Ειδήσεις &
Τοπικά Νέα

Ελλάδα   »   Ν. Αιτωλοακαρνανίας   »   Αστακος    »    Ειδήσεις & Τοπικά Νέα

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΑΧΕΛΩΟΣ


Ερώτηση του βουλευτή Αιτ/νιας του Κινήματος Αλλαγής Δημήτρη Κωνσταντόπουλου προς τους αρμόδιους υπουργούς Σχετικά με τις συζητήσεις για εκτροπή του ποταμού Αχελώου 

Δημοσιεύθηκε στις 17 January 2020 | 11:44 pm


Πρόσκληση σε Tακτική Συνεδρίαση την 22η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησηςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Τηλ. 2646041482
e-mail: [email protected]
Αστακός, 16/1/2020
Αριθ. Πρωτ. 22
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου
(ως πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Καλεί σε Tακτική Συνεδρίαση την 22η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Ν. 4412/16 έτους 2020
2. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2020
3. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών προμηθειών-υπηρεσιών έτους 2020
4. Ορισμός τριμελούς επιτροπής επιλογής έκτακτου προσωπικού και προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2020
5. Ορισμός αρμοδιοτήτων Προέδρου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου
6. Ορισμός διατάκτη Κ.Ε.ΔΗ.Ξ. σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145 τ.Α΄)
7. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2020, με κάλυψη δαπανών από τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
 1. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών της επιτροπής παραλαβής έτους 2019 (9/2019-12/2019)
  9. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της επιτροπής παραλαβής έτους 2019 (9/2019-12/2019)
  10. Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου για αποζημίωση του αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης για το έτος 2020
  11. Έγκριση καταβολής της αποζημίωσης του αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου» έτους 2019
  12. Ψήφισμα σχετικά με την στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ
  13. Αιτήματα προσωπικού των ΚΔΑΠ για κατάταξη σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο βάσει των στοιχείων του προσωπικού τους μητρώου
  14. Αιτήματα υπαλλήλων ΚΔΑΠ Αστακού (Μπαρμπαρούση Δήμητρα) και ΚΔΑΠ Κανδήλας (Μπαμπούρη Νεκταρία) για αναγνώριση των μεταπτυχιακών τους ως συναφή με την απασχόλησή τους στα ΚΔΑΠ και επανυπολογισμός της μισθολογικής τους κατάταξης
  15. Έγκριση ενεργειών για πραγματοποίηση αποκριάτικων εκδηλώσεων για τα ΚΔΑΠ16. Έγκριση ενεργειών για επικαιροποίηση της λίστας των ωφελουμένων του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι στο Δήμου Ξηρομέρου και επέκταση προγράμματος στην Δ.Ε. Αλυζίας
  17. Έγκριση δαπάνης και καταβολή των ανάλογων ποσών για διάφορες υποχρεωτικές δαπάνες (φαρμακείο, καύσιμα, τηλεφωνικά, ταχυδρομικά, μισθοδοσίες προσωπικού, απόδοση κρατήσεων κλπ.) έως την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2020
Ο Πρόεδρος
Μάντζαρης Ελευθέριος
Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  1. Ελευθέριος Μάντζαρης (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
  2. Γκόλιας Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
  3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
  4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
  5. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
  6. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
  7. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)
Δημοσιεύθηκε στις 17 January 2020 | 6:01 pm


Πρόσκληση συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Αστακού.

astakos
 
Αστακός 17-1-2020
Αριθμ. Πρωτ: 279
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚOY
Τηλ.: 2646360527
Fax: 2646042531
Προς: Τα τακτικά μέλη της
Κοινότητας Αστακού
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
 
Κοιν.
1. Δήμαρχο
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
 
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αστακού, στις 22 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Λήψη απόφασης για ονομασία οδών, τοποθέτηση πινακίδων και αρίθμηση κτιρίων της Κοινότητας Αστακού.
2. Λήψη απόφασης για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις περιοχές: Χοβολιό, Περιβόλια και Δημητρούλα.
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΓΡΙΤΣΙΠΗ ΑΡΕΤΗ
Πίνακας Αποδεκτών.
1. Βασίλας Γεώργιος
2. Κοντοζήσης Αθανάσιος
3. Δράκα Χρυσούλα
4. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
5. Γενάρη Χρυσάνθη
6. Παπαζώη Ευτυχία

Δημοσιεύθηκε στις 17 January 2020 | 5:53 pm


Πρόσκληση για σύσταση καρναβαλικής επιτροπής Αστακιώτικου Καρναβαλιού 2020.

karnavailki epitropi astakoy 2020
 
Στο πλαίσιο προγραμματισμού και οργάνωσης των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στον Αστακό κατά την διάρκεια της Αποκριάς, καλούμε τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου, Συλλόγους, Φορείς, Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων και Δημότες, να προσέλθουν την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΉΜΟΥ Ξηρομέρου, ώστε να δηλώσουν συμμετοχή για τη σύσταση Καρναβαλικής Επιτροπής ''Αστακιώτικου Καρναβαλιού 2020''.
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
 
ΓΡΙΤΣΙΠΗ ΑΡΕΤΗ

Δημοσιεύθηκε στις 17 January 2020 | 5:52 pm


Ο Νεκτάριος Φαρμάκης βράβευσε τα παιδιά από την Αιτωλοακαρνανία που συμμετείχαν στην εθνική ομάδα ρομποτικής


«Στα πρόσωπά σας καθρεπτίζεται το πιο ελπιδοφόρο μέλλον του τόπου μας» τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, βραβεύοντας την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 τις μαθήτριες και τους μαθητές από την Αιτωλοακαρνανία που συμμετείχαν στην Εθνική Ομάδα Ρομποτικής του οργανισμού IN.TE.SO. IROC Hellas και εκπροσώπησαν τη χώρα μας στην 21η Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής της IROC, που πραγματοποιήθηκε στην Ταϊλάνδη, στο διάστημα από 16 μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2019.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Αγρίνιο και κατά τη διάρκειά της ο προπονητής ρομποτικής, Παναγιώτης Θεοχάρης, (Πρότυπο Κέντρο Ρομποτικής και Τεχνολογίας – Makerlab), αναφέρθηκε στο επίτευγμα της ομάδας, που μελέτησε, κατασκεύασε και προγραμμάτισε δεκάδες πρωτότυπα ρομπότ, με τελικό αποτέλεσμα να είναι οι μοναδικοί σε όλη την Ολυμπιάδα που αγωνίσθηκαν με ρομπότ δημιουργημένα εκ τους μηδενός, επίτευγμα για το οποίο διακρίθηκαν και θα βραβευτούν από τον IROC Hellas με τα βραβεία Upcoming Talent Award και Innovative Engineering Award.  Επίσης, ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε στα οφέλη που ανέκυψαν από τη συμμετοχή στην Ολυμπιάδα, καθώς τα παιδιά αποκόμισαν μεγάλες εμπειρίες και τεχνογνωσία, αντιμετωπίζοντας αθλητές της παγκόσμιας αφρόκρεμας της ρομποτικής, γεγονός που θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της αθλητικής ρομποτικής στη χώρα.
«Είμαστε περήφανοι για όσα πετύχατε και είμαι βέβαιος πως το μέλλον σας ανήκει. Η Δυτική Ελλάδα διαθέτει ανθρώπους με μεγάλα ταλέντα και στόχος της Περιφέρειας είναι να στηρίζει και να αναδεικνύει όλο αυτό τον πλούτο του ανθρώπινου δυναμικού της, που αποτελεί και το πιο μεγάλο της κεφάλαιο» υπογράμμισε από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης.
Σημειώνεται πως οι μαθητές που βραβεύτηκαν είναι οι: Αγγελίδης Ιωάννης, Βραχωρίτη Αλεξάνδρα, Κρέτσης Γεώργιος, Τσίντζα Ευαγγελία, Τσιτσιμελής Ανώρος και Τσελέπης Απόλλων. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι επρόκειτο για την πρώτη στα χρονικά ομάδα μαθητών, που εκπροσώπησε την Ελλάδα φέροντας το εθνόσημο, στον παλαιότερο και πιο απαιτητικό διαγωνισμό ρομποτικής παγκοσμίως,

Δημοσιεύθηκε στις 17 January 2020 | 5:50 pm


ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ -ΠΑΝ.ΣΥ. ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ -ΠΑΝ.ΣΥ. ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΠΑ Ν.  Σ Υ.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
               Πατησίων  5 – Μέγαρο Τρικούπη  Τ.Κ. 104 31 Αθήνα. Τηλ. / Fax: 210 5220070
          www.aitoloakarnania.com.gr  email: [email protected]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
   Το Κ.Σ. της Παναιτωλοακαρνανικής Συνομοσπονδίας (ΠΑΝ.ΣΥ) σας εύχεται Χρόνια πολλάΚαλή Χρονιά με  υγεία και ευτυχία προσωπική και οικογενειακή και σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την εορταστική εκδήλωση «ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ – ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ»,  που θα πραγματοποιηθεί την  Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 και ώρα προσέλευσης  17:00-17:30,  στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL –Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα, 210 7207000 (στάση Μετρό -  Ευαγγελισμός). 
   Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και στις αξέχαστες πατρίδες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

17.00 - 17.30: Προσέλευση.
17.45 – 17.50 : Έναρξη εκδήλωσης.
 17.50 – 18.10:  Χαιρετισμός του προέδρου της ΠΑΝ.ΣΥ. & Κοπή Βασιλόπιτας.
……………………………………………………………………………………………
 • Χορευτικό συλλόγου Περδικακιωτών Βάλτου (Χοροί Ορεινού Βάλτου Αιτ/νίας).
 • Βράβευση της εταιρείας «AGRINO - ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ» για την επιχειρηματική της δραστηριότητα και την πολυετή προσφορά της στην οικονομία του νομού μας.
 • Χορευτικό συλλόγου Στρανωμιτών Ναυπακτίας (Χοροί Ηπείρου).
 • Βράβευση της εταιρείας «ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ» για το έργο και τις δράσεις της στο νομό μας  επιχειρηματική της δραστηριότητα και την πολυετή προσφορά της στην οικονομία του νομού μας.
 • Χορευτικό συλλόγου Φλωριαδιτών Βάλτου (Χοροί Μακεδονίας).
 • Βράβευση της Δομής Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών  Δήμου Αγρινίου, για το έργο της και την κοινωνική προσφορά προς τον άνθρωπο.
 • Χορευτικό Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου Ο.Π.ΣΥ.Ξ.(Χοροί Καπαδοκίας).
 • Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του πόντου  (ομιλία & βίντεο).
 • Χορευτικό συλλόγου Ποντίων Μπαμπαλιού Βάλτου (Χοροί Πόντου).
 • Βράβευση του συμπατριώτη μας  συγγραφέα – ερευνητή ΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΑ  για το πλούσιο συγγραφικό του έργο και την προσφορά του στον πολιτισμό και τα γράμματα.
 • Χορευτικό συλλόγων Λευκιωτών – Αναληψιωτών Τιχωνίδας (Χοροί Θεσσαλίας)
 • Βράβευση  του Παραρτήματος Ερυθρού Σταυρού Αγρινίου, για το έργο του και την κοινωνική προσφορά προς τον άνθρωπο.
 •  Χορευτικό συλλόγου Εμπεσιωτών Βάλτου  (Χοροί Περιοχής Μεγάρων).
 • Χορευτικό συλλόγου Χαλκιοπουλιτών Βάλτου (Χοροί Ρούμελης - Ηπείρου)
 • Χορός με όλα τα χορευτικά και τους καλεσμένους μέχρι το πέρας της εκδήλωσης.
 • Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης: 
 1. Καφές – Τσάι – Χυμοί – μπισκότα και Βασιλόπιτα, θα συνοδέψουν το εορταστικό απόγευμα.
 2.  Θα γίνουν προβολές για τις δράσεις της ΠΑΝ.ΣΥ.
 3. Θα προσφερθούν ΔΩΡΕΑΝ ανθοφόρα φυτά, ελπίζοντας να δώσουν επιπλέον  χρώμα και διάθεση στη ζωή σας.
 4.  Θα υπάρχει λαχειοφόρος αγορά με πολλά και καλά δώρα, για κάλυψη μέρους των εξόδων της εκδήλωσης. 
 5. Θα διατεθεί προς πώληση το βιβλίο της ΠΑΝ.ΣΥ για τα 30 Χρόνια από την ίδρυσή της.
Είσοδος 5€/άτομο.
Σας περιμένουμε.
ΓΙΑ ΤΟ Κ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χολής
(6977429865)
Η Γ. Γραμματέας
Ευαγγελία Μπαμπάτσικου
(6974123852)

Δημοσιεύθηκε στις 17 January 2020 | 5:42 pm


ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ:Πρόσκληση συνεδρίασης του ΕΠΖ την Τρίτη 21 Ιανουαρίου.

kostas lainas dimos xiromerou 636x405
 
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 21 Ιανουαρίου στις 01:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στον Αστακό.
 

Δημοσιεύθηκε στις 17 January 2020 | 1:48 pm


Κατάρτιση Στρατολογικών Πινάκων στρατευσίμων κλάσεως 2025, γεννηθέντων το έτος 2004.

stratologikoi pinakes 2005
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Τμήμα Δημοτικής & Αστικής Κατάστασης
Ταχ. Δ/νση: Αστακός 300 06
Τηλέφωνο: 2646360527
Φαξ: 2646042531
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
 
Θέμα: «Κατάρτιση Στρατολογικών Πινάκων στρατευσίμων κλάσεως 2025».
Γεννηθέντων το έτος 2004.
 
Παρακαλούνται οι Άρρενες Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας (Δημοτικές Ενότητες Αλυζίας – Αστακού – Φυτειών) όπως προσέλθουν μέχρι και 31-3-2020 στα Δημοτικά Καταστήματα Αστακού – Αλυζίας – Φυτειών, για να δηλώσουν εγγράφως σε υπεύθυνη δήλωση, τα στοιχεία της προσωπικής τους κατάστασης.
Την υπεύθυνη δήλωση μπορούν να την συντάξουν οι ίδιοι ή οι γονείς τους ή οι πλησιέστεροι συγγενείς τους.
Ιδιαίτερα για τους κατοίκους Εξωτερικού, παρακαλούνται οι συγγενείς αυτών να μεριμνήσουν ώστε να δηλωθούν τα στοιχεία της προσωπικής τους κατάστασης.
 
Εκ του Δήμου Ξηρομέρου

Δημοσιεύθηκε στις 17 January 2020 | 1:45 pm


Κυκλοφορεί σε λίγες μέρες το νέο φύλλο της εφημερίδας ''ΕΝ ΜΠΑΜΠΙΝΗ''


Σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει το νέο φύλλο της(72) εφημερίδας ''ΕΝ ΜΠΑΜΠΙΝΗ'' που εκδίδεται με τη φροντίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μπαμπίνης ''ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΜΠΛΕΚΗΣ''

Θα διαβάσετε θέματα που απασχόλησαν τον τελευταίο καιρό το χωριό μας, αλλά και δραστηριότητες του Συλλόγου,καθώς και για τον ετήσιο χορό που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

Δημοσιεύθηκε στις 17 January 2020 | 11:42 am


Στον Περιφερειάρχη το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας (Π.ΟΜ.Α.μεΑ) επισκέφθηκε σήμερα Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, στον οποίο και παρέδωσαν υπόμνημα προτάσεων και αιτημάτων τους. 
«Είναι χρέος μας είναι να συμβάλουμε για να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις και να δημιουργήσουμε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών για όλους» τόνισε κατά την συνάντηση ο Περιφερειάρχης και διαβεβαίωσε το Προεδρείο ότι για την  Περιφερειακή Αρχή αποτελεί απαράβατο καθήκον η στήριξη των ατόμων με αναπηρία.
Κατά τη συνάντηση, μεταξύ άλλων συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την προσβασιμότητα των πόλεων της Δυτικής Ελλάδας, τη δημιουργία υποδομών όπως σταθμών Ημερήσιας Απασχόλησης – Εκπαίδευσης – Φροντίδας, Μονάδων Φιλοξενίας Α.μεΑ, Κέντρου επαγγελματικής Κατάρτισης, ενώ επισημάνθηκε και η ανάγκη για χρηματοδότηση φορών και σωματείων ατόμων με αναπηρία. 
«Η κοινωνική μέριμνα παραμένει οδηγός μας. Η άρση των προβλημάτων, η ισότιμη ένταξη ατόμων με αναπηρία και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα αναπηρίας είναι μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων που έχει θέσει η Περιφερειακή Αρχή, γι’ αυτό θα μας βρείτε δίπλα στον αγώνα και στις προσπάθειες σας με ενεργητικές πολιτικές στήριξης και αλληλεγγύης» πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ο Πρόεδρος του Περιφερειακού συμβουλίου, Τάκης Παπαδόπουλος και ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Αχαΐας, Χαράλαμπος Μπονάνος.

Δημοσιεύθηκε στις 17 January 2020 | 9:16 am


Αντιδράσεις για το βιβλίο του Αντώνη Βασιλείου: «Οι Αρβανιτόβλαχοι (Καραγκούνηδες) της Ακαρνανίας | ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ-ΡΙΜΕΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ


ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ –ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΤΩΝ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ-ΡΙΜΕΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Εμείς, οι πρόεδροι των βλαχόφωνων – ριμένικων Κοινοτήτων της Ακαρνανίας, καθώς και οι Πρόεδροι των Πολιτιστικών συλλόγων ως εκπρόσωποι όλων των βλαχόφωνων – Ριμένων κατοίκων τους 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ
ως  επιστημονικώς, γλωσσικώς, λαογραφικώς και γενετικώς  απαράδεκτες τις θεωρίες για τους προγόνους μας που με εμμονή συνεχίζει να αναπτύσσει από το 2014 και  στο νέο του βιβλίο υπό τον τίτλο «Αρβανιτόβλαχοι (Καραγκούνηδες) της Ακαρνανίας , από τον μύθο στην πραγματικότητα» ο  συγγραφέας του κ. Αντώνης Βασιλείου.
Συγκεκριμένα, με βάση τα επιστημονικώς άρτια συγγράμματα –βιβλία  ακαδημαϊκών, ειδικών καθηγητών και επιστημόνων χαρακτηρίζομε ως  παραδοξολογίες» και εθνικώς επικίνδυνες  τις θεωρίες του κ. Βασιλείου, ως βίαιη και ανιστόρητη τη διαστρέβλωση της  πραγματικότητας και ως προσπάθεια διαιώνισης οικτρών πλανών και ύβρεων κατά των προγόνων μας.
Ειδικότερα, διαμαρτυρόμαστε και καταγγέλλουμε:
 • Πρώτον,  ότι υπάρχουν «Καραγκούνηδες» στην Ακαρνανία. 
Δεν υπάρχουν  Καραγκούνηδες στην Ακαρνανία. Υπάρχουν μόνο Ριμένοι, Αρμάνοι, Ρωμιοί,  όπως αυτοαποκαλούμαστε (αυτό επισημαίνεται και από τον Βάιγκαντ!), ενώ ο χαρακτηρισμός «Καραγκούνης» έχει δοθεί, από μέγιστη πλάνη, από τους άλλους!
 • Δεύτερον, ότι  οι Ριμένοι (Αρμάνοι – Ρωμιοί) της Ακαρνανίας έχουν  σχέση με τους Καραγκούνηδες της Θεσσαλίας. Ουδεμία σχέση υπάρχει.
 • Τρίτον, ότι τα μέλη της ομάδας αυτής της Ακαρνανίας  κατοικούν μόνιμα εδώ και αιώνες και απομονωμένα από όλες τις άλλες βλαχόφωνες γλωσσικές ομάδες.  
 • Οι Ριμένοι της Ακαρνανίας κατοικούν μόνιμα στην περιοχή μόνο μετά το 1860, ενώ επί αιώνες κατέβαιναν στην περιοχή από τα ηπειρωτικά βουνά για χειμαδιό. Συνεπώς, δεν ήταν απομονωμένοι από τις άλλες «γλωσσικές ομάδες». 
Τέταρτον,ότι,  σε αντίθεση με επιφανείς Βλάχους καθηγητές πανεπιστημίωνεπιμένει να τονίζει ότι «η συγκεκριμένη γλωσσική ομάδα επίσης διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους Βλάχους(γλωσσικά, πολιτισμικά, εθνογραφικά κ.λπ.) σε σημαντικό βαθμό», 
ενώ αυτό συμβαίνει και με όλες σχεδόν τις ίδιες … «γλωσσικές ομάδες»
 • Πέμπτον, ότι επιμένει να επισημαίνει ότι «σε κάποια φάση της ιστορίας της, μάλιστα, η ομάδα αυτή υπήρξε ακόμη και τρίγλωσση, με τους ομιλητές της να μιλούν συγχρόνως βλάχικα, ελληνικά και αλβανικά/αρβανίτικα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιστημονική έρευνα», 
«θεωρία», η οποία καταρρίπτεται από την πραγματικότητα (δεν υπάρχουν τοπωνύμια οι λέξεις αλβανικές στα Βλάχικα χωριά μας), ενώ ο Κωνσταντίνος Νικολαϊδης αναφέρει στην εισαγωγή του ογκώδους βιβλίου του «Ετυμολογικόν Λεξικόν της Κουτσοβλαχικής Γλώσσης» (1904) ότι αρίθμησε μόνο 150αλβανικές λέξεις!
 Συνεπώς,  τα κείμενα που περιλαμβάνονται στον τόμο αυτόν δεν στηρίζονται τόσο σε βιβλιογραφική ανασκόπηση όσο και σε αρχειακή και επιτόπια έρευνα, ότι καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα επιστημονικών κλάδων, όπως ισχυρίζεται
 • Επίσης, διαμαρτυρόμαστε και καταγγέλλουμε τον συγγραφέα για  τις ύβρεις κατά των προγόνων μας που περιλαμβάνει σε προηγούμενα με τους ίδιους χαρακτηρισμούς ως «Καραγκούνηδων» ή «Καραγκουνόβλαχων» κλπ σε προηγούμενα σχετικά βιβλία, όπως ότι οι Ριμένοι της Ακαρνανίας είναι «ληστές», «λωποδύτες», «μισέλληνες», υιοθετώντας παρόμοιους  επικίνδυνους εθνικά χαρακτηρισμούς του συγγραφέα Ιωάννου Λαμπρίδου. 

Οι Πρόεδροι Τ.Κ. Των Βλαχόφωνων χωριών 


Αγραμπέλου: Τάγκας Δημήτριος
Γουργιώτισσας: Καλογεράκης Τάκης
Παλαιομάννινας: Ζώγας Σπυρίδων
Στράτου: Πατσέας Αναστάσιος
Στρογγυλοβουλίου: Κοσσόβας Δημήτριος
οι Δημοτικοί σύμβουλοι:των Βλαχόφωνων χωριών Δήμου Ξηρομέρου :Παλαιομάνινας : Σαμαλέκος Φίλιππος , Ζώγας Νικόλαος , Μακρής Σωτήριος 
οι πολιτιστικοί σύλλογοι:Αγραμπέλου: Μπολίκας Δημήτριος πρόεδρος Μορφωτικού πολιτιστικού συλλόγου Αγραμπελιωτών “ Η ΑΓΡΑΜΠΕΛΗ “
Γουριώτισσας : Κώστας Κωνσταντίνος , πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Γουριώτισσας “ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παλαιομάνινας : Κουτουβέλης Κώστας , πρόεδρος της “ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ “
Παλαιομάνινας: Αρβανίτης Αποστόλης , Πρόεδρος  Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιομάνινας “ Η ΣΑΥΡΙΑ ¨ Στράτου:   Γιαννάκη Ολγα , πρόεδρος Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Στράτου “ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ¨ 

Δημοσιεύθηκε στις 17 January 2020 | 8:48 am


Παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο του Αντώνη Βασιλείου στην Αθήνα με τίτλο: «Οι Αρβανιτόβλαχοι (Καραγκούνηδες) της Ακαρνανίας: από τον μύθο στην πραγματικότητα».


 ΗΑιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία (ΑΙ.ΠΟ.Ε.) και ηΟμοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου (Ο.Π.ΣY.Ξ.)   παρουσίασαν το νέου βιβλίο του Αντώνη Βασιλείου (το οποίο πριν λίγες μέρες παρουσιάστηκε στο Αγρίνιο) με τίτλο: «Οι Αρβανιτόβλαχοι (Καραγκούνηδες) της Ακαρνανίας: από τον μύθο στην πραγματικότητα».
        Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την χθες Πέμπτη , 16Ιανουαρίου 2020 , στην αίθουσα λόγου & τέχνης στη στοά τουβιβλίου Πεσμαζόγλου 5 και Σταδίου (Αρσάκειο Μέγαρο).  στην Αθήνα

Δημοσιεύθηκε στις 17 January 2020 | 8:32 am


Π.Δ.Ε Βράβευση ομάδας ρομποτικής από Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη
Σας ενημερώνουμε ότι στις 2.30 το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Ιανουαρίου 2020, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, θα βρίσκεται στα γραφεία της Περιφέρειας στο Αγρίνιο, (1ο χλμ. Αγρινίου - Αντιρρίου και Τσιτσιμελή), προκειμένου να τιμήσει και να βραβεύσει την ομάδα μαθητών του MakerLab, καθώς και τον προπονητή τους, που συμμετείχαν στην Εθνική Ομάδα Ρομποτικής και εκπροσώπησαν τη χώρα μας στην 21η Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής της IROC, που πραγματοποιήθηκε στην Ταϊλάνδη.


Οι μαθητές από το Αγρίνιο, μελέτησαν, κατασκεύασαν και προγραμμάτισαν δεκάδες πρωτότυπα ρομπότ, με τελικό αποτέλεσμα να είναι οι μοναδικοί σε όλη την Ολυμπιάδα που αγωνίσθηκαν με ρομπότ δημιουργημένα εκ τους μηδενός, επίτευγμα για το οποίο διακρίθηκαν και θα βραβευτούν από τον IROC Hellas με τα βραβεία Upcoming Talent Award και Innovative Engineering Award.


Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη και εφόσον ενδιαφέρεστε, μπορείτε να παραβρεθείτε για την κάλυψή της.

Από το Γραφείο Τύπου


Δημοσιεύθηκε στις 17 January 2020 | 7:03 am


Ο.Π.ΣΥ.Ξ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ(Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020)

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ
Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου (Ο.Π.ΣΥ.Ξ.), ανακοινώνει   θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα της την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:30
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων στον ΟΤΕ (3ης Σεπτεμβρίου 110 – Πλατεία Βικτωρίας) στην Αθήνα.
Θα ακολουθήσει αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Δημοσιεύθηκε στις 16 January 2020 | 6:27 pm


ΠΑΛΑΙΡΟΣ:Ημερίδα Υγείαs με θέμα ''ΑΓΑΠΩ τα δόντια μου''.


Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 6.30μ.μ 
με θεμα''ΑΓΑΠ❤️ τα δόντια μου''. [Κέντρο Πολλαπλών Χρήσεων Σπύροs Αχείμαστοs/Πάλαιροs]
Το ΑΓΑΠ❤️ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ δήμου Ακτίου/Βόνιτσαs είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τον κ.Τερηδόνα και την κ.α Ουλίτιδα .
Δυο από τουs πολλούs εχθρούs των δοντιών μαs με τη βοήθεια του οδοντιάτρου κ.Σπύρου Κατσαούνη.
Οι γονείς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για τα παιδάκια τουs έως την Δευτέρα 20/1/2020 στο τηλ 6971561424. 

...................Μετά τιμήs η Πρόεδρος του ΑΓΑΠ❤️

Δημοσιεύθηκε στις 16 January 2020 | 5:31 pm


ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ:ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΡΥΟ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ


Ο φετινός Γενάρης αποδεικνύεται κατά βάση αρκετά κρύος, αφού ήδη μετράμε 2 ψυχρές εισβολές κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του νέου έτους. Φαίνεται όμως ότι η τάση αυτή θα διατηρηθεί και τις επόμενες 4-5 ημέρες, με τον υδράργυρο σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από τη μέση τιμή για την εποχή.
ΚΡΥΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις 16 January 2020 | 5:11 pm


Σύνταγμα-Αθήνα: Διαμαρτυρία ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου απο το Δίκτυο «Μεσοχώρα - Αχελώος SOS» - ΦΩΤΟ
Διαμαρτυρία για την εκτροπή του ποταμού Αχελώου πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος, Πέμπτη 16.1.2020, στις 14:00 με πρωτοβουλία απο το Δίκτυο «Μεσοχώρα - Αχελώος SOS». Με κεντρικό σύνθημα "35 ΧΡΟΝΙΑ ΟΜΗΡΙΑΣ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ -Δίκτυο «Μεσοχώρα - Αχελώος SOS».

        Διαβάστε και την σχετική ανακοίνωση του Δικτύου, που μοιράζονταν στους περαστικούς: 

Με αφορμή την προγραμματισμένη σύσκεψη των επίδοξων καταστροφέων του Αχελώου, επανέρχεται το «φάντασμα» της εκτροπής του Αχελώου.

       Με ρεβανσιστική διάθεση και με λογική πολιτικής βεντέτας αντιμετωπίζει τα έργα στον άνω ρου του Αχελώου η κυβέρνηση της ΝΔ
        Με τυμπανοκρουσίες υποδέχτηκαν πολλά θεσσαλικά ΜΜΕ την αναγγελία ευρείας σύσκεψης, την Πέμπτη 16/1/2020, με τη συμμετοχή υπουργών, των βουλευτών, του περιφερειάρχη, των δημάρχων και εκπροσώπων μεγάλων φορέων της Θεσσαλίας. Αντικείμενο της σύσκεψης   φέρεται να είναι «η απεμπλοκή του έργου του Αχελώου και η υλοποίησή του», γεγονός που παραπέμπει όχι μόνο στο υδροηλεκτρικό έργο στη Μεσοχώρα, αλλά και στο αντίστοιχο στη Συκιά και στην επαναφορά του σχεδίου της εκτροπής του Αχελώου προς το Θεσσαλικό κάμπο...........

Δημοσιεύθηκε στις 16 January 2020 | 4:37 pm


ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:Όχι στην εκτροπή του Αχελώου!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Όχι στην εκτροπή του Αχελώου!
Η κυβέρνηση της ΝΔ, αγνοώντας τις απανωτές ήττες  των εμπνευστών της εκτροπής του Αχελώου και των φραγμάτων Μεσοχώρας και Συκιάς από τα αρμόδια δικαστήρια, επανέρχεται σε ένα έργο Βαβυλωνία, κόντρα στη λογική. 
Έχει χυθεί πολλή μελάνη για τη διατύπωση των επιχειρημάτων που αποδεικνύουν ότι ο Αχελώος όπως και κάθε ποτάμι έχουν επιλέξει τη διαδρομή τους με βάση τους φυσικούς κανόνες που διαμορφώνουν οι τόποι και τα ανάγλυφά τους. 
Έχουν διατυπωθεί αδιάσειστα επιχειρήματα για την τεράστια οικολογική καταστροφή που θα προκληθεί στα μέρη που διαρρέει  σήμερα ο Αχελώος από την εκτροπή του προς το Θεσσαλικό κάμπο και από τη λειτουργία των δύο επιπλέον φραγμάτων που προβλέπει το σχέδιο που θέλουν να υλοποιήσουν κυβέρνηση και ιδιωτικά συμφέροντα. 
Ας σημειωθεί ότι ο Αχελώος είναι ήδη επιβαρυμένος με τρία μεγάλα φράγματα (Κρεμαστά, Καστράκι και Στράτος) και ένα μικρότερο στο Αυλάκι, καθώς και με το φράγμα του Ταυρωπού που είναι βασικός παραπόταμός του και οι συνέπειες είναι γνωστές με την υποχώρηση του Δέλτα του και την αλμύρωση των εδαφών στην περιοχή. 
Δυστυχώς, σε μια εποχή που το περιβάλλον πλήττεται και κινδυνεύει και η κλιματική αλλαγή  απαιτεί σωφροσύνη στις ανθρώπινες παρεμβάσεις, οι λογικές του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού παραδίδουν τα πάντα σε αυτούς  που βάζουν το επιχειρηματικό κέρδος πάνω από τη φύση, πάνω από τα δημόσια αγαθά όπως είναι το νερό, πάνω από τις κοινωνίες και τις επόμενες γενιές. 
Η σύσκεψη των παραγόντων στη Θεσσαλία την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020,  για την υλοποίηση του τερατώδους έργου των φραγμάτων Μεσοχώρας και Συκιάς και της εκτροπής του Αχελώου, βεβαιώνει με τον πιο κραυγαλέο τρόπο για τις προθέσεις των κυβερνώντων. Βέβαια η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά έσπρωξε προς αυτή την κατεύθυνση, όπως βέβαια και οι προηγούμενες προμνημονιακές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ που είχαν πρωτοστατήσει για την εκτροπή. 
Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει κάθε σχέδιο εκτροπής του Αχελώου και λειτουργίας φραγμάτων στη Μεσοχώρα και στη Συκιά. 
Καλεί κάθε δημοκρατικό πολίτη, κάθε συλλογικότητα και κάθε φορέα κοινωνικό ή πολιτικό να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στο επιχειρούμενο εγκληματικό έργο.  
Η μεγαλύτερη προσφορά για την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον θα είναι η ματαίωση αυτού του Φαραωνικού έργου. 
Όχι στο βιασμό της φύσης, όχι στην καταστροφή! 
Ο Αχελώος έχει επιλέξει τη διαδρομή του!
Το γραφείο τύπου

Δημοσιεύθηκε στις 16 January 2020 | 7:01 am


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Αστακός 15/1/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γενική Συνέλευση

Το Δ.Σ. του Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Αστακού, καλεί τα μέλη του σε Ετήσια Γενική Συνέλευσητο Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020και ώρα 6:30το απόγευμα στο στέκι το συλλόγου με θέματα:
 1. Απολογισμός πεπραγμένων
 2. Οικονομικός απολογισμός
 3. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων επόμενου έτους

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στο στέκι του Συλλόγου μας την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020στις 6:30 το απόγευμα.

Η Πρόεδρος                                                     Η Γραμματέας

Ιωάννα Ρεπάνη Ζούλα                                Παρθεν
Ιωάννα Ρεπάνη Ζούλα                           Παρθενία Ταπραντζή   

Δημοσιεύθηκε στις 15 January 2020 | 8:59 pm


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ: Προγραμματισμός για παρακολούθηση ταινίας«Ευτυχία» στον κινηματογράφο «Άνεσις» στο Αγρίνιο. Δηλώσεις συμμετοχής


To Δ.Σ. του Πολιτιστικού - Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Αστακού, προγραμματίζει για

 την Τρίτη 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
να παρακολουθήσει την ταινία «Ευτυχία» στον κινηματογράφο «Άνεσις» στο Αγρίνιο. 

Δηλώσεις συμμετοχής αυστηρά μέχρι την Παρασκευή 17/1/2020 προκειμένου να γίνουν οι κρατήσεις θέσεων.

ΤΙΜΗ 15,00 ευρώ
 (αφορά λεωφορείο και εισιτήριο)

ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ 4:00 Μ.Μ.

ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
6944 613 595 & 6946 966560

Δημοσιεύθηκε στις 15 January 2020 | 8:50 pm


Αποκαταστάθηκε η βλάβη που άφησε σήμερα χωρίς νερό τη Μπαμπίνη


Αποκαταστάθηκε , η βλάβη που παρουσιάστηκε στο δίκτυο ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Μπαμπίνης του Δήμου Ξηρομέρου.
Το πρόβλημα, που προκάλεσε προσωρινή διακοπή της υδροδότησης, οφείλονταν σε βλάβη του κεντρικού αγωγού. 
Όπως μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος της Τ/Κ Μπαμπίνης Θεόδωρος Ζαρκαδούλας
Μετά από την αποκατάσταση του προβλήματος επήλθε ισορροπία στο δίκτυο ύδρευσης.

Δημοσιεύθηκε στις 15 January 2020 | 7:03 pm


Στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη ο νέος Διοικητής της 5ης Περιφερειακής Διοίκησης Θεοφάνης Κούρκουλος

Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη επισκέφθηκε σήμερα Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, ο νέος Διοικητής της 5ης  Περιφερειακής Διοικήσεως Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αρχιπλοίαρχος Θεοφάνης Κούρκουλος, συνοδευόμενος από τον απερχόμενο Διοικητή, Υποναύαρχο Σπυρίδωνα Κοντομάρη.

Ο Περιφερειάρχης  ευχήθηκε στον κ. Κούρκουλο καλή επιτυχία για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ενώ ευχαρίστησε για την μέχρι σήμερα συνεργασία τον κ. Κοντομάρη και διαβεβαίωσε για την συνέχιση και τη διεύρυνσή της, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Δημοσιεύθηκε στις 15 January 2020 | 5:51 pm


Σύσκεψη σχετικά με ζητήματα χωροταξίας της πόλης του Αστακού.

received 619138618844636
 
Αστακός, 14.01.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΣΤΑΚΟΣ 300 06
ΤΗΛ.: 26463 60500.36
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.
 
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία σήμερα 15.01.2020 στο Δημαρχείο Αστακού, έπειτα από πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας κ. Δημητρογιάννη Λάμπρου και με τη συμμετοχή Υπηρεσιακών Στελεχών της ΠΔΕ, σύσκεψη σχετικά με ζητήματα χωροταξίας της πόλης του Αστακού.
Συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν περιβαλλοντικές και ενεργειακές δράσεις.
 
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
received 2920802944626142
 
received 795059230974034

Δημοσιεύθηκε στις 15 January 2020 | 5:14 pm


Αστακος - Ειδήσεις και Νέα

Τα αρχοντικά του Αστακού - Agrinionews

Τα αρχοντικά του Αστακού  Agrinionews

Δημοσιεύθηκε στις 5 February 2018 | 10:00 am


Δείτε αγγελίες στην πόλη/περιοχή Αστακος

Φιλικοί ιστότοποι: