Ειδήσεις &
Τοπικά Νέα

Ελλάδα   »   Ν. Αιτωλοακαρνανίας   »   Κατουνα    »    Ειδήσεις & Τοπικά Νέα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΣΕ Δ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΑΧΥΡΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ-ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

«Θέλω να πάω στο χωριό να τ’ αποχαιρετήσω, στον τόπο που γεννήθηκα τα κόκαλα ν’αφήσω...
...Γιατί να πάω στο χωριό; Ποιος με περιμένει; Στο σπίτι μου δεν μένει κανείς, κι η πόρτα είναι κλεισμένη…»

Ένα βιβλίο αφιερωμένο στο παλιό και ερειπωμένο χωριό των Αχυρών ξηρομέρου.
Όλη η ιστορία του χωριού, από την δημιουργία του μέχρι την μετεγκατάσταση των κατοίκων του στα νέα Αχυρά στην Κατούνα.


Δημοσιεύθηκε στις 21 March 2018 | 2:07 pm


Έκκληση του Βαγγέλη Κουτιβή προς τους Δημοτικούς Συμβούλους Ενότητας Μεδεώνος Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας

Γράφει ο Κουτιβής Ευάγγελος 
Ο Κατουνιώτης Πάνος Μειντάνης. Κι όμως γι' αυτόν τον Πρόδρομο της Εθνεγερσίας δεν υπάρχει ούτε ένα μνημείο σήμερα στην Κατούνα παρόλες τις παροτρύνσεις του Συλλόγου Κατουνιωτών Αθήνας εδώ και χρόνια.
Κάνω έκκληση  για τελευταία φορά στους δημοτικούς συμβούλους αντιπολίτευσης και συμπολίτευσης  της ενότητας Μεδεώνος, να ενώσουν τις δυνάμεις τους, τουλάχιστον, για ένα τέτοιο κοινό σκοπό, στην ανέγερση δυο μνημείων α) του Πάνου Μεϊντάνη από τον άι Προκόπη  Κατούνας και β) τα  εννέα  Κατουνιωτόπουλα που πήραν οι Γερμανοί από την πλατεία και τα σκότωσαν στην Αγία Τριάδα Αγρινίου με τους 120. 
Να αποτίσουμε ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους εκείνους τους αφανείς ήρωες της δικής μας γης που την  πότισαν με το αίμα τους, ορμώμενοι από τον πόθο για μια λεύτερη πατρίδα. 
Οι καιροί είναι δύσκολοι για την πατρίδα μας και πρέπει να ξεπερνάμε προσωπικές αντιθέσεις. 
Θα παρακαλούσα αν είναι εφικτό να μπει εκτός ημερησίας διάταξης στο μεθαυριανό συμβούλιο του Δήμου η πρόταση αυτή, αιτήσεις υπάρχουν κατά το παρελθόν.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΙΒΗΣ 


Ο Κλεφταρματολός από την Κατούνα Ξηρομέρου. 
Ο πιο γνωστός και σημαντικός με ευρεία δράση στη Δυτική Ελλάδα προς το τέλος του ΙΖ΄ αιώνα, στην εποχή που, με την υποκίνηση και την υποστήριξη των Ενετών, εκδηλώθηκε μια από τις σημαντικότερε; εξεγέρσεις του Ελληνισμού κατά των Τούρκων από το σκλαβωμό του έθνους μέχρι την Εθνεγερσία του 1821. 
Το οικογενειακό του επώνυμο είναι άγνωστο. Έμεινε γνωστός με το παρωνύμιο Μεϊντανής, που προέρχεται από την τουρκική λέξη «μεϊντάν» (= πλατεία) και σήμαινε από τότε τον αντάρτη, τον ανυπότακτο, τον άνθρωπο που αντιστέκεται στην εξουσία, χαρακτηρίζο­ντας προσφυώς τον άνδρα για την έκδηλη επαναστατική συμπεριφορά του. Το όνομα δεν φαίνεται να έχει σχέση με το σύστημα των «μεϊντάνηδων» (=αγροφυλάκων) που είχαν οργανώσει οι Ενετοί μετά την από το 1684 κατάληψη τμημάτων της Δυτικής Στερεάς, ή με τον χαρακτηρισμό με το όνομα αυτό των κλεφτών που έμπαιναν στην υπηρεσία των Ενετών, γιατί όταν ο Πάνος Μεϊντάνης συνεργάθηκε με τους Ενετούς κατά των Τούρκων ήταν ήδη γνωστός και προφανώς με το όνομα αυτό κλεφταρματολός.
Εξάλλου και από το γεγονός που μνημονεύει ο Διον. Μιτάκης («Πάνος Μεϊντάνης» περ. «Στερά Ελλάς», Οκτώβριος 1990), μεταφέ­ροντας σχετικό απόσπασμα από το «δοκίμιο» του Κ. Σάθα «Η κατά τον ΙΖ΄ αιώνα επανάστασις της Ελληνικής Φυλής, 1684-1715», Αθ. 1805», ότι ο Μεϊντάνης συνελήφθη από τους Ενετούς «διαρκούσης της πολιορκίας της Κρήτης», προκύπτει ότι η δράση του τελευ­ταίου ως κλεφταρματολού κατά των Τούρκων στην Ακαρνανία αλλά και κατά των Ενετών στη θάλασσα, θα πρέπει να είχε αρχίσει πριν από το 1669, αφού είναι γνωστό ότι η πολιορκία του Ηρακλείου κράτησε από το 1648 ως το 1669 και ότι πιθανώς ο χρόνος της γέννησης του θα ήταν γύρω στο 1640.
Η σύλληψη του Μεϊντάνη από τους Ενετούς και όσα ακολούθησαν αποτέλεσαν κρί­σιμη καμπή στη ζωή του κι έδωσαν αποφα­σιστική τροπή στην επαναστατική δράση του. Η εξιστόρησή τους από τον Κ. Σάθα («Τουρκοκρατούμενη Ελλάς» Αθ. 1869, σελ. 313) στο σημείο που αναφέρεται στις προετοιμασίες του Μοροζίνη για την εκπόρ­θηση της Λευκάδας και στην ανάγκη αποβί­βασης δυνάμεων στην Ακαρνανία για την επιτυχία του σκοπού αυτού, εμφανίζει ιδιαί­τερο ενδιαφέρον:
"Οι Μαυρόλυκοι: χρονικό της 
Τουρκοκρατίας, 1565-1799,
μέρος 2ο" (εκδόσεις Εστία, Αθήνα 1948)...
«Μετά του Μοροζίνη συνεστράτευον τότε και τρεις αρματολοί της Στερεάς Ελλάδος, Αγγελής ο Σουμίλας ή Βλάχος εξ Ιωαννίνων. Πάνος ο Μεϊντάνης εκ Κατούνας της Ακαρνανίας και το Μικρό Χορμόπουλο εξ Αγράφων. Ούτοι ενοχοποιηθέντες προηγου­μένως κατά των Τούρκων περιεφέροντο ως αντάρται εν Ακαρνανία, προσβάλλοντες εξί­σου τους Οθωμανούς και τους Ενετούς. Αλλ’ η Ενετική δημοκρατία κατώρθωσεν ίνα συλλαβή δια προδοσίας αυτούς κατά τα παράλια της Βονίτσης. Ενώ δε ούτοι δέσμίοι. εφέροντο επί ενετικής γαλέρας, αλγερινή φούστα παρουσιασθείσα κατά τα παραλία της Δαλματίας προσεκάλεσεν εις παράδοσιν τους Ενετούς, οίτινες μετά μακρόν ακροβολισμόν ενέδωσαν εις το υπερβάλλον των πολεμίων.
Ο Πάνος Μεϊντάνης στο ιστορικό μυθιστόρημα του Θανάση Πέτσαλη 
Οι αιχμάλωτοι αρματολοί ακούσαντες τον θόρυβον ηρώτησαν ναύτην τινά περί της αιτίας και μαθόντες τα συμβαίνοντα παρεκάλεσαν αυτόν να διαβιβάση εις τον πλοίαρχον ότι, εάν συνήνει να λύση τα δεσμά και τοις δώση τα όπλα αυτών, ανελάμβανον τον κατά των Αλγερινών πόλεμον. Ο πλοίαρχος, συλλογιζόμενος ότι ούτω και άλλως ήθελον απολεσθή και αναγωρίζων άμα την φήμην των δεσμωτών, παρεδέχθη το αίτημα. Αφού δε οι αρματολοί απηλευθερώθησαν και έλαβον ανά χείρας τα προσφιλή των όπλα, έπηδησαν πυροβολούντες και αγρίως αλαλάζοντες επί της κατ' εκείνην την στιγμήν προσεγγισάσης προς παραλαβήν των αιχμαλώ­των φούστας. 
Οι Ενετοί, ενθαρρυνθέντες εκ του παραδείγματος των Ελλήνων, παρηκολούθησαν αυτούς και μετ' ου πολύ εκ των Αλγερινών οι μεν εφονεύθησαν, οι δε ηχμαλωτίσθησαν. Μετά δε τούτο οι νικηταί, θέσαντες όπισθεν της γαλέρας το πειρατικόν πλοίον, εν θριάμβω εισήλθον εις Ενετίαν, ένθα ο πλοίαρχος εκτιμών το μέγεθος της προσφερθείσης υπηρεσίας ανέφερε μετά μεγί­στων επαίνων εις την Πολιτείαν, ήτις αντήμειψε γενναίως τους τρεις αρματολούς, επιχορηγήσασα αυτοίς βαθμούς και γαίας. Περί τούτου διεσώθη και το εξής δημοτικόν άσμα:
«Μη νάνε χιόνια στα βουνά,
μη νάν' πανιά απλωμένα;
Μη νάν’ Αγγελής πώρχεται,
Αγγελής και Μεϊντάνης
και το μικρό Χορμόπουλο
πώρχετ' από τ’ Άγραφα,
με τα μπαϊράκια ανοικτά
τα κόκκινα τα άσπρα;
Στην Άρτα πάν κι εκόνεψαν,
στη Βόνιτσα τους πιάνουν.
Μια φούστα εζαγνάντιασε ....».
Και το δημοτικό τραγούδι. συνέχιζε, όπως παραδόθηκε αργότερα ολοκληρωμένο, την ποιητική εξιστόρηση των παραπάνω περι­στατικών, κατακυρώνοντας την ιστορικότη­τα τους, την οποία είναι προφανές ότι αποδέ­χεται πλήρως ο Κ. Σάθας στην παραπάνω αφηγητή του, αποφεύγοντας ν’ αναφερθεί σε προφορική παράδοση, όπως έκαμε κατά τη σχετική εξιστόρηση στο προγενέστερο δοκίμιο του για την Επανάσταση στον ΙΖ΄ αιώ­να.
Η Λευκάδα κατελήφθη από τους Ενετούς, ύστερα από πολιορκία, την 6/18 Αυγούστου 1684 με τη βοήθεια και σωμάτων από Επτανήσιους με αρχηγό τον συνταγματάρχη Άγγελο Δελλαδέτσιμα, ενώ στην Ακαρνα­νία, όπου νωρίτερα ο Μοροζίνης είχε αποβι­βάσει τους τρεις αρματολούς που «συνεστράτευον» μ' αυτόν, οι κάτοικοι ξεσηκώθη­καν κατά των Τούρκων κυρίως με την υπο­κίνηση και τις οδηγίες του Μεϊντάνη και των άλλων δύο αρματολών, οι οποίοι με την εκμετάλλευση και της επιτυχίας των Ενε­τών κατόρθωσαν να δημιουργήσουν στην περιοχή έντονο επαναστατικό κλίμα. Συγχρόνως ζήτησαν και τη βοήθεια των Ενετών και ο Μοροζίνης, για να ενισχύσει την εξέ­γερση, αποβίβασε στην Ακαρνανία τον στρα­τηγό Στρασόλδο με πεντακόσιους άνδρες και τον Δελλαδέτσιμα με τους Επτανήσιους και τους διέταξε να κάμουν γι' αυτό ό,τι μπο­ρούν. Σε μικρό διάστημα ο Στρασόλδος κυρί­ευσε το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό, ενώ ο Δελλαδέτσιμας. με τη βοήθεια των Ελλήνων και επικουρικής δύναμης που ο Μοροζί­νης αποβίβασε στον Αστακό, λεηλάτησε τα χωριά Ζαπάντι, Βρανώρι, Καλύβια, Αγγελόκαστρο και Νεοχώρι. Το Μεσολόγγι, το Αιτωλικό και η Γούρια υποχρεώθηκαν να πληρώσουν σημαντικά ποσά ως φόρο, που τους εξασφάλιζε την προστασία των Ενετών. Οι επιτυχίες αυτές είχαν ως αποτέλε­σμα την κατάλυση της οθωμανικής κυριαρχίας στον αιτωλοακαρνανικό χώρο από τις νότιες ακτές του Αμβρακικού ως τις εκβολές του Αχελώου.
Με τον καιρό, κι ενώ συνεχιζόταν ο ενετο-τουρκικό πόλεμος, οι αρματολοί εδραίωναν, μετά την εκδίωξη των Τούρκων, την εξου­σία τους στ’ αρματολίκια που καταλάμβαναν κι έδειχναν τάσεις ανεξαρτησίας σε σημείο που να μη λογαριάζουν την επικυριαρχία των Ενετών.
Ο Μεϊντάνης (μαζί με τον Σταθόγιαννο) νέμονταν, με έδρα την Κατούνα, τα αρματο­λίκια της Ακαρνανίας, της Αιτωλίας και της Ναυπακτίας κι ήταν αυτός που έδιωξε, υστέρα από συμπλοκή στη Σιβίστα, τα σώματα των μισθοφόρων τα οποία, κάτω από την ηγεσία του Χρήστου Βαλαωρίτη και του αδελφού του Αγγελή Σουμίλα, είχαν στείλει οι Ενετοί εναντίον των δύστροπων και ανεξάρτητων αρματολών.
Εκείνο που ξεχώριζε τον Μεϊντάνη ήταν η αταλάντευτη προσήλωση του στην ιδέα του έθνους και η συνεπής εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Ελληνισμού και γι’ αυτό δεν δίσταζε να πολεμάει και τους Ενετούς, όταν μάλιστα διαπίστωσε πως ο σκοπός τους δεν ήταν η ουσιαστική βοήθεια προς τους Έλληνες, αλλά η κατάκτηση της χώρας.
Επίσης, ήταν αυτός κυρίως που αντιστά­θηκε στις επιδρομές του Μανιάτη τυχοδιώ­κτη Γερακάρη, που υπηρετούσε τα συμφέροντα ποτε των Τούρκων και ποτέ των Ενε­τών. Κι όταν, αργότερα, η κατάσταση ανα­τράπηκε υπέρ των Τούρκων και ο Λαρισαίος «αρματολούμπασης» Τοπάλ Οσμάν πέρασε στην Πελοπόννησο για να καταλάβει τα φρούρια των Ενετών και πολλοί αρματολοί πήγαν μαζί του με κυριώτερη επιδίωξη τη λαφυραγώγηση της Πελοποννήσου, ο Μεϊ­ντάνης ήταν από τους λίγους που δεν έλαβε μέρος σ’ αυτή την πελοποννησιακή «αλαμπάντα» (λαφυραγώγηση) κι ούτε συμμάχη­σε με οποιονδήποτε τρόπο με τους Τούρκους.
Ορκισμένος εχθρός τους, ήταν ο μόνος που αντιστάθηκε, όταν ο Τοπάλ Οσμά επανήλθε στη Στερεά μετά την κατάκτηση της Πελοποννήσου· όμως κατανικήθηκε κι έπεσε μαχόμενος ηρωικά σε φονική μάχη παρά τον Αχελώο κοντά στο Αγγελόκαστρο, πιθανώς το έτος 1715.
Μέσα στη δύσκολη εποχή του, ο Μεϊτάνης υπήρξε ασφαλώς ένας πρόδρομος της Εθνεγερσίας, που συνετέλεσε στη συντήρηση του επαναστατικού πνεύματος του Ελληνισμού, αλλ’ ίσως η σημαντικότερη προσφορά του ήταν το υπόδειγμα εθνικού ήθους που με τη συμπεριφορά του άφησε στους μεταγενέστερους, καθώς η παράδοση και η δημοτική ποίηση το μετέφεραν και το εμφύτευαν στην εθνική συνείδηση.
Εφημεριδα "η Κατούνα"
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Κ. Σάθας, «Τουρκοκρατούμενη Ελλάς», Αθήναι 1869. ΑΝΤ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ, 
«Η Βενετοκρατία στη Δυτική Ελλάδα 1684-1699», Θεσσαλονίκη 1983.-ΝΙΚΟΣ Σ. ΚΟΜΒΟΣ
Αιτωλοακαρνανική και Ευρυτανική εγκυκλοπαίδεια

Δημοσιεύθηκε στις 21 March 2018 | 9:00 am


Συνεχίζονται στην Κατούνα οι προετοιμασία για την επέτειο της 25ης Μαρτίου και τις γιορτές του Πάσχα


Ξεκίνησαν εργασίες εδώ και μερικές μέρες όταν ο καιρός το επιτρέπει,  η καθαριότητα, η τοποθέτηση λουλουδιών στα παρτέρια από εργάτες του Δήμου. επίσης τοποθετήθηκαν κάγκελα και βάφτηκαν τα υπόλοιπα στις σκάλες που οδηγούν στο κάτω μέρος του χωριού, για να μπορούν να ανεβοκατεβαίνουν οι συγχωριανοί μας μεγάλης ηλικίας. 

ΔΕΙΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ:
Δημοσιεύθηκε στις 21 March 2018 | 8:14 am


Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ: «ανάπτυξη χωρίς την προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να υπάρξει»

Με ανακοίνωση της η Ν.Ε. Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στην «αναστολή (εκτέλεσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων) Μονάδων Βιορευστών». Η ανακοίνωση: ΑΠΕ – ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ- ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ  Το τελευταίο διάστημα εκδόθηκαν στο νομό μας αρκετές ΑΕΠΟ (Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων)  για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά.  
Διάφοροι επενδυτές εκμεταλλευόμενοι  κενά και αοριστίες του νόμου, εξασφάλισαν (ΑΕΠΟ) για λειτουργίαμονάδων, που στην ουσία επιβαρύνουν  το περιβάλλον, γιατί τους δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν πρώτες ύλες (απόβλητα) που μεταφέρουν από άλλες περιοχές και το εξωτερικό.  
Η ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ και οι τοπικές οργανώσεις του,  μαζικοί  φορείς, συλλογικότητες και έστω και με καθυστέρηση οι δημοτικές αρχές, αντέδρασαν και ζήτησαν την επίλυση του προβλήματος.  Τελικά  με την ουσιαστική παρέμβαση των βουλευτών του Νομού μας, (επερώτηση Μ. Τριανταφύλλου, συναντήσεις με υπουργούς, κτλ) αλλά και την δράση τοπικών κινημάτων, έγινε κατορθωτό να επιλυθεί το πρόβλημα στη ρίζα του.  

Με το νόμο 4496/8-11-2017/τεύχος Α΄ αρ. φύλλου 170 και στο άρθρο 26 μπαίνει ουσιαστικά τέλος στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, με αξιοποίηση βιομάζας, βιοαερίου και βιορευστών καθώς προβλέπεται  ότι α) «οι απαιτούμενες ποσότητες πρώτης ύλης πρέπει να προέρχονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) χιλιομέτρων» και β) οι σταθμοί πρέπει να ανήκουν σε φυσικά η νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.3874/2010 (Α151) και είναι εγκατεστημένες εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στη οποία βρίσκονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Μάλιστα τονίζεται ότι «οι ως άνω προϋποθέσεις εξετάζονται κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των σταθμών».  
Η στάση  της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Περ. Εν.να ενσκήψει στο ζήτημα, να μην εγκρίνει (Χρυσοβίτσα) και να  αναστείλει ( Ευηνοχώρι, Βόνιτσα) τέτοιες ΑΕΠΟ,σε συνδυασμό με τις αλλαγές  στην νομοθεσία, ανοίγουν πλέον το δρόμο ώστε να μην ξανάεκδοθούν, ούτε στη δική μας, αλλά και σε καμία άλλη περιοχή τέτοιες ΑΕΠΟ για ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)  που θα επιβαρύνουν το περιβάλλον και θα αλλοιώνουν τον  χαρακτήρα της τοπικής παραγωγής.  Πρέπει να γίνει κατανοητό πια σε όλους, ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτή την  κυβέρνηση, ανάπτυξη χωρίς την προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να υπάρξει.  
Η Αιτωλοακαρνανία,  με τις πέντε λίμνες, τα τρία ποτάμια, την λιμνοθάλασσα,  τον Αμβρακικό  είναι νομός μοναδικός στην Ελλάδα  για το περιβάλλον του, και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα ιδιωτικό συμφέρον να το καταστρέψει.  Λέμε  λοιπόν ΝΑΙ στις ΑΠΕ με σεβασμό της νομοθεσίας.  ΝΑΙ στην βιώσιμη ανάπτυξη με προστασία του περιβάλλοντος.  Η υπόθεση της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος ήταν, είναι, και θα είναι πάντα στα χέρια του προοδευτικού μαζικού κινήματος, των ευαίσθητων πολιτών και των προοδευτικών κομμάτων.  Ο ΣΥΡΙΖΑ  ανεξάρτητα από πολιτικό κόστος (εκτροπή Αχελώου), και ποιος είναι στην κυβέρνηση (βιορευστά) με συνέπεια υπερασπίζεται τις αξίες του περιβαλλοντολογικού  κινήματος και την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη με προστασία του περιβάλλοντος.  Ν.Ε.  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ

Δημοσιεύθηκε στις 21 March 2018 | 7:16 am


ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΟΥΣ


"Είχαμε καιρό να δούμε έργα δίπλα στα σπίτια μας" είπε μια  Κατουνιώτισσα   για τις εργασίες τσιμεντοστρώσεων που γίνονται αυτές τις μέρες σε γειτονιές της Κατούνας που το είχαν μεγάλη ανάγκη. 
Είχαμε τονίσει και παλιότερα πως το νέο δίκτυο ύδρευσης δημιούργησε πολλά προβλήματα στους δρόμους της Κατούνας (θα αναφερθούμε σε ξεχωριστό άρθρο). 
Όλα αυτά δείχνουν πως στην Κατούνα έλειπαν τα μεγάλα έργα υποδομής με αποτέλεσμα να υπάρχουν και μεγάλες  φθορές των δρόμων αλλά και λόγω καιρικών συνθηκών. 
Είναι δύσκολο πάντως να ανταποκριθεί ο Δήμος σε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν στα χωριά μας, μιας και η κρίση συνεχίζεται και τώρα έχει μπει στην επαρχία περισσότερο και τα έσοδα του Δήμου είναι λιγοστά. 
Πάντως καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια και ο δήμος παρεμβαίνει εκεί που υπάρχει περισσότερο ανάγκη.  
ΔΕΙΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ:


Δημοσιεύθηκε στις 21 March 2018 | 12:10 am


Παραδοσιακή κολοκυθόπιτα από το Μοναστηράκι Βόνιτσας

Η Αιτωλοακαρνανία φημίζεται για τις παραδοσιακές πίτες όπου οι νοικοκυρές με μαεστρία κάνουν τα περίφημα “γυρίσματα” δημιουργώντας μοναδικά τραγανά φύλλα.
Η κολοκυθόπιτα είναι ένα παραδοσιακό συνοδευτικό φαγητό σε γιορτές, γάμους και άλλες χαρές, αν και συνοδεύει συχνά τα κρεατικά στο τραπέζι μας. Στα μέρη μας την συναντάμε ψιλή και με μια ελαφριά και γλυκιά γεύση που μαγεύει τον ουρανίσκο μας.
Το χαρακτηριστικό της κολοκυθόπιτας, που συνηθίζεται σε όλα τα μέρη του νομού μας, είναι το άνοιγμα του φύλλου και το ψήσιμο στα κάρβουνα από τις δύο πλευρές (τις γυρίζουμε στην πλαστήρα), πράγμα δύσκολο για όσους το κάνουν πρώτη φορά.
 Ακολουθεί η συνταγή από την παραδοσιακή κολοκυθόπιτα που φτιάχνεται στο Μοναστηράκι Βόνιτσας και τα “γυρίσματα” της πίτας μέσα από τις φωτογραφίες που μας έστειλε ο Κώστας Πετρόπουλος.

Υλικά
Για τα φύλλα (2 κάτω, 2 επάνω)
1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις
λίγο αλάτι
λίγο νερό
Για τη γέμιση
1 μεγάλη κολοκύθα (ξύσμα)
0.5 κιλό τυρί φέτα θρυμματισμένο
4 αυγά χτυπημένα
1 ποτήρι γάλα φρέσκο ή εβαπορέ
λίγο λάδι
αλάτι
λίγο αλεύρι
Εκτέλεση
Ξύνουμε την κολοκύθα με ένα μεγάλο κουτάλι και στύβουμε καλά το ξύσμα.
Κατόπιν ανακατεύουμε όλα τα υλικά της γέμισης σε ένα μπολ και το αφήνουμε.
Ανακατεύουμε τα υλικά για το φύλλο και σιγά σιγά ανακατεύουμε με το χέρι, προσθέτουμε λίγο αλεύρι ακόμη αν χρειαστεί.
Χωρίζουμε τη ζύμη σε 4 ίσα μέρη, παίρνουμε το λεπτό πλάστη και ανοίγουμε δυο φύλλα (με τη βοήθεια αλευριού) τα οποία απλώνουμε σε λαδωμένο ταψί (της πίτσας) με λίγο λάδι ανάμεσά τους.
Προσθέτουμε τη γέμιση και από πάνω τα άλλα δύο φύλλα.
Ραντίζουμε με λίγο νερό και λίγο λάδι.
Γυρίζουμε την πίτα στο ταψί από την άλλη πλευρά για να ψηθεί και το κάτω μέρος της πίτας.
Όταν τη βγάλουμε τη σκεπάζουμε με ένα νωπό πανί για να μαλακώσει το φύλλο.


iaitoloakarnania

Δημοσιεύθηκε στις 20 March 2018 | 9:50 pm


Σκόραρε, «αυτοπυροβολήθηκε», λασπώθηκε! (vid)

Mε ένα όχι συνηθισμένο τρόπο, επέλεξε να πανηγυρίσει το γκολ που πέτυχε ο επιθετικός της Φλόγας Παλαιομάνινας, στη νίκη της ομάδας του επί του Αράκυνθου Ματαράγκας για την 1η κατηγορία της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο πρώτος σκόρερ της κατηγορίας Βασιλογιάννης βρίσκει δίχτυα, κάνει το 3-1 για την Φλόγα και με το 2ο προσωπικό του τέρμα στο παιχνίδι ουσιαστικά κλειδώνει το τρίποντο και τη νίκη για την ομάδα του. Το τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζεται στη συνέχεια με τον απίθανο τρόπο που βρήκε να πανηγυρίσει το γκολ. Δείτε το video από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΧΕΛΩΟΣ TV και θα καταλάβετε!

Δημοσιεύθηκε στις 20 March 2018 | 8:59 pm


Βόνιτσα: Και του έκλεψαν το όπλο και τον συνέλαβαν

55χρονος παρουσιάστηκε σήμερα στο Αστυνομικό Τμήμα Ακτίου-Βόνιτσας για να καταγγείλει την κλοπή του κυνηγετικού του όπλου. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστου για την κλοπή αλλά συνελήφθη, όπως προβλέπει η νομοθεσία, και ο καταγγέλλων για την πλημμελή φύλαξη του όπλου του
agrinionews

Δημοσιεύθηκε στις 20 March 2018 | 8:37 pm


Τρύφου διακοπή νερού λόγω αλλαγής αντλίας


Η υπηρεσία ύδρευσης του  Δήμου Ακτίου Βόνιτσας ενημερώνει  ότι αύριο Τετάρτη 21/3/2018 στην τοπική κοινότητα Τρύφου θα γίνει διακοπή νερού λόγω αλλαγής αντλίας με καινούρια στο αντλιοστάσιο που υδρεύεται το χωριό. 
Η διακοπή θα γίνει από τις 9:00 π.μ. έως τις μεσημβρινές ώρες που θα αντικατασταθεί η αντλία.

Δημοσιεύθηκε στις 20 March 2018 | 8:27 pm


Βόνιτσα: Διακοπή νερού σήμερα

Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα Τρίτη 20-3-2018 και από ώρα 10.00 λόγω εργασιών στο δικτύου ύδρευσης της Βόνιτσας θα γίνει διακοπή νερού. 

Από την Υπηρεσία θα καταβληθεί προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.
Παρακαλούμε για την κατανόηση των συμπολιτών.
Εκ του Δήμου

Δημοσιεύθηκε στις 20 March 2018 | 1:34 pm


(Ανα)Σύσταση Δήμου Ορεινού Βάλτου


Από την “ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ (ΑΝΑ)ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΒΑΛΤΟΥ” κατατέθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ (1-8-2017) για την (ανα)σύσταση Δήμου Ορεινού Βάλτου.
Στο συγκεκριμένο έγγραφο (το οποίο επισυνάπτεται) υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση για την ανάγκη σύστασης Δήμου Ορεινού Βάλτου, στα πλαίσια της ανάγκης αντιμετώπισης κάποιων ακραίων καταστάσεων και προβλημάτων που προέκυψαν από τη διοικητική μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση (“ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”).

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΣΗ [ΚΑΤΑΘΕΣΗ 1-8-2017]

Δημοσιεύθηκε στις 20 March 2018 | 1:00 pm


Διέγραψαν την Έλλη Παπαγγελή από τη ΝΔ -Η ανάρτηση που έβαλε φωτιά

Με απόφαση του Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ Λευτέρη Αυγενάκη διαγράφεται το μέλος του κόμματος, Έλλη Παπαγγελή.
«Είναι αυτονόητο ότι τέτοιου είδους διχαστικές δηλώσεις, προσβάλλουν όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα τους συμπολίτες μας στη Βόρεια Ελλάδα. Επιπλέον, οι θέσεις αυτές δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.
Αφορμή για τη διαγραφή της Παπαγγελή ήταν ένα instagram stsory της για τον ΠΑΟΚ που προκάλεσε εντονότατες αντιδράσεις.
Η Ελλη Παπαγγελή είχε προκαλέσει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ αποκαλώντας τους «Βούλγαρους».
Συγκεκριμένα, η Έλλη Παπαγγελή «ανέβασε», στις 16 Μαρτίου, στο Instagram, μία φωτογραφία από κείμενο που έκανε αναφορά σε διαδικτυακό ψήφισμα οπαδών του Δικεφάλου, που ανέφερε πως: «Αν τιμωρηθούμε, δεν… πάμε στον πόλεμο σε περίπτωση επιστράτευσης».
Η Έλλη Παπαγγελή, με αφορμή το συγκεκριμένο κείμενο, έκανε το δικό της σχόλιο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις: «Θα πάνε, αλλά με το βουλγαρικό στρατόπεδο».
Με απόφαση του Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ. κ. Λευτέρη Αυγενάκη διαγράφεται το μέλος του κόμματος, η Έλλη Παπαγγελή. «Είναι αυτονόητο ότι τέτοιου είδους διχαστικές δηλώσεις, προσβάλλουν όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα τους συμπολίτες μας στη Βόρεια Ελλάδα. Επιπλέον, οι θέσεις αυτές δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.
sinidisi

Δημοσιεύθηκε στις 20 March 2018 | 12:47 pm


Την Κυριακή αλλάζει η ώρα: Ισως για τελευταία φορά

Τα ξημερώματα της Κυριακής μπαίνει η θερινή ώρα.

Συγκεκριμένα, στις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Μαρτίου θα πρέπει όλοι να πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά, ώστε να δείχνει 04:00. Ωστόσο ίσως να είναι και η τελευταία φορά που θα κάνουμε κάτι τέτοιο, καθώς έχει ξεκινήσει στην ΕΕ συζήτηση για την κατάργηση του μέτρου.
Σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν με νόμο το μέτρο την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου στη 1 π.μ. ώρα Γκρίνουϊτς (GMT) και η επιστροφή γίνεται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του ίδιου έτους πάλι στη 1 π.μ. ώρα Γκρίνουϊτς.
Ψήφισμα υπέρ της διερεύνησης των συνεπειών της αλλαγής ώρας υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές Μαρτίου ζητώντας από την Κομισιόν, εφόσον χρειαστεί, να παρουσιάσει σχέδιο αναθεώρησης της Οδηγίας για τη συγκεκριμένη πρακτική.
Υπέρ του ψηφίσματος τάχθηκαν 384 ευρωβουλευτές, ενώ 153 το καταψήφισαν, σύμφωνα με το Reuters.
Τι ισχύει σε άλλες χώρες
Η Ρωσία, όπως όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη ακολουθούσε τις ίδιες ημερομηνίες αλλαγής με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλαζε στις 2 π.μ. ώρα Μόσχας (3 π.μ. θερινή ώρα τον Οκτώβρη). Από τις 27 Απριλίου 2011 και με διάταγμα του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Μεντβέντεφ καθιερώθηκε η θερινή Ώρα Μόσχας (+4 UTC) καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Από την άλλη η Ισλανδία δεν έχει υιοθετήσει το μέτρο για την αλλαγή ώρας. Λόγω του υψηλού γεωγραφικού πλάτους, η ανατολή και η δύση του ήλιου αλλάζουν κατά πολλές ώρες στη διάρκεια του έτους και η επίδραση της αλλαγής του ρολογιού κατά μία ώρα θα ήταν σχετικά μικρή.
Στην Τουρκία τον Σεπτέμβριο 2016 ο Ερντογάν αποφάσισε τη μόνιμη χρήση της θερινής ώρας όλο τον χρόνο.
Επίσης σχεδόν όλες οι Ασιατικές και Αφρικανικές χώρες δεν συμμετέχουν στη θερινή ώρα.
Πότε εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα η θερινή ώρα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά. Στη συνέχεια όμως εγκαταλείφθηκε αυτό επειδή από τις 15 Ιουλίου (π.ημερ.)/28 Ιουλίου (ν.ημερ.) στις 04:00 ώρα, του 1916, τα ρολόγια στην Ελλάδα είχαν τεθεί 25 λεπτά μπροστά στην εισδοχή της ώρας ζώνης. Έτσι η διαφορά σε σχέση με το φως του Ήλιου που καθορίζει και τον πραγματικό χρόνο γινόταν πολύ μεγάλη κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας και περισσότερο στη Κέρκυρα. Τούτο είχε ως συνέπεια να εγκαταλειφθεί.
Στα επόμενα χρόνια είχε υιοθετηθεί η μετατόπιση της ώρας έναρξης λειτουργίας πολλών δημόσιων υπηρεσιών και καταστημάτων κατά μισή ώρα, στη χειμερινή περίοδο.
Στη δεκαετία όμως του 1970, μόλις δύο χρόνια μετά την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε στην Ευρώπη το 1973 αποφασίστηκε η υιοθέτηση του μέτρου της θερινής ώρας από μεγάλο μέρος των κρατών της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης τότε και της Ελλάδας με έναρξη το 1975.
onairnews

Δημοσιεύθηκε στις 20 March 2018 | 12:30 pm


ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ: Η τελευταία μάχη που δόθηκε στην Δυτική Ελλάδα στην Κορωνησία του Αμβρακικού κόλπου

Μια άγνωστη πτυχή της ιστορίας μας αναδεικνύει το agrinionews.gr με αφορμή το παρακάτω αναλυτικό άρθρο του Φώτη Α. Βασιλείου από την εφημερίδα «Η Φιλοθέη» . Αυτή είναι ότι η τελευταία μάχη που δόθηκε στην Δυτική Ελλάδα ήταν εκείνη της Κορωνησίας στον Αμβρακικό κόλπο. Το σημαντικό για την τοπική μας ιστορία είναι ότι πρωταγωνιστής στης και αρχηγός των Ελληνικών στρατευμάτων ήταν ο χιλίαρχος Αθανάσιος Κουτσονίκας, ο οποίος κατάγονταν από σπουδαία σουλιώτικη οικογένεια και ήταν από τους πρώτους που εγκαταστάθηκε στο Αγρίνιο ευθύς μετά την απελευθέρωση.
Το αναλυτικό χρονικό της μάχης :
Μετά την ναυμαχία του Ναβαρίνου, ο Καποδίστριας που ανέλαβε κυβερνήτης της Ελλάδας, έβαλε κύριο στόχο για την προώθηση του στρατού στην Στερεά Ελλάδα μέχρι τον Βόλο και την Αιτωλοακαρνανία, για να έχει το πλεονέκτημα στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Στην εκτέλεση της διαταγής του Καποδίστρια προχώρησαν στη Στερεά Ελλάδα ο Κίτσος Τζαβέλας.
Στο κέντρο ο Δημήτριος Υψηλάντης με τρεις χιλιαρχίες και στην Αιτωλοακαρνανία ο Τσούρτς που η συνέλευση της Τροιζήνας τον είχε κάνει αρχιστράτηγο. Αυτός ελευθέρωσε την Ακαρνανία και πολιόρκησε την Βόνιτσα.
Ο Ελληνικός στόλος ήταν αραγμένος στον Μύτικα Ακαρνανίας και στις 21 Σεπτεμβρίου με αρχηγούς τον Ανδρέα Τενενέ, Αναστάσιο Παρασκευά, Ανδρέα Κουφό και τον Κωνσταντίνο Θεοφάνη μπήκαν στον Αμβρακικό κόλπο εν μέσω πυροβολισμών των κονονιοστασίων της Πρέβεζας και του Ακτίου. Εκεί βοήθησε στην πολιορκία και κατάληψης της Βόνιτσας.
Ο Τσούρτς διάταξε τον Σουλιώτη χιλίαρχο Αθανάσιο Κουτσονίκα να μεταφέρει την χιλιαρχία του στην Κωρονησία (Κορακονήσι).
Ο χιλίαρχος Αθανάσιος Κουτσονίκας
Το νησί αυτό είναι κοντά στην Ηπειρωτική ακτή με την οποία συνδέεται με ένα στενό λαιμό, που οι ντόπιοι το λένε ¨φρύδι ράμα¨, πλάτους 6-7 μέτρων. Δυτικά από τον λαιμό είναι ο Αμβρακικός κόλπος και βορειοανατολικά η λιμνοθάλασσα Λουγαρού.
Ο Κουτσονίκας με την χιλιαρχία του, που αποτελούνταν σχεδόν όλη από Σουλιώτες,κατέλαβε την Κορωνησία και την οχύρωσε όσο μπορούσε καλύτερα. Ο Κιουταχή πασάς, που ήταν τότε στα Γιάννενα κατάλαβε τους κινδύνους και αμέσως έφτασε με πέντε χιλιάδες στρατό στην Σαλαώρα κι ετοιμάστηκε να επιτεθεί στην Κορωνησία από
ξηρά και θάλασσα. Ξεκίνησε από τον λαιμό με πεζικό, από την λίμνη με βάρκες και πριάρια που χώραγαν 4-5 στρατιώτες και από την θάλασσα με δυο μπρίκια, τέσσερις κανονιοφόρες και μερικά άλλα πλοία που ήρθαν από την Πρέβεζα στη Σαλαώρα. Συγχρόνως βαρειά πυροβόλα, που τοποθέτησε στο ύψωμα της Σαλαώρας, βομβάρδιζαν
την Κορωνησία. Έτσι αφού προηγήθηκε βομβαρδισμός και τα Τουρκικά πλοία περικύκλωσαν το νησί, άρχισε η επίθεση των Τούρκων από τον λαιμό και την λιμνοθάλασσα. Εκεί βρισκόταν και ο Κιουταχή Πασάς. Ο Αθ. Κουτσονίκας όμως διέθετε και δύο πυροβόλα. Είχε ρυθμίσει με επιμέλεια την διάταξη του στρατού του και είχε φτιάξει οχυρώματα. Αυτός ο ίδιος έλαβε στο σημείο επαφής του λαιμού με το νησί, δηλαδή απέναντι από τον Κιουταχή.
Εφτά επιθέσεις έκανε ο Κιουταχής αλλά ο Κουτσονικας κι οι Σουλιώτες του, με τα λιανοντούφεκα και τα δυο πυροβόλα τους τον απομάκρυναν και προκαλούσαν στο στρατό του μεγάλες φθορές. Οι Τούρκοι που έφταναν στο νησί με βάρκες μέσα από τη λίμνη δεν είχαν καλύτερη τύχη. Τα βόλια των Σουλιωτών τρυπούσαν τα σανίδια των πριαριών και βυθιζότανε και έτσι οι Τούρκοι έμειναν στα ρηχά όπου τους σκότωναν οι Έλληνες. Και όταν τα Τουρκικά βαριά πλοία πλησίασαν στην Κορωνησία, ερχόμενα από την Βαλαώρα κι έκαναν πυκνό κανονιοβολισμό, μπήκαν στη μάχη τα Ελληνικά
πλοία, που ήταν πίσω από το νησάκι Βουβάλα, μπήκαν ανάμεσά τους κι άρχισαν να χτυπάνε με αποτέλεσμα να τους προκαλέσουν μεγάλη φθορά.
Ο Κιουταχής βλέποντας πως ήταν αδύνατον να πατήσει την Κορωνησία διέταξε υποχώρηση του στρατού στην Βαλαώρα. Κατέφυγαν όλοι κάτω από την προστασία των κανονιοστασίων. Έτσι η Κορωνησία έμεινε σε Ελληνικά χέρια ενώ τα πτώματα των Τούρκων βρισκόταν σκορπισμένα στο λαιμό Κορωνησίας-Σαλαώρας και άλλα επέπλεαν στη λίμνη.
Αυτά έγιναν στις 15 Ιανουαρίου 1829. Μετά τη διπλή νίκη τους στην Κορωνησία, κατά ξηρά και κατά θάλασσα, οι Έλληνες προωθήθηκαν με ταχύτητα στο Μακρυνόρος και έσφιξαν περισσότερο το Φρούριο της Βόνιτσας που τελικά παραδόθηκε στις 6 Μαρτίου 1829. Λίγες ημέρες αργότερα κυριεύτηκε και το σπουδαιότερο οχυρό των Τούρκων στο Μακρυνόρος. Ένας πύργος, πάνω από το Μενίδι, όπου αιχμαλωτίστηκαν 300 Τούρκοι.
Αυτές τις ημέρες υπογράφτηκε το πρωτόκολλο του Λονδίνου (10 Μαρτίου 1829) για ανακωχή. Η Αγγλία ήταν τότε υπέρ της μη επέκτασης των ορίων του Ελληνικού κράτους παρά μόνο η Πελοπόννησος και μερικά νησιά. Ήρθε όμως αργά αυτή η συμπαράσταση των Άγγλων προς τους Τούρκους. Γιατί όλη η Αιτωλοακαρνανία και η ανατολική στερεά Ελλάδα ήταν ελεύθερη και σε όλο τον Αμβρακικό κυριαρχούσαν οιΈλληνες. Τα μόνα σημεία που οι Έλληνες βρισκόταν σε επαφή με τους Τούρκους στηδυτική Ελλάδα ήταν το φρούριο της Πούντας, το Μακρυνόρος, η Κορωνησία και ένα
μικρό προγεφύρωμα στις εκβολές του ποταμού Λούρου στα Φλάμπουρα, όλα στον Αμβρακικό.
Οι Έλληνες έφυγαν από την Κορωνησία κι από το προγεφύρωμα στο Λούρο όταν οριστικοποιήθη-
καν τα σύνορα του νέου Ελληνικού κράτους στου Ακίνου (Συκούλα).
Με την συνθήκη Ανεξαρτησίας η Κορωνησία παραχωρούνταν στους Τούρκους.
Τότε οι Τούρκοι, στο υψηλότερο μέρος του νησιού έφτιαξαν ένα οχυρό (κούλια)που σώζεται μέχρι σήμερα.
Οι Σουλιώτες μείνανε στην Κορωνησία δύο περίπου χρόνια όπου και κέντρωσαν τις άγριες ελιές που υπάρχουν μέχρι και σήμερα.
Φώτης Α. Βασιλείου, εφημερίδα Φιλοθέη, 
http://pasfilotheis.gr/data/documents/fyllo7.pdf

Δημοσιεύθηκε στις 20 March 2018 | 12:14 pm


ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ Γ.ΧΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ 1974

Στις 24 Μαρτίου 2018 στο Αρχοντοχώρι Ξηρομέρου θα γίνει το μνημόσυνο του Εφέδρου Καταδρομέα Α΄(35) (Γ΄ΜΑΚ) Καταδρομών Γεώργιου Χολή , ο οποίος έφυγε από την ζωή στις 20 Φεβρουαρίου.
Ο Γεώργιος Χολής ήταν ένας από τους Αιτωλοακαρνάνες λοκατζήδες, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην επιχείρηση «ΝΙΚΗ» και στις πολεμικές επιχειρήσεις της Α΄ Μοίρας Καταδρομών (ΑΜΚ-35 ΜΚ) στην Κύπρο το έτος 1974 .
Προσγειώθηκαν από τα Χανιά στην Κύπρο με κίνδυνο της ζωής τους και πολέμησαν σώμα με σώμα, με θάρρος και αυταπάρνηση με τους Τούρκους εισβολείς.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniosite.gr στο μνημόσυνο θα παραστεί ο Πρόεδρος του συλλόγου «Κομάντος ’74» και μέλη.

Δημοσιεύθηκε στις 20 March 2018 | 11:21 am


Γλέντησε την άνοδο στην Α κατηγορία ο Πας Θύελλα 2015 Μοναστηρακίου (φώτο).

Πριν τον αγώνα με τον Α.Ο. Μύτικα το Δ.Σ. το προπονητικό team, οι παίκτες αλλά και φίλοι της ομάδας του Πας Θύελλα 2015 γλέντησαν την άνοδο στην Α ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 στο Μοναστηράκι.
Ανάμεσα στου ποδοσφαιριστές φιλάθλους και μέλη του Δ.Σ. ήταν και  ο Δήμαρχος Γιώργος Αποστολάκης, ο πρόεδρος του χωριού Δημήτρης Τραυλοστάθης, οι Αντιδήμαρχοι Φραδέλος Κώστας και Πανταζή Παναγιώτα.
ΔΕΙΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ:

gosports

Δημοσιεύθηκε στις 20 March 2018 | 10:06 am


Στην Πάλαιρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας


Δέχθηκε την Δευτέρα 19/3/2018 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος τον Δήμαρχο Ακτίου - Βόνιτσας Γιώργο Αποστολάκη και τον  πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Παλαίρου Στάχτιαρη Δημήτρη.
Στην συνάντηση που έγινε στο Προεδρικό μέγαρο  συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και ο κ. Πρόεδρος διαβεβαίωσε το δήμαρχο ότι θα σταθεί αρωγός και θα βοηθήσει από την πλευρά του, όπου χρειαστεί.
Πολλές ερωτήσεις έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για την Πάλαιρο, την τουριστική ανάπτυξη όπως και για την χωρητικότητα των ξενοδοχείων.  Ο Δήμαρχος Γιώργος Αποστολάκης παρέδωσε τον τουριστικό οδηγό του Δήμου μας.
Έγινε επίσημη πρόσκληση στον Πρόεδρο κ. Παυλόπουλο να επισκεφθεί το Καλοκαίρι  τον Δήμο μας και να παραστεί στις Θρησκευτικές εκδηλώσεις ανήμερα της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου  που γίνεται η περιφορά της εικόνας στην Πάλαιρο.
Ο κ. Παυλόπουλος αποδέχθηκε την πρόσκληση, να περιηγηθεί στο Δήμο και θα παραστεί στην Λιτάνευση της εικόνας της Αγίας Παρασκευής Παλαίρου.

ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ ΚΟΥΤΙΒΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 20 March 2018 | 10:05 am


Μόνος πρώτος στην κορυφή ο ΠΑΣ Αχέρων-Νίκη επί της Παλαίρου

Ο ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου επιβλήθηκε σήμερα Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 στο γήπεδο Καναλακίου του Α.Ο Παλαίρου στα πλαίσια της 26ης αγωνιστικής της Α ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας και εκμεταλλευόμενος τη γκέλα του ΠΑΣ Πρέβεζα στο Θεσπρωτικό είναι μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Α ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας με 61 βαθμούς, τέσσερις αγωνιστικές πριν τη λήξη του πρωταθλήματος.
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Χασακή Π., με τον Ζήση να ισοφαρίζει το ματς σε 1-1. Η Πάλαιρος πήρε πάλι κεφάλι στο σκορ με τον Χασακή να ξαναβρίσκει δίχτυα αλλά ο Τζίμας Θ. με κεφαλιά έκανε το 2-2 του ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λουκούμης με κοντινό πλασέ έπειτα από κόρνερ διαμόρφωσε το 3-2, ενώ το τελικό 4-2 έκανε ο Ζήσης Θ. με δεύτερο προσωπικό του γκολ.
Διαιτητής: ΣΠΥΡΑΚΟΣ Α.
Βοηθοί: ΣΦΟΝΔΥΛΗ Θ.- ΝΤΟΥΣΚΟΣ Σ.
ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου(Τζίμας): ΛΙΑΣΚΟΣ, ΜΥΖΕΚΙΑΡΙ, ΤΖΙΜΑΣ, ΜΠΑΚΑΣ(57’ ΜΠΟΥΡΝΑΣ), HOXHA, ΝΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ, ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ, ΖΗΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(53’ ΝΙΚΟΛΑΟΥ), ΠΑΠΠΑΣ(63’ ΕΛΕΖΙ),ΤΣΟΜΠΑΙ(ΖΑΚΚΑΣ).
Α.Ο Παλαίρου(Παναγιωτίδης): ΣΚΙΑΔΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΤΣΑΚΑΛΗΣ, ΣΤΡΙΦΤΑΡΗΣ, ΛΙΟΤΣΟΣ, ΜΠΑΤΣΟΣ, ΜΑΓΚΑΝΑΚΗΣ(87’ ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ), DEDI, ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ, ZACE, ΧΑΣΑΚΗΣ.
gosports

Δημοσιεύθηκε στις 20 March 2018 | 10:03 am


Νέο επεισόδιο στον Έβρο – Πυροβολισμοί από τους Τούρκους – Συνελήφθη πολίτης από Έλληνες στρατιώτεςΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Συγκεκριμένα, όπως γράφει ο ιστότοπος thrakinea.gr, ο Τούρκος πολίτης -κουρδικής καταγωγής κατά δήλωσή του- ξεκίνησε να τρέχει από το τουρκικό τελωνείο με κατεύθυνση τα ελληνικά σύνορα. Οι Τούρκοι προσπάθησαν να τον σταματήσουν, όμως εκείνος δεν σταμάτησε, ούτε όταν έπεσαν πυροβολισμοί στον αέρα από Τούρκους στρατιώτες. Ακόμη και όταν πέρασε στο ελληνικό έδαφος συνέχισε να τρέχει. Κάποια στιγμή κοντοστάθηκε και αφού ένιωσε ασφαλής παραδόθηκε στους αστυνομικούς που είχαν υπηρεσία στο τελωνείο των Καστανεών.
Άμεσα η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, καθώς κανείς αρχικά δεν μπορούσε να γνωρίζει το τι έχει συμβεί.
Ο Τούρκος, ο οποίος απομακρύνθηκε άμεσα από το τελωνείο, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ και δήλωσε κουρδικής καταγωγής, με τόπο μόνιμης κατοικίας τα Άδανα. Πάνω του βρέθηκε διαβατήριο, δεν διαθέτει όμως βίζα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο επάγγελμα είναι ψυκτικός, ενώ η ηλικία του δεν έχει γίνει γνωστή, δεν αποκλείεται όμως να είναι κοντά στα 40.

iefimerida.gr

- Το επεισόδιο έγινε τη νύχτα στις Καστανιές στον Έβρο - Μεθυσμένοι Τούρκοι προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα - Στρατιώτες της Τουρκίας πυροβόλησαν στον αέρα για να τους αποτρέψουν - Έλληνες στρατιώτες έχουν συλλάβει έναν Τούρκο πολίτη 
www.newsit.gr

Δημοσιεύθηκε στις 20 March 2018 | 10:01 am


Το ψευδώνυμο του στην Αντίσταση ήταν Μειντάνης

Όχι επειδή ήταν θείος μου αλλά είμαι περήφανη για Εκείνον. Τέτοιοι πολιτικοί είναι μετρημένοι στα δάχτυλα σήμερα.
"Μετά από τέτοιες ταλαιπωρίες και δεινά δεν θα μπορούσα να «πουληθώ» τόσο εύκολα. Να προδώσω τα πιστεύω μου που τα είχα εικόνισμα. Σεβασμός στον Άνθρωπο, στον πολίτη,
στον ψηφοφόρο όσο κι αν παράξενα σου φαίνονται. Οι αποστάτες θέλησαν και μένα να με κάνουν «αυλικό» με τη προσφορά επτά εκατομμυρίων δραχμών (τρεις πολυκατοικίες της εποχής) από το υπουργείο Κοινωνικής πρόνοιας. Αλλά χτύπησαν το κεφάλι τους. Σ’ αυτούς που το επιχείρησαν απάντησα «Προτιμώ τη δημοκρατική τήβεννο από τον βασιλικό μανδύα. Και είμαι πολύ μικρός για να διαπράξω τέτοιας έκτασης προδοσία» Το πρακτορείο όμως της εξαγοράς των πολιτικών συνειδήσεων για να συμπληρώσει τον Ιουλιανό θίασο, ανέσυρε από το οπλοστάσιο της οκταετίας και χρησιμοποίησε με κυνισμό και το παρακράτος. Τις βολές των άνανδρων απειλών τις έστρεψαν κι εναντίον μου με ανώνυμα τηλεφωνήματα.
 
Δια του Τύπου τους έδωσα την παρακάτω απάντηση «Χθες εδέχθην παρ’ αγνώστων δύο απειλητικά τηλεφωνήματα. Οι υπερπατριώτες με προειδοποιούσαν ότι τη πίστη μου εις τη Δημοκρατία και την αφοσίωσή μου στον Γιώργο Παπανδρέου θα πληρώσω δια της ζωής μου. Γι αυτούς τους άγνωστους θρασύδειλους μόνο οργή και οίκτο αισθάνομαι για όσα με τόση ασυνειδησία κι επιπολαιότητα πράττουν κατά εντολή της ευνοιοκρατίας.. Η Δεξιά και η ολιγαρχία όμως πρέπει να είναι βέβαιοι ότι η βρομερή ταχτική που μετέρχονται για την επιτυχία των ανόμων σκοπών τους δεν πρόκειται να κλονίσει κανέναν τουναντίον μας χαλυβδώνει. Οι σκοτεινές δυνάμεις οφείλουν να γνωρίζουν ότι δεν υπολογίζουμε στις απειλές τους. Και ότι με επικεφαλής τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος έγινε θρύλος πολύ πέραν του δημοκρατικού χώρου, θα βαδίσουμε τον δρόμο της αναδημιουργίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και ηθικής προς δόξα του λαού και του έθνους.Η έντιμος κυβέρνησις του δημοκρατικού κόσμου θα επανέλθη πολύ σύντομα στην εξουσία διότι αυτό είναι το αίτημα του λαού και του Έθνους. Ζήτω η Δημοκρατία » (Έθνος 2-9-65) . Έζησα σε μια εποχή άκρατου πολιτικού καιροσκοπισμού που οι πολιτικοί μεταπηδούσαν από κόμμα σε κόμμα για να ικανοποιήσουν προσωπικές φιλοδοξίες ή συμφέροντα. Η περιφρόνηση των επτά εκατομμυρίων ,δύο πολυκατοικίες το 1965 που μου πρόσφεραν η αποστασία και το Υπουργείο Πρόνοιας ανάγκασαν τον Γέρο να μου πει χαριτολογώντας "Γιώργο σε τέτοιο πειρασμό, αμφιβάλλω αν κι εγώ δεν θα είχα αμαρτάνει" Δεν δελεάστηκα από την προσφορά του Υπουργείου. Προτίμησα τον σκληρό αγώνα του πεζοδρομίου υπέρ της Δημοκρατίας και κατά του μονολιθικού και συμπαγούς κράτους της Δεξιάς.
Μ.Π. Ποιος ήταν υπουργός τότε Κοινωνικής Πρόνοιας για την Ιστορία…
Γ.Π. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης……
Ο Γάκιας ο Παπαδημητρίου ήταν, υπουργός μεταφορών 85-86. 
Το ψευδώνυμο του στην Αντίσταση ήταν Μειντάνης. Στη χούντα ήταν αρχηγός ΠΑΚ Εσωτερικού με εντολή του Ανδρέα Παπανδρέου.
Μάγδα Παπαδημητρίου-Σαμοθράκη

Δημοσιεύθηκε στις 20 March 2018 | 9:58 am


Άρση ασυλίας για Μπαρμπαρούση

Πρεμιέρα του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής και τα μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας, έλαβαν το «βάπτισμα του πυρός» ψηφίζοντας με τον νέο τρόπο στην ειδική συνεδρίαση επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας, δύο βουλευτών.
Οι βουλευτές ψήφισαν από τα έδρανά τους, πατώντας το πλήκτρο της προτίμησής τους στο ενσωματωμένο σε αυτά, ηλεκτρονικό σύστημα («ναι», «όχι», «παρών», «λευκό») και αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, καταγράφηκε στον πίνακα ο οποίος βρίσκεται ψηλά πάνω από την έδρα του προέδρου της Βουλής και γίνεται ορατός σε όλη την αίθουσα.
Σύμφωνα με το αποτέλεσμα, αίρεται η ασυλία της βουλευτού της ΝΔ, ‘Αννας Μισέλ Ασημακοπούλου, όπως η ίδια ζήτησε και του βουλευτή της ΧΑ, Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση για υπόθεση άσκησης σωματικής βίας, σύμφωνα με τη δικογραφία που μεταβιβάστηκε στη Βουλή από την εισαγγελία.
Για την άρση της ασυλίας του Κ. Μπαρμπαρούση, ψήφισαν 156 βουλευτές. Υπέρ της άρσης ασυλίας της κ. Ασημακοπούλου, ψήφισαν 151 βουλευτές, κατά ψήφισαν 7 βουλευτές και ένας βουλευτής ψήφισε «παρών».
Λαμβάνοντας τον λόγο στην Ολομέλεια η κ. Ασημακοπούλου, για την υπόθεση η οποία αναφέρεται στο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο διατέλεσε δημοτική σύμβουλος στο δήμο Ιωαννιτών και αφορά σε ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του φορέα των ΚΑΠΗ Ιωαννίνων για πληρωμή μισθοδοσίας του προσωπικού, ζήτησε από το Σώμα να ψηφίσει ώστε να αρθεί η ασυλία της, καθώς επιθυμεί να μην υπάρχει «σκιά» για την περίοδο που διατέλεσε δημοτική σύμβουλος.
Ζήτησε δε, να καταγραφεί στα πρακτικά ότι – σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει η ίδια – ότι υπάρχει εισήγηση του εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων για την αθώωση όλου του Δημοτικού Συμβουλίου.

ert.gr

Δημοσιεύθηκε στις 20 March 2018 | 9:58 am


ΒΟΥΣΤΡΙ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

ΘΕΣΗ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Το παλαιό χωριό Βούστρι ήταν χτισμένο στους πρόποδες του Περγαντί 13 χιλ. βορειοδυτικά της Κατούνας και παλαιότερα γραφόταν και Μπούστρι (μέχρι το 1928, ΦΕΚ 261 Α΄/ Β.Δ. 31-8- 1912). Το έδαφος του χωριού είναι κυρίως ορεινό με υψόμετρο πάνω από 600 μ. και για αυτό είχε πλούσια κτηνοτροφία. 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Το χωριό αναφέρεται από το 1521, όπου είχε 60 οικογένειες. Περίπου σαράντα χρόνια αργότερα, το 1562, είχε 105 οικογένειες. Ύστερα από 80 χρόνια, το 1642, ο πληθυσμός του είχε μειωθεί στο ένα τρίτο (33 οικ.). Από τα επόμενα χρόνια άρχισε η σταδιακή μείωση του πληθυσμού και το 1815 είχε μόνο 6 οικογένειες. 
Σύμφωνα με την παράδοση το ερειπωμένο σήμερα Βούστρι δημιουργήθηκε στις αρχές του 1800 ύστερα από τη συνένωση των οικισμών Κρυονέρι και Άγιος Ιωάννης και αρχικά αποτελούνταν μόνο από 13 οικογένειες. Το Κρυονέρι είχε 7 οικογένειες και εκκλησία τους Αγίους Ταξιάρχες (που χτίστηκε γύρω στο 1500) και ο Άγιος Ιωάννης με 6 οικογένειες και την ομώνυμη εκκλησία. Στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, σύμφωνα με την παράδοση, εξομολογήθηκε ο Άγιος Βάρβαρος πριν ασκητέψει. 
Σε μερικά χρόνια το μικρό χωριό μεγάλωσε από οικογένειες που ήρθαν από τους οικισμούς Άγιο Θεόδωρο και Σκρόφα. Σε λίγο εγκαταστάθηκαν και άλλοι Έλληνες, που είχαν καταφύγει στα βουνά και σύντομα στο χωριό υπήρχαν περίπου 70 οικογένειες. Το χωριό υδρευόταν από πηγή που υπήρχε μέσα σε αυτό. Η βρύση που υπάρχει σήμερα χτίστηκε το 1821. Βόρεια του χωριού υπάρχουν και τα ερείπια ενός παλαιού οικισμού που ονομάζεται Παλαιοχωράκι. 
Πάνω στο Περγαντί έβοσκαν τα κοπάδια του χωριού, που έδιναν πολύ καλής ποιότητας βούτυρο και τυρί. Κατά μια εκδοχή, το όνομα του χωριού οφειλόταν στο βούτυρο και το τυρί, Βουτ-τυρί, Βούστρι. Μέχρι το 1928 το βρίσκουμε ως Μπούστρι όπου κατόπιν διορθώθηκε (δ.12-3-1928,ΦΕΚ 81/Α’/1928) σε Βούστρι. Η καλλιεργήσιμη έκτασή του είναι μόλις 1.400 στρ., στην οποία καλλιεργούνταν καπνός και σιτηρά, η δασική 2.000 και η οικοδομημένη 100 στρ., σε σύνολο έκτασης 20.800 στρ. 
Οι κάτοικοι του χωριού έλεγαν ότι η περιοχή της Νύσσας αρχικά ήταν λίμνη, που στη συνέχεια μεταβλήθηκε σε ποταμό, αφού δημιουργήθηκε ρήγμα στην πλαγιά και το νερό έφυγε από την κοιλάδα προς τον Αμβρακικό. 
Στην περιοχή του χωριού έβρισκαν καταφύγιο πολλοί κλέφτες και άλλοι κυνηγημένοι κάτοικοι της γύρω περιοχής κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Εδώ, στις 1 Ιουλίου του 1807, έγινε μια μάχη κλεφτών υπό τους Κατσαντώνη, Κίτσο Μπότσαρη, Σκυλοδήμο και Κουμπάρο και των κατοίκων του χωριού με τους Τούρκους. Οι κλέφτες αυτοί αρχικά ήταν στο Μέτσοβο και στα Τρίκαλα. Όταν έμαθαν ότι η Λευκάδα κινδύνευε από τον Αλή πασά κατέβηκαν να βοηθήσουν, το σύνολο 250 άνδρες. Όμως σε όλη την πορεία τους προς το Ξηρόμερο τους ακολουθούσαν Τούρκοι και όπου μπορούσαν τους χτυπούσαν. 
Σε οχτώ ημέρες οι κλέφτες έφτασαν στο Βούστρι και κάθισαν να ξεκουραστούν, όμως οι Τούρκοι τους πρόφτασαν και έτσι άρχισε μάχη. Οι Τούρκοι ήταν τετραπλάσιοι και η μάχη κράτησε 4 ώρες. Οι Έλληνες ήταν στριμωγμένοι και αναγκάστηκαν να ορμήσουν με τα σπαθιά τους. Οι Τούρκοι τότε σκόρπισαν αφήνοντας 20 νεκρούς. Από τους Έλληνες σκοτώθηκε ένας και λαβώθηκαν δύο. Μετά από αυτή τη νίκη των κλεφτών οι 500 Τούρκοι της Ζαβέρδας δεν τόλμησαν να τους χτυπήσουν, ώστε να μην περάσουν και να ενισχύσουν την άμυνα της Λευκάδας. Τελικά οι Έλληνες ανενόχλητοι μπαρκαρίστηκαν στο πλοίο του Χριστόδουλου Κομητόπουλου, πέρασαν στη Λευκάδα και στρατοπέδευσαν στου Πασά τη Βρύση. 
Από το 1836 και μέχρι το 1912 το χωριό άνηκε στο Δήμο Εχίνου. Μέχρι το 1919 οικισμός του Βουστρίου ήταν και τα Αχυρά. Το 1912 το Βούστρι έγινε Κοινότητα και το 1969 έγινε η μετεγκατάστασή του στην Τρύφου. Το χωριό ενώθηκε και τυπικά με την Τρύφου το 1972 (ΦΕΚ 166/26-9-72).
Το παλαιό χωριό σήμερα είναι ερειπωμένο. Μόνο η παλαιά βρύση και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου σώζονται. Λίγο πιο κάτω από το χωριό, στην κοιλάδα, βρίσκεται η εκκλησία του Αϊ-Γιώργη, όπου έγινε το γνωστό θαύμα του Άγιου Βάρβαρου. Το σημερινό εκκλησάκι φέρεται να κτίστηκε στις αρχές του 19ου αι., μάλλον στη θέση παλαιότερου. 
Την κοιλάδα διατρέχει το ποτάμι που πηγάζει από το Κεφαλόβρυσο των Αχυρών και έχει πολλά πλατάνια. Βορειοδυτικά, στη θέση Γκούμα, βρίσκεται το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, όπου υπάρχουν παλαιοί τάφοι. 
Το Βούστρι σήμερα υπάρχει στα χαρτιά, γιατί, όπως είπαμε, ενώθηκε με την Τρύφου και καταλαμβάνει το αριστερό μέρος από την είσοδο του χωριού δίπλα ακριβώς στο κοιμητήριο. Έχει πολλά καινούργια σπίτια και μερικά καφεπαντοπωλεία. 

ΔΕΙΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ:

ΕΥΑΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΙΒΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ 

Δημοσιεύθηκε στις 19 March 2018 | 8:56 pm


Τα όρνια της Κλεισούρας στις λαϊκές ρήσεις της Αιτωλοακαρνανίας

Όλη η ιστορία γύρω από τις περιβόητες φράσεις με τα όρνια της Κλεισούρας που χρησιμοποιούμε στη περιοχή μας.

Σίγουρα, θα έχετε ακούσει δυο Αιτωλοακαρνάνες να συζητούν κι όταν ο ένας κάνει μια χαζή κίνηση, τότε ο άλλος του λέει περιπαικτικά: «μωρέ όρνιο τσ’ κλεισούρας» ή με μια μικρή παραλλαγή «π’να σι φάει τ’ όρνιο τσ’ κλεισούρας».
Αμφότερες οι δυο φράσεις, όπως και όλες που «γεννά» ο ελληνικός λαός, προέρχονται από διάφορα αληθινά γεγονότα ή μύθους. Κάπως έτσι, συνέβη και με τις δυο αιτωλοακαρνανικές ρήσεις που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στην καθημερινότητα μας.
Η ιστορία και οι αναφορές των ντόπιων θέλουν στο επιβλητικό φαράγγι της Κλεισούρας να βρίσκουν καταφύγιο εκατοντάδες ορνιθοειδή για φώλιασμα όπως πετρίτες, κάργιες, κόρακες, κότσυφες, βραχοκιρκίνεζα, σταχτάρες, βραχοχελίδονα, βραχοτσοπανάκοι, καθώς και αρπακτικά, όπως γερακίνες, ξεφτέρια, φιδαετοί. Παράλληλα, στα Στενά της Κλεισούρας βρίσκει καταφύγιο διαβίωσης ένα από τα μεγαλύτερα νεκροφάγα αρπακτικά, το όρνιο (Gyps fulvus).
Έτσι, το φαράγγι της Κλεισούρας κατακλύζεται από πλήθη ορνίθων αφού η περιοχή ενδείκνυται για την ομαλή διαβίωσή τους χάρη στις ήπιες κλιματολογικές συνθήκες, τον κυρίαρχο μετερεωλογικό άνεμο, τα πολλά θερμά ανοδικά ρεύματα αέρος, τις πολλές ημέρες ηλιοφάνειας μέσα στο έτος που αποτελούν ευνοϊκά δεδομένα για τα συγκεκριμένα πτηνά.
Οι όρνιθες ή τα όρνια τρέφονται με νεκρά ζώα. Δηλαδή, όταν βλέπουν ένα νεκρό ζώο στο έδαφος κατευθύνονται προς τα κει και πέφτουν πάνω του και το κατασπαράζουν. Εδώ συμβαίνει το εξής παράλογο. Τα όρνια πέφτουν με λαιμαργία στο άτυχο θήραμα και συνήθως τρώνε την διπλάσια ή και τριπλάσια πολλές φορές ποσότητα από το βάρος τους. Οπότε, τα άμυαλα πτηνά με την υπερβολική δόση φαγητού δεν καταφέρνουν να πετάξουν και για αρκετό χρονικό διάστημα μένουν ανήμπορα και “κολλημένα” στο έδαφος. Πολλές φορές, μάλιστα, ο πλεονασμός τους τα οδηγεί στον θάνατο, αφού πολλοί βοσκοί που τα βρίσκουν σε αυτή τη δύσκολη φάση, τα σκοτώνουν.
Εν ολίγοις, οι άνθρωποι της περιοχής όταν λένε «μωρέ όρνιο τσ’ κλεισούρας» απευθύνονται σε ένα άτομο χαζό και αργόστροφο, ενώ όταν κάποιος πει «π’να σι φάει τ’ όρνιο τσ’ κλεισούρας» κοροϊδεύει τον συνομιλητή ή με μίσος του εύχεται να έχει άσχημο τέλος όπως το νεκρό ζώο.
agrinionews

Δημοσιεύθηκε στις 19 March 2018 | 8:14 pm


1986: 2 τούρκοι νεκροί, και 2 τραυματίες σε ανάλογο περιστατικό στον Έβρο

Το «θερμό» επεισόδιο του 1986 στον Εβρο: Διαφορές και ομοιότητες με την πρόσφατη αιχμαλωσία των δύο Ελλήνων στρατιωτικών.

Τον Δεκέμβριο του 1986, σημειώθηκε θερμό αιματηρό επεισόδιο ανάμεσα σε δυνάμεις Πεζικού της Ελλάδος και της Τουρκίας, στον Εβρο, κάτι που θα μπορούσε να είχε γίνει και προσφατα, αν δεν παραδίδονταν οι Ελληνες στρατιωτικοί. Τότε ο τουρκικός Στρατός είχε στήσει ενέδρα, πριν μέρες όλα δείχνουν ότι εκτέλεσε επιτυχημένη καταδρομική επιχείρηση, με λάφυρο τους δύο αιχμαλώτους.
Το "θερμό" επεισόδιο του 1986 τελείωσε με δύο Τούρκους κι έναν Ελληνα νεκρούς. Το επεισόδιο το χθεσινο, μέχρι στιγμής έχει θύμα την περίφημη "ετοιμότητα" του ΓΕΣ.
Ο στρατιώτης Ζήσης Καραγώγος τοποθετήθηκε στο 534 Τάγμα Προκαλύψεως με έδρα τον Πέπλο Φερών και σύντομα ανέλαβε υπηρεσία σ'ένα από τα φυλάκια του τάγματατος.
Το 534 Τάγμα, υπάγεται σήμερα στην 31η Ταξιαρχία (τότε, στη 12η Μεραρχία Αλεξανδρούπολης) και είχε ως τομέα ευθύνης-φύλαξης την περιοχή του "Δέλτα" του Έβρου, καλύπτοντας τις διόδους προς Φέρες. Η τακτική φύλαξης περιλάμβανε πάντα 2 στρατιώτες ως σκοπούς σε υπερυψωμένες θέσεις (1 στη σκοπιά και 1 κάτω από αυτή σε ρόλο κάλυψης), διάφορα περίπολα, ενέδρες κτλ.
Το γεγονός ότι το ποτάμι ήταν άνυδρο, έδινε την δυνατότητα στον οποιοδήποτε, να το διασχίσει από συγκεκριμένα σημεία, και να διεκπεραιωθεί στην ελληνική ή την τουρκική όχθη με μεγάλη άνεση.
Κάπου εκεί ξεκινά η υπόθεση. Στο διάστημα που ο στρατιώτης Καραγώγος βρίσκονταν στο Φυλάκιο Εγνατία αλλά και στα αντίστοιχα παρακείμενα, ανέπτυξε μια ιδιότυπη φιλική σχέση με τούρκο συνάδελφο του, ο οποίος διέσχιζε τον Έβρο,ερχόταν σ' επαφή με τον ίδιο και απ ότι φαίνεται μοιράζονταν τσιγάρα, τρόφιμα κτλ.
Oι κινήσεις του Τούρκου στρατιώτη δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους τοπικούς προϊσταμένους του, οι οποίοι τον παρακολούθησαν και έκπληκτοι διαπίστωσαν τι ακριβώς συνέβαινε. Αντίθετα στην Ελληνική πλευρά ουδείς κατάλαβε το παραμικρό.
Βέβαια οι συνάδελφοι του στρατιώτη Καραγώγου, που τύχγανε να εκτελούν κοινή υπηρεσία, γνώριζαν την αλήθεια αλλα λειτουργώντας προφανώς στα πλαίσια της αλληλεγγύης, δεν ανέφεραν κάτι. 
Την 2η εβδομάδα του Δεκεμβρίου, ο Λοχαγός του τουρκικού φυλακίου γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει στην περιοχή των αναχωμάτων ( η γραμμή όπου υψώνονται οι ελληνικές σκοπιές), και αποφασίζει να βάλει τέλος στην Ελληνοτουρκική ιδιότυπη προσέγγιση.
19 Δεκεμβρίου 1986: Αυτή την κρύα και γεμάτη υγρασία ημέρα, η τουρκική προκάλυψη αποφασίζει να τελειώσει με τις δοσοληψίες των δύο νέων στρατιωτών.
Αφού ανακοινώνουν στον Τούρκο ότι είναι γνώστες των κινήσεων του και πως αναμένεται να υποστεί συμμορφωτικές κυρώσεις, τον διατάζουν να επαναλάβει το εγχείρημα που τόσο καιρό παράνομα πράττει.
Ο Τούρκος στρατιώτης μη έχοντας πολλές επιλογές, ξεκινάει να διαβεί τον ποταμό για να συναντήσει τον Καραγώγο.Την ίδια στιγμή στήνεται ολιγομελής τουρκική ενέδρα, η οποία σκοπεύει προς το χώρο της συνάντησης. 
Σε λίγα λεπτά εμφανίζεται ο Έλληνας στρατιώτης αλλά πριν προλάβει να έρθει σε επαφή με τον φίλο του, ακούγονται 2 ριπές και δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ζήσης Καραγώγος χάνει τη ζωή του.
Ο Έλληνας στρατιώτης που αποτελούσε το άλλο μισό της βάρδιας του νεκρού, καλύπτεται και ανταποδίδει τα πυρά.
Σε λίγο διακρίνει (εκ του μακρόθεν), ότι ο συνάδελφος του κείτεται άψυχος στο μέσο ενός μικρού ξέφωτου, αλλά και πολύ κοντά σπεύδει μια μικρή ομάδα Τούρκων στρατιωτών για να πάρουν το νεκρό
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι Τούρκοι στρατιωτικοί για να αποκτήσουν νομικό έρεισμα ως προς τη δικαιολόγηση της ενέργειας των, έπρεπε να σύρουν το πτώμα προς τον τουρκικό τομέα για να αποδείξουν ότι ο νεκρός Καραγώγος, ενήργησε ως εισβολέας διεισδύοντας παράνομα στο τουρκικό έδαφος και αναγκάστηκαν να τον εκτελέσουν, εφαρμόζοντας όλα τα αναγκαία μέτρα που προβλέπονται για την υπεράσπιση του εθνικού εδάφους. 
Σήμερα δεν χρειάστηκε να το κάνουν: Το ΓΕΣ παραδέχθηκε-αλήθεια ή ψέματα, το πιθανότερο το δεύτερο-ότι είχαν μπει μόνοι τους κατά λάθος, στο τουρκικό έδαφος!
Το γεγονός ότι για την δολοφονική επίθεση δεν φαίνεται να είχαν λάβει έγκριση από τα προιστάμενα πολιτικο-στρατιωτικά κλιμάκια, επειδείνωνε την θέση των τοπικών διοικητών και έκανε επιτακτική την ανάγκη πλέον, να πάρουν το πτώμα του άτυχου στρατιώτη προς τον τομέα τους, ή γενικότερα εντός τουρκικού εδάφους, πάση θυσία. Για αυτό το λόγο λοιπόν, έστειλαν την ολιγομελή περίπολο προς το σημείο που κείτονταν ο Καραγώγος.
Όμως ο δεύτερος στρατιώτης, ο οποίος είδαμε ότι είχε πλέον αντιληφθεί τι ακριβώς συνέβη, αποφασίζει να μην επιτρέψει την προσέγγιση της σωρού και ρίχνει ριπές προς το μέρος της τουρκικής περιπόλου που επιχειρούσε να τον σκοτώσει.
Η περίπολος ανταποδίδει και αρχίζει ανταλλαγή πυρών ατομικών τυφεκίων με εναλλασσόμενη ένταση. Την ίδια στιγμή στο κεντρικό ελληνικό φυλάκιο, ο Δόκιμος αξιωματικός Καραγιαννάκης Εμμανουήλ έχει ανησυχήσει από τους πυροβολισμούς που ακούγονται 2 χιλιόμετρα βορειότερα, και προσπαθεί να επικοινωνήσει με τους στρατιώτες.
Στην περιοχή του συμβάντος φαίνεται πως η τουρκική περίπολος μετρά έναν τραυματία,αλλά τα πυρά συνεχίζονται και εκείνη τη στιγμή περνά από το σημείο 1 Έλληνας αγροφύλακας όπου αντιλαμβανόμενος ότι εξελίσσεται εμπλοκή, σπεύδει στο ελληνικό φυλάκιο και ενημερώνει τον Δόκιμο αξιωματικό για τα τεκταινόμενα. 
Ο έφεδρος αξιωματικός (καταγόμενος από το χωριό Περδίκας της Πτολεμαΐδας), συντάσσει το φυλάκιο άμεσα, και αφού αφήνει μια μικρή φρουρά φύλαξης, κατευθύνεται με περίπου 20 στρατιώτες προς την περιοχή της εμπλοκής. Φτάνουν σ' ελάχιστο χρόνο και αναζητούν τους 2 σκοπούς. Συναντούν όμως μόνο τον ένα, ο οποίος εν μέσω σποραδικών πυρών εξιστορεί τι ακριβώς προηγήθηκε. 
Αποφασίζουν να προσεγγίσουν τη σωρό του Καραγώγου αλλά οι Τούρκοι αντιδρούν και δεν φαίνονται διατεθειμένοι να εκτεθούν προς τους ανωτέρους τους.
Ξεκινάει νέα συμπλοκή-περίπου 20λεπτης διάρκειας-και εντείνεται ολοένα και περισσότερο, καθότι μικρές τουρκικές ομάδες επιχειρούν επιθέσεις προς το ξέφωτο με προφανή σκοπό.
Οι ελληνικές δυνάμεις αποκρούουν κάθε απόπειρα. Στο ελληνικό στρατόπεδο προστίθεται 1 τραυματίας αλλά οι Τούρκοι χάνουν 1 υπολοχαγό και 1 στρατιώτη που πέφτουν νεκροί από τα εύστοχα ελληνικά πυρά. Τουλάχιστον άλλοι δύο τραυματίστηκαν.
Το γεγονός αυτό επιβαρύνει την κατάσταση εκατέρωθεν, επικρατεί σύγχυση στα ανώτερα κλιμάκια για το τι πραγματικά συμβαίνει στον τόπο του συμβάντος, και ήδη ετοιμάζεται να επέμβει 1 τουρκικός λόχος 70 ανδρών με βαρέα όπλα, από παρακείμενο στρατόπεδο ως επιπλέον ενίσχυση.
Τις μεσημεριανές ώρες (πάλι καλά...) ενημερώνεται η 12η Μεραρχία στην Αλεξανδρούπολη για την κατάσταση και θέτει σε ύψιστη ετοιμότητα όλες τις μονάδες στον τομέα ευθύνης της.
Παράλληλα ενημερώνεται ιεραρχικά και η πολιτική ηγεσίας της χώρας. Στην περιοχή της συμπλοκής εκδηλώνεται νέα τουρκική επιθετική ενέργεια 30 συνολικά ανδρών, και εξελίσσεται νέα σφοδρή σύγκρουση, ενώ φτάνουν οι πληροφορίες ότι ο τουρκικός λόχος με τα βαρέα όπλα από στιγμή σε στιγμή καταφθάνει.
Το 534 Τάγμα ζητά πλέον ενισχύσεις, και τις πρώτες απογευματινές ώρες 1 ουλαμός αρμάτων μάχης Μ-48Α5 της Γ' Επιλαρχίας αναγνωρίσεως, φορτώνει πυρομαχικά στο στρατόπεδο της Καβησού, μόλις 5 χιλιόμετρα βορείως της περιοχής συγκρούσεων, λαμβάνοντας εντολή να κατευθυνθεί προς το χωρίο Πόρος, λιγότερο από 700 μέτρα από το σημείο μείζονος ενδιαφέροντος.
Σκοπός της ελληνικής φάλαγγας ήταν να υποδηλώσει ισχυρή στρατιωτική παρουσία, για αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, και εάν δεν λαμβάνονταν υπ όψιν αυτό, τότε θα δρούσαν βάσει νέων εντολών.
Σε λίγο 5 άρματα Μ-48Α5 ξεκινούν προς το χωριό Πόρος, βαρυφορτωμένα, κινούμενα με μέση ταχύτητα, και κάνοντας εξαιρετικό θόρυβο, καθιστούν πλέον αναβαθμισμένη την ελληνική στρατιωτική παρουσία, προετοιμασμένη κατάλληλα για τυχόν κλιμάκωση.  
Αν και οι συμπλοκές αραίωσαν, συνεχίζονται με μικρότερη ένταση, αλλά τα χειρότερα φαίνεται πως δεν πέρασαν καθότι παρατηρείται μια ακόμη πιο ανησυχητική τουρκική κίνηση.
Στο αεροδρόμιο της 6ης αεροπορικής βάσης στην Μπαντίρμα (απέχει περίπου 150 χλμ από τον Έβρο), φαίνεται πως εκκινούν κινητήρες τουλάχιστον 1-2 ζεύγη αεροσκαφών CF-104C.
Αργότερα πράγματι επιβεβαιώθηκε ότι 2 τουρκικά F-104 Starfighters, φορτωμένα με εμπρηστικές βόμβες BLU-27B, είχαν αυξημένη ετοιμότητα επεμβάσεως, και δεν μπορεί κανείς να φανταστεί τι θα επακολουθούσε.
Έτσι η ενέδρα στον άτυχο Ζήση Καραγεώργο τελείωσε με δύο Τούρκους νεκρούς, και τουλάχιστον άλλους 2 τραυματίες.
pronews.gr

Δημοσιεύθηκε στις 19 March 2018 | 8:13 pmΔείτε αγγελίες στην πόλη/περιοχή Κατουνα

Φιλικοί ιστότοποι:

tilegrafima.gr

ekklisiaonline.gr

7news.gr

Nea Smyrni Online

www.vimaorthodoxias.gr