Εδώ, λοιπόν, σε αντίθεση με τα αστικά κέντρα, τα μνημόνια δεν ανέκοψαν τις γεννήσεις! Το σύνολο, σχεδόν, έχει από τέσσερις απογόνους και πάνω. Κι αυτό, γιατί, όπως λένε οι κάτοικοι «τα πολλά παιδιά είναι ευτυχία».

Και βέβαια, ο... πρωταθλητισμός των ζευγαριών σε γεννήσεις, δεν είναι τωρινό φαινόμενο αλλά από αιώνες μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, σαν να είναι κανόνας. Μάλιστα, σε παλαιότερες δεκαετίες, επειδή ο αριθμός των παιδιών δεν χωρούσε στις υπάρχουσες τάξεις του σχολείου αναγκάζονταν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να ενοικιάζει και... σπίτια που χρησιμοποιούνταν ως διδακτικές αίθουσες...

«Όταν πήγαινα στο σχολείο», αναπολεί ο Βασίλης Νύκταρης, «το 1960, πηγαίναμε στο δημοτικό 450 παιδιά και επειδή ήμασταν πολλά και δεν χωρούσαμε στις τάξεις, ενοικίαζαν στο χωριό για να κάνουμε μάθημα τέσσερα- πέντε σπίτια. Σήμερα στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο θα είναι 150 παιδιά...»

Με την πάροδο του χρόνου, ο αριθμός των μαθητών άρχισε να μειώνεται σταδιακά και το 1984 που φοιτούσε στο δημοτικό σχολείο ο Γιώργος Βάμβουκας, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, «όλο το σχολείο είχε 340 μαθητές».

ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΕΝΟΥΝ

Ωστόσο, παρά την μείωση του μαθητικού δυναμικού από τη δεκαετία του '60 και μετά, τα Λιβάδια δεν απώλεσαν την ζωντάνια τους και συνεχίζουν να κρατούν τις παραδοσιακές αξίες ζωής, και ιδιαίτερα της φιλοξενίας, που μεταφέρονται από τους προηγούμενους στους επόμενους.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός, ότι το ορεινό κεφαλοχώρι δεν εγκαταλείπεται από τους νέους, πολλοί από τους οποίους το επιλέγουν για τόπο μόνιμης εγκατάστασης και, σχεδόν, στο σύνολό τους απασχολούνται με την κτηνοτροφία. Έτσι σήμερα, επί συνόλου 2.000 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, επέλεξαν για μόνιμη κατοικία τους το χωριό πάνω από 1500 άνθρωποι και από αυτούς οι 800-1000 είναι κάτω των 40 χρόνων. Είναι το αισιόδοξο μήνυμα των καιρών στην Ελλάδα που γηράσκει

Και αν οι κοινωνίες στα χωριά της Κρήτης φθίνουν πληθυσμιακά με το πέρασμα των χρόνων, τα Λιβάδια θα μπορούσαν να κρατήσουν τον πληθυσμό της ακμής τους, αν δεν έδιωχναν τους νέους στις πόλεις τα ρουσφέτια των πολιτικών και η ανυπαρξία έργων ανάπτυξης από την Πολιτεία, όπως ορθώς επισημαίνει και ο γραμματέας του πολιτιστικού συλλόγου Μανώλης Νύκταρης.

Είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, που παρατηρείται σε πολλές κοινωνίες και γιγαντώθηκε από την πολιτική που ασκούσαν βουλευτές για παλαιοκομματικούς λόγους στις εποχές της παντοδυναμίας τους!

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Οι νέοι, ωστόσο, στο μεγαλοχώρι του Ψηλορείτη σήμερα αναμένουν μήπως και αλλάξουν κάποια πράγματα! Ζουν σε μια περιοχή που μόνος πόρος επιβίωσης στο πετρώδες περιβάλλον που την περιβάλλει είναι η κτηνοτροφία. Τα εκατό χιλιάδες ζωντανά που βόσκουν στον Ψηλορείτη τους δίνουν ζωή, αλλά πιστεύουν ότι το μυθικό βουνό μπορεί «να τους αλλάξει την ποιότητα» και να τους φέρει ανάπτυξη.

Το ηθικό τους αναπτερώθηκε τον περασμένο μήνα, που στο «Λάκκο Μυγερού» και σε υψόμετρο 1600 μέτρων, ένας αναρριχητής, λάτρης των σπορ στο χιόνι, ανακάλυψε το φυσικό χιονοδρομικό κέντρο και σε χρόνο ρεκόρ συγκεντρώθηκαν 260 αθλητές από την Ελλάδα και του εξωτερικό και πραγματοποίησαν διήμερους χιονοδρομικούς αγώνες. Είναι βέβαιο, ότι το αθλητικό εγχείρημα θα επαναληφθεί και οι Λιβαδιώτες ευελπιστούν ότι ο «Λάκκος του Μυγερού», θα καθιερωθεί ως ένας εξαιρετικός προορισμός για όσους ασχολούνται με τα σπορ πάνω στο χιόνι.

Πάντως, κάτι δείχνει να αλλάζει στα Λιβάδια και υπάρχει αισιοδοξία κυρίως στους νέους, που μέσα από την τοπική Ενότητα Νεολαίας επιδιώκουν να «τρέξουν» το χωριό τους μπροστά με την πραγματοποίηση μιας ποικιλίας δράσεων. Θέλουν να αφήσουν στο περιθώριο τις αντιλήψεις του παρελθόντος και να κινηθούν σε πλαίσια που απαιτούν οι σημερινοί καιροί. Ελπίζουν...

Πηγή: madeincreta.gr
Λακκούβες… - Tue, 08 Apr 2014 13:52:33 +0300
Αμέτρητες οι λακκούβες στην είσοδο της πόλης, από την περιοχή του στρατοπέδου και τον Κουμπέ.
22

Αμέτρητες οι λακκούβες στην είσοδο της πόλης, από την περιοχή του στρατοπέδου και τον Κουμπέ.

Καθημερινά οι οδηγοί προσπαθούν να αποφύγουν τις κακοτοτοπιές, ώστε να μη διαλύσουν το αυτοκίνητό τους και οι οδηγοί δικύκλων καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες να μην πέσουν.

Συνέχεια μπαλώματα, μπαλώματα στο συγκεκριμένο δρόμο, τα οποία τελικά δεν έχουν αποτέλεσμα αφού μετά από λίγο καιρό πάλι τα ίδια και χειρότερα είναι.

Γιατί σε αυτόν τον τόπο το πιο διαχρονικό θέμα συζήτησης είναι οι λακκούβες;

Φοβούνται οι αρμόδιοι μην μείνουμε από θέμα συζήτησης και σχολιασμού;

Καθημερινά οι οδηγοί προσπαθούν να αποφύγουν τις κακοτοτοπιές, ώστε να μη διαλύσουν το αυτοκίνητό τους και οι οδηγοί δικύκλων καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες να μην πέσουν.

Συνέχεια μπαλώματα, μπαλώματα στο συγκεκριμένο δρόμο, τα οποία τελικά δεν έχουν αποτέλεσμα αφού μετά από λίγο καιρό πάλι τα ίδια και χειρότερα είναι.

Γιατί σε αυτόν τον τόπο το πιο διαχρονικό θέμα συζήτησης είναι οι λακκούβες;

Φοβούνται οι αρμόδιοι μην μείνουμε από θέμα συζήτησης και σχολιασμού;

www.goodnet.gr
48ωρη απεργία των εργαζομένων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης - Tue, 08 Apr 2014 10:11:56 +0300
48ωρη απεργία των εργαζομένων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης
Την Πέμπτη και την Παρασκευή

Δεν θα λειτουργήσουν οι Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης την Πέμπτη και την Παρασκευή 10 και 11 Απριλίου 2014, λόγω συμμετοχής των εργαζομένων του στην 48ώρη Πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων.

Η απεργία πραγματοποιείται για να μην περάσουν τα σχέδια διάλυσης των Επιμελητηρίων. Όπως είναι γνωστό, από 1 Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια.
Συνελήφθησαν για χρέη προς το δημόσιο στο Ρέθυμνο - Mon, 07 Apr 2014 13:49:40 +0300
Συνελήφθησαν για χρέη προς το δημόσιο στο Ρέθυμνο
Το συνολικό ύψος των οφειλών τους ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 154.921,39 ευρώ

Συνελήφθησαν, σήμερα (στο Ρέθυμνο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου, δύο ημεδαποί (49χρονος και 71χρονος), για οφειλές δημοσίου.

Εκκρεμούσαν σε βάρος τους παραγγελίες των κ. Εισαγγελέων Οικονομικού εγκλήματος και Πλημμελειοδικών Ρεθύμνου.

Το συνολικό ύψος των οφειλών τους ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 154.921,39 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, θα οδηγηθούν σήμερα στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρεθύμνου.
Συλλήψεις για κάνναβη στο Ρέθυμνο - Mon, 07 Apr 2014 13:26:02 +0300
Συνελήφθησαν την Παρασκευή το μεσημέρι στο Ρέθυμνο, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) Ρεθύμνου, δύο ημεδαποί ηλικίας, 44 και 55 ετών για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.  

4

 

Συνελήφθησαν την Παρασκευή το μεσημέρι στο Ρέθυμνο, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) Ρεθύμνου, δύο ημεδαποί ηλικίας, 44 και 55 ετών για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Στην κατοχή τους αλλά και στην οικία του 55χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε συνολικά ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 31,9 γραμμαρίων.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα, στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρεθύμνου.
Έτρεξαν για καλό σκοπό! - Mon, 07 Apr 2014 12:48:56 +0300
Γέμισαν με μικρούς και μεγάλους οι δρόμοι της γραφικής Παλιάς Πόλης του Ρεθύμνου την Κυριακή 30 Μαρτίου λίγο μετά τις 10:30 πμ τρέχοντας κι απολαμβάνοντας την ηλιόλουστη ημέρα.  

2

 

Γέμισαν με μικρούς και μεγάλους οι δρόμοι της γραφικής Παλιάς Πόλης του Ρεθύμνου την Κυριακή 30 Μαρτίου λίγο μετά τις 10:30 πμ τρέχοντας κι απολαμβάνοντας την ηλιόλουστη ημέρα.

Όλος αυτός ο κόσμος αφιέρωσε το κυριακάτικο πρωινό του ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου, ο οποίος σε συνεργασία με το Σοροπτιμιστικό Όμιλο Ρεθύμνου «Ερωφίλη», διοργάνωσε τον «2ο Δρόμο Υγείας & Αλληλεγγύης» υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης/Π. Ε. Ρεθύμνου, με σκοπό τα έσοδα του εξ ολοκλήρου να διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Περισσότερα από 150 άτομα κάθε ηλικίας, μεταξύ αυτών και λιλιπούτειοι δρομείς, χάρισαν με τη συνδρομή τους, συλλέγοντας περίπου 950 ευρώ, την ευκαιρία για αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας από το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πολλά χαμόγελα σε όσους χρήζουν παροχής ιατρικών υπηρεσιών και βεβαίως, ηθική στήριξη στους εθελοντές ιατρούς κι όχι μόνο. Η δυναμική παρουσία τους πέρα της κοινωνικής προσφοράς χάρισε και στους ίδιους τους εαυτούς τους χρόνο άθλησης με τις οικογένειες και τους φίλους τους.

Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλους, καθώς κανείς δεν έτρεξε για την πρωτιά παρά μόνο για έναν κοινωνικό σκοπό επιδεικνύοντας αλληλεγγύη κι αγάπη, αλλά και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι με κοινωνική ευαισθησία και συνείδηση συνέφεραν με τη συνδρομή τους δίχως τη φυσική τους παρουσία στη διοργάνωση για λόγους ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά κάθε πολίτη που συμμετείχε ενεργά και μη, την Αντιπεριφερειάρχη κα. Μαίρη Λιονή, τον Δήμαρχο κ. Γιώργη Μαρινάκη, καθώς και τον εντεταλμένο σύμβουλο του Δήμου σε θέματα Αθλητισμού κ. Δημήτρη Λαχνιδάκη για την σημαντική τους παρουσία στη διοργάνωση• επίσης την Τροχαία Ρεθύμνου, το Λιμεναρχείο, το Σώμα Σαμαρειτών και το ΕΚΑΒ, φορείς οι οποίοι διατέλεσαν σημαντικό ρόλο για την ομαλή κι ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, αλλά και τη Φιλαρμονική του Δήμου μας και την εταιρία Κρητικά Αναψυκτικά Αρκάδι.

Γραμματεία ΣΔΥΡ
Ραπτάκη Ειρήνη

www.goodnet.gr


Translate:
Copyright © 2010-2014 FreeList.gr - Ελλάδα
Επικοινωνήστε μαζί μας στο Email: