Ειδήσεις &
Τοπικά Νέα

Ελλάδα   »   Ν. Μεσσηνίας   »   Κοπανακι    »    Ειδήσεις & Τοπικά ΝέαΠαρακαλώ προτείνετέ μας κάποιο rss-feed νέων για την πόλη/περιοχή Κοπανακι και εμείς θα το προσθέσουμε.


Δείτε αγγελίες στην πόλη/περιοχή Κοπανακι

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - «Ηθική και Υφάσματα»

Σας προσκαλούμε στην ομιλία που θα δώσει ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (UCL), κ. Chris Carey με θέμα:
«Ηθική και Υφάσματα»
την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 8μ.μ.
στο Αμφιθέατρο «Ν. Πολίτης» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με κατεύθυνση: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας.

Δημοσιεύθηκε στις 29 March 2017 | 9:10 am


ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΩΜΕΝ - Πώς θα εισπράξουν 1 δισ. ευρώ - Τελεσίγραφο 90 ημερών στους οφειλέτες

Ανακοινώθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για το 2017. Στόχος των δράσεων είναι η είσπραξη 1 δισ. ευρώ, εντός του 2017. Στο στόχαστρο του ΚΕΑΟ βρίσκονται πλέον και περίπου 1.190.000 οφειλέτες με χρέη κάτω των 5.000 ευρώ ο κάθε ένας, προερχόμενοι από το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ.
Πρώτος άξονας δράσεων του ΚΕΑΟ, για το 2017, είναι η αποτελεσματική ανάλυση του χαρτοφυλακίου οφειλών του ΚΕΑΟ.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται:
- Ανάπτυξη σχεδίου για τη διαχείριση της ένταξης από 01.01.2017 όλων των οφειλετών με μη ρυθμισμένες οφειλές στο ΚΕΑΟ.
- Ένταξη του συνόλου των μη ρυθμισμένων οφειλών από τους τ. ΦΚΑ (ΕΦΚΑ) στο ΚΕΑΟ σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
- Κατάρτιση αναλυτικού πλάνου ελέγχων του μητρώου οφειλετών.
- Διενέργεια ελέγχων ορθότητας και πληρότητας των στοιχείων μητρώου οφειλετών με διασταύρωση και άντληση στοιχείων από κάθε διαθέσιμη πηγή (Γ.Γ.Π.Σ., Γ.Ε.ΜΗ., ΕΛ.ΑΣ., Η.ΔΙ.Κ.Α., Εθνικό τυπογραφείο).
- Προσδιορισμός μοντέλου ροής πληροφορίας μεταξύ ΚΕΑΟ και ΕΦΚΑ για τη διαχείριση των μεταβολών-διορθώσεων στο μητρώο οφειλετών ΚΕΑΟ.
- Έκδοση  υπουργικής απόφασης, κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 108 του Ν. 4387/2016 (Α'85), σχετικά με τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 108 του ανωτέρω νόμου για το χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης.
- Θέσπιση διάταξης που προβλέπει την αναλογική εφαρμογή για τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ του άρθρου 15 του Ν. 4174/2013, (ΦΕΚ Α' 170), για λήψη πληροφοριών από τρίτους φορείς, ώστε να διευκολυνθεί ο έλεγχος της εισπραξιμότητας των οφειλών.
- Σύνταξη επικαιροποιημένων οδηγιών προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες για την εφαρμογή της διαδικασίας χαρακτηρισμού των ανείσπρακτων.
- Εφαρμογή διαδικασιών για το διαχωρισμό των ανείσπρακτων οφειλών, βάσει του άρθρου 108 του Ν. 4387/2016.
- Εντοπισμός συνυπεύθυνων εργοδοτών και συσχετιζόμενων επιχειρήσεων.
- Εφαρμογή μέτρου φραγής της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ.
- Ολοκλήρωση δοκιμαστικής εφαρμογής του συστήματος Risk Analysis, το οποίο θα αξιοποιηθεί για τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών, τη δημιουργία του προφίλ του οφειλέτη και τον καθορισμό του βαθμού επισφάλειας της οφειλής.
- Υλοποίηση του βιβλίου ανεπίδεκτων είσπραξης (λογισμικό).
Στόχοι είναι:
- Ολοκλήρωση μαζικών εντάξεων μη ρυθμισμένων οφειλών από τους τ. ΦΚΑ (ΕΦΚΑ) στο ΚΕΑΟ εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017.
- Διόρθωση και συμπλήρωση των στοιχείων μητρώου των οφειλετών του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε ποσοστό άνω του 90%.
- Διόρθωση και συμπλήρωση των στοιχείων μητρώου των οφειλετών των λοιπών τ. ΦΚΑ (πλην τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) σε ποσοστό άνω του 60%.
- Παραγωγή δοκιμίων λαθών εντός 40 ημερών από την ένταξη των οφειλετών στο ΚΕΑΟ.
- Χαρακτηρισμός οφειλών, ύψους 2 δισ. ευρώ, ως ανεπίδεκτων είσπραξης με εφαρμογή του άρθρου 108 του Ν. 4387/2016.
- Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος Ανάλυσης Επικινδυνότητας (Risk Analysis) έως 30/06/2017.
Δεύτερος άξονας δράσεων του ΚΕΑΟ, για το 2017, είναι η εντατικοποίηση μηχανισμών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών-αύξηση εσόδων.
Ειδικότερα:
- Αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων σε όλους τους οφειλέτες που θα ενταχθούν, σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 58039/3275/28.12.2016 Υπουργική Απόφαση.
- Καθιέρωση πάγιας εβδομαδιαίας επικοινωνίας της Κεντρικής με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες για παρακολούθηση της πορείας διεκπεραίωσης της αποστολής των ατομικών ειδοποιήσεων και για την παροχή οδηγιών/κατευθύνσεων.
- Εξαγωγή συνδυαστικών αναφορών σχετικά με τις παράλληλες ρυθμίσεις που τυχόν τηρούν οφειλέτες που έχουν ενταχθεί για μέρος των οφειλών τους σε ειδικές ρυθμίσεις.
- Επέκταση ελέγχου διατήρησης ειδικών ρυθμίσεων, πέραν των ρυθμίσεων, βάσει επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης.
- Δημιουργία διαδικασίας ελέγχου πλήθους και διατήρησης ρυθμίσεων υπευθύνων.
- Προγραμματισμός επισκέψεων σε κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία από ομάδα της Διεύθυνσης Διακανονισμού Οφειλών στο πλαίσιο υποστήριξης-εκπαίδευσης των Υπηρεσιών.
- Δημιουργία απαγορευτικού μηνύματος κατά την είσοδο των οφειλετών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες, σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν έχει αναγνώσει την ατομική ειδοποίηση που του έχει σταλεί ηλεκτρονικά.
- Προτροπή οφειλετών για εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
- Διενέργεια ημερίδων για την ενημέρωση επιχειρήσεων και λογιστών σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τις ρυθμίσεις.
- Καθορισμός μεθοδολογίας για την κατάταξη των οφειλετών ως προς την προτεραιότητα και την επιλογή του μέτρου κατά τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.
- Ολοκλήρωση σχεδιασμού των διαδικασιών συνεργασίας του ΚΕΑΟ με τη φορολογική διοίκηση για την άντληση των πληροφοριών οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.
- Υλοποίηση διασύνδεσης μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων του ΚΕΑΟ και της ΓΓΠΣ για την άντληση των πληροφοριών οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.
- Ολοκλήρωση προσαρμογών του λογισμικού του ΟΠΣ-ΙΚΑ στη λειτουργική περιοχή διακανονισμού οφειλών:
α) Δημιουργία τύπων ρύθμισης για τη διαχείριση των ειδικών ρυθμίσεων.
β) Δημιουργία αυτοματοποιημένων αναφορών (reports) για την παρακολούθηση της πορείας των ατομικών ειδοποιήσεων.
- Έλεγχος και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των επεκτάσεων λογισμικού της λειτουργικής περιοχής αναγκαστικών μέτρων για:
α) Παραγωγή μηνυτήριων αναφορών για τη μη καταβολή εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών για άθροισμα οφειλών από πράξεις επιβολής εισφορών (ΠΕΕ) ίσο ή μεγαλύτερο του χρηματικού ορίου των μηνυόμενων ποινικών αδικημάτων των 30.000 ευρώ.
β) Εκτέλεση αυτοματοποιημένων μηχανογραφικών ροών για την εξαγωγή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (παραγγελίες κατάσχεσης κινητών/ακινήτων και κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων), βάσει κριτηρίων επιλογής από το χρήστη και τυποποιημένων κανόνων επιλογής οφειλετών, οι οποίες θα χρεώνονται αυτόματα και ισόνομα στους συνεργαζόμενους δικαστικούς επιμελητές.
- Υλοποίηση Β' φάσης της εφαρμογής αποστολής ηλεκτρονικών κατασχετηρίων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων.
- Υλοποίηση διασύνδεσης με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την αναγγελία στοιχείων οφειλετών στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.
- Υλοποίηση διασύνδεσης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την αναγγελία στοιχείων οφειλετών στο πλαίσιο δημοσιοποίηση των στοιχείων μεγάλων οφειλετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4410/2016.
Στόχοι:
- Είσπραξη 1 δισ. ευρώ εντός του 2017.
- Αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων στους οφειλέτες που θα ενταχθούν μαζικά, βάσει της υπ. αριθμ. 58039/3275/28.12.2016 Υπουργικής Απόφασης εντός τριών μηνών από την ένταξη.
- Λήξη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εντός 70 ημερών, μετά από απώλεια ρύθμισης.
Τρίτος άξονας δράσεων είναι η ενίσχυση διοικητικής ικανότητας του ΚΕΑΟ:
- 'Αμεση στελέχωση των Υπηρεσιών με προσωπικό, μέσω μετακίνησης υπαλλήλων από τους τ. ΦΚΑ, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και τις προβλεπόμενες θέσεις.
- Επανεξέταση κατανομής του υφιστάμενου προσωπικού.
- Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων για την επιμόρφωση προσωπικού σε θέματα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
- Διενέργεια ημερίδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ανώτερων στελεχών των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
- Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (SQL Server, σταθμοί εργασίας, δικτυακός εξοπλισμός) για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας.
- Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας διαχείρισης βάσεων δεδομένων SQL Server.
- Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους οφειλέτες:
α) mobile εφαρμογές για τις υπηρεσίες «Προσωποποιημένη πληροφόρηση», «Πίνακας χρεών» και «Καρτέλα οφειλέτη» και β) ενημέρωση στοιχείων επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου.
- Σύνταξη ισολογισμού-απολογισμού οικονομικών ετών 2014, 2015 και 2016.
- 'Αμεση απόδοση των εσόδων στους δικαιούχους ΦΚΑ με την είσπραξη των οφειλών, μέσω ΔΙΑΣ και από ηλεκτρονικά κατασχετήρια με λογιστικοποίηση των εγγραφών σε καθημερινή βάση.
- Υποβολή στατιστικών δελτίων τριμηνιαίας και ετήσιας έρευνας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σε εφαρμογή των υπ. αριθμ. 11750/Γ1-1233/2.10.2014, Γ1-3/5.1.2015 και Γ1492/21.4.2015 εγκυκλίων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
- Παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2017.
- Τήρηση δεικτών αποτελεσμάτων ανά Περιφερειακή Υπηρεσία (με τριμηνιαία παρακολούθηση).
- Επανεξέταση εσωτερικών ροών εργασίας και ανασχεδιασμός διαδικασιών, όπου κριθεί απαραίτητο.
- Σύνταξη πρότασης για αναδιοργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας και την αποτελεσματική διαχείριση του αυξημένου όγκου οφειλετών.

Δημοσιεύθηκε στις 29 March 2017 | 9:03 am


Επιδημία ιλαράς στην Ευρώπη

«Καμπανάκι» από τον ΠΟΥ για εντατικοποίηση των εμβολιασμών

Επιδημία ιλαράς πλήττει την Ευρώπη, από τη Γαλλία μέχρι την Ουκρανία, λόγω του ανεπαρκούς εμβολιασμού του πληθυσμού, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Ο ΠΟΥ κατέγραψε "περισσότερα από 500 κρούσματα" στην Ευρώπη, από τα οποία τα 474 σε επτά χώρες: τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελβετία, τη Γερμανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία. Η Ιταλία, όπου έχουν καταγραφεί πάνω από τα μισά κρούσματα (283) και η Ρουμανία, με 17 νεκρούς από τον Ιανουάριο του 2016, είναι οι δύο χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο.
Η ιλαρά, μια ιογενής λοίμωξη ιδιαίτερα μεταδοτική, που συνοδεύεται από υψηλό πυρετό και ερυθηματώδες εξάνθημα, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 134.000 ανθρώπους σε όλον τον κόσμο το 2015. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν παιδιά κάτω των 5 ετών.
Για την πρόληψη της ιλαράς υπάρχει ένα "ασφαλές και αποτελεσματικό" εμβόλιο, υπενθύμισε ο ΠΟΥ. Δυστυχώς όμως στις επτά χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο στην Ευρώπη το ποσοστό εμβολιασμού του πληθυσμού είναι μικρότερο του 95%, του ορίου που θεωρείται απαραίτητο να ξεπεραστεί για να εξαλειφθεί η επιδημία.
"Ενώ προοδεύαμε με συστηματικό τρόπο προς την εξάλειψη της ασθένειας τα δύο τελευταία χρόνια, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό να βλέπουμε ότι τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται στην Ευρώπη, είπε η Σουζάνα Γιάκαμπ, η διευθύντρια του τομέα της Ευρώπης στον ΠΟΥ.
Στις φτωχότερες χώρες του κόσμου το κόστος του εμβολίου παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο για τον εμβολιασμό των κατοίκων, αλλά στην Ευρώπη το πρόβλημα έγκειται μάλλον στον σκεπτικισμό που εκφράζουν ορισμένοι για τα εμβόλια, εκτιμά ο ΠΟΥ


ethnos.gr

Δημοσιεύθηκε στις 29 March 2017 | 9:00 am


ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ !!! ΒΙΝΤΕΟ-ΣΟΚ: Άνοιξαν πύθωνα 7 μέτρων και βρήκαν το πτώμα 25χρονου στο στομάχι του!


pithonas25
Ένας από τους γείτονες έφερε ένα μεγάλο μαχαίρι και αφού σκότωσαν το φίδι, το άνοιξαν στη μέση

Σαφώς και δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους, οι κάτοικοι ενός χωριού, στο νησί Σουλαουέσι της Ινδονησίας, όταν βρήκαν τον αγνοούμενο φίλο τους μέσα σε… έναν πύθωνα!
Ο 25χρονος Ακμπαρ χάθηκε το απόγευμα της Κυριακής πηγαίνοντας να μαζέψει φοινικέλαιο. Το επόμενο απόγευμα, φίλοι και συγγενείς, είδαν έναν τεράστιο πύθωνα στην αυλή του σπιτιού του Ακμπάρ.
Ένας από τους γείτονες έφερε ένα μεγάλο μαχαίρι και αφού σκότωσαν το φίδι, το άνοιξαν στη μέση.
Από μέσα έπεσε ολόκληρο το πτώμα του άτυχου 25χρονου, ο οποίος είχε ξεψυχήσει από ασφυξία μέσα στο στομάχι του φιδιού, το οποίο ως γνωστόν καταπίνει τα… γεύματά του ζωντανά (όταν έχει τη δυνατότητα) και ολόκληρα.

Δημοσιεύθηκε στις 29 March 2017 | 8:50 am


Δίνει τη μεγάλη μάχη με τον καρκίνο ο Στάθης Ψάλτης

Δίνει τη μεγάλη μάχη με τον καρκίνο ο Στάθης Ψάλτης
Όταν εισήχθη στο νοσοκομείο, η νόσος ήταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο και η μάχη του είναι άνιση, λένε οι γιατροί

Αργά και δύσκολα, σχεδόν βασανιστικά, κυλούν οι ώρες της νοσηλείας του Στάθη Ψάλτη στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας».
Ο δημοφιλής ηθοποιός, παρότι καταβεβλημένος από την σκληρή μάχη που δίνει τις τελευταίες δύο εβδομάδες από τον 6ο όροφο του ογκολογικού νοσοκομείου με τον καρκίνο, δέχεται με υπομονή και σθένος τις ανακουφιστικές ιατρικές παρεμβάσεις.
Η πάλη με τον καρκίνο του πνεύμονα -με αυτή τη μορφή της νόσου διαγνώστηκε ο 66χρονος καλλιτέχνης- είναι σε πολλές περιπτώσεις δύσκολη, συχνά δε και άνιση. Τα τελευταία δε χρόνια οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα περιστατικά της μορφής αυτής του καρκίνου έχουν αυξηθεί, με το κάπνισμα να ευθύνεται σχεδόν για το 85% των νεοπλασμάτων του πνεύμονα.
Όπως μεταδίδει το protothema.gr, όταν ο αγαπητός ηθοποιός εισήχθη στο αντικαρκινικό νοσοκομείο βρισκόταν ήδη αντιμέτωπος με βαριά και προχωρημένη μορφή της νόσου, γεγονός που δεν άφησε -και δεν αφήνει- ιδιαίτερο περιθώριο από ιατρικής πλευράς.
Η εξέλιξη της νόσου ακύρωσε στην πράξη τη χειρουργική θεραπεία, αφήνοντας στους ειδικούς ενεργά τα «όπλα» της χημειοθεραπείας και της ακτινοβολίας. Οι γιατροί δεν έχουν αποφασίσει ακόμη τι θα ενεργοποιήσουν, προσπαθώντας να σταθμίσουν την εύθραυστη κατάσταση του οργανισμού του ασθενή και το όποιο όφελος ή και τη βλάβη από τις χημειοθεραπείες ή τις ακτινοβολίες.
Πρώτο Θέμα

Δημοσιεύθηκε στις 29 March 2017 | 8:39 am


Αντιμέτωπος με ισόβια για εγκληματική οργάνωση ο Α. Σώρρας

Σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα, η απάτη συνίσταται στο ότι έπειθε τους πολίτες να μην καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στο Δημόσιο και στις Τράπεζες με αποτέλεσμα να υποστούν βλάβη. 

Για σωρεία κακουργηματικών πράξεων διώκεται ο Αρτέμης Σώρρας και 7 στενοί του συνεργάτες, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευγενία Αυλίδου.

Σε βάρος του Σώρρα μάλιστα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τον ανακριτή, έπειτα από αίτημα της Εισαγγελέως αφού εκτός της βαρύτητας των αδικημάτων που του αποδίδονται, ο επικεφαλής της Ελλήνων Συνέλευσις θεωρείται ύποπτος φυγής, ενώ εξακολουθεί να είναι φυγόποινος, μετά την καταδίκη του από δικαστήριο της Πάτρας σε ποινή κάθειρξης 8 ετών χωρίς αναστολή.

Την ίδια ώρα η σύζυγος του Αρτέμη Σώρρα που έχει εξαφανιστεί και αυτή, εμφανίζεται ότι είναι έτοιμη να παραδοθεί.

«Το μόνο που συζητήθηκε είναι το ενδεχόμενο εμφάνισης της συζύγου, η οποία είναι και μητέρα τεσσάρων παιδιών. Η μητέρα θέλει να υπερασπιστεί τον εαυτό της, όπως και ο Αρτέμης Σώρρας σε δεύτερο βαθμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του ζεύγους, κ. Βασίλης Νουλέζας.

Όσον αφορά τις νέες κατηγορίες που αποδίδονται στον Αρτέμη Σώρρα σε βαθμό κακουργήματος είναι:

Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα απάτης και τετελεσμένη κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου (Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου) και Τραπεζών με την επιβαρυντική περίσταση του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Τα πλημμελήματα που, κατά περίπτωση, τους αποδίδονται είναι: Διασπορά ψευδών ειδήσεων,πρόκληση ή διέγερση σε διάπραξη κακουργημάτων ή πλημμελημάτων κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, ψευδής καταμήνυση,ψευδορκία μάρτυρα και ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα.

Ανυπολόγιστα τα χρέη σε όλη την Ελλάδα 

Σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα, η απάτη συνίσταται στο ότι έπειθε τους πολίτες να μην καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στο Δημόσιο και στις Τράπεζες με αποτέλεσμα να υποστούν βλάβη. 


Ενδεικτικά, αναφέρεται πως από την μη καταβολή οφειλών 115 οφειλετών προς το ΙΚΑ το ποσό ανέρχεται στα 4 εκατ. 700 χιλ. ευρώ.

Σε πανελλαδικό επίπεδο τα χρέη είναι ανυπολόγιστα καθώς μόνο τα μέλη της "Ελλήνων Συνέλευσις" είναι 12 χιλιάδες ενώ είναι αόριστος ο αριθμός των υποστηρικτών.

Όσον αφορά τα περίφημα ομόλογα της Ανατολής, τα οποία ο Σώρρας πρόσφερε για να διαγραφεί το χρέος της χώρας , η εισαγγελική λειτουργός αναφέρει σύμφωνα με πληροφορίες πως η Τράπεζα της Ανατολής είχε εξαγοραστεί από την Εθνική Τράπεζα αρχές του 20ου αιώνα.

Οι μετοχές αυτές, σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα έχουν μόνο συλλεκτική αξία και μηδενική πραγματική. Πωλούνται δε στο διαδίκτυο προς 75 ευρώ η μία.

Όταν έγινε η μεταβίβαση της Τράπεζας Ανατολής, ακυρώθηκαν όλες οι μετοχές και οι παλαιοί νόμιμοι δικαιούχοι αυτών απαίτησαν ως αποζημίωση για κάθε μία 200 κατοχικές δραχμές.

Αργότερα, με το νόμο 18/1944 η νέα δραχμή ορίστηκε ότι ισοδυναμεί με 50 δισεκατομμυρια της κατοχικής.


real.gr

Δημοσιεύθηκε στις 29 March 2017 | 8:20 am


ΒΙΝΤΕΟ - Τι έγκλημα κάναμε ρε παιδιά;

Ποια είναι η εγκληματική μας ενέργεια;”, αναρωτιέται η συνεργάτης του Αρτέμη Σώρρα, Βίκυ Χαραλάμπους, σε βάρος της οποίας έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της “Ελλήνων Συνέλευσις”, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA, τόνισε: “Ποια είναι η εγκληματική μας ενέργεια; Ότι λέμε στον κόσμο ότι έχει περιουσία και πρέπει να την απαιτήσει;
Το ότι το κράτος μας κρύβει την αλήθεια;
Το ότι υπάρχουν δεδομένα και περιουσίες, τις οποίες κανένας δεν γνώριζε μέχρι σήμερα, μέχρι που τα βγάλαμε στον αέρα; Βγάλαμε μια αλήθεια στον αέρα...”.

Δημοσιεύθηκε στις 29 March 2017 | 8:16 am


Σοκ στη Γλυφάδα: 16χρονη μαθήτρια κρεμάστηκε στη ντουλάπα του σπιτιού της

Η νεαρή κοπέλα βρέθηκε κρεμασμένη με μαντήλι από το πόμολο της ντουλάπας

Τραγωδία σημειώθηκε στη Γλυφάδα, καθώς ένα κορίτσι 16 ετών, βρέθηκε στις 16:00 το απόγευμα της Δευτέρας κρεμασμένο στο δωμάτιο του. Η νεαρή κοπέλα βρέθηκε κρεμασμένη με μαντήλι από το πόμολο της ντουλάπας.
Τους γονείς της μαθήτριας ειδοποίησε η καθηγήτρια που της έκανε ιδιαίτερο μάθημα, όταν χτύπησε το κουδούνι και η πόρτα δεν άνοιξε ποτέ.
Η Αστυνομία ερευνά κατά πόσο πρόκειται για αυτοκτονία ή, η μαθήτρια έπεσε θύμα διαδικτυακού παιχνιδιού «choking game» που έχει γίνει τελευταία μόδα. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο παίκτης δένεται στο λαιμό με ένα σκοινί μέχρι να ζαλιστεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικές Αρχές κατέσχεσαν τον προσωπικό της υπολογιστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν το τραγικό συμβάν είναι απόρροια αυτής της διαδικτυακής «τρέλας» ή αν πρόκειται για αυτοκτονία. Σύμφωνα με πληροφορίες η μαθήτρια έπαιζε το συγκεκριμένο παιχνίδι στο διαδίκτυο.
Οικείοι της, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το τοπικό vimaonline.gr που μεταδίδει ειδήσεις από τα νότια προάστια, αποδίδουν τον τραγικό θάνατο ίσως και σε δυστύχημα κατά τη διάρκεια του «παιχνιδιού». Όπως αναφέρουν, η κοπέλα ήταν γενικά χαρούμενη και δεν αντιμετώπιζε ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ πρόσφατα είχε πραγματοποιήσει ταξίδι στο εξωτερικό.
Για αυτό το λόγο η αστυνομία πήρε το laptop της κοπέλας προκειμένου να προχωρήσει σε περαιτέρω έρευνα. Επίσης ερευνώνται και πρόσφατες γραπτές εκθέσεις της, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια που οδήγησαν είτε στο απονενοημένο διάβημα είτε στη συμμετοχή της στο διαδικτυακό «παιχνίδι».
Το choking game αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο.
Στο συγκεκριμένο παιχνίδι κάποιος θεωρείται ότι λαμβάνει μέρος είτε μετά από πρόκληση κάποιου τρίτου, είτε από περιέργεια για την αίσθηση μιας κατάστασης λιποθυμίας ή ημιλιποθυμίας ή ακόμα και μια εμπειρία πολύ κοντινή στον θάνατο. Επίσης, υπάρχει μια πεποίθηση ότι προκαλεί μια αίσθηση ευφορίας.

Δημοσιεύθηκε στις 29 March 2017 | 8:09 am


ΜΕΣΣΗΝΙΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ»

Το Κ.Ε.Κ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης «ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ» ανακοινώνει την έναρξη των μαθημάτων στην Ανδρούσατην Κυριακή2/04/2017και ώρα 10:00π.μ. στο χώρο του Γυμνασίου και στη Στέρνα την ίδια ημέρα στο δημοτικό σχολείο και ώρα 4:00 μ.μ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των κατά τόπους μαθημάτων είναι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  (ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ)

HMEΡOMHNIA    ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ    ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 02-04-17    ΠΡΩΙ 10:00-15:00    ΑΝΔΡΟΥΣΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 02-04-17    ΑΠΟΓΕΥΜΑ 16:00-21:00    ΣΤΕΡΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 08-04-17    ΑΠΟΓΕΥΜΑ 16:00-21:00    ΠΕΤΑΛΙΔΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 02-04-17    ΠΡΩΙ  10:00-15:00    ΚΟΡΩΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 02-04-17    ΑΠΟΓΕΥΜΑ16:00-21:00    ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 12-04-17    ΑΠΟΓΕΥΜΑ 16:00-21:00    ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22-04-17    ΠΡΩΙ 10:00-15:00    ΚΟΡΥΦΑΣΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22-04-17    ΑΠΟΓΕΥΜΑ 16:00-21:00    ΧΩΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23-04-17    ΠΡΩΙ 10:00-15:00    ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23-04-17    ΑΠΟΓΕΥΜΑ 16:00-21:00    ΦΙΛΙΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26-04-17    ΑΠΟΓΕΥΜΑ 16:00-21:00    ΑΛΑΓΟΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 30-04-17    ΠΡΩΙ 10:00-15:00    ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 30-04-17    ΑΠΟΓΕΥΜΑ 16:00-21:00    ΔΩΡΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 08-05-17    ΠΡΩΙ 10:00-15:00    ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα ολοκληρωθεί με τριήμερο πρωινό σεμινάριο στη Καλαμάτα 9-11 Μαΐου στο ΚΕΚ ΠΕ Μεσσηνίας.

Δημοσιεύθηκε στις 29 March 2017 | 8:00 am


Με το πενάκι του ΚΥΡ


Δημοσιεύθηκε στις 29 March 2017 | 7:44 am


ΣΤΕΡΕΨΕ Η ....ΑΓΕΛΑΔΑ !!! ΟΛΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ !!! Χρέη - φωτιά 30 δισ. στα ασφαλιστικά ταμεία


Χρέη - φωτιά 30 δισ. στα ασφαλιστικά ταμεία

Ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο οι εργοδότες και ασφαλισμένοι που χρωστούν στα ταμεία, ουσιαστικά στο νέο φορέα, τον ΕΦΚΑ. 

Το ποσό των ληξοπρόθεσμων οφειλών φτάνει τα 30 δις ευρώ. Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) που διαχειρίζεται πλέον όλες τις οφειλές ( και αυτές κάτω των 5.000 ευρώ) στοχεύει σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του να εισπράξει 1 δις. ευρώ από τα 22 εντός του 2017.
 
Οι νέοι οφειλέτες ( κάτω των 5.000 ευρώ ) που διαβιβάστηκαν στο Κέντρο είσπραξης ξεπερνούν το 1κ. Οι οφειλές  τους θα έρθουν να προστεθούν στις ήδη ενταγμένες οφειλές, οι οποίες στο τέλος του 2016 ήταν στο ύψος των 17,5 δισ. ευρώ για 314.917 οφειλέτες. Είναι εμφανές ότι πρόκειται για πολύ μεγάλο όγκο οφειλών η διαχείριση των οποίων απαιτεί εντατικές προσπάθειες για την τήρηση ενός έγκυρου μητρώου οφειλετών, την ενημέρωση των οφειλετών, τον διαχωρισμό των ανείσπρακτων και την επιβολή της αναγκαστικής είσπραξης.

Με δεδομένο ότι δεν έχει καταμετρηθεί το συνολικό ύψος των οφειλών που μεταφέρθηκαν αναμένεται το σύνολο των οφειλών να ξεπεράσει τα 22 δις.Το ΚΕΑΟ θα εντείνει την πίεση προς του οφειλέτες με αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων και λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εντός 70 ημερών μετά από απώλεια της ρύθμισης.  Το 2016 το ΚΕΑΟ προχώρησε σε εφαρμογή 37.570 ηλεκτρονικών κατασχετηρίων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι 23.791 το 2015.
Από την έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. και μέχρι το τέλος του 2016 έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. συνολικά 132.923 οφειλέτες από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (περίπου το 26% των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Από τον ΟΑΕΕ έχουν ενταχθεί 136.678 οφειλέτες με οφειλές από 5.000 έως 15.000 ευρώ και από 40.000 ευρώ και άνω. Από τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ έχουν ενταχθεί αντίστοιχα 57.066 και 2.903 οφειλέτες.
Μέσα στο 2016 εντάχθηκαν στο Κ.Ε.Α.Ο. 48.677 νέοι οφειλέτες με συνολικές οφειλές ύψους 824.134.539 ευρώ (κύρια οφειλή και πρόσθετα τέλη).
Από τους 40.142 οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο. που απώλεσαν την ρύθμιση του Ν.4321/2015, οι 5.232 έχουν υπαχθεί στην πάγια.
Στο τέλος του 2016 οι ενεργές ρυθμίσεις είναι συνολικά 47.492 και το ρυθμισμένο ποσό 1.784.681.781 ευρώ.
Το συνολικό ποσό των εισπράξεων που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2016 ανέρχεται σε 820.159.471 ευρώ.
Το 53% των συνολικών εισπράξεων προέρχεται από καταβολές δόσεων ρυθμίσεων, ενώ το 47% εισπράχθηκε από καταβολές εκτός ρυθμίσεων.
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι εισπράξεις που έγιναν το 2016 στο Κ.Ε.Α.Ο. Το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων έγινε για οφειλές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (90,49%), οι οποίες είναι και το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. Το 7,65% των εισπράξεων αφορά οφειλές προς τον ΟΑΕΕ, ενώ για τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 1,20% και 0,65%.
Οι συνολικές εισπράξεις εντός του 2016 παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Σε σχέση με το 2015 σημειώθηκε αύξηση των εισπράξεων κατά 29,6%.
Σημαντική αύξηση της τάξεως του 48,24% παρατηρείται στις εισπράξεις εκτός ρυθμίσεων (382.554.817 ευρώ το 2016 έναντι 258.066.164 ευρώ το 2015). Επίσης, κατά 16,77% αυξήθηκαν οι εισπράξεις από ρυθμίσεις (437.604.654 ευρώ το 2016 έναντι 374.765.106 ευρώ το 2015).

Δημοσιεύθηκε στις 29 March 2017 | 12:05 am


42ο ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΚ ΟΤΕ ΝΔ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων & Συνταξιούχων ΟΤΕ νομού Αρκαδίας, συνδιοργανώνει, από κοινού, με την  Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο Τρίπολης, το 42ο Προσυνέδριο των Πολιτιστικών Κέντρων ΟΤΕ Νοτιοδυτικής Ελλάδας, στην Τρίπολη την 31/3 & 1/4/2017, με θέμα «Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Σύγχρονη Ελλάδα».
Τις συνεδριακές εργασίες θα πλαισιώσουν δράσεις που
στοχεύουν στην ανάδειξη της πολιτισμικής συνέχειας, από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, στην περιοχή της Αρκαδίας. Ειδικότερα:
Την Παρασκευή 31-3-2017, ώρα 20.00, στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο, θα γίνει,  με ελεύθερη είσοδο,  η προβολή της ταινίας του Αρκαδικής καταγωγής σκηνοθέτη κ. Αλ. Παπαηλίου «Πατρίδα είναι η παιδική ηλικία», παρουσία του ιδίου.
Το  Σάββατο, 1-4-2017, ώρα 11.00  στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο, θα μιλήσει ο ιδρυτής του Αρκαδικού Μουσείου Τέχνης & Ιστορίας με θέμα «Η σημασία της Αρκαδίας, από την αρχαιότητα, ως σήμερα», ενώ θα έχει προηγηθεί επίσκεψη -ξενάγηση των συνέδρων στον αρχαιολογικό χώρο της Τεγέας και το βραβευμένο Μουσείο της Αλέας Τεγέας.

Δημοσιεύθηκε στις 29 March 2017 | 12:03 am


Ξέχασαν τα τέλη και τις εισπράξεις

Εδώ και 4 (!) χρόνια οι κυβερνήσεις «ξέχασαν» να βγάλουν μια Κοινή Υπουργική Απόφαση για να εισπράττουν από όλα τα σκάφη αναψυχής, μήκους 7 μέτρων και άνω, «Τέλος Παραμονής και Πλόων»!
 
Αυτό αποκαλύπτεται σε απάντηση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε ερώτηση, που κατέθεσαν, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Πλακιωτάκης και Μ. Κόνσολας.
Αυτή η παράλειψη, επιχειρείται να δικαιολογηθεί από το Υπουργείο, αναφέροντας στην απάντησή του ότι η εν λόγω ΚΥΑ δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα διότι το Τέλος «αφορούσε όλα τα πλοία της προαναφερθείσας κατηγορίας, που πλέουν, ελλιμενίζονται ή αγκυροβολούν στα ελληνικά χωρικά ύδατα», γεγονός, που- κατά υπουργείο- ερευνάται από την ΕΕ εάν συνιστά παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν εκδόθηκε ποτέ. Το Υπουργείο Ναυτιλίας απαντώντας στις 31 Ιανουαρίου 2017 στην παραπάνω ερώτηση αποκαλύπτει ότι:
«(…) Το τέλος (Τέλος Παραμονής και Πλόων- Τ.Π.Π) επιβαλλόταν σε όλα τα σκάφη αναψυχής, ιδιωτικά και επαγγελματικά, και η επιβολή του θα άρχιζε από την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. Η εν λόγω ΚΥΑ δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα (…)»
Μήπως κάποιος ή κάποια βουλευτής μπορεί να ρωτήσει πότε επιτέλους θα αρχίσει να πληρώνεται αυτό το Τέλος; Λέμε τώρα...


PIREAS2DAY.GR

Δημοσιεύθηκε στις 28 March 2017 | 11:30 pm


ΑΦΙΕΡΩΜΑ στην Michèle Mouton της Μεσσηνίας !!! Γυναικεία επιχειρηματικότητα στο χώρο του συνεργείου

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ !!!

Γυναικεία επιχειρηματικότητα στο χώρο του συνεργείου
 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ "

Η γυναικεία παρουσία στον επισκευαστικό χώρο δεν είναι ταμπού αλλά επιχειρηματικότητα που αξίζει να αναδειχτεί. 

Στο τεύχος της έντυπης έκδοσης φιλοξενούμε τη Σία Κατσιγιάννη και στο επόμενο την κόρη της Μ. Πολυχρονοπούλου. 
Κάποτε πιστοποιήσαμε στην Αεριοκίνηση μητέρα & κόρη. 
Πήγαμε και τις βρήκαμε στην... Γλυφάδα λίγο έξω από την Πύλο και τους πήραμε συνέντευξη.
Η εφημερίδα «Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου» στα πλαίσια σειράς άρθρων που έχει δημοσιεύσει με την ενασχόληση των γυναικών στο χώρο του αυτοκινήτου και με βάση τα μικρά ποσοστά διείσδυσης συνεχίζει με συνεντεύξεις γυναικών στην Επιχείρηση - Συνεργείο.

Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς και πως προέκυψε η ενασχόληση σας με το αυτοκίνητο και από πια ηλικία;

Γεια σας, είμαι η Αθανασία (Σία) Κατσιγιάννη και είμαι από την Πύλο Μεσσηνίας.
Η ενασχόλησή μου με το αυτοκίνητο προέκυψε κυρίως λόγω του επαγγέλματος του συζύγου μου τα τελευταία 25+ χρόνια. 
Ο άντρας μου, Ηλίας Πολυχρονόπουλος, μηχανικός αυτοκινήτων στο επάγγελμα από την ημέρα που γνωριστήκαμε με είχε πάντα μαζί του, εκτός από γυναίκα του, και βοηθό στη δουλειά του καθημερινά μιας και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να τον βοηθάω και να ασχολούμαι με το αντικείμενο, αν και πιστεύω πως μου άρεσε από πάντα.
 Έτσι πολύ γρήγορα έμαθα τη χρήση των εργαλείων και βέβαια κάθε κομμάτι που απαρτίζουν έναν κινητήρα.

Έχετε σπουδάσει το επάγγελμα του μηχανικού Αυτοκινήτων;

Όχι, δεν έχω σπουδάσει το επάγγελμα του μηχανικού Αυτοκινήτων και οι γνώσεις μου πάνω στο αυτοκίνητο είναι εμπειρικές και μόνο, και τελευταία παρακολουθώ διάφορα σεμινάρια που γίνονται από την ομοσπονδία μας μαζί με την κόρη μου.

Είστε μία από τις πολύ λίγες γυναίκες στην Ελλάδα που εργάζεστε σαν μηχανικός αυτοκινήτων. Πόσο σκληρή θεωρείτε ότι είναι η συγκεκριμένη δουλειά για μια γυναίκα σε ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα;

Βασικά θα ήταν υπερβολή αν έλεγα ότι το επάγγελμά μου είναι μηχανικός αυτοκινήτων. Η δουλειά μου είναι καθημερινά μέσα στο συνεργείο βοηθώντας τον άντρα μου στις επισκευές στο ρόλο του «μαστορόπουλου» θα έλεγα, δίνοντάς του τα εργαλεία, κρατώντας το χώρο καθαρό και τα εργαλεία στη θέση τους. Στις καθημερινές μου υποχρεώσεις είναι, η εύρεση των κατάλληλων και ως επί το πλείστον οικονομικότερων ανταλλακτικών, οι παραγγελίες και παραλαβές, η εξυπηρέτηση πελατών στο πρατήριο καυσίμων που βρίσκεται στον ίδιο χώρο, η τιμολόγηση, και κάποιες φορές όταν λείπει ο μάστορας κάνω κάποιες εργασίες που είναι εφικτές για μένα μέσα στο συνεργείο. Η συγκεκριμένη δουλειά δε νομίζω πως είναι σκληρή γιατί είναι ανδροκρατούμενο επάγγελμα, αλλά λόγω της ίδιας της δουλειάς, λόγω βάρους ή δύναμης θα έλεγα…όμως σήμερα η τεχνολογία έχει πάει τόσο μπροστά που υπάρχουν μηχανήματα που μας λύνουν τα χέρια.. άλλωστε υπάρχουν και αδύναμοι άντρες και δυνατές γυναίκες, δε συμφωνείτε; Η τεχνολογία των αυτοκινήτων και γενικά πια των μηχανημάτων έχει προχωρήσει τόσο πολύ που αυτό που χρειάζεται κυρίως είναι μυαλό και γνώσεις πάνω στο αντικείμενο και όχι δύναμη.
gynaikeia epix img3Συνεργείο και πρατήριο υγρών καυσίμων  στη Γλυφάδα (Πύλος Μεσσηνίας)

Ποιες είναι και αν υπήρξαν επιπρόσθετες δυσκολίες μέχρι τώρα, λόγω φύλλου;

Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες κυρίως θα έλεγα από τον ίδιο τον μάστορα ο οποίος ξεχνάει πολλές φορές ότι είμαι γυναίκα και έχει περισσότερες απαιτήσεις από μένα θεωρώντας δεδομένο ότι αυτό που μου ζητάει το γνωρίζω ή ότι μπορώ να το κάνω. Και καμιά φορά και οι ίδιοι οι πελάτες όταν τους ρωτάω πως μπορώ να τους εξυπηρετήσω είναι διστακτικοί και αποφεύγουν αλλά στο τέλος τους αποδεικνύω ότι κάνουν λάθος και με εμπιστεύονται.

Ποια είναι η καλύτερή σας στιγμή από την μέχρι τώρα πορείας σας σε μία δουλειά, που κατά την κοινωνία μας ανήκει στους άντρες;

Οι καλύτερές μου στιγμές είναι όταν οι άλλοι μου λένε «δε μπορείς» και το πείσμα μου να τα καταφέρω υπερνικά όλα τα εμπόδια!

Υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες μετανιώσατε που ασχοληθήκατε με το χώρο επισκευής αυτοκινήτων;

Όχι, δε μετάνιωσα ούτε για μια στιγμή, αγαπώ τη δουλειά μου, αγαπώ τη μουτζούρα, και δε μετάνιωσα ποτέ που ασχολήθηκα τελικά με το χώρο αυτό! Άλλωστε η δουλειά αυτή εξελίχθηκε σε επιστήμη που εμένα προσωπικά μου φαίνεται αστείρευτη και όπως ο γιατρός πρέπει να διαβάζει για κάθε νέα ασθένεια που παρουσιάζεται, φροντίζοντας να δίνει ζωή στον ασθενή του, έτσι ακριβώς και ο μάστορας καθημερινά φροντίζει να ενημερώνεται και να ανακαλύπτει ότι έχει σχέση με το κομμάτι που λέγεται αυτοκίνητο – συνεργείο βρίσκοντας λύση στις όποιες δυσλειτουργίες του εκάστοτε οχήματος, είτε λέγεται αυτοκίνητο, τρακτέρ, μοτό ή ακόμα ακόμη και αλυσοπρίονο. Εμένα προσωπικά πάντως με συναρπάζει το γεγονός πως μια μηχανή μπορεί να κάνει απίστευτα πράγματα!

Οι άντρες επισκευαστές σας έχουν αποδεχτεί ή αντιμετωπίζεστε με κάποια καχυποψία;

Νομίζω πια πως όπως οι άντρες γίνονται κομμωτές, σεφ, νηπιαγωγοί, έτσι έχουν αποδεχτεί και το γεγονός ότι μια γυναίκα μπορεί να βρίσκεται μέσα σε ένα συνεργείο και να τα καταφέρνει εξίσου καλά μ αυτούς! Στα σεμινάρια που πάω δεν έχω νιώσει ποτέ κάποιο άσχημο συναίσθημα καχυποψίας και ίσα ίσα με αντιμετωπίζουν πολύ φιλικά και ζητούν την άποψη μου όπως επίσης είναι και πρόθυμοι να βοηθήσουν.

Τρέχετε σε αγώνες αυτοκινήτων. Τι ακριβώς είδους και μετατροπές γίνονται από εσάς και με τι κριτήρια; Τελικά οι αγώνες είναι hobby ή πάθος;

gynaikeia epix img1
Ναι, τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι αγώνες είναι το hobby όλης της οικογένειας το οποίο μας «έδεσε» ακόμα περισσότερο και λειτουργούμε όλοι μαζί σαν ομάδα. Δε ξέρω για τους υπόλοιπους, αλλά, για μένα οι αγώνες είναι πάθος, είναι αγάπη γι αυτό που κάνω είτε κάθομαι δεξιά σαν συνοδηγός του άντρα μου είτε κάθομαι στο αριστερό backet σαν οδηγός του πισωκίνητου starlet μας. Οι μετατροπές γίνονται από τον άντρα μου, Πολυχρονόπουλο Ηλία, ο οποίος σαφώς έχει την εμπειρία και την γνώση για όλα αυτά και εγώ έχω αναλάβει το ρόλο του βοηθού, και όλο το υπόλοιπο κομμάτι που χρειάζεται για να πάρει εκκίνηση το αγωνιστικό.

Έχετε μια κόρη που ακολούθησε το επάγγελμά σας. Μυήσατε την κόρη σας να ασχοληθεί ή το επέλεξε μόνη της;

Έχω δύο κόρες, τη Δήμητρα, φοιτήτρια διοίκησης επιχειρήσεων στο ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ η οποία ασχολείται όταν είναι μαζί μας κυρίως με δουλειές του γραφείου και την Μαρία , η οποία τελείωσε ως μηχανικός αυτοκινήτων και συνεχίζει και ως μηχανολόγος μηχανικός. Η Μαρία από μικρή μεγάλωσε μέσα στο συνεργείο, στη μουτζούρα και στις βίδες. Από μικρή έδειξε ενδιαφέρον γι αυτό το επάγγελμα αφού όταν ήταν μόλις 8 χρόνων μάζευε τα ποδήλατα των παιδιών του χωριού και τους επισκεύαζε τα λάστιχα. Είμαι πολύ περήφανη και χαρούμενη που αποφάσισε να ασχοληθεί με το επάγγελμα αυτό.

Πόσο εξοικειωμένη είστε με τη χρήση του διαγνωστικού εξοπλισμού;

Όπως σας είπα πιο πάνω η γνώση μετράει πάνω απ όλα σήμερα και φροντίζω να είμαι ενημερωμένη πάνω σε οτιδήποτε καινούριο υπάρχει για τη δουλειά μου όπως ο διαγνωστικός εξοπλισμός ή το σταθμό πλήρωσης φρέον ή ανταλλακτικά που χρειάζονται για τις επισκευές! Πρόσφατα παρακολούθησα ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο σχετικά με το διαγνωστικό εξοπλισμό και ευτυχώς σήμερα υπάρχει το internet και μπορώ να βρίσκω απαντήσεις σε κάθε απορία μου.

gynaikeia epix img4

Ποια ήταν η πιο πετυχημένη στιγμή επισκευής ή εύρεσης βλάβης;

Δεν έχω να περιγράψω κάποια προσωπική τέτοια στιγμή εκτός από πολλές σε συνεργασία με τον άντρα μου. Καμιά φορά δύο μυαλά, 4 μάτια και 4 αυτιά λύνουν πολλές εξισώσεις!

Από το Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ έχετε επιμορφωθεί στο παρελθόν. Ποια η άποψή σας για τα σεμινάρια;

Ναι, είχαμε παρακολουθήσει με την κόρη μου Μαρία το σεμινάριο κλιματισμού A/C στην Αθήνα και η άποψή μου είναι ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά και όλοι ήταν πολύ συνεργάσιμοι μαζί μας.
Επίσης είχα παρακολουθήσει και τα Webinar σεμινάρια για τον πολύδισκο συμπλέκτη τα οποία ήταν σαν να είμαστε εκεί εξηγώντας μας και απαντώντας στις απορίες μας.

Τι μήνυμα έχετε να στείλετε στον αντρικό επισκευαστικό κόσμο;

Θα έλεγα σε όλους να φροντίζουν να αποκτούν γνώσεις και να αποδέχονται τις γυναίκες στα συνεργεία γιατί κ αυτές μπορούν και έχουν εξίσου τα ίδια δικαιώματα με τους άντρες στο χώρο αυτό. Άλλωστε, τους ομορφαίνουμε το χώρο και τους βάζουμε και λίγο στη διαδικασία να σκέφτονται λίγο παραπάνω πριν μιλήσουν. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε γι αυτή την συνέντευξη.
gynaikeia epix img2Η Σ. Κατσιγιάννη με την οικογένειά τηςΣυνέχεια στο επόμενο... με τη κόρη Μ. Πολυχρονοπούλου

Δημοσιεύθηκε στις 28 March 2017 | 11:10 pm


ΦΩΤΟ - ΛΑΜΠΑΔΗΦΟΡΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

25 Μαρτίου 2017 ξαναζωντάνεψε το 1821 στο ιστορικό Σιδηρόκαστρο Τριφυλίας Μεσσηνίας. 

Ο Σύνδεσμος των απανταχού Σιδηροκαστριτών Τριφυλίας, υπεύθυνος για το ιστορικό κομμάτι του εθίμου των Λαμπαδηφοριών Σιδηροκάστρου Τριφυλίας, και ως ένας από τους κυριότερους διοργανωτές, ευχαριστεί θερμά όλους τους συμπατριώτες και φίλους, που παρευρέθηκαν από όλα τα μέρη της Μεσσηνίας και της Ελλάδας, καθώς και όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους. 
Για τη στήριξη, την παρουσία τους και τη βοήθεια που προσέφεραν, θερμές ευχαριστίες στον Δήμο Τριφυλίας και ιδιαιτέρως στον δήμαρχό μας, κ. Παναγιώτη Κατσίβελα. Τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη και την αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κα Ελένη Αλειφέρη. Τον τοπικό πρόεδρο Σιδηροκάστρου Τάσο Λιακάκη. Τον αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Τσακανίκα και τον πρώην αντιδήμαρχο κ. Σπύρο Χρονόπουλο. Για την παρουσία τους, τον περιφερειακό Σύμβουλο Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Περικλή Μαντά, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας, Υποστράτηγο Διαμαντή Μητρόπουλο, τους περιφερειακούς και  δημοτικούς συμβούλους, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων-Συνδέσμων Τριφυλίας κ. Παναγιώτη Λούτο, τον πολιτευτή κ. Μίλτο Χρυσομάλλη.
Γιατη συμμετοχή τους στο ιστορικό έθιμο, ευχαριστούμε θερμά τον Σύλλογο ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΟΝΕΣ Καλαμάτας, που πλέον αποτελούν κομμάτι του Συνδέσμου μας. Οι κουμπουριές του καπετάν Σπύρου Κατσίρα και των παλικαριών του, αφιερωμένες στους Ήρωες του 1821, αντήχησαν σε όλα τα γύρω βουνά, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε όλους μας, ενώ μικροί και μεγάλοι είδαν από κοντά όπλα και αυθεντικά κειμήλια της εποχής του 1821 στο υπαίθριο μουσείο, που έστησαν οι Ελληνομνήμονες στην πλατεία . Ευχαριστούμε την προσκεκλημένη του Συνδέσμου μας κα Αννέτα Γεωργουλοπούλου από τα Τριπόταμα Καλαβρύτων, μίαΕλληνίδα με ηρωική ψυχή, που μας γύρισε 196 χρόνια πίσω με τα τραγούδια της γεμάτα ιστορικές μνήμες. Δάκρυα συγκίνησης, όταν η Αννέτα τραγούδησε ένα τραγούδι που δεν έχει καταγραφεί για το Σιδηρόκαστρο και για τους αρματολούς, που κοινώνησαν μέσα στον Άγιο Νικόλα τον Μάρτιο του 1821 για να λάβουν την ευλογία και να ριχτούν στη μάχη. Της μιλούσε κάποτε γι’ αυτό το γεγονός ο πεθερός της. Ευχαριστούμε για τέταρτη χρονιά τον Σύλλογο Φιλοπροόδων Φιλιατρών και την δραστήρια πρόεδρό του κα Βιβή Παντελάκη, που εντυπωσίασαν και συγκίνησαν με τους χορούς της λεβεντιάς όλους τους
παρευρισκόμενους! Ευχαριστίες για τη συμμετοχή τους και για τα υπέροχα ιστορικά τραγούδια που χόρεψαν, στον Εκπολιτιστικό και Φυσιολατρικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη Αμαλιάδας «Η Αστρινιά», καθώς και στον λαογράφο κ. Ηλία Τουτούνη, που τον συνόδευε, προσκεκλημένους του Συνδέσμου μας. Στην Λαογραφική Ένωση Μεσσηνίας και στον κ. Νικόλαο Κισκήρα, που μας τίμησαν ερχόμενοι με ένα πούλμαν από την Καλαμάτα και έλαβαν μέρος στο ιστορικό έθιμο. Ευχαριστούμε θερμά τον Γιάννη Σελούλη από τους Αρμενιούς για την φωτογραφική κάλυψη. Επίσης, τους Σιδηροκαστρίτες και μέλη του Συνδέσμου μας, Κωνσταντίνο Αρνόκουρο, τελετάρχη της εκδήλωσης και τα παιδιά του συντονιστικού, που σήκωσαν το βάρος ενός σημαντικού τμήματος της εκδήλωσης, και τους αδελφούς Μπάμπη Μητρόπουλο και Τάκη Μητρόπουλο για την επιλογή της μουσικής και των ιστορικών αποσπασμάτων, που μας έβαλαν στο κλίμα του 1821. Τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Περικλή Λιακάκη, που ξεσήκωσε τους πάντες με τους ήχους του ταμπούρλου του και τον κ. Κωνσταντίνο Ψυχογιό, που τον συνόδευε με τους υπέροχους ήχους της φλογέρας του.Τον Σύλλογο Γυναικών Εστία για το φίλεμα των συμμετεχόντων της εκδήλωσης. Τον Εξωραϊστικό-Λαογραφικό Σύλλογο Δημοσθένης Κάκκαβας, για τη συμμετοχή του χορευτικού του. Ευχαριστούμε, επίσης, τον πρώην πρόεδρο της Κοινότητας κ. Πάνο Μητρόπουλο, για τη διάθεση της αίθουσάς του στον Σύνδεσμο Σιδηροκαστριτών, προκειμένου να φιλοξενηθούν οι σύλλογοι,  καθώς και για την τηλεοπτική κάλυψη της εκδήλωσης από το BestTV Καλαμάτας. Την γραμματέα του Συνδέσμου Αλεξάνδρα Γαλάνη, τα μέλη  Φίλιππο Γιαννακά, Ευσταθία Λιακάκη, Νικολέττα Αθανασοπούλου, καθώς και τη φίλη του Συνδέσμου, Έφη Πιτακή, οι οποίοι ανέλαβαν τη φιλοξενία των πολιτιστικών συλλόγων.
Θερμές ευχαριστίες στον συμπατριώτη μας Γεώργιο Λιακόπουλο, ο οποίος τέθηκε χορηγός του Συνδέσμου Σιδηροκαστριτών, και στη Γεωργία Παπαδοπούλου, που διέθεσε το σπίτι της για να ντυθούν τα συγκροτήματα. Επίσης, ευχαριστίες στο
MESSINIAVIEW για το υπέροχο βίντεο ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2017!  Πολλά συγχαρητήρια από τον Σύνδεσμο στον κ. Χαράλαμπο Λυμπερόπουλο και τους συνεργάτες του για την επιτυχημένη ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης
Ευχαριστούμε τον πρόεδρο συλλόγου Καλλίτσαινας κ. Δημήτρη Γεωργόπουλο, που τραγουδούσε κλέφτικα μέχρι πρωίας, και όλους τους προέδρους και τα μέλη των μεσσηνιακών συλλόγων. Επίσης, τον δάσκαλο-συγγραφέα κ. Δημήτρη Μουγγό από τον σύλλογο Χαλβάτσου, για τα ιστορικά στοιχεία της περιοχής μας. Την ταβένα «Αδερφός του Μπάμπη» για την εξυπηρέτηση του Συνδέσμου. Τον διευθυντή της εφημερίδας Φωνή Καλαμάτας κ. Αθ. Τσαμούλη για την παρουσία του και όλους τους δημοσιογράφους των Μ.Μ.Ε, που παρουσίασαν την εκδήλωση. Ζητάμε συγγνώμη εάν παραλείψαμε κάποιον, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο, που παρευρέθηκε στο Σιδηρόκαστρο, και όλους τους Σιδηροκαστρίτες, που τον υποδέχθηκε με αγάπη. Σας περιμένουμε πάλι του χρόνου, για να γιορτάσουμε μαζί την Εθνική μας Παλιγγενεσία!
Ο Σύνδεσμος Σιδηροκαστριτών, ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης, προσέφερε στον Σύλλογο των Ελληνομνημόνων μία ελιά, το ιερό και ευλογημένο δέντρο της μεσσηνιακής γης, για να τη φυτέψουν στο μουσείο κειμηλίων που ετοιμάζει ο Σπύρος Κατσίρας. Επίσης, ένα κάδρο με τον μπουρλοτιέρη των ψυχών, Γρηγόριο Παπαφλέσσα. Στον Σύλλογο Φιλοπροόδων Φιλιατρών, μία σπάνια γκραβούρα, που απεικονίζει τα Φιλιατρά το έτος 1808. Στον Σύλλογο Αμαλιάδας «Η Αστρινιά», ένα κάδρο με τον σημαντικότατο οπλαρχηγό του 1821 από την Ηλεία Γεώργιο Σισίνη. Στην  κα Αννέτα Γεωργουλοπούλου, μία ανθοδέσμη με τριαντάφυλλα και ένα κάδρο με τον αρχιστράτηγο του Αγώνα, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Τέλος, προσέφερε λουλούδια στον Σύλλογο Γυναικών Η Εστία και στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Δημοσθένης Κάκκαβας.
Ο Σύνδεσμος Σιδηροκαστριτών Τριφυλίας αποτελεί εσαεί τον θεματοφύλακα του ιστορικού εθίμου των Λαμπαδηφοριών Σιδηροκάστρου. Η μορφολογία του χωριού, η ιστορία και η παράδοσή του συντέλεσαν στη δημιουργία των ιδιαίτερων στοιχείων του σιδηροκαστρίτικου εθίμου.  Τα στοιχεία αυτά διέσωσε ο αείμνηστος Σιδηροκαστρίτης και ψάλτης του Αγίου Νικολάου, Γεώργιος Μητρόπουλος, γι’ αυτό και ο Σύνδεσμος αφιερώνει τις Λαμπαδηφορίες του 2017 στη μνήμη του. Καταγράφηκαν και εμπλουτίστηκαν από την ιστορική έρευνα της ιστορικού και προέδρου του Συνδέσμου  Σιδηροκαστριτών, Μαρία Κ. Λιακάκη. 

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σιδηροκαστριτών Τριφυλίας,
Η Πρόεδρος Μαρία Κ. Λιακάκη

Δημοσιεύθηκε στις 28 March 2017 | 11:10 pm


Καλλιτεχνικό πατινάζ στην ΕΡΤ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα μέχρι την Κυριακή στο Ελσίνκι. 

Η ΕΡΤ θα είναι και φέτος παρούσα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ, το οποίο θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές -με ζωντανές και μαγνητοσκοπημένες μεταδόσεις- από την ΕΡΤ2, την ΕΡΤHD, καθώς και διαδικτυακά από το www.ert.gr.
Από 29 Μαρτίου μέχρι και την Κυριακή 2 Απριλίου, όλη η αφρόκρεμα του καλλιτεχνικού πατινάζ (193 αθλητές και αθλήτριες από 36 χώρες) θα βρίσκονται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας για να λάβουν μέρος στη μεγαλύτερη διοργάνωση της χρονιάς.
Φέτος, αναμένεται ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα των τελευταίων χρόνων, καθώς το επίπεδο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πλέον ανεβαίνει.
Στους άνδρες, φαβορί θεωρούνται ο Ιάπωνας Γιουζούρου Χανίου, ο Πάτρικ Τσαν από τον Καναδά, ο Ισπανός Χαβιέ Φερνάντεθ, καθώς και ο Γιν Μπογιάνγκ από την Κίνα.
Στο αγώνισμα των γυναικών πολλές και φανταστικές αθλήτριες θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για ένα μετάλλιο. Ξεχωρίζουν οι Ρωσίδες Ευγενία Μεντβέντεβα και Άννα Πογκοριλάγια, η Ιταλίδα Καρολίνα Κόστνερ μετά τη μεγάλη της επιστροφή, ενώ άξια προσοχής είναι και η Αμερικανίδα Άσλεï Βάγκνερ.
Στα ζευγάρια, ξεχωρίζουν οι δύο φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές Μέγκαν Ντουχάμελ-Έρικ Ράντφορντ, καθώς και οι πρωταθλητές Ευρώπης Ευγενία Ταρασόβα-Βλαντιμίρ Μοροζόφ.
Τέλος, στο χορό στον πάγο, φαβορί είναι τα αδέρφια Μάια και Άλεξ Σιμπουτάνι, οι Καναδοί Τέσα Βίρτσου-Σκοτ Μόιρ, ενώ θέση στο πόντιουμ διεκδικούν και οι περσινοί παγκόσμιοι πρωταθλητές Γκαμπριέλα Παπαδάκης-Γκιγιόμ Σιζερόν.
Τους αγώνες περιγράφει η Ζελίνα Γκάμαρη
Όμως την Κυριακή στις 2μμ σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2, σε περιγραφή του Αλέξη Κωστάλα, θα μεταδοθεί το σπέσιαλ γκαλά όλων των πρωταθλητών

Δημοσιεύθηκε στις 28 March 2017 | 11:00 pm


Αυτοκτονία-σοκ στα Φάρσαλα: Φοιτητής κρεμάστηκε μέσα στο σπίτι του φίλου του!


Αυτοκτονία-σοκ στα Φάρσαλα: Φοιτητής κρεμάστηκε μέσα στο σπίτι του φίλου του!

Σοκ έχει προκαλέσει στην των Φαρσάλων η είδηση ότι το μεσημέρι της Τρίτης ένας νέος άντρας, μόλις 26 ετών, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του onlarissa.gr, πρόκειται για φοιτητή, κάτοικο Αθηνών, ο οποίος φιλοξενούνταν σε σπίτι συμφοιτητή φίλου του στα Φάρσαλα.
Ο 26χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του δια απαγχονισμού με σχοινί. Τον βρήκε ο φίλος του που σοκαρισμένος ειδοποίησε την αστυνομία.
Οι αρχές φέρεται να έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, κάτι στο οποίο συνηγορεί και η πληροφορία του onlarissa.gr που θέλει τον άτυχο νεαρό να αφήνει και γράμμα στο οποίο να εξηγεί τους λόγους της απονενοημένης πράξης του.

Δημοσιεύθηκε στις 28 March 2017 | 10:51 pm


Αύξηση γεννήσεων 9 μήνες μετά το EURO

Στο Ευρωπαικό πρωτάθλημα ποδοσφάιρου, το καλοκαίρι στη Γαλλία, οι Ισλανδοί έιχαν όντως μία εντυπωσιακή πορέια. Τώρα είναι η εποχή που ξαργυρώνουν εκείνη την επιτυχία.
Έφτασαν ψηλά και από τύχη δεν πανηγύρισαν μετάλλιο.
 Όπως φαίνεται από στοιχεία, αμέσως μετά το ματς, χόρεψαν στο γήπεδο , στις πλατείες, μετά στο... κρεβάτι. Και τώρα γεννάνε.

Tι αντίκτυπο μπορεί να έχει η πολύ καλή πορεία της Ισλανδίας στο Euro στην άνοδο των γεννήσεων στην χώρα;  Όπως ενημερώνει γνωστός Ισλανδός γυναικολόγος (με ανάρτηση του στο facebook) μεγάλο. Τα στοιχεία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.

Η εντυπωσιακή πορεία της εθνικής ομάδας της χώρας στο Euro της Γαλλίας έφερε εντυπωσιακή άνοδο στις γεννήσεις στη χώρα, με... σημείο αναφοράς ένα συγκεκριμένο ματς.  Σύμφωνα με τον επικεφαλής αναισθησιολόγο,  στο νοσοκομείο Λάντσπιταλι της Ισλανδίας, Άσγκεϊρ Πέτουρ, υπήρξε αύξηση των επισκληριδίων, εννιά μήνες μετά το Euro και την περίφημη νίκη επί της Αγγλίας στις 27 Ιουνίου.

Χαρακτηριστικά, τόνισε: «Ρεκόρ στον αριθμό επισκληριδίων στο μαιευτήριο αυτό το Σαββατοκύριακο, εννέα μήνες μετά από τη νίκη 2-1 επί της Αγγλίας»

Δημοσιεύθηκε στις 28 March 2017 | 10:00 pm


ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Ηλεκτρονική εγγραφή των υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχ. έτους 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 οι αιτήσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
Για την επίσπευση της διαδικασίας – μέχρι και την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης – επισημαίνεται ότι από τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://opsyd.sch.gr θα είναι διαθέσιμη για συμπλήρωση/διόρθωση συγκεκριμένων πεδίων της υποενότητας «Προσωπικά Στοιχεία» του ηλεκτρονικού φακέλου του εκπ/κού καθώς και για την εγγραφή νέων χρηστών για την απόκτηση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Π.ΣΥ.Δ..
Επισημαίνεται ότι για τη διαδικασία εγγραφής απαιτείται προσωπικός λογαριασμός πρόσβασης στο TAXISNET. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικούς κωδικούς TAXISNET θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την έκδοσή τους. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών (βλ. Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη).
Κατόπιν της εγγραφής τους στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. οι νέοι χρήστες οφείλουν να προσέλθουν σε μία Δ/νση Εκπ/σης (αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) με το δελτίο ταυτότητας/διαβατήριό τους προκειμένου να υποβάλουν (κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή) τα απαραίτητα κατά περίπτωση πιστοποιητικά που αναφέρονται στην ενότητα που ακολουθεί. Επισημαίνεται ότι οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ και ΠΕ61-Νηπιαγωγών ΕΑΕ προσέρχονται υποχρεωτικά σε Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ενώ οι εκπ/κοί των λοιπών κλάδων προσέρχονται υποχρεωτικά σε Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
(α) Δικαιολογητικά ένταξης σε εκπαιδευτικό κλάδο:
Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών και πιστοποιητικό ή βεβαίωση του ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός, η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου (σε περίπτωση που αυτά δεν προκύπτουν από τον τίτλο σπουδών), ενώ για τους κατόχους τίτλων Τμημάτων ΑΕΙ, κλάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,που έχουν εισαχθεί σε αυτά από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και εφεξής, και η ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους στο οικείο Τμήμα.
Ειδικότερα, για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού, απαιτείται:
(i) Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών και πιστοποιητικό ή βεβαίωση του ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός, η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου (σε περίπτωση που αυτά δεν προκύπτουν από τον τίτλο σπουδών), ενώ για τους κατόχους τίτλων Τμημάτων ΑΕΙ, κλάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν εισαχθεί σε αυτά από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και εφεξής , και η ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους στο οικείο, συνοδευόμενα από επικυρωμένη μετάφραση.
(ii) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται κατά περίπτωση από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)] ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) (πρώην ΟΕΕΚ) για τους κλάδους ΤΕ01 και ΔΕ01.
ή
Πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) [πρώην Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)] .
Σημειώνεται ότι για τα πτυχία πανεπιστημίων της Κύπρου που αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 και αποκτήθηκαν πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (01-05-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία.
(iii) Αποδεικτικό Ελληνομάθειας:
Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό ή δεν διαθέτουν επιπλέον πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκπ/σης της ημεδαπής στην ελληνική γλώσσα απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή βεβαιώσεις ελληνομάθειας της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας και γνώση της Ελληνικής Ιστορίας. Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ. τμήμα Ε΄). 
(β) Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, εφόσον κατέχουν, για τους κλάδους για τους οποίους απαιτείται και 
(γ) Διδακτορικό ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή στην Σχολική Ψυχολογία.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξέταση της συνάφειας των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων με την ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία είναι:
Α.    Για τους Διδακτορικούς τίτλους:
  1. Φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού τίτλου
  2. Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής
  3. Τα ονόματα της τριμελούς επιτροπής
Αν πρόκειται για Διδακτορικό τίτλο Πανεπιστημίου του εξωτερικού απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του διδακτορικού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)].
Β.    Για τους Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών:
  1. Φωτοαντίγραφο του ΜΤΣ, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης
  2. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
  3. Αναλυτική βαθμολογία
Αν πρόκειται για ΜΤΣ Πανεπιστημίου του εξωτερικού απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)] 
Σημειώνεται ότι ειδικότερες πληροφορίες επί της παρούσας διαδικασίας θα αναρτηθούν άμεσα στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., ενώ οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για τη γενικότερη εξέλιξη της διαδικασίας συμπλήρωσης ηλεκτρονικού φακέλου με ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στην εν λόγω ιστοσελίδα.

Δημοσιεύθηκε στις 28 March 2017 | 9:36 pm


Άλλες τρεις δικογραφίες (πολιτικών) στη Βουλή

ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Δικογραφία και κατά Σαμαρά έφτασε στη Βουλή 

Συνέχεια στο θέμα παραπομπής πολιτικών στη Βουλή 

Η πρώτη δικογραφία, πιθανόν, αφορά τον Αντώνη Σαμαρά και σχετίζεται με τη φερόμενη καταγραφή συνομιλίας του, η οποία αναρτήθηκε στις 10-12-14 στο διαδίκτυο.
Πρόκειται για ηχητικό απόσπασμα 5 λεπτών, κατά την αναπαραγωγή του οποίου, ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να λέει σε δικαστικό λειτουργό: «Πες στον ψηλό, τον Παναθηναϊκάκια, οι επόμενοι τρεις που θα πάνε να τους γ…».
Η εν λόγω προτροπή φέρεται να αφορούσε κατηγορούμενους της Χρυσής Αυγής, λίγο πριν την απολογία τους.
Η δεύτερη δικογραφία στρέφεται κατά του Γιάννη Στουρνάρα και αφορά μήνυση εταιρείας πετρελαιοειδών εναντίον του, ως υπουργού Οικονομικών την περίοδο 2013-’14, κατά του πρώην γενικού γραμματέα Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη, του Ιωάννη Κωστόπουλου, πρώην διευθύνοντα συμβούλου των ΕΛΠΕ και κατά του Βαρδή Βαρδινογιάννη, επικεφαλής της Motor Oil.
 Στη μήνυση γίνεται αναφορά για μεγάλη ζημία του Δημοσίου από τροπολογία που κατέθεσε ο Γιάννης Στουρνάρας, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η διαγραφή βεβαιωμένων προστίμων και εισπρακτέων φορολογικών εσόδων που είχαν επιβληθεί στην Motor Oil.
Η τρίτη και τελευταία δικογραφία αφορά μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη κατά του βουλευτή των ΑΝΕΛ, Αθανάσιου Παπαχριστόπουλου, για το αδίκημα «συκοφαντικής δυσφήμισης διά του Τύπου».
Κατά τον μηνυτή τελέστηκε στις 29-4-16, όταν στη διάρκεια εκπομπής της κρατικής τηλεόρασης, καταφέρθηκε εναντίον της ΝΔ σχετικά με το ΚΕΕΛΠΝΟ.


Δικογραφίες που αφορούν την εμπλοκή τριών πολιτικών προσώπων σε υποθέσεις που ερευνά η Δικαιοσύνη απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής.
Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και είναι βέβαιο πως η πόλωση θα φτάσει στα ύψη μεσούσης της διαπραγμάτευσης. Από κυβερνητικές πηγές λέγεται πως τα πολιτικά πρόσωπα είναι τρία και τα δύο ανήκουν στο χώρο της Ν.Δ ενώ ένα είναι τώρα εκτός πολιτικού συστήματος.
Πριν λίγο στην ιστοσελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης αναρτήθηκε η εξής ανακοίνωση:
Διαβίβαση δικογραφιών στη Βουλή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρο Κοντονή.
«Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρος Κοντονής διαβίβασε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων τρείς δικογραφίες που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα».
Νεότερες πληροφορίες:
Σύμφωνα με πληροφορίες του anatropinews.gr, οι δικογραφίες αφορούν τρία πολιτικά πρόσωπα, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν σε λίγο από τη Βουλή.
Ο ένας είναι πρώην πρωθυπουργός και αφορά υπόθεση σχετικά με πιθανή παρέμβαση στον χώρο της Δικαιοσύνης,
Ο δεύτερος είναι βουλευτής με ανώτερο αξίωμα στη Ν.Δ και αφορά καταγγελία άλλου βουλευτή και,
Ο τρίτος είναι πρόσωπο που διετέλεσε υπουργός και καταγγέλθηκε από εταιρεία ότι με τις αποφάσεις του ευνόησε άλλη εταιρεία.

Δημοσιεύθηκε στις 28 March 2017 | 9:30 pm


«Πελοπόννησος Πρώτα» - Χαιρετίζουμε την χρηματοδότηση της Αρχαίας Μεσσήνης

Στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, απαιτείται αυστηρά απ’ όλους η μέγιστη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων, μέσα από  αυστηρή ιεράρχηση των αναγκαίων δράσεων .
Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζουμε την διάθεση ποσού 1,5 εκ. ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης για έργα στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης.  
Πιστεύουμε ότι τα έργα αυτά, ηλεκτροφωτισμός, περίφραξη, κατασκευή χώρου στάθμευσης και κατασκευή μερικού στεγάστρου στη Βορειοανατολική θέση της Δωρικής Στοάς του Σταδίου, είναι τα άμεσα και απαραίτητα έργα που μπορούν ν΄ αναβαθμίσουν την Αρχαία Μεσσήνη. Σημαντικό είναι, ότι αυτά επιλέχτηκαν  από προτάσεις  των φορέων και των ανθρώπων που εμπλέκονται και εργάζονται καθημερινά με όραμα για την ανάδειξη του χώρου.
Καλούμε την Περιφέρεια Πελοποννήσου ν΄ ακολουθήσει την ίδια τακτική ιεράρχησης των έργων αρμοδιότητας της, σεβόμενη τους πόρους που χειρίζεται, σε συνεργασία με τους Δήμους και την τοπική κοινωνία μέσα από τη διαδικασία λειτουργίας των συλλογικών της οργάνων. Έχουμε καταθέσει γι αυτό συγκεκριμένες διορθωτικές προτάσεις και περιμένουμε την αντίστοιχη ανταπόκριση.

Νίκος Πατσαρίνος
Στέλλα Καρλαύτη
Κωνσταντίνα Βουδούρη
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Μεσσηνίας της  παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα»

Δημοσιεύθηκε στις 28 March 2017 | 9:29 pm


ΞΑΝΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

Την επανεκκίνηση των εργασιών αναβάθμισης του ποδοσφαιρικού γηπέδου στην Τ.Κ. Βλαχόπουλου επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί σε επίσκεψη εργασίας που πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Δημήτριος Καφαντάρης, παρουσία των δημοτικών και τοπικών συμβούλων της περιοχής και στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στο γήπεδο εκτελούνται χωματουργικές εργασίες και τεχνικά έργα επέκτασης και περίφραξης του αγωνιστικού χώρου, όσο και έργα της αποτελεσματικότερης απορροής των όμβριων υδάτων. Στη συνέχεια πρόκειται να γίνει
επίστρωση με ελαστοσυνθετικό χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, να βελτιωθεί ο φωτισμός

Ο Δήμαρχος δήλωσε «Οι εργασίες ξανάρχισαν. Με έργα σαν και αυτό υποστηρίζουμε έμπρακτα τη νεολαία και την ανάγκη της για τον αθλητισμό. Έτσι προσπαθούμε για έναν ανεπτυγμένο Δήμο, που θα πληροί τις ανάγκες όλων μας.».

Το έργο πραγματοποιείται με εγκεκριμένη πίστωση προερχόμενη από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και συγχρηματοδότηση από Εθνική Δαπάνη και το Ε.Γ.Τ.Α.Α..

Δημοσιεύθηκε στις 28 March 2017 | 9:16 pm


ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Την Δευτέρα 3 Απριλίου και ώρα 07:00μ.μ. στο Ξενοδοχείο REX (έναντι πρώην Δημαρχείου) στην Καλαμάτα το Νομαρχιακό Συντονιστικό Όργανο Μεσσηνίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης διοργανώνει ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα: 

"Η Κεντροαριστερά στο προσκήνιο"

Ομιλητές:
Ξεκαλάκης Στέφανος: Γραμματέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ
Σαχινίδης Φίλιππος: πρώην Υπουργός, συντονιστής Τομέα Οικονομικής Πολιτικής Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών
Σιακαντάρης Γιώργος: Μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΔΗΜΑΡ
Αναστόπουλος Τάκης: υποψήφιος Ευρωβουλευτής (Ελιά), υποψήφιος Βουλευτής ΔΗΜ.ΣΥΜ Μεσσηνίας, εκπρόσωπος Κινήσεων Πολιτών για την Σοσιαλδημοκρατία

Δημοσιεύθηκε στις 28 March 2017 | 9:02 pm


Στην ερημιά του δρόμου

Ξέχασε να... ξεπαρκάρει και οι εργασίες στο δρόμο έγιναν γύρω από το αυτοκίνητό του.

Φυσικά το ζικ – ζακ στη σκαμμένη άσφαλτο προκάλεσε και η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στα ενημερωτικά site.
Προφανώς, ο οδηγός αγνόησε την προειδοποίηση και τις απαγορεύσεις για στάθμευση και πάρκαρε όπως τον βόλευε.
Συνέβη επί της οδού Εφέδρων Πολεμιστών στα Χανιά Κρήτης.
Σύμφωνα με το zarpanews, είναι ο μοναδικός  που έχει παρκάρει στη μια πλευρά του δρόμου, αδιαφορώντας για το ότι στο σημείο θα πραγματοποιούνταν προγραμματισμένες εργασίες για τις οποίες υπήρχε η σχετική ενημέρωση.
Έτσι, και προκειμένου να διανοιχτούν οι απαραίτητες τομές, το συνεργείο έκανε … προσπέρασμα. Δεν γινόταν διαφορετικά άλλωστε.

Δημοσιεύθηκε στις 28 March 2017 | 9:00 pm


ΕΛΛΑΔΑ 2017 - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ - Στην ουρά για λίγα τρόφιμα ....

Μία τεράστια ουρά σχηματίστηκε το πρωί της Τρίτης στο Γυμναστήριο Βαρέων Αθλημάτων στην Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης με δεκάδες πολίτες (πολλούς από αυτούς ηλικιωμένους) να περιμένουν στην ουρά για λίγα τρόφιμα.

Η διανομή τροφίμων ξεκίνησε από τις 9 το πρωί, όπου η Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Θεσσαλονίκης- Δυτικό Τμήμα σε συνεργασία με την Κοινωνικής Υπηρεσία του Δήμου Παύλου Μελά, μοίρασε κρέας, τυρί, κασέρι και φρούτα σε δικαιούχους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).

Πολλοί κάτοικοι ταλαιπωρήθηκαν περιμένοντας για ώρες στην ουρά προκειμένου να πάρουν λίγα τρόφιμα, ενώ η διανομή θα ολοκληρώθηκε στις 2 το μεσημέρι.

Δημοσιεύθηκε στις 28 March 2017 | 8:59 pmΔείτε αγγελίες στο Νομό Μεσσηνίας

Φιλικοί ιστότοποι:

www.vimaorthodoxias.gr