Ειδήσεις &
Τοπικά Νέα

Ελλάδα   »   Ν. Χίου   »   Χίος    »    Ειδήσεις & Τοπικά Νέα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2019

12Από την Τετάρτη 20-3-2019 έως και την Τρίτη 2-4-2019, ώρα 15:00, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2019.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 για τα επίπεδα:

α) Επίπεδο Α   (Α1 «στοιχειώδης γνώση», Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική

β) Επίπεδο Β   (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

γ) Επίπεδο Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της απαιτούμενης διαδικασίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Συγκεκριμένα, έως την Τρίτη 2-4-2019 και ώρα 15:00 :

Α) Να έχουν πληρώσει το ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo). Η δημιουργία του e-paravolo πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr ή μέσω Κ.Ε.Π. Η πληρωμή του πραγματοποιείται για μη πιστοποιημένους χρήστες μέσω Τράπεζας ή Ε.Λ.Τ.Α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να καταβάλουν το ποσό του παραβόλου μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας των Ελληνικών Τραπεζών.

Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο είναι τα εξής:

α) 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α (Α1&Α2)

β) 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1&Β2)

γ) 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1&Γ2)

Επισημαίνεται ότι αναλόγως με τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου απαιτείται διαφορετικός χρόνος για τη δέσμευσή του από τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Για παράδειγμα, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας, η δέσμευσή του από τη Δ.Δ.Ε. γίνεται άμεσα. Ενώ, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω Τράπεζας ή ΕΛΤΑ, για τη δέσμευσή του απαιτούνται, αναλόγως, δύο με τρεις εργάσιμες ημέρες.

Β) Να υποβάλουν, έως την Τρίτη 2-4-2019, ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του συστήματος καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://kpg.it.minedu.gov.gr/  

ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο εγχειρίδιο (manual).

Γ) Να προσέλθουν, έως την Τρίτη 2-4-2019, στις Δ.Δ.Ε. για τη δέσμευση του παραβόλου και την οριστικοποίηση της αίτησής τους, ώστε να παραλάβουν το Ατομικό Δελτίο Εξεταζομένου, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

 •     Κωδικό υποψηφίου που αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση.
 •     Απόδειξη πληρωμής παραβόλου.
 •    Ταυτότητα του υποψηφίου και φωτοτυπία αυτής διπλής όψεως. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού. Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, εφόσον είναι πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταθέτουν φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ενώ στις άλλες περιπτώσεις καταθέτουν φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή εγγράφων που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.  

 •     Φωτοτυπία γνωμάτευσης από Δημόσιο Νοσοκομείο, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή ΚΕΔΔΥ (ισχύει μόνο για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες).

Η οριστικοποίηση των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα πραγματοποιείται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας. Ειδικότερα στις περιοχές Λήμνου, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρας, Κω, Καλύμνου και Ορεστιάδας αιτήσεις θα οριστικοποιούνται και σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα οριστούν με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα σχολεία που θα ορισθούν.

Συνοψίζοντας, επισημαίνεται ότι η λήξη της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (Τρίτη 2-4-2019, ώρα 15:00) ισχύει για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τους υποψηφίους και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η υποβολή της αίτησής στους για να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις ΔΕΝ αποστέλλονται με το ταχυδρομείο.

Δημοσιεύθηκε στις 19 March 2019 | 4:51 pm


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΨΑΡΩΝ

12Eντάσσεται στο Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου το έργο της «Ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Δήμου Ψαρών», συνολικού προϋπολογισμού 547.000 ευρώ.

Το έργο εντάσσεται στην στρατηγική των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε.) και στόχο έχει την ενεργειακή αναβάθμιση των εξής δημοτικών κτιρίων των Ψαρών:

 • Του Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου.
 • Του ΚΕΠ.
 • Του Δημοτικού Ιατρείου.
 • Της Αίθουσας Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.

Οι παρεμβάσεις αφορούν: 

 • Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού (θέρμανση- ψύξη).
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 • Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας.
 • Θερμοϋγρομόνωση δώματος.
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το έργο έχει Δικαιούχο τον Δήμο Χίου και η υλοποίησή του αναμένεται μέχρι την 1η Ιουλίου 2020.

Δημοσιεύθηκε στις 19 March 2019 | 4:23 pm


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

12Το Συμβουλευτικό Κέντρο του ΚΕΘΕΑ στη Χίο πραγματοποίησε στο χώρο της Μονάδας, την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 σε συνεργασία με το γραφείο εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ Χίου σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών. Η συμμετοχή στο σεμινάριο ήταν δωρεάν και απευθυνόταν τόσο σε άτομα που λαμβάνουν υπηρεσίες από το Κέντρο όσο και σε εθελοντές της Μονάδας. Το σεμινάριο είχε διάρκεια 7 ώρες και αποσκοπούσε στην παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τη σωστή και ασφαλή παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις επειγόντων περιστατικών.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Δημοσιεύθηκε στις 19 March 2019 | 4:13 pm


ANAKOINΩΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΨΑΡΑ Η ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΝΗΣΙΑ

12Ο συνδυασμός «Εμείς για το Αιγαίο» με επικεφαλής τη Χριστιάνα Καλογήρου, ανακοινώνει τους εξής υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους:

Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου:

Αντώνης Κελαϊδίτης. Επιχειρηματίας στον τομέα του τουρισμού. Γεννήθηκε το 1975, ζει και δραστηριοποιείται στην Πέτρα Λέσβου. Είναι Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητα Πέτρας. Επίσης, είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Εμποροβιοτεχνών Πέτρας και ταμίας του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων Λέσβου. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Πέτρας.

Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου:

Αθηνά Σαλβαρά- Γραγρά. Συνταξιούχος φαρμακοποιός, απόφοιτος του ΕΚΠΑ. Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη και από το 1961 ζει και δραστηριοποιείται στη Λήμνο, όπου διατηρούσε ιδιωτικό φαρμακείο επί 35 χρόνια. Είναι παντρεμένη με τον συνταξιούχο οδοντίατρο Γιώργο Γραγρά. Έχει διατελέσει δημοτική σύμβουλος στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο μετά τη μεταπολίτευση στον Δήμο Μύρινας. Επί σειρά ετών διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λήμνου. Για δέκα χρόνια ήταν γενικός γραμματέας του περιφερειακού τμήματος Λήμνου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έχει αναπτύξει σημαντική κοινωνική δράση στο νησί. Ίδρυσε και επόπτευσε τη λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου του Ερυθρού Σταυρού, ενώ μέχρι προσφάτως ήταν η υπεύθυνη φαρμακοποιός του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Λήμνου. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Λήμνου και πρόσφατα επανεκλέχθηκε.

Περιφερειακή Ενότητα Σάμου:

Ανεζινιώ (Τζένη) Σταμούλη. Γεννήθηκε το 1977 στον Μαραθόκαμπο της Σάμου. Πολιτισμολόγος με εξειδίκευση στη διαχείριση πολιτισμού (Msc). Επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης. Συνεργάτης των ΕΛΤΑ για την ευρύτερη περιοχή του Μαραθόκαμπου. Είναι εκλεγμένη τοπική σύμβουλος στη Δημοτική Ενότητα του Μαραθόκαμπου του Δήμου Σάμου.

Περιφερειακή Ενότητα Χίου- Ψαρά:

Γαρυφαλλιά Βρατσάνου. Εστιάτορας. Γεννήθηκε το 1956 στα Ψαρά όπου ζει και εργάζεται. Έχει διατελέσει μέλος του Εξωραϊστικού Συλλόγου «Κωνσταντίνος Κανάρης».

Δημοσιεύθηκε στις 19 March 2019 | 4:04 pm


ΑΚΥΡΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΚΩΝ ΕΠΙ 360 ΗΜΕΡΩΝ

12Το Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα στο νέο έτος προχώρησε σε άλλη μια γενναία απόφαση σχετικά με τις δανειακές συμβάσεις και τους καταχρηστικούς όρους που αυτές περιέχουν, ακυρώνοντας στο σύνολό της Διαταγή Πληρωμής που εξέδωσε η τράπεζα για οφειλή ύψους πάνω από 100.000 ευρώ. Η απόφαση αιτιολογεί με πολύ ακρίβεια, ορθότητα και σαφήνεια τις διατάξεις αυτές που θεμελιώνουν την καταχρηστικότητα του όρου που περιέχεται στις περισσότερες δανειακές συμβάσεις και που υπολογίζει τον τόκο με βάση τις 360 ημέρες και όχι τις 365, επιβαρύνοντας τον καταναλώτη με ποσό μεγαλύτερο από την πραγματική οφειλή του.

Ειδικότερα: Δυνάμει σύμβασης τοκοχρεωλυτικού προσωπικού δανείου που καταρτίσθηκε μεταξύ της καθ` ης τράπεζας και του ανακόπτοντα, ο ανωτέρω έλαβε ποσό 100.000 ευρώ, το οποίο συμφωνήθηκε να εξοφληθεί σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την ως άνω σύμβαση. Λόγω υπερημερίας του δανειολήπτη ως προς την πληρωμή των υποχρεώσεών του η δανείστρια τράπεζα, κατήγγειλε την εν λόγω δανειακή σύμβαση δια εξώδικης δήλωσης καταγγελίας.

Κατά το χρόνο κλεισίματος του λογαριασμού αυτός εμφάνιζε χρεωστικό κατάλοιπο περί τις 140.000 ευρώ. Λόγω υπερημερίας του ανακόπτοντα ως προς την καταβολή του εν λόγω ποσού, η καθ` ης ζήτησε και πέτυχε την έκδοση διαταγής πληρωμής. Όπως συνάγεται από το κείμενο της επίμαχης σύμβασης, και δη από τον όρο 4.3 αυτής, προκύπτει ότι ως βάση υπολογισμού των τόκων ετέθη από την καθ` ης έτος 360 ημερών. Ο εν λόγω όμως τρόπος υπολογισμού των τόκων δεν αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συμφωνίας αλλά επιβλήθηκε μονομερώς από την καθ` ης, στο πλαίσιο της λογικής ότι είτε ο δανειολήπτης θα αποδεχόταν (εν είδει πακέτου) μεταξύ άλλων και τον όρο αυτό είτε δεν θα κατήρτιζε καθόλου την επίδικη σύμβαση (take it or leave it). Η καθ` ης ουδέποτε γνωστοποίησε στον ανακόπτοντα τον παραπάνω τρόπο επιβάρυνσής του αλλά αντιθέτως τον επέβαλε σε αυτόν ως κάτι δεδομένο και ανεπίδεκτο διαπραγμάτευσης, παρά τη συνδρομή στο πρόσωπό του της ιδιότητας του καταναλωτή κατά την έννοια του Ν 2251/1994.

Στο άρθρο 1 παρ. 4 του Ν 2251/1994 ορίζεται ότι καταναλωτής είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά ή το οποίο κάνει χρήση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, εφόσον αποτελεί τελικό αποδέκτη τους. Αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να θεωρηθεί ως καταναλωτής το πρόσωπο που επιζητεί την προστασία του νόμου είναι να πρόκειται για προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά και ο προμηθευόμενος τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες να είναι ο τελικός αποδέκτης τους. Καταναλωτής, άλλωστε, θεωρείται ο τελικός οικονομικός αποδέκτης των ανωτέρω προϊόντων και υπηρεσιών, που προσφέρονται στην αγορά, ανεξαρτήτως αν αποβλέπουν στην ικανοποίηση μη επαγγελματικών αναγκών. Καταναλωτής, επομένως, θεωρείται και ο έμπορος που λαμβάνει πίστωση από Τράπεζα για να καλύψει τις χρηματικές ανάγκες του ως τελικός αποδέκτης υπηρεσιών για να τις καταναλώσει και όχι να τις προσφέρει περαιτέρω με αντάλλαγμα και όταν συνάπτει συναλλαγές που είναι βοηθητικές για τη συγκεκριμένη εμπορική του δραστηριότητα, ενώ σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγυάται υπέρ καταναλωτή, εφόσον δεν ενεργεί στο πλαίσιο της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του, είναι καταναλωτής. Συνεπώς, ο εγγυητής υπέρ πιστούχου, υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, είναι καταναλωτής, διότι η εγγύηση είναι παρεπόμενη της πιστώσεως σύμβαση και η Τράπεζα δεν θα είχε καταρτίσει τη σύμβαση πιστώσεως, εάν η εγγύηση δεν είχε προσλάβει το περιεχόμενο το οποίο η Τράπεζα επιθυμεί, οπότε θα ήταν αντιφατικό να μην έχει και ο εγγυητής την ιδιότητα του καταναλωτή. Ήδη με την απόφαση της ΟλΑΠ 13/2015 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ υιοθετήθηκε η προαναφερθείσα διευρυμένη έννοια του καταναλωτή. Περαιτέρω, οι γενικοί όροι συναλλαγών (ΓΟΣ), δηλαδή οι όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για απροσδιόριστο αριθμό μελλοντικών συμβάσεων, απαγορεύονται και είναι άκυροι αν έχουν ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών εις βάρος του καταναλωτή. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας τέτοιου γενικού όρου κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών που αφορά η σύμβαση, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψή της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύμβασης ή άλλης σύμβασης από την οποία εξαρτάται. Καταχρηστικοί, ενδεικτικά, είναι οι ΓΟΣ, που, μεταξύ άλλων.... ε) επιφυλάσσουν στον προμηθευτή το δικαίωμα μονομερούς λύσης ή τροποποίησης της σύμβασης χωρίς ορισμένο ειδικό και σπουδαίο λόγο ια) χωρίς σπουδαίο λόγο αφήνουν το τίμημα αόριστο και δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό του με κριτήρια ειδικά καθορισμένα στη σύμβαση και εύλογα για τον καταναλωτή ... ιγ) αποκλείουν ή περιορίζουν υπέρμετρα την ευθύνη του προμηθευτή ... κστ) επιτρέπουν στον προμηθευτή να απαιτήσει από τον καταναλωτή υπέρμετρες εγγυήσεις ... κζ) αναστρέφουν το βάρος απόδειξης σε βάρος του καταναλωτή ή περιορίζουν υπέρμετρα τα αποδεικτικά του μέσα ... λ) επιβάλλουν στον καταναλωτή, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της παροχής του, υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση. Οι πιο πάνω αναφερόμενες ενδεικτικά περιπτώσεις γενικών όρων θεωρούνται, άνευ ετέρου, απο το νόμο, ως καταχρηστικοί. Κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, για την κρίση της ακυρότητας ή μη ως καταχρηστικών των όρων αυτών λαμβάνεται υπόψη κατά κύριο λόγο το συμφέρον του καταναλωτή με συνεκτίμηση όμως της φύσης των αγαθών ή υπηρεσιών που αφορά η σχετική σύμβαση καθώς και του σκοπού της, πάντοτε δε στα πλαίσια επίτευξης σχετικής ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών. Τα συμφέροντα, η διατάραξη της ισορροπίας των οποίων εις βάρος του καταναλωτή μπορεί να χαρακτηρίσει έναν γενικό όρο άκυρο ως καταχρηστικό, πρέπει να είναι ουσιώδη, η διατάραξη δε αυτή πρέπει να είναι ιδιαίτερα σημαντική σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης. Προς τούτο λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των συμβαλλόμενων στη συγκεκριμένη σύμβαση μερών και εξετάζεται ποιο είναι το συμφέρον του προμηθευτή για διατήρηση του όρου που ελέγχεται και ποιο είναι εκείνο του καταναλωτή για κατάργησή του. Δηλαδή ερευνάται ποιες συνέπειες θα έχει η διατήρηση ή κατάργηση του όρου για κάθε πλευρά, πώς θα μπορούσε κάθε μέρος να εμποδίσει την επέλευση του κινδύνου που θέλει να αποτρέψει ο συγκεκριμένος γενικός όρος και πώς μπορεί κάθε μέρος να προστατευθεί από τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου με δικές του ενέργειες. Οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών, τέλος, πρέπει, σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, να παρουσιάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών κατά τρόπο ορισμένο, ορθό και σαφή.

Ο υπολογισμός του τόκου με βάση το έτος 360 ημερών προσκρούει στην ανωτέρω αρχή της διαφάνειας. Επομένως, αποδεικνύεται η παράνομη επιβάρυνση της επίδικης απαίτησης η οποία επιδικάστηκε με την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής με τόκους περισσότερους κατά 1.3889% ανά ημέρα, οι οποίοι κατά τη λειτουργία της σύμβασης ανατοκίζονταν από την πρώτη ημέρα καθυστέρησής τους, τα ποσά δε που προέκυπταν από τον ως άνω παράνομο ανατοκισμό ενσωματώνονταν στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τον όρο 4.3 της σύμβασης και επανεκτοκίζονταν ως μέρος του κεφαλαίου.

Με το να υπολογίζεται το επιτόκιο σε έτος 360 ημερών, ο καταναλωτής δεν πληροφορείται το (πραγματικό) ετήσιο επιτόκιο, όπως αυτό θα έπρεπε να προσδιορίζεται. Η δανείστρια τράπεζα διασπά, με τον εν λόγω όρο, εντελώς τεχνητά και κατ` απόκλιση των δικαιολογημένων προσδοκιών του καταναλωτή, το χρονικό διάστημα (το έτος), στο οποίο όφειλε να αναφέρεται το επιτόκιο, δημιουργώντας έτσι μια πρόσθετη επιβάρυνση του καταναλωτή - δανειολήπτη, ο οποίος, δοθέντος του ότι το επιτόκιο της μιας ημέρας προσδιορίζεται με βάση έτος 360 ημερών, επιβαρύνεται για κάθε ημέρα με τόκους μεγαλύτερους κατά 1,3889%, αφού το επιτόκιο υποδιαιρείται για τον προσδιορισμό του τόκου προς 360 ημέρες, χωρίς αυτή η μεγαλύτερη επιβάρυνσή του να μπορεί να δικαιολογηθεί με την επίκληση κάποιου σύνθετου χαρακτήρα της παρεχόμενης υπηρεσίας ή από κάποιους εύλογους για τον καταναλωτή λόγους ή από κάποιο δικαιολογημένο ενδιαφέρον της τράπεζας, ιδίως μάλιστα στη σύγχρονη εποχή, όπου τα ηλεκτρονικά μέσα προσφέρουν χωρίς καμία πρόσθετη δυσχέρεια τη δυνατότητα για τον επακριβή υπολογισμό των τόκων με έτος 365 ημερών. Άλλωστε, το έτος των 365 ημερών ισχύει και εφαρμόζεται σήμερα στην καταναλωτική πίστη με τη στενή έννοια κατ` επιταγή: α) της κοινοτικής Οδηγίας 98/7/ΕΚ που ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με την ΚΥΑ Ζ1-178/13.2.2001 (ΦΕΚ Β` 255/9.3.2001), β) της με αριθμό Ζ1- 798/25.6.2008 (ΦΕΚ Β` 1353/11.7.2008) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει τροποποιημένη με την υπ` αριθμό Ζ1- 21/17.1.2011 (ΦΕΚ Β` 21/18.1.2011) απόφαση του ίδιου ως άνω Υπουργού (κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 21 του άρθρου 10 του Ν 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με το Ν 3587/2007, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2005/29 «για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά»), δυνάμει της οποίας απαγορεύεται ρητά σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων η αναγραφή του ορού που προβλέπει υπολογισμό τόκων με βάσει έτος 360 ημερών αντί του ημερολογιακού έτους και γ) της κοινοτικής Οδηγίας 2008/48/ΕΚ που ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με την ΚΥΑ Ζ1-699/23.6.2010 (ΦΕΚ Β` 917/23.6.2010), γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει τόσο ο κοινοτικός όσο και ο εθνικός νομοθέτης για τον κατ αυτό τον τρόπο ακριβή προσδιορισμό του επιτοκίου. Τα προαναφερόμενα που αφορούν τις σχέσεις τραπεζών με δανειολήπτες οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του καταναλωτή ουδόλως αναιρούνται από τη διαταξη περί αντικατάστασης της δραχμής με το ευρώ, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε αναφορά στο διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού Αθηνών (Athibor) αντικαθίσταται αυτοδικαίως από αναφορά στο επιτόκιο Euribor, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη ως βάση υπολογισμού των τόκων, οι πραγματικές ημέρες και το έτος 360 ημερών προσαρμοζόμενο κατά το λόγο 365 προς 360, αλλά ούτε και από την υπ` αριθμό 30/14-2000 πράξη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με την οποία οι υποχρεωτικές καταθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδας θα είναι έντοκες με βάση υπολογισμού των τόκων έτος 360 ημερών. Και τούτο διότι είναι εμφανές ότι οι ως άνω διατάξεις είναι άσχετες με την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών ως ασθενέστερων διαπραγματευτικά μερών στα πλαίσια των συναλλαγών τους με τράπεζες, καθώς η πρώτη εκ των ως άνω διατάξεων αναφερόμενη στο επιτόκιο Euribor, το οποίο αποτελεί το μέσο όρο των επιτοκίων του διατραπεζικού δανεισμού στον χώρο της Ευρωζώνης, ο οποίος διαπιστώνεται ημερησίως από την ΕΚΤ επί τη βάση των ανακοινώσεων 57 επιλεγμένων τραπεζών, ορίζει ότι βάση υπολογισμού του εν λόγω επιτοκίου αναφοράς θα είναι το έτος 360 ημερών, ενώ η δεύτερη αναφερόμενη στις υποχρεωτικές καταθέσεις των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδας καταργώντας τη μέχρι τότε διάκριση μεταξύ εντόκου και ατόκου τιμήματος των εν λόγω καταθέσεων ορίζει ότι εφεξής αυτές θα είναι όλες έντοκες με επιτόκιο που θα καθορίζεται με πράξη του συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής και ότι οι τόκοι θα καταβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος στις καταθέτριες τράπεζες τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος εκάστης περιόδου τήρησης, υπολογιζόμενοι βάσει έτους 360 ημερών. Συνεπώς, στην τελευταία περίπτωση ο ως άνω υπολογισμός αφορά το επιτόκιο των υποχρεωτικών καταθέσεων των τραπεζών και συνεπάγεται την είσπραξη από τις τελευταίες περισσότερων τόκων από την Τράπεζα της Ελλάδας από ότι αν το επιτόκιο υπολογιζόταν βάσει έτους 365 ημερών. Πλην όμως, η Τράπεζα της Ελλάδας ως θεματοφύλακας των υποχρεωτικών καταθέσεων των ελληνικών τραπεζών και ως εποπτεύουσα αρχή των τελευταίων δεν μπορεί να εξομοιωθεί ούτε ως προς το θεσμικό της ρόλο ούτε ως προς τη διαπραγματευτική της ισχύ και θέση με τους καταναλωτές-πελάτες των τραπεζών, ώστε είτε να χρήζει της ειδικής προστασίας που έχουν ανάγκη οι τελευταίοι ως συναλλασσόμενοι και τελικοί αποδέκτες των χρηματοπιστωτικών προϊόντων τους είτε αντιστρόφως οι καταναλωτές να υπόκεινται σε όμοιου περιεχομένου επιβαρύνσεις με αυτήν.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο οφειλέτης σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί βάσει των αποσπασμάτων των εμπορικών βιβλίων που τηρεί η τράπεζα, διαταγή πληρωμής επικαλεστεί με την ανακοπή του και αποδείξει ότι είναι άκυρος όρος του δανείου δυνάμει του οποίου έχει επιβαρυνθεί η εκ του δανείου οφειλή με επιπλέον χρηματικά ποσά πέραν του κεφαλαίου, όπως τόκους και έξοδα τα οποία έχουν ανατοκισθεί, κεφαλαιοποιηθεί και επανατοκισθεί με συνέπεια να καθίσταται ανέφικτος ο διαχωρισμός και η αφαίρεσή τους απο τη συνολική απαίτηση με απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς και ως εκ τούτου να μην αποδεικνύεται το ακριβές ύψος της από τα προσκομιζόμενα για την έκδοση διαταγής πληρωμής αποσπάσματα, αμφισβητεί το ορισμένο ποσό της απαίτησης, το να μην είναι δηλαδή αυτή ανεκκαθάριστη, αλλά την έγγραφη απόδειξη του ακριβούς ύψους της.

Συνεπεία των ανωτέρω η απαίτηση κατέστη ανεκκαθάριστη λόγω της ενσωμάτωσης σε αυτήν των ως άνω παρανόμως υπολογιζόμενων επιπλέον τόκων καθώς και των ποσών που προέκυπταν από τον ανατοκισμό τους βάσει της ως άνω αθέμιτης και παράνομης πρακτικής της καθ` ης. Εξάλλου, από αποσπάσματα των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας βάσει των οποίων εκδόθηκε η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής είναι ανέφικτο να προκύψει με απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς σε ποιο ποσό ανέρχονται οι επιπλέον τόκοι με τους οποίους επιβαρύνθηκε η επίδικη απαίτηση λόγω του ως άνω παράνομου υπολογισμού και ανατοκισμού τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται η απαίτηση μη εκκαθαρισμένη. Δηλαδή στην προκείμενη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός των επιμέρους παρανόμως υπολογισθέντων ποσών, ώστε να καθίσταται δυνατός εκ μέρους των ανακοπτόντων αλλά και εκ μέρος του παρόντος Δικαστηρίου ο υπολογισμός της παράνομης επιβάρυνσής τους και η μερική ως προς το ποσό αυτό ακύρωση της προβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, με αποτέλεσμα να μην δύνανται να αποδειχθεί εν γένει η ακριβής ποσότητα της απαίτησης, αλλά υπάρχει αμφιβολία για το ύψος αυτής, καθισταμένης της απαίτησης μη εκκαθαρισμένης στο σύνολό της. Κατ` ακολουθία των ανωτέρω έγινε δεκτός ο προβαλόμενος λόγος ανακοπής και η διαταγή πληρωμής για ποσό 140.000 ευρώ ακυρώθηκε στο σύνολό της.

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ.  ΜΗΛΙΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις 19 March 2019 | 3:46 pm


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

12Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2019 παρατείνεται έως και τις 30 Μαρτίου 2019.

Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας του έτους 2019 θα διεξαχθούν από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην πανεπιστημιακή μονάδα της Μυτιλήνης. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και διεξάγει τις εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας υπό την αιγίδα του ΚΕΓ.

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων, όπως αυτές ανακοινώθηκαν από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, http://www.greek-language.gr/certification/node/15.html

έχουν ως εξής:

Επίπεδα

Ημερομηνίες

Εξετάσεις

Α1 (για παιδιά

8-12 ετών), Α1 (για εφήβους και ενηλίκους),

Α2 και Β1

Τρίτη 21 Μαΐου 2019

γραπτές*

B2, Γ1

Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

γραπτές*

Γ2

Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

γραπτές*

Ποσό Συμμετοχής

Για τα επίπεδα A1 (για παιδιά 8-12), Α1 (για εφήβους και ενήλικους), Α2 και Β1                          65 ευρώ

Για τα επίπεδα B2, Γ1 και Γ2                 73 ευρώ

*          Αμέσως μετά τις γραπτές εξετάσεις διεξάγονται οι προφορικές.

Δημοσιεύθηκε στις 19 March 2019 | 3:35 pm


Η ΧΙΟΣ ΕΤΡΕΞΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΛΟΥΖΑ ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΖΛ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

12Η Χίος έτρεξε με την μπλούζα ζωγραφισμένη με το πάζλ του Αυτισμού στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας 17-03-2019, στέλνοντας ένα μήνυμα στηρίξεις για τα παιδιά ΑμεΑ, ακόμα για την αγωνία των γονέων από τις συνεχόμενες μειώσεις για τις θεραπείες των παιδιών τους  κατά 40% που έχει υποστεί μέσα σε μία τετραετία ο προϋπολογισμός του ΕΚΠΥ, ο οποίος από 115.000.000 ευρώ το 2015 φέτος περιορίζεται στα 65.000.000 ευρώ. 

 

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 10:23 pm


ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΣ! ΟΧΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΡΑΥΓΑΖΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΙΟΥ

12Σε χάβρα κομμουνιστών μετατράπηκε το δημοτικό συμβούλιο Χίου με αφορμή την επικείμενη επένδυση ίδρυσης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από χρησιμοποιημένα έλαια στη Λαγκάδα. Στο δημοτικό συμβούλιο εμφανίστηκε μια μικρή ομάδα κατοίκων της Λαγκάδας – Συκιάδας (αναλόγως του πληθυσμού), έχοντας ως μπροστάρηδες γνωστούς κομμουνιστές, κραυγάζοντας να ριχτεί στον Kαιάδα η εν λόγω επένδυση και να μην υλοποιηθεί όχι μόνο στη Λαγκάδα, αλλά και σε όλη τη Χίο! Αυτά συμβαίνουν ενώ έχει ξεκινήσει η συζήτηση στο Eπιμελητήριο για το πόσες καφετέριες και σουβλατζίδικα μπορούν ακόμη να χωρέσουν στη Χίο…

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία έλαβε την απόφαση να χρησιμοποιήσει ένδικα μέσα και να προσβάλλει την αδειοδότηση της επένδυσης.

 

Ο μόνος που στάθηκε στο ύψος του 21ου αιώνα ήταν ο Β. Μυριαγκός, ο οποίος ζήτησε να τονιστεί ότι το δημοτικό συμβούλιο είναι υπέρ των επενδύσεων στο νησί και ότι διαφωνεί μόνο στην επιλογή της θέσης χοροθέτησης της εν λόγω επένδυσης. Την πρότασή του ψήφισε και ο Σ. Συριώδης, διαφοροποιούμενος από τον συνδυασμό του.

 

Στο δημοτικό συμβούλιο επικράτησαν κραυγές και κινδυνολογίες και δεν έγινε καμιά συζήτηση για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επένδυσης. Κανείς δεν αναρωτήθηκε για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επένδυσης και για το εάν είναι μεγαλύτερο από τα τζάκια, σόμπες, λέβητες που καίνε στην Λαγκάδα και τη Συκιάδα. Για την επιβάρυνση στο περιβάλλον των οχήματων που διέρχονται από την περιοχή κ.α..

 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το εργοστάσιο της ΔΕΗ δεν έχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

Από εκεί και πέρα στο δημοτικό συμβούλιο επικράτησαν και σκηνές πολύ χαμηλού επιπέδου με τους κομμουνιστές Αμπαζή και Κούνουπα να ωρύονται υπέρ του συντρόφου τους Τσίγκου (προέδρου κοινότητας Λαγκάδας), ο οποίος θιγόταν από φήμη που κυκλοφορούσε ότι γνώριζε και δεν ενέργησε νωρίτερα. Φυσικά η ευθύνη ανήκει στους πολίτες της Λαγκάδας που έχουν πρόεδρο της κοινότητάς τους εν έτει 2019 έναν άνθρωπο που ομολόγησε ότι δεν γνωρίζει να χειρίζεται ένα απλό e-mail.

 

Από αυτούς τους ανθρώπους περιμένουμε να έρθει η ανάπτυξη στη Χίο;

 

 

Γράφει ο Σχολιάρχης

ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ

 

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 10:20 pm


ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ ΤΑ 12.476,90€ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΟΚΚΑΛΙΑ - ΕΔΩΣΑΝ ΚΑΙ 11.700,00€ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΝΗΣΤΗ ΤΟΥ

12Νέος σάλος προκλήθηκε σήμερα, καθώς έρχεται στο φως της δημοσιότητας ότι η Δημοτική Αρχή Βουρνού εκτός από τα 12.476,90 ευρώ που έδωσε, υπό μορφή επιχορήγησης, στο σύλλογο «ΧΙΟΣ ΤΑΝΓΚΟ» του υποψηφίου δημοτικού συμβούλου της, Β. Κοκκαλιά έδωσε και 11.700 ευρώ στη μνηστή του κ. Κοκκαλιά, Ν. Καλλέργη και μάλιστα με απευθείας ανάθεση!

 

Συγκεκριμένα πριν από λίγους μήνες το Λιμενικό Ταμείο προχώρησε σε απευθείας ανάθεση στην κ. Καλλέργη του ποσού των 11.700 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών. Στην ουσία πρόκειται για πρόσληψη με την τακτική της εργολαβίας, που η δημοτική αρχή χρησιμοποιεί αρκετά συχνά.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΝΗΣΤΗ ΤΟΥ κ. ΚΟΚΚΑΛΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%91%CE%937%CE%9F%CE%A1%CE%9B%CE%A9-%CE%9C%CE%9B%CE%92?inline=true

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: 12.476,90€ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΑΝΓΚΟ - 0€ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

 

 

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 8:14 pm


Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ .

12Μέ τήν προσήκουσα ἐκκλησιαστική τάξη καί λειτουργική λαμπρότητα ἑορτάσθηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.

Τό Σάββατο 16 Μαρτίου ἐ.ἔ. καί ὥρα 17.00’ στήν Ἱερά Νέα Μονή, τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινός, μέ τή συμμετοχή πολλῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί πλήθους πιστῶν. Κατά τόν Μ. Ἑσπερινό ὡμίλησε ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἰωάννης Τσιμούνης μέ θέμα «Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνισμός»

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί στή συνέχεια ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε μέ θέμα : «Θεολογική διάσταση τῆς Ὀρθοδοξίας».

Ὁ Σεβασμιώτατος μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε: «Ἡ ἕνωσή μας μέ τήν Ἁγίαν Τριάδα, μέ τήν βοήθεια τῆς θείας Χάριτος, ἀποτυπώνεται λαμπρά μέ πολλή ἄσκηση καί πλήρη σωματική καί πνευματική κάθαρση, καθώς καί μέ οὐράνιες καί θεουργικές ἀρετές στό θεόμορφο πνεῦμα τῶν ἁγίων, καθισταμένων ἱκανῶν γιά μυστικές πτήσεις καί ἀγαπητική ἔκσταση. Ἐκεῖ βλέπουν τόν Θεό καί γεύονται τήν θεία ζωή στόν Παράδεισο.

Αὐτή εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας! Αὐτή εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Θεολογία μας!

Ἔρχου καί ἴδε!».

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία συμμετέσχον οἱ Πολιτικές καί Στρατιωτικές Ἀρχές τῆς Χίου, ἡ «Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἕνωσις Κυριῶν καί Νεανίδων», ἡ ὁποία ἐτέλεσε καί τήν καθιερωμένη ἀρτοκλασία καί τό ἱ. μνημόσυνον γιά τά κοιμηθέντα μέλη τῆς Ἑνώσεως, οἱ Σπουδαστές τῶν ΑΕΝ Πλοιάρχων Οἰνουσσῶν καί Μηχανικῶν Χίου, Χῖοι ὁμογενεῖς ἀπό τίς Η.Π.Α. καί πλῆθος πιστῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐδεξιώθη στό Ἐπισκοπεῖο τούς λειτουργούς Κληρικούς, τίς Πολιτικές καί Στρατιωτικές Ἀρχές τοῦ τόπου, τά Μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου, τά Μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανική Ἕνωσις Κυριῶν καί Νεανίδων, καθώς καί τούς Σπουδαστές τῶν ΑΕΝ (Πλοιάρχων ) Οἰνουσσῶν καί (Μηχανικῶν) Χίου.

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 7:43 pm


ΤΑΞΙΔΑΚΙ ΒΟΥΡΝΟΥ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

12Ο Δήμαρχος Χίου Μανώλης Βουρνούς συμμετέχει στις 14 και 15 Μαρτίου στην 8η Ευρωπαϊκή Σύνοδο Περιφερειών και Πόλεων, στο Βουκουρέστι. Η Σύνοδος οργανώνεται στα πλαίσια της προετοιμασίας για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ και σε αυτή έχουν προσκληθεί περίπου 600 αιρετοί της αυτοδιοίκησης από όλη την Ευρώπη.

Οι θεματικές συζητήσεις της Συνόδου περιλαμβάνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και περιφερειών, την επικουρικότητα, την κοινωνική συνοχή και ενσωμάτωση, και τη γεωγραφική συνοχή.

Σε μια εποχή που οι πόροι των πολιτικών συνοχής αποτελούν την κύρια πηγή των δημοσίων επενδύσεων για την Ελληνική περιφέρεια, είναι πολύ σημαντικό η Χίος να δίνει το παρόν, να αφουγκράζεται και να συμβάλει στην εξασφάλιση κοινοτικών πόρων για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία στα πλαίσια δημοσίου panel για την πολιτική συνοχής να απευθύνει ερώτηση προς την Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης κα Κρέτσου για το κατά πόσον περιλαμβάνονται ειδικές πολιτικές για τα νησιά στο πλαίσιο που η Επιτροπή εισηγείται για την περίοδο 2021-2028. Η Επίτροπος απάντησε ότι είναι απόφαση στην DG REGIO τα θέματα των ειδικών πολιτικών για τα νησιά να εξετάζονται κατά περίπτωση μιας και όλες οι νησιωτικές περιοχές δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 7:31 pm


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΑΓΙΑΣΜΑΤΑ»

Την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός των  Αφροδισίων και των γύρω περιοχών του από την Εθελοντική Ομάδα «Αγιάσματα». Θα ακολουθήσει κέρασμα προς όλους τους εθελοντές, με φαγητό και ποτό. Όποιος επιθυμεί, Αφροδισιανός και μη, μπορεί να παρευρεθεί να βοηθήσει στην ενίσχυση του έργου της ομάδας που βοηθάει την Αμανή μας και κυρίως τα χωριά μας Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Λεπτόποδα, Αγιάσματα!

Καθαρισμός Αφροδισίων από την Εθελοντική Ομάδα "Αγιάσματα" την Κυριακή 24/03

* Η φωτογραφία είναι από προηγούμενο καθαρισμό από την Ομάδα

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 7:17 pm


NTOKIMANTEΡ: «ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ – Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος/Παράρτημα Χίου με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα Νερού διοργανώνει δημόσια προβολή ενημερωτικού ντοκιμαντέρ τη Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 στις 18:00 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Χίου. Το ντοκιμαντέρ έχει τίτλο   «Μέχρι την Τελευταία Σταγόνα – Ο μυστικός πόλεμος του νερού στην Ευρώπη» του Γιώργου Αυγερόπουλου, SmallPlanet Productions © 2017 και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

12

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 6:59 pm


ΤΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

12Στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Λουτρακίου, με θέμα «Υδατοδρόμια - Κρουαζιέρα -Αεροδρόμια - Ανάπτυξη - Ασφάλεια» που πραγματοποιήθηκε στο Λουτράκι, στις 15 και 16 Μαρτίου 2019, παραβρέθηκε ο Γενικός  Γραμματέας Λιμένων,  Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστος Λαμπρίδης. Ο Γενικός Γραμματέας, αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την πρόσκληση, τόνισε την σημασία υδατοδρομίων για την ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και του κλάδου των θαλάσσιων μεταφορών. 

Ο κ. Λαμπρίδης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον τομέα της κρουαζιέρας και των λιμενικών υποδομών και τόνισε ότι η κρουαζιέρα τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε δυσκολίες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, λόγω των αρνητικών εξελίξεων σε κράτη της περιοχής, γεγονός που επηρέασε και τη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής προορισμός. Ο περιορισμός των προορισμών στην ευρύτερη περιοχή “αδυνάτισε”  το προϊόν της κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο και οδήγησε στην αλλαγή του προγραμματισμού των εταιρειών. 
   «Παρά το γεγονός ότι δεν ομαλοποιήθηκε ιδιαίτερα η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, η χώρα μας την φετινή χρονιά παρουσίασε αύξηση στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και κατάφερε να αναδείξει νέους προορισμούς, γεγονός που μπορεί να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, με την χρήση των υδροπλάνων. Με τα υδροπλάνα ακόμη περισσότεροι προορισμοί θα μπορούν να ενταχθούν στο σχεδιασμό των εταιρειών κρουαζιέρας και θα ενισχυθεί το προϊόν της κρουαζιέρας για τη χώρα μας. Αυτός είναι και ο στόχος του Υπουργείου Ναυτιλίας, αλλά και όλων των συναρμόδιων φορέων.»    
Ακόμη ο κ. Λαμπρίδης αναφέρθηκε στην Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Κρουαζιέρας (ΕΣΕΚ) η οποία συστάθηκε πριν από τρία χρόνια και στην οποία συμμετέχει μεγάλος αριθμός εμπλεκόμενων φορέων, μεταξύ αυτών όλα τα συναρμόδια Υπουργεία όπως το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Οικονομικών κ.α. «Η ΕΣΕΚ αποτελεί παράδειγμα συνεργασίας πολλών συναρμόδιων φορέων. Παρόλο που λέμε ότι  στην Ελλάδα δεν έχουμε κουλτούρα συνεργασίας, η ΕΣΕΚ απέδειξε το αντίθετο και πραγματικά λύθηκαν αρκετά ζητήματα και ήρθαν σοβαρές προτάσεις που εξέπληξαν θετικά ακόμα και την πολιτική ηγεσία που είχε την πρωτοβουλία να συστήσει την Επιτροπή»    
  Ο κ. Λαμπρίδης  σημείωσε επίσης τις ευκαιρίες που δημιουργεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία και εκμετάλλευση των λιμανιών. Τόσο ο νόμος 4504/2017 που έλυσε σημαντικά γραφειοκρατικά προβλήματα και έδωσε δυνατότητες καλύτερης λειτουργίας των λιμανιών όσο και ο νέος νόμος που αφορά στην αξιοποίηση των δέκα λιμανιών που την μετοχή τους διαχειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ, δίνουν τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στον τομέα της κρουαζιέρας, του γιότινγκ, αλλά και στα υδατοδρόμια, τα οποία θα μπορέσουν να λειτουργήσουν με ένα συνδυασμένο τρόπο, εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν κρουαζιέρας στην Ελλάδα  με νέους προορισμούς, είπε ο κ. Λαμπρίδης.
  Επιπρόσθετα, ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων που σχετίζονται με την  κρουαζιέρα και τα υδατοδρόμια, όπως για παράδειγμα οι εταιρείες διαχείρισης κρουαζιέρας, οι φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένων, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι εργαζόμενοι του κλάδου κ.α. σε μια βάση  αμοιβαίου οφέλους και με στόχο την αύξηση των ωφελειών από την κρουαζιέρα.     
  Τέλος, ο κ. Λαμπρίδης ανέφερε ότι ο νέος νόμος του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για τα υδατοδρόμια ρυθμίζει με τρόπο αποτελεσματικό τα θέματα της λειτουργίας των υδατοδρομίων και διασφαλίζει  με τον καλύτερο τρόπο το δημόσιο συμφέρον και την ανάπτυξη του κλάδου. 

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 6:33 pm


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

12Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χίου για έβδομη συνεχόμενη χρονιά προκηρύσσει διαγωνισμό Ζωγραφικής μεταξύ των μαθητών των Δημοτικών , Γυμνασίων και Λυκείων Σχολείων με θέμα: «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ».

Τα έργα των παιδιών θα πρέπει να παραδοθούν στην Γραμματεία του Ε.Κ.Χ. μέχρι την 24η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ημέρα Τετάρτη για να εκτεθούν στο χώρο της εκδήλωσης της Πρωτομαγιάς. Τα έργα θα χωριστούν σε ηλικιακές ομάδες, θα αξιολογηθούν και θα βραβευθούν. Στα παιδιά κάθε ομάδας που θα διακριθούν θα δοθεί έπαινος & δώρα. Σ’ όλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα δοθεί  αναμνηστικό  δίπλωμα.

Για οποιαδήποτε περεταίρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο τηλ 22710-23550 και στο email: [email protected].

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 6:28 pm


ΕΝΗΜΕΡΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

12Ο Δήμος Χίου εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση αναφορικά με τη θεμελίωση εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στη Λάγκαδα. Αναλυτικά:

Μετά από τη λαϊκή συνέλευση της 17/3/2019 και δεδομένου ότι προέκυψαν ερωτηματικά για το αν ο Δήμος είχε ενημερωθεί και γιατί δεν αντέδρασε σχετικά με την επένδυση της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στην περιοχή Καρυδά της Λαγκάδας, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο της Λαγκάδας ήταν ενημερωμένο για το θέμα από τον Απρίλιο του 2017, αλλά ποτέ δεν εξέφρασε την οποιαδήποτε άποψη ή αντίρρηση.

Αναλυτικά, παραθέτουμε τα παρακάτω γεγονότα:

α) Ο Δήμος Χίου δεν περιλαμβάνεται στους φορείς που απαιτείται η γνώμη τους, προκειμένου να προχωρήσει η περιβαλλοντική αδειοδότηση, τόσο για τη συγκεκριμένη, όσο και για πολλές άλλες περιπτώσεις. Παρόλα αυτά, ενημερώνεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης και αν έχει κάποιους λόγους, τότε διατυπώνει τις απόψεις του.

β) Για τη συγκεκριμένη επένδυση, ο Δήμος ενημερώθηκε με έγγραφο της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας & Περιβάλλοντος, στις 24/4/2017.

γ) Πάγια τακτική του Δήμου αποτελεί η αποστολή του εγγράφου της Περιφέρειας σε όλους τους δυνητικά ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να διατυπώσουν γνώμες, επιφυλάξεις ή και αντιρρήσεις για την επένδυση.

δ) Στο πλαίσιο αυτής της τακτικής, το έγγραφο της Περιφέρειας διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Λαγκάδας, με ηλεκτρονική αλληλογραφία, την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 24/4/2017, επομένως ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου είχε επίσημα ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη επένδυση.

ε) Καμιά απάντηση ή αντίδραση δεν προέκυψε από το Τοπικό Συμβούλιο Λαγκάδας, που θα ενεργοποιούσε άμεσα τα αρμόδια όργανα του Δήμου να συζητήσουν το θέμα.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 6:06 pm


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΡΜΑΝΤΖΗ ΜΕ ΑΡΧΗΓΟ ΓΕΣ

12Με τον αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Καμπά συναντήθηκε το πρωί της Δευτέρας 18/3/2019 ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου κ. Σταμάτης Κάρμαντζης. Ο Αρχηγός ΓΕΣ συνοδεύονταν από τον Διοικητή της ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγο Γεώργιο Δημητρόπουλο και τον Διοικητή της 96 ΑΔΤΕ Ταξίαρχο Σταύρο Παπασταθόπουλο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης εξέφρασε συγχαρητήρια στο νέο Αρχηγό ΓΕΣ καθώς και τις εγκάρδιες ευχές του για επιτυχία στα καθήκοντά του.

Επίσης ο κ. Κάρμαντζης εξέφρασε την εκτίμηση, την αγάπη και την εμπιστοσύνη των πολιτών της ακριτικής Χίου προς τις ένοπλές μας δυνάμεις, τον άγρυπνο φρουρό της εθνικής μας ανεξαρτησίας.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 5:56 pm


ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ

12Το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 διεξήχθη στους χώρους του Βυζαντινού Μουσείου Θεσσαλονίκης το 5ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο Θεολογίας με θέμα Η Θεολογία διαλέγεται με τον σύγχρονο κόσμο. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης ‘’Μανόλης Ανδρόνικος’’ και απευθυνόταν σε μαθητές που φοιτούν σε Γυμνάσια και Λύκεια όλης της Ελλάδας. Σ’ αυτό παρουσιάστηκαν 56 ομαδικές εργασίες μαθητών από 50 σχολεία της χώρας (μεταξύ αυτών ήταν του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας, του Κολλεγίου Αθηνών, της Σχολής Μωραΐτη, του ΓΕΛ Σκιάθου κ. ά.). Επίσης, διοργανώθηκαν παιχνίδια για μαθητές Γυμνασίου και ηθικά διλήμματα για μαθητές Λυκείου.

Στο Συνέδριο αυτό συμμετείχαν και δύο μαθητές της Δευτέρας Τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Χίου (Κερρέτη Αιμιλιάνο και Χατζιάϊ Μαρσίλντο) με τη συνοδεία του Θεολόγου Καθηγητή τους κ. Καρατζά Κωνσταντίνου. Παρουσίασαν το βίντεο που δημιούργησαν στους χώρους της Βιβλιοθήκης του σχολείου μαζί με συμμαθητές τους για την Αγία Μαρκέλλα της Χίου κατά το σχολικό έτος 2017–2018 στα πλαίσια του μαθήματος της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων υπό την καθοδήγηση του Θεολόγου Καθηγητή του σχολείου τους κ. Καρατζά Κωνσταντίνου και του Γυμναστή κ. Ιωάννη Φράγκου.

Κατά την διοργάνωση του Συνεδρίου οι μαθητές που έλαβαν μέρος σ’ αυτό είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου Θεσσαλονίκης, να λάβουν αναμνηστικά δώρα και βιβλία για την συμμετοχή τους στο Συνέδριο, καθώς και βεβαιώσεις συμμετοχής.

Η συμμετοχή του 1ου ΕΠΑΛ Χίου στην καινοτόμο δράση που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη έδωσε την ευκαιρία στους Χιώτες μαθητές να συναντηθούν με μαθητές σχολείων από πολλά μέρη της Ελλάδος, αλλά και να περιηγηθούν στα αρχαιολογικά μνημεία και στους βυζαντινούς ναούς της συμπρωτεύουσας. Είναι βέβαιο ότι οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκόμισαν τα παιδιά συμμετέχοντας στις εργασίες του Συνεδρίου θα λειτουργήσουν ανατροφοδοτικά για τους ίδιους και τους συμμαθητές τους στο μέλλον κατά την υλοποίηση νέων καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων στα πλαίσια της σχολικής ζωής.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 5:47 pm


2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

12Στις 14-15/03/2019 πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Στόχος του έργου ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα μέσω της ταυτοποίησης της αυθεντικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων στη διασυνοριακή περιοχή Β. Αιγαίου - Κύπρου και της δόμησης των μηχανισμών ενίσχυσης της αγροτικής επιχειρηματικότητας για την εμπορική τους αξιοποίηση σε εγχώριες και διεθνείς αγορές.  

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της πορείας του έργου, οριστικοποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα άμεσων ενεργειών καθώς και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός υλοποίησης. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία αποτελεί τον επικεφαλής εταίρο του έργου ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, οι  Κ. Αδαμίδης Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Πολιτικής και Γ. Λαγουτάρης Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας της Ελλάδας (ΕΚΕΤΑ), το Γενικό Χημείου του κράτους της Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Κύπρου καθώς και εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του Interreg Ελλάδας-Κύπρου. Στο πλαίσιο των εργασιών της συνάντησης και με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, συμφωνήθηκε  να ενταθούν οι προσπάθειες για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των ΜμΕ του αγροδιατροφικού τομέα και την ενεργό συμμετοχή τους στις δράσεις του έργου. Σημείο αναφοράς αποτελεί ο στόχος που τέθηκε προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες απαραίτητες ενέργειες ώστε από να ξεκινήσει εντός των επόμενων μηνών η ταυτοποίηση τοπικών προϊόντων από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και η χορήγηση σχετικού σήματος αυθεντικότητας.

Η πρώτη ημέρα έκλεισε με ανοιχτή εκδήλωση για την ενημέρωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και τοπικών φορέων της Κύπρου σε σχέση με τις δράσεις του έργου, τις καινοτόμες επιστημονικές μεθοδολογίες και τεχνικές καθώς και τις δυνατότητες συμμετοχής των τελικών χρηστών σε αυτό. Αντίστοιχες εκδηλώσεις ενημέρωσης των τοπικών επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθούν στο άμεσο χρονικό διάστημα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία ενώ έχει ήδη πραγματοποιηθεί στη Λήμνο. Η δεύτερη ημέρα περιελάμβανε τεχνικές συναντήσεις των εταίρων με ΜμΕ παραγωγής τοπικών προϊόντων για την προώθηση της συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου και την προώθηση της ενεργού συμμετοχής τους στην επίτευξη των στόχων του έργου ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 5:42 pm


101 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΝΑ ΔΕΙΣ & ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΗ ΧΙΟ

12Ο Σύλλογος "ΜΑΣΤΙΧΑ" στα πλαίσια των στόχων του που είναι η διατήρηση και η προώθηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Χίου, αποδέχθηκε με χαρά πρόσκληση της ομάδας έκδοσης και τουρισμού ARAB WORLD TOURS του τουριστικού οδηγού "101 THINGS TO SEE & DO IN CHIOS" (101 ΠΡAΓΜΑΤΑ ΝΑ ΔΕΙΣ & ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΗ ΧΙΟ), να ταξιδέψει στο εξωτικό Μπαχρέιν τη χώρα των μαργαριταριων.

 

Στα πλαίσια της διοργάνωσης εκεί θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει προϊόντα με μαστίχα από τα Mastiha Shop - Mediterra SA & Kottatis products, Χιώτικες παραδοσιακές στολές προσφορά του Μορφωτικού συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη "ο Φάρος", μουσικές επιλογές Γιώργος Ζηρριάς (Υπεύθυνος χορευτικής ομάδας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών/ Τοπικής Διοίκησης Χίου (International Police Association) και παράλληλα θα διανείμει φυλλάδια τουριστικού και πολιτιστικού περιεχομένου.

 

Ο Σύλλογος "ΜΑΣΤΙΧΑ" θα εκπροσωπηθεί από την Πρόεδρο κ. Άννα Κλαδιά και ένα μέλος.

 Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 5:06 pm


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

12Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμμετείχε σε μια σειρά από εκθέσεις τουρισμού από την αρχή του έτους, με στόχο την τουριστική προβολή και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των νησιών. Συγκεκριμένα συμμετείχε με stand στο περίπτερο του ΕΟΤ στις παρακάτω εκθέσεις :

Στην Ουτρέχτη, στη διεθνή έκθεση VAKANTIEBEURS, 9 ως 13 Ιανουαρίου. Με τη συμμετοχή αρκετών επαγγελματιών από τα νησιά έγινε προβολή στο Ολλανδικό κοινό, που δείχνει μια σταθερή προτίμηση στο Βόρειο Αιγαίο, αποτελώντας μια από τις πιο σημαντικές τουριστικές αγορές για τα νησιά μας. Σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Κάτω Χωρών προετοιμάζονται φιλοξενίες για το καλοκαίρι, καθώς και μια σειρά από webinars για τουριστικούς πράκτορες και Tour Operators, ώστε να εξοικειωθούν με τους προορισμούς και το τουριστικό προϊόν που προσφέρουν.

Στις Βρυξέλλες, στην έκθεση Salon des Vacances, 7 ως 10 Φεβρουαρίου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμμετείχε για πρώτη φορά. Το Βελγικό κοινό ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γαστρονομία, γι’ αυτό και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου κίνησαν αρκετά το ενδιαφέρον τους. Σε συνεννόηση με την Προϊσταμένη του Γραφείου ΕΟΤ, κα. Ελένη Σκαρβέλη, προγραμματίζεται εκδήλωση παρουσίασης των νησιών και των τοπικών προϊόντων στη Μπρυζ, τον Οκτώβριο του 2019.

Στο διάστημα 21 ως 23 Φεβρουαρίου, τα νησιά παρουσιάστηκαν ταυτόχρονα στην Πράγα, στο Βουκουρέστι και στο Βελιγράδι. H τουριστική αγορά της Τσεχίας επανέρχεται δυναμικά στη Λέσβο και στη Σάμο, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι συνεργασίες στις κοντινές Βαλκανικές αγορές και κυρίως σε αυτήν της Ρουμανίας όπου έχουν δρομολογηθεί από το 2018 απ’ ευθείας συνδέσεις με τη Σάμο και τη Λέσβο.

Στη Διεθνή Έκθεση “ITB” στο Βερολίνο, που αποτελεί την κορυφαία διεθνή έκθεση τουρισμού, με μεγάλη επισκεψιμότητα, καθώς φιλοξενεί επαγγελματίες από όλο τον κόσμο, και πραγματοποιήθηκε 6 έως 10 Μαρτίου, η συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου πλαισιώθηκε από την παρουσία πολλών επιχειρηματιών και φορέων του τουρισμού από τη Λέσβο, τη Λήμνο, τη Σάμο και τη Χίο. Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συναντήσεις με φορείς της Ελλάδας και της Γερμανίας στο επίπεδο της ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας και της διάχυσης της θετικής εικόνας των προορισμών μας, ενώ ειδικότερα συμφωνήθηκε με το Γραφείο ΕΟΤ Γερμανίας η δρομολόγηση δράσεων ενίσχυσης της προβολής και προώθησης των νησιών του Βορείου Αιγαίου στο εξωτερικό.

Τις παραπάνω συμμετοχές οργάνωσε και συντόνισε η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με επιτόπια παρουσία στελεχών της, ενώ την πολιτική εκπροσώπηση της Περιφέρειας είχαν εκ περιτροπής η Εντεταλμένη Σύμβουλος Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αγγελική Σαραντινού (Ουτρέχτη, Βρυξέλλες, Πράγα) και ο Εκτελεστικός Γραμματέας κ. Γιώργος Καμπούρης (Βουκουρέστι, Βερολίνο). Από το σύνολο των συναντήσεων και των επαφών με επαγγελματίες και κοινό, προέκυψε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τους προορισμούς του Βορείου Αιγαίου και γενικά υπάρχουν ενθαρρυντικά μηνύματα για τα νησιά μας. Οι εκθέσεις του Α΄ εξαμήνου 2019 ολοκληρώνονται με την συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ» στη Λευκωσία, η οποία προγραμματίζεται από 3 έως 5 Μαΐου 2019.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 4:56 pm


ΕΠΑΛ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ: «ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΑΠΟ ΨΗΛΑ» Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

12Τη Δευτέρα 18 Μαρτίου οι μαθητές του ΕΠΑΛ Οινουσσών είχαν την τύχη να μιλήσουν με τον καθηγητή του τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου κύριο Κώστα Τοπουζέλη, ειδικό στη διαχείριση φυσικών καταστροφών σε παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον.

Ο ομιλητής εξήγησε με απλό και κατανοητό τρόπο πως γίνεται στις μέρες μας η «Θαλάσσια τηλεπισκόπηση» δηλαδή η παρατήρηση της θάλασσας με δορυφορικό τρόπο και αεροφωτογραφίες που λαμβάνονται από μη επανδρωμένα αεροπλανάκια και ελικοπτεράκια. Με αυτό τον τρόπο η ερευνητική του ομάδα μπορεί να εντοπίζει πετρελαιοκηλίδες και σκουπίδια στη θάλασσα και στη συνέχεια να ειδοποιεί τους αρμόδιους για την απορρύπανση.    

Κλείνοντας τη συνάντηση αυτή ο καθηγητής κλήθηκε να επισκεφθεί τις Οινούσσες και να αποτυπώσει τη ρύπανση που υπάρχει στις μη προσβάσιμες οδικά παραλίες του νησιού, ώστε να δρομολογηθεί κάποιος τρόπος καθαρισμού τους.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 4:46 pm


Γ' ΕΘΝΙΚΗ: ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΟΛ

12Την ήττα με σκορ 63-70 από τα ΜΕΛΙΣΣΙΑ γνώρισε ο ΒΑΟΛ Χίου το απόγευμα της Κυριακής στο κατάμεστο Κλειστό, στα πλαίσια της 19ης αγωνιστικής της Γ΄ Εθνικής.

ΒΑΟΛ Χίου (Βούλικας - Συμιακάκης): Σαμιώτης 13, Κουτσαντωνάκης 4, Ανδρουλάκης 2, Σουλίκας 6, Φουντουλάκος, Αγγελίδης 4, Καραφαντής, Τσουρής 16(1), Ορφανόπουλος, Τροβάς 7(1), Σουλινάρης 6, Κωνσταντινάκος 5(1).

ΚΑΟ Μελισσίων (Δάγλας - Μπαρτζός): Κυπαρίσης 7(1), Στεργίου, Ηλιόπουλος, Οικονομόπουλος 17(2), Λέπουρης, Κοντός 10(1), Σωφρονάς 11(2), Ζήρος 7(2), Πολιτόπουλος, Τρίχας 5(1), Καραχάλιος 7(1), Καραβανάς 6.

Δημοσιεύθηκε στις 17 March 2019 | 8:25 pm


«ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019» ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΡΑΗ

Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 19:00 στο Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης Κοραής παρουσιάζεται μια νέα έκδοση της Δ.Κ.Ι.Β. Χίου «Κοραής», το «Ημερολόγιο 2019» αφιερωμένο στο Φρίξο Αριστέα.

Το Ημερολόγιο, καθώς και τη βιογραφία του Φ. Αριστέα  θα παρουσιάσει ο φιλόλογος Γιάννης Κουγιούλης και αποσπάσματα θα διαβάσει η φιλόλογος Μαρία Νούσια.

Τους πίνακες  του Φ. Αριστέα, που αφορούν τη Χίο θα παρουσιάσει ο Δήμαρχος και Αντιπρόεδρος του Ε.Σ, Μανώλης Βουρνούς.

Για τον καλλιτεχνικό έργο του Φ. Αριστέα θα μιλήσει ο αγιογράφος Νικολής Φράσκος.

12

Δημοσιεύθηκε στις 17 March 2019 | 6:06 pm


12.476,90€ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΑΝΓΚΟ - 0€ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

12Εδώ και λίγες μέρες που ήρθε στο φως της δημοσιότητας ότι ο σύλλογος «Χίος Τάνγκο» του υποψηφίου δημοτικού συμβούλου του Βουρνού, Β. Κοκκαλιά έλαβε ως επιχορήγηση από το Ν.Π. Δήμου Χίου 12.476,90€ έχουν επικοινωνήσει με τη ChiosPress μεγάλος αριθμός ενεργών παραγόντων ερασιτεχνικών σωματείων της Χίου, δηλώνοντας την οργή και την αγανάκτησή τους για το προκλητικό αυτό γεγονός.

 

Ο εν λόγω σύλλογος που απασχολεί με τις δραστηριότητες του μια μικρή ελιτίστικη ομάδα έλαβε ένα υπερβολικά μεγάλο ποσό για τον κοινωνικό αντίχτυπο που έχει. Από την άλλη δεκάδες αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι του νησιού που είτε καλλιεργούν τον αθλητισμό σε εκατοντάδες μικρά παιδιά είτε διδάσκουν τις παραδόσεις μας λαμβάνουν τίποτα ή στην καλύτερη περίπτωση ελάχιστα ψίχουλα.

 

Το παραπάνω γεγονός κάνει τους πολίτες να μιλούν για οικονομική συνδιαλλαγή του Δημάρχου με τον υποψήφιο του, κ. Κοκκαλιά και μάλιστα με δημόσιο χρήμα. Ο κ. Βουρνούς θα πρέπει να πάρει θέσει και να απαντήσει με ποια κριτήρια δόθηκε αυτό το μεγάλο ποσό στον συγκεκριμένο σύλλογο;

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΘΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ: ΕΔΩΣΑΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΡΝΟΥ 12.476,90€!

Δημοσιεύθηκε στις 17 March 2019 | 10:00 am


Χίος - Ειδήσεις και Νέα

Η Χίος στο… τηγανέλαιο - alithia.gr

Η Χίος στο… τηγανέλαιο  alithia.gr

Δεν το κατάλαβα 2,5 ώρες ασχολήθηκε με το θέμα του… τηγανελαίου το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου να μην ασχοληθούμε και εμείς;

Δημοσιεύθηκε στις 19 March 2019 | 4:42 pm


Ν. Μηταράκης: «Ας δούμε τον τουρισμό και τη Χίο Alios» - Politischios

Ν. Μηταράκης: «Ας δούμε τον τουρισμό και τη Χίο Alios»  Politischios

Με δύο νέους ανθρώπους που εφαρμόζουν στην πράξη τις καινοτόμες ιδέες τους και τις μετουσιώνουν σε επιχειρηματικό σχέδιο, συναντήθηκε ο Νότης ...

Δημοσιεύθηκε στις 19 March 2019 | 4:12 pm


Χίος και Κοζάνη τίμησαν στο Βελβεντό τον ΕΠ.ΟΠ. Επιλοχία (ΠΒ) Αντώνη Τσιαπανίκα - alithia.gr

Χίος και Κοζάνη τίμησαν στο Βελβεντό τον ΕΠ.ΟΠ. Επιλοχία (ΠΒ) Αντώνη Τσιαπανίκα  alithia.gr

Η στρατιωτική οικογένεια της Χίου (με επικεφαλής τον αντισυνταγματάρχη – Διοικητή 96 ΜΕΘ Χίου κ. Χρήστο Λιάπη) και της Κοζάνης (με πολλούς βαθμοφόρους ...

Δημοσιεύθηκε στις 19 March 2019 | 2:59 pm


Ο Γιώργος Πατεριμός υπόδειγμα γονιού και αθλητή - Politischios

Ο Γιώργος Πατεριμός υπόδειγμα γονιού και αθλητή  Politischios

Η Χίος έτρεξε με την μπλούζα ζωγραφισμένη με το πάζλ του Αυτισμού στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας στέλνοντας ένα μήνυμα στήριξης στα παιδιά με ειδικές ...

Δημοσιεύθηκε στις 19 March 2019 | 10:14 am


Πεζοπορία στο Φαράγγι Καμπιών και το Αγρελωπό την Κυριακή - alithia.gr

Πεζοπορία στο Φαράγγι Καμπιών και το Αγρελωπό την Κυριακή  alithia.gr

Η άγνωστη υπέροχη, μοναδική Χίος είναι δίπλα μας. Ο Σύλλογος Φίλων των Μονοπατιών της Χίου διοργανώνει την Κυριακή πεζοπορική διαδρομή στο φαράγγι ...

Δημοσιεύθηκε στις 19 March 2019 | 7:04 am


Αγώνας μήνυμα στήριξης στα παιδιά ΑμΕΑ - alithia.gr

Αγώνας μήνυμα στήριξης στα παιδιά ΑμΕΑ  alithia.gr

Ο Γιώργος Πατεριμός έρεξε στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας στέλνοντας μας το παρακάτω λιτό αλλά ουσιαστικό μήνυμα: Η Χίος έτρεξε με την μπλούζα ...

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 9:39 pm


Επιτυχής η Χοροεσπερίδα του Συλλόγου Βρυσέων Αναβρυτής - Eθνικός Κήρυξ

Επιτυχής η Χοροεσπερίδα του Συλλόγου Βρυσέων Αναβρυτής  Eθνικός Κήρυξ

Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο διακρίνονται καθήμενοι από αριστερά: Δάφνη Παυλούνη, Σταύρος Αλάτσας, Γεώργιος Κατσίχτης πρόεδρος, Γεωργία Καρούνου, ...

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 7:05 pm


Οι βραβευθέντες μικροί Μαθηματικοί Γυμνασίων και Λυκείων - alithia.gr

Οι βραβευθέντες μικροί Μαθηματικοί Γυμνασίων και Λυκείων  alithia.gr

Το Σάββατο 23 Μαρτίου στις 7.00 μ.μ. θα βραβευτούν στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου οι παρακάτω μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ...

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 4:35 pm


Τίτλοι Περιφέρειας 18-3-2019 (audio) - ΕΡΤ

Τίτλοι Περιφέρειας 18-3-2019 (audio)  ΕΡΤ

Οι κυριότερες ειδήσεις από την Περιφέρεια σε τίτλους. Play. Current Time 0:00. /. Duration Time 0:00. Remaining Time -0:00. Stream TypeLIVE. Loaded: 0%.

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 4:01 pm


Έρχονται παρεμβάσεις σε 23 αεροδρόμια ανάμεσά τους και αυτό της Χίου - Politischios

Έρχονται παρεμβάσεις σε 23 αεροδρόμια ανάμεσά τους και αυτό της Χίου  Politischios

Σειρά παρεμβάσεων και έργων στα 23 κρατικά περιφερειακά αεροδρόμια, τα οποία είναι υπό τον έλεγχο της ΥΠΑ, περιλαμβάνει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο ...

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 3:45 pm


Ο «άγνωστος πόλεμος» για τον ΦΠΑ στα νησιά - alithia.gr

Ο «άγνωστος πόλεμος» για τον ΦΠΑ στα νησιά  alithia.gr

Το ότι μέχρι τώρα δεν έχει μπει στη δημόσια συζήτηση το τι θα γίνει με τον μειωμένο ΦΠΑ στα πέντε νησιά που έχουν δεχτεί τον μεγαλύτερο όγκο προσφυγικών ...

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 3:21 pm


Επιστρέφει στην Ελλάδα το «Νήσος Χίος». Σε ποια γραμμή θα δρομολογηθεί - alithia.gr

Επιστρέφει στην Ελλάδα το «Νήσος Χίος». Σε ποια γραμμή θα δρομολογηθεί  alithia.gr

Στην Ελλάδα επιστρέφει το πλοίο Νήσος Χίος ενόψει της θερινής δρομολογιακής περιόδου.Είχε ναυλωθεί το φθινόπωρο του 2018 για λογαριασμό των εταιριών ...

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 3:10 pm


Χίος – Κυριακή Ορθοδοξίας: «Αυτή είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία μας!» - Ορθοδοξία διεθνές πρακτορείο εκκλησιαστικών ειδήσεων

Χίος – Κυριακή Ορθοδοξίας: «Αυτή είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία μας!»  Ορθοδοξία διεθνές πρακτορείο εκκλησιαστικών ειδήσεων

Εορτάσθηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας. Τό Σάββατο 16 Μαρτίου ἐ.ἔ. καί ὥρα 17.00' ...

Δημοσιεύθηκε στις 18 March 2019 | 7:12 am


Τα ιερά λείψανα του Αγίου Ανθίμου της Χίου - Ορθοδοξία διεθνές πρακτορείο εκκλησιαστικών ειδήσεων

Τα ιερά λείψανα του Αγίου Ανθίμου της Χίου  Ορθοδοξία διεθνές πρακτορείο εκκλησιαστικών ειδήσεων

Ο Άγιος Άνθιμος (κατά κόσμον Αργύριος Βαγιάνoς) γεννήθηκε στα Λειβάδια της Χίου, στις 1 Ιουλίου του 1869, οι γονείς του ονομαζόταν Κωνσταντίνος και είχε ...

Δημοσιεύθηκε στις 17 March 2019 | 7:04 pm


H Xίος με τον χρωστήρα του Φρίξωνος Αριστέα - alithia.gr

H Xίος με τον χρωστήρα του Φρίξωνος Αριστέα  alithia.gr

Μια εν πολλοίς μη γνωστή πτυχή της ιστορίας του νησιού μας στους μη μυημένους αναδεικνύει μια καλαίσθητη έκδοση της Βιβλιοθήκης Κοραή για τον ζωγράφο ...

Δημοσιεύθηκε στις 16 March 2019 | 7:51 pm


Χίος: Και 2η σύλληψη για λαθραία τσιγάρα και καπνό - ΕΡΤ

Χίος: Και 2η σύλληψη για λαθραία τσιγάρα και καπνό  ΕΡΤ

Μοιράσου το άρθρο: Facebook · Twitter · LinkedIn; Pinterest. Κατασχέθηκαν 500 πακέτα τσιγάρων, 105 συσκευασίες καπνού και το χρηματικό ποσό των 385 ευρώ ...

Δημοσιεύθηκε στις 16 March 2019 | 2:58 pm


Στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Περιφερειών και Πόλεων στο Βουκουρέστι ο Δήμαρχος Χίου - alithia.gr

Στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Περιφερειών και Πόλεων στο Βουκουρέστι ο Δήμαρχος Χίου  alithia.gr

Στην 8η Ευρωπαϊκή Σύνοδο Περιφερειών και Πόλεων, στο Βουκουρέστι, η οποία ξεκίνησε χθες και συνεχίζεται σήμερα, συμμετέχει και ο Δήμαρχος Χίου, Μανώλης ...

Δημοσιεύθηκε στις 15 March 2019 | 3:12 pm


Φιλοδοξία Κ. Τριαντάφυλλου να γίνει η Χίος τουριστικός προορισμός - alithia.gr

Φιλοδοξία Κ. Τριαντάφυλλου να γίνει η Χίος τουριστικός προορισμός  alithia.gr

Τις θέσεις του για τον τομέα του τουρισμού ανέπτυξε σήμερα σε συγκέντρωση στο Metropolis στην Προκυμαία ο υπ. Δήμαρχος Κ. Τριαντάφυλλος.Αναλυτικά οι ...

Δημοσιεύθηκε στις 14 March 2019 | 9:57 pm


Από τη Χίο των 20 ημερών στη Χίο των 4 εποχών - Politischios

Από τη Χίο των 20 ημερών στη Χίο των 4 εποχών  Politischios

Το σχέδιο του για την τουριστική ανάπτυξη της Χίου παρουσίασε το απόγευμα της Πέμπτης ο συνδυασμός «Συμμαχία Αξιών» του υποψηφίου Δημάρχου Κώστα ...

Δημοσιεύθηκε στις 14 March 2019 | 6:35 pm


Στέφανος Χίος: Βαριά «καμπάνα» για τα συκοφαντικά σχόλια για τον Θύμιο Λυμπερόπουλο - ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ

Στέφανος Χίος: Βαριά «καμπάνα» για τα συκοφαντικά σχόλια για τον Θύμιο Λυμπερόπουλο  ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ

«Καμπάνα» 15.000 ευρώ στον Στέφανο Χίο για τα συκοφαντικά και προσβλητικά σχόλια προς τον πρόεδρο του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), ...

Δημοσιεύθηκε στις 14 March 2019 | 6:04 pm


Στέφανος Χίος: Η... συγγνώμη του στις ιερόδουλες που τις συνέκρινε με τις γυναίκες του ΣΥΡΙΖΑ! - Athens Magazine

Στέφανος Χίος: Η... συγγνώμη του στις ιερόδουλες που τις συνέκρινε με τις γυναίκες του ΣΥΡΙΖΑ!  Athens Magazine

Ο Στέφανος Χίος, ζητά δημόσια συγγνώμη για τις ιερόδουλες που της σύγκρινε με τις γυναίκες του ΣΥΡΙΖΑ. Τι αναφέρει σχετικό με το εξώφυλλο του ...

Δημοσιεύθηκε στις 14 March 2019 | 9:45 am


Οι Αρβύλες μεγέθυναν τη φωνή του Χίου - Mikrometoxos

Οι Αρβύλες μεγέθυναν τη φωνή του Χίου  Mikrometoxos

Το «Μακελειό» έγινε θέμα των ημερών και όχι μόνο εκδοτικό! Ο εκδότης του αποκηρύσσεται με βδελυγμία, αποδοκιμάζεται, μηνύεται, συλλαμβάνεται (όχι μια ...

Δημοσιεύθηκε στις 14 March 2019 | 4:47 am


Σε κλίμα πένθους η αλλαγή φρουράς στην 96 ΑΔΤΕ «ΧΙΟΣ» - Politischios

Σε κλίμα πένθους η αλλαγή φρουράς στην 96 ΑΔΤΕ «ΧΙΟΣ»  Politischios

Η είδηση του αδικοχαμένου Επιλοχία Πυροβολικού επισκίασε την τελετή παράδοσης – παραλαβής της 96 ΑΔΤΕ «Χίος» που πραγματοποιήθηκε το πρωί της ...

Δημοσιεύθηκε στις 13 March 2019 | 3:44 pm


Χίος: Χαιρετισμοί στον Αγιο Δημήτριο Τσαγκαράδων - ΕΡΤ

Χίος: Χαιρετισμοί στον Αγιο Δημήτριο Τσαγκαράδων  ΕΡΤ

Μοιράσου το άρθρο: Facebook · Twitter · LinkedIn; Pinterest. Α΄Χαιρετισμοί αυτή την Παρασκευή και όπως κάθε χρόνο, στις 4.00 μ.μ. θα τελείται η Ακολουθία των ...

Δημοσιεύθηκε στις 13 March 2019 | 3:04 pm


Η ηχηρή έκκληση του πρώην διοικητή της 96 ΑΔΤΕ στους φορείς της Χίου - Politischios

Η ηχηρή έκκληση του πρώην διοικητή της 96 ΑΔΤΕ στους φορείς της Χίου  Politischios

Στη σκιά του αδικοχαμένου Επιλοχία Πυροβολικού Αντώνιου Τσαπανίκα που κατέληξε την Τρίτη στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο έπειτα από τροχαίο ατύχημα, ...

Δημοσιεύθηκε στις 13 March 2019 | 3:02 pm


Χίος: Αεροδιακομιδή τραυματία από πλοίο | naftemporiki.gr - naftemporiki.gr

Χίος: Αεροδιακομιδή τραυματία από πλοίο | naftemporiki.gr  naftemporiki.gr

Αεροδιακομιδή ενός τραυματία από το φορτηγό πλοίο προς το νοσοκομείο της Χίου πραγματοποίησε το απόγευμα της Τρίτης ένα ελικόπτερο Super Puma της ...

Δημοσιεύθηκε στις 12 March 2019 | 7:44 pm


Και το 2018 περισσότεροι οι θάνατοι από τις γεννήσεις στη Χίο! - alithia.gr

Και το 2018 περισσότεροι οι θάνατοι από τις γεννήσεις στη Χίο!  alithia.gr

Για μια ακόμη χρονιά η Χίος καταγράφει περισσότερους θανάτους από γεννήσεις, με την πληθυσμιακή συρρίκνωση του νησιού να συνεχίζεται και το 2018.

Δημοσιεύθηκε στις 12 March 2019 | 2:53 pm


Στους Χιώτες αιρετούς ο νέος Ταξίαρχος της 96 ΑΔΤΕ «ΧΙΟΣ» - Politischios

Στους Χιώτες αιρετούς ο νέος Ταξίαρχος της 96 ΑΔΤΕ «ΧΙΟΣ»  Politischios

Συνάντηση γνωριμίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Σταμάτη Κάρμαντζη αλλά και τον Δήμαρχο Μανώλη Βουρνού είχε το πρωί της Τρίτης ο νέος διοικητής της 96 ...

Δημοσιεύθηκε στις 12 March 2019 | 1:31 pm


ΣΥΡΙΖΑ Χίου: «Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από το έργο μας» - Politischios

ΣΥΡΙΖΑ Χίου: «Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από το έργο μας»  Politischios

Ακολουθεί η ανακοίνωση: "Διαβάσαμε τελευταία άλλη μια ανακοίνωση-ατάκα του Βουλευτή Χίου της ΝΔ, η οποία χωρίς διάθεση επί ουσίας πολιτικού διαλόγου και ...

Δημοσιεύθηκε στις 12 March 2019 | 12:41 pm


Θρήνος! Πέθανε στο 401 ΓΣΝΑ ο ΕΠΟΠ - θύμα τροχαίου στην Χίο - armyvoice.gr

Θρήνος! Πέθανε στο 401 ΓΣΝΑ ο ΕΠΟΠ - θύμα τροχαίου στην Χίο  armyvoice.gr

Θρήνος! Πέθανε στο 401 ΓΣΝΑ ο 40χρονος ΕΠΟΠ που έπεσε θύμα τροχαίου στην Χίο – Το ΓΕΣ ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατό του. Ο 40χρονος υπαξιωματικός ...

Δημοσιεύθηκε στις 12 March 2019 | 12:38 pm


Αλώνισε τη Χίο το τριήμερο ο Μουτζούρης - Politischios

Αλώνισε τη Χίο το τριήμερο ο Μουτζούρης  Politischios

Στη Χίο επέλεξε να περάσει το τριήμερο των Αποκριών και της Καθαρής Δευτέρας ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, ο οποίος ...

Δημοσιεύθηκε στις 12 March 2019 | 9:46 am


Προσοχή: Εκτός από τον Χίο υπάρχει και το κοινό του - TVXS - TV Χωρίς Σύνορα

Προσοχή: Εκτός από τον Χίο υπάρχει και το κοινό του  TVXS - TV Χωρίς Σύνορα

Ο διαβόητος Χίος είναι παλιό φρούτο στης εμφανισμένης χυδαιολογίας. Εδώ και χρόνια από το διαδίκτυο, από περιθωριακά τηλεοπτικά κανάλια και από ένα ...

Δημοσιεύθηκε στις 12 March 2019 | 8:47 am


Οτι δεν κατάφεραν ο Ψυχάρης με τον Μαρινάκη θα το καταφέρει ο Χίος - Κουρδιστό Πορτοκάλι

Οτι δεν κατάφεραν ο Ψυχάρης με τον Μαρινάκη θα το καταφέρει ο Χίος  Κουρδιστό Πορτοκάλι

Γύρευε ότι δεν κατάφεραν να κάνουν (και έφαγαν τα μούτρα τους) μεγαλοεκδότες όπως ο Ψυχάρης και ο Μαρινάκης να το καταφέρει μόνος του ο Στέφανος Χίος ...

Δημοσιεύθηκε στις 11 March 2019 | 9:55 pm


Χίος: Αναβίωσε και φέτος το έθιμο του Αγά στα Μαστιχοχώρια - iefimerida

Χίος: Αναβίωσε και φέτος το έθιμο του Αγά στα Μαστιχοχώρια  iefimerida

Το έθιμο του Αγά είναι ένα από παλαιότερα της Χίου και αναβιώνει κάθε Καθαρά Δευτέρα στην κεντρική πλατεία των Μαστιχοχωρίων (Μεστά, Ολύμποι, Λιθί, ...

Δημοσιεύθηκε στις 11 March 2019 | 8:12 pm


Σ.Χίος: «Ζητώ συγγνώμη από τις ιερόδουλες που τις συνέκρινα με τις γυναίκες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ» - Pronews

Σ.Χίος: «Ζητώ συγγνώμη από τις ιερόδουλες που τις συνέκρινα με τις γυναίκες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ»  Pronews

Ο Στέφανος Χίος έδωσε σήμερα απάντηση για το περίφημο εξώφυλλο του Σαββατοκύριακου στο οποίο «λούζει» με «κοσμητικά» επίθετα συζύγους στελεχών της ...

Δημοσιεύθηκε στις 11 March 2019 | 2:41 pm


Προκαλεί ο Στέφανος Χίος και με την απάντησή του στην κατακραυγή που ξεσήκωσε το εμετικό πρωτοσέλιδο του «Μακελειό» - thepressroom.gr

Προκαλεί ο Στέφανος Χίος και με την απάντησή του στην κατακραυγή που ξεσήκωσε το εμετικό πρωτοσέλιδο του «Μακελειό»  thepressroom.gr

Απτόητος από την κατακραυγή που ξεσήκωσε το Σαββατιάτικο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Μακελειό» με το χυδαίο σεξισμό, ο Στέφανος Χίος επανήλθε με ...

Δημοσιεύθηκε στις 11 March 2019 | 11:59 am


Μόστρα η Βασίλισσα του Καρναβαλιού στη Χίο και φέτος - alithia.gr

Μόστρα η Βασίλισσα του Καρναβαλιού στη Χίο και φέτος  alithia.gr

Βασίλισσα των καρναβαλικών εκδηλώσεων στο νησί στέφτηκε και για το 2019 η Μόστρα των Θυμιανών.Χιλιάδες επισκέπτες μαζί με τους πάνω από 1000 ...

Δημοσιεύθηκε στις 10 March 2019 | 10:00 am


Απασφάλισε ο Πολάκης: Για πόσο θα αποθρασύνονται φασιστοειδή ερπετά τύπου Χίου - ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ

Απασφάλισε ο Πολάκης: Για πόσο θα αποθρασύνονται φασιστοειδή ερπετά τύπου Χίου  ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ

Με μια οργισμένη ανάρτηση στο Facebook σχολίασε το χθεσινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Μακελειό», ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης.

Δημοσιεύθηκε στις 10 March 2019 | 9:02 am


Η Χίος στους ρυθμούς της απόκριας - Politischios

Η Χίος στους ρυθμούς της απόκριας  Politischios

Από τα βόρεια ως τα κεντρικά και νότια του νησιού, ολόκληρος ο νομός «χορεύει» στους ρυθμούς της Απόκριας αυτό το τριήμερο το οποίο ξεκινάει σήμερα με το ...

Δημοσιεύθηκε στις 9 March 2019 | 10:00 am


Πρώτο βραβείο από τις «Δομές 2019» στο μοναδικό Μουσείο Μαστίχας Χίου - Elculture.gr

Πρώτο βραβείο από τις «Δομές 2019» στο μοναδικό Μουσείο Μαστίχας Χίου  Elculture.gr

Στην κατηγορία «Καλύτερο πραγματοποιημένο έργο των ετών 2014-2018», το βραβείο απέσπασε το Μουσείο Μαστίχας Χίου, στο Πυργί από το Γραφείο του ...

Δημοσιεύθηκε στις 7 March 2019 | 10:00 am


Στο δίκτυο υδατροδρομίων της Περιφέρειας Χίος, Ψαρά και Οινούσσες - Politischios

Στο δίκτυο υδατροδρομίων της Περιφέρειας Χίος, Ψαρά και Οινούσσες  Politischios

Με το ποσό των 20.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου, προκειμένου να εκπονήσει μελέτες για την κατασκευή υδατοδρομίων σε ...

Δημοσιεύθηκε στις 7 March 2019 | 10:00 am


Χίος: Έκαναν γυαλιά - καρφιά εκκλησία - Business News

Χίος: Έκαναν γυαλιά - καρφιά εκκλησία  Business News

Άγνωστοι εισέβαλαν στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Λειαπυργούσενας στο Χαλκειός της Χίου και με πρωτοφανή αγριότητα προκάλεσαν μεγάλες υλικές ζημιές.

Δημοσιεύθηκε στις 4 March 2019 | 10:00 am


Το άγνωστο Υδραγωγείο του Κουφού έξω από την πόλη της Χίου μαγεύει - Politischios

Το άγνωστο Υδραγωγείο του Κουφού έξω από την πόλη της Χίου μαγεύει  Politischios

Το Υδραγωγείο του "Κουφού" μπήκε αυτή τη φορά στο στόχαστρο του Κ. Αναγνώστου και μας το παρουσιάζει. Το Γενοβέζικο υδραγωγείο του "Κουφού" βρίσκεται ...

Δημοσιεύθηκε στις 4 March 2019 | 10:00 am


Όλη η Χίος σε ρυθμούς... Μόστρας - Politischios

Όλη η Χίος σε ρυθμούς... Μόστρας  Politischios

Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Όμιλος Θυμιανών (Μ.Ε.Ο.Θ) εδώ και μέρες έχει ξεκινήσει το στολισμό της πόλης της Χίου, του λιμανιού καθώς και των Θυμιανών ...

Δημοσιεύθηκε στις 4 March 2019 | 10:00 am


Αυτή τη φορά η Χίος θα χάσει την ευκαιρία των ανεμογεννητριών; - Politischios

Αυτή τη φορά η Χίος θα χάσει την ευκαιρία των ανεμογεννητριών;  Politischios

Επανενεργοποιείται το ενδιαφέρον μεγάλων ξένων επενδυτών του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την εγχώρια αγορά. Η ισπανική Ιberdrola ...

Δημοσιεύθηκε στις 4 March 2019 | 10:00 am


Χίος: Αερογέφυρα ζωής για 40χρονο στρατιωτικό - Κοινωνία | News 24/7 - NEWS 24/7

Χίος: Αερογέφυρα ζωής για 40χρονο στρατιωτικό - Κοινωνία | News 24/7  NEWS 24/7

Ενεπλάκη σε τροχαίο και μεταφέρθηκε με C-27 στην Αθήνα για περαιτέρω νοσηλεία καθώς η κατάσταση του είναι κρίσιμη.

Δημοσιεύθηκε στις 2 March 2019 | 10:00 am


Χίος: Πέθανε ο 59χρονος που είχε αυτοπυροβοληθεί - Newsit

Χίος: Πέθανε ο 59χρονος που είχε αυτοπυροβοληθεί  Newsit

Ο 59χρονος υπέκυψε μετά την έξοδό του από το χειρουργείο.

Δημοσιεύθηκε στις 2 March 2019 | 10:00 am


Χίος: Δυνατός σεισμός 3,8 Ρίχτερ - ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ

Χίος: Δυνατός σεισμός 3,8 Ρίχτερ  ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ

Σεισμός σημειώθηκε πριν από λίγο στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη Χίο. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,8 ...

Δημοσιεύθηκε στις 1 March 2019 | 10:00 am


Χίος και Σάμος στη δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση - ΕΡΤ

Χίος και Σάμος στη δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση  ΕΡΤ

Μοιράσου το άρθρο: Facebook · Twitter · LinkedIn; Pinterest. Την επέκταση της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης σε επιπλέον 114 δήμους για ...

Δημοσιεύθηκε στις 1 March 2019 | 10:00 am


Προσχολική Εκπαίδευση- εφαρμογή του θεσμού και στη Χίο, ανακοίνωση ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ - ΕΡΤ

Προσχολική Εκπαίδευση- εφαρμογή του θεσμού και στη Χίο, ανακοίνωση ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ  ΕΡΤ

Μοιράσου το άρθρο: Facebook · Twitter · LinkedIn; Pinterest. Την απόφαση του Υπουργείου για εφαρμογή του μέτρου και στο Δήμο Χίου της δίχρονης ...

Δημοσιεύθηκε στις 1 March 2019 | 10:00 am


Χίος: Μετανάστες βρήκαν πορτοφόλι και το παρέδωσαν - Έθνος

Χίος: Μετανάστες βρήκαν πορτοφόλι και το παρέδωσαν  Έθνος

Πορτοφόλι που περιείχε 200 ευρώ καθώς και διάφορα προσωπικά έγγραφα βρήκαν τρεις Ιρακινοί μετανάστες στην περιοχή της ΒΙΑΛ, στο Χαλκειός Χίου. Οι τρεις ...

Δημοσιεύθηκε στις 1 March 2019 | 10:00 am


Xίος: Σοβαρός τραυματισμός στρατιωτικού - ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ

Xίος: Σοβαρός τραυματισμός στρατιωτικού  ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ

Τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό ενός στρατιωτικού (υπαξιωματικός), ηλικίας 40 ετών, συνέβη στην περιοχή της Αγίας Βάσσας, στο Νεχώρι της Χίου,

Δημοσιεύθηκε στις 28 February 2019 | 10:00 am


Χίος: Νεκρός 54χρονος ναυτικός λίγο πριν αναλάβει υπηρεσία - CNN Greece

Χίος: Νεκρός 54χρονος ναυτικός λίγο πριν αναλάβει υπηρεσία  CNN Greece

Ειδήσεις - Την τελευταία του πνοή άφησε ο Χιώτης Α.Μ. πλήρωμα του Ψαρά Γκλόρυ λίγο πριν επιβιβαστεί στο πλοίο για να αναλάβει υπηρεσία.

Δημοσιεύθηκε στις 27 February 2019 | 10:00 am


Ο Γιώργος Χατζηπαύλου έρχεται στη Χίο με την 4η σόλο stand-up comedy του «Τάιμινγκ» - Politischios

Ο Γιώργος Χατζηπαύλου έρχεται στη Χίο με την 4η σόλο stand-up comedy του «Τάιμινγκ»  Politischios

Ο Γιώργος Χατζηπαύλου έρχεται στις 3 Μαρτίου, στη Χίο. Για μία μόνο βραδιά, θα βρεθεί στον κινηματογράφο Premiere, παρουσιάζοντας την ολοκαίνουρια ...

Δημοσιεύθηκε στις 25 February 2019 | 10:00 am


Χίος: Προς δημοπράτηση έργο 1,2 εκατ. στον λιμένα Βολισσού | naftemporiki.gr - naftemporiki.gr

Χίος: Προς δημοπράτηση έργο 1,2 εκατ. στον λιμένα Βολισσού | naftemporiki.gr  naftemporiki.gr

Την προγραμματική σύμβαση του υπουργείου Τουρισμού με τον δήμο Χίου και το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου, για την προστασία της λιμενολεκάνης του ...

Δημοσιεύθηκε στις 23 February 2019 | 10:00 am


Ολυμπιακός - Χίος 25-3 - SDNA

Ολυμπιακός - Χίος 25-3  SDNA

Ακόμη μία νίκη στο πρωτάθλημα της Α1 πόλο ανδρών σημείωσε ο Ολυμπιακός που επικράτησε με 25-3 της Χίου για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Δημοσιεύθηκε στις 23 February 2019 | 10:00 am


Τραγωδία στη Χίο: Νεκρός σε τροχαίο μοτοσικλετιστής - NewsBomb

Τραγωδία στη Χίο: Νεκρός σε τροχαίο μοτοσικλετιστής  NewsBomb

Ειδήσεις - Τραγωδία στη Χίο: Νεκρός σε τροχαίο μοτοσικλετιστής.

Δημοσιεύθηκε στις 23 February 2019 | 10:00 am


«Στη Χίο των 50.000 κατοίκων πρέπει να δούμε τελικά πόσες καφετέριες μπορούν να λειτουργήσουν» - Politischios

«Στη Χίο των 50.000 κατοίκων πρέπει να δούμε τελικά πόσες καφετέριες μπορούν να λειτουργήσουν»  Politischios

Ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, Κ. Βεζέρης, μιλάει στον «π» για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά εδώ και χρόνια οι επαγγελματίες στον ...

Δημοσιεύθηκε στις 21 February 2019 | 10:00 am


Η 26χρονη από τη Χίο που καλλιεργεί κι εξάγει 14 είδη φυτών και βοτάνων - Έθνος

Η 26χρονη από τη Χίο που καλλιεργεί κι εξάγει 14 είδη φυτών και βοτάνων  Έθνος

Μίλησε στο Open TV για την επιχειρηματική της πρόταση, που είναι καινοτόμα κι έχει πολλά να προσφέρει.

Δημοσιεύθηκε στις 19 February 2019 | 10:00 am


Κατασχέθηκαν 5 τόνοι ληγμένων τροφίμων στη Χίο! - alithia.gr

Κατασχέθηκαν 5 τόνοι ληγμένων τροφίμων στη Χίο!  alithia.gr

5 τόνοι ακατάλληλων και ληγμένων τροφίμων κατασχέθηκαν το τελευταίο εξάμηνο από την Κτηνιατρικη Υπηρεσία Χίου ενώ μόνο σε μια περίπτωση επιχείρησης ...

Δημοσιεύθηκε στις 18 February 2019 | 10:00 am


Γεύσεις και αρώματα από τη Χίο στην έκθεση Horeca 2019 - Politischios

Γεύσεις και αρώματα από τη Χίο στην έκθεση Horeca 2019  Politischios

«Γεύσεις και Αρώματα από Χίο» είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν στη HO.RE.CA. 2019 και στο περίπτερο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου ...

Δημοσιεύθηκε στις 16 February 2019 | 10:00 am


Τρομερή η Χίος υπέταξε τον ΠΑΟΚ - Politischios

Τρομερή η Χίος υπέταξε τον ΠΑΟΚ  Politischios

Τη τρίτη συνεχόμενη νίκη της και πέμπτη συνολικά πανηγύρισε ο ΝΟ Χίου καθώς επικράτησε με 10-9 του ΠΑΟΚ για την 16η αγωνιστική της Α1 Υδατοσφαίρισης ...

Δημοσιεύθηκε στις 16 February 2019 | 10:00 am


Η μεγάλη γιορτή του πόλο αρχίζει σήμερα στη Χίο - Politischios

Η μεγάλη γιορτή του πόλο αρχίζει σήμερα στη Χίο  Politischios

Στη Χίο ανοίγει το απόγευμα της Παρασκευής (15.2) η αυλαία του 2ου Κυπέλλου πόλο στις Γυναίκες. Ο θεσμός που ξεκίνησε πέρσι από το Καρπενήσι, με πρώτο ...

Δημοσιεύθηκε στις 15 February 2019 | 10:00 am


Η μάχη του «Νήσος Μύκονος» με τα κύματα για να μπει στο λιμάνι της Χίου - Politischios

Η μάχη του «Νήσος Μύκονος» με τα κύματα για να μπει στο λιμάνι της Χίου  Politischios

Τη μάχη του πλοίου «Νήσος Μύκονος» που εκτελεί την άγονη γραμμή του Βορείου Αιγαίου καθώς και τη μανούβρα που έκανε κόντρα στα κύματα και τον ...

Δημοσιεύθηκε στις 15 February 2019 | 10:00 am


Στο τραπέζι το ενδεχόμενο ριζικών αλλαγών στο δρομολόγιο Πειραιάς- Χίος- Μυτιλήνη - Politischios

Στο τραπέζι το ενδεχόμενο ριζικών αλλαγών στο δρομολόγιο Πειραιάς- Χίος- Μυτιλήνη  Politischios

Σε διαβουλεύσεις με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Χίου βρίσκονται φορείς του νησιού προκειμένου να εξετάσουν όλα τα ενδεχόμενα και να ζητήσουν από το ...

Δημοσιεύθηκε στις 15 February 2019 | 10:00 am


Χίος: Ανετράπη στρατιωτικό όχημα - Δύο τραυματίες - Πρώτο ΘΕΜΑ

Χίος: Ανετράπη στρατιωτικό όχημα - Δύο τραυματίες  Πρώτο ΘΕΜΑ

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου για ιατρικές εξετάσεις.

Δημοσιεύθηκε στις 14 February 2019 | 10:00 am


Χίος: Η κυβέρνηση αναζητά έκταση για νέο hotspot - Πρώτο ΘΕΜΑ

Χίος: Η κυβέρνηση αναζητά έκταση για νέο hotspot  Πρώτο ΘΕΜΑ

Ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις που θέτει το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Δημοσιεύθηκε στις 13 February 2019 | 10:00 am


Διακριθέντες μαθητές στον 4ο τοπικό Μαθηματικό διαγωνισμό «Ιπποκράτης ο Χίος» - alithia.gr

Διακριθέντες μαθητές στον 4ο τοπικό Μαθηματικό διαγωνισμό «Ιπποκράτης ο Χίος»  alithia.gr

Κατά τον 4ο Τοπικό Μαθηματικό Διαγωνισμό «Ιπποκράτης ο Χίος» που διεξήχθη την 19η Ιανουαρίου 2019 μεταξύ των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου της Χίου, ...

Δημοσιεύθηκε στις 13 February 2019 | 10:00 am


Νίκη… μισή παραμονή πήρε η Χίος - Sports - Πόλο - ΣΠΟΡ FM 94.6

Νίκη… μισή παραμονή πήρε η Χίος - Sports - Πόλο  ΣΠΟΡ FM 94.6

Σημαντική νίκη ενόψει της διαφαινόμενης συμμετοχής τους στα πλέι άουτ πήρε η Χίος επί του ΓΣΠ με 7-6, στο Περιστέρι.

Δημοσιεύθηκε στις 9 February 2019 | 10:00 am


Στέφανος Χίος: Φωτογραφίες - ντοκουμέντο που πυροβολεί κατά του δικαστικού επιμελητή - ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ

Στέφανος Χίος: Φωτογραφίες - ντοκουμέντο που πυροβολεί κατά του δικαστικού επιμελητή  ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στα γραφεία της εφημερίδας «Μακελειό» στην Καλλιθέα, αποδεικνύουν ότι ο Στέφανος Χίος ...

Δημοσιεύθηκε στις 4 February 2019 | 10:00 am


Η Χίος του πολιτισμού και της φιλοξενίας συναντήθηκε στο Ομήρειο - Politischios

Η Χίος του πολιτισμού και της φιλοξενίας συναντήθηκε στο Ομήρειο  Politischios

Μία ξεχωριστή βραδιά με τη συμμετοχή των 23 χορωδιών της Χίου, τη μικτή χορωδία της Ένωσης Μικρασιατών Σάμου και της χορωδίας του Κορδελιού της ...

Δημοσιεύθηκε στις 3 February 2019 | 10:00 am


Χίος: Ελαφρά πρόσκρουση του «Διαγόρας» στον προβλήτα | naftemporiki.gr - naftemporiki.gr

Χίος: Ελαφρά πρόσκρουση του «Διαγόρας» στον προβλήτα | naftemporiki.gr  naftemporiki.gr

Απαγορεύτηκε προσωρινά απόψε ο απόπλους του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Διαγόρας», το οποίο προσέκρουσε ελαφρά στον προβλήτα του λιμανιού ...

Δημοσιεύθηκε στις 30 January 2019 | 10:00 am


Η Χίος που αντιστέκεται... - Politischios

Η Χίος που αντιστέκεται...  Politischios

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «άλφα πι»: ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΕ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ Ο εκδοτικός οίκος του νησιού επιμένει σε χαρτί και ...

Δημοσιεύθηκε στις 30 January 2019 | 10:00 am


Χίος: Συναγερμός από υπερχείλιση ημιτελούς φράγματος [εικόνες] - iefimerida

Χίος: Συναγερμός από υπερχείλιση ημιτελούς φράγματος [εικόνες]  iefimerida

Μάχη με τις άσχημες καιρικές συνθήκες έδωσαν αργά το απόγευμα τα συνεργεία της εταιρείας ΤΕΧΝΕΤ που κατ εντολή της Περιφέρειας, βρέθηκαν στο Σαραπιό ...

Δημοσιεύθηκε στις 25 January 2019 | 10:00 am


Πριν πείτε ξανά ότι η Χίος δεν έχει νερά δείτε αυτά τα βίντεο - Politischios

Πριν πείτε ξανά ότι η Χίος δεν έχει νερά δείτε αυτά τα βίντεο  Politischios

"Την ώρα που η Χίος πίνει θάλασσα, στα Καρδάμυλα χάνονται εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Την ίδια ώρα στη Χίο έχουν φτιαχτεί φράγματα νερού παρωδίες ...

Δημοσιεύθηκε στις 24 January 2019 | 10:00 am


Εδραιώνει την παρουσία του στη Χίο ο Κ. Μουτζούρης - Politischios

Εδραιώνει την παρουσία του στη Χίο ο Κ. Μουτζούρης  Politischios

Στην Χίο βρέθηκε το Σαββατοκύριακο ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου πρώην πρύτανης του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και νυν πρύτανης του ...

Δημοσιεύθηκε στις 21 January 2019 | 10:00 am


Χίος: Βεβήλωσαν τον μητροπολιτικό ναό, απειλώντας όποιον αντιδρά στη Συμφωνία - /entertainment.in.gr

Χίος: Βεβήλωσαν τον μητροπολιτικό ναό, απειλώντας όποιον αντιδρά στη Συμφωνία  /entertainment.in.gr

Με συνθήματα κατά του Μητροπολίτη Χίου Μάρκου και όσων εναντιώνονται στη συμφωνία των Πρεσπών, βεβήλωσαν άγνωστοι τον Μητροπολιτικό Ναό των ...

Δημοσιεύθηκε στις 20 January 2019 | 10:00 am


Οι κύκνοι της Χίου έκαναν την εμφάνισή τους και μαγεύουν με την ομορφιά τους - Politischios

Οι κύκνοι της Χίου έκαναν την εμφάνισή τους και μαγεύουν με την ομορφιά τους  Politischios

Τις ακτές του νησιού φαίνεται ότι επέλεξε ένα ζευγάρι κύκνων προκειμένου να ξεκουραστεί λίγο πριν συνεχίσουν το μακρινό ταξίδι τους. Οι κύκνοι βρίσκονται σε ...

Δημοσιεύθηκε στις 19 January 2019 | 10:00 am


Κτηματολόγιο: Συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε Ικαρία, Σάμο και Χίο | naftemporiki.gr - naftemporiki.gr

Κτηματολόγιο: Συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε Ικαρία, Σάμο και Χίο | naftemporiki.gr  naftemporiki.gr

Ξεκίνησε από τη Δευτέρα, η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, στις περιφερειακές ενότητες Ικαρίας, Σάμου και Χίου στο Βόρειο Αιγαίο.

Δημοσιεύθηκε στις 15 January 2019 | 10:00 am


Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο - Politischios

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο  Politischios

Έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο για τα ακίνητα που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου (εκτός των περιοχών ...

Δημοσιεύθηκε στις 14 January 2019 | 10:00 am


Η Χίος ντυμένη νύφη… από ψηλά - Politischios

Η Χίος ντυμένη νύφη… από ψηλά  Politischios

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλιστεί από εικόνες που απαθανατίζουν τοπία ντυμένα στα λευκά. Φαίνεται πως ο «Τηλέμαχος» έκανε καλά τη δουλειά ...

Δημοσιεύθηκε στις 9 January 2019 | 10:00 am


Νεότερη ενημέρωση για τη λειτουργία των σχολείων της Χίου - Politischios

Νεότερη ενημέρωση για τη λειτουργία των σχολείων της Χίου  Politischios

Σύμφωνα με την αρ. 7/2019 απόφαση του Δημάρχου Χίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, αύριο Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 θα παραμείνουν κλειστά τα ...

Δημοσιεύθηκε στις 7 January 2019 | 10:00 am


8 εγκλωβισμένοι από τα χιόνια στη βόρεια και κεντρική Χίο - Politischios

8 εγκλωβισμένοι από τα χιόνια στη βόρεια και κεντρική Χίο  Politischios

Σε συνολικά τρία περιστατικά απεγκλωβισμού και μεταφοράς ατόμων εξαιτίας του χιονιά επενέβη η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου καθ όλη τη διάρκεια της ...

Δημοσιεύθηκε στις 7 January 2019 | 10:00 am


Η χιονισμένη Χίος σε μαγεύει με την πρώτη ματιά - Politischios

Η χιονισμένη Χίος σε μαγεύει με την πρώτη ματιά  Politischios

Μπορεί η «Σοφία» να μην καταδέχτηκε- κι ευτυχώς- να περάσει από τη Χίο, ωστόσο η παρουσία της έγινε αισθητή στις ορεινές περιοχές του νησιού, που από το ...

Δημοσιεύθηκε στις 7 January 2019 | 10:00 am


Η τουρκική αγορά γύρισε την πλάτη στη Χίο - Politischios

Η τουρκική αγορά γύρισε την πλάτη στη Χίο  Politischios

Ανησυχία για την επόμενη ημέρα προκαλούν τα στοιχεία του Τελωνείου της Χίου για τον συνολικό αριθμό των Τούρκων επισκεπτών καθόλη τη διάρκεια του 2018.

Δημοσιεύθηκε στις 5 January 2019 | 10:00 am


Θα δούμε τη Χίο στα λευκά; - Politischios

Θα δούμε τη Χίο στα λευκά;  Politischios

Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει... Κι από αύριο (3/2) έρχεται το «πολικό εξπρές» να μας κάνει να ξεχάσουμε όσα ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα κι αφορούν στις ...

Δημοσιεύθηκε στις 2 January 2019 | 10:00 am


Χίος: Τηλεφωνική απάτη τρόμου σε ηλικιωμένο - Έδωσε 2.000 ευρώ σε «μαϊμού» θύμα τροχαίου - Πρώτο ΘΕΜΑ

Χίος: Τηλεφωνική απάτη τρόμου σε ηλικιωμένο - Έδωσε 2.000 ευρώ σε «μαϊμού» θύμα τροχαίου  Πρώτο ΘΕΜΑ

Οι δράστες τον ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι ο γιος του έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα - Μέρος από τα χρήματα, ο 36χρονος το έστειλε μέσω εταιρείας ...

Δημοσιεύθηκε στις 21 December 2018 | 10:00 am


Ανήθικες προτάσεις από Χιώτες οδηγούς καταγγέλλουν φοιτητές του Παν. Αιγαίου στη Χίο - Politischios

Ανήθικες προτάσεις από Χιώτες οδηγούς καταγγέλλουν φοιτητές του Παν. Αιγαίου στη Χίο  Politischios

Στο επίκεντρο ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 βρέθηκε το ζήτημα της μετακίνησης των φοιτητών από και προς τις φοιτητικές εστίες στα Ταμπάκικα, με τους ίδιους να ...

Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2018 | 10:00 am


Πρωταθλήτρια η Χίος στο μεταφορικό ισοδύναμο - Politischios

Πρωταθλήτρια η Χίος στο μεταφορικό ισοδύναμο  Politischios

Έρχεται σύντομα επιδότηση για τα εισιτήρια με καμπίνες για το Χίος - Πειραιάς και επιδότηση καυσίμων για τα Ψαρά είπε από το Ομήρειο ο Νεκτάριος Σαντορινιός ...

Δημοσιεύθηκε στις 11 December 2018 | 10:00 am


Ξεκίνησε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών στη Χίο - Politischios

Ξεκίνησε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών στη Χίο  Politischios

Ξεκίνησε τις εργασίες του στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών που συνεδριάζει από το πρωί στο ...

Δημοσιεύθηκε στις 10 December 2018 | 10:00 am


Η Χίος θα φιλοξενήσει το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών - Ναυτικά Χρονικά

Η Χίος θα φιλοξενήσει το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών  Ναυτικά Χρονικά

Με την 844/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου εγκρίθηκε η φιλοξενία του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) στο Δήμο Χίου που θα ...

Δημοσιεύθηκε στις 6 December 2018 | 10:00 am


ΒΙΝΤΕΟ- ΦΩΤΟ | Παρέλαση υπό την σκέπη της ιστορικής σημαίας της απελευθέρωσης της Χίου - Politischios

ΒΙΝΤΕΟ- ΦΩΤΟ | Παρέλαση υπό την σκέπη της ιστορικής σημαίας της απελευθέρωσης της Χίου  Politischios

Με εθνική υπερηφάνεια, συγκίνηση και αισθήματα βαθιάς ευγνωμοσύνης σε αυτούς που αγωνίστηκαν για να αποτινάξουν από τη Χίο τον οθωμανικό ζυγό που ...

Δημοσιεύθηκε στις 11 November 2018 | 10:00 am


Η στρατιωτική απελευθέρωση της Χίου και η διπλωματική της προσάρτηση στην Ελλάδα - Politischios

Η στρατιωτική απελευθέρωση της Χίου και η διπλωματική της προσάρτηση στην Ελλάδα  Politischios

Η 11η Νοεμβρίου, ένα μεγάλο ορόσημο στην ιστορία της Χίου, ουσιαστικά αποτέλεσε την αρχή μια μακρόχρονης διαδικασίας, στο τέλος της οποίας, το 1923, ...

Δημοσιεύθηκε στις 10 November 2018 | 10:00 am


Πως δεν ελευθερώθηκε η Χίος… Ηρωισμός και ανοησία (1827) - Politischios

Πως δεν ελευθερώθηκε η Χίος… Ηρωισμός και ανοησία (1827)  Politischios

Ένα καταπληκτικό άρθρο για το πώς ΔΕΝ ελευθερώθηκε η Χίος, από τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Παντελή Καρύκα ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα άμυνας, ...

Δημοσιεύθηκε στις 1 November 2018 | 9:00 am


Ρόναλντ Άρθουρ | Αφιλόξενος τόπος για επενδύσεις η Χίος - Politischios

Ρόναλντ Άρθουρ | Αφιλόξενος τόπος για επενδύσεις η Χίος  Politischios

Τη Χίο τη γνώρισε κατά τη 10ετή επιχειρηματική του δραστηριότητα στη Σμύρνη. Μισός Έλληνας και μισός Άγγλος, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Villa Rossa, ...

Δημοσιεύθηκε στις 1 November 2018 | 9:00 am


Μονοπάτια Χίου | Αναξιοποίητος θησαυρός 300 χιλιομέτρων - Politischios

Μονοπάτια Χίου | Αναξιοποίητος θησαυρός 300 χιλιομέτρων  Politischios

Η έννοια του περιπατητικού τουρισμού στα δημόσια πράγματα της Χίου άρχισε να ακούγεται σταδιακά την τελευταία 10ετία. Από τότε μέχρι και σήμερα ο Γιώργος ...

Δημοσιεύθηκε στις 1 November 2018 | 9:00 am


Χίος: Ενταση στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, παρουσία του Δ. Βίτσα - Η Καθημερινή

Χίος: Ενταση στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, παρουσία του Δ. Βίτσα  Η Καθημερινή

Σε κλίμα έντασης πραγματοποιείται η ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Χίου, με τη συμμετοχή του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, ...

Δημοσιεύθηκε στις 17 October 2018 | 10:00 am


Χίος: 1130 γονείς ζητούν με εξώδικο τη μη λειτουργία Δομών Εκπαίδευσης προσφύγων στα σχολεία - Η Καθημερινή

Χίος: 1130 γονείς ζητούν με εξώδικο τη μη λειτουργία Δομών Εκπαίδευσης προσφύγων στα σχολεία  Η Καθημερινή

Με εξώδικο που έστειλαν στους διευθυντές των σχολείων της Χίου, καθώς και στους διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ... | Ημερήσια Πολιτική και ...

Δημοσιεύθηκε στις 4 October 2018 | 10:00 am


Η Χίος κρατάει τη ναυτοσύνη ζωντανή με το νέο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο, Μαργαρίτας Πουρνάρα - Η Καθημερινή

Η Χίος κρατάει τη ναυτοσύνη ζωντανή με το νέο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο, Μαργαρίτας Πουρνάρα  Η Καθημερινή

Η προκοπή, η αλληλοβοήθεια, η έγνοια για τη νεότερη γενιά αποτελούν μέρος της χιώτικης παράδοσης. Από τα λίγα μέρη της Ελλάδας όπου ο συντοπίτης ...

Δημοσιεύθηκε στις 19 September 2018 | 10:00 am


Χίος, προικισμένη αφειδώλευτα από τη φύση - /finance.in.gr

Χίος, προικισμένη αφειδώλευτα από τη φύση  /finance.in.gr

Η Χίος, το νησί του Βορείου Αιγαίου με τους υπέροχους ανθρώπους, τα «μεσαιωνικά χωριά», τη μακρά παράδοση στη ναυτιλία και το εμπόριο, κατορθώνει να ...

Δημοσιεύθηκε στις 3 September 2018 | 10:00 am


Δείτε αγγελίες στην πόλη/περιοχή Χίος

Φιλικοί ιστότοποι: