Ειδήσεις &
Τοπικά Νέα

Ελλάδα   »   Ν. Μεσσηνίας   »   Κοπανακι    »    Ειδήσεις & Τοπικά ΝέαΠαρακαλώ προτείνετέ μας κάποιο rss-feed νέων για την πόλη/περιοχή Κοπανακι και εμείς θα το προσθέσουμε.


Δείτε αγγελίες στην πόλη/περιοχή Κοπανακι

ΜΕΣΣΗΝΙΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΧΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Εν όψει της επικείμενης έναρξης συγκομιδής του ελαιόκαρπου στην περιοχή αρμοδιότητάς της και προκειμένου να διασφαλιστεί η άριστη ποιότητα του ελαιόλαδου, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας, ενημερώνει του ελαιοκαλλιεργητές και τους ελαιοτριβείς για τα παρακάτω:

Οι ελαιοκαλλιεργητές, καθώς και τα ελαιοτριβεία που έχουν ήδη ή προτίθενται να ενταχθούν στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης του AGROCERT για την παραγωγή “εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» - ΠΟΠ” θα πρέπει να τηρούν με προσοχή τις προϋποθέσεις, σε όλα τα στάδια παραγωγής, ώστε να εξασφαλίζονται οι προδιαγραφές του παραγόμενου προϊόντος.

Για την παραγωγή συμβατικού, εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου,

Οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει:

-          Να τηρούν κανόνες ορθής χρήσης φυτοπροστατευτικών (ημερομηνία από την τελευταία εφαρμογή έως την συλλογή). Να προγραμματίζουν την ελαιοσυλλογή στο κατάλληλο στάδιο ωριμότητας του καρπού, έτσι ώστε να υπάρχουν οι βέλτιστες συνθήκες ποιότητας και απόδοσης ελαιολάδου.(Οι υπερώριμες ελιές χάνουν τη φρουτώδη γεύση τους ενώ οι πρώιμες μπορεί να έχουν φρουτώδη γεύση αλλά χάνουν στις αποδόσεις.)
-           Ελαιόπανα και πλαστικά εξαρτήματα των ελαιοραβδιστικών να πληρούν τα όρια της νομοθεσίας για τους φθαλικούς εστέρες (καν.(ΕΚ) 10/2011)
-          Να αποφεύγονται οι τραυματισμοί του ελαιόκαρπου και το πάτημα κατά τη συγκομιδή και η συμπίεση των ελιών εντός των σακιών.
-          Η μεταφορά των ελιών στο ελαιοτριβείο να γίνεται μέσα σε γιούτινους σάκους ή σε παραγωγικές κλούβες. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ η χρήση πλαστικών τσουβαλιών.
-          Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη συγκομιδή μέχρι την έκθλιψη συνιστάται να είναι ο συντομότερος δυνατός, διότι η μακρόχρονη παραμονή σε ζεστό και υγρό περιβάλλον προκαλεί σημαντική υποβάθμιση του παραγόμενου ελαιολάδου.

Οι ελαιοτριβείς θα πρέπει:

1.      Να φροντίζουν για τις κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης του ελαιόκαρπου και για την ταχεία έκθλιψη αυτού.
2.      Οι ελιές να αποθηκεύονται σε αεριζόμενο χώρο προστατευμένες από βροχή.
3.      Κατά την αποθήκευση ο ελαιόκαρπος υφίσταται υδρόλυση (λιπόλυση) δηλαδή απελευθέρωση λιπαρών οξέων από τα τριγλυκερίδια. Η υδρόλυση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της οξύτητας την υποβάθμιση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου και την μείωση της εμπορικής του αξίας. Η υδρόλυση (μικροβιακή και ενζυματική) ευνοείται από περιβάλλον αυξημένης θερμοκρασίας παρουσίας τραυμάτων στους καρπούς  της ελιάς και παρουσίας νερού. Για τους λόγους αυτούς οι καρποί της ελιάς πρέπει να διατηρούνται χωρίς να αυξάνεται η θερμοκρασία τους και να μην βρέχονται.
4.      Να φροντίζουν για την εφαρμογή ορθής υγιεινής και βιομηχανικής πρακτικής, τόσο στο χώρο της κύριας παραγωγικής διαδικασίας όσο και στο χώρο αποθήκευσης του παραγόμενου ελαιόλαδου.
5.      Να φροντίζουν για τη σωστή λειτουργία και την τακτική συντήρηση του μηχανολογικού του εξοπλισμού.
6.      Εφαρμογή ορθής υγιεινής και βιομηχανικής πρακτικής από το ελαιοτριβείο. Οι εγκαταστάσεις των ελαιοτριβείων να είναι σύμφωνες με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II του Καν. (Ε.Κ.) 852/04.
7.      Κατά τη διαδικασία έκθλιψης, θα πρέπει η θερμοκρασία στα επί μέρους στάδια, να διατηρείται στο κατάλληλο επίπεδο. Επισημαίνεται ότι υψηλές θερμοκρασίες υποβαθμίζουν την ποιότητα του ελαιολάδου.
8.      Η θερμοκρασία της ελαιοζύμης κατά την μάλαξη να μην ξεπερνά τους 27οC γιατί καταστρέφονται τα πτητικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου στα οποία οφείλεται το χαρακτηριστικό του άρωμα και αυξάνεται η περιεκτικότητά του σε κηρούς. Οι υψηλές θερμοκρασίες και ο πλημμελής καθαρισμός του διαχωριστήρα οδηγούν στην υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου.
9.    Η θερμοκρασία περιβάλλοντος των χώρων αποθήκευσης ελαιολάδου πάντα εντός ανοξείδωτων περιεκτών, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 24οC.

Βέλτιστες πρακτικές για την αποφυγή επιμόλυνσης του ελαιόλαδου με  επιβλαβείς παράγοντες.

-          Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων: Για την αποφυγή παρουσίας υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στο παραγόμενο ελαιόλαδο, οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα φυτπροστατευτικά προϊόντα κατά τις επεμβάσεις και να τηρούν με ακρίβεια το καθοριζόμενο κατά περίπτωση, χρονικό περιθώριο που προβλέπεται, μεταξύ της τελευταίας επέμβασης και της συγκομιδής.

-          Πλαστικοποιητές: Για την αποφυγή παρουσίας «πλαστικοποιητών» (“φθαλικοί εστέρες-phthalates”) στο παραγόμενο ελαιόλαδο, δηλαδή τοξικών ουσιών οι οποίες μεταναστεύουν στο ελαιόλαδο και το επιμολύνουν, κατά την επαφή του με ακατάλληλα πλαστικά, οι εύκαμπτοι πλαστικοί σωλήνες μεταφοράς ελαιόλαδου σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού, οι πλαστικοί περιέκτες που χρησιμοποιούνται στο ελαιοτριβείο αλλά και κατά τη διακίνηση του ελαιολάδου, να μην περιέχουν στη σύνθεσή τους πλαστικοποιητές. Η προμήθεια κάθε τέτοιου υλικού πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό «πιστοποιητικό καταλληλότητας».
-          Κατά τη συγκομιδή να χρησιμοποιούνται  δίχτυα συλλογής και πλαστικά εξαρτήματα των  ελαιοραβδιστικών  που πληρούν τα προβλεπόμενα από τη  νομοθεσία, όρια για τους φθαλικούς εστέρες. Να δίνεται προσοχή στην απομάκρυνση πλαστικών εξαρτημάτων ή τμημάτων αυτών (δακτύλιοι) ελαιοραβδιστικών, από τον ελαιόκαρπο, ενώ στα ελαιοτριβεία να τοποθετείται κατάλληλη σίτα μετά το πλυντήριο και πριν τον σπαστήρα, ώστε αυτά να «παγιδεύονται».

-          Ορυκτέλαια και προϊόντα καύσης: Οι ελαιοπαραγωγοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλα λιπαντικά (φυτικής προέλευσης) για τη λίπανση του μηχανολογικού εξοπλισμού (αλυσοπρίονα, ελαιοσυλλεκτικές μηχανές κλπ) ενώ θα πρέπει να γίνεται προσεκτική χρήση του εξοπλισμού κατά τη συγκομιδή, για την αποφυγή διαρροών λιπαντικών (π.χ. λίπανση της αλυσίδας) και την επαφή τους με τον ελαιόκαρπο ή τα δίχτυα συλλογής και τους σάκους.
Στο ελαιοτριβείο τα χρησιμοποιούμενα για το μηχανολογικό εξοπλισμό λιπαντικά, θα πρέπει να είναι «κατάλληλα για επιχειρήσεις τροφίμων», ενώ εντός του χώρου του ελαιοτριβείου δεν επιτρέπεται η είσοδος πετρελαιοκίνητων κλάρκ, το κάπνισμα και εστίες καύσης (π.χ. τζάκι).

-          Βαρέα μέταλλα: Δεν επιτρέπονται κράματα του χαλκού σε τμήματα του μηχανολογικού εξοπλισμού, σε διάφορες θέσεις της παραγωγικής διαδικασίας και της διαδικασίας του φιλτραρίσματος του ελαιολάδου (π.χ. σύνδεσμοι αντλιών, σύνδεσμοι των σωλήνων μεταφοράς ελαιολάδου). 

Δημοσιεύθηκε στις 17 October 2017 | 12:29 pm


ΠΕ.ΣΥ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Ψήφισμα για την μετεγκατάσταση του οικισμού Τριποτάμου Δήμου Μεγαλόπολης μετά την απαλλοτρίωση από τη Δ.Ε.Η.

Στην  17η τακτική του συνεδρίαση, στις 2-10-2017, το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, κατόπιν αιτήματος των κατοίκων του Τ.Δ. Τριπόταμου Μεγαλόπολης, συζήτησε το θέμα της μετεγκατάστασης του χωριού, λόγω της επέκτασης των ορυχείων της ΔΕΗ και εξέδωσε την εξής ομόφωνη απόφασή του:

Αποδέχεται και στηρίζει το δίκαιο αίτημα των κατοίκων του Τριποτάμου, όπως αυτό διατυπώνεται στην ανωτέρω εισήγηση, ως εξής:
Ζητά, από όλους τους αρμόδιους φορείς, την ομαδική μετεγκατάσταση των οικισμού του Τριποτάμου σε σχετικά κοντινή περιοχή, προκειμένου ο νέος οικισμός να βρίσκεται πλησίον των κτημάτων του Τριποτάμου που απομένουν εκτός απαλλοτρίωσης και πιο συγκεκριμένα στη δημόσια έκταση που έχει επιλεγεί μεταξύ των 3 που προτάθηκαν, αποχαρακτηριζόμενη από δασική έκταση, καθότι έχει πολύ χαμηλή βλάστηση.
Η ιστορία ενός χωριού δεν πρέπει να διακόπτεται έτσι, όταν μάλιστα αυτό προσφέρει στην ενέργεια της χώρας. 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΗΛΙΑΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ

Δημοσιεύθηκε στις 17 October 2017 | 12:12 pm


«Οργιάζει» η νοθεία στα τρόφιμα: «Πρωταθλητές» το λάδι, η φέτα και τα αλλαντικά

Περισσότερες από 3.000 καταγγελίες καταναλωτών για νοθευμένα και ακατάλληλα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην αγορά, έχει λάβει μέσα στο 2017 το τμήμα Καταναλωτή του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ).
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΠΑΚΟΕ με αφορμή τον  εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής, αξιολογώντας το περιεχόμενο των καταγγελιών μέσα από δειγματοληψίες, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, το ΠΑΚΟΕ διαπίστωσε ότι σε διάφορα δείγματα τροφίμων που πάρθηκαν από σημεία πώλησης, το 64% των δειγμάτων βρέθηκε νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση.
Το ΠΑΚΟΕ δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων, τα οποία κωδικοποιεί ως εξής:
1. Σε διάφορα δείγματα τροφίμων που πάρθηκαν από σημεία πώλησης, το 64% των δειγμάτων για όλα σχεδόν τα προϊόντα βρέθηκε νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση.
2. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα και σε ποσοστό 40% των δειγμάτων βρέθηκαν με ληγμένες ημερομηνίες και μολυσμένα με κολοβακτηρίδια, ενώ το 48% από αυτά είχαν σημαντική επιβάρυνση από αντιβιοτικά. Επίσης ένα 55% των δειγμάτων αυτών νοθεύτηκε με λιγότερη περιεκτικότητα σε λίπος, ενώ σε γιαούρτια διαπιστώθηκε ύπαρξη συντηρητικών και σε πολλά παγωτά η ανυπαρξία γάλακτος και η προσθήκη σκόνης γάλακτος και συνθετικών χρωμάτων. Παρατηρήθηκε επίσης νοθεία στη φέτα που σερβίρεται σε ταβέρνες και εστιατόρια, η οποία παρότι είναι λευκό τυρί, πωλείται ως τυρί φέτα από αιγοπρόβειο γάλα. Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός για να διαπιστώσει ότι, δυστυχώς, στην περίοδο του καλοκαιριού και μέχρι και το Νοέμβριο, κυκλοφορούν σε όλα τα μαγαζιά και super market γάλατα και γιαούρτια, πρόβειου και κατσικίσιου, πράγμα το οποίο απαγορεύεται επειδή την περίοδο αυτή δεν γαλακτοφορούν τα ζώα αυτά.
3. Στα αλλαντικά, σε ποσοστό 67% των δειγμάτων, η περιεκτικότητα σε νιτρώδη και νιτρικά βρέθηκε υψηλότερη κατά 150% του επιτρεπόμενου ορίου.
4. Στους χυμούς παρατηρήθηκαν σοβαρές παραπλανήσεις του καταναλωτικού κοινού ως προς το τι πραγματικά περιέχουν οι συσκευασίες που αναγράφουν για λόγους προώθησης του προϊόντος τη φράση «φυσικός χυμός», ενώ περιέχουν ένα μείγμα νερού και χρωστικών ουσιών με άρωμα από φρούτο.
5. Στα αναψυκτικά η περιεκτικότητα του φυσικού χυμού σε ποσοστό 72% των δειγμάτων, βρέθηκε χαμηλότερη κατά 50% από το επιτρεπτό όριο. Βρέθηκαν επίσης στην αγορά αναψυκτικά που μπορούν εύκολα να χαρακτηριστούν ως φαρμακευτικά προϊόντα ψυχοτρόπα και δεν θα έπρεπε να καταναλώνονται αβίαστα από παιδιά και να πουλιούνται σε καταστήματα που έχουν άδεια «μπακάλικου» (καταστήματα βιολογικών τροφών).
6.Στα εμφιαλωμένα νερά παρατηρήθηκαν σοβαρότατες παρατυπίες στους όρους διακίνησης, αποθήκευσης και διάθεσής τους. Ακόμα, σοβαρές ανακρίβειες που αναγράφονται στις ετικέτες και αφορούν τους ελέγχους του Γενικού Χημείου του Κράτους, οι οποίες μάλιστα χαρακτηρίζονται ελλιπείς, λόγω του ότι είναι εξαιρετικά περιορισμένες έως ελάχιστες για το πλήθος των εμφιαλωμένων νερών που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια.
Η διακίνηση δε και η διάθεση των εμφιαλωμένων νερών, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες και στις περιοχές των νησιών μας, γίνεται κάτω από απαράδεκτες συνθήκες, με ξεσκέπαστα φορτηγά κάτω από τον καυτό ήλιο και με θερμοκρασίες πάνω από 38 βαθμούς Κελσίου, όταν το όριο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το μικροβιακό φορτίο από κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκους που βρήκαμε στα εμφιαλωμένα νερά, το οποίο ήταν επικίνδυνα υψηλό για τη δημόσια υγεία στο 20% των δειγμάτων.
7. Στα λαχανικά, από έρευνες που έγιναν, διαπιστώθηκε η ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων φυτοφαρμάκων, νιτρικών, βαρέων μετάλλων (εξασθενές χρώμιο, μόλυβδος, υδράργυρος).
8. Στο ψωμί και στα αρτοσκευάσματα βρέθηκαν 4 απαγορευμένα βελτιωτικά και προσθετικά σε ποσοστό 40% των δειγμάτων που πήραμε.
9. Στο ελαιόλαδο διαπιστώθηκε νοθεία σε ποσοστό 75% των δειγμάτων (το πρόσφατο σκάνδαλο του ηλιέλαιου αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος. Η παραπλάνηση δε του καταναλωτή σε όσα αναφέρονται στις ετικέτες των φιαλών είναι απερίγραπτη.
Διαπιστώθηκε ότι:
αναφέρονται ως ελαιόλαδα πυρηνέλαια, λάδια πολυκαιρισμένα με άσχημες οσμές αναμειγνύονται με λάδια νέας σοδειάς και κυκλοφορούν στην αγορά σαν ελαιόλαδα, παρατηρήθηκε η ύπαρξη καρκινογόνων χρωστικών σε ποσοστό 31% των δειγμάτων.
Το ΠΑΚΟΕ σημειώνει ότι έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες προκειμένου να υπερασπιστεί την προστασία της δημόσιας υγείας και συστήνει στους καταναλωτές, μεταξύ άλλων, να μελετούν πολύ προσεκτικά τις ημερομηνίες λήξεως και τις ετικέτες των προϊόντων, να καταγγέλλουν κάθε τι που αντιλαμβάνονται σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, να μην αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες ευάλωτων τροφίμων και να ασχολούνται οι ίδιοι με το φαγητό των παιδιών τους.

Δημοσιεύθηκε στις 17 October 2017 | 12:00 pm


Εφιάλτης για ανήλικα κορίτσια : Ο πα-τέρας ασελγούσε πάνω τους

Όσα αποκάλυψε η μητέρα
Έναν εφιάλτη στα χέρια του ίδιου τους του πατέρα έζησαν πέντε ανήλικα παιδιά σε περιοχή της Επανομής στη Θεσσαλονίκη.
Ο 37χρονος από το Κουβέιτ πατέρας των παιδιών συνελήφθη χθες, Δευτέρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, για παράβαση του Νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας, ενώ επιπλέον σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του για τα αδικήματα της Αποπλάνησης παιδιών που δε συμπλήρωσαν τα 12 έτη και Κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια από οικείο.
Το περιστατικό κατήγγειλε η 35χρονη σύζυγος και μητέρα των παιδιών. Σύμφωνα με την καταγγελία ο συλληφθείς προέβαινε σε βίαιες πράξεις τόσο κατά της ίδιας όσο και κατά των πέντε ανήλικων τέκνων τους (6,9,10,11,1 ετών) καθώς και ασελγείς πράξεις σε βάρος δύο κοριτσιών τους. 
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.
 


thestival

Δημοσιεύθηκε στις 17 October 2017 | 11:05 am


Ο «Κεντροαριστερός» Τσίπρας και το σενάριο για Οικουμενική

Το αίτημα για εκλογές ξεπρόβαλε την άνοιξη του 2016, όταν ήταν πλέον ορατά τα καταστροφικά αποτελέσματα της διακυβέρνησης Α.Τσίπρα –Γ.Βαρουφάκη και όταν η Νέα Δημοκρατία, δειλά-δειλά, άρχισε να παίρνει κεφάλι στις δημοσκοπήσεις.
Τότε, ήταν ένα σύνθημα ζύμωσης που απέβλεπε στην τόνωση του ηθικού των Νεοδημοκρατών, οι οποίοι είχαν υποστεί τέσσερις αλλεπάλληλες εκλογικές ήττες. Συγχρόνως, στερούσε από τον ΣΥΡΙΖΑ το όπλο του εκλογικού αιφνιδιασμού.
Σήμερα, 18 μήνες μετά, ακούγονται φωνές αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής γραμμής, με το επιχείρημα πως έχει κουράσει και, στο κάτω-κάτω, η αντιπολίτευση δεν μπορεί να επιβάλλει εκλογές. Αυτήν την δυνατότητα την έχει μόνον η κυβέρνηση.
Όμως το σύνθημα αυτό στηρίχθηκε πάνω σε ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός. Στην διαρκή καταστροφή της χώρας από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οταν ένα
κόμμα της αντιπολίτευσης θεωρεί πως η κυβέρνηση έχει αρνητικές επιδόσεις σε όλα τα μέτωπα, έχει την υποχρέωση να προβάλλει ως κύριο αίτημα την απομάκρυνση της από την εξουσία. Αυτό προέχει.
Η σταθερή πολιτική θέση θα πρέπει να συνοψίζεται στο: «Είστε ολετήρες, δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να εφαρμόσετε τίποτα από αυτά που έχετε συμφωνήσει. Να κάνετε εκλογές». Οποιαδήποτε συζήτηση για τα νομοσχέδια, οφείλει να καταλήγει, μετά την παράθεση των αντιπολιτευτικών επιχειρημάτων, στην προτροπή για προσφυγή στις κάλπες.
Άλλωστε, είναι κανόνας στην πολιτική πως είναι λάθος να αλλάζει ο κεντρικός πολιτικός στόχος, πριν επιτευχθεί. Η αλλαγή πολιτικής επιφέρει σύγχυση μέσα στην ίδια την παράταξη, που απαιτεί σταθερότητα στις τακτικές κινήσεις και ευκρίνεια στους στόχους.
Τα γράφω αυτά, γιατί άρχισε και πάλι να αναμασάται το παραμύθι πως ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε. Μετακινήθηκε προς την Κεντροαριστερά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν άλλαξε, ούτε πρόκειται να αλλάξει. Είναι ένα κόμμα με μαρξιστικές καταβολές και με στελέχη που διαπαιδαγωγήθηκαν πάνω στις αρχές του μαρξισμού-λενινισμού. Αυτοί οι άνθρωποι κεντροαριστεροί δεν μπορούν να γίνουν, καθώς σιχαίνονται κάθε τι το κεντρώο, το μετριοπαθές, το συναινετικό.
Αν ήθελαν όντως να μετακινηθούν προς την κεντροαριστερά, ευκαιρίες είχαν πολλές. Παραμένουν προσκολλημένοι στην θεωρία τους, και το δείχνουν με τις πράξεις τους.
Αν ο Α.Τσίπρας, για λόγους προσωπικής πολιτικής επιβίωσης, θελήσει να στραφεί προς πιο μετριοπαθείς θέσεις, θα δημιουργήσει άλλο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μεταλλαχθεί γιατί έχει μέσα τους Σκουρλέτηδες, τους Κυρίτσηδες, τους Καρτερούς του. Kεντροαριστερά με Πολλάκηδες δεν γίνεται!
Αυτοί που διακινούν, κάθε τόσο, την άποψη πως ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει, ωριμάζει, μαθαίνει, έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα δεν βρίσκεται στα λόγια του Τσίπρα (εξωτερικού), αλλά στα πεπραγμένα του Τσίπρα (εσωτερικού).
Η πραγματικότητα βρίσκεται στις Σκουριές, στο Ελληνικό, στην Black Rock και όχι στα παραμύθια που λέει στους υποψήφιους επενδυτές στο εξωτερικό.
Αυτοί που πιστεύουν στην μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ, στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν το σενάριο της Οικουμενικής κυβέρνησης. « Τώρα που έβαλε μυαλό ο Τσίπρας, μπορεί να συγκυβερνήσει με την Νέα Δημοκρατία, για το καλό του τόπου», λένε.
Οι αρθρογράφοι του Liberal έχουν επισημάνει, εδώ και καιρό, πως ετερόκλιτα συμφέροντα επιδιώκουν να μην γίνει πρωθυπουργός ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Και ένας τρόπος γι΄αυτό, είναι ο σχηματισμός Οικουμενικής με τρίτο πρόσωπο πρωθυπουργό.
Η λύση είναι μια και καθαρή. Εκλογές για τον σχηματισμό ενός ευρύτατου μεταρρυθμιστικού σχήματος, με ορίζοντα τετραετίας.
 
Σ. Μουμτζής-liberal.gr

Δημοσιεύθηκε στις 17 October 2017 | 11:00 am


ΦΩΤΟ - Απίστευτο τροχαίο στο Αλκαζάρ: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή και έπεσαν μαζί στο ποτάμι!

Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, στο ύψος του γηπέδου Αλκαζάρ στη Λάρισα.
Ειδικότερα, αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 47χρονος, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του και αφού παρέσυρε γυναίκα που περπατούσε εκείνη τη στιγμή αμέριμνη στο δρόμο, έπεσαν μαζί στον Πηνειό ποταμό.
Στο σημείο έφτασαν αμέσως δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που έβγαλαν από το ποτάμι τον οδηγό του αυτοκινήτου που ήταν σε καλή κατάσταση και την γυναίκα που ήταν σοβαρά τραυματισμένη.
Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Έρευνα για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διενεργεί η Τροχαία Λάρισας.


onlarissa.gr

Δημοσιεύθηκε στις 17 October 2017 | 10:41 am


Γνωστό κλαμπ στο Κολωνάκι έκλεβε ρεύμα για να κάνει πάρτι κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή

Μπορεί ο ιδιοκτήτης του πολυτελούς κλαμπ στο Κολωνάκι να μην είχε πληρώσει ούτε ευρώ για του λογαριασμούς του ρεύματος τους τελευταίους μήνες και η ΔΕΗ να είχε κόψει το ρεύμα στο κατάστημα, τα πάρτι όμως συνεχίζονταν κανονικά κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή!
Είχαν φροντίσει για αυτό, σύμφωνα με την αστυνομία, ένας υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ και ένας ηλεκτρολόγος συνεργάτης του. Κάθε Παρασκευή ο ηλεκτρολόγος πήγαινε στο Κολωνάκι συνέδεε παράνομα το κομμένο ρεύμα και το κλαμπ λειτουργούσε κανονικά, όπως αναφέρει το iefimerida.gr.
Την Δευτέρα ξαναπήγαινε στην γειτονία και έκοβε το ρεύμα εκ νέου. Φεύγοντας ο ιδιοκτήτης του έδινε 800 ευρώ για τις υπηρεσίες του. Τα χρήματα τα μοιραζόταν με τον υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος έκανε τα στραβά μάτια και είχε μεσολαβήσει για την παράνομη ηλεκτροδότηση του κλαμπ.
Την περασμένη Παρασκευή ύστερα από καταγγελία οι άνδρες της υποδιεύθυνσης Εσωτερικών υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβαν τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης με προσημειωμένα χαρτονομίσματα 400 ευρώ και τους οδήγησαν στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών. 
Ωστόσο λόγω της αποχής των δικηγόρων η υπόθεση δεν εκδικάστηκε.

Δημοσιεύθηκε στις 17 October 2017 | 10:39 am


Ο φίλαθλος Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του στην Ηλεία !!! Η αιτία της επίσκεψης στην Ολυμπία!

Σαμαράς
Ο Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του Γεωργία βρέθηκαν στην Ηλεία. 
Ο πρώην πρωθυπουργός έδειξε για ακόμα μια φορά την αγάπη του για το ποδόσφαιρο...

Τον Μάιο του 2014, ο Αντώνης Σαμαράς είχε επισκεφτεί την Ηλεία ως Πρωθυπουργός, εξαγγέλλοντας μάλιστα έργα 20 εκατομμυρίων ευρώ για το Κατάκολο. Τότε, συνοδευόταν από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί από τις Αστυνομικές Αρχές, ήταν δρακόντεια. Το περασμένο Σάββατο όμως, ο κύριος Σαμαράς, πήγε στην Ηλεία συνοδευόμενος μόνο από τη σύζυγό του Γεωργία και όχι μόνο δεν είχε άνδρες ασφαλείας, αλλά το βράδυ, απόλαυσε το ποτό του σε Καφετέρια της Ολυμπίας, παρακολουθώντας με μεγάλο ενδιαφέρον τον ποδοσφαιρικό αγώνα Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα.

Ο Αντώνης Σαμαράς καλεσμένος σε βάφτιση

Ο πρώην Πρωθυπουργός, βρέθηκε στην Ηλεία, προκειμένου  να παραστεί στη βάπτιση της κορούλας αγαπημένου του φίλου, του γνωστού Ηλείου (σ.σ από την Καρυά της Ωλένης) Χειρουργού της Αθήνας, Γιώργου Γιαννόπουλου και της συζύγου του Μαργαρίτας. Το μυστήριο τελέστηκε στο γραφικό εκκλησάκι Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Πλατάνου, και νονός της νεοφώτιστης Αθανασίας – που πήρε το όνομά της γιαγιάς που συγκινημένη παρακολουθούσε το μυστήριο με τον σύζυγό της Παναγιώτη – ήταν ο Καθηγητής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Παν. Αθηνών Δημήτρης Λινός.
Η μικρή σκόρπισε γλυκά χαμόγελα σε όλους τους καλεσμένους – που προέρχονται κυρίως από τον ιατρικό χώρο – και ευχήθηκαν στους γονείς να είναι γερή και καλότυχη.
Μετά τη βάπτιση, ακολούθησε δεξίωση σε γνωστή Ξενοδοχειακή Μονάδα στο Δρούβα, όπου και διέμειναν οι καλεσμένοι, η πλειοψηφία των οποίων, πήρε το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα, χθες το πρωί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικογένεια του Γιώργου Γιαννόπουλου επισκέπτεται πολύ συχνά την Καρυά, τον τόπο του, ενώ ο πατέρας του, Παναγιώτης, αν και ζει μόνιμα στην Αθήνα, αγαπά τη γη και θεωρείται από τους καλύτερους παραγωγούς ελαιολάδου στην περιοχή.

 patrisnews.com

Δημοσιεύθηκε στις 17 October 2017 | 10:00 am


Με ολόλευκο κοστούμι και nude γόβες στο Σικάγο η Περιστέρα Μπαζιάνα

Ολόλευκο outfit επέλεξε στη δεύτερη εμφάνισή της στις ΗΠΑ η σύντροφος του πρωθυπουργού, Περιστέρα Μπαζιάνα.
Η Περιστέρα Μπαζιάνα επισκέφθηκε μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα το «1871» Chicago’s Technology and Entrepreneurship Center και ξεναγήθηκαν στον χώρο που φιλοξενεί εκατοντάδες καινοτόμες επιχειρήσεις, start up αλλά και ερευνητές, καθώς υπάρχει συνεργασία με πανεπιστήμια.
Επίσκεψη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο 1871 
– Chicago’s Technology & Entrepreneurship Center, Σικάγο, 
ΗΠΑ, 16 Οκτωβρίου 2017.

Η κα Μπαζιάνα, μετά το μαύρο outfit στην πρώτη της εμφάνιση, έκανε μια εξίσου safe επιλογή και φόρεσε ένα ολόλευκο κοστούμι με nude γόβες. Τα μαλλιά της ήταν κάτω με ελαφριά μπούκλα.


 iefimerida

Δημοσιεύθηκε στις 17 October 2017 | 9:46 am


Το χρυσό κλειδί της πόλης της Πύλου στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο

ΘΑ ΛΑΜΨΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κος ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης και η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και Επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φώφη Γεννηματά  και ο τέως Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θα παραστούν στις εκδηλώσεις της επετείου της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου 19-20 που θα γίνουν στην Πύλο.
Ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης θα τιμήσει με το χρυσό κλειδί της πόλης τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο ο οποίος θα τιμήσει με την παρουσία του τις εκδηλώσεις.

Δημοσιεύθηκε στις 17 October 2017 | 9:30 am


Π. Φάληρο: Ληστεία σε κατάστημα ψιλικών, πυροβολισμοί, ξύλο και σύλληψη από… πολίτες

Συναγερμός σήμανε χθες, λίγο μετά τις εννέα το βράδυ, στην αστυνομία, όταν τρία άτομα προσπάθησαν να ληστέψουν κατάστημα ψιλικών στο Παλαιό Φάληρο.
Τρία άτομα εισέβαλαν σε κατάστημα ψιλικών στην οδό Ζησιμοπούλου, στο κέντρο του Παλαιού Φαλήρου και με την απειλή καλάσνικοφ, ζήτησαν τα χρήματα από το ταμείο.
Πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν, ακινητοποίησαν και ξυλοκόπησαν τον ένα δράστη, ο οποίος μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό.
Οι δυο άλλοι δράστες κατά την διαφυγή τους πυροβόλησαν στον αέρα επτά φορές. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους.

Δημοσιεύθηκε στις 17 October 2017 | 9:20 am


Και βάσεις για drones σε Κρήτη και Καλαμάτα ζητούν οι ΗΠΑ

Του Δημήτρη Μηλάκα

Την  έμπρακτη επιβεβαίωση της κυριαρχίας  τους στο ελληνικό «οικόπεδο»  μέσα από μια αναβαθμισμένη στρατιωτική συμφωνία συνεργασίας – κατ΄ αρχήν για τη Βάση της Σούδας- επιδιώκουν οι Αμερικανοί. Για αυτόν το βασικό, και φλέγοντα για τα αμερικανικά συμφέροντα  αυτήν την περίοδο, λόγο κάλεσαν τον πρωθυπουργό  Αλέξη Τσίπρα στην Ουάσιγκτον.
Η  εμφανής αποδόμηση των σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας υποχρεώνει τους Αμερικανούς στρατιωτικούς επιτελείς να αναζητήσουν εναλλακτικές και να αναδιατάξουν τι δυνάμεις τους στην περιοχή προκειμένου να είναι έτοιμοι για να αντιμετωπίσουν ακόμη και την απόλυτη κατάρρευση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων.
Για αυτόν τον λόγο η Ουάσιγκτον έχει αποφασίσει την επένδυση σε υποδομές στη Βάση της Σούδας, γεγονός που δικαιολογεί την απαίτησή τους για μια πενταετή ελληνοαμερικανική συμφωνία και όχι την ανανέωση κάθε χρόνο της ισχύουσας. Το πλαίσιο της νέας συμφωνίας που επιδιώκει η Ουάσιγκτον επιτρέπει να διευρυνθούν  οι δυνατότητες χρήσης της βάσης. Ήδη έχει γίνει γνωστή η πρόθεσή των Αμερικανών για την εγκατάσταση στη Σούδα μόνιμης στρατοπέδευσης ειδικών δυνάμεων, αλλά και μια μοίρας μη επανδρωμένων βομβαρδιστικών (UAV ή drones). Το αμερικανικό στρατιωτικό ενδιαφέρον για τον ελληνικό χώρο, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην Κρήτη και τη Σούδα…
Τον τελευταίο χρόνο σύμφωνα με πληροφορίες έχουν πολλαπλασιαστεί οι επισκέψεις – αυτοψίες Αμερικανικών στρατιωτικών κλιμακίων σε ελληνικά αεροδρόμια  προκειμένου να επιλεγούν οι κατάλληλες τοποθεσίες για την εγκατάσταση δύο μοιρών Μη Επανδρωμένων Εναέριων Οχημάτων (UAV ή drones) που διακαώς επιθυμεί το αμερικανικό Πεντάγωνο. Είναι χαρακτηριστική η… σύμπτωση ότι την ίδια βδομάδα που ο Ελληνας πρωθυπουργός θα βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, Αμερικανοί στρατιωτικοί επιτελείς θα επιθεωρούν στην Ελλάδα αεροδρόμια (ΛάρισαΑνδραβίδα) τα οποία θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν  μια νέα διάταξη των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.
Οι αμερικανικοί σχεδιασμοί (και οι μεθοδεύσεις) για την στάθμευση  drones έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2014, όταν η τότε ελληνική κυβέρνηση συζητούσε το αμερικανικό αίτημα για την εγκατάστασή τους   στη Σούδα, το Καστέλι ή (και) το αεροδρόμιο της Καλαμάτας.
Σήμερα,  όπως υποστηρίζουν στρατιωτικοί κύκλοι στην Αθήνα, το θέμα έχει ωριμάσει καθώς οι αμερικανικές ανάγκες  για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις είναι επείγουσες στο βαθμό που  χαρακτηρίζεται απόλυτα ανασφαλής η αμερικανο-τουρκική στρατιωτική συνεργασία σε μια περιοχή και εποχή που οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή είναι θυελλώδεις .
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι Αμερικανοί, εκτός από τη Σούδα η οποία στο πλαίσιο της νέας (πενταετούς) συμφωνίας που απαιτούν από την κυβέρνηση Τσίπρα θα μπορούσε να φιλοξενήσει drones,  φαίνεται ότι έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για κάποια άλλα στρατιωτικά αεροδρόμια (Ανδραβίδα, Άραξο)  της χώρας.
Τι είναι τα drones
Τα Μη Επανδρωμένα Εναέρια Οχήματα (UAV ή drones),  είναι τα αεροσκάφη που  είτε ελέγχονται από «πιλότους» από το έδαφος είτε- όσο εξελίσσονται τεχνολογικά–  πετούν αυτόνομα  αφού προγραμματιστούν για την  εκτέλεση μια συγκεκριμένης αποστολής. Υπάρχουν δεκάδες διαφορετικοί τύποι των drones , που βασικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
  • Αυτά που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης και παρακολούθησης
  • και αυτά που είναι οπλισμένοι με πυραύλους και βόμβες
Αυτά της δεύτερης κατηγορίας είναι τα drones που η Ουάσιγκτον ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να σταθμεύσουν σε  ελληνικό έδαφος…
Τα προβλήματα της Αθήνας
Αντιμέτωπη με την πιεστική αμερικανική απαίτηση – την οποία καλείται να υλοποιήσει- η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη  συνυπολογίσει τα εξής:
Πρώτον:  δεν υπάρχει το πλαίσιο της συμφωνίας. Η βάση της Σούδας σύμφωνα με την υπάρχουσα ελληνοαμερικανική στρατιωτική συμφωνία προσφέρει στους Αμερικανούς  «διευκολύνσεις» επιμελητείας και ανεφοδιασμού. Υπό αυτήν την έννοια η στάθμευση μιας μοίρας Μη Επανδρωμένων βομβαρδιστικών τα οποία, προφανώς θα αναλαμβάνουν αποστολές, δηλαδή θα χτυπούν όπου οι Αμερικανοί επιθυμούν, είναι εκτός πλαισίου των ελληνοαμερικανικών στρατιωτικών συμφωνιών. Και αν αυτό ισχύει για τη βάση της Σούδας, ισχύει πολύ περισσότερο και για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας ή για όποιο άλλο αεροδρόμιο τελικά επιλεγεί.
Δεύτερον:  η διατάραξη/ κατάρρευση των σχέσεων της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο, καθώς τα αμερικανικά drones που τυχόν θα σταθμεύσουν στην Κρήτη και την Καλαμάτα  θα έχουν την ευθύνη επόπτευσης και επιβολής των αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή.
Τρίτο: η δυσκολία που παρουσιάζει το εγχείρημα μιας «σιωπηλής συμμόρφωσης» με το αμερικανικό αίτημα. Όπως εξηγούν αρμόδιοι στρατιωτικοί παράγοντες η στάθμευση Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών  σε ελληνικά αεροδρόμια, ακόμη και σε αυτό της Σούδας δεν μπορεί να παραμείνει κρυφή επί μακρόν. Υπό αυτήν την έννοια η αντιμετώπιση των εσωτερικών αντιδράσεων είναι μια ακόμη παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη…
Σφίγγει η αμερικανική αγκαλιά
Οι αμερικανικές απαιτήσεις  από την «σύμμαχο» Ελλάδα για την αναβάθμιση στρατιωτικού τύπου διευκολύνσεων προφανώς δένει ακόμη περισσότερο τη χώρα στο αμερικανικό άρμα σε μια στιγμή μάλιστα που οι ΗΠΑ έχουν ανοιχτά μέτωπα με χώρες (Κίνα, Ρωσία,  Ιράν, την Τουρκία, ακόμα και την Γερμανία) σημαντικές σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο για την Ελλάδα.
Η ελληνική κυβέρνηση από την άλλη πλευρά «ποντάρει» στην αμερικανική παρέμβαση και διαμεσολάβηση για μια σειρά από ζητήματα που καίνε την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα η απομείωση του χρέους και τα ελληνοτουρκικά.
Ο υπολογισμός αυτών που η Αθήνα καλείται να δώσει και αυτών που ενδεχομένως προσφέρουν οι Αμερικανοί ως αντάλλαγμα δεν είναι προφανώς ούτε εύκολη ούτε απλή υπόθεση. Το βέβαιο, ωστόσο, είναι ότι σ’ ένα τέτοιου τύπου «παζάρι» όπως αυτό που θα εξελιχθεί στην Ουάσιγκτον κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού την ερχόμενη Τρίτη την μερίδα του λέοντος αποσπά ο ισχυρός….

Δημοσιεύθηκε στις 17 October 2017 | 9:00 am


ΟΡΑΤΟ ΤΟ ....ΜΑΥΡΟ - Από τη Μεσσηνία στη Β’ Αθήνας ο Κατρούγκαλος;

Την επιθυµία του να αλλάξει εκλογική περιφέρεια στις επόµενες κάλπες εκφράζει όλο και πιο συχνά στον στενό κύκλο των συνεργατών του ο πρώην υπουργός Εργασίας και νυν αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος.
Ο υπουργός έχει αντιληφθεί ότι η εκλογική µάχη στη Μεσσηνία είναι… χαµένη από χέρι, καθώς µεγάλο µέρος των πολιτών της έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από τον νόµο 4387/2016, που ο ίδιος δηµιούργησε και ο οποίος οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στην εξαθλίωση των συνταξιούχων, των αγροτών και των ελεύθερων επαγγελµατιών.
Όπως έγραψε το «Secret», ένθετο της εφημερίδας «Παραπολιτικά», βλέποντας την παταγώδη αποτυχία να πλησιάζει, ο κ. Κατρούγκαλος φέρεται να συζητά µε κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και της Κουµουνδούρου τη µεταφορά του στη Β’ Αθήνας. Εκφράζει, δε, την πεποίθηση ότι, αν τελικά κατέβει υποψήφιος στην Αθήνα, θα αναρριχηθεί εύκολα στις πρώτες θέσεις…


πηγή

Δημοσιεύθηκε στις 17 October 2017 | 8:30 am


Με το πενάκι του ΚΥΡ


Δημοσιεύθηκε στις 17 October 2017 | 8:21 am


Οι γυναίκες ανοίγουν κρυφά το καλοριφέρ στο σπίτι, λέει νέα έρευνα

Όποιος έχει περάσει αρκετό καιρό συζώντας, ξέρει καλά τα αχρείαστα καβγαδάκια της συμβίωσης, το ίδιο το αλατοπίπερο της σχέσης.
Ποιος θα πλύνει τα πιάτα, ποιος έστρωσε το κρεβάτι, τέτοια πράγματα. Αν είστε πάντως από αυτά τα ζευγάρια που τσακώνονται συνεχώς για τη θέρμανση, τότε η επιστήμη μάς λέει πως ίσως υπάρχει και κάτι άλλο εδώ από την απλή προστριβή.
Οι άνθρωποι της Corgi, του κατασκευαστή θερμαντικών λύσεων, έκαναν μια έρευνα που βρήκε πως το 1/3 των ζευγαριών έχουν τσακωθεί κάποια στιγμή για το καλοριφέρ. Ακόμα καλύτερα, 4 στις 10 γυναίκες έχουν ανοίξει κρυφά τη θέρμανση χωρίς να το γνωρίζει ο σύζυγος!
Η Corgi μας λέει πως η μέση θερμοκρασία σε ένα σπίτι ρυθμίζεται συνήθως στους 20 βαθμούς Κελσίου, κάπου 4,5 βαθμούς πιο κάτω δηλαδή από τη θερμοκρασία όπου μπορεί μια γυναίκα να κυκλοφορεί άνετα στο σπίτι της χωρίς να είναι ντυμένη σαν κρεμμύδι.
Άντρες και γυναίκες εξάλλου αντιλαμβάνονται διαφορετικά το κρύο και είναι ο διαφορετικός μεταβολισμός τους που ευθύνεται γι’ αυτό. Την ώρα που η θερμοκρασία και στα δύο σώματα κυμαίνεται στους 37 βαθμούς Κελσίου, είναι ο γρηγορότερος μεταβολισμός του άντρα αυτός που τον κάνει να νιώθει λιγότερο κρύο, την ίδια στιγμή που τα υψηλότερα επίπεδα οιστρογόνων στη γυναίκα εμποδίζουν την εσωτερική θέρμανση του σώματός της.
Τη θερμοκρασία την αντιλαμβανόμαστε εξάλλου στο δέρμα μας και ειδικότερα στα δάχτυλα χεριών και ποδιών, όταν και αρχίζει η μάχη των δύο φύλων. «Είναι μια εύθραυστη οικιακή διαπραγμάτευση το να θέσεις την ιδανική θερμοκρασία και κάθε αλλαγή πρέπει να σχεδιαστεί με αρκετούς βαθμούς προσοχής», διατείνεται ο διευθυντής της Corgi HomePlan, Peter Southcott, που παρήγγειλε την έρευνα.

Δημοσιεύθηκε στις 17 October 2017 | 12:10 am


ΦΩΤΟ:Σε γάμο η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση Κικίλια-Μπαλατσινού

Σε γάμο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης έγινε η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση του Βασίλη Κικίλια και της Τζένης Μπαλατσινού.
Το ζευγάρι «πρόδωσε» ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ανήρτησε φωτογραφίες του ζευγαριού από το γάμου του φίλου του Θοδωρή Μήτρακα, στον οποίο εκτός των Βασίλη Κικίλια και Τζένη Μπαλατσινού έδωσαν το «παρών» και άλλα στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Βασίλης Κικίλιας και Τζένη Μπαλατσινού έκαναν τις πρώτες κοινές διακοπές τους το φετινό καλοκαίρι στην Πάτμο, έναν από τους αγαπημένους προορισμούς της Τζένης
To ζευγάρι εθεάθη να είναι μαζί τόσο στην πόλη της Πάτμου, στα μικρά γραφικά σοκάκια αλλά και να κάνει τις βουτιές του στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου σε παραλία του νησιού.

protothema.gr

Δημοσιεύθηκε στις 17 October 2017 | 12:06 am


Ντέρμπι κορυφής σε Μαδρίτη και Μάντσεστερ

Επιστροφή του Τσάμπιονς Λιγκ στις μεσοβδόμαδες συνήθειές μας από την Τρίτη. Πολλά τα σημαντικά παιχνίδια της ημέρας, με αυτά σε Μαδρίτη και Μάντσεστερ να ξεχωρίζουν.
Επιστροφή στο Τσάμπιονς Λιγκ έχει την Τρίτη.
Μετά από μια μίνι-διακοπή 20 ημερών, η κορυφαία ευρωπαϊκή, διασυλλογική διοργάνωση επιστρέφει και για την πρώτη μέρα, θα έχουμε παιχνίδια των ομίλων 5 έως 8. Δυο σπουδαία παιχνίδια υπάρχουν στο πρόγραμμα, ενώ ακόμα 3-4 ματς είναι πολύ ενδιαφέροντα και πολύ οριακά!
Είδες τα νέα για τις νέες Μόνιμες Άδειες Στοιχήματος;
Τσάμπιονς Λιγκ λοιπόν κι αρχίζουμε την περιήγησή μας με τα μεγάλα ευρωπαϊκά ντέρμπι. Στη Μαδρίτη και το "Σαντιάγκο Μπερναμπέου", η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Τότεναμ. Μια Τότεναμ που είναι σε καταπληκτική κατάσταση κι έναν Χάρι Κέιν που δεν μπορεί να σταματήσει να σκοράρει. Ήδη το ματς "συνοδεύεται" από δημοσιεύματα που αναφέρουν πως η Ρεάλ θα κινηθεί το καλοκαίρι για τον Άγγλο στράικερ. Η "Βασίλισσα" δεν είναι πολύ καλά ως τώρα, αλλά στο Τσάμπιονς Λιγκ έχει ήδη 6 βαθμούς (όσους και η Τότεναμ) και θέλει να πάρει προβάδισμα για την πρωτιά (που πήρε ήδη με το διπλό στο "Βεστφάλεν").
Το άλλο σπουδαίο ματς είναι το Σίτι - Νάπολι. Δυο φύσει επιθετικές ομάδες που έρχονται από σπουδαία αποτελέσματα. Η Σίτι διέλυσε με 7-2 την Στόουκ παίζοντας σπουδαίο ποδόσφαιρο, ενώ η Νάπολι πήρε διπλό στην έδρα της Ρόμα και σε συνδυασμό με την ήττα της Γιουβέντους είναι μόνη πρώτη στην Ιταλία! Στο Τσάμπιονς Λιγκ, οι "παρτενοπέι" έχουν μείνει λίγο πίσω και χρειάζονται αποτέλεσμα στο "Έτιχαντ" για να πάρουν την πρώτη θέση. Η Σίτι δείχνει να μην αστειεύεται αυτή την περίοδο κι αν μη τι άλλο, υπάρχουν προϋποθέσεις, για πολλά, πάρα πολλά γκολ!
Εκτός από αυτά τα δυο ντέρμπι όμως, έχουμε κι ακόμα μερικά σπουδαία και -κυρίως- οριακά παιχνίδια. Όπως το Λειψία - Πόρτο. Από σπουδαίο διπλό έρχονται οι "ταύροι', που στο Τσάμπιονς Λιγκ όμως δεν τα πηγαίνουν και τόσο καλά. Η Πόρτο είναι πρώτη στο πρωτάθλημα (οριακά μπροστά από την Σπόρτινγκ), ενώ με το διπλό στο Μόντε Κάρλο, έχει ανέβει στην δεύτερη θέση στον όμιλο! Πολύ σημαντικό το ματς αυτό.
Εξίσου σημαντικό, είναι και το άλλο ματς του 7ου ομίλου μεταξύ της Μονακό και της Μπεσίκτας. Ακριβώς αντίθετη η κατάσταση στις δυο ομάδες. Η Μονακό έχει αρχίσει πολύ μέτρια τη σεζόν. Ειδικά μετά το 0-3 από την Πόρτο χρειάζεται σίγουρα νίκη τώρα για να έχει ελπίδες πρόκρισης. Η Μπεσίκτας με δυο νίκες σε ισάριθμα ματς, της αρκεί να μη χάσει στο "Λουί ΙΙ" για να είναι πρώτη στο τέλος της βραδιάς (και του πρώτου γύρου).
Δυνατό ματς είναι και το Σπάρτακ Μόσχας - Σεβίλλη. Ανώτεροι σαφώς οι Σεβιγιάνοι που όμως πρέπει να κερδίσουν σε δύσκολες συνθήκες κι απέναντι σε μια ομάδα που είναι πολύ μαχητική όπως δείχνει. Η Σπάρτακ πρέπει να "ρεφάρει" και το Χ με τη Μάριμπορ, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία τώρα.
Οριακό παιχνίδι έχουμε στο Ρότερνταμ. Εκεί που η Φέγενορντ υποδέχεται τη Σαχτάρ. Χρειάζονται νίκη οι Ολλανδοί για να επανέλθουν εντός σεναρίων πρόκρισης ή για να είναι σε καλή θέση για το εισιτήριο του Γιουρόπα Λιγκ. Οι Ουκρανοί είναι έμπειρη ομάδα και καλείται να διαχειριστεί καταστάσεις που της είναι γνώριμες. Περισσότερο γνώριμες, απ' ότι στους παίκτες του Φαν Μπρόκχορστ.
Τέλος, στ' άλλα δυο ματς της ημέρας, η Ντόρτμουντ στην Κύπρο με τον ΑΠΟΕΛ και η Λίβερπουλ στη Σλοβενία με τη Μάριμπορ είναι τα ξεκάθαρα φαβορί των αναμετρήσεων και μόνο ως έκπλήξη θ' αντιμετωπίσουμε μια πιθανή απώλεια βαθμών.

Δημοσιεύθηκε στις 17 October 2017 | 12:05 am


ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ:Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Καινοτόμων Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των επαγγελματιών του Νομού μας για το πρόγραμμα του Νέου Επιμελητηρίου ξεδιπλώνουμε από σήμερα τη στρατηγική μας όσον αφορά στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας και παρουσιάζουμε τους στόχους μας, για να πετύχουμε την αναβάθμισή του, μέσα από την ουσιαστική στήριξη των επαγγελματιών του Νομού, των επιχειρήσεων και των τοπικών μας προϊόντων.
Οι Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων είναι οργανισμοί που δίνουν τη δυνατότητα σε νέους επιχειρηματίες με νέες και καινοτόμες ιδέες να τις εξελίξουν μέσα από τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης.
Αν αναλογιστεί κανείς ότι η πρώτη θερμοκοιτίδα μικρών επιχειρήσεων έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ το 1959 και στην Αγγλία το 1980 θα διαπιστώσει εύκολα ότι τα πράγματα στο συγκεκριμένο τομέα στην πατρίδα μας δεν πάνε τόσο καλά.
Ο αριθμός των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε είναι πολύ μικρός δεν ξεπερνάει τις δέκα (10).
Όλοι γνωρίζουν την ανάγκη στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στην περιοχή μας.
Το Νέο Επιμελητήριο ως νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας πρέπει άμεσα, και έχει υποχρέωση να διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας Θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας που να έχει σχέση με τους τομείς της τοπικής οικονομίας, οι οποίοι έχουν ανάγκη άμεσης ενίσχυσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
Ένας τέτοιος τομέας, σημαντικός για εμάς και τη Μεσσηνία είναι ο αγροδιατροφικός τομέας.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει θερμοκοιτίδα που να είναι προσανατολισμένη στον αγροδιατροφικό τομέα.
Ο αγροδιατροφικός τομέας της Μεσσηνίας μαζί με τον Τουρισμό είναι από τους πιο σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης, παράγοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας, τα οποία είναι παγκοσμίως φημισμένα.
Αν κάποιος ανατρέξει στα μητρώα που τηρούνται στο Επιμελητήριο μας, ιδιαίτερα σε αυτά του Εξαγωγικού τμήματος, όπως και της Μεταποίησης, θα διαπιστώσει τη μεγάλη μείωση του αριθμού των μελών τους τις τελευταίες δεκαετίες.
Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα και πρέπει να μας εντείνει την προσοχή, καθώς μας “χτυπάει” το καμπανάκι ότι χρειαζόμαστε ενίσχυση και ενδυνάμωση στα τμήματα αυτά με τη στήριξη νέων επιχειρηματιών στα πρώτα τους βήματα, μέσα από τη δημιουργία Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα του Νομού μας.
Μπορούμε να παραδειγματιστούμε από το παράδειγμα της θερμοικοιτίδας Agropolis στην Πάντοβα της Ιταλίας που έχει ως κύριο σκοπό και προωθεί την αγροτική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Εμείς στη Μεσσηνία μπορούμε να δημιουργήσουμε μια Θερμοκοιτίδα Καινοτόμων Επιχειρήσεων αγροδιατροφικού τομέα ξεκινώντας από τις εγκαταστάσεις της. Γι' αυτόν ακριβώς τον σκοπό, εμείς ως Νέο Επιμελητήριο θα επιδιώξουμε την αξιοποίηση κτηρίων του Επιμελητηρίου που “αραχνιάζουν” εδώ και χρόνια. Χώροι που θα ανοίξουν τις πόρτες τους στους νέους επιχειρηματίες και θα τους παρέχουν μια πρώτη έδρα, συμβουλευτική υποστήριξη, εξοπλισμό και κάλυψη των παγίων εξόδων τους, ώστε να υλοποιήσουν και να κάνουν πράξη τις ιδέες τους πάνω στον αγροδιατροφικό τομέα. Ο νέος επαγγελματίες έχει ανάγκη τη στήριξη του Επιμελητηρίου και την καθοδήγησή του, προκειμένου να αποφύγει άσκοπες επιχειρηματικές κινήσεις και “κακοτοπιές”.
Απαιτείται λοιπόν ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την ωρίμανση και την ανάπτυξη Θερμοκοιτίδας Καινοτόμων Επιχειρήσεων αγροδιατροφικού τομέα.
Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας έχει τη δυνατότητα και σύμφωνα με το νέο Νομοθετικό πλαίσιο να συνεργαστεί και να συντονίσει συνεργασίες με φορείς υπεύθυνους στη δημιουργία και χρηματοδότηση αντίστοιχων δράσεων, όπως η Περιφέρεια Πελοποννήσου, Υπουργεία (τομεακά προγράμματα ), χρηματοπιστωτικοί φορείς, τράπεζες και Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το πρόγραμμα «INTERREG Ελλάδας-Ιταλίας, Άξονας 1 Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».
Με την πολιτική μας αυτή προσβλέπουμε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με αξιοποίηση της δυναμικής που χαρακτηρίζει την νεανική επιχειρηματικότητα και την έμφυτη τάση που χαρακτηρίζει την νέα γενιά για νέες και τολμηρές ιδέες αλλά και την ανάγκη που υπάρχει για την υποστήριξη των ιδεών αυτών.
Μέσω της Θερμοκοιτίδας των Καινοτόμων Επιχειρήσεων αγροδιατροφικού τομέα θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου μας μια νέα στρατηγική για την ανάπτυξη του Νομού Μεσσηνίας η οποία μπορεί να αποτελέσει πιλότο ανάπτυξης για ολόκληρη την χώρα.
Οι στόχοι για την επιτυχημένη λειτουργία μιας τέτοιας Θερμοκοιτίδας είναι :

·         Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
·         Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της εργασίας
·         Ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων που θα βασίζονται στα αντικείμενα δραστηριοποίησης των καινοτόμων μονάδων της θερμοκοιτίδας.
·         Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
·         Ανάπτυξη της οικονομίας του Νομού μας
·         Ανάπτυξη ενός πρότυπου μοντέλου συνεργασίας μεταξύ ιδιωτών, μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίων φορέων με στόχο συνεργειακές δράσεις και το κοινό όφελος μεταξύ αυτών
·         Υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής παράλληλα με τις παραγωγικές δραστηριότητες και την καινοτομία που θα αφορά διαδικασίες καλλιέργειας, παραγωγής προστιθέμενης αξίας, διασπορά του οφέλους σε περισσότερους τομείς του Νομού και αυξημένη ελκυστικότητα προς σχολεία, φοιτητές και ευρύτερο κοινό.
Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας πρέπει να πάψει να έχει ρόλο παρατηρητή. Το Επιμελητήριο πρέπει να έχει ρόλο πρωταγωνιστή, συντονιστή και δημιουργού εξελίξεων.
Πρέπει να διεκδικεί, να συντονίζει, να συμβουλεύει και να χαρακτηρίζει τις πράξεις του και την πολιτική του, από μια καλώς εννοούμενη επιθετική πολιτική, που θα δώσει την απάντησή της στον διεθνή ανταγωνισμό μέσα από την ενίσχυση και έμπρακτη στήριξη των τοπικών μας επιχειρήσεων και προϊόντων.

Αυτό το Επιμελητήριο οραματιζόμαστε.

Δημοσιεύθηκε στις 17 October 2017 | 12:03 am


Ονειρεύονταν να πιάσουν μαζί το Λόττο και όταν το κέρδισε ο άντρας, την παράτησε

Φαίνεται πως οι καραβιές χρημάτων που έρχονται στα ξαφνικά μας κάνουν να συμπεριφερόμαστε με τρόπους απροσδόκητους.

Κι ενώ η γυναίκα που κέρδισε το Λόττο και χώρισε αμέσως τον άντρα της για να μην του δώσει μία ήταν εδώ σταθμός, μια νέα ιστορία έρχεται να ρίξει και πάλι λάδι στη μάχη των δύο φύλων.
Κι αυτή τη φορά είναι ο άντρας που θα χώριζε το στεφάνι του για να απολαύσει μόνος την τύχη βουνό.
Ήταν πράγματι το Λόττο που ξετίναξε ένα ζευγάρι από τον Καναδά, όταν ο Maurice Thibeault κέρδισε 5,2 εκατ. ευρώ (6,1 εκατ. δολάρια), αν και σύντομα θα βρισκόταν στα δικαστήρια.
«Μαζί ονειρευόμασταν να κερδίσουμε το Λόττο», είπε η Denise Robertson από το Οντάριο του Καναδά στην ένορκη κατάθεσή της. «Και οι δυο μας λατρεύουμε τα αμερικανικά αυτοκίνητα και θα αγοράζαμε από ένα, αλλά και ένα μεγάλο χωράφι στην εξοχή, και θα χτίζαμε και ένα μεγάλο γκαράζ για να δουλεύουμε τα αυτοκίνητά μας».
Ο Maurice κέρδισε πράγματι το Λόττο, είπε ωστόσο να το κρατήσει για τον εαυτό του. Και μόλις τέσσερις ημέρες αργότερα, χωρίς να πει λέξη φυσικά, μάζεψε τα μπογαλάκια του, πήρε το διαβατήριό του και έγινε καπνός. Αφήνοντας πίσω του δυο ευτυχισμένα χρόνια κοινής ζωής.
«Τώρα που το σκέφτομαι, θυμάμαι πως έβαλε 15 περίπου πλυντήρια με όλα του τα ρούχα το προηγούμενο βράδυ, σαν να ετοιμαζόταν να τα μαζέψει και να φύγει», έγραψε η Denise στην κατάθεσή της. Η γυναίκα κάτι κατάλαβε, ο Maurice της είπε ωστόσο πως κάνει λάθος. Δεν είχε κερδίσει τίποτα, έτσι της είπε, εκείνη όμως έλεγξε τους αριθμούς και έμαθε την τραγική αλήθεια.
Και κατέθεσε αμέσως μήνυση, ώστε να τον αποτρέψει από το να τραβήξει τα λεφτά, τα μισά από τα οποία όπως ισχυρίζεται ανήκουν δικαιωματικά σε κείνη.
«Είμαι βαθύτατα λυπημένη και απογοητευμένη απ’ όσα έχουν συμβεί εδώ», είπε σε δήλωσή της που διάβαζε η νομική φίρμα που την εκπροσωπεί, «αυτή θα μπορούσε να είναι μια πολύ χαρούμενη και συναρπαστική στιγμή για μας, ένα ζευγάρι, ώστε να κάνουμε όσα ονειρευόμασταν».
Κάθε τυχερός λαχνός πάνω από 10.000 δολάρια ελέγχεται στον Καναδά και ο κάτοχός του οφείλει να περάσει από συνέντευξη ώστε να εξακριβωθεί αν είναι ο νόμιμος κάτοχος του αποκόμματος. Θα μάθουμε τελικά σε ποιον θα επιδικαστούν τα λεφτά, όταν τελειώσει η δικαστική διαμάχη, μιας και ο Καναδάς δημοσιεύει τις φωτογραφίες των μεγάλων υπερτυχερών του…

Δημοσιεύθηκε στις 16 October 2017 | 11:00 pm


Πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία μαζεύοντας ελιές

Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα το πρωί 62χρονη από την Κάλυμνο όταν έπεσε από ελαιόδενδρο στο οποίο είχε ανέβει για να μαζέψει ελιές.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί στην περιοχή «Αργινώντα» της Καλύμνου.

Η γυναίκα πέφτοντας χτύπησε σε πέτρα και από το χτύπημα προκλήθηκε ακατάσχετη αιμορραγία.
Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης Καλύμνου δεδομένου ότι το συμβάν σημειώθηκε σε δυσπρόσιτη ορεινή περιοχή, προκειμένου να διακομιστεί η γυναίκα στο Νοσοκομείο του νησιού, όπου εκεί απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Δημοσιεύθηκε στις 16 October 2017 | 10:30 pm


Αποσύρεται από την κούρσα ηγεσίας της Κεντροαριστεράς ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Την απόφασή του να αποσυρθεί, για λόγους υγείας, από την κούρσα διεκδίκησης της ηγεσίας της Κεντροαριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος υποβλήθηκε πριν λίγα εικοσιτετράωρα σε εγχείρηση μηνίσκου, με την αποθεραπεία, η οποία απαιτεί μεταξύ άλλων και ακινησία, να είναι μακρά, μη επιτρέποντας στον βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης να συνεχίσει την προεκλογική του εκστρατεία.
Η δήλωση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου έχει ως εξής:

«Οι διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ενοποίηση των προοδευτικών δυνάμεων έχουν για την ελληνική κοινωνία μεγάλη πολιτική σημασία. Και είναι αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών και των αποφάσεων που έλαβαν η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΣΥ.
Θα μου επιτρέψετε να σημειώσω ότι είναι δικαίωση της πρότασής μου, που είχα καταθέσει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το 2015. Είναι δικαίωση όλων όσων στήριξαν με κόστος την ενότητα του ΠΑΣΟΚ.
Όπως γνωρίζετε, την Κυριακή 8 Οκτωβρίου, υποβλήθηκα σε χειρουργική επέμβαση στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών από τον Ορθοπεδικό Χειρούργο κ. Παναγιώτη Κοντοβαζαινίτη, με διάγνωση ρήξης μηνίσκου και χόνδρινης βλάβης γόνατος. Κατά τη νοσηλεία μου στην κλινική μου επισημάνθηκε ότι θα ήταν αναγκαίος ένας μήνας αποθεραπείας.
Την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου, κατά την διάρκεια της επανεξέτασής μου, κατέστη σαφές ότι λόγω της βλάβης που έχω υποστεί στον χόνδρο, θα χρειαστούν τουλάχιστον τρεις εβδομάδες για την αποθεραπεία και την πλήρη αποκατάσταση του χόνδρου, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στο μέλλον.
Είμαι υποχρεωμένος να ακολουθήσω τις ιατρικές συμβουλές.
Η αναγκαστική για μένα αυτή επιλογή δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω την προεκλογική μου προσπάθεια και εκστρατεία. Ευχαριστώ θερμά τον Ορθοπεδικό Χειρούργο κ. Παναγιώτη Κοντοβαζαινίτη και την οικογένειά μου για την αδιάκοπη στήριξή τους.
Εδώ και ενάμιση μήνα διατύπωσα με σαφήνεια τις θέσεις και τις προτάσεις μου. Με αυτό το πολιτικό πλαίσιο αναφοράς θα πορευθώ στην πρώτη γραμμή της συλλογικής προσπάθειας της Παράταξης πριν και μετά τις εκλογές. Ευχαριστώ θερμά τους 2300 πολιτικούς φίλους που εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου υπογράφοντας για την υποψηφιότητά μου, καθώς και όλους τους συμπολίτες μας που σε όλη την Ελλάδα στήριξαν και στηρίζουν την πολιτική μας πρόταση.
Η κοινή μας πορεία έχει παρελθόν, παρόν και ασφαλώς μέλλον. Είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε για την ενότητα και την προοπτική της Παράταξής μας. Για να γίνει η Παράταξή μας ο προοδευτικός πόλος αναφοράς, εμπιστοσύνης και αλλαγής στις επόμενες εκλογές.
Με τη συνολική στάση μας, τη συμπεριφορά μας, τις ιδέες μας και τις προτάσεις μας να τιμήσουμε τους χιλιάδες απλούς αγωνιστές του ΠΑΣΟΚ, που παρέμειναν στα δύσκολα και μαζί τους κρατήσαμε όρθια την Παράταξη. Εύχομαι καλή δύναμη στους συνυποψηφίους μου».

Δημοσιεύθηκε στις 16 October 2017 | 10:01 pm


Πανελλαδικός ταυτόχρονος δημόσιος θηλασμός στη Μεσσηνία

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας, την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017 διοργανώνει μια εκδήλωση – γιορτή για το μητρικό θηλασμό, τον Πανελλαδικό Ταυτόχρονο Δημόσιο Θηλασμό.
  Από τo 1992 καθιερώνεται διεθνώς ο εορτασμός της Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού από την WABA (Παγκόσμια συμμαχία για την προώθηση του θηλασμού), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και τη UNICEF, στις 1 – 7 Αυγούστου.
Σε αυτή τη γιορτή συμμετέχουμε για όγδοη συνεχόμενη χρονιά , μητέρες από διάφορες πόλεις της Ελλάδας, μέλη των ομάδων του Δικτύου μας, με σκοπό την προώθηση, υποστήριξη, ενημέρωση, ενθάρρυνση και ανταλλαγή πληροφοριών, σχετικά με το μητρικό θηλασμό, όχι μόνο ως λέξεις σε ένα φυλλάδιο ή σε μια ομιλία, αλλά εμπράκτως ως εικόνα και παρουσία «από μητέρα προς μητέρα». Παράλληλα θα μοιραστεί ενημερωτικό υλικό, θα γίνουν συζητήσεις και θα γνωριστούμε από κοντά!

Σας περιμένουμε λοιπόν και φέτος, μητέρες θηλάζουσες, μητέρες to be, με κοιλίτσες ή με σκέψη για κοιλίτσες, μητέρες πρώην θηλάζουσες, σύζυγοι και λοιποί φίλοι και συγγενείς, ελάτε να γιορτάσουμε!!!
Αν και ο θηλασμός είναι ελεύθερος και δεν υπακούει σε ωράρια, τα μωράκια που θα θέλουν να θηλάσουν γύρω στις 12.00 θα καταμετρηθούν στον Πανελλαδικό Ταυτόχρονο Δημόσιο Θηλασμό που θα γίνει την ίδια ώρα σε όλες τις πόλεις!
Ώρα προσέλευσης: 11.00
Ώρα καταμέτρησης: 12.00
Ώρα λήξης: 14:00
Η εκδήλωση διοργανώνεται για 4η συνεχή χρονιά από την ομάδα
ΜΕΣΣΗΝΙΑ: Oμάδα Εθελοντών Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού κ Mητρότητας
https://www.facebook.com/groups/thilasmosmesshnia/

Δημοσιεύθηκε στις 16 October 2017 | 10:00 pm


Πύρινη κόλαση στο Καρπενήσι - Στις αυλές των σπιτιών έφτασαν οι φλόγες

Στο σημείο πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών.
Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες στην μανία της φωτιάς έχει παραδοθεί μεγάλη έκταση του δάσους ενώ οι φλόγες παραμένουν ανεξέλεγκτες φτάνοντας έξω από τις αυλές των σπιτιών.

Δημοσιεύθηκε στις 16 October 2017 | 9:58 pm


ΒΙΝΤΕΟ - Απίστευτο ξύλο μεταξύ γυναικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Μπουνιές και κλωτσιές αντάλλαξαν δύο γυναίκες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αφορμή, για τον άγριο καυγά, φαίνεται πως ήταν η «απροσεξία» της γυναίκας με το συμπαθέστατο τετράποδο ζώο, να διασχίσει κάθετα την οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού. Εκείνη την στιγμή την οδό ανηφόρισε με το δίκυκλό της μια νεαρή κοπέλα με αποτέλεσμα να «πεταχτεί» σχεδόν μπροστά της. Στην συνέχεια η νεαρή κυρία, κατέβηκε να ζητήσει τον λόγο από την έτερη μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα και τα αίματα δεν άργησαν να ανάψουν. Μάλιστα, παρ’ ολίγον, το δίκυκλο που ήταν πεσμένο, θα «τσάκιζε» μία διερχόμενη νεαρή γυναίκα λόγο της απροσεξίας ενός διερχόμενου, που έτρεξε να συνδράμει σηκώνοντας το «αναμμένο» μηχανάκι από το οδόστρωμα.

 vjournalist.blogspot.gr

Δημοσιεύθηκε στις 16 October 2017 | 9:00 pm


ΦΩΤΟ - «Στέγνωσε» η λίμνη της Καστοριάς - Αποκαλύφθηκε ο πυθμένας της

«Στέγνωσε» η λίμνη της Καστοριάς - Αποκαλύφθηκε ο πυθμένας της (ΦΩΤΟ)
H συνεχιζόμενη ανομβρία του τελευταίου διαστήματος έχει προκαλέσει την αισθητή υποχώρηση της στάθμης του νερού στη λίμνη της Καστοριάς, αποκαλύπτοντας τον πυθμένα της λίμνης και βράχια σε πολλά σημεία.

Όπως μάλιστα αναφέρει το aboutkastoria.gr, που δημοσιεύει τις φωτογραφίες, αν κάποιος επισκεφτεί τη λίμνη μπορεί, πλέον, να περπατήσει επάνω σε αυτή!
Η ανομβρία "αποκάλυψε" μία παλιά κονσέρβα και τα πουλιά περπατούν εκεί όπου πριν από λίγο καιρό υπήρχε νερό.
Οι εικόνες με τους πελεκάνους που προσπαθούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες είναι σοκαριστικές.
Μάλιστα, ένα κοχύλι έκανε την εμφάνισή του στη λίμνη της Καστοριάς.
Δημοσιεύθηκε στις 16 October 2017 | 8:32 pmΔείτε αγγελίες στο Νομό Μεσσηνίας

Φιλικοί ιστότοποι:

tilegrafima.gr

ekklisiaonline.gr

7news.gr

Nea Smyrni Online

www.vimaorthodoxias.gr