Ειδήσεις &
Τοπικά Νέα

Ελλάδα   »   Ν. Άρτας   »   Άρτα    »    Ειδήσεις & Τοπικά Νέα

Οι 1117 θέσεις του 1ου Κύκλου Κινητικότητας 2018

- Μεταθέσεις-αποσπάσεις με αξιοκρατία και διαφάνεια
- Αναλυτικά οι θέσεις ανά φορέα


   Ο 1ος Κύκλος Κινητικότητας 2018 ξεκίνησε, την Παρασκευή 20 Απριλίου, με την ανάρτηση των προς μετάταξη και απόσπαση θέσεων που εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας. Σημειώνεται, ότι σε αυτόν τον κύκλο κινητικότητας συμμετέχει για πρώτη φορά η αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα όσοι ΟΤΑ έχουν προχωρήσει στην ψηφιοποίηση των οργανογραμμάτων τους.
   Το σύνολο των θέσεων των φορέων ανά κατηγορία / εκπαιδευτική βαθμίδα / σχέση εργασίας, κλάδο/ειδικότητα, που θα καλυφθούν με μετάταξη ή απόσπαση, η κατανομή αυτών ανά οργανική μονάδα, η έδρα αυτής, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου - Απογραφή (apografi.gov.gr) στην ηλεκτρονική διαδρομή: apografi.gov.gr –> Ε.Σ.Κ Κινητικότητα –> 1ος Κύκλος Κινητικότητας 2018, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. (https://apografi.gov.gr/index.php/esk/2-uncategorised/127-1oς-κύκλος-κινητικότητας-2018.html).
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα, Παρασκευή 20 Απριλίου, να ανατρέξουν στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα, την ηλεκτρονική εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετάταξη ή απόσπαση.
   Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω θέσεις θα καλυφθούν από υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 4 παρ. 2-4 του ίδιου νόμου, με αίτηση που υποβάλλεται προς την Υπηρεσία υποδοχής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) (https://hr.apografi.gov.gr) και εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης της Ανακοίνωσης στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δηλαδή από 20/04/2018 έως και 05/05/2018.
   Συνολικά εγκρίθηκαν, από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, 785 προς μετάταξη και 332 προς απόσπαση θέσεις.
   Αναλυτικά ανά φορέα οι θέσεις προς μετάταξη και απόσπαση:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

1.       ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 39


ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
18
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
8
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
6
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
2

2.       ΦΟΡΕΑΣ:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 10

ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΟΔΗΓΩΝ
1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
1
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΚΛΗΤΗΡΩΝ)
2
3.       ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 38

ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
8
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΝΟΜΙΚΩΝ
1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
11
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
8
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
4

4.       ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 148

ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
8
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
28
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
12
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
34
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΧΗΜΙΚΩΝ
1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
5
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
13
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
9
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
4
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
14
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
3
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΕΡΓΑΤΩΝ
4
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
8

5.       ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 30


ΠΕ  ΙΔΑΧ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
20
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΤΕ ΙΔΑΧ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΔΕ ΙΔΑΧ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΟΔΗΓΩΝ
1

6.       ΦΟΡΕΑΣ: Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 6

ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1

7.       ΦΟΡΕΑΣ: Α.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 4

ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1

8.       ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 19

ΠΕ ΙΔΑΧ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ ΙΔΑΧ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
4
ΠΕ ΙΔΑΧ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
7
ΠΕ ΙΔΑΧ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΠΕ ΙΔΑΧ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΔΕ ΙΔΑΧ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
4

9.  ΦΟΡΕΑΣ : ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Ε.Μ.Σ.Τ.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 28

ΠΕ ΙΔΑΧ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2
ΠΕ ΙΔΑΧ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
1
ΠΕ ΙΔΑΧ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
4
ΠΕ ΙΔΑΧ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
1
ΠΕ ΙΔΑΧ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
1
ΠΕ  ΙΔΑΧ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΠΕ ΙΔΑΧ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΤΕ ΙΔΑΧ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
1
ΤΕ ΙΔΑΧ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2
ΤΕ ΙΔΑΧ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΤΕ ΙΔΑΧ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ ΙΔΑΧ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΤΕ ΙΔΑΧ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
1
ΔΕ ΙΔΑΧ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
1
ΔΕ ΙΔΑΧ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)

1
ΔΕ ΙΔΑΧ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1
ΔΕ ΙΔΑΧ

ΦΥΛΑΚΩΝ
6
ΥΕ ΙΔΑΧ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1

10. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 48

ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
7
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ
1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
1
ΠΕ  ΜΟΝΙΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΚΟΥΡΕΩΝ-ΚΟΜΜΩΤΡΙΩΝ
2
ΔΕ ΙΔΑΧ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ
2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΟΔΗΓΩΝ)
3
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ)
1
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΕΣ
2
ΥΕ ΙΔΑΧ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
4
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
13

ΥΕ ΙΔΑΧ

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
2

11. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 14

ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΝΟΜΙΚΩΝ
2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΤΕ  ΜΟΝΙΜΟΙ

ΝΑΥΤΙΚΩΝ
1

12. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 11

ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
2
ΔΕ  ΜΟΝΙΜΟΙ

ΟΔΗΓΩΝ
1
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
1

13. ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 4

ΕΕΠ  ΙΔΑΧ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1
ΠΕ ΙΔΑΧ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Η΄ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΤΕ ΙΔΑΧ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΤΕ ΙΔΑΧ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1

14.ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 274

ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
88
ΠΕ ΙΔΑΧ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
7
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
8?
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΙΑΤΡΩΝ,ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ,ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
5
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
5
ΠΕ  ΜΟΝΙΜΟΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
40
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
22
ΠΕ ΙΔΑΧ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
7
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
4
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
9
ΤΕ ΙΔΑΧ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
12
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
4
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ
18
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
34
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
4

15. ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 2

ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
2

16. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 2

ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
2

17. ΦΟΡΕΑΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 43

ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
4
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΙΑΤΡΩΝ
1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΠΕ  ΜΟΝΙΜΟΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)

1
TΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
24
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
2

18. ΦΟΡΕΑΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 20

ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΧΕΙΡ.ΜΗΧΑΝ. ΕΡΓΟΥ
1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
4

19. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 7

ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ)
1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1

20.  ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 31

ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΙΑΤΡΩΝ
5
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
8
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
7
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
6

21. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / Ν.Π.Ι.Δ ΕΠΑΝΟΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 7

ΕΕΠ ΙΔΑΧ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2
ΠΕ ΙΔΑΧ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
3
ΔΕ ΙΔΑΧ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
2

---------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

1.       ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

            ΣΥΝΟΛΟ

        ΑΝΑΓΚΩΝ: 2


ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2


2.       ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΩΝ:187

ΠΕ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

10

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

45

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

19

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

30

ΠΕ

ΧΗΜΙΚΩΝ

11

ΤΕ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

7

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

12

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

12

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

13

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

14

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

2

ΥΕ

ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

8


3.       ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΩΝ: 5

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

3


4.       ΦΟΡΕΑΣ: Α.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΩΝ: 3

ΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

1

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

1


5.  ΦΟΡΕΑΣ : ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Ε.Μ.Σ.Τ.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 28

ΠΕ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

2

ΠΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

1

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

4

ΠΕ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΤΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

1

ΤΕ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

2

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

1

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)

1

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

ΔΕ

ΦΥΛΑΚΩΝ

6

ΥΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

6.ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 53

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

11

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

7

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

10

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

7

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

6

ΔΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

7


7.  ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΩΝ:5

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

2


8. ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 4

ΠΕ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

2

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Η΄ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1
9. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 3

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΤΕ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

1

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

1


10.  ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 31

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3

ΠΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

1

ΠΕ

ΙΑΤΡΩΝ

5

ΠΕ

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

8

ΤΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

7

ΤΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

6


11. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / Ν.Π.Ι.Δ ΕΠΑΝΟΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 11

ΕΕΠ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

6

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

2

Δημοσιεύθηκε στις 22 April 2018 | 11:18 pm


Βαθύ ΠΑΣΟΚ (και όχι η «ΣΥΡΙΖΑΙΑ», κύριε Λοβέρδο μας) πίσω από το σκάνδαλο UNICEF

- Η «ΣΥΡΙΖΑΙΑ» ήταν αυτή που ξεσκέπασε το φαγοπότι
- Είστε σίγουρος ότι είστε δημοσιογράφος;
- Τι έδειξαν τα δύο πορίσματα


   Την ώρα που ο Γιάννης Λοβέρδος, σε μια προσπάθεια αντιπερισπασμού κατηγορεί σε ανάρτηση του «την ΣΥΡΙΖΑΙΑ», όπως γράφει, νυν πρόεδρο του Ελληνικού τμήματος της UNICEF, κυρία Τζιτζίκου, για το σκάνδαλο που αποκάλυψε το tvxs.gr, τα δύο πορίσματα, στοιχεία των οποίων δημοσιεύουμε σήμερα, δίνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα: o εισαγγελέας καλείται να διερευνήσει στελέχη της εταιρείας τα οποία ανήκουν στο βαθύ ΠΑΣΟΚ.
   Πρόκειται για τα ίδια στελέχη τα οποία, όπως μας λένε εργαζόμενοι στην εταιρεία, προσπάθησαν να εμποδίσουν την κυρία Τζιτζίκου να προχωρήσει σε έλεγχο, ενώ ένας εξ’ αυτών έκανε πέντε μήνες να παραδώσει την κατάσταση μισθοδοσίας στη νέα πρόεδρο.
   Όπως χαρακτηριστικά λένε οι εργαζόμενοι «Όταν μας επισκέφτηκε η υπεύθυνη από τη Γενεύη, μας είπε ότι η κατασπατάληση συμβαίνει χρόνια και πως στην ιστορία της καριέρας της δεν έχει ξαναδεί τόσα ποσά να έχουν διασπαθιστεί σε τόσο βάθος χρόνου. Ούτε στην Αφρική λέει δεν το ζήσαμε αυτό».
   Το ίδιο στέλεχος της Γενεύης ομολόγησε στους εργαζόμενους πως σταμάτησαν στα δεκαπέντε χρόνια τον αναδρομικό έλεγχο γιατί … «όσο προχωρούσαμε, μπαίναμε πιο βαθιά στην τρύπα του λαγού και δεν θα τελείωνε ποτέ».
   Αναζητώντας τα πρόσωπα, στα οποία θα πέσει ο φακός του εισαγγελέα, τον οποίο ενημέρωσε η κυρία Τζιτζίκου με επιστολή της, πέφτουμε σε πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
   Η κυρία Τζιτζίκου ανέλαβε την προεδρία στην εταιρεία (άμισθη θέση), όταν απεβίωσε ο επί 40 έτη πρόεδρος της Λάμπρος Κανελλόπουλος πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Διετέλεσε μάλιστα και υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων την δεκαετία του 90. Η σύζυγος του υπήρξε επίσης μέλος του ΔΣ της εταιρείας. Ο Λ. Κανελλόπουλος διορίστηκε πρόεδρος το 2000 και έκανε δεξί του χέρι τον Γιώργο Σακελλαρίου, ο οποίος ήταν ήδη στην εταιρεία 40 χρόνια, από την εποχή που ήταν υπό κρατικό έλεγχο πριν μετατραπεί το 2002 σε σωματείο. Τον έκανε οικονομικό διευθυντή με μισθό 7000 ευρώ μηνιαίως και αποχώρησε το 2017 εξαιτίας του έλεγχου.
   Ο αντιπρόεδρος της UNICEF Γρηγόρης Φελώνης, επίσης στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μέλος της Επιτροπής Καταστατικού και Πιστοποίησης, θεωρείται άνθρωπος του Βενιζέλου. Το 2013 ένα άλλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, είχε αποκαλέσει τον κ. Φελώνη «Κηπουρό του κόμματος» ζητώντας από τον Ευάγγελο Βενιζέλο «να τον μαζέψει». Υπήρξε επίσης πρόεδρος στο εργατικό κέντρο Αθήνας. Από τη UNICEF παραιτήθηκε, όταν από τα κεντρική διοίκηση της UNICEF στη Γενεύη ζητούσαν την αντικατάσταση του προέδρου, στην οποία διαφωνούσε και σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων «έκανε κόκκινο πανί τη νέα πρόεδρο που ζητούσε την κάθαρση».
   Ο εκτελεστικός γενικός διευθυντής της UNICEF Ηλίας Λυμπέρης με 6000 ευρώ μισθό τον μήνα ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το ΠΑΣΟΚ.
  Τι έδειξαν τα δύο πορίσματα
   Τα ευρήματα από τα πορίσματα Ελλάδας και Γενεύης είναι ενδεικτικά του πάρτι που γινόταν στην Ελληνική UNICEF για πολλά χρόνια. Στο έργο συναντάμε όλη την παθογένεια της Ελλάδα,ς που περιλαμβάνει κατασπατάληση, οικογενειοκρατία, αλλά και καταπάτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από τους ίδιους. Σε μια εταιρεία μάλιστα που προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
   Πιο αναλυτικά, ο έλεγχος εντοπίζει:
   - Τεράστια ποσά που έχουν χαθεί από προμήθειες που δινόντουσαν με ανάθεση και όχι με διαγωνισμούς. Μόνο από το 2016 και μετά, επί των ημερών της παρούσας κυβέρνησης και μετά την πρωτοβουλία της νέας προέδρου, άρχισε η εταιρεία να κάνει διαγωνισμούς με διευρυμένη μάλιστα την επιτροπή για να υπάρχει διαφάνεια.
   - Έσοδα τα οποία δεν φαίνονται από πωλήσεις ούτε στα ταμεία της επιτροπής.
   - Πάγια της επιτροπής τεραστίου ύψους που δεν ξέρουμε πως χάθηκαν καθώς στο ΔΣ δεν συζητήθηκαν ποτέ τα οικονομικά θέματα ως έπρεπε.
   - Οι μισθοί υπερέβαιναν το 1.100.000 ευρώ για 30 άτομα.
   - Πλαστογράφηση υπογραφών.
   - Έχουν βρεθεί ποσά 50 χιλιάδες του προηγούμενου προέδρου χωρίς καμιά δικαιολογία.
   - Δινόντουσαν μπόνους χωρίς καμιά δικαιολογία σε υψηλόβαθμους.
   - Τα 2/3 των εργαζομένων είχαν οικογενειακές σχέσεις μεταξύ τους.
   - Χρήματα που ξοδεύονταν για σέρβις των προσωπικών αυτοκινήτων και άλλες ανεξήγητες σπατάλες. Χαρακτηριστικά η εταιρεία φαίνεται να ξόδευε χρήματα για 25 κιλά το μήνα σε ζάχαρη! Αναρωτιέται κανείς πόσους καφέδες έπιναν οι 30 εργαζόμενοι.
   - Ζητείται η διερεύνηση της σκοτεινής πλευράς των τηλεμαραθωνίων.
   Εργαζόμενος στη UNICEF, που έχει δει το πόρισμα, μας εξηγεί επίσης την αδιαφάνεια στις προσλήψεις και τη μισθοδοσία. «Είχαμε καθαρίστρια που έπαιρνε 2000 ευρώ γιατί ήταν της κλίκας και συνάδελφό της που αμειβόταν με 900 ευρώ». Άλλος υπάλληλος υπογραμμίζει πως το Ελληνικό τμήμα της εταιρείας, που προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν σεβάστηκε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Υπήρχαν συμβάσεις για εργαζόμενους που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού και καταγγελίες για άλλα θέματα που δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας τα πω. Είναι ευαίσθητα και αφορούν άλλες συναδέλφους».
   Άλλη πηγή μας δηλώνει: «Τα προηγούμενα χρόνια, που υπήρχε το καθεστώς της ανάθεσης, είχαμε σύμβαση για τα κομπιούτερ, που χρέωνε την εταιρεία με 35 χιλιάδες ευρώ το έτος. Ο ίδιος ο συνεργάτης έδωσε προσφορά για 9 χιλιάδες ευρώ ετησίως, όταν η κα Τζιτζίκου ξεκίνησε τους διαγωνισμούς. Πού πήγαιναν τα υπόλοιπα χρήματα;».
   Η ανάρτηση του Γιάννη Λοβέρδου:

πηγή

Δημοσιεύθηκε στις 22 April 2018 | 10:16 pm


Το κενό, ως πολιτικός λόγος της Ν.Δ.

Τραγική φιγούρα ο Κυριάκος, που, ποντάροντας στην αποτυχία του αντιπάλου του, ξέμεινε από όραμα


   Ο πολιτικός λόγος έχει στόχο την επικοινωνία του πολιτικού με το κοινό μέσω της ανάλυσης και της πειθούς. Η Ν.Δ. τα τελευταία τρία χρόνια ρέπει όλο και πιο πολύ σε ένα ρηχό μοντέλο εκφοράς λόγου και κενό επιχειρημάτων.
   Επαγωγικά ή και εντελώς αυθαίρετα συμπεράσματα, γενικολογίες, αοριστολογίες, λέξεις - κλειδιά, επικοινωνιακά τεχνάσματα βρίσκουν τη σκέπη τους σε ένα λόγο που μοιάζει με διαφήμιση προϊόντος. Ένας λόγος αγοραίος, διανθισμένος με ύβρεις και διαρκή δημαγωγία. Απευθύνεται κυρίως στη δημιουργία εντυπώσεων, με συχνές υπερβολές, κολακείες, φθηνή συνθηματολογία και άκρατο λαϊκισμό.
  Ποια είναι, όμως, επί της ουσίας, τα κεντρικά σημεία της κριτικής της Ν.Δ. για τα φλέγοντα ζητήματα του τόπου;
   Για την πρόσφατη κρίση στα ελληνοτουρκικά, η κυβέρνηση είναι ανίκανη να χειριστεί την κρίση καθώς διακατέχεται από διγλωσσία. Είναι «αναξιόπιστη» και «προκαλεί» στο Αιγαίο. «Έχει ευθύνες» διότι «δεν έπρεπε να καλέσει τον Ερντογάν να επισκεφθεί τη χώρα». Το “Μακεδονικό” δεν ήταν η ώρα του να ανοίξει, το έκανε για να φέρει σε δύσκολη θέση τη Ν.Δ.! Επιπλέον υποκύπτει σε πιέσεις γιατί έχει πάρει ως αντάλλαγμα τη μετάθεση της εφαρμογής των μέτρων του 2019!
   Στην οικονομία, οι «ψεύτες», που δεν κατήργησαν τα Μνημόνια της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, έγιναν σήμερα -που φαίνεται να τα αποχαιρετάμε- «ξενόδουλοι», γιατί κάνουν ό,τι τους πουν οι δανειστές.
   Στα θέματα «τάξης και ασφάλειας», είναι η μόνη κυβέρνηση που προστατεύει αναρχικές ομάδες και εγκληματίες (με ποιο όφελος άραγε;) ενώ τα μεγάλα σκάνδαλα στην υγεία Novartis και ΚΕΕΛΠΝΟ είναι «σκευωρία».
   Τι προτείνει σε όλα αυτά;
   Κενό. Το απόλυτο τίποτα. Αποφεύγει συστηματικά να καταθέσει προτάσεις για να μην εκτεθεί.
   Τραγική φιγούρα ο Κυριάκος, που ποντάροντας στην αποτυχία του αντιπάλου του ξέμεινε από όραμα. Με δυσκολία αναμασά κλεμμένα συνθήματα για «κοινωνική πολιτική», τη στιγμή που όλοι γνωρίζουν την αλλεργία του ακραιφνούς νεοφιλελεύθερου σε κάθε τι δημόσιο. Μιλά για μεταρρυθμίσεις και ο κόσμος σκέφτεται απολύσεις, μισθούς 300 ευρώ και τη διάλυση της αγοράς εργασίας που η Ν.Δ. επέβαλε. Μιλά για ιδιωτικά πανεπιστήμια, ιδιωτική ασφάλιση, ιδιωτικούς δήμους και ένα μικρό κράτος, έρμαιο στα κάθε λογής συμφέροντα. Σε ποιον να τα πει και να μην του γυρίσει την πλάτη;
   Ξεσήκωσε από τον τσελεμεντέ του αστού πολιτικού μια παλιά συνταγή πολιτικής διάσωσης του πατέρα του. Πασπάλισε με ευκαιριακό αντιμνημόνιο. Πρόσθεσε εσάνς δανεικού ριζοσπαστισμού και ο λόγος έτοιμος... αλλά κούφιος νοημάτων. Κενός. Με στόμφο τον διαλαλούν οι βουλευτές του και μάταια προσπαθούν να πείσουν ότι πλέον η Ν.Δ. απογαλακτίστηκε από το μνημονιακό παρελθόν της και πια «δεν ρωτά κανέναν»...
   Το διαφημιστικό κλισέ «συμφωνία αλήθειας» μόνο μία αλήθεια σημαίνει: νεοφιλελεύθερη, συντηρητική, με ακροδεξιά παραστρατήματα, που ντρέπεται την ουσία της η Ν.Δ. να παρουσιάσει και αναζητά απεγνωσμένα τους ίδιους πρόθυμους συμμάχους.
γράφει η Κατερίνα Μπρέγιαννη

Δημοσιεύθηκε στις 22 April 2018 | 4:51 pm


Το υπό κατάρτιση αναπτυξιακό σχέδιο θα είναι το πρώτο πολιτικό σχέδιο "ιδιοκτησίας" ΣΥΡΙΖΑ

Στο περιεχόμενό του θα κριθεί και το περίφημο πρόσημο της αριστερής διακυβέρνησης


   Με την αποσαφήνιση των ρυθμίσεων για την απομείωση του χρέους και τη μεταμνημονιακή παρακολούθηση των δημοσιονομικών μεγεθών, καθώς και με τη δημοσιοποίηση τις προσεχείς ημέρες του αναπτυξιακού προγράμματος για τα επόμενα χρόνια, θα γνωρίζουμε σε γενικές γραμμές το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η χώρα μας, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα.
   Για τα δύο πρώτα, κρίσιμες ήταν οι συζητήσεις του υπουργού Οικονομικών στην Ουάσιγκτον τις δύο τελευταίες ημέρες, ενώ οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδίου συζητούνται αύριο στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ.
   Αμφότερα τα ζητήματα θεωρούνται θεμελιώδη για το οικοδόμημα της επόμενης ημέρας, αλλά, σε ό,τι αφορά το λεγόμενο εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, υπάρχει και κομβικό ζήτημα τόσο για τη χώρα όσο και για την κυβέρνηση της Αριστεράς.
   Το περίφημο ζήτημα της «ιδιοκτησίας» του προγράμματος, τη σημασία του οποίου επισήμαναν την Παρασκευή, καθένας με τον τρόπο του και την οπτική του, τόσο ο πρόεδρος του Eurogroup Μ. Σεντένο όσο και οι «53+» του ΣΥΡΙΖΑ.
   Σημειώνει ο Σεντένο: «Νομίζω ότι τα τεχνικά ζητήματα έχουν λίγο - πολύ διευθετηθεί. Τώρα πρόκειται να ασχοληθούμε με την πολιτική διάσταση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ελληνική κοινωνία να αναλάβει πλήρως την ιδιοκτησία της όλης διαδικασίας. Το σημαντικό συστατικό της επιτυχίας, έχοντας υπόψη μου το παράδειγμα της Πορτογαλίας, είναι να μπορεί η διαδικασία αυτή να επιβεβαιώνεται στους πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους».
   Και οι «53+» επισημαίνουν: "Η συζήτηση για το 'μετά' έχει ήδη αρχίσει και πράγματι έχει σχέση με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς συσχετισμούς, με τις υπαρκτές δυνατότητες, δεσμεύσεις και δυσκολίες, με την αποφασιστικότητα που χρειάζεται να δείξει η κυβέρνηση, όπως και οι δυνάμεις της Αριστεράς, της οικολογίας, το κίνημα συνολικά.
   Το 'μετά', λοιπόν, ως δρόμος και όχι ως μια στιγμή, προϋποθέτει διεξοδική συζήτηση εντός του κόμματος, δημόσιο διάλογο, όραμα και αξίες, αφετηριακό σημείο στο έδαφος της Αριστεράς.
   Η έξοδος από το 'πρόγραμμα', το οποίο ασφαλώς δεν ήταν ούτε για μια στιγμή ιδιοκτησία της Αριστεράς, αποτελεί σε συμβολικό και πραγματικό επίπεδο μια σημαντική τομή".
   Εν κατακλείδι, δεδομένων των διεθνών συνθηκών νεοφιλελεύθερης κυριαρχίας και της δυσμενούς πραγματικότητας που έχουν διαμορφώσει τα Μνημόνια, το υπό κατάρτιση αναπτυξιακό σχέδιο θα είναι το πρώτο πολιτικό σχέδιο «ιδιοκτησίας» ΣΥΡΙΖΑ. Στο περιεχόμενό του θα κριθεί και το περίφημο πρόσημο της αριστερής διακυβέρνησης.
το Κύριο Άρθρο στην Αυγή

Δημοσιεύθηκε στις 22 April 2018 | 4:43 pm


Και η Άρτα ανάμεσα στους 46 δήμους, που προωθούν την ανάπτυξη τουρισμού για άτομα με αναπηρίες και εμποδιζόμενα άτομα

- Σε 4 παραλίες της Κορωνησίας
- Αναμένεται ποιοτική και δυναμική τουριστική ανάπτυξη των περιοχών παρέμβασης τη θερινή περίοδο 2019


   Έντονο ενδιαφέρον υπάρχει από τους δήμους για τη δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για εμποδιζόμενα άτομα και για για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η δράση «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020», που βρίσκεται σε εξέλιξη από το υπουργείο Οικονομίας, απευθύνεται στους δήμους της χώρας και στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΤΑΔ ΑΕ). Βασίζεται στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών του παραλιακού μετώπου της χώρας και έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές και την προσέλκυση επισκεπτών-ατόμων με αναπηρίες, καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων.
   Το πρόγραμμα αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων μηχανισμών για την αυτόνομη πρόσβαση (χωρίς τη βοήθεια κάποιου συνοδού ή άλλου ατόμου) εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα. Συνοδευτικά, θα τοποθετούνται μη μόνιμες βοηθητικές εγκαταστάσεις, όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής, διάδρομοι και ράμπες, χώροι σκίασης και προστασίας των λουόμενων, χώροι στάθμευσης για ΑμΕΑ και άλλα. Στόχοι του προγράμματος είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, η μετατροπή της Ελλάδας σε παγκόσμιο πόλο έλξης τουρισμού ΑμΕΑ και ωφελούμενοι θα είναι ΑμεΑ, εμποδιζόμενα άτομα, έγκυες, υπερήλικες, τραυματίες κ.ά.
   Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 5.000.000 ευρώ, ενώ κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης. Στην εδαφική εμβέλεια κάθε αυτοδιοικητικής μονάδας δύνανται να προταθούν για υλοποίηση παρεμβάσεις σε μέχρι 4 διαφορετικές περιοχές παρέμβασης-παραλίες.
   Μέγιστος επιτρεπόμενος προϋπολογισμός για κάθε σημείο παρέμβασης-παραλία ανέρχεται σε 60.000 ευρώ.
   Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το υπουργείο Οικονομίας, έως τις 18 Απριλίου είχαν υποβληθεί 46 προτάσεις από ισάριθμους δήμους, οι οποίες περιλαμβάνουν στην πλειονότητά τους 4 σημεία παρέμβασης - παραλίες. Η αξιολόγηση των προτάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο επόμενο διάστημα.
   Ανάμεσα στους δήμους που κατέθεσαν πρόταση είναι και ο Δήμος Αρταίων, με προϋπολογισμό 239.761 ευρώ. Το προτεινόμενο έργο αφορά την ολοκλήρωση παρεμβάσεων σε τέσσερις (4) παραλίες του Δήμου, στην Κορωνησία και στόχος του είναι η αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών των παραλιών της Κορωνησίας, αλλά και της εξυπηρέτησης των κατοίκων της περιοχής, προσελκύοντας άτομα με αναπηρίες και άλλες κατηγορίες εμποδιζόμενων ατόμων. Μέχρι σήμερα οι παραλίες που διαθέτει ο Δήμος Αρταίων δεν διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία. Η προμήθεια του εξοπλισμού πρόκειται να συμβάλλει θετικά στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ θα προσελκύσει επιπλέον κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων σε μια αναπτυσσόμενη περιοχή.
   Όπως σημειώνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη του υπουργείου, τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των παρεμβάσεων, αναμένεται να οδηγήσουν σε ποιοτική και δυναμική τουριστική ανάπτυξη, των περιοχών παρέμβασης τη θερινή περίοδο 2019. Υπενθυμίζεται ότι Ειδική Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες του 2006, είχε υπογραφεί μέχρι το 2016 από 16 χώρες, και προβλέπει στο Άρθρο 30 "ισότιμη προσβασιμότητα στην πολιτιστική ζωή, συμπεριλαμβανομένης της αναψυχής, του τουρισμού και των αθλημάτων", ενώ η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας εκτιμούσε το 2011 ότι παγκοσμίως 1 στα 7 άτομα είχε κάποιας μορφής αναπηρία.
   Να σημειωθεί, τέλος, ότι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, κατά το έτος 2006 τα εν δυνάμει έσοδα από τουριστικό προϊόν για ΑμεΑ στην ευρωπαϊκή ήπειρο κυμαίνονταν μεταξύ 83 δισεκατομμυρίων έως 166 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Δημοσιεύθηκε στις 22 April 2018 | 3:34 pm


H Ήπειρος στις εκθέσεις Greek Travel Show και «Ελλάδος Γεύση»

- Στην πρώτη ως τιμώμενη περιοχή
- Οι προθεσμίες για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων

   Από το Τμήμα Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι η Περιφέρεια τον προσεχή Μάιο θα συμμετάσχει σε άλλες δύο εκθέσεις, που διοργανώνονται στην Αθήνα.
   Πρόκειται για την Greek Travel Show (4-6 Μαΐου) στην οποία η Ήπειρος είναι τιμώμενη περιοχή και στην «Ελλάδος Γεύση» (10-13 Μαΐου).
   Όπως και στο παρελθόν, η Περιφέρεια προτίθεται να φιλοξενήσει στο περίπτερό της Δήμους, φορείς και επαγγελματίες του τουρισμού, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις δύο εκθέσεις.
   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως την πρόθεσή τους στο email: [email protected] το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου για την πρώτη έκθεση και μέχρι 7 Μαΐου για τη δεύτερη.
   Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για την αποστολή διαφημιστικού υλικού, το οποίο θα διανεμηθεί από το περίπτερο της Περιφέρειας.
πηγή

Δημοσιεύθηκε στις 22 April 2018 | 3:14 pm


713.000 τουρίστες επισκέφτηκαν το 2017 την Ήπειρο, πάνω από το διπλάσιο πληθυσμό της!

870.000 αναμένονται φέτος


   Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, η Ήπειρος υποδέχθηκε το 2017 περίπου το διπλάσιο πληθυσμό της σε τουρίστες ήτοι 713.400 επισκέπτες, οι οποίοι έμειναν συνολικά 3.643.200 βράδια.
   Όσον αφορά τα έσοδα, στην Ήπειρο «έμειναν» 216,4 εκατ. ευρώ. Διόλου ευκαταφρόνητοι οι αριθμοί, που δείχνουν ότι υπάρχει σημαντική οικονομική κίνηση στον χώρο, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, η Ήπειρος προσέλκυσε μόλις το 2,2% των ξένων τουριστών στην Ελλάδα το 2017, αλλά τα έσοδα της περιφέρειας αντιστοιχούν στο 15,2% των συνολικών, πανελλαδικών ταξιδιωτικών εισπράξεων.
   Ακόμη πιο ενθαρρυντική είναι η διαπίστωση ότι τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της βελτίωσης της προσβασιμότητας αλλά και της σχετικής προβολής, οι ρυθμοί αύξησης του τουριστικού ρεύματος στην Ήπειρο είναι υπερδιπλάσιοι σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο.
   Και για φέτος, το 2018, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αύξηση άνω του 20% στον τουρισμό, που μεταφράζεται σε περίπου 870.000 τουρίστες, αριθμός-ρεκόρ για την Ήπειρο.

Δημοσιεύθηκε στις 22 April 2018 | 3:05 pm


Ποιος είναι ο κρυφός χρηματοδότης, που μοιράζει εκατομμύρια σε Μαρέβα Μητσοτάκη και «Πρώτο Θέμα»

ΣΥΡΙΖΑ: Επιτέλους, πόσες πια σκοτεινές υποθέσεις οικονομικής διαπλοκής,  που εμπλέκεται ο κ. Μητσοτάκης, θα δουν το φως της δημοσιότητας; Έχουμε χάσει το μέτρημα...


   Τι συνδέει την Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη με το «Πρώτο Θέμα»; Πέραν της πολιτικής στήριξης που η συγκεκριμένη εφημερίδα παρέχει στον σύζυγο της και πρόεδρο της ΝΔ, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως αποκαλύπτει σήμερα η Documento τους συνδέει επίσης μια offshore.
   Ο λόγος για την Velvet Success SA, που, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Documento, φαίνεται να χρηματοδοτεί τις προβληματικές επιχειρήσεις της Μαρέβας, αλλά και να συμμετέχει στην τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του «Πρώτου Θέματος». Η συγκεκριμένη offshore μάλιστα εμφανίζεται να μοιράζει εκατομμύρια στη σύζυγο του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και την εφημερίδα του Θέμου Αναστασιάδη, σε περιόδους που βρίσκονται σε άσχημη οικονομική κατάσταση.
   Η Velvet Success SA, με έδρα τον Παναμά, όταν τα χρέη του «Πρώτου Θέματος» προς τις τράπεζες φτάνουν τα 42 εκατ. ευρώ και οι μέτοχοι του προσπαθούν να κάνουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 6,91 εκατ. ευρώ, για να δώσουν εγγυήσεις προς τις τράπεζες, εμφανίζεται ως… από μηχανής θεός για να σώσει την εφημερίδα.
   Πιο συγκεκριμένα, οι χρηματοδότες που συμμετέχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας είναι η εταιρεία Global Tree AE, η οποία με βάση τα στοιχεία της τράπεζας είναι συμφερόντων του Διονύση Παναγιωτάκη (που είναι σύζυγος της πρώην βουλευτή και υφυπουργού του ΠΑΣΟΚ Ελένης Κούρκουλα, προσωπικός φίλος του Ευάγγελου Βενιζέλου και από τους ιδιοκτήτες του καναλιού Action 24) και ο συνεκδότης του «Πρώτου Θέματος» Τάσος Καραμήτσος. Ο Διονύσης Παναγιωτάκης συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του «Πρώτου Θέματος» με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο συνέταιρος του Θέμου Αναστασιάδη στο «Πρώτο Θέμα» Τάσου Καραμήτσος εμφανίζεται να βάζει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσό 1,8 εκατομμύρια ευρώ.
   Όπως γράφει η Documento, από τα στοιχεία που έχουν κοινοποιηθεί στην Τράπεζα Πειραιώς αποδεικνύεται ότι το συγκεκριμένο ποσό έχει κατατεθεί στον λογαριασμό του Τάσου Καραμήτσου από την Ελβετία και συγκεκριμένα από την τράπεζα UBS. Τροφοδότης λογαριασμός όμως δεν είναι κάποιος προσωπικός λογαριασμός του, αλλά ο λογαριασμός της εταιρείας Velvet Success SA. Αυτά συμβαίνουν τον Μάρτιο του 2017.
   Κι εδώ κ εφημερίδα υπενθυμίζει ότι ήδη από τον περασμένο Δεκέμβρη έχει αποκαλύψει ότι η συγκεκριμένη μυστηριώδης offshore συμμετείχε με 800.000 ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία ZEUS+DION της κ. Μ. Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη. Σε μία περίοδο που η εταιρεία της συζύγου του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης κινδυνεύει με λουκέτο, η Velvet Success SA συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της με 799.918 ευρώ. Αυτά συμβαίνουν τον Ιούνιο του 2017.
   Η γαλαντόμος offshore μέσα σε διάστημα ολίγων μηνών σώζει λοιπόν τόσο την Μαρέβα Γκραμπόφσκι όσο και τον Θέμο Αναστασιάδη και το «Πρώτο Θέμα» του.
   Εύλογα, λοιπόν, η Documento αναρωτιέται στο σημερινό φύλλο της: «Ποιος είναι ο κοινός τους χρηματοδότης;».
  Απαντήσεις ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ
   Το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Documento αναφορικά με την ύπαρξη offshore εταιρείας που φέρεται να χρηματοδοτεί τόσο τις επιχειρήσεις της Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, όσο και την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, προκαλεί αμείλικτα ερωτήματα, αναφέρει ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
   Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:
   Το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Documento αναφορικά με την ύπαρξη offshore εταιρείας που φέρεται να χρηματοδοτεί τόσο τις επιχειρήσεις της Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, όσο και την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, προκαλεί αμείλικτα ερωτήματα.
   Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η offshore εταιρεία με την επωνυμία Velvet Success και έδρα τον Παναμά, φέρεται να συμμετείχε στην πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε ο «Όμιλος Αναστασιάδη» που εκδίδει το Πρώτο Θέμα αλλά και στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Zeus+Dion, τον Ιούνιο του 2017, που ανήκει στην κ. Γκραμπόφσκι.
   Τα παραπάνω στοιχεία φωτίζουν τους λόγους για τους οποίους η ταύτιση της εφημερίδας του Θέμου Αναστασιάδη, γνωστού και ως «κομιστή» με την ατζέντα του κόμματος του Κυρ. Μητσοτάκη είναι τόσο πολύ ισχυρή.
   Θυμίζουμε ότι ο άλλος συνεταίρος της κ. Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη ελέγχεται από την ελληνική Δικαιοσύνη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ούτε τότε έδωσε κάποια εξήγηση ο κύριος Μητσοτάκης. Οφείλει όμως να απαντήσει σήμερα: Ποιος είναι ο κρυφός χρηματοδότης της συζύγου του και του Πρώτου Θέματος, και γιατί κρύβεται;
   Και, επιτέλους, πόσες πια σκοτεινές υποθέσεις οικονομικής διαπλοκής,  που εμπλέκεται ο κ. Μητσοτάκης ,θα δουν το φως της δημοσιότητας; Έχουμε χάσει το μέτρημα.
  Το πρωτοσέλιδο της Documento:

Δημοσιεύθηκε στις 22 April 2018 | 1:14 pm


Τρομοκρατικά και νεοδημοκρατικά μέχρι να... παχύνουν οι μύγες

- Τι κι αν έρχονται απανωτά τα αισιόδοξα μηνύματα από το εξωτερικό, μέχρι τον Αύγουστο δεν φαίνεται τα κανάλια να το βάζουν κάτω...
- Ας δούμε τις ειδήσεις που τα κανάλια διαστρέβλωσαν, δεν... είδαν ή πέρασαν στα ψιλά...


   Μέχρι τον Αύγουστο, που είναι παχιές οι μύγες, οπότε και αναμένεται η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια, δεν φαίνεται τα κανάλια να προτίθενται να το βάλουν κάτω...
   Τι κι αν έρχονται απανωτά τα αισιόδοξα μηνύματα από το εξωτερικό, οι επίδοξοι διαμορφωτές της κοινής γνώμης επιμένουν... τρομοκρατικά και... νεοδημοκρατικά στο σίριαλ της προπαγάνδας τους ότι καθαρή έξοδος από τα μνημόνια δεν μπορεί να υπάρξει...
   Στο επίκεντρο των δελτίων ειδήσεων βρέθηκαν ρεπορτάζ περί «ανομίας και έξαρσης της εγκληματικότητας», με αφορμή τον θάνατο του επιχειρηματία Αλέξανδρου Σταματιάδης. που δύο ληστές με κουκούλες είχαν πυροβολήσει μέσα στο σπίτι του στην Κηφισιά στις 2/4, η μίσθωση δύο φρεγατών από τη Γαλλία με έμφαση στις ενστάσεις της Ν.Δ., τα ελληνοτουρκικά και οι επικείμενες εκλογές στην Τουρκία, οι συζητήσεις για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους στο περιθώριο της Εαρινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας (λίγο πριν από τα δελτία καιρού), το Μακεδονικό, τα φορολογικά, ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο...
   Ας δούμε τις ειδήσεις που τα κανάλια διαστρέβλωσαν, δεν... είδαν ή πέρασαν στα ψιλά:

Αισιόδοξα μηνύματα από την Ουάσινγκτον: Σε εποικοδομητικό κλίμα οι συζητήσεις για το ελληνικό ζήτημα

Το ελληνικό χρέος και η μεταμνημονιακή εποχή απασχολούν τις κρίσιμες διαβουλεύσεις μεταξύ Ευρωπαίων, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ηγεσίας του Yπουργείου Οικονομικών στην Ουάσινγκτον. (αναλυτικά)

«Ένα ισχυρό nation brand αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επόμενη μέρα»

Υπό τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής. (αναλυτικά)

Την ενίσχυση του ελληνικού Στόλου ανακοίνωσε ο Φ. Κουβέλης

Την ενοικίαση, με τη μέθοδο της χρονομίσθωσης (leasing), 2 σύγχρονων φρεγατών τύπου FREMM από τις υφιστάμενες στο γαλλικό στόλο, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Φώτης Κουβέλης σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι, ενώ συζητείται και η προμήθεια άλλων δύο φρεγατών. Οι δύο FREMM θα αφιχθούν στην Ελλάδα εντός του καλοκαιριού, εντασσόμενες στη δύναμη του Στόλου με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των ελληνικών πληρωμάτων. (αναλυτικά)


Σφοδρή αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ - Παπαδημούλη για την καταδίκη ευρωβουλευτή του ΚΚΕ που αποκάλεσε «νοσταλγούς του Χίτλερ» τους χρυσαυγίτες

Με απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Σωτήρης Ζαριανόπουλος, καταδικάστηκε σε χρηματική αποζημίωση ενός νυν και δύο πρώην βουλευτών της ναζιστικής Χρυσής Αυγής, για «εξύβριση και ηθική βλάβη» τους - Έντονη διαμαρτυρία και ανησυχία από το ΚΚΕ: «Φουσκώνει τα πανιά της εγκληματικής-ναζιστικής συμμορίας η απόφαση» - Σφοδρή αντίδραση από ΣΥΡΙΖΑ και Δ. Παπαδημούλη. (αναλυτικά)

Πώς αποσοβήθηκε το «έγκλημα» του Πύργου και γλίτωσε 250 εκατ. ευρώ το Δημόσιο

Για τις λεπτομέρειες της εγκληματικής αφαίρεσης του τμήματος Πάτρα-Πύργος από την Ολυμπία Οδό, τις νέες κοινοτικές Οδηγίες που επιβάλλουν τμηματική δημοπράτηση για τέτοια έργα ώστε να μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση στις κατασκευαστικές, αλλά και τα τεράστια οφέλη για το Δημόσιο, μίλησε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης Στο Κόκκινο και τον Στάθη Σχινά. Σε 2,5-3 χρόνια θα παραδοθεί το έργο, όπως προέβλεψε. (αναλυτικά)

Οι καινοτομίες και τα πλεονεκτήματα του νόμου για την υιοθεσία και την αναδοχή

Δραστική μείωση του χρόνου αναμονής, που έφτανε στα έξι χρόνια, και ισχυροποίηση (επιστημονική και θεσμική) της όλης διαδικασίας υπέρ του συμφέροντος του παιδιού, είναι τα ισχυρά επιχειρήματα υπέρ του νόμου για την υιοθεσία και την αναδοχή. (αναλυτικά)

Ένα μεγάλο όραμα για τα παιδιά με αναπηρία γίνεται πραγματικότητα στη Βούλα

Εγκαινιάστηκαν τρία κτίρια για την εξυπηρέτηση παιδιών με αναπηρία στη Βούλα από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου. Οι δομές θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση εξειδικευμένων προγραμμάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. (αναλυτικά)

Η λίστα του υπουργείου Υγείας που δεν «βλέπουν» τα ΜΜΕ

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την κατάσταση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο δημόσιο σύστημα υγείας, το υπουργείο Υγείας με ανακοίνωσή του παραθέτει τη λίστα με τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας τα οποία με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των 2.200.000 ευρώ από το αποθεματικό του Υπουργείου για την προμήθεια νέου εξοπλισμού και την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών. (αναλυτικά)

«Χυδαία πρόκληση στη μνήμη όσων φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν η «προσφορά» της Espresso»

«Οι νοσταλγοί της χούντας, όσοι επιχειρούν να παραχαράξουν την ιστορία, έστω και διά της «πλαγίας οδού», να γνωρίζουν ότι ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. (αναλυτικά)

ΟΑΕΔ: Μείωση 1,4% στους εγγεγραμμένους ανέργους τον Μάρτιο

Μείωση 1,44% σημείωσε τον Μάρτιο το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας, στα 885.766 άτομα από 898.682 άτομα τον προηγούμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΑΕΔ. (αναλυτικά)

«Ο φασισμός του «μαύρου» δεν μπορεί να μιλάει για αυταρχισμό!»

Η ΠΟΣΠΕΡΤ απαντά στην ανακοίνωση της ΝΔ για το νέο οργανόγραμμα της ΕΡΤ. (αναλυτικά)

Εγκαίνια δημοτικού σχολείου στις φυλακές Ναυπλίου

«Ανάμεσα στις προτεραιότητές μας είναι να δίνουμε στους κρατουμένους όλα τα εφόδια ώστε να μην επανέρχονται σε καθεστώς παραβατικότητας. Με τέτοιου είδους δομές πετυχαίνουμε τον στόχο μας», δήλωσε ο Στ. Κοντονής. (αναλυτικά)

Ο ΟΑΣΑ φέρνει για πρώτη φορά στους δρόμους της Αθήνας ηλεκτρικά λεωφορεία

Σε ένα σημαντικό βήμα αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του προχωρά ο ΟΑΣΑ. (αναλυτικά)

Πράσινο φως για 3.685 υποτροφίες για προπτυχιακούς φοιτητές

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. (www.iky.gr), μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπογραφής και δημοσίευσης της σχετικής ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (αναλυτικά)

Δημοσιεύθηκε στις 22 April 2018 | 12:26 am


Τα επτά μεγάλα ψέματα για την επταετή Χούντα

“Ναι, αλλά δεν κλέψανε. Ναι, αλλά έφτιαξε δρόμους. Ναι, αλλά ήταν πατριώτες”: Το News 24/7 απαντά με στοιχεία στα ψέματα που επαναλαμβάνουν κάθε χρόνο οι αμετανόητοι νοσταλγοί της μαύρης επταετίας


   Για την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας η 21η Απριλίου είναι η επέτειος μίας από τις πιο μαύρες στιγμές στην ιστορία της χώρας. Οι αμετανόητοι νοσταλγοί της χουντικής επταετίας όμως κάθε χρόνο τέτοια ημέρα βρίσκουν την ευκαιρία να επαναλάβουν μία ύπουλη προπαγάνδα με σκοπό τη λήθη και την παραχάραξη της ιστορίας, μέσω του “ναι μεν, αλλά”.
   Αν και κανονικά θα έπρεπε να είναι αυτονόητο γιατί μία δικτατορία είναι απεχθές πράγμα, οι μύθοι που κάποιοι προσπαθούν με επιμέλεια να χτίσουν και τα ψέματα που επαναλαμβάνουν με τη γκεμπελική προσδοκία “πες, πες, κάτι θα μείνει”, δε βλάπτει να θυμόμαστε τα στοιχεία που καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς των νοσταλγών της Χούντας:

Ψέμα πρώτο: “Ναι, αλλά δεν κλέψανε”

Ουδέν αναληθέστερον τούτου.
Και από που να ξεκινήσει κανείς. Από το περιβόητο “Τάμα του Έθνους”; Για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι ο επικεφαλής της Χούντας Γεώργιος Παπαδόπουλος αποφάσισε να υλοποιήσει ένα σχέδιο των μελών της Δ΄ Εθνοσυνέλευσης (που είχε πραγματοποιηθεί στο Άργος το 1829) για ανέγερση ναού του Σωτήρος. Οι δικτάτορες εξήγγειλαν ότι θα κτίσουν στα Τουρκοβούνια ένα μεγαλοπρεπή ναό, που θα γινόταν “το τρίτο αρχιτεκτονικό οικοδόμημα των Αθηνών μετά τον κλασικό Παρθενώνα και τον βυζαντινό Λυκαβηττό”.
Ο ναός δεν κτίστηκε ποτέ, αλλά συνέβη ένα θαύμα: Γέμισαν οι τσέπες των χουντικών!
Άρχισαν να μαζεύουν χρήματα από εισφορές κρατικών φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, από τον κρατικό προϋπολογισμό και με δάνεια. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 453,3 εκατομμύρια δραχμές. Στην ανώτατη επιτροπή για το “τάμα του Έθνους” πρόεδρος ήταν ο Παπαδόπουλος και μέλη Παττακός, Μακαρέζος και ο χουντικός αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.
Επτά χρόνια το μεγαλόπνοο έργο έμενε στη θεωρία και ο κόσμος παρά τη φίμωση των ΜΜΕ βοούσε για το μεγάλο φαγοπότι. Τελικά λόγω των ενδοχουντικών συγκρούσεων, στις αρχές του 1974 έγινε απολογισμός (διότι ο Ιωαννίδης προφανώς και γνώριζε πολύ καλά τα πεπραγμένα του Παπαδόπουλου και όχι βέβαια επειδή εκείνος ήταν άμεμπτος). Στο ειδικό Ταμείο είχαν μείνει μόνο 47,3 εκατομμύρια δραχμές: 406 εκατομμύρια είχαν κάνει φτερά. Φυσικά κανείς δεν τιμωρήθηκε.
Τι να πρωτοθυμηθεί αλήθεια κανείς; Το περίφημο σκάνδαλο με τα σάπια κρέατα του Μπαλόπουλου;
Ο στρατιωτικός Μιχάλης Μπαλόπουλος ήταν υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας αρμόδιος για θέματα εμπορίου το 1972- 1973. Το 1975 καταδικάστηκε για εισαγωγή ακατάλληλων για την υγεία κρεάτων από την Αργεντινή, σε συνεργασία με μεγαλέμπορους της Ροδεσίας. Μάλιστα ο Παττακός είχε εκδώσει διαταγή απαγόρευσης διάθεσης ντόπιου κρέατος για να απορροφηθούν τα εισαγόμενα του Μπαλόπουλου, τα οποία είχαν αρχίσει να σαπίζουν και να βρωμάνε. Στο σκάνδαλο εμπλεκόταν και ο αδελφός του Γεωργίου Παπαδόπουλου, Χαράλαμπος. Μάλιστα ο Μπαλόπουλος ήταν τόσο διαβόητος που είχε μείνει ο όρος “μπαλόσημο” για τις μίζες που εισέπραττε. Έγινε δε σύνθημα στα γήπεδα: Εάν κάποιος ποδοσφαιριστής δεν απέδιδε στο παιχνίδι, η κερκίδα δεν τον φώναζε “παλτό” όπως σήμερα, αλλά “βόδι Αργεντινής” ή “κρέας του Μπαλόπουλου”.
Είχαν βέβαια ξεκινήσει το φαγοπότι με το καλημέρα.
Μία από τις πρώτες αποφάσεις της Χούντας αφορούσε την αύξηση του μισθού του πρωθυπουργού από 23.600 σε 45.000 δραχμές και των υπουργών από 22.400 δραχμές σε 35.000 δραχμές. Θέσπισαν μάλιστα και “εκτός έδρας” της τάξως των 1.000 και 850 δραχμών αντιστοίχως και μετά άρχισαν τις περιοδείες...
Δε τους έφτανε όμως αυτό, ήθελαν και τσάμπα σπίτια. Το 1970 θεσμοθετήθηκε η παροχή κατοικίας για αξιωματικούς που είχαν διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στο πραξικόπημα.
Διήγαγαν φυσικά βίο σκανδαλωδώς πολυτελή. Τα έλεγαν οι ίδιες οι γυναίκες τους. Είναι χαρακτηριστικές οι διηγήσεις της Ντέλλας Ρουφογάλη και της Δέσποινας Παπαδοπούλου για ντόλτσε βίτα στο Παρίσι, τουαλέτες, “πεσκέσια” από όσους ήθελαν μέσω των γυναικών τους να κολακέψουν τους δικτάτορες, φρέσκα ψάρια, χαβιάρι και καβούρια να καταφθάνουν ως δώρα στο σπίτι.

Ψέμα δεύτερο: “Ναι, αλλά η οικονομία πήγαινε καλά”

Η Χούντα προσπάθησε να κρατήσει χαμηλά τον εξωτερικό δανεισμό, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να υπερτετραπλασιαστεί ο εσωτερικός δανεισμός με την έκδοση ομολόγων και με δημιουργική δημοσιονομική λογιστική.
Οι εργοληπτικές εταιρείες, που αναλάμβαναν κρατικά έργα (και στις οποίες φρόντιζε πάντα να “τρουπώσει” ο γαμπρός του Παττακού) έπαιρναν δάνεια από τράπεζες του εξωτερικού με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Έτσι ο δανεισμός άλλαζε χαρακτήρα και το χρέος χαρακτηριζόταν εσωτερικό. Παρέμενε όμως βαρύς πέλεκυς πάνω από τα κεφάλια των Ελλήνων.
Λαδάς και Ρουφογάλης μοίραζαν θαλασσοδάνεια σε “ημέτερους” και επιβάρυναν τις κρατικές τράπεζες. Το περιοδικό “Ταχυδρόμος” είχε αποκαλύψει το 1974, στην αρχή της Μεταπολίτευσης, έγγραφα του Ρουφογάλη, που ανέφεραν χαριστικά και επισφαλή δάνεια: Στα χορηγηθέντα καταγραφόταν ποσό μεγαλύτερο του 1,5 δισεκατομμυρίου δραχμών και στα υπό έγκριση ποσό μεγαλύτερου του 1,6 δισεκατομμυρίου δραχμών.
Σε κάθε περίπτωση το δημόσιο χρέος υπερδιπλασιάστηκε επι Χούντας. Από 37,8 δισεκατομμύρια δραχμές το 1967 έφτασε τα 87,5 δισεκατομμύρια δραχμές το 1973. Το εμπορικό έλλειμμα πενταπλασιάστηκε. Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων μειώθηκαν κατά 25%. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών οκταπλασιάστηκε.
Όσο για την υποτιθέμενη μείωση της ανεργίας αυτή “επετεύχθη” χάρη στο γεγονός ότι μετανάστευσαν500.000 Έλληνες: Όταν φεύγουν οι άνεργοι από τη χώρα προφανώς και υπάρχουν λιγότεροι άνεργοι...
Με δυο λόγια όπως είχε πει ο κάθε άλλο παρά κομμουνιστής Ξενοφών Ζολώτας “η οικονομική πολιτική της δικτατορίας ήταν πολιτική οικονομικής μεγεθύνσεως και όχι οικονομικής αναπτύξεως”. Και είδαμε ποιοι επωφελήθηκαν από την οικονομική μεγέθυνση.
Η Χούντα των Συνταγματαρχών έβαλε τη χώρα στον "πάγο"
Η Χούντα των Συνταγματαρχών έβαλε τη χώρα στον "πάγο"  ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Ψέμα τρίτο: “Επί Χούντας έφαγε ο κόσμος ψωμάκι”

Τη χουντική νύφη πλήρωναν βέβαια οι φορολογούμενοι πολίτες. Οι δικτάτορες μείωναν κατά τρόπο εξωφρενικό τους φόρους των επιχειρήσεων στην υγεία του φορολογούμενου κορόιδου: Το 1971 οι φοροπαλλαγές των 464 μεγαλύτερων επιχειρήσεων ήταν τριπλάσιες από τους φόρους που είχαν καταβάλει! Κάποιοι έφαγαν όχι απλώς ψωμάκι, αλλά παντεσπάνι- πάντως δεν ήταν ο κοσμάκης που επωφελήθηκε από το επταετές φαγοπότι.
Τα νοικοκυριά σήκωναν το βάρος του 91% των φορολογικών εσόδων. Το55% των φορολογικών εσόδων του κράτους προερχόταν από έμμεσους φόρους, που πάντοτε πλήττουν τους ασθενέστερους, και το 36% από την φορολόγηση των νοικοκυριών. Ντόπιοι και ξένοι μεγαλοκαρχαρίες όχι μόνο έμεναν ανέγγιχτοι, αλλά οι πραξικοπηματίες τους έκαναν όλα τα χατίρια, αφού άλλωστε μαζί λυμαίνονταν τη χώρα.
Επί Χούντας ο πληθωρισμός κάλπαζε. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε 15,3% από το 1972 στο 1973 και κατά 37,8% την επόμενη χρονιά, και μάλιστα στα είδη πρώτης ανάγκης και την υγεία. Και αυτό ενώ τη δεκαετία του 1960 η Ελλάδα είχε το μικρότερο πληθωρισμό από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν κατά 4%. Το υποτιθέμενο “οικονομικό θαύμα της Χούντας” δεν ήταν παρά μία προπαγάνδα.

Ψέμα τέταρτο: “Ναι, αλλά έφτιαξαν δρόμους”

Και δρόμους να έφτιαχναν οι δικτάτορες, θα αναιρούσε αυτό τα βασανιστήρια, τις εκτελέσεις, την τρομοκρατία, τον γύψο στο λαιμό του ελληνικού λαού; Η απάντηση για όποιον θέλει να λέγεται όχι μόνο δημοκράτης, αλλά απλά άνθρωπος, είναι αυτονόητη. Για να δούμε όμως τι δρόμους έφτιαξαν και πως.
Όλα τα αυταρχικά καθεστώτα φροντίζουν να κάνουν και μερικά έργα, για να δείξουν ένα υποτιθέμενο κοινωνικό πρόσωπο και επειδή γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν έχουν τη στήριξη του λαού. Καμία φορά όμως οι δρόμοι δε φτιάχνονται καθόλου, αλλά κάποιοι πλουτίζουν ως εκ θαύματος- θα είχαν προσευχηθεί στον προαναφερόμενο ναό του Σωτήρος που δεν κατασκευάστηκε ποτέ φαίνεται...
Το πιο τρανταχτό παράδειγμα είναι η περίπτωση της Εγνατίας, που φυσικά δεν κατασκευάστηκε επί Χουντας. Αυτό δεν εμπόδισε κάποιους να βγάλουν λεφτά όμως.
Ο Αμερικανός “ενδιάμεσος” Ρόμπερτ Μακντόναλντ πήρε αμέσως τη δουλειά χωρίς καμία μελέτη και μπορεί να μην έφτιαξε την Εγνατία, έφτιαξε όμως την τύχη του τσεπώνοντας 4,5 εκατομμύρια ως αμοιβή και περίπου 33 εκατομμύρια δραχμές σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου έναντι των εξόδων του.
Συνήθως αυτό το ψέμα περί δρόμων, πάει πακέτο με το “χάρισαν τα χρέη στους αγρότες” και “αύξησαν τις κοινωνικές δαπάνες”.
Πράγματι η Δικατορία τον πρώτο χρόνο διέγραψε χρέη των αγροτών γιατί όπως είπαμε τα ολοκληρωτικά καθεστώτα πάντα προβαίνουν σε κινήσεις με στόχο να αποκτήσουν το λαϊκό έρεισμα που δεν έχουν ή/και να περιορίσουν τις αντιδράσεις εναντίον τους. Κατάφεραν όμως πέραν όλων των άλλων να διαλύσουν και την αγροτική παραγωγή, να μειώσουν το κατά κεφαλήν αγροτικό εισόδημα, με αποτέλεσμα οι αγρότες να μεταναστεύουν και έτσι η Ελλάδα να μειώσει τις εξαγωγές και να αυξήσει τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων.
Επίσης πράγματι τον πρώτο χρόνο η Χούντα αύξησε τις κοινωνικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και μετά άρχισε να τις μειώνει χρόνο με το χρόνο, έτσι όταν κατάρρευσε αυτό το τραγικό ανέκδοτο το ποσοστό των κοινωνικών δαπανών επί του ΑΕΠ είχε πέσει στα επίπεδα του 1965.

Ψέμα πέμπτο: “Ναι, αλλά δεν έκαναν ρουσφέτια”

Συχνά οι ξεδιάντροποι υπερασπιστές της Χούντας, καταγγέλλουν την οικογενειοκρατία, που επί Δικτατορίας δεν υπήρχε, διότι μπορεί να ήταν λίγο φασίστες βρε αδερφέ, αλλά ήταν έντιμοι.
Ας δούμε πόσο έντιμοι ήταν και πόσο δεν βόλευαν τους δικούς τους.
Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος διόρισε τον έναν αδελφό του Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο στρατιωτικό ακόλουθο, γενικό γραμματέα του υπουργείου Προεδρίας, Περιφερειακό Διοικητή Αττικής αλλά και Υπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, και τον άλλο αδελφό του Χαράλαμπο Παπαδόπουλο γενικό γραμματέα του υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Ο Παττακός ήταν πάλι καλός πεθερός, αφού φρόντισε να αναλάβει ο γαμπρός του Ανδρέας Μεϊντάσης τεχνικά έργα στο δήμο Αθηναίων (όπως το υπόγειο γκαράζ στην Κλαυθμώνος) και μελέτες αξιοποίησης δημοτικών ακινήτων λαμβάνοντας... “ευτελή” ποσά της τάξως του ενός εκατομμυρίου και εκατό χιλιάδων δραχμών!
Νικόλαος Μακαρέζος πάλι διόρισε τον κουνιάδο του Αλέξανδρο Ματθαίου υπουργό Γεωργίας και υπουργό Βορείου Ελλάδος. Ο Ιωάννης Λαδάς διόριζε συγγενείς του στην ΑΣΔΕΝ και το υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Ψέμα έκτο: “Ναι, αλλά ήταν πατριώτες”

Πως γίνεται την πατρίδα πάντα να την προδίδουν αυτοί που δηλώνουν με στόμφο τον υποτιθέμενο πατριωτισμό τους;
Προδοσία της πατρίδας είναι εξαρχής η κατάλυση της Δημοκρατίας, οι φυλακίσεις, εκτελέσεις και βασανισμοί Ελλήνων, η αφαίμαξη του δημόσιου ταμείου προς ίδιον όφελος. Αλλά οι πραξικοπηματίες δεν σταμάτησαν εκεί.
Παπαδόπουλος και Ιωαννίδης όχι μόνο διέλυσαν τον ελληνικό στρατό, αλλά -ως αποδεδειγμένα πράκτορες της CIA και πιόνια του Κίσινγκερ- πρόδωσαν την Κύπρο, δίνοντας με το ανόητο πραξικόπημα την αφορμή στην Τουρκία να εισβάλλει στο νησί.
Παρέδωσαν μια χώρα κυριολεκτικά στα συντρίμμια και θυσίασαν τις ζωές χιλιάδων Ελληνοκυπρίων στις προσταγές των ξένων, εξυπηρετώντας τη συνωμοσία κατά του Ελληνισμού. Πέτυχαν αυτό που έγκαιρα είχε προβλέψει, από το 1968, ο Ευάγγελος Αβέρωφ ότι δηλαδή, «δυστυχώς το καθεστώς των συνταγματαρχών θα καταρρεύσει επί των ερειπίων και του αίματος του Ελληνισμού!»
Οι συνταγματάρχες με «αριστοτεχνικό» τρόπο εκτέλεσαν το σχέδιο των Αμερικανών οι οποίοι ήδη από το 1964 μιλούσαν για διχοτόμηση της Κύπρου. Μαζί με τον Γρίβα και την ΕΟΚΑ Β΄ (που χρηματοδοτούνταν από τη CIA) συνωμότησαν για την ανατροπή του Μακάριου με το επιχείρημα περί “κομμουνιστικού κινδύνου”. Το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να κάνουν το χατίρι της CIA, που τόσο άλλωστε τους είχε στηρίξει. Μάλιστα η Χούντα φέρεται να ενημέρωσε απευθείας την Τουρκία πως «όσο είναι ο Γρίβας στο νησί δεν θα χυθεί τουρκικό αίμα». Κατά τον ανταποκριτή του BBC, Λέσλι Φίσερ ο Γρίβας ως αρχηγός της ΕΟΚΑ –Β είχε σταλεί με σκοπό τη δημιουργία ταραχών ώστε να επέμβουν οι συνταγματάρχες και να «αποκαταστήσουν την τάξη». Έτσι και έγινε. Μόνο που αυτό προκάλεσε την τραγωδία.
Πέντε ημέρες μετά το πραξικόπημα της Χούντας, στις 20 Ιουλίου 1974, οι Τούρκοι μπαίνουν στην Κύπρο, αποβιβάζοντας 30.000 στρατιώτες.
Κατά το δεύτερο Αττίλα και ενώ η Δικτατορία είχε καταρρεύσει υπό το βάρος της προδοσίας της Κύπρου, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής διαπίστωσε ότι οι πραξικοπηματίες είχαν αφήσει την Ελλάδα παντελώς γυμνή από στρατιωτικής απόψεως και ανέτοιμη για εμπλοκή με την Τουρκία.
Όπως του εξήγησαν οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, ετοιμοκίνητο στην Κρήτη δεν ήταν παρά μόνο ένα σμήνος πολεμικών αεροσκαφών. Για να φτάσουν στην Κύπρο θα έπρεπε να φορτώνουν μόνο δύο αντί για τέσσερις βόμβες. Ακόμη και εάν δεν αναχαιτίζονταν και πετύχαιναν τους στόχους τους, δε θα μπορούσαν να επιστρέψουν στη βάση τους. Τα Φάντομ δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί η εκπαίδευση του προσωπικού τους. Τα Μιράζ και τα Κορσέρ δεν είχαν ακόμη φτάσει. Το ΝΑΤΟ και η Μεγάλη Βρετανία ένιπταν τας χείρας τους. Οι πραξικοπηματίες είχαν παραδώσει την Κύπρο και την Ελλάδα χωρίς καμία σκέψη.

Ψέμα έβδομο: “Ναι, αλλά αν δεν μιλούσες, δε σε πείραζε κανείς, μόνο τους κομμουνιστές κυνηγούσαν”

Πόσο αναξιοπρεπής πρέπει να είναι κανείς για να μένει ευχαριστημένος που δεν τον πειράζει ένας δικτάτορας επειδή δεν τολμάει να διαφωνήσει; Πόσο απάνθρωπος μπορεί να είναι για να μην τον πειράζει να διώκονται και να δολοφονούνται άνθρωποι επειδή έχουν διαφορετική πολιτική ιδεολογία από εκείνον;
Πέρα από αυτά τα ερωτήματα με αυτονόητες ελπίζουμε απαντήσεις, η Χούντα δίωξε και βασάνισε απηνώς τους αριστερούς, αλλά όχι μόνο.
Τη νύχτα της 21ης Απριλίου μία από τις πρώτες κινήσεις των πραξικοπηματιών ήταν να συλλάβουν το σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσμου της χώρας, δεξιούς και κεντρώους. Και δε δίστασαν να συλλάβουν και να βασανίσουν δημοκράτες που κάθε άλλο παρά κομμουνιστές ήταν. Αντιστάθηκαν όμως στη Χούντα και το πλήρωσαν.
Ο Τάσος Μήνης είχε φέρει σε πολύ δυσκολη θέση τη Χουντα ως αξιωματικός και ήρωας του Ελ Αλαμέιν. Αυτό δε τον γλύτωσε φυσικά από τα βασανιστήρια. Αυτός ο πραγματικός πατριώτης δεν άνοιξε το στόμα του στη φυλακή, αλλά μιλήσε στη δίκη, καταπέλτης κατά των προδοτών της πατρίδας και της Δημοκρατίας:
“Ως αξιωματικός ορκίστηκα να τηρώ το Σύνταγμα. Και το τελευταίο άρθρο του Συντάγματος λέει ότι η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Θεώρησα σωστό να τηρήσω τον όρκο μου”.
Ο Σπύρος Μουστακλής είχε αγωνιστεί στην Εθνική Αντίσταση με την οργάνωση ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ του καθόλου κομμουνιστή Ναπολέοντα Ζέρβα, με την οποία και έλαβε μέρος σε πολλές μάχες. Το 1948-49 ως αξιωματικός πεζικού συμμετείχε σε μάχες εμφυλιου πολέμου, ενώ το 1952-53 πολέμησε στην Κορέα. Παρασημοφορήθηκε πολλές φορές για τη δράση του. Συνελήφθη για τη συμμετοχή του στο Κίνημα του Ναυτικού, βασανίστηκε και έμεινε ανάπηρος μέχρι το τέλος της ζωής του.
Αριστεροί και μη, όσοι αντιστάθηκαν στη Χούντα υπέστησαν φρικαλέα βασανιστήρια. Το News 24/7 δημοσίευσε πέρυσι ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο: Την καταγραφή των βασανιστηριών που υπέστη στο κολαστήριο της ΕΑΤ- ΕΣΑ ο παιδίατρος Στέφανος Παντελάκης.
“Ενώ με έβριζαν με τις χυδαιότερες εκφράσεις και με κορόιδευαν μου έβγαλαν το σακάκι, με ξάπλωσαν ανάσκελα στο μπάγκο, μου κατέβασαν παντελόνι και σώβρακο, με έδεσαν σφιχτά πόδια χέρια σώμα με ένα σφικτό σχοινί και μου έβαλαν μια πετσέτα στο στόμα για να μην βλέπω. Τώρα όλοι γελούσαν, έλεγαν πώς είμαι πούστης ξεφτιλισμένος και ξεκολιάρης. [...] Μου είπανε ότι είχα άλλα 5 λεπτά για να μιλήσω πριν αρχίσει η περιποίηση. Και επειδή δεν μιλούσα άρχισα ξαφνικά να αισθάνομαι ένα αιχμηρό αντικείμενο να γδέρνει το κάτω μέρος της κοιλιάς. Και σε λίγο με ένα παράγγελμα που έδωσε κάποιος μπήκε το μηχάνημα μπρος και άρχισαν να αισθάνομαι κάτι τρομακτικούς πόνους. Νόμιζα ότι μου ξέσχισαν το κρέας, τιναζόμουν ολόκληρος. Αυτό όλο και γινόταν πιο δυνατό, το πήγαιναν σε όλο το υπογάστριο και τα γεννητικά όργανα. Ούρλιαζα από τους πόνους. Νόμιζα ότι μου έκοβαν τα γεννητικά μου όργανα”.
“Επειδή φώναζα μου δίνανε κτύπους στο κεφάλι και προσπαθούσαν να μου κρατήσουν το στόμα μου κλειστό εγώ όμως εσπαρταρούσα με τέτοια δύναμη που το αριστερό μου χέρι λύθηκε από το σχοινί και προσπαθούσα να αμυνθώ. Τότε το έπιασαν και με μοχλό την πλάτη του πάγκου το πίεζαν λυσσασμένοι, νόμιζα ότι θα το σπάσουν, παρ’ όλα αυτά το χειρότερο ήταν κάθε φορά που το αιχμηρό αντικείμενο περιφερόταν στην κοιλιά μου”.
Αυτή ήταν η Χούντα, που κάποιοι τολμούν να προσπαθούν να ξεπλύνουν.
πηγή

Δημοσιεύθηκε στις 21 April 2018 | 10:41 pm


Στο εδώλιο για κακουργήματα 15 γιατροί και διευθυντές του ΚΑΤ

- Υπερκοστολογούσαν οστικά μοσχεύματα, τα χρησιμοποιούσαν ακόμα και σε ασθενείς που δεν τα είχαν ανάγκη!
- Μόνο για τη διετία 2009-10, η οικονομική βλάβη του ΚΑΤ είναι 10 εκατομμύρια ευρώ!


   Για απιστία σε βαθμό κακουργήματος από την οποία η ζημιά που προκλήθηκε στη Δημόσιο ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ θα καθίσουν στο εδώλιο δεκαπέντε ορθοπεδικοί χειρουργοί, διευθυντές κλινικών και διοικούντες του Νοσοκομείου ΚΑΤ.
   Υπερκοστολογούσαν οστικά μοσχεύματα τα οποία μάλιστα χρησιμοποιούσαν ακόμα και σε ασθενείς που δεν τα είχαν ανάγκη!
   Όπως ενδεικτικά αναφέρεται στο βούλευμα που τους παραπέμπει σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθήνας μόνο για 1.500 χειρουργεία της διετίας 2009-2010, η οικονομική βλάβη του ΚΑΤ υπολογίστηκε από τους επιθεωρητές Υγείας στα 10 εκατομμύρια ευρώ!
   Ειδικότερα, οι τότε επικεφαλής κλινικών του ΚΑΤ, γιατροί, αλλά και μέλη της διοίκησης του Νοσοκομείου θα λογοδοτήσουν για την αθρόα -όπως αναφέρει το κατηγορητήριο- προμήθεια οστικών μοσχευμάτων από ιδιωτικές εταιρείες της επιλογής τους, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και για ασθενείς που δεν είχαν ανάγκη από την ανάλογη χειρουργική επέμβαση.
   Στο πόρισμα των ελεγκτών του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας, που είχε διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη για την ποινική διερεύνηση του σκανδάλου, καταγράφονται περιπτώσεις παραγγελιών μοσχευμάτων στην ανώτερη δυνατή τιμή και χωρίς να έχουν τηρηθεί οι εκ του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες.
   Σε πολλές περιπτώσεις, η αξία των οστικών μοσχευμάτων δεν αποζημιώθηκε από τα ασφαλιστικά ταμεία των ασθενών, αφού η τοποθέτηση τους δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί.
   Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση δαπάνη τοποθέτησης μοσχεύματος ανά ασθενή τη διετία 2009-2010 υπολογίστηκε στις 6.676 ευρώ.
   Ανέφεραν οι επιθεωρητές στο πόρισμά τους, για την παραγγελία και προμήθεια των μοσχευμάτων ότι :
   «Δεν τηρούνταν καμιά διαδικασία προέγκρισης της δαπάνης πριν από την επέμβαση, γεγονός που τελικά επέτρεπε στα ιατρικά στελέχη του νοσοκομείου να επιβάλλουν στην πράξη προκαθορισμένες επιλογές και να προσανατολίζουν την ανάθεση προμήθειας με απ' ευθείας ανάθεση στις προτεινόμενες εταιρείες. Αντίθετα, πριν από την επέμβαση θα έπρεπε να υποβαλλόταν αίτημα χορήγησης υλικού, να συντασσόταν η ιατρική γνωμάτευση και να εγκριθεί αρμοδίως έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του τμήματος Οικονομικού».
   Από τα επίσημα οικονομικά στοιχεία που δόθηκαν από το ΚΑΤ προέκυψε ότι:
   «Το 2009 τα οστικά μοσχεύματα που χρησιμοποιήθηκαν σε επεμβάσεις ασθενών κόστισαν 18.127.990,00 ευρώ, το 2010, 9.348.284,00 ευρώ και το 2011, 1.802.351,00 ευρώ. Μόνο για δύο χρόνια, το 2009 και το 2010, η εκτιμώμενη ζημιά για το Δημόσιο έπειτα από αξιολόγηση 1.500 φύλλων χειρουργείου φτάνει τα 10.099.497 ευρώ, που αποτελεί και την υπέρβαση δαπάνης σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων».
πηγή

Δημοσιεύθηκε στις 21 April 2018 | 10:29 pm


Πώς αποσοβήθηκε το «έγκλημα» του Πύργου και γλίτωσε 250 εκατ. ευρώ το Δημόσιο

Την τελευταία τριετία και έγιναν οι δρόμοι και εξοικονομήθηκε 1 δισ. ευρώ ακριβώς από τις οδικές υποδομές


   Για τις λεπτομέρειες της εγκληματικής αφαίρεσης του τμήματος Πάτρα-Πύργος από την Ολυμπία Οδό, τις νέες κοινοτικές Οδηγίες που επιβάλλουν τμηματική δημοπράτηση για τέτοια έργα, ώστε να μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση στις κατασκευαστικές, αλλά και τα τεράστια οφέλη για το Δημόσιο, μίλησε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης Στο Κόκκινο και τον Στάθη Σχινά. Σε 2,5-3 χρόνια θα παραδοθεί το έργο, όπως προέβλεψε.
   Το να μην γίνεται ένας διαγωνισμός αλλά περισσότεροι για ένα οδικό έργο «η νέα Οδηγία το επιβάλλει, δεν το επιτρέπει απλά, εφόσον τα τμήματα του έργου μπορούν να λειτουργήσουν αυτοτελώς. Ήταν μία από τις μεγάλες αλλαγές που έχουν οι νέες Οδηγίες και έγινε γιατί σε όλη την Ευρώπη παρατηρήθηκε αυτό που παρατηρήθηκε και στη χώρα μας, δηλαδή μεγάλη συσσώρευση έργων σε λίγες εταιρείες και μικρές εκπτώσεις, δηλαδή όχι υγιής ανταγωνισμός». Το 2016 η Ελλάδα εναρμονίστηκε με αυτές τις οδηγίες, με το νόμο των δημόσιων συμβάσεων. «Γι' αυτό το τμήμα Πάτρα-Πύργος δεν βγήκε σε έναν διαγωνισμό, αλλά σε οκτώ τμηματικούς», ξεκαθάρισε ο κ. Σπίρτζης.
   Διευκρίνισε ότι, επειδή «είναι ευαίσθητοι οι όροι, δεν είναι "κατάτμηση" αυτό. Αυτό που λέμε "κατάτμηση" και είναι παράνομο και απαράδεκτο, είναι να σπας ένα έργο σε διαφορετικά κομμάτια για να μην τηρείς τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Να πας από μία ανοιχτή δημόσια διαδικασία, έναν διεθνή διαγωνισμό, σε απευθείας ανάθεση ή πρόχειρο διαγωνισμό, για να τον αναλάβει συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Προφανώς δεν έγινε κάτι τέτοιο».
  Το «έγκλημα»
   «Όπως αποκαλύπτει και η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ένα από τα εγκλήματα που έγιναν στις αναθεωρήσεις των άθλιων συμβάσεων Σουφλιά, ήταν ότι αφαίρεσαν πολύ μεγάλο κομμάτι του φυσικού αντικειμένου από τα έργα των παραχωρήσεων. Έτσι ο αυτοκινητόδρομος από την Κόρινθο μέχρι την Καλαμάτα έγινε από την Κόρινθο μέχρι την Πάτρα, άρα το κομμάτι Πάτρα-Πύργος αφαιρέθηκε. Δεν υπήρχε καν η πρόβλεψη ότι αυτό το τμήμα δεν θα χρειάζεται όλες τις εγκρίσεις, που χρειάζεται ένα τέτοιο έργο υποδομής. Επομένως, ο φάκελος έργου έπρεπε να πάει στην Κομισιόν και να πάρει τις εγκρίσεις αυτές, από όλα τα αρμόδια όργανα, μετά το "έγκλημα" να βγει το συγκεκριμένο κομμάτι του αυτοκινητόδρομου έξω από την παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού», συνέχισε ο υπουργός.
   Επιπρόσθετα, «ένα από αυτά που έπρεπε να γίνουν ήταν να αιτιολογηθεί με σημερινούς όρους και όχι του 2006, η βιωσιμότητα του έργου. Με τις νέες διαδικασίες στην Κομισιόν, για να ενταχθεί, εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί ένα έργο από το ΕΣΠΑ, πρέπει να είναι βιώσιμο. Για έναν αυτοκινητόδρομο πρέπει να έχουμε πάνω από 15.000-20.000 οχήματα ημερησίως, διόδια σε συγκριμένο ύψος για την λειτουργία και συντήρησή του, πολλούς άλλους όρους, που ξεκίνησαν από την αρχή. Αν δεν ακολουθούσαμε αυτή την τακτική, την νομοθέτηση και την τμηματική δημοπράτηση, αν δεν είχαμε μεγάλες εκπτώσεις, ποτέ η μελέτη βιωσιμότητας δεν θα έδειχνε ότι αυτό το έργο είναι βιώσιμο. Δεν θα έπαιρνε χρηματοδότηση», τόνισε ο κ. Σπίρτζης.
  Και τα οφέλη
   O υπουργός υπογράμμισε ότι «τώρα, το Ελληνικό Δημόσιο θα γλιτώσει 250 εκατ. ευρώ, από έναν μόνο δρόμο, από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο» και αν συνυπολογίσει κανείς τα 750 εκατ. ευρώ που εξοικονομήθηκαν από άλλες περιπτώσεις στην κατασκευή αυτοκινητοδρόμων την τελευταία τριετία, εξοικονομήθηκε «1 δισ. ευρώ ακριβώς από τις οδικές υποδομές. Αν πάμε στο Μετρό Θεσσαλονίκης, 1,1 δισ. ευρώ διεκδικούσε η κατασκευαστική κοινοπραξία για το 30% του έργου».
   Θύμισε επίσης «τι έλεγαν τα υπεύθυνα κόμματα για το δρόμο αυτό. Τι δεν έχουν πει... ότι κοροϊδεύουμε τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας και δεν θα κάνουμε ποτέ το έργο, ότι είχαν έτοιμο διαγωνισμό που σταματήσαμε, ότι το κάνουμε για να δώσουμε το έργο σε συγκεκριμένους εργολήπτες, ότι, ότι, ότι. Κάθε μήνα ξεσήκωναν το λαό της Ηλείας λέγοντας "τέρμα ο δρόμος", "ισχυρές αντιρρήσεις της ΕΕ", "δεν θα προχωρήσουν, δεν θα κάνουν, δεν θα δείξουν". Η απάντηση ήταν η έγκριση από την ΕΕ, ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες για το σύνολο του έργου».
   Καταλήγοντας, σημείωσε ότι «τις επόμενες ημέρες θα αποσταλούν οι συμβάσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Στη συνέχεια, θα έχουμε συγκεκριμένους αναδόχους και θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση. Το συγκεκριμένο έργο θα χρειαστεί 2,5-3 χρόνια. Ο στόχος είναι μέχρι τότε να έχει υλοποιηθεί και η αναβάθμιση του οδικού δικτύου μετά τον Πύργο, μέχρι το Καλό Νερό και την Τσακώνα».

Ακούστε τον Χρήστο Σπίρτζη ΕΔΩ

Δημοσιεύθηκε στις 21 April 2018 | 12:01 am


Πετύχαμε μια στρατηγικού χαρακτήρα συμφωνία για τον ΔΕΣΦΑ

Εντάσσει τον ΔΕΣΦΑ στην ομάδα των ισχυρών της Ευρώπης, προασπίζοντας παράλληλα τα συμφέροντα και ενισχύοντας τα δικαιώματα του Δημοσίου. Τελικά, γίνεται διαφορετικά...

   Η δήλωση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη, για τον ΔΕΣΦΑ: 
   Σήμερα ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ.
   Η κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου είχε ολοκληρώσει την ιδιωτικοποίηση με πλειοδότη την αζέρικη εταιρεία Socar και τίμημα 400 εκατ. ευρώ. Όταν ακυρώθηκε η συγκεκριμένη συμφωνία, και λόγω των προβλημάτων συμβατότητας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, η σημερινή κυβέρνηση κατηγορήθηκε ως αντι-επενδυτική, ιδεοληπτική και ανίκανη.
   Σήμερα, 18 μήνες μετά:
   1. Το τίμημα έφτασε τα 535 εκατ. ευρώ.
   2. Συμμετείχαν δύο αξιόπιστα ευρωπαϊκά κονσόρτιουμ εταιρειών και προκρίθηκε τελικά μια κοινοπραξία με σημαντικές στρατηγικές επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή.
   3. Η Σύμβαση Μετόχων διασφαλίζει ισχυρά δικαιώματα στο Δημόσιο, που παραμένει κάτοχος του 34%, όπως τον ορισμό της θέσης του Προέδρου της εταιρείας.
   Επιτύχαμε μια στρατηγικού χαρακτήρα συμφωνία, που εντάσσει τον ΔΕΣΦΑ στην ομάδα των ισχυρών της Ευρώπης, προασπίζοντας παράλληλα τα συμφέροντα και ενισχύοντας τα δικαιώματα του Δημοσίου. Τελικά, γίνεται διαφορετικά.

Δημοσιεύθηκε στις 20 April 2018 | 11:49 pm


Δημοπρατήσεις έργων 5.000.000€ σε όλο το εύρος του Δήμου Αρταίων

Ανάμεσά τους και η κατασκευή Ειδικού Σχολείου (Νηπιαγωγείου-Δημοτικού) στο Γλυκόριζο

   Δημοπρατήθηκαν έργα προϋπολογισμού 4.986.180€ σε όλο το εύρος του Δήμου Αρταίων, για τα οποία θα υποβληθούν προσφορές από τους ενδιαφερόμενους μέσα στο Μάιο.
  Τα έργα χωρίζονται σε 4 κατηγορίες και χρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ, ΣΑΤΑ, Υπουργείο Εσωτερικών, ΣΑΕΠ 530 και δημοτικούς πόρους.
   Συγκεκριμένα:

         Κατασκευή Ειδικού Σχολείου (Νηπιαγωγείου-Δημοτικού) στο Γλυκόριζο προϋπολογισμού 3.759.680€

Δημοπρατήθηκε το έργο της ανέγερσης του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και του 1ουΕιδικού Νηπιαγωγείου Άρτας στο Γλυκόριζο, καθώς μέχρι τις 22 Μαΐου υπάρχει η προθεσμία υποβολής των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους για την ανέγερση του κτηρίου, συνολικού προϋπολογισμού 3.759.680€, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Το εν λόγω έργο αποτελεί ένα βασικό στόχο της Δημοτικής Αρχής, καθώς με την κατασκευή του σχολείου αναμένεται να λυθεί το πρόβλημα της στέγασης που αντιμετωπίζει σήμερα το σχολείο.
Το κτίσμα, προβλέπεται να ανεγερθεί σε οικόπεδο εντός του οικισμού Γλυκορίζου του Δήμου Αρταίων, ενώ η  αρχιτεκτονική   μελέτη   προβλέπει   την   κατασκευή   διώροφου   κτιρίου   συνολικής επιφάνειας 1.843,14 τετραγωνικών. Οι λειτουργίες τους  αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα, το ισόγειο με επιφάνεια 1.567,31 τμ. και τον όροφο επιφάνειας 213,62 τμ, ενώ στο υπόγειο αναπτύσσονται βοηθητικοί χώροι αποθηκών και Η/Μ εγκαταστάσεων επιφάνειας 275,83 τ.μ. Ο αύλειος χώρος θα λειτουργεί ως χώρος παιχνιδιού και άθλησης.

Έργα οδοποιίας προϋπολογισμού 562.000 ευρώ

Επίσης, δημοπρατήθηκαν -και μέχρι τις 7 Μαΐου υπάρχει προθεσμία υποβολής φακέλων ενδιαφέροντος- τα «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχεία κ.α.)», με συνολικό προϋπολογισμό 562.000 ευρώ (από ΣΑΤΑ).
Θα πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής και διάνοιξης οδών του Δήμου Αρταίων, ενώ το έργο κρίνεται απαραίτητο για λόγους λειτουργικότητας και ασφάλειας του οδικού δικτύου.
Στα πλαίσια του έργου θα γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις:
Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ

ü  Διάνοιξη ρυμοτομούμενων τμημάτων επί της οδού Μικράς Ασίας,
ü  Εφαρμογή τροποποίησης σχεδίου πόλεως επί της Ε.Ο. Άρτας – Αντιρρίου δίπλα από ιδιοκτησία της Shell Hellas A.E.,
ü  Διάνοιξη ρυμοτομούμενων τμημάτων επί της οδού Μοστραίων,
ü  Διάνοιξη ρυμοτομούμενων τμημάτων μεταξύ των οδών Ανεμομύλων, Βίτσι και Χωματιανού,
ü  Διάνοιξη ρυμοτομούμενου τμήματος επί της οδού Οδηγητρίας,
ü  Ασφαλτόστρωση της οδού Σκουφά, από το ύψος της Τράπεζας Πειραιώς στην πλατεία Κιλκίς προς παλιό Νοσοκομείο,
ü  Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης στην οδό Στρατώνος και σε διάφορα σημεία της πόλης
ü  Ασφαλτόστρωση της οδού 3/40 Συντάγματος Ευζώνων έως τη διασταύρωση με την οδό Τζουμέρκων
ü  Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην πάροδο της οδού Τζουμέρκων
ü  Επισκευή οδοστρώματος στον παράδρομο της Περιφερειακής οδού στο ύψος της Πρώην Υπηρεσίας Πρόνοιας
ü  Επισκευή τσιμεντόστρωσης στην οδό Διογένους
ü  Κατασκευή σκάλας στην οδό Καβάφη και Κορυδαλαίως
Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Τ.Κ. Γραμμενίτσας

ü  Έξοδος οικισμού Γραμμενίτσας προς παράδρομο Ιόνιας οδού.
Τ.Κ. Κορφοβούνι

ü  Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς οικισμό Ρουμάνια.

Εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες με προϋπολογισμό 364.500€

Δημοπρατήθηκε και μέχρι και τις 7 Μαΐου έχουν προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι για την κατάθεση προσφορών για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (β΄ φάση)».
Το έργο αφορά την αποκατάσταση δρόμων που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2015. Πρόκειται για αγροτικούς δρόμους στον κάμπο της Άρτας που εξυπηρετούσαν αγροτικές καλλιέργειες και πτηνοτροφικές μονάδες. Μελετήθηκαν δέκα (10) δρόμοι που εξυπηρετούν μεγάλο φόρτο κυκλοφορίας στον κάμπο της Τ.Κ. Κωστακιών, Τ.Κ. Γλυκόριζου και Τ.Κ. Κεραματών για τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 364.500€ με ΦΠΑ και τα οποία προέρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και δημοτικούς πόρους.

Αποκαταστάσεις τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών  σε όλο το Δήμο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ

Τέλος, το επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοπρατηθεί το έργο «Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017», συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00€ (η χρηματοδότηση θα γίνει από  ΣΑΕΠ 530 και  Δημοτικούς Πόρους).
Θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017. Το έργο κρίνεται απαραίτητο για λόγους λειτουργικότητας και ασφάλειας του οδικού δικτύου. Στα πλαίσια του έργου θα γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις:
Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ.Κ. Αρταίων

- Αποκατάσταση της βατότητας οδού με κατασκευή τοιχίου στην περιοχή της Ελεούσας
- Αποκατάσταση τοιχίου στην πάροδο Αγίων Θεοδώρων, δίπλα στη δεξαμενή της ΔΕΥΑΑ
Δ.Κ. Κωστακιών

- Αποκατάσταση  βατότητας οδού  έμπροσθεν κλειστού γυμναστηρίου Τ9
Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

Τ.Κ. Βίγλας

- Αποκατάσταση κιβωτοειδούς οχετού
Τ.Κ. Ανέζας

- Αποκατάσταση αποστραγγιστικού αύλακα στο Απόμερο.
Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Τ.Κ. Καλοβάτου

- Αποκατάσταση βατότητας οδού με την κατασκευή τοιχίου στον Κακόβατο
Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα

- Αποκατάσταση της ροής των όμβριων υδάτων, με την αντικατάσταση σωληνωτών σε αποστραγγιστικό αύλακα στην έξοδο του οικισμού
Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Τ.Κ. Γριμπόβου

- Αποκατάσταση τοιχίου στην κεντρική πλατεία του οικισμού Χανοπούλου
- Αποκατάσταση ασφάλτου και τεχνικού στην οδό προς Ι. Ν. Αγ. Αθανασίου
Τ.Κ. Κορφοβουνίου

- Αποκατάσταση σωληνωτού στην οδό προς Προφήτη Ηλία
- Αποκατάσταση βατότητας οδού, λόγω καθίζησης του εδάφους
Δ.Ε. ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Τ.Κ. Καμπής

- Αποκατάσταση αρδευτικού αύλακα πλησίον του Νερόμυλου Καμπής 
Τ.Κ. Παντάνασσας

- Αποκατάσταση αποστραγγιστικού αύλακα στην είσοδο του οικισμού
Τ.Κ. Αμμοτόπου

- Αποκατάσταση της βατότητας οδού με την κατασκευή τοιχίου σε  ρέμα  
- Αποκατάσταση της βατότητας οδού με την κατασκευή τοιχίου
Τ.Κ. Πιστιανών

- Αποκατάσταση ρείθρου οδού στη θέση Μάραθος
Τ.Κ. Ροδαυγής

- Αποκατάσταση της βατότητας οδού στην είσοδο του οικισμού με την κατασκευή τοιχίου και συρματοκιβώτιων
Τ.Κ. Δαφνωτής

- Αποκατάσταση ρείθρου οδού
- Αποκατάσταση τεχνικού απορροής όμβριων υδάτων

Δημοσιεύθηκε στις 20 April 2018 | 11:28 pm


Διαγράφονται οι οφειλές για 3 στους 4 δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ

- Εξαιρετικά ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής για τους υπόλοιπους
- Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για υπαγωγή στη ρύθμιση

   Τέθηκε χθες, Πέμπτη 19 Απριλίου 2018, σε λειτουργία, στο portal του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr), η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 52246/3173/26.01.18 για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών των δανειοληπτών στους οποίους χορηγήθηκε δάνειο από ίδια κεφάλαια του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ. ΟΕΚ).
   Στις ρυθμίσεις εντάσσονται και οι δανειολήπτες μέσω προγραμμάτων αγοράς κατοικίας ή διαμερισμάτων (ΠΑΚΑΔΙ).
   Οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά -μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας - αίτηση υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των οφειλών τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν τον επαναπροσδιορισμό της οφειλής τους και του τρόπου αποπληρωμής της. Οι δανειολήπτες δικαιούνται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2018.
   Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτονται την κεντρική σελίδα του portal του ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr, στο πεδίο «Κοινωνική Πολιτική» επιλέγουν «Ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ» και μπαίνουν στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ΤΑΧΙS. Στη συνέχεια ακολουθούν τις οδηγίες που δίδονται αναλυτικά στον «Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις».
   Προϋπόθεση υπαγωγής στις ρυθμίσεις αποτελεί η ιδιοκατοίκηση ή η χρήση της κατοικίας από τους γονείς, τα τέκνα και εν γένει συγγενείς β’ βαθμού, για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου. Η ιδιοκατοίκηση και η χρήση διαπιστώνεται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ ο ΟΑΕΔ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου.
   Με βάση την Υπουργική Απόφαση, οι δανειολήπτες μπορούν μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής, να κάνουν αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις για:
   - Διαγραφή οφειλών εφόσον το συνολικό χρέος είναι μέχρι 6.000,00€ (άληκτο κεφάλαιο + ληξιπρόθεσμες οφειλές + τόκοι υπερημερίας + τόκοι κεφαλαίου), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι δανειολήπτες αυτοί θεωρείται ότι έχουν αποπληρώσει και δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα οφειλής προς τον ΟΑΕΔ
   - Διαγραφή των τόκων κεφαλαίου και υπερημερίας που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί
   - Μείωση κατά 15% του αρχικού ποσού δανείου για όλους τους δανειολήπτες
   - Εκπτώσεις λόγω κοινωνικού κριτηρίου μετά την εφαρμογή της μείωσης του 15%:
       α) 10% για συνταξιούχους, οικογένειες με μέλος ΑΜΕΑ, χήρους-χήρες με προστατευόμενο μέλος, σεισμόπληκτους-πυρόπληκτους, άτομα με αναπηρία 67%, μονογονεϊκές οικογένειες
       β) 20% για πολύτεκνους (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης)
   Μετά την εφαρμογή των ανωτέρω μειώσεων-εκπτώσεων διαμορφώνεται το τελικό ποσό δανείου, από το οποίο αφαιρούνται τα ήδη καταβληθέντα ποσά (κεφάλαιο, τόκοι κεφαλαίου, τόκοι υπερημερίας, κεφαλαιοποιημένοι τόκοι) προκειμένου να υπολογιστεί η τελική οφειλή του δανειολήπτη, η οποία παραμένει άτοκη.
   - Διαγραφή οφειλής, εφόσον ο δανειολήπτης έχει καταβάλει συνολικό ποσό μεγαλύτερο ή ίσο του 60% του τελικού ποσού δανείου
   - Επιμήκυνση κατά 10 έτη του χρόνου αποπληρωμής της οφειλής, είτε είναι σε ισχύ ο συμβατικός χρόνος εξόφλησης της δανειακής σύμβασης, είτε ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής έχει λήξει και εξακολουθούν να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στην περίπτωση αυτή, η επιμήκυνση του χρόνου εκκινεί από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ένταξης στις ρυθμίσεις
   - Εκπτώσεις σε περίπτωση ταχύτερης αποπληρωμής του δανείου (ποσοστό 40% εάν ο δικαιούχος καταβάλει το 60% του τελικού ποσού δανείου εντός πέντε ετών, 20% εάν καταβάλει το 80% της οφειλής εντός οκτώ ετών)
   - Αναστολή πληρωμής, τμηματικά για έξι έως και 36 μήνες, εφόσον ο δανειολήπτης εντάσσεται αποδεδειγμένα στην κατηγορία των ανέργων και για συγκεκριμένο διάστημα, που ορίζεται από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, για όσους αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν την μηνιαία δόση
   - Ρυθμίσεις καταβολής ελάχιστης μηνιαίας δόσης ανάλογα με το συνολικό χρέος και το οικογενειακό εισόδημα, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης προς τον ΟΑΕΔ
   - Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προς επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων, ώστε να οριστικοποιηθεί η καταχώριση της αίτησής τους.
   - Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, η προσέλευση των δικαιούχων στις κατά τόπους Υπηρεσίες θα γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ σε προγραμματισμένο ραντεβού.
   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον τηλεφωνικό αριθμό 11320 (τηλεφωνικό κέντρο ΟΑΕΔ).
   Η σχετική ανάρτηση της υπουργού Εργασίας:  Μ. Καραμεσίνη: Το 75% των δανειοληπτών του πρώην ΟΕΚ θα τύχουν πλήρους διαγραφής της οφειλής τους
   Για πλήρη διαγραφή οφειλής στο 75% των δανειοληπτών του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) έκανε λόγο η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» 105,5, με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, που δίνει τη δυνατότητα σε 82.000 δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ να κάνουν αίτηση ρύθμισης των οφειλών τους (για διαγραφές, επαναπροσδιορισμό ύψους οφειλής και επαναπροσδιορισμό του τρόπου πληρωμής).
   Όπως σημείωσε η κ. Καραμεσίνη, καλύπτονται τόσο αυτοί που πήραν στεγαστικό δάνειο από τα ίδια κεφάλαια του πρώην ΟΕΚ, όσο και αυτοί που πήραν κατοικίες μέσα από ειδικό πρόγραμμα του πρώην ΟΕΚ, αλλά όχι αυτοί που πήραν δάνεια από τράπεζες με επιδότηση του πρώην ΟΕΚ. Διευκρίνισε, δε, ότι για τους τελευταίους, που είναι περίπου 45.000 δανειολήπτες, αυτήν τη στιγμή, «συγκεντρώνουμε στοιχεία από τις τράπεζες και θα έχουμε ακριβή εικόνα αρκετά σύντομα».
   «Περίπου 62.000 δανειολήπτες ή το 75%, μετά την αίτηση υπαγωγής, θα τύχουν πλήρους διαγραφής της οφειλής τους» ανέφερε η διοίκητρια του ΟΑΕΔ.
   Για την τρέχουσα στεγαστική πολιτική του ΟΑΕΔ, η κ. Καραμεσίνη τόνισε: «Ήδη, έχουμε ολοκληρώσει τρεις οικισμούς, τα τελευταία τρία χρόνια, έχουμε δώσει δωρεάν με κλήρωση 256 νέες εργατικές κατοικίες σε δικαιούχους, στα Νέα Λιόσια, την Καρδίτσα και τη Μεσσήνη. Άλλοι πέντε τέτοιοι οικισμοί είναι σε εκκρεμότητα, δύο στην Ελευσίνα, ένας στην Κέρκυρα, ένας στα Γρεβενά και ένας στα Γιαννιτσά».

Δημοσιεύθηκε στις 20 April 2018 | 10:50 pm


ΖΑΓΟΡΙ: Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Χειροτεχνίας είναι ξανά εδώ...

26 εργαστήρια από το Ζαγόρι, τα Γιάννενα και το Μέτσοβο ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό και οι συνεργαζόμενοι φορείς διοργανώνουν σεμινάρια, δράσεις και επιδείξεις από τεχνίτες

   Για τρίτη συνεχή χρονιά, με πρωτοβουλία του Δήμου Ζαγορίου, διοργανώνονται στην Ήπειρο οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Χειροτεχνίας στις 20, 21 και 22 Απριλίου.
   Αφιερωμένες στη νέα γενιά παρουσιάζουν φέτος ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα που ξεκίνησε στις 16 Απριλίου με ένα πενθήμερο σεμινάριο υφαντικής, οργανωμένο από το Ριζάρειο Χειροτεχνικό Κέντρο του Μονοδενδρίου και κορυφώνεται το τριήμερο 20-22 Απριλίου, κατά τη διάρκεια του οποίου 26 εργαστήρια στο Ζαγόρι, στα Γιάννενα και στο Μέτσοβο θα ανοίξουν τις πόρτες τους στο κοινό και παράλληλα θα διοργανωθούν δράσεις από τους συνεργαζόμενους φορείς:
   - Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου παρουσιάζει τα χειροτεχνικά επαγγέλματα της περιοχής και διοργανώνει παιδικό εργαστήρι με δημιουργίες από μαλλί.
   - Το Ριζάρειο Χειροτεχνικό Κέντρο Μονοδενδρίου, εκτός του σεμιναρίου, διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Υφαίνοντας το μέλλον» την Κυριακή 22 Απριλίου, στις 11:00 στον χώρο του στο Μονοδένδρι.
   - Στο Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων θα παρουσιαστεί μια ζωντανή εμπειρία από τη γέννηση της ιδέας των κοσμημάτων μέχρι την υλοποίησή τους.
   - Στο ΚΕΠΑΒΙ προτείνει περιήγηση στη διαδραστική αίθουσά του, με ζωντανή επίδειξη από τεχνίτες.
   - Στο Μουσείο Νεότερης Ιστορίας της Σκλίβανης ο όρθιος αργαλειός θα αποτελέσει το επίκεντρο της τριήμερης δράσης για τις Ημέρες Χειροτεχνίας.
   Κεντρικός συντονιστής των Ε.Η.Χ. είναι το Εθνικό Ινστιτούτο των Χειροτεχνικών Επαγγελμάτων του Παρισιού που ξεκίνησε την πρωτοβουλία αυτή εδώ και 12 χρόνια, με αποτέλεσμα να συμμετέχουν φέτος στη γιορτή αυτή 19 ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ένα κλάδο με δυνατότητες απασχόλησης των νέων και με βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.
  Τα εργαστήρια που συμμετέχουν
   Τα Εργαστήρια, από το Ζαγόρι, τα Γιάννινα και το Μέτσοβο, που μετέχουν στον φετινό εορτασμό είναι:
   - Κουκλοθέατρο ΑΝΤΡΑΛΑ, Σωκράτης Παππάς, εργαστήριο κατασκευής χειροποίητης μαριονέτας-Ζωσιμαδών 16 Ιωάννινα.
   - ΣΑΪΤΑ, Λένα Γεροθανάση, εργαστήριο επεξεργασίας πρόβειου μαλλιού-Ελαφότοπος Ζαγορίου.
   - ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟΣ, Ιουλία Ζήτη, Γιάννης Υφαντής, εργαστήριο ξυλογλυπτικής και χειροποίητων ειδών-Τσεπέλοβο Ζαγορίου.
   - Μιχάλης Κοντογιάννης, εργαστήριο κατασκευής χειροποίητων επίπλων-Ηλιοχώρι Ζαγορίου.
   - ΑΝΩ ΚΑΤΩ Γιώτα Στεφανοπούλου, εργαστήριο-εκθετήριο μάλλινων δημιουργών-Ελάτη Ζαγορίου.
   - ΚΕΡΑΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΙΝΘΟΙ, Δήμητρα Σταύρου εργαστήριο γλυπτικής-28ης Οκτωβρίου 63 & Σαμουήλ Ιωάννινα.
   - CRAFTLET Ελένη Κιοσσέ, εργαστήριο κατασκευής χειροποίητων κοσμημάτων, Παπάζογλου 14 Ιωάννινα.
   - Κόλλιας Χρήστος, εργαστήριο γλυπτικής/κατασκευής διακοσμητικών-Ιωάννινα.
   - ANKA ARTS-Σταυρούλα Ζώη, εργαστήριο κατασκευής χειροποίητων διακοσμητικών αντικειμένων-Ανδρονίκου Παλαιολόγου 8 Κάστρο Ιωαννίνων.
   - Μουσείο Νεώτερης Ιστορίας Σκλίβανης-Σκλίβανη Ιωαννίνων.
   - ΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ χειροποίητα εργαλεία-Ζάππα 1 Ιωάννινα.
   - MELAGRANA, εργαστήριο κατασκευής κοσμημάτων και αξεσουάρ-Καπετάν Κρομμύδα 13 Ιωάννινα.
   - ΠΙΝΕΛΙΕΣ Βερονίκη Νέσση, εργαστήριο ζωγραφικής σε πορσελάνη και γυαλί-Κωλέττη 13 Ιωάννινα.
   - NO JEWELRY-Αφροδίτη Ζούκη, εργαστήριο κατασκευής κοσμημάτων-Φιλίτη 8 Ιωάννινα.
   - APOPLANITY Μπαρσούκη Ευθαλία, Σχεδιασμός/Δημιουργία χειροποίητου κοσμήματος-Ανεξαρτησίας 57 Ιωάννινα.
   - ARCH OF COLOURS Εργαστήριο μεταποίησης και αναπαλαίωσης επίπλων-Ανεξαρτησίας 49 Ιωάννινα.
   - ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ Αθηνά Μπίσα, σχεδιασμός/δημιουργία χειροποίητων παραδοσιακών υφαντών-Μέτσοβο.
   - Βασίλειος Μάνης, εργαστήριο χειροποίητων σιδηροκατασκευών-Μέτσοβο.
   - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ Αφοι Μπλέτσου, δια χειρός ξυλόγλυπτα έπιπλα και εκκλησιαστικά είδη-Μέτσοβο.
   - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ Νικόλαος Παϊλας-Απόστολος Τσουρέκας, εργαστήριο χειροποίητης ξυλογλυπτικής-Μέτσοβο.
   - ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΪΑ Ιωάννης Μπαρσούκης, μικρή οικογενειακή βιοτεχνία κατασκευής ξύλινων βαρελιών-Μέτσοβο.
   - ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΗΜΑΤΟΣ Γεώργιος Δασούλας-Μέτσοβο.
   - «ΦΑΙΔΩΝ», Φαίδων Ηλίας εργαστήριο αργυροχοΐας ΚΕΠΑΒΙ, Εργαστήριο 101.
   - Dimos Δημοσθένης Παπαδόπουλος, εργαστήριο σχεδιασμού κοσμημάτων Βχαχλείδη 2 Ιωάννινα.
   - Αλέξης Κήττας, εργαστήριο κατασκευής κοσμημάτων-Κώστα Φρόντζου 9 Ιωάννινα.


Δημοσιεύθηκε στις 20 April 2018 | 12:33 pm


Ξεκινά από σήμερα το πρώτο κύμα κινητικότητας στο Δημόσιο για το 2018

- Οι νέες θέσεις για μετατάξεις-αποσπάσεις θα είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, εξασφαλίζοντας έτσι την αξιοκρατία και τη διαφάνεια της διαδικασίας
- Για πρώτη φορά και στην αυτοδιοίκηση

   Αρχίζει σήμερα, Παρασκευή 20 Απριλίου, το πρώτο κύμα κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση για το 2018. Οι νέες θέσεις για μετατάξεις και αποσπάσεις θα είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, μέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας τής Απογραφής (www.apografi.gov.gr), εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αξιοκρατία και τη διαφάνεια της διαδικασίας.
   Τα αιτήματα των φορέων για προσωπικό, τα οποία επεξεργάστηκε η Εθνική Επιτροπή Κινητικότητας, βρίσκονται σε τελικό στάδιο, ενώ σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες υπολογίζονται σε περίπου 800 οι θέσεις για μετατάξεις και σε περισσότερες από 300 οι θέσεις για αποσπάσεις.
   Σημειώνεται, ότι σε αυτόν τον κύκλο κινητικότητας θα συμμετάσχει για πρώτη φορά η αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα όσοι ΟΤΑ έχουν προχωρήσει στην ψηφιοποίηση των οργανογραμμάτων τους.
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δημοσιεύθηκε στις 20 April 2018 | 11:21 am


Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήμαρχος

Υπάρχει κανείς που δεν κατάλαβε;


   Στο κοινό συνέδριο της ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ μίλησε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ηταν ένας πολιτικός από τα παλιά, όπως τον γνωρίσαμε ως βουλευτή της Ν.Δ. και υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Ακραιφνής νεοφιλελεύθερος, απειλητικός προς τους εργαζoμένους και την κοινωνία, δογματικός ώς το μεδούλι.
   Ταυτόχρονα όμως ήταν και ο σημερινός πολιτικός, όπως τον ξέρουμε από τότε που ανέλαβε αρχηγός στο κόμμα του. Ισοπεδωτικός στον αντιπολιτευτικό λόγο του και ανήμπορος να διαχωρίσει το κομματικό από το γενικότερο συμφέρον ή την ανεξαρτησία των θεσμών.
   Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης κάλεσε στο βήμα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να «εκφράσει μπροστά στην Αυτοδιοίκηση το πρόγραμμα, που ευχόμαστε να εκφραστεί και μέσα από την κυβέρνηση την αυριανή», όπως είπε. Ο άνθρωπος θέλει να είναι υποψήφιος της Ν.Δ. για τον Δήμο της Αθήνας, θέλει το χρίσμα από τον αρχηγό του και θέλησε να του «γυαλίσει» τις... επωμίδες. Ο κ. Μητσοτάκης γιατί το δέχτηκε, όμως;
   Από όσα ανακοίνωσε ο αρχηγός της Ν.Δ. στο συνέδριο, θα σταθούμε σε ορισμένα που τα θεωρούμε ιδιαίτερα ανησυχητικά για τους Ελληνες πολίτες. Υποσχέθηκε πως όταν γίνει πρωθυπουργός θα βοηθήσει τους ΟΤΑ να αξιοποιήσουν όλα τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, «συμπεριλαμβανομένων και διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών». Δηλαδή θα τους βοηθήσει να παίρνουν δάνεια, να παίζουν ομόλογα, να δραστηριοποιηθούν στο λεγόμενο πλασματικό κεφάλαιο.
   Αν είχε μελετήσει τις αιτίες της κρίσης -από την οποία δεν έχουμε ακόμα βγει- θα είχε αντιληφθεί ότι αυτή η πρακτική του νεοφιλελευθερισμού οδήγησε στη χρεοκοπία κράτη, πολυεθνικά πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, νοικοκυριά. Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης πως θα στηρίξει στους ΟΤΑ τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και έφερε παράδειγμα τη συνεργασία ορισμένων δήμων με ιδιώτες για την «αποκομιδή των απορριμμάτων».
   Ταυτόχρονα κατήγγειλε τον διαγωνισμό μέσω «ΑΣΕΠ για τη μονιμοποίηση των 8.000 συμβασιούχων», που σημειωτέον οι περισσότεροι θα απασχοληθούν στην καθαριότητα. Είναι σαφές πως θέλει ιδιωτικοποίηση αυτής της κοινωνικής υπηρεσίας, η οποία είναι πολλαπλώς κερδοφόρα αν την αντιμετωπίσει κανείς ως επένδυση. Πράγμα που σημαίνει απολύσεις εργαζομένων και μεγάλα κέρδη για τα ιδιωτικά συμφέροντα. Υπάρχει κανείς που δεν κατάλαβε;
πηγή

Δημοσιεύθηκε στις 20 April 2018 | 10:33 am


Αποτελεσματική πρωτοβουλία

- Μια σωστά οργανωμένη και πετυχημένη διπλωματική κίνηση, που έφερε θετικό αποτέλεσμα
- Μακριά από «πατριωτικές» κορώνες, μικροκομματικές αντιπαραθέσεις και «παιχνίδια πατριδοκαπηλίας»


   Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Άγκυρα. Το ψήφισμα, όπως και η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία, δεν αποτελούν κινήσεις συμβολικής μόνο σημασίας, αλλά διαμορφώνουν θετικό κλίμα υπέρ των ελληνικών θέσεων.
   Ιδιαίτερα για το ψήφισμα, το οποίο ζητεί την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών και καλεί τις τουρκικές αρχές να ακολουθήσουν επιμελώς τις νομικές διαδικασίες και να σεβαστούν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα που καθιερώνονται από το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης της Σύμβασης της Γενεύης, θα πρέπει να επισημανθούν δύο παράμετροι.
   Η πρώτη αφορά τη συναίνεση που υπήρξε στην Ευρωβουλή. Είναι από τις λίγες φορές που όλες οι πολιτικές δυνάμεις συμφώνησαν σε ένα κοινό ψήφισμα και το στήριξαν. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 607 ψήφους υπέρ, 7 κατά και 18 αποχές. Είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από τους Έλληνες ευρωβουλευτές και να υπάρξει συνέχεια τόσο στις παρεμβάσεις τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών όσο και στην καταγγελία των προκλητικών και επιθετικών ενεργειών της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην κυπριακή ΑΟΖ. Το ψήφισμα αλλά και οι παρεμβάσεις των Ελλήνων ευρωβουλευτών μπορούν να αποτελέσουν μια βάση για συνέχιση των προσπαθειών και στήριξη της ελληνικής διπλωματίας.
   Η δεύτερη αφορά την επιτυχημένη πρωτοβουλία της ευρωομάδας της Αριστεράς και τις σωστές κινήσεις που έγιναν από την ευρωομάδα του ΕΛΚ και τις άλλες για τη διαμόρφωση της κοινής πρότασης. Ήταν μια σωστά οργανωμένη και πετυχημένη διπλωματική κίνηση στο πλαίσιο της Ε.Ε., που έφερε θετικό αποτέλεσμα. Μακριά από «πατριωτικές» κορώνες, μικροκομματικές αντιπαραθέσεις και «παιχνίδια πατριδοκαπηλίας». Ήταν μια αποτελεσματική πρωτοβουλία και πέτυχε με τους σωστούς διπλωματικούς χειρισμούς.
   Η πρωτοβουλία αυτή, που οδήγησε στο ψήφισμα εναντίον της Τουρκίας, ας μη μείνει όμως εξαίρεση. Τώρα που η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση και εισέρχεται σε μια δίμηνη νευρική προεκλογική περίοδο, αντίστοιχες πρωτοβουλίες διαμόρφωσης διεθνών συμμαχιών και αξιοποίησης συσχετισμών μπορούν να έχουν «οδηγό» τα θετικά από τους χειρισμούς που έφεραν τη διπλωματική επιτυχία στην Ευρωβουλή. Ας κρατήσουμε, εκτός από το ισχυρό μήνυμα προς την Τουρκία για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, και το μήνυμα για το πώς μια πρωτοβουλία μέσα από τους θεσμούς και τα όργανα της Ε.Ε. γίνεται αποτελεσματική.
το Κύριο Άρθρο στην Αυγή

Δημοσιεύθηκε στις 20 April 2018 | 9:06 am


Ξέρει η Κομισιόν και ο Μοσκοβισί και δεν ξέρουν τα κανάλια;

- Συνεχίστηκε και σήμερα η σπέκουλα ότι καθαρή έξοδος από τα μνημόνια δεν μπορεί να υπάρξει...
- Ας δούμε τις ειδήσεις που τα κανάλια διαστρέβλωσαν, δεν... είδαν ή πέρασαν στα ψιλά...


   Στο επίκεντρο των δελτίων ειδήσεων βρέθηκαν τα ελληνοτουρκικά και η απόφαση να αφεθεί ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς ένας εκ των οκτώ Τούρκων στρατιωτικών, οι κρίσιμες συζητήσεις για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους στο περιθώριο της Εαρινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι δηλώσεις Κομισιόν και Μοσκοβισί, η συζήτηση Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τα πυρομαχικά στη Σαουδική Αραβία, η διαφωνία Μητσοτάκη με την απλή αναλογική στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο...
   Κυριάρχησε η σπέκουλα ότι καθαρή έξοδος από τα μνημόνια δεν μπορεί να υπάρξει...
   Ας δούμε τις ειδήσεις που τα κανάλια διαστρέβλωσαν, δεν... είδαν ή πέρασαν στα ψιλά:

Κομισιόν: Εργαζόμαστε για την επιτυχή ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος το καλοκαίρι

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για να διασφαλίσει την επιτυχή ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος, το καλοκαίρι, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς. (αναλυτικά)
 

Νέες αποκαλύψεις για τα «ρουσφέτια» της ΝΔ στον ΟΑΣΘ

«Aποτελεί μεγάλη δικαίωση η απόφαση του ΣτΕ που έκρινε νόμιμη και συνταγματική την αποϊδιωτικοποίηση του ΟΑΣΘ» - «Υπάρχει λίστα με τουλάχιστον 75 άτομα για την πρόσληψη των οποίων είχαν… ενδιαφερθεί διάφοροι βουλευτές της ΝΔ». (αναλυτικά)

Αισιοδοξία για συμφωνία ΔΝΤ- Ευρωζώνης για το ελληνικό χρέος

Αισιοδοξία ότι το ΔΝΤ και η Ευρωζώνη βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους εκπέμπουν οι Βρυξέλλες, ενόψει των κρίσιμων συζητήσεων για το ελληνικό ζήτημα, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από αύριο στο περιθώριο της εαρινής συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον. (αναλυτικά)

Π. Μοσκοβισί: Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ένα νέο «κεκαλυμμένο πρόγραμμα»

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ένα νέο «κεκαλυμμένο πρόγραμμα» αλλά ένα πλαίσιο που θα εξασφαλίσει την συνέχιση των μεταρρυθμίσεων μετά την λήξη του προγράμματος, υποστήριξε ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί. (αναλυτικά)

Κρ. Λαγκάρντ: Οι αγορές δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα

Το μήνυμα ότι οι αγορές επικροτούν την ελληνική πρόοδο, κάτι που αποτυπώνεται στο κόστος δανεισμού της Ελλάδας, έστειλε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, αποσαφηνίζοντας πως το Ταμείο δεν ζητεί πλέον άλλες περικοπές δαπανών από την Ελλάδα. (αναλυτικά)

Συνεχίζεται το κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ

Δημοσκόπηση ALCO για το News 24/7
Σε δημοσκόπηση της ΑLCO για το News 24/7 υψηλά παραμένουν τα ποσοστά των αναποφάσιστων. (αναλυτικά)

Αλλεργική η ΝΔ στην απλή αναλογική

Συνεχίζεται, διά στόματος Μητσοτάκη, η επίθεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην απλή αναλογική, με αφορμή την προαναγγελία Σκουρλέτη. (αναλυτικά)

Αναδοχή και υιοθεσία: Η ομοφοβική σπέκουλα

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και υιοθεσίας» επισπεύδει, ενθαρρύνει και πριμοδοτεί τις διαδικασίες αναδοχής και υιοθεσίας και ξεκαθαρίζει τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνει ένας γονιός ενώ, επίσης, διασφαλίζει το βέλτιστο περιβάλλον για το παιδί. (αναλυτικά)

Γκεμπελισμός Μαυρωτά κατά της Μπέτυς Μπαζιάνα

Αγγίζει τα όρια της προσωπικής εμπάθειας η εμμονή του βουλευτή του Ποταμιού με την επαγγελματική δραστηριότητα της Μπ. Μπαζιάνα. (αναλυτικά)

«Στόχος μια δίκαιη και κοινωνικά ισότιμη Εθνική Στρατηγική για τα Δάση»

Την πρωτοβουλία τους για την έναρξη δημόσιου διαλόγου για την ανάπτυξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση (ΕΣΔ) με χρονικό ορίζοντα 20ετίας, παρουσίασαν ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος και η πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, Κατερίνα Ιγγλέζη, σε συνέντευξη Τύπου που έγινε σήμερα, στη Βουλή των Ελλήνων. (αναλυτικά)

Αισιοδοξία για την εξεύρεση λύσης στο θέμα του ονόματος, εξέφρασαν Μογκερίνι και Ζάεφ

Την αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί λύση στο ζήτημα της ονομασίας εξέφρασε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, Φεντερίκα Μογκερίνι, μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα στα Σκόπια με τον πρωθυπουργό της ΠΓΔΜ, Ζόραν Ζάεφ. (αναλυτικά)

Αλ. Τσίπρας: Κάνουμε πράξη αυτό που ζητούσαν παραγωγοί, σκηνοθέτες, ηθοποιοί

«Η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των χωρών που είναι φιλικές στις επενδύσεις του οπτικοακουστικού τομέα». (αναλυτικά)

Αλ. Χαρίτσης: Η Ελλάδα σταθερά πρώτη στην αξιοποίηση του Σχεδίου Γιούνκερ

«Η στενή συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΤΕπ ενισχύει την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας». (αναλυτικά)

«Έψαξε πολύ ο Κυρ. Μητσοτάκης για να βρει στελέχη σαν τον Αθ. Κοσμόπουλο;»

«Ο απόστρατος αξιωματικός, Αθανάσιος Κοσμόπουλος, προ ολίγων ημερών έφτασε στο σημείο να αμφισβητεί την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Αστυνομίας και να καλεί τους πολίτες να αγοράσουν όπλα για να προστατευτούν!». (αναλυτικά)

Γι' άλλη μια φορά επαληθεύτηκαν...

Σε κοινό μέτωπο ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και ΜΜΕ δήλωναν τη βεβαιότητα ότι χάνεται το έργο για του οδικού άξονα Πατρών - Πύργου. (αναλυτικά)

Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο για τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου σε πρόσφυγες

Προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στις διατάξεις κοινοτικής Οδηγίας του 2013 σχετικά με θέματα ασύλου για πρόσφυγες και με μετανάστες. (αναλυτικά)

Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές απο 20.000 έως 50.000 ευρώ

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ. (αναλυτικά)

«Πάνω από 800 αστυνομικοί που φυλάσσουν VIPs θα επιστρέψουν στις υπηρεσίας τους»

Όπως είπε ο κ. Τόσκας, από τους 2.100 αστυνομικούς, θα αποδεσμευτούν 800, ένας «σημαντικός αριθμός» που θα φύγει από τη φύλαξη βουλευτών, υπουργών και κυβερνητικών στελεχών αλλά και «από ανθρώπους που έχουν τους αστυνομικούς κύρια γιατί θέλουν να παρουσιάζουν ένα status εξουσίας και όχι γιατί πραγματικά υπάρχει κίνδυνος ασφάλειας». (αναλυτικά)

Έξι Τοπικές Ομάδες Υγείας λειτουργούν ήδη στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Ελλάδας

«Η έναρξη λειτουργίας των Τοπικών Μονάδων Υγείας στην χώρα, σηματοδοτεί την καινούρια πορεία του δημόσιου συστήματος υγείας που έχει ως άξονες την επένδυση στην υγεία των πολιτών, την αποτροπή της ασθένειας και την φροντίδα των αδύναμων και χρονίως πασχόντων», τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπ. Υγείας. ΤΟΜΥ λειτουργούν ήδη σε Άμφισσα, Βόλο, Θήβα, Λαμία και Λάρισα. (αναλυτικά)

Ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής για δάνεια του πρώην ΟΕΚ - Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Τίθεται σήμερα, Πέμπτη σε λειτουργία, στο portal του ΟΑΕΔ, η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών των δανειοληπτών στους οποίους χορηγήθηκε δάνειο από ίδια κεφάλαια του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. (αναλυτικά)

«Ο Οργανισμός για την ανάπλαση της Αθήνας δημιουργείται για να προωθηθούν τα έργα στην πόλη»

Το σχετικό νομοσχέδιο, εισήχθη στις συναρμόδιες κοινοβουλευτικές Επιτροπές. (αναλυτικά)

Αύξηση 3,1% για τον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. (αναλυτικά)

Εγκαίνια τριών κτιρίων για την εξυπηρέτηση παιδιών με αναπηρία στη Βούλα

Εγκαίνια τριών κτιρίων για την εξυπηρέτηση παιδιών με αναπηρία στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας. (αναλυτικά)

Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη για τις τσούχτρες σε Κορινθιακό και Πατραϊκό Κόλπο

Θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες, για να ανατεθεί στο ΕΛΚΕΘΕ, η διενέργεια μελέτης σχετικά με τα αίτια που προκαλούν το φαινόμενο στον Κορινθιακό Κόλπο. Προτάθηκε επίσης η σύσταση δικτύου ενημέρωσης, έγκαιρης προειδοποίησης και βοήθειας ώστε να διευκολυνθεί το κοινό, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου. (αναλυτικά)

Δημοσιεύθηκε στις 20 April 2018 | 12:45 am


Η αλλεργία της ΝΔ στην απλή αναλογική και η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 θα διεξαχθούν με απλή αναλογική, ανεξαρτήτως των ονείρων που κάνει ο επικεφαλής της ΝΔ


   Συνεχίζεται, δια στόματος Μητσοτάκη, η επίθεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην απλή αναλογική, με αφορμή την προαναγγελία Σκουρλέτη. «Οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν θα γίνουν με απλή αναλογική, ώστε να διαλυθεί το βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Θα γίνουν με τον σημερινό εκλογικό νόμο και με κυβέρνηση ΝΔ. Όχι άλλα παιχνίδια με τους θεσμούς, δεν θα το επιτρέψουμε» δήλωσε ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο κοινό συνέδριο της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ και επαναλαμβάνοντας την εμμονή του κόμματός του ενάντια στο σύστημα της απλής αναλογικής.
   ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν μπορεί κανείς να στερήσει από κανέναν το δικαίωμα στο όνειρο»
   «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται πως οι εκλογές για την Αυτοδιοίκηση θα διεξαχθούν με άλλη κυβέρνηση από αυτή που υπάρχει τώρα. Δεν μπορεί κανείς να στερήσει από κανέναν το δικαίωμα στο όνειρο, ιδίως ενόψει θέρους», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις παραπάνω δηλώσεις του προέδρου της ΝΔ περί απλής αναλογικής.
   «Από ‘κει και πέρα, ωστόσο, όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου, «υπάρχει και το αίτημα των τοπικών κοινωνιών να εκπροσωπούνται με αυθεντικό τρόπο στους θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αίτημα που μόνο το σύστημα της απλής αναλογικής μπορεί να εκφράσει. Η ανάγκη περάσματος σε ένα μοντέλο που θα διευκολύνει τη δημιουργία ευρύτερων συναινέσεων για την αντιμετώπιση των τοπικών ζητημάτων είναι μια υπόθεση που θα διευρύνει τη δημοκρατία και θα βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών»
   «Στο πλαίσιο αυτό, η θέσπιση της απλής αναλογικής αποτελεί ένα αναγκαίο βήμα για τον εκδημοκρατισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επομένως, είναι απαραίτητη η άμεση αλλαγή της νομοθεσίας ώστε οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 να διεξαχθούν με αυτό το σύστημα, ανεξαρτήτως των ονείρων που κάνει ο επικεφαλής της ΝΔ», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
   Το υπουργείο Εσωτερικών σχολιάζει τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη ως εξής:
   Από το βήμα του κοινού Συνεδρίου ΚΕΔΕ – ΕΝΠΕ, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαίωσε τον βαθιά αντιμεταρρυθμιστικό χαρακτήρα του κόμματός του, «επικηρύσσοντας» την απλή αναλογική, το εκλογικό σύστημα που μπορεί να εκφράσει με τον πιο γνήσιο τρόπο την λαϊκή ετυμηγορία. Και κάνοντάς το αυτό, εχθρεύεται κάθε έννοια σύνθεσης, συνεργασίας και συνυπευθυνότητας, διεκδικώντας τον ρόλο του κύριου εκφραστή μιας αυστηρά μονοπαραταξιακής λογικής, η οποία αντιμετωπίζει τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια ως το «μακρύ χέρι» κομμάτων και κυβερνήσεων στις τοπικές κοινωνίες.
   Η «επίθεση φιλίας» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει, εκτός από τα λόγια και μια έμπρακτη πτυχή σε ό,τι αφορά τον κ. Μητσοτάκη: τη διάλυση της Δημοτικής Αστυνομίας επί των ημερών του, τις απολύσεις των σχολικών φυλάκων και, πρόσφατα, την άποψη ότι πρέπει να παραμείνει η σχέση 1 – 5 στις προσλήψεις/αποχωρήσεις στο Δημόσιο. Με αυτή την πολιτική «προίκα» η Νέα Δημοκρατία θέλει, υποτίθεται, να ισχυροποιήσει την υποστελεχωμένη Αυτοδιοίκηση και να πετύχει, δήθεν, την αποκέντρωση.
   Αποκέντρωση και αναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων στις καλένδες είναι η δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας, με απόδειξη την άρνησή της να ανοίξει το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, που είναι αναγκαία προϋπόθεση προόδου σε αυτά τα ζητήματα.
   Βασική αγωνία της τοποθέτησης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν, τελικά, η προώθηση των συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα από θέση αρχής και η αποκομιδή των απορριμμάτων από ιδιώτες, η οποία συνδυάστηκε με μια - προσβλητική για την έννοια της αλήθειας – ευθεία επίθεση στη διαδικασία του ΑΣΕΠ για τις χιλιάδες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων. Μια επίθεση που στρέφεται κυρίως εναντίον των περίπου 130 χιλιάδων ανθρώπων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και των εργαζομένων στους δήμους.
   Με αυτή την ακραία και αγοραία νεοφιλελεύθερη αντίληψη ούτε η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ελπίδα, ούτε η χώρα συνολικά. Ο «φάρος» του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας οδηγεί, τελικά, το καράβι της Αυτοδιοίκησης στα βράχια της ξεπερασμένης διακυβέρνησης των προηγούμενων δεκαετιών με τη διαπλεκόμενη μοιρασιά μεταξύ εκείνων που «ξέρουν καλύτερα»
  «Συγκεντρωτική η αντίληψη της ΝΔ για το Κράτος»
   Η παραπάνω «γραμμή» της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε ξεκαθαριστεί και στις αρχές της εβδομάδας από τον πρόεδρο της ΝΔ:
   «Η απλή αναλογική ισοδυναμεί με ακυβερνησία είτε πρόκειται για το κεντρικό κράτος, είτε πρόκειται για την αυτοδιοίκηση. Δεσμεύομαι ότι αυτός ο νόμος θα αλλάξει και καθώς οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα διεξαχθούν μετά τις εθνικές εκλογές, ο δήμαρχος θα μπορεί να λαμβάνει τις αποφάσεις του με βάση την εντολή που έλαβε από τους πολίτες».
   Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εσωτερικών, Π. Σκουρλέτης, από το βήμα του συνεδρίου ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ, επανέλαβε την Τετάρτη ότι «ως εκλογικό σύστημα» για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, (σ.σ. οι επόμενες θα διενεργηθούν τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου 2019) καθιερώνεται η απλή αναλογική, «όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης με τις διάφορες εκδοχές του εκλογικού συστήματος». Με αυτό το σύστημα, ξεκαθάρισε ο υπουργός, «δεν πρόκειται να υπάρξουν δικτατορίες των μειοψηφιών και δεν υπάρχει σχέδιο της κυβέρνησης να αλώσει τους δήμους, όπως μας κατηγορούν».
   Ο ίδιος, απαντώντας την περασμένη Δευτέρα στον Κυρ. Μητσοτάκη, είχε αναφέρει τα εξής:
   «Η νέα επίθεση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην απλή αναλογική καταδεικνύει απλώς την εμμονή του ίδιου και του κόμματός του στη διαιώνιση του ισχύοντος εκλογικού συστήματος που, σε ό,τι αφορά στην Αυτοδιοίκηση, αλλοιώνει τους τοπικούς συσχετισμούς και φιμώνει αυτοδιοικητικές δυνάμεις, το εκλογικό μέγεθος των οποίων περιορίζεται δυσανάλογα με την κοινωνική αποδοχή τους.
   Το υφιστάμενο εκλογικό σύστημα διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών εξασφαλίζει στον πρώτο συνδυασμό το 60% των εδρών, ανεξαρτήτως του ποσοστού που λαμβάνει. Εάν το σύστημα αυτό εφαρμοζόταν στις εθνικές εκλογές, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε 180 βουλευτές. Τέτοιο είναι το μέγεθος της αλλοίωσης.
   Παρά τα όσα ισχυρίζεται ο κ. Μητσοτάκης για την πρόθεσή του να ενισχύσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, γεγονός είναι ότι πάντα την εχθρεύονταν, στη βάση μιας συγκεντρωτικής αντίληψης για το Κράτος. Γι’ αυτό και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας εναντιώθηκε σε όλες τις μεταρρυθμιστικές απόπειρες που προηγήθηκαν. Ο ίδιος προσωπικά, διέλυσε τη Δημοτική Αστυνομία, απέλυσε τους σχολικούς φύλακες και σήμερα εγγυάται την υποστελέχωση των ΟΤΑ, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί στο διηνεκές, ανεξάρτητα από τις πραγματικές ανάγκες, ο κανόνας του 1 προς 5 στη σχέση προσλήψεων/αποχωρήσεων στο Δημόσιο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
   Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από συνθέσεις και συμφωνίες και όχι από μονοπαραταξιακές λογικές» .

Δημοσιεύθηκε στις 19 April 2018 | 11:59 pm


Τοποθετήθηκαν τα δύο πρώτα υπερσύγχρονα υβριδικά αιμοδυναμικά στη νέα πτέρυγα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Αναμένεται να δώσουν την δυνατότητα σε εξειδικευμένες επιστημονικές ομάδες να κάνουν σημαντικές επεμβάσεις, επιτρέποντάς τους να προχωρήσουν σε νέες μεθόδους


   Τα δύο πρώτα υπερσύγχρονα υβριδικά αιμοδυναμικά τοποθετήθηκαν στην νέα πτέρυγα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Πρόκειται για υπερσύγχρονα μηχανήματα, που αναμένεται να δώσουν την δυνατότητα σε εξειδικευμένες επιστημονικές ομάδες να κάνουν σημαντικές επεμβάσεις.
   Ήδη, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που ανέβηκαν στο διαδίκτυο, πρόκειται για υπερσύγχρονο εξοπλισμό, που θα επιτρέψει στους επιστήμονες να προχωρήσουν σε νέες μεθόδους.
   Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για μηχανήματα που θα ανοίξουν νέες προοπτικές στην ιατρική επιστήμη και θα αναδείξουν ακόμη περισσότερο τον τριτοβάθμιο χαρακτήρα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
   Προς το παρόν, δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία, καθώς εκκρεμούν μετακινήσεις άλλων κλινικών, ωστόσο η διαδικασία προχωρά και σύντομα η λειτουργία τους θα αποτελεί πραγματικότητα για ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα νοσοκομεία της χώρας.
πηγή

Δημοσιεύθηκε στις 19 April 2018 | 10:40 pm


17ος "Άθλος Τζουμέρκων" στα Άγναντα, υπό την αιγίδα του Δήμου Κ. Τζουμέρκων, στις 22/04/18

Τα Τζουμέρκα είναι ένας από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας, ένας τόπος με σεβασμό στην παράδοση, φιλόξενος, που αξίζει να γνωρίσετε

   Ο Άθλος Τζουμέρκων Mountain Running, θα γίνει για δέκατη έβδομη χρονιά στον ομώνυμο ορεινό όγκο, στα Τζουμέρκα, την Κυριακή 22 Απριλίου 2018. Θα διοργανωθεί υπό την αιγίδα του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Αφετηρία και τερματισμός των αγώνων θα είναι το Κέντρο Άθλησης και Αναψυχής (T.A.C.), δίπλα στο γυμνάσιο/λύκειο, στο χωριό Άγναντα Άρτας.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
 Σάββατο 21/04/2018 (ΑΓΝΑΝΤΑ Κέντρο Άθλησης Αναψυχής)
 17:00 – 21:00 Άνοιγμα γραμματείας / παραλαβή πακέτου εκκίνησης αγώνα / ενημέρωση / μπουφές με παραδοσιακά προϊόντα
 Κυριακή 22/04/2018 (ΑΓΝΑΝΤΑ Κέντρο Άθλησης Αναψυχής)
 07:00:Άνοιγμα γραμματείας /παραλαβή πακέτου εκκίνησης αγώνα / ενημέρωση
 07:30: Εκκίνηση αγώνα 48km
 10:00: Εκκίνηση αγώνων 22km και 10 km
  ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ – ΑΠΟΝΟΜΕΣ
   Όταν τερματίσουν οι αθλητές θα πάρουν αναμνηστικό μετάλλιο και θα απολαύσουν ένα πλούσιο μπουφέ με παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής. Οι απονομές θα ξεκινήσουν στις 13:00 με πρώτο τον αγώνα T.M.S.R (Tzoumerka Mountain Speed Race) 10 km και θα ακολουθήσουν και οι επόμενες για τους υπόλοιπους αγώνες T.H.M.A.R (Tzoumerka Half Marathon Adventure Race) 22km και T.U.M.A.R (Tzoumerka Ultra Marathon Adventure Race) 48 km
   Θα βραβευθούν οι έξι καλύτεροι/ες αθλητές/τριες ανά κατηγορία, με κύπελλο ο πρώτος/η, μετάλλια οι υπόλοιποι.
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   Πενήντα χιλιόμετρα από την Άρτα και τα Γιάννενα, στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων ο ταξιδιώτης μπορεί να φιλοξενηθεί σε υπέροχους παραδοσιακούς ξενώνες και ξενοδοχεία, στα δεκάδες χωριουδάκια του, τα οποία εξασφαλίζουν όλες τις προϋποθέσεις για μια πολυτελή και φιλική διαμονή όλη τη διάρκεια του χρόνου. Υπάρχουν παραδοσιακές ταβέρνες καθώς και cafe-bar.
   Ο λάτρης της φύσης, μπορεί να περιηγηθεί στα υπέροχα ελατοδάση, να περπατήσει σε δασικά μονοπάτια και να κάνει ποδήλατο βουνού σε εύκολες αλλά και δύσκολες διαδρομές μέσα στο δάσος.
   Να ανακαλύψει τη μαγεία της τέχνης των παλαιών πέτρινων μονοπατιών και γεφυριών.
   Να επισκεφθεί το ποτάμι, τον μοναδικό Άραχθο με τα πεντακάθαρα νερά, να δει τη μοναδική εικόνα των καταρρακτών και των τρεχούμενων νερών του, να ψαρέψει πέστροφα, να κάνει rafting.
   Τα Τζουμέρκα είναι ένας από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας, κατάλληλος για χειμερινές αλλά και για καλοκαιρινές αποδράσεις.
   Ένας τόπος με σεβασμό στην παράδοση, φιλόξενος, με απαράμιλλη φυσική ομορφιά, που αξίζει να γνωρίσετε.
   Όσοι ενδιαφέρονται για χορηγία στον αγώνα, να επικοινωνήσουν με την διοργάνωση.
   Όσοι ενδιαφέρονται να βοηθήσουν στον αγώνα, να επικοινωνήσουν με την διοργάνωση.
   Στον ευρύτερο χώρο που θα λειτουργήσει η γραμματεία θα υπάρχει εκθεσιακός χώρος (για καταστήματα, εταιρίες και ομάδες).
   Φροντίστε εγκαίρως για την διαμονή σας, γιατί οι ξενώνες και τα ξενοδοχεία είναι λιγοστά στα παραδοσιακά χωριά των Τζουμέρκων.
   Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο http://www.mountain-sports.gr/athlostzoumerkon-2018-mountain-runnning/

Δημοσιεύθηκε στις 19 April 2018 | 4:42 pm


Μετά το Μάντσεστερ και το Λονδίνο, η Easyjet από φέτος συνδέει και το Βερολίνο με το Άκτιο

Πέρα από τη συμβολή στην τουριστική ανάπτυξη, είναι μια πτήση που την περίμεναν οι απόδημοι Ηπειρώτες


   Ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στο αεροδρόμιο του Ακτίου η αεροπορική εταιρία Easyjet.
   Η Easyjet τα τελευταία χρόνια δρομολόγησε πτήσεις από το Μάντσεστερ και το Λονδίνο, καλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο κενό που υπήρχε και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος προς τα παράλια της Ηπείρου και την Λευκάδα.
   Φέτος, εγκαινιάζει ένα ακόμη δρομολόγιο. Πρόκειται για την πτήση από το Βερολίνο στο Άκτιο, την οποία πέρα από τους τουρίστες περίμεναν και πολλοί Ηπειρώτες της αποδημίας.
   Οι πτήσεις θα ξεκινήσουν από τις 29 Απριλίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Θα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα, κάθε Πέμπτη και Κυριακή.
πηγή

Δημοσιεύθηκε στις 19 April 2018 | 3:17 pm


Ξεδιάντροπα πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη του Παναθηναϊκού

- Πώς ο Αλαφούζος θέλει να ρίξει τον ΠΑΟ στη Β' Εθνική
- Οργανωμένο σχέδιο διάλυσης της ομάδας, με σαφή πολιτική στόχευση
- Ο ρόλος Μαρινάκη και το Μαξίμου


   Ξεδιάντροπα πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη του Παναθηναϊκού φαίνεται ότι παίζει ο Γιάννης Αλαφούζος, σύμφωνα με τα όσα φέρνει στο φως της δημοσιότητας σημερινό αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Έθνους.
   Ο εδώ και μήνες εξαφανισμένος από τα δρώμενα της ομάδας μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, δεν δείχνει σε καμία περίπτωση διατεθειμένος να βοηθήσει την ιστορική ομάδα να βγει από το αδιέξοδο που ο ίδιος έχει οδηγήσει.
   Άνθρωπος που έχει γνώση της διαπραγμάτευσης ανάμεσα στον Ταϊλανδό επιχειρηματία Πάιροζ Πιεμπονγκσάντ και τον ιδιοκτήτη του ομίλου ΣΚΑΪ, με ενημέρωσε ότι ο τελευταίος όχι απλά δεν εμφανίζεται θετικός στο να παραχωρήσει το πλειοψηφικό πακέτο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά είναι έτοιμος να οδηγήσει την ομάδα στη Β' Εθνική.
   “Έτσι όπως πάνε τα πράγματα η ομάδα θα υποβιβαστεί, εγώ θα βγάλω ορισμένα από τα χρήματα που έχω βάλει από τους παίχτες που θα πουλήσω και την ευθύνη για τον υποβιβασμό θα την χρεωθεί η κυβέρνηση. Εσύ τι θες μια ομάδα στην δεύτερη κατηγορία;”, φέρεται να απάντησε στον επιχειρηματία από την Ταϊλάνδη.
   Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ακριβείς, τότε έχουμε να κάνουμε με ένα καλά οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του Παναθηναϊκού, με σαφή πολιτική στόχευση.
   Να στρέψουν δηλαδή οπαδούς της ομάδας εναντίον της κυβέρνησης. Καλά θα κάνουν όσοι οραματίζονται τέτοιες ιστορίες, να γνωρίζουν ότι αν συμβεί κάποιο “ατύχημα” με τον σύλλογο, οι ευθύνες θα βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ.
   Η στάση αυτή της πλευράς Αλαφούζου έρχεται την ώρα που ο ίδιος βρίσκεται στο στόχαστρο των οπαδών της ομάδας για την κοινή πλεύση που έχει χαράξει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, με αρκετούς να κάνουν λόγο ακόμα και για καθοδήγηση. Ασχέτως εάν κάτι τέτοιο ευσταθεί ή όχι, αποτελεί κοινή παραδοχή πως οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες κερδίζουν με έναν σμπάρο δύο τριγώνια. Από τη μία ο κ. Μαρινάκης με την περαιτέρω αποδυνάμωση του ΠΑΟ έχει έναν λιγότερο αντίπαλο για τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2019, από την άλλη αμφότεροι καταφέρνουν ένα ισχυρό πλήγμα στην κυβέρνηση.
πηγή

Δημοσιεύθηκε στις 19 April 2018 | 2:37 pmΔείτε αγγελίες στην πόλη/περιοχή Άρτα

Φιλικοί ιστότοποι:

tilegrafima.gr

ekklisiaonline.gr

7news.gr

Nea Smyrni Online

www.vimaorthodoxias.gr